tirsdag den 28. juli 2020

Toldere i København (1851-1920)

OVERTOLDINSPEKTORATET FOR KØBENHAVN
Oprettet 1848.
Et toldinspektørembede ved Overtoldinspektoratet blev oprettet i 1910.
Et fuldmægtigembede ved Overtoldinspektoratet blev oprettet i 1904, da man samtidig nedlagde toldkontrollørembedet i Thisted, jf. lov 29. marts 1904 § 10. Fortegnelsen omfatter dog også overtoldinspektørernes private fuldmægtige før 1904.
Med lønningsloven af 1919 blev der oprettet et kontrollørembede ved Overtoldinspektoratet.

Københavns Toldkammer blev opført i 1733 og afløste Christian IV's toldbod fra 1627 på nogenlunde samme sted.

Overtoldinspektører

1848-1874
Schumacher, Andreas Christian, født 28. juni 1793, død 3. juli 1874.
Cand.philos. Chef for Generaltoldkammerets 1. danske told- og konsumtionsekspeditionskontor. Toldassistent Aarhus 11. februar 1842. Konstitueret overkontrollør for Øerne 12. august 1844. Toldinspektør København 8. april 1847. Overtoldinspektør sst. 25. maj 1848.
Kammerråd. Justitsråd 1842. Etatsråd 1848. – R. 1846, D.M. 1851, K.2 1861. – S.N.3.

1875-1890
Barner, Konrad von, født 26. oktober 1836, død 13. august 1903.
Cand.polit. Assistent under Generaldirektoratet for Skattevæsenet 25. januar 1867. Konstitueret overtoldinspektør København 4. august 1875. Overtoldinspektør København 22. oktober 1875. Overtoldinspektør for Nørrejylland 20. oktober 1890. Overtoldinspektør for Østifterne 23. april 1894, afskediget 5. maj 1902.
Kammerjunker. Kammerherre 1877. – R. 1878, D.M. 1882, K.2 1902. – S.N.2, S.V.2, N.St.O.2, R.St.A.2.

1890-1917
Ring, Christian Otto Vilhelm, født 3. oktober 1845, død 2. maj 1920.
Cand.polit. Assistent under Generaldirektoratet for Skattevæsenet 28. juli 1871. Kontorchef sst. 22. oktober 1888. Overtoldinspektør for København 20. oktober 1890, afskediget 13. december 1917.
R. 1892, D.M. 1896. – R.St.A.2, R.St.Stan.2, S.V.2,2, S.N.3, Pr.Kr.2, Gr.Fr.3

1917-1924
Weibel, Frederik Marius, født 4. april 1854.
Fuldmægtig ved Overtoldinspektoratet for Østifterne. Toldmedhjælper i Aalborg 26. maj 1875. Konstitueret toldassistent i København 22. april 1876. Toldassistent i København 28. oktober 1876, afskediget 26. oktober 1877. Assistent under Generaldirektoratet for Skattevæsenet 26. oktober 1877. Fuldmægtig og fungerende ekspeditionssekretær sst. 31. oktober 1890. Toldinspektør i København 25. september 1891. Toldinspektør ved Københavns Frihavn 2. august 1894. Overtoldinspektør for Østifterne 30. september 1902. Overtoldinspektør for København 13. december 1917, afskediget 29. februar 1924.
R. 1895, D.M. 1903, K.2 1924. – S.N.3.

Toldinspektører

1910-1914
Anderskouv, Christian Peter Georg, født 3. juli 1871, død 11. januar 1941.
Løjtnant. Toldkontorist 22. juli 1887. Toldfuldmægtig i Svendborg. Assistent i Finansministeriets 2. Revisionsdepartement 28. december 1894. Privat fuldmægtig hos overtoldinspektøren for København 1. februar 1899. Fuldmægtig i Overtoldinspektoratet for København 19. april 1904. Toldinspektør sst. 5. april 1910. Toldinspektør med tjeneste i Generaltolddirektoratet 30. marts 1914. Overtoldinspektør for Østifterne 29. februar 1924. Overtoldinspektør for København 18. august 1933.
R. 1917, D.M. 1929. – N.St.O.3,1, S.N.3, S.V.2,2, Fi.H.R.3,1.

