tirsdag den 25. september 2018

Toldere i Assens

Foreløbig udgave. En del personalhistoriske data mangler stadig, men vil blive tilføjet efterhånden som de tilvejebringes.

TOLDVÆSENET

* * * Toldere

1661-1684 (?)
Christian Hansen,
Tolder samt konsumtions- og stempelpapirsforvalter i Assens 11. juli 1661, kgl. konf. 1. maj 1670.

1684-1695 (?)
Christen Jensen,
Tolder i Assens 26. februar 1684. Lønforbedring 18. august 1686.

1696-1725
Hans Nielsen Thorsager, begr. 5. november 1725 i Assens. Gift med N.N., begr. 21. december 1716 i Assens.
Tolder i Assens 1. januar 1696.

1725-1743
Knud Morsleth, begr. 8. januar 1743 i Assens. Gift med Gedske Lauritsdatter Woller, begr. 29. december 1759 i Assens.
Tolder i Assens 4. december 1725.

1743-1767
Johannes Ditlev Goldt, født ca. 1712, begr. 26. oktober 1779 i Ribe (Domsogn). Gift 12. december 1743 i Assens med Cathrine Kjerrumgaard (datter af … Mathias Madsen K. og Cathrine Elisabeth Bang), døbt 6. november 1724 i Assens, død 26. december 1809 i Ribe (Skt. Catharinæ).
Kgl. lakaj. Tolder i Assens 29. januar 1743, kgl. kontrollør imod toldforpagterne 27. januar 1750, atter tolder 22. januar 1761. Tolder i Ribe 12. maj 1767, tillige konsumtionsoppebørselskontrollør sst. 11. juni 1778.
Virkelig kammerråd 1776.

1767-1791
Lorentz Berthelsen, født 1741, død 8. oktober 1791 i Assens. Gift 1. gang 8. maj 1750 i Assens med Eleonore Hedevig Bjørn, født ca. 1750, begr. 16. marts 1771 i Assens. Gift 2. gang 13. september 1771 i Vedtofte med Anne Dorthea Trolle, født ca. 1753, død tidligst 1801.
Tolder i Assens 12. maj 1767.
Kammerråd 1776

* * * Toldkontrollører

1670-1675
Sivert Ingversen,
Toldbetjent i Assens 20. september 1670. Var visitør ved sin afskedigelse i 1675.

1675-1680 (?)
Jørgen Hansen,
Adjungeret visitør i Assens 12. juni 1675, virkelig 17. juli s.å.

1680-1695 (?)
Peder Hansen Goede,
Kontrollør og visitør i Assens 18. september 1680.

1696-1712
Jacob Pedersen Lihme, begr. 26. marts 1728 i Aarhus (Domsogn). Gift 25. februar 1717 i Viborg (Gråbrødre) med Maren Jensdatter Gandorph (sandsynligvis datter af postmester Jens Madsen G. og Anne Gerber), født ca. 1682, begr. 8. januar 1725 i Aarhus (Domsogn).
Skriver på Holmen i otte år. Kontrollør i Assens 1. januar 1696. Tolder i Aarhus 29. december 1711. Han var bror (eller halvbror) til kammerassessor Peder Rasmussen Lihme på Farregård, der kautionerede for ham.

1712-1717
Søren Jørgensen Deyel,
Kontrollør i Assens ca. 1712.

1717-1742
Jacob Brorson, begr. 7. marts 1742 i Assens. Gift med Mette Kirstine From, begr. 19. januar 1758 i Assens.
Fuldmægtig. Kontrollør i Assens 13. december 1717.

1742-1749
Christoffer Hoff, begr. 2. april 1753 i Assens. Gift med Maren Sack, begr. 31. marts 1758 i Assens.
Skipper. Kontrollør i Assens 27. marts 1742.

1750-1760
Johannes Ditlev Goldt,
Kgl. kontrollør imod toldforpagterne 1750. Toldvæsenet i Bogense var i årene 1750-54 bortforpagtet til borgmester Laurits Eriksen (d. 1756 i Odense) og regimentskvartermester Laurits Bang (d. 1772 i Fredericia) og i årene 1755-60 til den lokale farver Jacob Lund (d. 1778).

1761-1785
Frederik Sieverts, født 1718, død 7. august 1785 i Assens.
Kontrollør og toldbetjent i Assens 22. januar 1761.

1785-1791
Cæsar Læsar Gade (søn af vagtmester Jacob G.), født 21. februar 1751 i Odense (Garnisons), død 12. oktober 1807 i Grenaa. Gift 14. august 1779 i Folding kirke med Elisabeth Krog, født ca. 1758, død 18. november 1817 i Grenaa.
Premierløjtnant i Søetaten, tjente siden i kavaleriet, men styrtede med hesten. Kontrollør og toldbetjent i Assens 24. august 1785. Told- og konsumtionsinspektør i Grenaa 16. november 1791.

KONSUMTIONSVÆSENET

* * * Konsumtionsinspektører

1779-1791
Lorentz Frederik Døllner, født ca. 1737, død tidligst 1801. Gift med Anne Sophie Amalie Winding, født ca. 1732, død 8. oktober 1786 i Assens.
Konsumtionsinspektør i Assens 1778.

(1782-1784)
Peter Andreas Holm (søn af købmand Niels H. og Anne Elisabeth Lysholm), døbt 21. marts 1739 i Næstved (Mortens), død 3. maj 1798 i Skanderborg. Gift 1. gang med Dorthea Cathrine Møller, født ca. 1739, død 26. maj 1793 i Skanderborg. Gift 2. gang 13. december 1793 i Skanderborg med Kirstine Marie Tolstrup (datter af byfoged Ulrich Christian T. og Anne Marie Leegaard), døbt 18. januar 1769 i Skanderborg, død 22. juni 1837 i Hørning, Hørning sogn, Skanderborg amt.
Købmand i Assens. Postmester i Assens 5. juni 1776. Succederende konsumtionsinspektør sst. 27. marts 1782. Amtsforvalter i Dueholm-Ørum-Vestervig amter 5. april 1784. Amtsforvalter i Skanderborg-Åkær amter 4. oktober 1786.
Kancelliråd.

* * * Konsumtionskontrollører
1779-1791
Hans Madsen, født ca. 1749, død 26. marts 1814 i Assens. Gift med Maren Iversdatter, født ca. 1747, død 27. november 1812 i Assens.
Konsumtionsbetjent i Assens 1779, told- og konsumtionskasserer 26. oktober 1791, afskediget 23. maj 1809. Tillige vejer og måler sst. 21. december 1798, et embede ham beholdt til sin død.


TOLD- OG KONSUMTIONSVÆSENET

* * * Told- og konsumtionsinspektører


1791-1798
Herman Michael Christian Schubarth (søn af ritmester Carl Rudolph S. og Marie Elisabeth von der Maase), døbt 25. april 1745 på Clausholm, Voldum sogn, død 19. maj 1798 i Assens. Gift 12. september 1770 i Odense (Knuds) med Elisabeth Ramus (datter af biskop Jacob R. og Sara Dreyer), døbt 14. juli 1751 i Odense (Knuds), død 28. september 1816 i Selleberg, Birkende sogn.
Kornet reformé ved Holstenske geworbne Rytterregiment 1757, sat i nummer 1759, karakteriseret premierløjtnant 1760, frekventerede Sorø Akademi 1761, virkelig premierløjtnant 1763, afskediget 1770, atter ansat à la suite ved Holstenske Dragonregiment 1774, virkelige sekondritmester 1774, kongens generaladjudant 1782, afskediget 1788. Told- og konsumtionsinspektør i Assens 26. oktober 1791. Ejer af Anderupgård ved Odense.

1798-1804
Christian Frederik Bülow, født 1736, død 4. august 1804 i Assens. Gift med Barbara Wittrup, født ca. 1736.
Kaptajn. Told- og konsumtionsinspektør i Assens 4. juli 1798, afskediget 4. april 1804.

1804-1809
Peter Horrebow Haste, født ca. 1765, død 28. januar 1831 i Svendborg (Nikolaj).
Student. Told- og konsumtionsinspektør i Middelfart 18. april 1798. Told- og konsumtionsinspektør i Assens 4. april 1804. Told- og konsumtionsinspektør i Svendborg 5. maj 1809.
Kammerråd 1809. Justitsråd 1813.

1809-1844
Hans Sessing, død 13. marts 1847 i Starup.
Kancellist i Kabinetssekretariatet. Told- og konsumtionsinspektør i Assens 28. juni 1809, afskediget 24. juli 1844.
Kammerråd 1820.

1844-1851
Christian Lassen (søn af forvalter Nicolaj L. og Dorthea Kaare), døbt 30. juni 1791 i Tranekær sogn, død 3. april 1868 i Skælskør. Gift med Bodil Ørsted (datter af assessor pharm. Søren Christian Ø. og Anne Dorthea Borring), født 18. april 1802 i Rudkøbing, død 7. oktober 1895 i Skælskør.
Sekondløjtnant ved Sjællandske skarpskytterkorps 1812, afskediget 1813, ansat s.å. ved Langelandske Infanteris jægerkompagni, afskediget 1819. Exam.jur. 1818. Told- og konsumtionsinspektør i Vordingborg 29. juli 1834. Told- og konsumtionsinspektør i Assens 10. oktober 1844. Toldforvalter i Skælskør 20. maj 1851, afskediget 23. maj 1863.
Karakteriseret premierløjtnant 1819. Justitsråd 1845. R. 1849.

* * * Told- og konsumtionskasserere

1791-1809
Hans Madsen,
Konsumtionsbetjent i Assens 1779, told- og konsumtionskasserer 26. oktober 1791, afskediget 23. maj 1809.

1809-1817
Wilhelm Conrad Albertus, født ca. 1758, død 16. marts 1817 i Assens. Gift med Anne Marie Held, født ca. 1766, død 30. maj 1843 i Assens.
Lakaj hos abbedissen på Vallø slot ca. 1778. Told- og konsumtionskasserer i Ebeltoft 27. februar 1799, tillige vejer, måler og vrager sst. 2. november 1799, kgl. konf. 3. januar 1800. Told- og konsumtionskasserer i Assens 26. juni 1809.

1817-1838
Frederik Christian Møsting von Bülow, født 1761, død 8. april 1838.
Oberst i landeværnet. Told- og konsumtionskasserer i Assens 26. april 1817, suspenderet 13. september 1831.

1831/38-1851
Michael Christian Petersen (søn af urtekræmmer Hans Wilhelm P. og Maren Anne Christine Schiødte), født 14. december 1801 i København, død 6. maj 1871 i Horsens. Gift 18. maj 1832 med Henriette Augusta Philipsen (datter af silke- og klædekræmmer, kgl. agent Moses Jacob P. og Birgitte Cantor), født 21. september 1808 i København, død 4. november 1841 i Assens.
Volontør i Generaltoldkammeret. Konst. surnumerær overbetjent i Svendborg 26. juli 1827. Konst. told- og konsumtionskasserer i Randers 12. december 1829. Konstitueret told- og konsumtionskasserer i Assens 18. juni 1831, fast ansat 27. juli 1838, toldforvalter sst. 20. maj 1851. Toldinspektør i Horsens 15. juni 1860.
Kammerråd 1847. Justitsråd 1869.

* * * Toldforvaltere 

1851-1860
Michael Christian Petersen
Konstitueret told- og konsumtionskasserer i Assens 18. juni 1831, fast ansat 27. juli 1838, toldforvalter sst. 20. maj 1851. Toldinspektør i Horsens 15. juni 1860.

1860-1867
Adam Ludvig Bruun (søn af major Johan Jacob B. og Margrethe Kirstine Bülow), født 7. september 1809 i Randers, død 14. november 1870 i København. Gift 24. oktober 1829 i Nørre Tranders kirke med Dorthea Marie Schou (datter af auditør Christen S. og Elisabeth Nissen), født 12. november 1812 i Fredriksvern (Stavern præstegeld), Norge, død 20. januar 1859 i Rødby. Gift 2. gang 14. maj 1860 i Ullerup kirke med Nora Adolphine Feilberg (datter af kontorchef Henning Frederik F. og Louise Christine Brummer), født 18. februar 1819 i København, død 15. oktober 1894 i København.
Toldfuldmægtig i Hjørring 1829, strandtoldbetjent i Vandborg 1834. Konstitueret told- og konsumtionsoverbetjent i Hjørring med forpligtelse til at bestyre kassererforretningerne 14. januar 1841, forlænget 22. december 1841, 11. januar 1843, 24. januar 1844 og 8. januar 1845. Told- og konsumtionskasserer i Rødby 3. april 1845, konstitueret told- og konsumtionsinspektør 1848, told- og konsumtionsforvalter 29. august 1849, toldoppebørselskontrollør 20. maj 1851. Toldforvalter i Assens 8. oktober 1860, afskediget 26. august 1867.
Prædikat af toldforvalter 1851.

* * * Toldkontrollører

1837-1843
Christian Wilhelm Winther (søn af toldinspektør Jacob W. og Anne Nicoline Margrethe Becker), født 10. september 1808 i København (Frue), død 18. februar 1875 i København (Holmens). Gift ca. 1837 med Margrethe Sophie Enevoldine Bolvig (datter af brygger Carl Christian B. og Anne Margrethe Lorentze Collin), født 2. august 1810 i København (Helligånds), død 5. marts 1856 i Helsingør (Skt. Olai).
Kammerskriver. Konstitueret told- og konsumtionsoverbetjent i Assens 5. september 1837. Midlertidig overtoldbetjent i Faaborg 25. januar 1843. Told- og konsumtionsoverbetjent i Holbæk 10. oktober 1844. Toldkontrollør i Randers 20. maj 1851. Toldkontrollør i Helsingør 5. august 1851. Toldkontrollør ”indtil videre” i København 31. marts 1860.
Kammerassessor 1867.

1843
Carl Ludvig Heinrich Lorentz Sames, død 1. december 1872.
Sekondløjtnant. Told- og konsumtionsoverbetjent i Assens 27. april 1843, afskediget 16. november 1843. Strandtoldbetjent i Nieby (under Kappeln tolddistrikt) 20. december 1843, afskediget 29. august 1844. Told- og konsumtionsunderbetjent i Aalborg 16. november 1844.

1843-1847
Peter Petersen (søn af bagermester Peder Nielsen og Anne Cathrine Jensdatter), født 6. april 1808 i Horsens, død 1. maj 1882 i Frederikshavn. Gift 2. april 1857 i Skærup med Wilhelmine Deodata Adolph (datter af farver Peter Daniel Zahrt A. og Magdalene Cathrine Boldt), født 2. april 1832 i Faaborg, død 5. januar 1894 i Vesterby, Skagen landsogn.
Kontorist hos toldkasserer Myhre, Horsens. Konstitueret overtoldbetjent i Middelfart. Told- og konsumtionsoverbetjent Assens 29. november 1843. Told- og konsumtionskontrollør i Præstø 12. maj 1847. Told- og konsumtionskontrollør i Horsens 8. april 1848. Toldkontrollør i Vejle 20. august 1852. Toldforvalter i Frederikshavn 31. maj 1866, afskediget 11. august 1880.
Kammerråd 1869. R. 1880.

1847-1863
Johannes Schønberg (søn af høker Niels Andersen S. og Jacobe Christensdatter), født 13. december 1791 i København (Frue), død 9. maj 1870 i København (Johannes). Gift 14. juni 1821 i København (Garnisons) med Anne Christine Cathrine Berg (datter af artillerist Lars Larsen B. og Elisabeth Jensdatter), døbt 9. april 1786 i København (Garnisons), død 1. januar 1863 i Assens).
Student 1813 (privat), cand.jur. 1820. Regimentskvartermester ved Kronens Regiment 10. december 1820, afskedgiet 4. maj 1829. Told- og konsumtionsunderbetjent i Præstø 26. april 1837. Told- og konsumtionskontrollør i Assens 12. maj 1847, afskediget 4. maj 1863.
Overkrigskommissær 1832.

1863-1870
Malthe Bruun Nygaard Jensen, født 5. oktober 1825, død 30. marts 1873.
Kancellist i Finansministeriet. Toldkontrollør i Assens 17. juli 1863. Toldkontrollør i Odense 28. september 1870.

Toldere i Bogense

Foreløbig udgave. En del personalhistoriske data mangler stadig, men vil blive tilføjet efterhånden som de tilvejebringes.

TOLDVÆSENET

* * * Toldere

-1663
Frands Jørgensen,
Omtalt som tolder i Bogense 1660-62. 

1663-1680 (?)
Hans Jørgensen, født ca. 1612, begr. 28. november 1681 i Bogense. Gift 1669 (kgl. bev. 18. marts) med Kirsten Sonesdatter (gift 2. gang med tolder Christian Pedersen Bøgvad, se nedenfor).
Borgmester i Frederiksodde (Fredericia) ca. 1655-58. Tolder i Bogense 18. april 1663, kgl. konf. 23. juli 1670.

1680-1681 (?)
Jens Bentzen,
Tolder i Bogense 18. september 1680.

1681-1695 (?)
Laurits Grundahl,
Toldbetjent i Hjarderup (?) 1680. Tolder i Bogense 12. juni 1681.

1696-1724
Christian Pedersen Bøgvad, begr. 14. december 1725 i Bogense. Gift 1. gang 16. juni 1686 i Bogense med Kirsten Sonesdatter, født ca. 1632, begr. 28. juli 1693 (gift 1. gang med tolder Hans Jørgensen, se ovenfor). Gift 2. gang med Kirsten Mikkelsdatter Lehrmann (datter af rådmand Mikkel Lauritsen L. og Karen Lauritsdatter), født i Kerteminde, begr. 11. april 1708 i Bogense.
Tolder i Bogense 1. januar 1696, afskediget 28. december 1724.

1725-1776
Peter Bøgvad (søn af tolder Christian Pedersen B. og Kirsten Mikkelsdatter Leermand), begr. 19. april 1776 i Bogense. Gift med Birgitte Jensdatter Faber (datter af sognepræst og provst Jens Madsen F. og Anne Sophie Jacobsdatter), født ca. 1701 i Gislev præstegård, Gislev sogn, begr. 9. marts 1784 i Bogense.
Tolder i Bogense 23. januar 1725, kgl. kontrollør imod toldforpagterne 27. januar 1750, atter tolder 22. januar 1761. Tillige postmester sst. 31. juli 1744.