1914-1931
Bagger, Emil Fritz, født 7. februar 1872, død 22. december 1936.
Toldkontorist 25. september 1889. Toldfuldmægtig i Esbjerg. Assistent i Finansministeriets 2. Revisionsdepartement 1. november 1897. Privat fuldmægtig hos overtoldinspektøren for København 1. oktober 1902. 2. fuldmægtig i Overtoldinspektoratet for København 10. maj 1909. Toldinspektør sst. 17. april 1914. Toldkasserer i Toldbodens distrikt i København 28. august 1931.

Fuldmægtige

(1848-1861)
Kynde, Broder Nicolai, født 22. maj 1817, død 12. juni 1874.
Kopist Generaltoldkammeret. Fuldmægtig ved Københavns toldinspektionskontor 26. april 1847 (kgl. resol.). Kgl. fuldmægtig ved overtoldinspektoratet for København 25. maj 1848. Toldkontrollør København 21. september 1861.
Prædikat af kgl. fuldmægtig 1848.

(1861-1874)
Schumacher, Carl Ferdinand, født 23. november 1825, død 6. maj 1897.
Forstkandidat, landmåler. Fuldmægtig i Overtoldinspektoratet for København. Toldkontrollør København 3. november 1874. Toldinspektør Aarhus 6. december 1882.
R. 1888.

(1874-1883)
Kruse, Carl Westergaard, født 10. januar 1848, død 14. september 1902.
Toldfuldmægtig i Korsør. Assistent under Generaldecisoratet for det indirekte Skattevæsen 23. juli 1868. Fuldmægtig på Københavns Overtoldinspektorats Kontor 1. december 1874. Toldkontrollør i København 26. april 1883. Toldinspektør i København 29. juni 1891. Død som overtoldinspektør for Østifterne.
R. 1891, D.M. 1897. – S.N.3.

(1883-1891)
Størup, Carl Vilhelm, født 1. februar 1848.
Løjtnant. Fuldmægtig ved Overtoldinspektoratet for Nørrejylland. Toldmedhjælper i Karrebæksminde under Næstved 20. januar 1874. Toldassistent i Nakskov 21. juni 1875, forflyttet til København 22. april 1876, afskediget 14. juni 1883. Fuldmægtig ved Københavns Overtoldinspektorat 14. juni 1883. Toldkontrollør i København 21. april 1891, afskediget 23. oktober 1921.
R. 1913. – P.R.Ø.4.

(1891-1894)
Marcussen, Niels, født 12. december 1854.
Toldkontorist i Nakskov 1. oktober 1868. Toldfuldmægtig i Nakskov. Assistent under Generaldecisoratet for det indirekte Skattevæsen 5. juni 1875. Toldmedhjælper i Sakskøbing 14. oktober 1876. Konstitueret toldassistent i Orehoved under Nykøbing F. 26. maj 1877. Toldassistent i København 22. marts 1879, kgl. bestalling 30. januar 1890, afskediget 17. juni 1891. Fuldmægtig ved Overtoldinspektoratet for København 17. juni 1891. Toldkontrollør i København 30. august 1894. Toldinspektør Frihavnen (København) 22. november 1902. Toldoppebørselskontrollør sst. 24. februar 1914. Toldkasserer sst. 21. august 1916, afskediget 6. september 1922.
R. 1906, D.M. 1922.

(1894-1902)
Gormsen, Sophus, født 15. november 1863.
Toldkontorist 1. august 1879. Toldfuldmægtig i Frederikshavn. Assistent i Finansministeriets 2. Revisionsdepartement 5. januar 1884. Privat fuldmægtig ved Overtoldinspektoratet for København 20. oktober 1894. Toldkontrollør i København 19. juli 1902. Toldkasserer i Horsens 3. juni 1913. Toldkasserer i Aarhus 28. november 1919, afskediget 13. oktober 1933.
R. 1923, D.M. 1933.

(1894-1898)
Berendsen, Ivar Maurice, født 5. oktober 1865.
Cand.jur. Fuldmægtig ved Overtoldinspektoratet for København. – Toldforvalter på Frederiksberg under København 18. oktober 1898. Toldinspektør i København 10. februar 1903, afskediget 5. august 1935. – Folketingsmedlem 1910-1920 (Rad. Venstre).