1776-1793
Christian Bøgvad (søn af tolder Peder Christiansen B. og Birgitte Jensdatter Faber), født 30. maj 1738 i Bogense, død 10. oktober 1801 i Bogense. Gift med Frederikke Beate Spleth, født ca. 1731, død 26. december 1805 i Bogense.
Tolder i Bogense 13. juni 1776, tillige konsumtionsinspektør 1778, told- og konsumtionskasserer 3. juli 1793. Tillige postmester sst. 14. august 1776.

* * * Toldkontrollører

1675-1695
Hans Hansen Buxen,
Visitør i Bogense 18. maj 1675, toldbetjent og visitør 27. november 1697

1696-1697 (?)
Marcus Schmidt, født ca. 1651, begr. 18. november 1697 i Bogense.
Toldbetjent og visitør i Bogense 7. marts 1696.

1697-1709 (?)
Hans Hansen Buxen,
Visitør i Bogense 18. maj 1675, toldbetjent og visitør 27. november 1697.

1709-1715
Ole Lauritsen Stabell. Gift 25. juli 1706 i Verninge med Anne Jeppesdatter.
Foged på Einsidelsborg. Visitør i Bogense 5. august 1709, afskediget 23. oktober 1715.

1715-1750
Niels Sørensen Tange, død 1753 i Bogense. Gift med N.N., begr. 20. maj 1748 i Bogense.
Byskriver i Bogense. Tillige visitør sst. 23. oktober 1715.

1750-1760
Peter Bøgvad,
Kgl. kontrollør imod toldforpagterne 27. januar 1750. Toldvæsenet i Bogense var i årene 1750-54 bortforpagtet til borgmester Laurits Eriksen (d. 1756 i Odense) og regimentskvartermester Laurits Bang (d. 1772 i Fredericia) og i årene 1755-60 til den lokale købmand Jens Brandt (d. 1799).

1761-1765
Clemen Jacobsen Aarestrup, død 1776 i Randers.
Kontrollør og toldbetjent i Bogense 22. januar 1761. Strandkontrollør ved Randers fjord 12. februar 1765.

1765-1766
Jes Hansen, født 1733, død 8. november 1811. Gift 17. december 1794 i Rudkøbing med Birgitte Christiane Orup.
Kontrollør og toldbetjent i Bogense 26. marts 1765. Kontrollør og toldbetjent i Odense 3. juni 1766. Tolder i Rudkøbing 18. april 1775, told- og konsumtionskasserer sst. 3. juli 1793.

1766-1770
Iver Thorøe, født ca. 1740, død 2. marts 1804 i Nakskov. Gift med Maren Mølmark (datter af forpagter Peder Johansen M. og Mette Marie Kjærrumgaard), født på Gunderupgård v/ Herfølge, født ca. 1755, begr. 30. juli 1795 i Nakskov (gift 1. gang med sognepræst Peder Samuel Dorn, Stubbekøbing, død 1786).
Kontrollør og toldbetjent i Bogense 3. juni 1766. Toldkontrollør i Nakskov 16. januar 1770, tolder sst. 18. december 1775, told- og konsumtionsinspektør sst. 23. marts 1791.

1770-1772
Frederik Christian Carl Krag (søn af højesteretsadvokat Svend K. og Regitze Sophie Grubbe), født 1728 i København, død 1808 (?). Ugift (?)
Fænrik ved Nørrejyske nationale infanteriregiment 13. august 1747, premierløjtnant 17. maj 1752, afskediget 7. juli 1762. Kontrollør og toldbetjent i Bogense 16. januar 1770. Tolder i Ringkøbing 26. november 1772, afskediget pga. ulovlige opkrævninger og for ikke at passe sit embede 26. september 1782. Hans skæbne herefter er uvis.

1772-1775
Carl Christian Mønster, født ca. 1731, død 2. december 1794 i Stubbekøbing. Gift ca. 1770 med Christine Sophie Rosenquist (datter af sognepræst Hans R., Søften), død efter 1794.
Toldkontrollør i Bogense 16. november 1772. Tolder i Stubbekøbing 22. juli 1773, tillige konsumtionsforvalter 1778, told- og konsumtionsinspektør sst. 18. december 1793.

1773-1774
Thomas Bartholin Bloch, født 1. september 1731, begr. 13. marts 1801 i Bandholm, Østofte sogn.
Student. Strandvisitør ved Køge-Kikhavn 24. september 1772, men frasagde sig embedet 22. oktober s.å. Kontrollør og toldbetjent i Bogense 22. juli 1773. Toldbetjent og visitør ved told- og konsumtionsvæsenet i København 24. oktober 1774, konsumtionskontrollør ved portene sst. 10. november 1777. Tolder i Bandholm 27. november 1789, toldoppebørselskasserer sst. 1. marts 1797.

1775-1793
Christian Frederik Strøyberg, født ca. 1724, død 9. februar 1793 i Bogense. Gift med Johanne Lund, født ca. 1702, død 12. juni 1792 i Bogense.
Kontrollør og toldbetjent i Bogense 19. januar 1775.


KONSUMTIONSVÆSENET

* * * Konsumtionsforvaltere

1779-1793
Christian Bøgvad,
Tolder i Bogense 13. juni 1776, tillige konsumtionsinspektør 1778, told- og konsumtionskasserer 3. juli 1793. Tillige postmester sst. 14. august 1776.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1793
Johan Hansen, født ca. 1732, død 17. februar 1799 i Bogense. Gift med Elisabeth Margrethe Poulsdatter, født ca. 1735.
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Bogense 1778, [told- og konsumtionskontrollør sst. 1793].


TOLD- OG KONSUMTIONSVÆSENET EFTER 1793


* * * Told- og konsumtionsinspektører

1793-1798
Christian Brockdorff, født 1755, død 17. februar 1832 i Kerteminde. Gift med Anne Dorthea Wisborg, død 7. september 1845 i Kerteminde.
Kaptajn. Told- og konsumtionsinspektør i Bogense 3. juli 1793. Told- og konsumtionskasserer i Kerteminde 9. maj 1798, told- og konsumtionsinspektør sst. 18. juni 1802, afskediget 10. juli 1819.

1798-1805
Jens Christian Søltoft (søn af tolder Poul S. og Agnete Jensdatter Lyngbye), født 19. april 1757 i Ringkøbing, død 17. september 1833. Gift med Christiane, født ca. 1756.
Sekondløjtnant à la suite i Kronprins Frederiks regiment 11. juli 1781, sat i nummer 15. januar 1783, premierløjtnant 25. januar 1788, forsat til den kronborgske bataljon 11. december 1789, afskediget 26. november 1790. Told- og konsumtionsinspektør i Bogense 9. maj 1798. Kaptajn og kompagnichef i Fynske Landeværnsregiment 27. marts 1801, afskediget 4. januar 1808.

1805-1810
Arent Dahl, død 16. marts 1819.
Told- og konsumtionsinspektør i Bogense 13. december 1805. Toldinspektør i Faaborg 28. november 1810.
Kammerråd 1813.

1811-1821
Schack Grønvold, født ca. 1762, død 1. december 1821 i Bogense. Gift med Anne Kirstine Smidt, født ca. 1754, død 6. juni 1829 i Bogense.
Vagtmester. Told- og konsumtionsinspektør i Bogense 11. marts 1811.

1822-1840
Martin Barthold Brünnich, født 23. september, død 23. april 1840 i Bogense.
Premierløjtnant i Livkorpset. Told- og konsumtionsinspektør i Bogense 2. februar 1822. Tillige postmester sst. 15. september 1827.
Krigskancellisekretær. Krigsråd 1831.

1840-1844
Søren Ryde Lindemann (søn af fuldmægtig Johan Sørensen L. og Marie Nielsdatter Jessen), født 11. december 1796 i København (Trinitatis), død 6. oktober 1859 i Horsens. Gift ca. 1816 med Sophie Dorthea Bøschen (datter af strømpevæver Johan Henrik B. og Karen Sophie Dahlen), født 21. januar 1797 i København (Skt. Petri), død 19. april 1849 i Horsens.
Exam.jur. 1814. Prøveprokurator ved retterne i Lolland 28. oktober 1815, prokurator ved retterne i Lolland-Falsters stift 12. februar 1819. Strandkontrollør på øerne i Bandholm tolddistrikt 4. maj 1822, toldkontrollør i Bandholm 15. februar 1825. Told- og konsumtionsinspektør i Bogense 16. oktober 1840. Konstitueret told- og konsumtionsoverbetjent i Horsens 13. december 1844.

1845-1851
Lorentz Peter Bülow, født 1794, død 17. april 1873 i Bogense. Gift med Sophie Charlotte Heilmann, født ca. 1806, død 9. oktober 1865 i Bogense.
Patruljebetjent ved toldgrænsen 19. marts 1823, konstitueret assistent hos grænsetoldinspektøren 16. oktober 1830, grænsekontrollør 24. april 1832. Told- og konsumtionsinspektør i Bogense 3. april 1845, toldforvalter 20. maj 1851, afskediget 25. februar 1869.
Kammerråd 1869.

* * * Told- og konsumtionskasserere

1793-1801
Christian Bøgvad,
Tolder i Bogense 13. juni 1776, tillige konsumtionsinspektør 1778, told- og konsumtionskasserer 3. juli 1793. Tillige postmester sst. 14. august 1776.

1802
Johannes Peter Møller, født 1757, død 1. marts 1802 (ikke i Bogense).
Kaptajn. Told- og konsumtionskasserer i Bogense 3. februar 1802.

1802-1807
Peter Hammond, født 2. maj 1773 i Bakkendrup, død 8. april 1814.
Student. Toldkontrollør på Skt. Croix 6. august 1800, men kom aldrig derud. Told- og konsumtionskasserer i Bogense 7. april 1802. Tillige postmester sst. 29. april 1802. Overvisitør ved maleværkskonsumtionen i København 15. maj 1807.
Prædikat af kontrollør 1807.

1807-1816
Christian Døllner, døbt 12. august 1759 i Gentofte, død 11. januar 1816 i Bogense.
Løjtnant. Overvisitør ved maleværkskonsumtionen i København 13. august 1794. Told- og konsumtionskasserer i Bogense 15. maj 1807. Tillige postmester sst. 31. juli 1807.
Prædikat af kontrollør 1794. Kammerassessor 1810.

1816-1827
Peter Georg Aarestrup, født 23. maj 1781, død 8. marts 1846.
Premierløjtnant i Søetaten. Told- og konsumtionsinspektør i Bogense 10. februar 1816. Tillige postmester sst. 27. februar 1816. Told- og konsumtions- samt strømtoldkasserer i Nyborg 30. marts 1827.
Krigsråd 1816. Justitsråd 1828.

1827-1844
Truels Voltenberg Truelsen, døbt 3. juli 1785 i Ribe, død 14. juni 1850 i Bogense. Gift med Anne Kirstine Troyel, født ca. 1786, død 14. april 1876 i Bogense.
Feltpostekspeditør. Patruljebetjent ved toldgrænsen 25. oktober 1820, told- og konsumtionskasserer ved Gredstedbro 13. oktober 1824. Told- og konsumtionskasserer i Bogense 25. juli 1827, suspenderet 3. november 1843, afskediget 10. oktober 1844. Tillige postmester sst. 17. juli 1840, afskediget 9. december 1848.

1845-1851
Peter Erik Olavius Heinsvig (søn af kgl. skuespiller Peter H. og Anne Marie Büchling), født 18. november 1803 i København, død 21. december 1866 i Ringkøbing. Gift med Ida Sophie Margrethe Mathilde Benner, født ca. 1811 i København, død 12. marts 1874.
Kopist i Generaltoldkammerets danske fag 23. september 1834. Told- og konsumtionskasserer i Bogense 25. februar 1845, afskediget 20. maj 1851. Fungerende toldforvalter i Nakskov. Toldinspektør i Ringkøbing 24. juli 1854.

* * * Toldkontrollører 

1793-1799
Johan Hansen,
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Bogense 1778, [told- og konsumtionskontrollør sst. 1793].


TOLDVÆSENET EFTER 1851

* * * Toldforvaltere

1851-1869
Lorentz Peter Bülow
Told- og konsumtionsinspektør i Bogense 3. april 1845, toldforvalter 20. maj 1851, afskediget 25. februar 1869. 

mandag den 10. september 2018

Toldere i Viborg

I 1672 blev en række mindre toldsteder nedlagt. Det skete også for Viborg – i hvert fald på papiret. For Mathias Knudsen, der havde været byens tolder siden 1652, forblev i embedet indtil 1686, da en ny (Herman Mercker) blev udnævnt. Og i 1703 fik Peder Eriksen kgl. udnævnelse som tolder, selv om han reelt havde varetaget embedet i tolv år. Peder Eriksen blev udnævnt til byens borgmester i 1706. Om han fratrådte som tolder ved den lejlighed, står ikke klart, men da han døde i 1717 blev der i hvert fald ikke udnævnt en ny tolder. Flere borgmestre fulgte indtil 1731, men vi ved ikke, om nogen af dem samtidig fungerede som toldere – eller om der overhovedet eksisterede et toldvæsen i byen i denne periode.

En stor del af købstaden blev lagt i aske i 1726 og borgerne fik efterfølgende fritaget for at svare told og konsumtion i en periode på 12 år efter bybranden. Købmændene i Viborg nøjedes ikke med at forsyne byens borgere med de varer, de nu kunne hjemtage billigt fra København, men solgte også de afgiftsfrie varer til andre jyske købstæder. Myndighederne skred sent ind, men i 1732 blev oberstløjtnant Hecklau udnævnt til tolder – den første i byen i mange år.

Byens konsumtionsvæsen blev ligesom i landets øvrige købstæder overtaget af staten i 1779 og Jens Hansen Halt og Julius Warnick blev udnævnt til hhv. konsumtionsforvalter og -kontrollør. Efter blot et år blev Halt tillige udnævnt til tolder, men i 1791 fik han alene bestalling som konsumtionsinspektør. Toldvæsenet i Viborg var herefter nedlagt og blev først genoprettet halvtreds år senere (1841).

TOLDVÆSENET

* * * Toldere 

1652-1686
Mathias Knudsen, født ca. 1623, begr. 11. november 1695 i Viborg (Gråbrødre). Gift 1. gang med Mette Rasmusdatter Wissing, begr. 1655 i Viborg (Gråbrødre, jf. kirkeregnskabet) (gift 1. gang med tolder i Viborg Christen Mogensen). Gift 2. gang med Maren Christensdatter Hersom, født 1623, begr. 6. december 1693 i Viborg (Gråbrødre).
Omtales første gang som tolder i Viborg 30. marts 1652, kgl. konf. 14. juli 1670, afskediget 16. december 1686. Rådmand sst. 3. juli 1671, borgmester sst. 13. december 1682.

1686-1691
Herman Mercker, født ca. 1636, død 31. december 1722 i Skagen. Gift 1. gang 1661 (kgl. bevilling 6. juni) med Else Sophie. Gift 2. gang 17. juni 1704 i Mygdal med Magdalene Albertsdatter Fog, født ca. 1648, begr. 21. oktober 1726 i Skagen (gift 1. gang med forpagter på Odden Niels Jensen Birch, ca. 1664-1703)
Tolder i Bergen 14. marts 1662 (men if. Melbye død to år senere). Tolder i Viborg 16. december 1686. Birkedommer på Læsø 30. juni 1691, afskediget 1692. Prokurator i Skagen, forstrandsforpagter sst. 1700-03, borgmester sst. 8. januar 1701, byfoged sst. 30. marts 1706. Fik kgl. bevilling 14. september 1708 til at opføre et pak- og vejerhus. Søgte året før kontrollørembedet i Skagen, men fik det ikke.

1691-1717 (?)
Peder Eriksen (søn af købmand Erik Nielsen Hollænder og Anne Christensdatter), født ca. 1652 i Viborg, begr. 20. april 1717 i Viborg (Sortebrødre). Gift 1. gang 2. maj 1688 i Viborg (Sortebrødre) med Margrethe Sidenborg (datter af rådmand Claus S. og Anne Villadsdatter), begr. 3. april 1693 (Gråbrødre, jf. kirkeregnskabet) (gift 1. gang 1672 med rådmand i Viborg Jacob Hasse, død 1683). Gift 2. gang med Gertrud Hofman (datter af assessor Peder H. og Johanne de Hemmer), død 2. februar 1748 i Viborg (Domsogn) (gift 2. gang 1718 med apoteker i Viborg Mathias Langenhoven, død 1721; gift 3. gang 1723 med apoteker i Viborg Conrad Bødtker, død 1742).
Tolder i Viborg 7. september 1703, men omtales allerede i denne stilling i skattemandtallene for 1692 og 1694. Rådmand sst. 6. juli 1693, borgmester sst. 16. februar 1706.

1732-1765
Johan Mathias Hecklau, født ca. 1679 i Mecklenburg, begr. 29. september 1765 i Viborg (Domsogn). Gift med Else Nielsdatter Tvede (datter af sognepræst Niels Mikkelsen T. og Dorthea Pedersdatter Karmark), født 6. september 1686 i Vester Velling præstegård, Vester Velling sogn, død 31. marts 1745 i Viborg (Domsogn) (gift 1. gang 1711 med sognepræst til Vroue Zacharias Jacobsen Baudelin, død 1716).
Af mecklenburgsk adel. Kaptajn ved Aalborghus nationale Infanteriregiment 1710, deltog i slaget ved Helsingborg, afskediget 6. juni 1721. Tolder i Viborg efter kommunikation af 16. februar 1732. Ved hans død oplyses det, at Hecklau hverken havde nydt nogen gage eller indkomst, men alene modtaget de sportler, der faldt ved embedet. Borgmester sst. 23. november 1731.
Karakteriseret oberstløjtnant 1721.

1766-1780
Johannes Bornemann (søn af birkedommer Frands B. og Georgia Lachmann), døbt 8. marts 1726 i Nybro, Vive sogn, død 27. august 1780 på Jungetgård, Junget sogn. Gift 1766 (kgl. bev. 12. december) med Anne Marie Hastrup (datter af forpagter Mads H. og Dorthe Larsdatter), født 18. juni 1745 på Lindenborg, Blenstrup sogn, død 30. april 1801 i København (ægteskabet opløst 1778; gift 2. gang 1781 med regimentskvartermester Jan van der Velde de Fine, 1748-1789).
Fuldmægtig hos stiftamtmand Hvidtfeldt i Viborg. Birkedommer ved Clausholm birk 14. oktober 1763, afskediget 28. februar 1764. Borgmester i Viborg 14. februar 1766, afskediget 22. september 1769. Tillige tolder sst. 11. marts 1766. Ejer af Jungetgård 1768.