(1899) 1904-1910
Anderskouv, Christian Peter Georg, født 3. juli 1871, død 11. januar 1941.
Løjtnant. Toldkontorist 22. juli 1887. Toldfuldmægtig i Svendborg. Assistent i Finansministeriets 2. Revisionsdepartement 28. december 1894. Privat fuldmægtig hos overtoldinspektøren for København 1. februar 1899. Fuldmægtig i Overtoldinspektoratet for København 19. april 1904. Toldinspektør sst. 5. april 1910. Toldinspektør med tjeneste i Generaltolddirektoratet 30. marts 1914. Overtoldinspektør for Østifterne 29. februar 1924. Overtoldinspektør for København 18. august 1933.
R. 1917, D.M. 1929. – N.St.O.3,1, S.N.3, S.V.2,2, Fi.H.R.3,1.

(1902) 1909-1914
Bagger, Emil Fritz, født 7. februar 1872, død 22. december 1936.
Toldkontorist 25. september 1889. Toldfuldmægtig i Esbjerg. Assistent i Finansministeriets 2. Revisionsdepartement 1. november 1897. Privat fuldmægtig hos overtoldinspektøren for København 1. oktober 1902. 2. fuldmægtig i Overtoldinspektoratet for København 10. maj 1909. Toldinspektør sst. 17. april 1914. Toldkasserer i Toldbodens distrikt i København 28. august 1931.

1914-1917
Steiner, Karl Vilhelm, født 17. november 1874, død 4. marts 1917.
Toldkontorist 1. juli 1890. Toldfuldmægtig i Frederikshavn. Konstitueret toldassistent i Horsens 26. august 1904, toldassistent sst. 28. november 1904, forflyttet til København 21. september 1906, forflyttet til Overtoldinspektoratet for København 29. september 1908, kgl. bestalling 26. oktober 1909, fuldmægtig sst. 17. april 1914.

1916-1920
Jensen, Frederik Georg Vilhelm, født 8. december 1870.
Toldfuldmægtig i Nykøbing F. Toldmedhjælper i Viborg 30. juli 1898. Toldassistent i Viborg 29. marts 1899, forflyttet til Skanderborg 19. april 1901, forflyttet til København 15. juli 1904, kgl. bestalling 16. juli 1908. Fuldmægtig i Overtoldinspektoratet for København 2. maj 1916. Toldkontrollør Horsens 5. august 1920, afskediget 10. marts 1936.

1916-1919
Hansen, Hans Frandsen, født 29. november 1874.
Toldkontorist 11. marts 1889. Toldfuldmægtig i Marstal. Toldassistent i Ribe 16. december 1901, forflyttet til Aalborg 8. juni 1904, forflyttet til København 23. januar 1907, kgl. bestalling 26. oktober 1909. Fuldmægtig ved overtoldinspektøren for København 2. maj 1916. Toldkontrollør i København 26. maj 1919. Toldinspektør i København 5. februar 1930, afskediget 20. august 1942.
R. 1932, D.M. 1942.

1917-1921
Jensen, Johannes Peter, født 16. november 1874.
Løjtnant. Toldfuldmægtig i Bandholm. Toldassistent i Hjørring 29. september 1900, forflyttet til Gedser med tjeneste ved Gedser-Warnemünde-overfarten 15. september 1903, forflyttet til Aarhus 17. april 1907, kgl. bestalling 26. oktober 1909, forflyttet til København 16. juni 1910. Fuldmægtig i Overtoldinspektoratet for København 24. april 1917. Toldforvalter i Ringkøbing 23. juni 1921. Toldforvalter i Roskilde 9. januar 1924, afskediget 9. juli 1943.

Toldkontrollører

1919-1921
With, Junior, f. 28. september 1877.
Toldmedhjælper i Hjørring. Toldassistent sst. 31. marts 1909, forflyttet til Roskilde 22. november 1910, forflyttet til Fredericia 17. oktober 1911, kgl. bestalling 21. september 1912, forflyttet til København 23. august 1913. Toldkontrollør ved Overtoldinspektoratet for København 23. juni 1919. Fuldmægtig sst. 14. august 1921. Toldforvalter i Rudkøbing 29. november 1929. Toldinspektør i Helsingør 4. juni 1934, afskediget 28. juli 1947.
R. 1940. – S.V.3,1.

Københavns nye toldkammer blev opført i 1875 med facaden til Amaliegade. På førstesalen havde Overtoldinspektoratet kontorer og i stueetagen lå Toldkassererkontoret, Kreditoplagskontoret og Pakhusforvaltningen


KØBENHAVNS TOLDKAMMER

Toldinspektører
København havde oprindeligt tre toldinspektører, men i 1894 blev der oprettet et fjerde toldinspektorat i Frihavnen, jf. lov 8. maj 1894.

1848-1861
Kjerulff, Henrik Adolph Rasch, født ca. 1792, død 17. august 1866.
Told- og konsumtionskasserer i Middelfart 15. marts 1817. Havnekontrollør i København 6. marts 1821. Toldinspektør sst. 25. maj 1848, afskediget 15. januar 1861.
Kammerassessor 1817. Kammerråd 1840. Justitsråd 1848. Etatsråd 1861. – R.

1848-1853
Falck, Christian Frederik, født ca. 1804, død 17. september 1865.
Kaptajn. Konstitueret portkontrollør i København 29. november 1831, portkontrollør sst. 8. maj 1832. Toldinspektør sst. 25. maj 1848. Konstitueret toldinspektør i Flensburg 30. maj 1852, toldinspektør sst. 31. oktober 1853, afskediget 28. oktober 1864.
Justitsråd 1848. – R. 1852.

1849-1860
Ipsen, Lars, født ca. 1804, død 26. marts 1874.
Konstitueret overtoldbetjent. Told- og konsumtionsoverbetjent i Aarhus 13. oktober 1839. Toldinspektør i København 29. juni 1849. Overtoldinspektør for Østifterne 18. november 1860, afskediget 27. marts 1869.
Kammerassessor 1843. Kammerråd 1851. Justitsråd 1853. Etatsråd 1869. – R. 1856.

1854-1869
Holm, Carl Arnholdt Wilhelm, født 11. juni 1806, død 27. december 1891.
Kaptajn. Overtoldbetjent Aalborg 29. januar 1842. Toldkontrollør sst. 22. maj 1845. Toldinspektør København 6. februar 1854. Overtoldinspektør for Nørrejylland 27. marts 1869, afskediget 16. august 1890.
Justitsråd 1856, etatsråd 1869. – R. 1862, D.M. 1873, K.2 1890.

1861-1862
Castenschiold, Bernt Adolph, født 18. januar 1811, død 16. januar 1891.
Cand.jur. Konstitueret overtoldbetjent Odense 16. marts 1839, kgl. bestalling 2. maj 1844. Toldkontrollør sst. 22. maj 1845. Toldkontrollør Roskilde 20. maj 1846. Konstitueret havnekontrollør København 22. december 1847. Toldkontrollør sst. 25. maj 1848. Toldinspektør sst. 29. januar 1861. Overtoldinspektør for Nørrejylland 11. april 1862. Overtoldinspektør for Østifterne 27. marts 1869, afskediget 1. juli 1878 (pr. 1. oktober 1878).
Justitsråd 1861. Etatsråd 1869. – R. 1867, D.M. 1875, K.2 1878.

1861-1874
Oehlenschläger, Johannes Wolfgang, født 7. februar 1813, død 30. november 1874.
Cand.jur. Kgl. konstitueret konsumtionsforvalter Sorø 23. august 1844, virkelig 15. april 1847. Konstitueret toldkontrollør København 17. februar 1849, virkelig 25. august 1851. Toldinspektør København 28. marts 1861.
Hofjunker. Kammerjunker 1844.

1862-1882
Tüchsen, Christian Mouritz, født 20. maj 1812, død 9. september 1882.
Kopist Generaltoldkammeret. – Konstitueret overtoldbetjent Varde 4. februar 1843. Toldkontrollør sst. 22. maj 1845. Konstitueret toldinspektør sst. 29. januar 1848. Toldinspektør Lemvig 9. november 1849. Toldinspektør København 8. august 1862.
Kammerråd 1860. Justitsråd 1869. – R. 1876.

1869-1875
Winther, Johan Wilhelm Egternach, født 5. marts 1819, død 26. juni 1875.
Exam.jur. Chef for Generaldirektoratet for Skattevæsenets 1. toldekspeditionskontor. Toldinspektør København 27. marts 1869.
Kammerråd. Justitsråd 1869.

1875-1885
Hjorth, Laurits Jacob Edvard Julius, født 29. januar 1821, død 20. juni 1885.
Kontrollør Øresunds toldkammer. Toldinspektør Holstebro 14. august 1861. Toldkontrollør København 2. april 1864. Toldinspektør Horsens 2. oktober 1871. Toldinspektør København 20. april 1875.
R. 1880.