1780-1791
Jens Hansen Halt (søn af toldbetjent Hans Arentsen H. og Anne Sophie Jensdatter), døbt 16. april 1751 i København (Holmens), død 3. august 1816 i Viborg (Søndersogn). Gift 4. juli 1781 i Viborg Sortebrødre kirke med Agnete Brøchner Gjørup (datter af rådmand Niels Christian G. og Ellen Nielsdatter Boller), døbt 16. august 1761 i Viborg (Sortebrødre), død 8. maj 1829 i Nykøbing S.
Tjente to år som skriver i Søkommissariatskollegiet og var derefter i ni år konsumtionsskriver i Viborg og Aalborg. Konsumtionsforvalter i Viborg 23. marts 1778, tillige tolder sst. 30. oktober 1780, konsumtionsinspektør sst. 26. oktober 1791, kasserer og regnskabsfører ved konsumtionsoppebørslerne sst. 25. januar 1792.

* * * Toldkontrollører

1665-
Peder Jensen Bering (søn af købmand Jens Madsen B. og Kirsten Christensdatter), født ca. 1624 i Viborg, bisat 10. november 1698 på Knudstrup, Vesterbølle sogn. Gift ca. 1654 med Lisbeth Mogensdatter, født ca. 1633, bisat 6. februar 1697 på Knudstrup, Vesterbølle sogn. Begge ægtefæller blev gravlagt i Sortebrødre kirke i Viborg.
Købmand og vinhandler i Viborg. Visitør i Viborg, udnævnt af stiftamtmanden 25. oktober 1666, kgl. konf. 2. juli 1670. Bedemand i Viborg 9. december 1672. Købte senest 1682 en stor gård i Knudstrup, Vesterbølle sogn med bøndergods.


KONSUMTIONSVÆSENET 1779-1791

* * * Konsumtionsforvaltere


1779-1791
Jens Hansen Halt 
Konsumtionsforvalter i Viborg 1779, tillige tolder sst. 30. oktober 1780, konsumtionsinspektør sst. 26. oktober 1791.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1791
Julius Warnick (muligvis søn af parykmager Johan Hartvig W.), født ca. 1735 i København, død 29. september 1791 i Viborg (Gråbrødre). Ugift.
Toldbetjent og visitør ved told- og konsumtionsvæsenet København 21. februar 1769. Konsumtionskontrollør i Nørresundby 28. november 1769. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Viborg 11. juni 1778.


KONSUMTIONSVÆSENET 1791-1841

* * * Konsumtionsinspektører


1791-1792
Jens Hansen Halt 
Konsumtionsinspektør sst. 26. oktober 1791, kasserer og regnskabsfører ved konsumtionsoppebørslerne sst. 25. januar 1792.

1792-1794
Peter Buch (søn af proprietær Niels B. og Maren Jensdatter), døbt 8. april 1753 på Brandholt, Skovby sogn, Odense amt, død 30. marts 1796 i Foldingbro, Folding sogn. Gift 6. juli 1792 i Hjortlund kirke med Magdalene Foersom (datter af provst Christen Jespersen F. og Ellen Sophie Thun), født 1. juli 1772 i Øster Lindet præstegård, Øster Lindet sogn, død 22. december 1861 i Ribe (Skt. Catharinæ) (gift 2. gang 21. maj 1800 i Malt med kommandørkaptajn Bernhard Ulrich Middelboe, født 16. november 1768 i Aarhus (Frue), død 25. oktober 1825 i København).
Exam.jur. 1777. Grænsekontrollør ved Gredstedbro 24. februar 1790. Konst. konsumtionsinspektør i Viborg 25. januar 1792, fast ansat 29. maj 1793. Tolder i Foldingbro 30. april 1794.

1794-1802
Henrik Nielsen (søn af Niels Hansen og Elisabeth Margrethe Hansdatter), født 23. juni 1748 i Rødby, begr. 19. december 1806 i Hjerting, Guldager sogn. Gift ca. 1779 med Margrethe Dorthea Dall (datte af underfyrværker Detlev D.), døbt 6. april 1747 i Rendsburg (Christ- og Garnisons), død 4. marts 1810.
Exam.jur. 1778. Forvalter ved et fynsk gods. Told- og strandinspektør i Hals (under Aalborg tolddistrikt) 19. august 1779. Konsumtionsforvalter i Løgstør 23. januar 1789. Konsumtionsinspektør i Viborg 30. april 1794. Toldkasserer i Hjerting 6. januar 1802.

1802-1821
Peter Johannes Bøttcher (søn af degn Jeppe B. og Sophie Margrethe Groth), døbt 23. januar 1752 i Tranderup degnebolig, Tranderup sogn, Ærø, død 13. maj 1836 i Kobberup præstegård, Kobberup sogn. Gift 16. oktober 1778 i Langskov kirke med Elisabeth Kirstine Kruse (datter af kommerceråd Hans Jacobsen K. og Elisabeth Marie Winding), døbt 17. oktober 1755 på Hvolgård, Langskov sogn, død 30. april 1817 i Viborg (Sortebrødre).
Forpagter på Lydumgård, Lydum sogn ca. 1778, møller i Kloster mølle, Voerladegård sogn ca. 1782. Var senere fuldmægtig hos krigslandkommissær Schouenborg i Viborg. Konsumtionsinspektør i Viborg 6. januar 1802, suspenderet pga. forseelse 1817, afskediget 22. september 1821. Forligskommissær i Viborg amt 1811.

1817-1824
Christian Ludvig Ellermann (søn af tjener Lars E. og Marie Wolff), døbt 24. december 1777 i Helsingør (Mariæ), død 25. april 1824 i Viborg (Domsogn). Gift 2. november 1810 i København (Holmens) med Johanne Marie Hylleberg (datter af korporal Jens Jørgen Thomsen H. og Anne Marie Hansdatter), døbt 12. september 1784 i Seest, Seest sogn, død 11. november 1822 i Viborg (Domsogn).
Exam.jur. 1803. Kopist Generaltoldkammerets jyske toldkontor 24. december 1806, fuldmægtig i kammerets søndenfjeldske toldkontor 28. juli 1812, afgik med vartpenge ved tabet af Norge 1814, fuldmægtig i kammerets jyske toldkontor 12. marts 1816. Konst. konsumtionsinspektør i Viborg 26. april 1817, konsumtionsinspektør og -kasserer sst. 4. december 1821.

* * * Konsumtionskasserere

1791-1792
Niels Bircherod Duche (søn af løjtnant Jens Bircherod D. og Marthe Nielsdatter), døbt 30. januar 1746 i Fladstrand, død 16. juli 1806 i Aarhus (Domsogn). Gift 1. gang 10. juli 1767 i Horsens Vor Frelser kirke med Anne Cathrine Gjessing (datter af købmand Hans Andersen G. og Bodil Rasmusdatter), døbt 27. juni 1745 i Horsens, begr. 7. juli 1780 i Horsens. Gift 2. gang 27. oktober 1780 i Horsens Vor Frelser kirke med Johanne Marie Mathiasdatter, født ca. 1758, begr. 8. april 1796 i Horsens. Gift 3. gang 13. august 1796 i Hatting kirke med Christine Mathfeldt (datter af købmand Herman Wilhelm M. og Marie Elisabeth Gjeding), døbt 29. april 1757 i Fredericia (Trinitatis), død 27. august 1825 i Kærbølling, Bredsten sogn (gift 1. gang 1792 med sognepræst i Løsning Andreas Christoffer Bildsøe, 1760-1793).
Kontrollør og toldbetjent i Horsens 28. januar 1766. Konsumtionskasserer i Viborg 26. oktober 1791, afskediget med 50 rdl. pension 25. januar 1792, idet han ikke ønskede at forlade Horsens og valgte at forlade toldvæsenet. Købmand, kornhandler og brændevinsbrænder i Horsens 1797, men opgav forretningerne og flyttede til Fredericia i 1804 og kort efter til Aarhus.

1792-1816
Jens Hansen Halt 
Konsumtionsinspektør i Viborg 26. oktober 1791, kasserer og regnskabsfører ved konsumtionsoppebørslerne sst. 25. januar 1792.

* * * Konsumtionsforvaltere

1824-1841
Carl Thue Bentzen (søn af premierløjtnant, senere oberstløjtnant Frederik Christian B. og Frederikke Christiane Louise Silchmüller), født 20. august 1776 i København, død 26. september 1851 i København (Holmens). Gift 28. juni 1802 i Nykøbing Sj. med Kirstine Amalie Larsen (datter af købmand Lars L. og Zire Cathrine Jensdatter), født 8. februar 1780 i Nykøbing Sj., død 16. januar 1852 i København (Holmens).
Fænrik ved Kongens (fra 1808: Kronens) Regiment 30. maj 1788, sekondløjtnant 2. december 1791, premierløjtnant 5. april 1799, stabskaptajn ved Slesvigske infanteriregiment 10. juni 1803, forsat til Norske Livregiment som kompagnichef for 4. bataljon 29. juni 1809, afskediget 25. september 1813. Konsumtionsforvalter i Viborg 11. december 1824, tillige toldforvalter sst. 28. september 1841, afskediget 28. april 1843.
Karakteriseret major 1813. Justitsråd 1831 (frasagt sig 1851).

* * * Konsumtionskontrollører 

1821-1827
Johan Carl Frederik Schou (søn af thehandler Jens S. og Lene Søeborg), født 20. april 1793 i København (Trinitatis), død 8. februar 1827 i Viborg (Sortebrødre). Gift 19. juli 1822 i København (Frelsers) med Anne Cathrine Ebbesen (datter af kontrollør Henrik E. og Marthe Marie Falck), født 9. november 1790 i København (Frelsers), død 14. februar 1855 i København (Frelsers).
Skriver i Generaltoldkammeret. Overkonsumtionsbetjent i Viborg 4. december 1821.
Prædikat af kontrollør 1821.

1827
Niels Gjørup Weyersleff (søn af husmand Mads Mikkelsen W. og Kirsten Christensdatter Bjerrebye), døbt 7. juli 1799 i Finderup sogn, død 12. oktober 1827 i Viborg (Domsogn). Gift 31. maj 1827 i Viborg (Domsogn) med Wilhelmine Augusta Sabroe (datter af rebslagermester Christian Michael Rottbøll S. og Kirstine Marie Thorsen), født 3. maj 1809 i Viborg (Gråbrødre), død 2. marts 1887 i Viborg (Søndersogn) (gift 2. gang 1831 med rebslagermester Hans Werring, 1806-1871).
Konstitueret overkonsumtionsbetjent i Viborg 1827.

1827-1841
Georg Sophus Frederik Dreyer (søn af regimentskvartermester Dines Christian D. og Marie Henriette Krabbe), født 14. oktober 1799 i Rendsburg, død 25. marts 1861 i Køge. Gift 16. august 1834 i Københavns (Frederiks tyske kirke) med Gertrud Birgitte Rosted (datter af kancellist, senere kontorchef i Admiralitetet Christian Ludvig R. og Margrethe Birch), født 25. juni 1799 i København (Holmens), død 9. februar 1853 i Køge.
Kadet 1810, sekondløjtnant ved Sjællandske Skarpskyttekorps 1815, forsat til Jyske jægerkorps 1817, premierløjtnant 1826, afskediget 1827. Konstitueret overtoldbetjent i Viborg 22. september 1827, told- og konsumtionsoverbetjent sst. 28. september 1841. Konst. told- og konsumtionsoverbetjent i Stege 9. august 1843, told- og konsumtionskontrollør sst. 22. maj 1845. Toldkontrollør i Køge 20. maj 1851.
Krigsråd 1827


TOLD- OG KONSUMTIONSVÆSENET 1841-1851

* * * Told- og konsumtionsforvaltere


1841-1843
Carl Thue Bentzen 
Konsumtionsforvalter i Viborg 11. december 1824, tillige toldforvalter sst. 28. september 1841, afskediget 28. april 1843.

1843-1851
Carl Ferdinand Walsøe (søn af sekretær Christian Lindemann W. og Marie Kirstine Secher), født 14. september 1807 i København (Trinitatis), død 10. august 1875 på Frederiksberg. Gift 14. april 1835 med Sara Thomasine Marie Fischer (datter af købmand Hans Frederik Gustav F. og Christiane Frederikke Dahl), født 19. september 1812 i København (Helligånds), død 14. juli 1843 på Københavns Vesterbro, Frederiksberg sogn.
Student 1826, cand.jur. 1832. Volontør i Rentekammeret i syv år. Sysselmand i Nordre Mula syssel på Island 24. februar 1835. Told- og konsumtionsforvalter i Viborg 22. juni 1843, toldinspektør sst. 20. maj 1851, blev tillige overdraget regnskabsforretningerne sst. 28. september 1870, afskediget 30. september 1873. Medlem af Viborg borgerrepræsentation og af direktionen for Viborg Sparekasse. Walsøe var stærkt interesseret i plantningssagen.
Kammerråd 1853. Justitsråd 1862. R. 1864.

* * * Told- og konsumtionskontrollører 

1841-1845
Georg Sophus Frederik Dreyer 
Konstitueret overtoldbetjent i Viborg 22. september 1827, told- og konsumtionsoverbetjent sst. 28. september 1841. Konst. told- og konsumtionsoverbetjent i Stege 9. august 1843, told- og konsumtionskontrollør sst. 22. maj 1845.

1843-1851
Johan Peter Wilhelm Friederichsen (søn af kirurg ved brandkorpset Christopher Henrik F. og Anne Marie Rasch), født 13. februar 1812 i København (Helligånds), død 23. december 1869 i Viborg (Søndersogn). Gift 29. august 1846 i Bislev kirke med Nathalie Kunigunde Arntzen (datter af byfoged og konsumtionskasserer Karelius A. og Caspare Thomasine Jacobine Bekker), født 23. april 1824 i Nibe, død 23. juni 1907.
Konst. told- og konsumtionsoverbetjent i Viborg 9. august 1843, told- og konsumtionskontrollør sst. 22. maj 1845, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851.


TOLDVÆSENET EFTER 1851

* * * Toldinspektører

1851-1873
Carl Ferdinand Walsøe 
Told- og konsumtionsforvalter i Viborg 27. juni 1843, toldinspektør sst. 20. maj 1851, afskediget 30. september 1873.

* * * Toldoppebørselskontrollører

1851-1869
Johan Peter Wilhelm Friederichsen 
Konst. told- og konsumtionsoverbetjent i Viborg 9. august 1843, told- og konsumtionskontrollør sst. 22. maj 1845, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851.

søndag den 9. september 2018

Toldere i Ribe

Told- og konsumtionsinspektør Fanøe i Ribe blev den 24. maj 1823 beordret til tillige at have overopsyn med toldforretningerne i Hjerting. Den hidtilværende told- og konsumtionsinspektør for Hjerting og Varde skulle herefter udelukkende være konsumtionsinspektør i Varde. Det forenede toldvæsen for Ribe og Hjerting fortsatte indtil 1843, da Varde og Hjerting atter blev forenet og en ny told- og konsumtionsinspektør blev ansat dér.

TOLDVÆSENET

* * * Toldere

1659-1680 (?)
Marturin Dupont, død efter 1672. Gift med Ingeborg Christensdatter Friis, født ca. 1621, død 10. marts 1705 i Ribe (Domsogn).
Kgl. hoffourer, senere kgl. vognmester. Kongen gav ham i 1639 Ormstrupgård (Gullev sogn) i forlening. Tolder i Ribe 10. august 1659, kgl. konf. 10. juni 1670. I august 1661 erhvervede han (på kongens vegne) en gård ved skibsbroen, som blev indrettet til toldbod. I juni 1672 fik han en lønforhøjelse, og det er det sidste, vi hører til ham, selv om han muligvis beholdt embedet indtil 1680, da Hausmann blev udnævnt til tolder. Hans enke sad i fattige kår, og måtte en tid opholde sig hos en søn på landet.

1667-1670, adjung.
Nicolaj Brüggemann, født 16. september 1632 i Glückstadt, begr. 11. februar 1687 i Itzehoe (Skt. Laurentii). Gift 1. gng 1665 med Gisela Hausmann (datter af amtsforvalter Daniel H. og Margrethe Pape), født ca. 1649 i Segeberg, død 13. november 1672 i Segeberg (begr. i Itzehoe). Gift 2. gang 1676 med Hedevig Christensdatter Spang (datter af sognepræst Christen Nielsen S. og Margrethe Elisabeth Mese), født i Vordingborg (gift 2. gang med oberst og kommandant i Danzig Jacob von Kampen).
Amtsskriver ved Segeberg gods. Fik ekspektance på tolderembedet i Ribe 30. oktober 1667, men tiltrådte aldrig embedet. I stedet blev han amtsforvalter i Steinburg og Segeberg amter 7. juli 1670, og var senere tillige regeringsråd. Gennem sin anden hustru blev han ejer af Ulriksholm og Østergård på Fyn, som hun havde arvet efter sin plejemoder, Abel Cathrine von der Wisch. Brüggemann fik dansk adelspatent (våbenbrev) 13. februar 1680.
Kancelliråd 1680. Etatsråd 1684.

1670-1680, adjung. / 1680-1689
Frederik Hausmann (søn af amtsforvalter Daniel H. og Margrethe Pape), født ca. 1649, død 25. april 1689 i København. Gift 1. gang med Anne Margrethe Nofocken, død 1683. Gift 2. gang 27. april 1688 i Ribe Skt. Catharinæ kirke med Anne Cathrine Lund (datter af herredsfoged i Højer Fedder Andreasen L. og Cathrine Hansdatter), født ca. 1661 på Gørrismark, Tønder landsogn, død 8. maj 1693 i Ribe (Skt. Catharinæ) (gift 1. gang 1. gang 1676 med gårdmand på Nienhof Hein Sønnichsen, død 1686; gift 3. gang 1691 med amtsforvalter og ejer af Stensgård og Lundgård Jens Christensen, død 1708).
Ritmester. Fik ekspektance på tolderembedet i Ribe 1. juli 1670, tolder sst. 7. november 1680. I april 1686 fik han en lønforhøjelse, så han kunne lønne en toldskriver (Jesper Wittrock). Hausmann omkom ved Amalienborgs brand i 1689. Hausmanns moder havde i 1630’erne været prins Frederik (III)s elskerinde og blev senere ophøjet til friherreinde af Løvendal.