1880-1883
Petersen, Adolph Eduard, født 13. august 1811, død 10. februar 1883.
Assistent Københavns varestemplingskontor. Konstitueret toldbetjent København. Toldbetjent Vordingborg 4. marts 1837. Krydstoldbetjent 31. august 1838. Toldbetjent Nyborg 25. november 1843. Toldassistent København 14. november 1849, kgl. bestalling 1. juni 1851. Toldkontrollør sst. 15. oktober 1860. Konstitueret toldinspektør sst. 10. april 1876. Toldinspektør sst. 25. august 1880, afskediget 25. januar 1883.
Kammerassessor 1869. – R. 1883.

1882-1888
Boldt, Christian Berg, født 16. april 1824, død 19. august 1888.
Premierløjtnant. Toldkontrollør Elmshorn. Konstitueret toldkontrollør Odense. Toldkontrollør sst. 12. august 1868. Toldkontrollør København 28. september 1870. Toldinspektør Aarhus 22. september 1880. Toldinspektør København 28. oktober 1882.
D.M., R. 1882.

1883-1891
Wichmand, Frederik Emil, født 1. september 1834, død 31. oktober 1906.
Cand.polit. Assistent under Generaltolddirektoratet 31. december 1862. Toldkontrollør i Helsingør 30. december 1874. Funktion i København 29. april 1876. Toldkontrollør i København 23. maj 1879. Toldinspektør i København 6. august 1883. Toldinspektør i Odense 7. august 1891, afskediget 23. februar 1906.
R. 1894, D.M. 1906.

1885-1900
Gradman, Sophus, født 7. juni 1832, død 20. december 1900.
Assistent ved Øresunds Toldkammer. Konstitueret toldassistent i København 26. januar 1861. Toldassistent i Roskilde med funktion i København 21. oktober 1861, forflyttet til København 18. oktober 1862, kgl. bestalling 24. marts 1866. Toldkontrollør i Odense 16. maj 1873. Toldinspektør for Bornholm 26. januar 1878. Toldinspektør i København 8. august 1885.
R. 1892, D.M. 1898. – R.St.A.3.

1888-1891
Moltzen, Jørgen Ludvig, født 2. april 1840, død 20. marts 1909.
Løjtnant. Toldfuldmægtig i Næstved. Konstitueret toldassistent på Ærø 18. maj 1865. Toldassistent i Lemvig 17. juli 1866, forflyttet til Korsør 18. september 1868, forflyttet til København 20. marts 1873. Konstitueret toldkontrollør i København 6. august 1877. Toldkontrollør i København 4. april 1878. Toldinspektør i København 21. september 1888. Inspektør ved kontrollen med bryggerierne og ølbeskatningen 8. maj 1891.
R. 1887, D.M. 1890. – R.St.A.3.

1891-1902
Kruse, Carl Westergaard, født 10. januar 1848, død 14. september 1902.
Toldfuldmægtig i Korsør. Assistent under Generaldecisoratet for det indirekte Skattevæsen 23. juli 1868. Fuldmægtig på Københavns Overtoldinspektorats Kontor 1. december 1874. Toldkontrollør i København 26. april 1883. Toldinspektør i København 29. juni 1891. Død som overtoldinspektør for Østifterne.
R. 1891, D.M. 1897. – S.N.3.

1891-1902 (fra 1894 Frihavnen)
Weibel, Frederik Marius, født 4. april 1854.
Fuldmægtig ved Overtoldinspektoratet for Østifterne. Toldmedhjælper i Aalborg 26. maj 1875. Konstitueret toldassistent i København 22. april 1876. Toldassistent i København 28. oktober 1876, afskediget 26. oktober 1877. Assistent under Generaldirektoratet for Skattevæsenet 26. oktober 1877. Fuldmægtig og fungerende ekspeditionssekretær sst. 31. oktober 1890. Toldinspektør i København 25. september 1891. Toldinspektør ved Københavns Frihavn 2. august 1894. Overtoldinspektør for Østifterne 30. september 1902. Overtoldinspektør for København 13. december 1917, afskediget 29. februar 1924.
R. 1895, D.M. 1903, K.2 1924. – S.N.3.