1689-1696 (?)
Andreas Lund, død efter 1691.
Tolder i Ribe 27. april 1689.

1696-1716
Jep Pedersen Enholm (søn af toldskriver Peder Jepsen E.), født ca. 1660 i Ribe, død 6. marts 1716 i Ribe (Domsogn). Gift 17. december 1696 i Ribe Domkirke med Karen Nielsdatter, født ca. 1674, død 14. september 1706 i Ribe (Domsogn).
Toldkontrollør i Ribe 1. marts 1692, tolder sst. 28. januar 1696.

1716-1750
Oluf Schancke, født ca. 1692, død 11. januar 1763 i Ribe (Domsogn). Gift med Sara Bolvig, født ca. 1687, begr. 17. maj 1770 i Ribe (Domsogn).
Tolder i Ribe 30. marts 1716. Ifølge Hof- og Statskalenderne for årene 1734-36 var han åbenbart også strandinspektør.
Kammerassessor 1739.

1750-1754
Da toldvæsenet blev bortforpagtet i 1750 lykkedes det ikke at finde nogle pengestærke mænd, der ville overtage forpagtningen i Ribe stifts købstæder. Efter en fornyet henvendelse fra Rentekammeret tilbød købmændene i Ribe, Fredericia og Vejle at overtage forpagtningen for hhv. 1.330, 780 og 250 rigsdaler.

1755-1760
Henrik Molrath Richter, borgmester
Toldforpagter i Ribe.

1761-1762
Oluf Schancke 
Tolder i Ribe 22. januar 1761.

1762-1767
Julius Lentz, begr. 4. maj 1767 i Ribe (Domsogn). Gift ca. 1762 med Cathrine Sophie Klog (datter af islandsk købmand Jens Jørgensen K. og Ingeborg Thomasdatter), døbt 30. september 1743 i København (Trinitatis), død efter 1787.
Ansat i Rentekammerets jyske toldkontor. Tolder i Ribe 5. januar 1762. Hans enke levede af en beskeden pension i København i 1787.

1767-1779
Johannes Ditlev Goldt, født ca. 1712, begr. 26. oktober 1779 i Ribe (Domsogn). Gift 12. december 1743 i Assens med Cathrine Kjerrumgaard (datter af … Mathias Madsen K. og Cathrine Elisabeth Bang), døbt 6. november 1724 i Assens, død 26. december 1809 i Ribe (Skt. Catharinæ).
Kgl. lakaj. Tolder i Assens 29. januar 1743. Tolder i Ribe 12. maj 1767, tillige konsumtionsoppebørselskontrollør sst. 11. juni 1778.
Virkelig kammerråd 1776.

1779-1791
Holger Guldberg (søn af sognepræst Vitus G. og Elisabeth Marie Olivarius), født 6. november 1735 i Hårslev præstegård, død 2. december 1809. Gift 18. november 1774 i Store Fuglede med Petrea Margrethe Schwane Berg (datter af sognepræst Jørgen Andreas B. og Christiane Charlotte Friboe), født 1759 i Store Fuglede, død 10. august 1778 i Skagen. Gift 2. gang 10. marts 1780 i Skagen med Anne Margrethe Holst (datter af købmand Peder Jacobsen H. og Inger Larsdatter), døbt 11. december 1763 i Skagen, død 20. maj 1843 i Ribe (Catharinæ).
Hørkræmmerlærling i København. Forvalter på flere sjællandske godser. Tolder i Skagen 6. oktober 1774, tillige konsumtionsforvalter 1779. Tolder [og konsumtionsoppebørselskontrollør] i Ribe 1. november 1779, told- og konsumtionskasserer sst. 26. oktober 1791, afskediget 5. september 1806.

* * * Toldkontrollører

Indtil omkring år 1700 beskæftigede toldstedet i Ribe både en toldvisitør og en toldbetjent. Det er meget vanskeligt at opklare, hvem der fulgte hvem i embederne. 


1671-
Johannes Knirimen, ingen data.
Visitør i Ribe 11. januar 1671.

1671-
Frederik Zitscher, ingen data
Toldbetjent i Ribe 11. januar 1671.

1676-1677
Jacob Dyssel, død omkring årsskiftet 1676/77.
Lakaj hos ”Hs. Kgl. Højhed” (kronprins Christian?) 24. april 1665. Visitør i Ribe 28. september 1676 – sammen med den svagelige Zitscher, men uden løn indtil Z. afgår ved døden. Dyssel døde ganske kort tid efter og blev afløst af Hans Thomsen.

1677-
Hans Thomsen, ingen data.
Visitør i Ribe 12. februar 1677 – sammen med den svagelige Zitscher, men uden løn indtil Z. afgår ved døden.

1681-
Jørgen Eskildsen Naur, ingen data.
Toldbetjent i Ribe 29. oktober 1681.

1684-
Marcus Christensen Bech, ingen data.  
Toldbetjent i Ribe 29. januar 1684. Strandrider mellem Randers og Grenaa 25. marts 1684. Han er muligvis identisk med Marcus Bech, birkeskriver ved Løvenholms birk 5. april 1696, kgl. konf. 11. september 1696. Han døde 22. februar 1709 i Gesing sogn.

1684-1696 (?)
Ole Justesen, født ca. 1643, død 15. marts 1697 i Ribe (Domsogn). Gift med Maren, født ca. 1666, begr. 14. april 1736 i Ribe (Domsogn) (gift 2. gang 31. januar 1699 i Ribe (Domsogn) med kaptajn Frederik Gebhardt, død senest 1714).
Toldbetjent i Ribe 29. januar 1684. Toldbetjent på ølandene ved Ribe 25. februar 1696.

1692-1696
Jep Pedersen Eenholm 
Toldkontrollør i Ribe 1. marts 1692, tolder sst. 28. januar 1696.

1696-1697
Ottmar Christoffer Curtz (søn af hofguldsmed Poul C. og Marie Ottmarsdatter Elligers), født ca. 1663 i København, død 13. oktober 1697 i Ribe (Domsogn). Ugift.
Toldkontrollør i Ribe 30. januar 1696.

1697-
Nicolaj Poulsen, ingen data. 
Toldkontrollør i Ribe 19. oktober 1697.

1700-1712
Henrik Julius Barthels. Gift 4. oktober 1702 i Ribe (Skt. Catharinæ) med Mette Huusvig.
Toldkontrollør i Ribe 6. januar 1700. Kontrollør ved Østerport i København 9. august 1712.

1712-1750
Andreas Frausing (søn af prokurator Jens Hansen F.), født omkring 1685 i Hadsten mølle, Hadsten sogn, begr. 31. december 1749 i Ribe (Domsogn). Gift 1. gang med Marie Groos (datter af stadsbygmester Christoffer G. og Sophie Ratkesdatter Holst), født ca. 1681 i København, begr. 25. november 1735 i Ribe (Domsogn). Gift 2. gang 25. oktober 1737 i Ribe Domkirke med Vibeke Pedersdatter Terpager (datter af lektor og sognepræst Peder Nielsen T.), døbt 20. oktober 1685 i Ribe (Domsogn), død 22. oktober 1750 i Vordingborg (gift 1. gang 1709 med sognepræst i Sneum Wentzel Pedersen Galthen, 1683-1736).
Skriver ved maleværkskontoret i København. Postmester i Ribe 1. september 1712, tillige toldkontrollør sst. 1. oktober 1712. Rådmand i Ribe 1723, viceborgmester 1725.

1750-1750
Christian Brorson (søn af sognepræst Nicolaj Brodersen B. og Anne Christine Bruun), født 20. januar 1719 i Bedsted præstegård, Bedsted sogn, død 22. december 1777 i Haderslev (Frue). Gift 1. gang ca. 1745 med Christine Riese (datter af rådmand Nicolaj Willumsen R. og Anne Cathrine Mortensdatter Evendorph), død ca. 1747 i Bergen. Gift 2. gang ca. 1750 med Maren Rasmusdatter Lykke, født 5. maj 1705 i København, død 26. april 1786 i Haderslev (Frue) (gift 1. gang ca. 1735 med brændevinsbrænder Svend Gudmandsen, København).
Lakaj hos prinsesse Louise (datter af Christian VI). Overtoldbetjent i Bergen 14. oktober 1745, afskediget februar 1749, da byens toldvæsen blev bortforpagtet. Toldkontrollør i Ribe 17. marts 1750, men fritaget 18. maj samme år, da han ikke kunne få byens postmesterembede. Herefter oppebar han sin pension fra Bergen. Ridende postmester i Haderslev 10. juni 1752.

1750-1754
Jacob Høffding, født ca. 1707, begr. 9. december 1762 i Ribe (Skt. Catharinæ). Gift 1. gang med Sara Gudme (datter af degn Casper Pedersen G. og Karen Poulsdatter), døbt 22. april 1722 i Gislev degnebolig, Gislev sogn, begr. 28. april 1758 i Ribe (Skt. Catharinæ). Gift 2. gang 20. oktober 1758 i Ribe Skt. Catharinæ kirke med Anne Nielsdatter Møller, født ca. 1711, begr. 19. januar 1793 i Ribe (Skt. Catharinæ).
Toldkontrollør i Middelfart 14. marts 1735. Toldkontrollør i Ribe 18. maj 1750. I forpagtningstiden var han kontrollør ved øksne- og hestetolden.

1755-1760 
Oluf Schancke 
Tolder i Ribe 30. marts 1716. Kgl. kontrollør imod toldforpagterne 27. januar 1750. Indtrådte atter i tolderembedet, da forpagtningen ophørte ved årsskiftet 1760/61.

1761-1763
Jacob Høffding 
Toldkontrollør i Ribe 18. maj 1750.

1763-1777
Christian Selleberg, født ca. 1726, begr. 31. maj 1777 i Ribe (Domsogn). Gift med Christine Vibeke Simonsen, født ca. 1739, død 26. marts 1789 i Ribe (Domsogn).
Toldkontrollør i Ribe 15. februar 1763.

1777-1791
Otto Reinhold Brummer (søn af oberstløjtnant B.), født 30. juli 1739 i Reval, Livland (nuv. Tallinn, Estland), død 31. januar 1818 i Stockholm (Ladugårdslands församling). Gift 18. december 1778 i Ribe Domkirke med Cathrine Elisabeth Goldt, døbt 12. september 1749 i Assens, død 3. august 1835 på Gisselfeld kloster, Broby sogn.
Brummer tiltrådte sin militære løbebane i Sverige i 1756. Sergent ved Pommerska fribataljonen 3. februar 1758, fænrik 11. december 1760. Fænrik ved Drottningens livregemente 7. juni 1763. Fænrik ved Dalregementet 2. maj 1764, afsked med løjtnants karakter 2. maj 1764. Sekondløjtnant i Jyske geworbne Infanteriregiment 13. december 1766, dimitteret pga. brystsvaghed 16. juli 1777. Naturalisationspatent 12. juni 1776. Toldkontrollør i Ribe 19. juni 1777, afskediget 26. oktober 1791. Herefter rejste han og familien til Småland i Sverige, hvor han fik ansættelse som rustmester ved Aspeland härads kompani. Fænrik ved Jämtlands regemente 16. januar 1797, afskediget 3. januar 1800.

* * * Toldbetjente ved Sønderport

1739-1776 
Christen Andersen Tarp, født ca. 1674, begr. 10. december 1776 i Ribe (Skt. Catharinæ).
Tolder Schanche ansatte Tarp som toldbetjent ved Ribes søndre port i 1739. Hans gage var 50 rdl. om året, der blev udbetalt af den kgl. kasse. Ifølge kirkebogen blev han 102 år gammel.

1777-1800
Knud Nielsen Seem, født ca. 1733, begr. 12. november 1800 i Ribe (Skt. Catharinæ). Gift 11. september 1777 i Ribe Skt. Catharinæ kirke med Sophie Johannesdatter Kragh, født ca. 1731, død 14. maj 1809 i Ribe (Skt. Catharinæ)
Toldbetjent i Ribe. Tolder Goldt gav ham 15. september 1767 håb om at overtage Christen Tarps stilling. Kontrollør og toldbetjent ved Ribes søndre port 4. januar 1777. Modsat Tarp blev Seem antaget af kongen og ikke af tolderen.


KONSUMTIONSVÆSENET

* * * Konsumtionsinspektører


1779-1791
Laurits Nyeland (søn af farver Peder Lauritsen N. og Sophie Christence Pedersdatter Billeschou), døbt 9. april 1745 i Horsens, død 17. juni 1794 i Ribe (Domsogn). Gift 1. gang 28. april 1773 i Ansager kirke med sin kusine Karen Cathrine Nyeland (datter af købmand Niels Lauritsen N. og Birgitte Nielsdatter Gylling), døbt 1. januar 1742 i Horsens, død 9. december 1778 i Varde (Skt. Nikolaj). Gift 2. gang 15. juni 1779 i Ribe Domkirke med Anne Cathrine Ussing (datter af byskriver, rådmand Thomas Nielsen U. og Mathea Bolette Wederkingh), døbt 24. februar 1760 i Ribe (Domsogn), død 1. august 1735 i Ribe (Domsogn).
Fuldmægtig i København 1770. Købmand i Varde 25. november 1773. Tobaksoplagskommissionær sst., omtales som toldinspektør 1777. Konsumtionsinspektør i Ribe 23. marts 1778, tillige toldinspektør sst. 26. oktober 1791.

* * * Konsumtionsoppebørselsbetjente

1779-1779
Johannes Ditlev Goldt 
Tolder i Ribe 12. maj 1767, tillige konsumtionsoppebørselskontrollør sst. 11. juni 1778.

1779-1791
Holger Guldberg 
Tolder [og konsumtionsoppebørselskontrollør] i Ribe 1. november 1779, told- og konsumtionskasserer sst. 26. oktober 1791, afskediget 5. september 1806.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1791
Johan Frederik Høyer, født ca. 1728, begr. 25. juli 1803 i Ribe (Domsogn). Gift ca. 1784 med Gertrud Pedersdatter Bøtcher (datter af underkonsumtionsbetjent Peder Mortensen B. og Anne Cathrine Nicolajsdatter Fogtmann), født ca. 1756 i Ribe, død 12. november 1829 i Ribe (Domsogn)
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Ribe 11. juni 1778. Han blev omtalt som overkonsumtionsbetjent, da han i 1791 tillige blev udnævnt til overtoldbetjent.


TOLD- OG KONSUMTIONSVÆSENET EFTER 1791

* * * Told- og konsumtionsinspektører

1791-1794
Laurits Nyeland 
Konsumtionsinspektør i Ribe 1779, tillige toldinspektør sst. 26. oktober 1791.

1794-1812
Jacob Kragh (søn af rådmand Johan K. og Karen Jacobsdatter Qvist), døbt 2. februar 1738 i Varde (Skt. Jacobi), død 9. november 1812 i Ribe (Domsogn). Gift 14. januar 1785 i Bramming kirke med Else Hillerup (datter af sognepræst Thomas Nielsen H. og Mette Rasmusdatter Øllgaard), født 2. november 1767 i Darum præstegård, Darum sogn, død 8. august 1833 i Ribe (Domsogn).
Student. Studerede i fire år og var derpå løjtnant i fjorten år. Midlertidig kontrollør og overtoldbetjent i Porsgrunn 1777, overtoldbetjent og taksadør i Drammen 15. februar 1779. Told- og konsumtionskasserer i Helsingør 1791. Told- og konsumtionsinspektør i Ribe 30. juli 1794.
Kammerråd.

1813-1818
Ove Høegh Guldberg (søn af tolder Holger G. og Anne Margrethe Holst), døbt 12. september 1780 i Skagen, død 6. august 1853 i Ribe (Skt. Catharinæ). Gift 26. februar 1808 i København (Helligånds) med Anne Elisabeth Ahrensberg (datter af købmand Jens Risom A. og Ceciliane Marie Selmer), døbt 18. august 1782 i Vejle, død 28. maj 1858 i Ribe (Skt. Catharinæ).
Stud.theol. Kommandersergent i Kongens livkorps. Bestyrer af Døvstummeinstituttet i København 1808. Told- og konsumtionsinspektør i Ribe 12. april 1813, suspenderet 1818, afskediget 1820. Kæmner i Ribe.

1818-1820, konst.
Peder Pedersen Tofte (søn af vægter Peder Hansen og Anne Olesdatter), født ca. 1755 i København, død 4. august 1834 i Ribe (Domsogn). Gift 1. gang ca. 1792 med Marie Cathrine Heerup Langeland, født ca. 1767, begr. 13. marts 1806 i Ribe (Domsogn). Gift 2. gang [udat.] 1806 i Ribe (Domsogn) med Marie Elisabeth Birgitte Køppen (datter af sekondløjtnant Johan Frederik K. og … Petersen), døbt 4. februar 1778 i Næstved (Mortens), død 3. oktober 1835.
Tofte var bogtrykkersvend i København i 1787, mens hans senere hustru var stuepige hos oberstløjtnant v.d. Osten i Kolding. Toldbetjent i Faaborg ca. 1790. Toldbetjent og visitør i København 28. december 1796. Overtold- og konsumtionsbetjent i Ribe 28. december 1803, konstitueret toldinspektør sst. 1818-20. Tofte håbede at blive Høegh Guldbergs afløser, men fik i stedet en rangtitel.
Kammerråd 1820.

1820-1826
Severin Gregers Fanøe (søn af konsumtionsforvalter Lauge Severin F. og Marie Margrethe Lange), født 7. marts 1781 i Frederikssund, død 6. maj 1855 i Roskilde (Domsogn). Gift 1. gang 1821 med Julie Fanøe Zuschlag (datter af kontrollør ved Assistenshuset Frederik Ludvig Z. og Louise Augusta Oppenheim), født 14. marts 1791 i København, død 19. november 1860 i København (ægteskabet opløst; gift 2. gang 21. november 1821 i København med landvæsenskommissær Philip Julius Knudsen, 1792-1850). Gift 2. gang med Karen Johanne Friis (datter af matros Albert Henriksen F. og Marie Hansdatter), født 19. august 1811 i Marstal, død 3. maj 1891 på Milbakken, Lendum sogn (begr. i Frederikshavn).
Fuldmægtig i København. Told- og konsumtionsinspektør i Ribe 25. januar 1820. Skal tillige føre overopsynet ved toldvæsenet i Hjerting 24. maj 1823. Konstitueret overkontrollør over Sjælland, Fyn og omliggende øer 23. marts 1824. Told- og konsumtionsinspektør i Næstved 29. august 1826.
Kammerråd 1820. Justitsråd 1842. – R. 1826.

1824-1842
Frederik Julius Bøgh (søn af sognepræst, provst Nicolaj Seidelin B. og Mette Cathrine Birch), født 21. marts 1774 i Kerteminde, død 6. marts 1844 i Ribe (Skt. Catharinæ). Gift 15. marts 1805 i København (Holmens) med Margrethe Elisabeth Amalie Jasper (datter af tømmermand Jørgen Frederik J. og Elsabe Hansen), født 7. maj 1785 på Gottorp, død 2. marts 1837 i Ribe (Domsogn).
Exam.jur. 1795. Passkriver i København. Told- og konsumtionskasserer i Kolding 22. juli 1820. Konst. told- og konsumtionsinspektør i Ribe 23. marts 1824, fast ansat 31. maj 1831, afskediget 8. december 1842. Den sene fastansættelse skyldtes, at Bøgh i Kolding havde oparbejdet en stor gæld til den kgl. kasse, og først da denne var betalt tilbage, fik han sin kgl. udnævnelse som toldkasserer.

1839-1843, adjung.
Didrik Christian Didriksen (søn af skipper Christian D. og Elisabeth Dorthea Elgaard), født 7. september 1799 i Randers, død 31. juli 1885 i København (Stefans). Gift med Sophie Louise Bülow (datter af oberstløjtnant Ulrich Adam Otto B. og Edel Margrethe Folsach), døbt 19. maj 1802 i Aalborg (Frue), død 7. februar 1877 i København (Johannes).
Konstitueret toldbetjent i Svendborg 14. juni 1831. Toldbetjent i Nyborg 2. marts 1833, forflyttet til Roskilde 22. april 1837. Konstitueret overtoldbetjent i Ribe 29. august 1837, adjungeret told- og konsumtionsinspektør sst. 14. maj 1839, toldkontrollør sst. 22. maj 1845. Told- og konsumtionsinspektør i Holstebro 30. april 1846. Toldinspektør i Thisted 18. maj 1861, afskediget 12. august 1871.
Kammerråd 1854. R. 1871.

1843-1850
Bendt Christian Aarøe (sandsynligvis søn af sekondløjtnant Peter Aa. og Marie Elisabeth de Wint), født 2. april 1794 på Sankt Thomas, død 8. juni 1852 i København (Garnisons). Gift 21. april 1822 med Anne Johanne Diderich (datter af kontorbetjent Johan D. og Mette Margrethe Wohler), født 14. marts 1798 i København, død 13. marts 1873 i København (Garnisons).
Kadet 1806, sekondløjtnant ved 3. jyske Infanteriregiment 1812, afskediget 1820. Undertold- og konsumtionsbetjent i København 14. december 1825, konstitueret portkontrollør sst. Told- og konsumtionsinspektør i Ribe 25. januar 1843. Told- og konsumtionsinspektør i Varde 6. maj 1850.
Krigsassessor.

1851-1867
Frederik Ludvig Trojel (søn af godsinspektør Frands Wilhelm T. og Christine Margrethe Hansen), født 29. juni 1794 på Annebjerggård, Højby sogn, død 9. august 1873. Gift 1. gang 16. februar 1820 i Kolding Skt. Nikolaj kirke med Karen Seest (datter af købmand Jeppe Jepsen S. og Anne Cathrine Pedersdatter), født 4. juni 1793 i Kolding, død 21. marts 1820 i Kolding. Gift 2. gang 15. maj 1838 i Skanderborg slotskirke med Emilie Augusta Christensen (datter af løjtnant Christian Peter C. og Kirstine Bang), født 26. oktober 1805 i Randers.
Premierløjtnant ved Holstenske lansenerregiment. Told- og konsumtionsinspektør i Lemvig 1. maj 1838. Told- og konsumtionsinspektør i Varde 21. oktober 1849. Told- og konsumtionsinspektør i Ribe 6. maj 1850, afskediget 15. februar 1867.
Ritmester. R. 1866.

* * * Told- og konsumtionskasserere

1791-1806
Holger Guldberg
Tolder i Ribe 1. november 1779, told- og konsumtionskasserer sst. 26. oktober 1791, afskediget 5. september 1806.

1806-1829
Johan Cornelius Krieger (søn af brygger Christian Ditlev K. og Margrethe Gregoriane Sørensen), født 13. oktober 1765 i København, død 14. december 1829 i Ribe (Domsogn). Gift med Anne Margrethe Graae (datter af bogbinder Michael Johan G. og Maren Thomsen), døbt 12. februar 1770 i København, død 15. oktober 1848 i København (Frue).
Student. Kopist i Generaltoldkammerets sjællandsk-lollandske toldkontor 30. december 1791, kopist i kammerets vestindiske kontor 11. januar 1792, fuldmægtig i kammerets nordenfjeldske kontor 29. marts 1797. Told- og konsumtionskasserer i Ribe 5. september 1806.

1831-1846
Vincent Steno rigsgreve Sponneck (søn af oberstløjtnant Georg Wilhelm rigsgreve S. og Charlotte Amalie Hilleborg von Eppingen), født 4. januar 1800 i København (Garnisons), død 26. juni 1864 i København (Helligånds). Gift 8. september 1830 med Marie Hedevig Møller, født 14. maj 1809 i København, død 11. januar 1892 i København (Frue).
Kadet 1814. Sekondløjtnant à la suite ved Raketkorpset 1819, i nummer ved 1. jyske infanteriregiment 1820, afsked 1830. Told- og konsumtionskasserer i Ribe 15. maj 1830. Told- og konsumtionskasserer i Vejle 17. oktober 1846. Told- og konsumtionskasserer i Aalborg 21. juni 1856
Karakteriseret premierløjtnant 1830. Kammerjunker 1831. Kammerherre 1853. R. 1861.

1848-1862
Christian Middelboe (søn af kommandørkaptajn Bernhard Ulrik M. og Magdalene Foersom), født 6. oktober 1805 i København, død 27. marts 1887 i København (Holmens). Gift 28. november 1848 i Ribe (Domsogn) med Christiane Caroline Giørtz (datter af købmand Christian G. og Nicoline Bjerrum), født 26. april 1831 i Ribe (Domsogn), død 17. april 1875 i København (Holmens).
Volontør i Generaltoldkammeret, kopist 28. september 1830, konst. fuldmægtig 12. juni 1838, fast ansat 13. marts 1841, tillige konst. pakhusforvalter ved det vestindiske pakhus i København 17. september 1841, fast ansat 17. juni 1841. Told- og konsumtionskasserer i Ribe 20. februar 1847. Told- og konsumtionskasserer i Aalborg 14. marts 1862, afskediget 22. december 1869.
Kammerråd 1854. Justitsråd 1869.

1863-1869
Georg August Emanuel Müller (søn af skibsfører Christian August M. og Kirstine Randlef), født 22. november 1812 i København (Holmens), død 23. november 1870 i Ribe (Domsogn). Gift 20. juni 1845 i København (Garnisons) med Josephine Theresia Wahl (datter af tømrermester, brandmajor Johan Christopher W. og Marie Elisabeth Wulff), født 29. september 1818 i København (Frue), død 26. september 1846 i København (Frue).
Student 1831 (privat), cand.jur. 1838. Kancellist i Generalitetet 14. marts 1832.), fuldmægtig 1. januar 1843. Kontorchef i Krigsministeriet 1. april 1848, afskediget 11. juni 1856. Konstitueret told- og konsumtionskasserer i Ribe 1862. Toldforvalter sst. 27. marts 1869.
Krigskancellisekretær 1840. Krigsassessor 1845. Krigsråd 1849. Justitsråd 1854. – R. 1851.

* * * Told- og konsumtionskontrollører

1791-1803
Johan Frederik Høyer
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Ribe 11. juni 1778. Han blev omtalt som overkonsumtionsbetjent, da han i 1791 tillige blev udnævnt til overtoldbetjent.

1803-1834
Peder Pedersen Tofte 
Overtold- og konsumtionsbetjent i Ribe 28. december 1803, konstitueret toldinspektør sst. 1818-20.

1834-1837
Vakant

1837-1846
Diderich Christian Diderichsen 
Konstitueret overtoldbetjent i Ribe 29. august 1837, adjungeret told- og konsumtionsinspektør sst. 14. maj 1839, toldkontrollør sst. 22. maj 1845. Told- og konsumtionsinspektør i Holstebro 30. april 1846.

1846-1851
Johan Thorbjørn Bayer (søn af toldassistent, vejermester Gotfred Carl B. og Jensine Helene Marie Thorbjørnsen), født 31. maj 1818 i København (Frue), død 29. april 1905 i København (Maria). Gift 2. juli 1847 i København Trinitatis kirke med Laura Elisabeth Sørensen (datter af prokurator Søren S. og Louise Frederikke Dein), født 20. marts 1826 i København (Trinitatis), død 26. august 1894.
Fuldmægtig i Roskilde, konst. told- og konsumtionskasserer i Holbæk 23. marts - 31. december 1843. Assistent ved Statistisk tabelkontor. Told- og konsumtionskontrollør i Ribe 18. juli 1846. Toldoppebørselskontrollør i Rønne 20. maj 1851. Toldkontrollør i København 15. juni 1860, afskediget 9. februar 1878. Statistiker ved Det Forenede Dampskibsselskab (D.F.D.S.) 1880.
Kammerassessor 1860.

søndag den 26. august 2018

Toldere i Vejle

TOLDVÆSENET

* * * Toldere


1661-1662
Peder Mandixen, død 1662 (?)
Tolder samt konsumtions- og stempelpapirsforvalter i Vejle 1661 (udat.)

1662-1693
Lorentz Stielmacher, død 1693 i Vejle. Gift med Drude Rantzow, død 19. juni 1719 i Vejle (gift 2. gang med toldkontrollør i Fredericia Hans Schütz, død 1701).
Tolder i Vejle 12. november 1662. Tillige stiftsskriver i Ribe stift 19. februar 1670. Efter hans død udnævntes der ikke en ny tolder i Vejle. 

1693-1696
Vakant. Generaltolddirektør Edvard Kruse, der i årene 1692-96 forpagtede hele landets toldvæsen, har sikkert ladet en fuldmægtig bestyre forretningerne i Vejle.

1696-1699
Peder Pedersen, død mellem 1700 og 1706. Gift med Anne Cathrine Møller (gift 2. gang 1706 med postmester og byfoged i Kolding Knud Jørgensen, død 1722).
Amtsskriver i Koldinghus amt 24. august 1695. Efter kgl. resol. 18. februar 1696 skulle han tage ophold i Vejle, hvor han den 27. juni samme år blev udnævnt til tillige at være byens tolder. Tillige proviant-, ammunitions- og materialforvalter i Fredericia 26. marts 1698.

1699-1722
Hans Andersen, begr. 10. juli 1722 i Vejle. Gift ca. 1706 med Anne Margrethe Svane (se nedenfor).
Tolder i Vejle 25. november 1699. Tillige forpagter af konsumtionen 1704-06 (kgl. resol. 29.12.1703). Efter kgl. resol. 16. februar 1722 måtte han stadig nyde byens acciseindtægter, som han havde gjort det siden 1709.

1722-1739
Anne Margrethe Svane (datter af borgmester Claus Hansen S. og Margrethe Pedersdatter), født omkring 1680 i Vejle, begr. 22. oktober 1739 i Vejle.
Efter Hans Andersens død i sommeren 1722 opstod der den helt usædvanlige situation, at enken fik lov at videreføre tolderembedet, når blot hun kunne stille den nødvendige kaution og holde en fuldmægtig. I sin ansøgning havde enken ikke undladt at bemærke, at hendes fader havde nydt stor nåde hos kongen. Enkens bestalling blev bekræftet 23. april 1731, men tre år senere (1734) ville kongen ikke love, at hendes 27-årige søn Peder måtte efterfølge hende i embedet. Han måtte dog gerne vedblive at være fuldmægtig hos moderen. Ved denne lejlighed oplyste tolderenken, at hendes eneste indtægt stammede fra byens accise.

1739-1750
Peder Hansen Staal (søn af tolder Hans Andersen og Anne Margrethe Svane), født ca. 1707 i Vejle, begr. 23. september 1774 i Vejle. Gift 1. gang 19. juni 1737 i Øster Snede kirke med Margrethe Christine Selmer (datter af sognepræst Mathias S. og Ceciliane Funch), døbt 29. november 1711 i Øster Snede præstegård, begr. 18. oktober 1756 i Vejle. Gift 2. gang 1757 (kgl. bev. 30. september) med Barbara Andersdatter Thorning (datter af sognepræst, provst Anders Pedersen Thorning og Gedske Cathrine Preisler), døbt 17. juni 1716 i Gøl præstegård, død … (gift 1. gang med toldkontrollør i Aalborg Niels Jensen Wium, død 1751 i Sjørslev).
Tolder i Vejle 12. november 1739, tillige postmester 3. januar 1744. I sin ansøgning fra 1739 oplyste han, at han havde assisteret sin moder ved toldkontoret i elleve år og derefter i seks år reelt forestået embedet i håb om at overtage det ved moderens død. Ved kgl. resol. 30. april 1742 fik han lov til at beholde byens acciseindtægter.

1750-1754
Da toldvæsenet blev bortforpagtet i 1750 lykkedes det ikke at finde nogle pengestærke mænd, der ville overtage forpagtningen i Ribe stifts købstæder. Efter en fornyet henvendelse fra Rentekammeret tilbød købmændene i Ribe, Fredericia og Vejle at overtage forpagtningen for hhv. 1.330, 780 og 250 rigsdaler.

1755-1760
Henrik Molrath Richter, borgmester
Toldforpagter i Vejle.

1761-1774
Peder Hansen Staal Tolder i Vejle 22. januar 1761.

1774-1779
Claus Bang (søn af skibskirurg Claus B. og Anne Christine Wellejus), født 4. oktober 1740 i Utterslev, Utterslev sogn, Maribo amt (døbt i Allerslev kirke, Præstø amt), død 21. december 1805 i Nyborg. Gift 1. gang 2. juni 1775 i Fredericia (Michaelis) med Erika Pontoppidan (datter af biskop Erik P. og Johanne Marie Hofman), født 1. august 1750 i Bergen, død 6. juni 1778 i Vejle. Gift 2. gang 4. juni 1779 i Fredericia (Michaelis) med Pallene Urne Rosenvinge (datter af oberstløjtnant Hans Wilhelm R. og Edel Margrethe Gersdorf), født 9. maj 1755 på Bubelgård, Indslev sogn, død 28. november 1812 i Nyborg.
Student 1757 (Herlufsholm). Kornet ved Fynske Dragonregiment 1761, premierløjtnant ved de vestindiske tropper 15. oktober 1764. Tolder i Vejle 29. september 1774, tillige regnskabsfører og kasserer ved konsumtionen 11. juni 1778. Tillige postmester 27. oktober 1774. Succederende tolder i Nyborg 30. december 1776 (tiltrådte i efteråret 1779), toldkasserer sst. 1. marts 1797.
Karakteriseret kaptajn 1770.

1779-1791
Johan Groth, født ca. 1734, begr. 11. maj 1791 i Vejle. Gift ca. 1777 med Frederikke Louise Gjessing (datter af garver Niels Mortensen G. og Maren Jonasdatter Wærum), født 8. oktober 1747 i København, død 15. april 1820 i Vejle (gift 2. gang 23. juli 1795 med distriktskirurg i Vejle Christian Nicolaj Klevesahl, 1750-1821).
Fuldmægtig ved kongens sølvkammer i 17 år og ved enkedronning Juliane Maries sølvkammer i 14 år. Tolder i Vejle 27. august 1779, tillige konsumtionsoppebørselsbetjent. Tillige postmester 22. oktober 1779.

* * * Toldkontrollører

-1663-
Otte Sørensen Omtalt som toldbetjent 28. oktober 1663, hvor han midlertidigt opholdt sig i København. Han er sikkert identisk med Otte Sørensen, der den 2. januar 1668 blev herredsskriver ved Jerlev og Tørrild herreder samt birkeskriver ved Jelling birk. 

1750-1760
Peder Hansen Staal
Tolder i Vejle 12. november 1739. Kgl. kontrollør imod toldforpagterne 27. januar 1750. Indtrådte atter i tolderembedet, da forpagtningen ophørte ved årsskiftet 1760/61.


KONSUMTIONSVÆSENET

* * * Konsumtionsinspektører

1779-1791
Nicolaj Frederik Michaelsen (søn af premierløjtnant, senere oberstløjtnant Gustav Joachim M. og Cathrine Elisabeth Harbou), født ca. 1723 i København (?), død 27. april 1805 i Rendsburg. Gift med Sophie Amalie Ziervogel (datter af konsumtionsinspektør, premierløjtnant Henrik Sigismund Z. og Christiane Charlotte la Roche de Galichon), født ca. 1721 i København, død februar 1788 i Vejle.
Fænrik ved Marineregimentet 1739, ved Ulriksdals geworbne Infanteriregiments 1742, ved Nordjyske nationale Infanteriregiment s.å., sekondløjtnant 1743, forsat til Bornholmske geworbne Infanteriregiment 1744, premierløjtnant ved Møns geworbne Infanteriregiment 1747, afsked 1756. Grænsekontrollør 27. december 1775. Konsumtionsinspektør i Vejle 11. juni 1778, told- og konsumtionskasserer sst. 25. maj 1791, afskediget 20. december 1797.
Karakteriseret kaptajn 1756.

* * * Konsumtionsoppebørselsbetjente

1779
Claus Bang
Tolder i Vejle 29. september 1774, tillige regnskabsfører og kasserer ved konsumtionen 11. juni 1778. Succederende tolder i Nyborg 30. december 1776 (tiltrådte i efteråret 1779).