1894-1900
Meier, Carl Ferdinand, født 15. september 1845, død 20. maj 1900.
Toldkontorist i Næstved 1. august 1861. Toldfuldmægtig i Præstø 1. august 1862, senere i Kalundborg. Konstitueret toldassistent i Køge 20. marts 1872. Toldassistent i Køge 9. juni 1873, forflyttet til København 22. marts 1875, kgl. bestalling 31. januar 1884. Toldkontrollør i København 24. april 1886. Toldinspektør i København 28. september 1894.
R. 1898.

1900-1902
Falck, Alfred Theodor, født 30. september 1846, død 27. juni 1917.
Løjtnant. Volontær i Nyhavns Havneoppebørselskontor i København. Konstitueret toldassistent ved Landtoldgrænsen 4. juli 1871. Toldassistent ved Landtoldgrænsen 9. juni 1873, forflyttet til København 9. maj 1876, kgl. bestalling 2. april 1884. Toldkontrollør i København 27. april 1887. Toldinspektør i København 11. juli 1900. Overtoldinspektør for Nørrejylland 18. december 1902, afskediget 29. november 1915.

1901-1916
Pape, Lorenz Frederik, født 28. januar 1849, død 10. december 1916.
Cand.polit. Volontær på Aarhus toldkammer. Toldmedhjælper i Aarhus 16. november 1872. Toldassistent i Randers 31. maj 1873, forflyttet til København 22. april 1876. Toldkontrollør i Nyborg 29. september 1879. Toldkontrollør i København 28. januar 1882. Toldinspektør i København 22. februar 1901.
R. 1901. – S.Kr.

1902-1927
Lund, Adam Gottlob, født 13. oktober 1857.
Cand.polyt. Toldaspirant København. Toldassistent sst. 19. juni 1883, afskediget 24. juni 1884. – Assistent Generaldirektoratet for Skattevæsenet 24. juni 1884, fuldmægtig 7. oktober 1891. – Toldinspektør København 19. juli 1902, afskediget 6. august 1927.
R. 1909.

1902-1914 (Frihavnen)
Marcussen, Niels, født 12. december 1854.
Toldkontorist i Nakskov 1. oktober 1868. Toldfuldmægtig i Nakskov. Assistent under Generaldecisoratet for det indirekte Skattevæsen 5. juni 1875. Toldmedhjælper i Sakskøbing 14. oktober 1876. Konstitueret toldassistent i Orehoved under Nykøbing F. 26. maj 1877. Toldassistent i København 22. marts 1879, kgl. bestalling 30. januar 1890, afskediget 17. juni 1891. Fuldmægtig ved Overtoldinspektoratet for København 17. juni 1891. Toldkontrollør i København 30. august 1894. Toldinspektør Frihavnen (København) 22. november 1902. Toldoppebørselskontrollør sst. 24. februar 1914. Toldkasserer sst. 21. august 1916, afskediget 6. september 1922.
R. 1906, D.M. 1922.

1903-1935 (fra 1914 Frihavnen)
Berendsen, Ivar Maurice, født 5. oktober 1865.
Cand.jur. Fuldmægtig ved Overtoldinspektoratet for København. – Toldforvalter på Frederiksberg under København 18. oktober 1898. Toldinspektør i København 10. februar 1903, afskediget 5. august 1935. – Folketingsmedlem 1910-1920 (Rad. Venstre).

(1908-1911)
Porsdal, Hans Christian (født Petersen, navneforandring 1905), født 12. august 1851, død 23. marts 1919.
Toldkontorist i Nyborg 1. januar 1866. Toldfuldmægtig i Ribe 1. juli 1869, senere i Nyborg. Toldmedhjælper i Holbæk 26. august 1874. Konstitueret toldassistent i Lemvig 22. april 1876. Toldassistent i Nyborg 27. juli 1876, forflyttet til København 30. marts 1878, kgl. bestalling 11. juli 1888. Toldkontrollør i København 2. oktober 1891. Fungerende toldinspektør i København 30. december 1908. Toldforvalter i Svendborg 12. april 1911.
R. 1906, M.f.D.R. 1907.