1779-1791
Johan Groth Tolder i Vejle 27. august 1779, tillige konsumtionsoppebørselsbetjent.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1787
Lyder Roed (søn af forpagter Jens Weibel R. og Dorthea Marie Prom), født 24. december 1755 på Billesborg, Herfølge sogn, død 3. februar 1841 i Randers. Gift 1790 (kopulationsafgift 1. september) med Marie Cathrine Müller (datter af sognepræst Didrik M. og Frederikke Sophie Roed), døbt 19. januar 1756 i Terslev præstegård, Terslev sogn, død 20. maj 1831 i Randers.
Exam.jur. 1776. Konsumtionsbetjent i Vejle 11. juni 1778. Konsumtionskontrollør i Aarhus 5. september 1787. Konsumtionsbetjent i Randers 21. maj 1788, tillige overtoldbetjent 22. juni 1792, afskediget 24. april 1832. Tillige broforpagter ved Sønderbro 1792-1803.
Prædikat af kontrollør 1788.

1787-1788
Lorentz Petersen, født ca. 1758, død 19. februar 1816 i Vejle. Gift 30. januar 1790 i Vejle med Marie Sophie Gaarman (datter af byfoged Hans Lassen G. og Marie Christine Juliane Herrenkindt), døbt 13. juli 1764 i Vejle, død 23. juni 1822 i Vejle.
Hofjunker. Sekondløjtnant à la suite ved Livregimentets ryttere i Kolding 24. september 1783, afskediget 26. september 1787. Konsumtionsoverbetjent i Vejle 26. september 1787. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Aarhus 21. maj 1788, afskediget 1. marts 1797. Familien rejste derpå tilbage til Vejle, hvor han senere under krigen fungerede som feltpostekspeditør.
Prædikat af kontrollør 1787.

1788-1791
Henrik Blichfeldt Kesselhahn (søn af kaptajn Georg Kesselhahn og Henrikke Blichfeldt Strømberg), døbt 8. september 1737 i Østergård, Harre sogn, død 7. februar 1804 i Store Heddinge. Gift 1. gang 26. juli 1776 i Horsens med Anne Cathrine Mulvad, født ca. 1746-52, begr. 4. april 1782 i Randers. Gift 2. gang 19. december 1782 i Randers med Birgitte Sørensdatter Udbye (datter af købmand Søren Nielsen Udbye og Maren Knudsdatter), døbt 5. juni 1757 i Randers, død tidligst 1801.
Vagtmester. Konsumtionsbetjent i Randers 11. juni 1778. Konsumtionsbetjent i Vejle 21. maj 1788. Konsumtionskontrollør i Store Heddinge samt strandrider ved Stevns klint 1. juni 1791, konsumtionsinspektør sst. 13. april 1796.
Prædikat af kontrollør 1788.

TOLD- OG KONSUMTIONSVÆSENET EFTER 1791

* * * Told- og konsumtionsinspektører 

1791-1792
Jacob Brøgger (søn af degn Hans Larsen Brøgger og Barbara Kruse), født 25. marts 1744 i Veerst, Veerst sogn, død 9. november 1822 i Randers. Gift 1. gang 19. marts 1773 i Møgeltønder med Hedvig Frederikke Clausen (hun gift 1. gang med inspektør Georg Wilhardus Fabritius, født ca. 1727, død 26. januar 1768 i Møgeltønder). Gift 2. gang 27. december 1779 i Kerteminde med Dorthea Marie Langhoff (datter af herredsfoged Hans Pedersen Langhoff og Karen Jacobsdatter Møller), født ca. 1749 i Klarskovgård, Marslev sogn, død 27. december 1806 i Randers.
Student. Konsumtionsinspektør i Kerteminde 11. juni 1778. Told- og konsumtionsinspektør i Vejle 11. juni 1791. Told- og konsumtionsinspektør i Randers 22. juni 1792, afskediget 6. maj 1820.
Ejer af Kærsholm hovedgård, Thorning sogn. Fik bevilling til Knudstrup kro i 1788. Forligskommissær i Randers.
Virkelig kammerråd 1810.

1792-1803
Rasmus Friis Klingberg, født ca. 1738, død 20. januar 1810 i Vejle. Gift med Christiane Magdalene Hindsberg (datter af garver Hans Olufsen Hindsberg og Kirsten Thomasdatter Ungermann), født ca. 1746 i København, begr. 10. maj 1802 i Vejle.
Tolder i Stege 19. september 1776. Kontrollør og visitør i Randers 11. juni 1778. Told- og konsumtionsinspektør i Vejle 22. juni 1792, told- og konsumtionskasserer sst. 1. juni 1803.

1803-1805
Bendix Andreas Heide (søn af kaptajn, senere oberstløjtnant Andreas Bendix H. og Gertrud Kirstine Tangen), døbt 6. august 1743 i Trondheim (Domsogn), død 8. marts 1805 i Vejle. Gift 1. gang 10. august 1780 i Viborg Sortebrødre kirke med Kirstine Frisenberg, født ca. 1749, begr. 7. juni 1791 i Ringkøbing (gift 1. gang 1768 med købmand i Viborg Søren Lauritsen Horslund, ca. 1720-1776). Gift 2. gang 16. september 1792 i Stadil kirke med Sophie Brockdorff (datter af ritmester Christian Ehrenreich B. og Henriette Christine Pultz), døbt 16. september 1776 på Slumstrup, Sædding sogn, død 23. juli 1855 på Voldbjerg mark, Hee sogn (gift 2. gang 1810 med gårdejer Jens Peter Fuglsang, 1780-1854).
Korporal ved Trondhjems Garnisonskompagni 1758, sekondløjtnant ved 1. trondhjemske nationale Infanteriregiment 1761, forsat til Kongens regiment 1767 og til Delmenhorsts geworbne Infanteriregiment 1772, afskediget 1778. Strandinspektør i Ringkøbing 27. august 1780. Konsumtionsinspektør i Nibe 30. april 1794. Konsumtionsinspektør i Hillerød 6. april 1796, told- og konsumtionsinspektør i Vejle 1. juni 1803.
Krigsråd.

1805-1818
Schack Brockdorff (søn af ritmester, senere oberst Jørgen B. og Elisabeth Christiane Lüttichau), døbt 27. juni 1773 på Højgård, Grejs sogn, død 14. januar 1858 i Wandsbek. Gift 1. juli 1802 med Caroline Frederikke Restorff (datter af oberst Adolph Frederik R. og Judith Caroline de Cercler de Lamonerie), født 25. februar 1777 i København, død 23. september 1873 i Preetz.
Kadet 1789, fænrik ved Sjællandske Infanteriregiment 1794, sat à la suite ved Livgarden til fods 1796, sekondløjtnant 1799, premierløjtnant 1803, afskediget 1805. Premierløjtnant à la suite ved 2. østre jyske landeværnsregiment 1805, sat i nummer 1807, forsat til Fynske Infanteriregiments annekterede bataljoner 1808, forsat til Jyske Skarpskyttekorps’ 2. bataljon, hvorfra han afskedigedes 1811. Told- og konsumtionsinspektør i Vejle 8. maj 1805. Toldforvalter i Ulzburg 15. august 1818. Ejer af Brandbjerg 1812, ejer af Petersholm 1814-20.
Kammerjunker 1800. Kammerherre 1854. Karakt. kaptajn 1805, karakt. major 1812, karakt. oberstløjtnant 1827. – R. 1826.

1818-1834
Anthon Jacob Coucheron (søn af kaptajn, senere oberstløjtnant Iver C. og Christine Charpland), født 23. marts 1771 i Christiania (Oslo), død 22. februar 1834 i Vejle. Gift 8. juni 1810 i Vejle med Marie Louise Ammitzbøll (datter af proprietær Hans Marcussen A. og Maren Nellemann), født 6. august 1788 på Fårupgård, Jelling sogn, død 30. maj 1868 i København (Helligånds).
Kadet 1783, kornet ved Jyske Dragonregiment 1794, sekondløjtnant 1799, premierløjtnant 1804, ritmester 1811, sat à la suite 1813, afskediget 1816. Told- og konsumtionsinspektør i Vejle 6. oktober 1818.
Justitsråd 1816.

1834-1838
Bredo Ove Ernst Munthe af Morgenstjerne (søn af kommandør Truels Munthe af M. og Caroline Felicia Spulciona), født 3. november 1781 på Skt. Croix, død 26. oktober 1838 i Vejle. Gift 30. december 1808 på Frederiksberg med Christiane Henriette Scharffenberg (datter af gehejmelegationsråd Michael Georg S. og Juliane Marie Schelde), født 10. november 1790 i København, død 12. marts 1874 i København (Holmens).
Kadet. Fænrik ved Prins Frederiks Regiment 1800, sekondløjtnant 1803, premierløjtnant 1808, kaptajn 1812, major 1828, afskediget 1833. Told- og konsumtionsinspektør i Vejle 3. juni 1834.
Kammerjunker 1804. Karakt. oberstløjtnant 1833.

1838-1862
August Diderich Schultz (søn af købmand, stadsmajor Johan Philip S. og Dorothea Augusta Schultz), født 12. maj 1788 i Kiel, død 5. april 1862 i Vejle. Gift med Christophine Louise Holm (datter af købmand og skibsreder Christopher Engelbrechtsen H. og Inger Louise Johanne Warnheim), født 5. september 1788 i Helsingør, død 21. juni 1873 i København (Holmens).
Kadet 1801, sekondløjtnant 1807, premierløjtnant 1815, à la suite 1816, kaptajnløjtnant 1820, kaptajn 1831, à la suite 1833, afskediget 1838. Konst. krydstoldinspektør 24. februar 1833. Told- og konsumtionsinspektør i Vejle 29. december 1838.
Karakteriseret kommandørkaptajn 1840. – R. 1809. D.M. 1857. – St. Helena Medaljen 1858.

1862-1869
Carl Peter Ole Sanne (søn af urtekræmmer Jens Johan S. og Anne Hedevig Møller), født 28. maj 1816 i København (Garnisons), død 20. februar 1875 i Vejle. Gift med Emilie Marie Hansine Rebekka Thorup (datter af institutbestyrer Hans Ebbe T. og Dorthea Benedicte Holst), født 4. oktober 1816 i København.
Toldkontrollør i Kolding 29. august 1849. Toldinspektør i Vejle 25. august 1862, afskediget 31. december 1869.

* * * Told- og konsumtionskasserere

1791-1797
Nicolaj Frederik Michaelsen 
Grænsekontrollør. Konsumtionsinspektør i Vejle 20. august 1778, told- og konsumtionskasserer sst. 25. maj 1791, afskediget 20. december 1797.

1798-1803
Peter Øllgaard (søn af købmand og skibsreder Christen Pedersen Ø. Og Maren Pedersdatter), døbt 5. januar 1766 i Ribe (Catharinæ), død 3. juni 1806 i Ringkøbing. Gift 2. maj 1798 i Vejle med Wilhelmine Frederikke Winther (datter af kapellan, senere sognepræst Peder Christiansen W. og Anna Halling), født 14. juli 1769 i Vejle, død 22. december 1837 i Lemvig.
Skriverkarl hos stiftamtmændene Urne og Hellfried i Ribe i ti år. Exam.jur. 30. januar 1793. Told- og konsumtionskasserer i Vejle 10. januar 1798, suspenderet pga. kassemangel 1802. Told- og konsumtionsinspektør i Ringkøbing 1. juni 1803.

1803-1810
Rasmus Friis Klingberg
Told- og konsumtionsinspektør i Vejle 22. juni 1792, told- og konsumtionskasserer sst. 1. juni 1803.

1810-1813
Henrik Andreas Wetche (søn af sognepræst Andreas W. og Conradine Eleonora von Saldern), født 13. september 1777 i Starup præstegård, Sønder Starup sogn, Haderslev amt, død 16. november 1827 i Haderslev. Gift 13. august 1814 i Vejle med Sophie Amalie Wiimh (datter af proprietær Adam Gottlieb W. og Claudine Marie Plum), født 13. maj 1789 på Lundbygård, Lundby sogn, Præstø amt, død 16. oktober 1857 i Hornumbro Mølle, Vester Hornum sogn, Aalborg amt.
Sekondløjtnant 1797, premierløjtnant 1804, afsked 1808. Told- og konsumtionskasserer i Vejle 15. marts 1810. Told- og konsumtionskasserer i Kolding 30. juni 1813, afskediget 22. juni 1820.
Kammerråd 1810.

1813-1846
Andreas Løwe (søn af postmester Andreas L. og Marie Danchel West), født 1778 i Rendsburg, død 8. marts 1863 i Vejle. Gift 1. gang ca. 1805 med Christiane Louise Gjeding (datter af købmand Jens G. og Anne Marie Holmer), døbt 22. august 1777 i Middelfart, død 27. april 1815 i Vejle. Gift 2. gang 30. maj 1816 i Vejle emd Karen Hedevig Margrethe Bruun (datter af oberstløjtnant Frands Christian B. og Abel Sophie Weyer), født 20. maj 1792 i Vejle, død 2. juli 1851 i Vejle.
Kadet. Tjente siden ved Det ostindiske kompagni i 18 år. Ekvipagemester på Holmen. Månedsløjtnant, men faldt i engelsk fangenskab. Told- og konsumtionskasserer i Vejle 30. juni 1813, afskediget 6. maj 1846.
Krigsassessor. Kammerråd 1829. Virkelig justitsråd 1845.

1846-1856
Vincent Steno rigsgreve Sponneck (søn af oberstløjtnant Georg Wilhelm rigsgreve S. og Charlotte Amalie Hilleborg von Eppingen), født 4. januar 1800 i København (Garnisons), død 26. juni 1864 i København (Helligånds). Gift 8. september 1830 med Marie Hedevig Møller, født 14. maj 1809 i København, død 11. januar 1892 i København (Frue).
Kadet 1814. Sekondløjtnant à la suite ved Raketkorpset 1819, i nummer ved 1. jyske infanteriregiment 1820, afsked 1830. Told- og konsumtionskasserer i Ribe 15. maj 1830. Told- og konsumtionskasserer i Vejle 17. oktober 1846. Told- og konsumtionskasserer i Aalborg 21. juni 1856
Karakteriseret premierløjtnant 1830. Kammerjunker 1831. Kammerherre 1853. R. 1861.

1856-1866
Frederik Christian Gottlieb (søn af portkontrollør Frederik Christian G. og Marie Magdalene Braunbehrens), født 10. september 1800 i København, død 10. marts 1866 i Vejle. Gift 1. gang 26. oktober 1833 i København (Frelsers) med Birgitte Schou, født ca. 1798 i Karlebo sogn (?), død 26. december 1851 i Skive. Gift 2. gang 19. april 1854 i Balling med Marie Sophie Amalie Tjørring (datter af købmand Jens Tjørring og Johanne Marie Kirstine Schouboe), født 16. juli 1808 i Skive, død 8. februar 1899.
Kopist i Generaltoldkammerets sjællandske toldkontor 28. september 1830. Konsumtionsforvalter i Skive 8. januar 1834, tillige toldforvalter 28. september 1841, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851. Toldkasserer i Vejle 23. oktober 1856
Prædikat af toldforvalter 1852. Kammerråd 1852.

* * * Told- og konsumtionskontrollører

1824-1827
Mathias Bang (søn af organist, stadsmusikant Mathias B. og Anne Margrethe Torp), døbt 8. marts 1797 i Vejle, død 31. august 1856 i Næstved (Peders). Ugift.
Exam.jur. 1817. Toldfuldmægtig i Vejle i syv år. Konst. overtold- og konsumtionsbetjent sst. (med underbetjents gage) 21. december 1824, kgl. udnævnt 10. marts 1827, forflyttet til Faaborg samme dag, forflyttet til Holbæk 5. april 1837. Told- og konsumtionsforvalter i Korsør 16. januar 1843. Toldforvalter i Næstved 20. maj 1851.
Virkelig kammerråd 1847.

1827-1839
Erik Christoffer Clausen (søn af sognepræst Erik Paulin C. og Karen Lauritsdatter Bildthugger), født 11. november 1782 i Svanninge præstegård, Svanninge sogn, Svendborg amt, død 23. juli 1848 i Vejle. Gift 25. september 1805 i Faaborg med Anne Milling (datter af skipper, senere værtshusholder Peter Michael M. og Anne Henriksdatter), født 9. april 1787 i Faaborg, død 14. januar 1845 i Vejle.
Undertoldbetjent 1802. Overtold- og konsumtionsbetjent i Faaborg 18. januar 1820. Konst. told- og konsumtionsoverbetjent i Vejle 10. marts 1827, afskediget 21. september 1839.

1840-1843
Johan Christian Ryberg Madsen (søn af told- og konsumtionskasserer Hans M. og Maren Iversdatter), født 24. juli 1794 i Assens, død 28. november 1843 i Vejle. Gift ca. 1827 med Sophie Scheffmann (datter af godsforvalter Andreas S. og Dorthea Rasmusdatter), født 28. september 1804 i Odense (Frue), død 5. december 1872 i Odense (Knuds).
Told- og konsumtionsunderbetjent i Nykøbing, senere Vejle. Told- og konsumtionsoverbetjent i Vejle 9. april 1840.

1844-1852
Anthon Harboe Hertzberg Lemming (søn af kommandørkaptajn Hans L. og Johanne Christine Hertzberg), født 16. november 1809 i København (Fødselsstiftelsen), død 29. juli 1877 i Christiansted, Skt. Croix. Gift 27. oktober 1838 i København (Holmens) med Ida Cecilie Christine Marie Møller (datter af urtekræmmer Peter M. og Anne Cathrine Rosendahl), født 19. september 1815 i København (Helligånds), død 8. august 1872 i Christiansted, Skt. Croix.
Søkadet 1821. Sekondløjtnant 19. juli 1828, premierløjtnant 24. oktober 1836. Told- og konsumtionsoverbetjent i Vejle 29. januar 1844. Toldkontrollør i Horsens 20. august 1852, oprykket 14. december 1859, eneste kontrollør 13. januar 1860, afskediget 4. august 1869.

1852-1866
Peter Petersen (søn af bagermester Peder Nielsen og Anne Cathrine Jensdatter), født 6. april 1808 i Horsens, død 1. maj 1882 i Frederikshavn. Gift 2. april 1857 i Skærup med Wilhelmine Deodata Adolph (datter af farver Peter Daniel Zahrt A. og Magdalene Cathrine Boldt), født 2. april 1832 i Faaborg, død 5. januar 1894 i Vesterby, Skagen landsogn.
Kontorist hos toldkasserer Myhre, Horsens. Konst. overtoldbetjent i Middelfart. Told- og konsumtionsoverbetjent Assens 29. november 1843. Told- og konsumtionskontrollør i Præstø 12. maj 1847. Told- og konsumtionskontrollør i Horsens 1848. Toldkontrollør i Vejle 20. august 1852. Toldforvalter i Frederikshavn 31. maj 1866, afskediget 11. august 1880.
Kammerråd 1869. R. 1880.

tirsdag den 5. juni 2018

Toldere i Randers

TOLDVÆSENET

* * * Toldere

1661-1669
Mads Poulsen (søn af borgmester Poul Nielsen og Kirsten Madsdatter), født 20. juni 1600 i Randers, død 1678 (?) i Randers. Gift 1621 med Anne Vestenie Nielsdatter (datter af borgmester Niels Jacobsen og Maren Pedersdatter Lassen), født ca. 1591 i Randers, død 1653.
Rådmand i Randers 1638, fritaget 6. december 1648. Tolder i Randers 15. september 1648, tolder samt konsumtions- og stempelpapirsforvalter sst. 16. juli 1661. Tillige borgmester 1655 og underskrev som sådan suverænitetsakten i 1661. Ejer af Tvilumgård 1661-78 og af Oxholm (Øland) 1667-70. Hans søn Peder Madsen (1635-1706) blev adlet med navnet Rosenørn i 1679.

1669-1700
Henrik von Hatten, død ca. marts 1713 i Randers. Gift med Engel Kop, død ca. maj 1713 i Randers.
Fyrbøder hos prins Georg 16. februar 1662. Succederende tolder i Randers 26. juli 1669, overtog fuldkomment embedet 25. november 1669 med virkning fra nytår 1670. Bestallingen bekræftet 2. juni 1670 og 1. januar 1696, kgl. konf. 19. december 1699. Toldforretningerne i Randers blev bortforpagtet i 1701 og året efter ansøgte von Hatten om kgl. pension – men forgæves. Juleaften 1703 mindede han atter myndighederne i København om sagen og lod forstå, at han gerne ville vende tilbage til sit embede, når forpagtningsperioden var omme. Det skete den 15. juni 1711. Der blev afholdt skifteforretninger efter von Hatten og enken den 21. marts og 21. maj 1713.

1701-1704
Jørgen Pedersen, født ca. 1666, begr. 16. oktober 1711 i Aarhus (Domsogn). Gift med Anne Jensdatter Laasbye (datter af borgmester Jens Rasmussen Laasbye og Maren Jensdatter Winther), begr. 20. juli 1747 i Fjellerup, Fjellerup sogn (gift 2. gang 19. april 1714 i Aarhus domkirke med toldbetjent og visitør i Aarhus Bartholomæus Kruse, ca. 1686-1714; gift 3. gang 10. september 1716 i Aarhus domkirke med proprietær Henrik Weghorst, død 1746).
Tolder i Randers 15. januar 1701. Tolder i Aarhus 20. oktober 1704. Hans enke giftede sig senere med visitør Bartholomæus Kruse og Henrik Weghorst. Sidstnævnte søgte forgæves tolderembedet i Horsens i 1716 og købte i stedet Fjellerup Østergård på Djursland, som han imidlertid mistede i 1730. Herefter levede han og hustruen i trange kår i Fjellerup sogn.

1704-1711
Niels Jørgensen, begr. 2. maj 1711 i Randers. Gift senest 1707 med Kirstine Lauritsdatter (datter af købmand Laurits Andersen Høgsgaard og Ingeborg Christensdatter Spliid), født ca. 1678 i Aarhus, begr. 24. januar 1718 i Aarhus (Domsogn).
Han omtales som tolder – eller rettere toldforpagter – i kirkebogen fra 1705. Den 4. februar 1710 blev han atter udpeget som toldforpagter for en ny treårig periode, men døde blot et år senere. Byens vejer og måler Mads Brøcher, der under Niels Jørgensens sygdom har varetaget toldforretningerne, søgte i maj 1711 om tolderembedet, men forgæves.

1711-1713
Henrik von Hatten
Tolder i Randers 15. juni 1711.

1713-1721
Rasmus Christensen Winther (søn af borgmester Christen Christensen Winther og Ide Sophie Rasmusdatter), begr. 15. december 1721 i Randers. Gift med Frederikke Jørgensdatter (datter af amtsskriver Jørgen Nielsen og Anne Byrgesdatter), født ca. 1688 i Kalundborg, begr. 24. marts 1773 i Randers.
Tolder i Randers 8. april 1713.

1721-1750
Niels Jørgensen (søn af amtsskriver Jørgen Nielsen og Anne Byrgesdatter), født ca. 1686 i Kalundborg, død 7. april 1773 i Randers. Ugift.
Tolder i Randers 31. december 1721, kontrollør imod toldforpagterne 27. januar 1750, atter tolder 1761. Hof- og statskalenderne for 1734-38 har ham også opført som strandinspektør. Ejer af Billegård. Svoger til den foregående tolder.

1750-1755
Søren Simonsen og Rasmus Broch
Toldforpagtere i Randers

1756-1760 
Søren Simonsen
Toldforpagter i Randers

1761-1773
Niels Jørgensen Tolder i Randers 22. januar 1761.

1773-1781
Balthazar Ridtner, født ca. 1725 i Hamburg, begr. 20. juli 1781 i Randers. Ugift.
Kornet ved Holstenske Rytterregiment 1747, løjtnant 1755, kaptajn 1760, ritmester 1763, dimitteret 1773. Regimentet skiftede navn flere gange, fra 1772 hed det Slesvigske Regiments Rytteri. Tolder i Randers 26. april 1773, tillige regnskabsfører og kasserer 11. juni 1778.

1781-1787
Peter Nicolaj Nyegaard (søn af skoleholder Niels Pedersen Nyegaard og Kirstine Rodkjær), født 11. juni 1745 i Hals, Hals sogn, død 21. oktober 1799. Gift 31. maj 1771 i Hemmet med Mette Sophie Lemvigh (datter af sognepræst Hans Jørgen Caspersen L. og Karen Jensdatter Rahbek), døbt 27. april 1751 i Hemmet præstegård, Hemmet sogn, død 12. oktober 1827 i Frederikskilde, Lynge sogn (Sorø amt).
Den unge lærersøn studerede en tid i Sorø akademi, men kom derefter til landvæsenet og senere til handelen i København. I 1775 måtte han imidlertid opgive sit bo og kastede sig over oversættervirksomhed. Han oversatte bl.a. J.W. Goethes ”Werthers lidelser”, der dog straks blev forbudt. Fonden ad usus publicos skænkede ham senere 200 rdl. for oversættelsen af den populæe tyske børnebog "Salzmanns Tidsfordriv”. I 1778 stiftede han ”Det harmoniske Selskab”, der spillede en stor rolle i hovedstadens selskabs- og musikliv. Tolder i Randers 19. september 1781. I 1787 blev han suspenderet pga. kassemangel og afskedigelsen faldt den 30. januar 1788, idet Generaltoldkammeret dog anerkendte Nyegaards store dygtighed med at forøge toldindtægterne. Bogholder og administrator ved det af ham selv oprettede ”Enke-, Understøttelse- og Brudegaveselskab i København” . Bibliotekar ved læseselskabet ”Den periodiske Lekture”. Enken døde hos sønnen på Frederikskilde ved Sorø.

1787-1788, konst.
Peter Buch, født ca. 1751, død 30. marts 1796 i Foldingbro, Folding sogn. Gift 6. juli 1792 i Hjortlund kirke med Magdalene Foersom (datter af provst Christen Jespersen F. og Ellen Sophie Thun), født 1. juli 1772 i Øster Lindet præstegård, Øster Lindet sogn, død 22. december 1861 i Ribe (Skt. Catharinæ) (gift 2. gang 21. maj 1800 i Malt med kommandørkaptajn Bernhard Ulrich Middelboe, født 16. november 1768 i Aarhus (Frue), død 25. oktober 1825 i København).
Exam.jur. 1777. Grænsekontrollør ved Gredstedbro 24. februar 1790. Konst. konsumtionsinspektør i Viborg 25. januar 1792, fast ansat 29. maj 1793. Tolder i Foldingbro 30. april 1794.

1788-1792
Jens Luno (søn af brygger Jacob L. og Ingeborg Sophie Nørager), døbt 2. april 1748 i København (Helligånds), død 23. januar 1796 i Randers. Gift 29. november 1782 i Mariager kirke med Charlotte Elisabeth Boeck (datter af kornet Mathias B. og Dominica Sophie Bianco), døbt 23. december 1753 i Fredericia (Michaelis), død 2. februar 1815 i Randers.
Cand.jur. 1773. Kopist i Hof- og stadsrettens justitskontor, hans efterfølger blev udnævnt 18. april 1776. Prokurator for alle retter i Danmark-Norge 26. april 1776. Konsumtionsforvalter i Mariager 11. juni 1778, tillige tolder 5. september 1781. Tolder i Randers 30. januar 1788, told- og konsumtionskasserer sst. 22. juni 1792.

* * * Toldkontrollører

1667-1681
Jesper Sørensen Konst. visitør i Randers, udnævnt af generaltoldforpagter Müller 2. august 1667, toldbetjent sst. 12. oktober 1670.

1681-1696
Hans Jespersen (søn af toldbetjent og visitør Jesper Sørensen)
Toldbetjent i Randers 29. oktober 1681, toldbetjent og visitør ved Randers fjord 9. juni 1696.

1696-1703
Thorkild Lauritsen, død efter 1707.
Tjente i kongens vinkælder i tyve år. Kontrollør og visitør i Randers 22. februar 1696. Den 20. februar 1706 ansøgte han om det ledige kontrollørembede i Randers, han selv havde kvitteret to år tidligere. I 1707 ansøgte han om det ledige kontrollørembede i Christiania.

1703-1706
Laurits Lassen, begr. 15. april 1706 i Randers. Gift 26. juni 1693 med enken Else Anchersdatter (datter af rådmand Ancher Pedersen), født i Randers, begr. 28. juni 1734 i Randers (gift 1. gang 1. december 1686 i Randers med skipper Jens Madsen, død 1690 i Randers).
Købmand i Randers 21. december 1694. Kontrollør og visitør i Randers 9. januar 1703.

1706-1707
Henrik Ludvig, født ca. 1649, begr. 10. februar 1707 i Randers. Gift med Maren.
Kammerlakaj hos den svenske dronning Ulrika Eleonora, senere fyrbøder hos Frederik III og Christian V og gik senere med Prins Jørgen (Georg) til England. Visitør i Næstved 3. marts 1688. Toldbetjent og visitør i Thisted 7. marts 1696, bekræftet 2. april 1701. Kontrollør og visitør i Randers 22. april 1706.

1707-1710
Jens Christensen Kontrollør og visitør i Randers 5. marts 1707, forflyttet 1710.

1710-1737
Joachim Ditmar Fabich, begr. 21. februar 1737 i Randers. Gift med Dorthea Eleonora Brandt, født ca. 1680, begr. 2. marts 1744 i Langå.
Regne- og skrivelærer i København ca. 1705. Kontrollør og visitør i Randers 28. januar 1710. Hans enke døde hos sønnen, der var degn i Langå.

1737-1750
Henrik Dreyer, født ca. 1685, begr. 22. marts 1774 i Randers. Gift med Maren Henriksdatter Rafn, begr. 3. november 1755 i Randers.
Herredsskriver i Nørhald-Støvring herreder 6. juni 1729, afskediget 5. februar 1768. Tillige rådmand i Randers 25. juli 1729, et embede han beholdt til sin død. Tillige kontrollør og visitør i Randers 21. marts 1737, afskediget 27. januar 1750, atter kontrollør og visitør 22. januar 1761.

1750-1761
Niels Jørgensen
Tolder sst. 31. december 1721, kgl. kontrollør imod toldforpagterne 27. januar 1750. Indtrådte atter i tolderembedet, da forpagtningen ophørte ved årsskiftet 1760/61.

1761-1774
Henrik Dreyer
Kontrollør og visitør i Randers 22. januar 1761.

1774-1778
Peter Lund, født ca. 1701, begr. 30. september 1778 i Randers. Gift 8. august 1748 i Randers med Anne Kirstine Dreyer (datter af toldkontrollør Henrik D. og Maren Henriksdatter Rafn), født ca. 1714, død 2. april 1773.
Forvalter på Støvringgård. Adjungeret og succederende kontrollør og visitør i Randers 29. juni 1761, tiltrådte embedet i marts 1774, afskediget pga. alderdom 11. juni 1778.

1778-1792
Rasmus Friis Klingberg, født ca. 1738, død 20. januar 1810 i Vejle. Gift med Christiane Magdalene Hindsberg (datter af garver Hans Olufsen Hindsberg og Kirsten Thomasdatter Ungermann), født ca. 1746 i København, begr. 10. maj 1802 i Vejle.
Tolder i Stege 19. september 1776. Kontrollør og visitør i Randers 11. juni 1778. Told- og konsumtionsinspektør i Vejle 22. juni 1792, told- og konsumtionskasserer sst. 1. juni 1803.


KONSUMTIONSVÆSENET 

* * * Konsumtionsinspektører

1779-1792
Caspar Richard Voigt (søn af regimentsfeltskær Johan Barthold V. og Helene Marie Michelsen), født ca. 1744 i København, død 30. maj 1792 i Randers. Gift 1. oktober 1784 i København (Frelsers) med Anne Marie Foss (datter af skipper Henrik Mathiesen F. og Marie Jensdatter Berg), født 14. maj 1765 i København (Frelsers), død 9. marts 1802 (gift 2. gang 1793 med sin svoger, kaptajn, senere generalløjtnant Johan Mangelsen Voigt, 1748-1838).
Student 1760 (privat), cand.jur. 1767. Byfoged i Randers og herredsfoged i Sønderhald-Øster Lisbejrg-Rougsø herreder 28. januar 1773, tillige herredsskriver 6. august 1777, tillige birkedommer i Holbækgård birk 1783, afskediget fra samtlige retsbetjentembeder april 1791. Tillige konsumtionsinspektør i Randers 23. marts 1778.
Kancelliråd 1778.

* * * Konsumtionsoppebørselsbetjente

1779-1781
Balthazar Ridtner Tolder i Randers 26. april 1773, tillige regnskabsfører og kasserer (konsumtionsoppebørselsbetjent) 11. juni 1778.

1781-1787
Peter Nicolaj Nyegaard Tolder i Randers 19. september 1781, afskediget 30. januar 1788.

1787-1788, konst.
Peter Buch
Konst. tolder i Randers.

1788-1792
Jens Luno  
Tolder i Randers 30. januar 1788, told- og konsumtionskasserer sst. 22. juni 1792.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1788
Henrik Blichfeldt Kesselhahn (søn af kaptajn Georg Kesselhahn og Henrikke Blichfeldt Strømberg), døbt 8. september 1737 i Østergård, Harre sogn, død 7. februar 1804 i Store Heddinge. Gift 1. gang 26. juli 1776 i Horsens med Anne Cathrine Mulvad, født ca. 1746-52, begr. 4. april 1782 i Randers. Gift 2. gang 19. december 1782 i Randers med Birgitte Sørensdatter Udbye (datter af købmand Søren Nielsen Udbye og Maren Knudsdatter), døbt 5. juni 1757 i Randers, død tidligst 1801.
Vagtmester. Konsumtionsbetjent i Randers 11. juni 1778. Konsumtionsbetjent i Vejle 21. maj 1788. Konsumtionskontrollør i Store Heddinge samt strandrider ved Stevns klint 1. juni 1791, konsumtionsinspektør sst. 13. april 1796.
Prædikat af kontrollør 1788.

1788-1792
Lyder Roed (søn af forpagter Jens Weibel R. og Dorthea Marie Prom), født 24. december 1755 på Billesborg, Herfølge sogn, død 3. februar 1841 i Randers. Gift 1790 (kopulationsafgift 1. september) med Marie Cathrine Müller (datter af sognepræst Didrik M. og Frederikke Sophie Roed), døbt 19. januar 1756 i Terslev præstegård, Terslev sogn, død 20. maj 1831 i Randers.
Exam.jur. 1776. Konsumtionsbetjent i Vejle 11. juni 1778. Konsumtionskontrollør i Aarhus 5. september 1787. Konsumtionsbetjent i Randers 21. maj 1788, tillige overtoldbetjent 22. juni 1792, afskediget 24. april 1832.
Prædikat af kontrollør 1788.


TOLD- OG KONSUMTIONSVÆSENET EFTER 1792

* * * Told- og konsumtionsinspektører

1792-1820
Jacob Brøgger (søn af degn Hans Larsen Brøgger og Barbara Kruse), født 25. marts 1744 i Veerst, Veerst sogn, død 9. november 1822 i Randers. Gift 1. gang 19. marts 1773 i Møgeltønder med Hedvig Frederikke Clausen (hun gift 1. gang med inspektør Georg Wilhardus Fabritius, født ca. 1727, død 26. januar 1768 i Møgeltønder). Gift 2. gang 27. december 1779 i Kerteminde med Dorthea Marie Langhoff (datter af herredsfoged Hans Pedersen Langhoff og Karen Jacobsdatter Møller), født ca. 1749 i Klarskovgård, Marslev sogn, død 27. december 1806 i Randers.
Student. Konsumtionsinspektør i Kerteminde 11. juni 1778. Told- og konsumtionsinspektør i Vejle 11. juni 1791. Told- og konsumtionsinspektør i Randers 22. juni 1792, afskediget 6. maj 1820.
Ejer af Kærsholm hovedgård, Thorning sogn. Fik bevilling til Knudstrup kro i 1788. Forligskommissær i Randers.
Virkelig kammerråd 1810.

1820-1824
Hans Hagerup (søn af kommitteret i Generaltoldkammeret, etatsråd Eiler Hagerup og Christine Marie Smidt), født ca. 1779 i København, død 19. april 1824 i Randers. Ugift.
Student. Volontør i Generaltoldkammerets fynske kontor, kopist i kammerets søndenfjeldske toldkontor 19. november 1800, fuldmægtig 5. juni 1809, første sekretær i Tabelkontoret 15. juli 1811, afskediget 30. marts 1816. Told- og konsumtionsinspektør i Randers 6. maj 1820.
Krigskancellisekretær 1800. Virkelig kammerråd 1817.

1824-1829
Ludvig Frederik Brock (søn af kaptajn Hans Henrik B. og Johanne Haberdorff), født 20. august 1774 på Biri glassverk, Biri sogn, Biri prestegjeld, Oppland fylke, Norge, død 23. november 1853 i Randers. Gift 1. gang 1798 (kgl. bevilling 26. oktober) med Bolette Mathilde Frost (datter af proprietær Carl Adolph F. og Charlotte Amalie Borchsenius), født 22. januar 1770 på Aggersvold, død 7. februar 1799. Gift 2. gang 1801 (kgl. bevilling 11. december) med Elisabeth Andrea Lange (datter af oberstløjtnant Søren L. og Henrikke Cathrine), døbt 28. december 1781 i Christiania, død 17. januar 1842 i Randers.
Kadet 1787, fænrik ved Prins Frederiks Regiment 1791, sekondløjtnant 1795, premierløjtnant 1801, kaptajn 1807, oberstløjtnant 1817, afsked med obersts karakter 1824. Adjudant hos kronprins Frederik (VI) 1805, divisionsadjudant ved Generalstaben 1808, overadjudant 1811-13, på ny antaget 1815. Adjudant hos prins Christian Frederik i Norge 1813-15. Undersøgte 1799 Gudenåens sejlbarhed. Told- og konsumtionsinspektør i Randers 3. august 1824, afskediget pga. blindhed på det øje 22. september 1829. Stænderdeputeret 1835 og 1840. Borgerrepræsentant i Randers 1838, borgerlig rådmand 1838.
R. 1813. K. 1840. S.K. 1853.

1830-1848
Axel Frederik Preben Fog (søn af sognepræst Lars Rasmussen Fog og Else Kirstine Bendz), født 6. marts 1788 i Stenstrup præstegård, Stenstrup sogn, død 29. juni 1848 i København (Frederiks hospital). Gift 26. juni 1813 med Laurentine Ovidia Megthele Muus (datter af toldinspektør Hans Bærentzen M. og Maren Bjørn Fog), født 7. maj 1794 i København (Helligånds), død 24. december 1858 i København (Holmens).
Student 1805. Portkontrollør i København 30. mats 1811. Konst. toldinspektør i Fredericia 1819. Told- og konsumtionsinspektør i Randers 22. september 1829.
Kammerassessor 1828. Kammerråd 1840.

1848-1859
Frederik Wilhelm greve Rantzau (søn af jægermester, kammerherre Christian Frederik Ernst greve Rantzau og Charlotte Wilhelmine von Huth) født 12. februar 1798 på Sandviggård, Hillerød landsogn, død 7. juli 1859 i Randers. Gift 1. gang 1. april 8. april 1827 i Vor med Cathrine Marie Clausen, født 17. februar 1802 i København, død 11. april 1855 i Aarhus (ægteskabet opløst). Gift 2. gang 2. oktober 1855 med Lorentzia Margaretha Rudebeck (uægteskabelig datter af premierløjtnant Lorentz Rudebeck og Christine Marie Tvistmann), født 10. december 1814 i Aabenraa, død 26. november 1900 i Randers.
Kadet 1811, premierløjtnant ved 1. jyske Dragonregiment 1817, afskediget 1829. Konsumtionsforvalter i Hobro 28. april 1830, told- og konsumtionsinspektør sst. 31. juli 1839. Told- og konsumtionsinspektør i Nakskov 8. maj 1841. Told- og konsumtionsinspektør i Randers 25. oktober 1848.

1859-1860
Cosmus Johannes Ramus (søn af sognepræst Frederik Ramus og Birgitte Charlotte Lind), født 8. maj 1793 i Svendborg (Nikolaj), død 24. august 1860 i Randers. Gift 1. gang 8. maj 1822 i Københavns Slotskirke med Ernestine Marie Elisabeth Lange (datter af købmand Johan Emanuel Lange og Inger Hyller), døbt 6. marts 1799 i København (Petri), død 18. oktober 1833 i Randers. Gift 2. gang 14. januar 1835 i Tranekær kirke med Marianne Scheel (datter af godsforvalter Albrecht S. og Christiane Leopoldine Wisbech), døbt 29. april 1796 i Tranekær, Tranekær sogn, død 13. november 1873 i Tranekær, Tranekær sogn.
Exam.jur. 1819. Kopist i Statsgældskontoret 1819, fuldmægtig 1828. Told- og konsumtionsoverbetjent i Randers 23. oktober 1832, toldinspektør sst. 23. september 1859.
Virkelig kammerassessor 1835. Justitsråd 1860.

1860-1864
Carl Julius Klein (søn af isenkræmmer Peter Gabriel Klein og Anne Cathrine Rømer), født 10. maj 1796 i København (Frederiks tyske menighed), død 19. oktober 1864 i Randers. Gift 27. december 1832 i Horsens med Else Møller, født ca. 1797-1804, død 2. juni 1842 i Randers (gift 1. gang 9. februar 1821 i Horsens med købmand Gert Hansen Prip, født ca. 1795, død 13. marts 1824 i Horsens).
Assisterende toldbetjent hos overkontrolløren for Nørrejylland 1. november 1826 – 21. april 1829. Surnumerær overbetjent i Horsens 19. marts 1831. Told- og konsumtionsoverbetjent i Randers 23. oktober 1832. Toldforvalter i Stege 20. maj 1851. Toldinspektør i Randers 5. november 1860.
Virkelig kammerassessor 1847. Kammerråd 1856.

* * * Told- og konsumtionskasserere

1792-1796
Jens Luno
Tolder i Randers 30. januar 1788, told- og konsumtionskasserer sst. 22. juni 1792.

1796-1809
Ludvig Holberg Windersleff (søn af ridefoged Lars W. og Birgitte Kirstine Jørgensdatter Loos), døbt 13. marts 1748 på Brorupgård, Slagelse Skt. Mikkels landsogn, død 1. maj 1824 i Aarhus (Domsogn). Gift 1775 i København Skt. Nikolaj kirke (kopulationsgebyr 23. november) med Christine Strøm, født ca. 1750, død 23. februar 1809 i Randers.
Student 1767 (privat), exam.jur. 1777. Skuespiller ved Det kongelige Teater, debuterede som Valerius i Molières ”Mændenes skole” i 1772 og spillede sidste gang i marts 1778. Stempler og forseglingsbetjent i Bergen 13. april 1778, afskediget 20. april 1781, tillige regnskabsfører ved konsumtionen 11. juni 1788. Tolder i Horsens 3. oktober 1781, told- og konsumtionskasserer sst. 26. oktober 1791. Toldkasserer i Randers 24. februar 1796, afskediget 22. maj 1809.
Tolderen anvendte aldrig sit fædrene navn Windersleff, men kaldte sig kun Ludvig Holberg, hvem han i øvrigt også var opkaldt efter, idet faderen var ridefoged på Brorupgård, der var ejet af baron Ludvig Holberg.
Kancelliråd 1806. Justitsråd 1809.

1809-1825
Svend Christian Lund (søn af farver Morten Brøchner L. og Anne Marie Haasum), døbt 5. maj 1771 i Randers, død 12. maj 1837 i København. Gift 28. september 1805 i København (Garnisons) med Margrethe Charlotte Sørensen, født ca. 1780, død 16. april 1811 i Randers.
Kancellisekretær. Toldkasserer i Næstved 1806. Told- og konsumtionskasserer i Randers 26. juni 1809. Konst. og adj. toldinspektør i Helsingør 23. september 1823, virkelig 16. august 1825.
Krigsassessor. Virkelig kancelliråd 1809. Virkelig justitsråd 1812. Etatsråd 1823. R. 1815

1825-1827, konst.
Erik Frederik Ehnhuus (søn af korporal, senere toldbetjent Erik Frederik E. og Karen Jensdatter), døbt 29. august 1792 i Fredericia (Michaelis), død 15. juli 1864 i Kolding. Gift 10. marts 1825 i Randers med Karen Christiane Aborg (datter af gartner på Clausholm Laurs Jensen A. og Dorthea Mikkelsdatter Grimstrup), døbt 17. maj 1792 i Voldum, Voldum sogn, død 10. november 1863 i Kolding.
Fuldmægtig. Konst. told- og konsumtionskasserer i Randers 12. januar 1825. Toldkasserer i Kolding 9. august 1831.
Kammerassessor. Virkelig kammerråd 1840. Justitsråd 1864

1827-1841
Frederik Carl de Fischer (søn af regimentskvartermester, senere krigs- og landkommissær Christian de F. og Frederikke Louise Monrad), født 9. februar 1789 i Horsens, død 5. juli 1853 i København (Garnisons). Gift 11. december 1812 i Aalborg (Budolfi) med Sophie Birgitte Obelitz Oldenburg (datter af toldkasserer Johan Jacob O. og Anne Marie Jelstrup), født 15. november 1787 i Aalborg (Budolfi), død 17. april 1853 i København (Garnisons).
Månedsløjtnant. Ejer af Ansgård, Grønbæk sogn indtil 1816. Told- og konsumtionskasserer i Ebeltoft 2. marts 1816. Konst. told- og konsumtionskasserer i Kolding 15. maj 1824. Told- og konsumtionskasserer i Randers 19. april 1826, afskediget 1. juli 1841. Boede som pensionist i Nyborg og senest i København. Her døde begge ægtefæller af kolera under den store epidemi i sommeren 1853.
Krigsråd 1816.

1838-1841, konst.
Thomas Secher (søn af proprietær, overkrigskommissær Jørgen Mørch S. og Caroline Wolff), født 16. september 1800 på Kvelstrup, Tved sogn, død 16. april 1886 i Nibe. Gift 3. maj 1850 i Bislev kirke med Christiane Margrethe Birgitte Johanne ”Minna” Kjær (datter af hospitalsforstander Jørgen K. og Frederikke Wilhelmine Galschiøtt), født 11. september 1819 i Horsens, død 26. maj 1904 i Nibe.
Exam.jur. 1818. Toldfuldmægtig i Thisted 1822, Randers 1831. Konst. toldkasserer i Randers 20. januar 1838 (for 1838), 10. november 1838 (for 1839), 15. oktober 1839 (for 1840) og 23. oktober 1840 (for 1841). Toldfuldmægtig i Skælskør 1842-44, hvor han også en til var konstitueret som toldkasserer. Konsumtionskasserer i Nibe 27. april 1844, told- og konsumtionsforvalter sst. 9. december 1847, toldoppebørselskontrollør 20. maj 1851, toldforvalter 28. september 1870, afskediget 16. november 1882.
Prædikat af toldforvalter 1851. Kammerråd 1856. R. 1881.

1841-1849
Johan Frederik Hansen (søn af sognepræst, professor Peter H. og Abel Marie Clausen), født 11. marts 1788 i København (Helligånds). Gift 1. gang 1812 (kgl. bevilling 20. december) med Serene Johanne Pfeiffer (datter af silke- og klædekræmmer Frederik Ludvig P. og Christiane Marie Winckler), født 1. oktober 1794 i København (Skt. Petri), død 28. januar 1824. Gift 2. gang 18. april 1828 i Aabenraa med Charlotte Marie Christine Schouw (datter af borgmester Bendix Frantz Ludvig S. og Johanne Christiane Georgine Sophie Callisen), født 28. december 1808 i Aabenraa, død november 1851.
Sekondløjtnant ved hertuginde Louise Augustas livjægerkorps 1808, premierløjtnant 1809, à la suite 1811, afskediget 1812. Adjungeret told- og konsumtionsinspektør i Stege 10. november 1818. Toldassistent i Holnis ca. 1819. Toldforvalter i Aabenraa 22. december 1825. Told- og konsumtionskasserer i Randers 26. september 1841. Told- og konsumtionskasserer i Grenaa 15. juli 1849, afskediget 14. september 1849.
Karakt. major.

1849-1878
Henrik Ludvig Gether, født 11. juni 1807 i Wedel, Holstein, død 29. december 1891 på Frederiksberg (begr. i Randers). Gift 7. august 1835 i Hammel med Christiane Thommesen (datter af godsforvalter Jens Larsen T. og Mette Elisabeth Grüner), født 16. oktober 1808 på Frijsenborg, Hammel sogn, død 26. juli 1857 i Randers (Skt. Mortens).
Sekondløjtnant ved Prins Frederik Ferdinands lette dragonregiment. Told- og konsumtionskasserer i Grenaa 2. august 1834. Told- og konsumtionskasserer i Randers 15. juli 1849.
Karakt. ritmester 1836. R. 1865.

* * * Toldkontrollører

1792-1832
Lyder Roed Kontrollør og overbetjent ved konsumtionen ca. 1788. Overtoldbetjent i Randers 22. juni 1792, afskediget 24. april 1832.

1825-1827, surnumerær
Jens Iskov Thaning (søn af forpagter Jens T. og Marianne Lund), født 18. april 1782 på Cathrineberg, Sengeløse sogn, død 15. december 1852 på Schleswig sindssygeanstalt. Gift 1. gang 31. januar 1806 i København (Trinitatis) med Marie Christiane Dein (datter af slagtermester Rasmus Larsen D. og Mette Margrethe Sørensen), født 23. februar 1788 i København (Nikolaj), død 6. juni 1818 i Ejstrup, Harte sogn. Gift 2. gang 27. november 1818 i Seest med Anne Cathrine Nissen, født 18. august 1784 i Flensburg, død 12. maj 1875 i Aalborg (Budolfi).
Cand.pharm. 1802. Apoteker på Københavns Vesterbro 10. januar 1806, men mistede alt ved bombardementet det følgende år. Grænsekontrollør i Ejstrup 29. oktober 1811, i Stenderup 25. januar 1820. Surnumerær overtold- og konsumtionsbetjent i Randers 20. december 1825. Told- og konsumtionsoverbetjent i Aalborg 5. juni 1827, afskediget 21. juli 1850.
Prædikat af kontrollør 7. februar 1826.

1827-1832, surnumerær
Henrik Raundrup (søn af saltmåler ved vejerboden Hans Henriksen R. og Anne Pedersdatter Loft), født 12. februar 1793 i København (Frue), død 24. maj 1843 i Aarhus (Domsogn). Gift 11. februar 1820 i København (Frue) med Susanne Abeline Holst (datter af skipper Peder H. og Mette Andreasdatter Reds), født 20. april 1795 i Christiansand, Norge, død 13. maj 1877 i Aarhus (Domsogn).
Exam.jur. 1810. Kopist i Generaltoldkammerets fynske toldkontor 30. december 1812. Grænsekontrollør 25. januar 1820. Surnumerær overtold- og konsumtionsbetjent i Randers 5. juni 1827, fra ca. 1832 (og senest 1834) i Aarhus, afskediget 19. juni 1840.

1832-1851
Carl Julius Klein Told- og konsumtionsoverbetjent i Randers 23. oktober 1832. Toldforvalter i Stege 20. maj 1851. Toldinspektør i Randers 5. november 1860.

1832-1859
Cosmus Johannes Ramus
Told- og konsumtionsoverbetjent i Randers 23. oktober 1832, toldinspektør sst. 23. september 1859.

1851
Christian Wilhelm Winther (søn af toldinspektør Jacob W. og Anne Nicoline Margrethe Becker), født 10. september 1808 i København (Frue), død 18. februar 1875 i København (Holmens). Gift ca. 1837 med Margrethe Sophie Enevoldine Bolvig (datter af brygger Carl Christian B. og Anne Margrethe Lorentze Collin), født 2. august 1810 i København (Helligånds), død 5. marts 1856 i Helsingør (Skt. Olai).
Kammerskriver. Konst. told- og konsumtionsoverbetjent i Assens 5. september 1837. Told- og konsumtionsoverbetjent i Holbæk 10. oktober 1844. Toldkontrollør i Randers 20. maj 1851. Toldkontrollør i Helsingør 5. august 1851.
Kammerassessor 1867.

1851-1859
Mathias Wilhelm Jørgensen (søn af toldbetjent Thomas J. og Anne Marie Lange), født 16. juli 1814 i Stubbekøbing, død 20. april 1859 i Randers. Gift 1. gang 19. april 1839 i København (Slotskirken) med Sophie Juliette Theresia Grüner (datter af organist og kapelmusikus Frederik Christian G. og Cathrine Florentine Appelberg), født 21. juni 1817 i København (Vartov), død 4. marts 1840 i København (Frue). Gift 2. gang 8. oktober 1841 i København (Slotskirken) med Eline Frederikke Grüner (søster til foregående), født 28. januar 1820 i København (Vartov), død 17. december 1858 i Randers.
Kammerskriver. Kopist i Generaltoldkammeret 17. april 1844. Konst. told- og konsumtionskasserer i Grenaa 17. april 1844 – 1849. Toldoppebørselskontrollør i Lemvig 20. maj 1851. Toldkontrollør i Randers 5. august 1851

1859-1870 
Eduard Tüchsen (søn af assistent, senere pakhuskontrollør og arkivar Philip Christian T. og Anne Marie Junge), født 7. februar 1816 i København (Frelsers), død 25. juni 1878 i Vejle. Gift 19. maj 1847 i Gilleleje med Emilie Sophie Marie Mentz (datter af toldbetjent, senere gæstgiver Henrik M. og Birgitte Marie Thrane), født 2. juni 1826 i København, død 28. maj 1899 i København (Matthæus).
Strandkontrollør i Helsingør. Konst. toldassistent i København 30. oktober 1846, toldassistent ved told- og konsumtionsvæsenet København 5. september 1848. Toldkontrollør i Randers 4. juli 1859. Toldforvalter i Vejle 28. september 1870, afskediget 18. januar 1877.

1859-1865
Christian Balthazar Adolph Henrik Carl Frantz Wachs, født ca. 1797 i Rendsburg, død 26. januar 1877 i Randers. Gift 13. april 1832 i Næstved (Skt. Peders) med Henriette Caroline Bræmer (datter af skolelærer og kirkesanger Johan Henrik B. og Anne Hansdatter), født 6. december 1814 i Glumsø skole, Glumsø sogn, død 9. juli 1863 i Randers.
Sergent ved de vestindiske tropper. Told- og konsumtionsunderbetjent i Næstved 18. marts 1827, første strandtoldbetjent i Karrebæksminde 17. september 1831, told- og konsumtionsoverbetjent i Næstved 8. juni 1839. Toldkontrollør i Randers 14. december 1859, afskediget 24. marts 1865.
Krigskancellisekretær 1830 (frasagt 1874).