1914-1922
Jensen, Henrik Gustav, født 23. december 1866, død 2. marts 1922.
Toldfuldmægtig i Kolding. Toldmedhjælper i København 24. juni 1890. Toldassistent i København 6. oktober 1894, kgl. bestalling 28. marts 1903. Fungerende assistent Generaltolddirektoratet 7. februar 1905. Toldkontrollør København med funktion i Generaltolddirektoratet 5. marts 1907. Toldinspektør med funktion i Generaltolddirektoratet 5. april 1910. Toldinspektør København 20. marts 1914.
R. 1917.

1918-1947
Halland, Thorvald Villiam (født Olsen, navneforandring 1904), født 4. marts 1877.
Cand.mag. Toldkontorist 1. februar 1893. Fuldmægtig i Børsens Havneoppebørselskontor i København. Konstitueret toldassistent i København 28. maj 1903, toldassistent sst. 18. marts 1904, kgl. bestalling 9. marts 1912. Toldkontrollør i København 12. juni 1912. Toldinspektør i København 30. september 1918, afskediget 29. januar 1947.

1919-1931
Andersen, Niels Johan Peder Herman, født 11. august 1866.
Toldfuldmægtig i Slagelse. Toldmedhjælper i København 26. marts 1893. Konstitueret toldassistent i København 27. oktober 1897. Toldassistent i København 15. marts 1898, kgl. bestalling 28. marts 1903. Toldkontrollør i København 9. juni 1911. Vicetoldinspektør i København 26. maj 1919. Toldinspektør i Overtoldinspektoratet for København 8. maj 1931, afskediget 16. juli 1936.
R. 1930.

Søndre og Nordre Toldbod i 1860'erne. Til venstre det gamle toldkammer fra 1733 og til højre to mindre toldbygninger, hvorfra kontrollen med skibene ved Nordre Toldbod blev udøvet. Esplanaden der skilte Søndre og Nordre Toldbod ses midtfor


TOLDKASSERERKONTORET
København havde oprindeligt to toldskriverkontorer for hhv. den inden- og udenlandske told. Fra 1854 blev kontorerne benævnt hhv. 1. og 2. Toldskriverkontor. Efter lønningsloven af 1870 eksisterede der imidlertid kun ét toldskriverembede.
Fra 1870 førte toldskriverne titel af toldkasserere.
Med lønningsloven af 1919 blev der oprettet to kontrollørembeder ved toldkassererkontoret.

Toldkasserere

1850-1851
Muus, Laurids Fog, født ca. 1797, død 17. marts 1856.
Fuldmægtig hos toldinspektøren i København. Havnekontrollør i København 18. maj 1833. Konstitueret toldskriver ved Københavns udenlandske toldskriverkontor 2. december 1850, afskediget 18. december 1851.
Prædikat af kgl. fuldmægtig 1818. Kammerassessor 1840.

(1851) 1854-1864
Orlamundt, Frederik Carl, død 28. juni 1870.
Toldfuldmægtig. Konstitueret toldskriver ved Københavns indenlandske toldskriverkontor 6. maj 1851, toldskriver ved Københavns 2. toldskriverkontor. 11. april 1854, afskediget 6. juli 1864.
Kammerråd 1856. – R. 1864.

(1852-1854)
Sønderberg, Hartvig Georg, død 9. august 1869.
Konstitueret toldskriver ved Københavns udenlandske toldskriverkontor 29. marts 1852. Havneskriver i København 21. september 1854, afskediget 26. januar 1869.
Kammerråd 1869.

1854-1868
Jensen, Jens Peter, født 11. april 1798.
Kopist Generaltoldkammeret. Konstitueret overtoldbetjent (med funktion som adjungeret toldinspektør) Ringkøbing 23. april 1825. Adjungeret toldinspektør sst. 5. maj 1827. Toldinspektør sst. 8. marts 1831. Konsumtionsskriver og maleværksbogholder København 29. november 1831 (fra 1. april 1832). Havneskriver Nyhavns havnedistrikt (København) 20. maj 1851. Toldskriver ved 1. toldskriverkontor København 4. august 1854. Kreditoplagsskriver sst. 6. februar 1868. Kreditoplagskasserer sst. 28. september 1870, afskediget 22. september 1880.
Kammerråd 1845. Justitsråd 1869. Etatsråd 1880. – R. 1872.

1866-1873
Richter, Carl August, født 2. august 1815, død 13. februar 1873.
Toldkasserer Aabenraa. Konstitueret toldskriver Københavns Toldkammers 2. toldskriverkontor 25. juli 1864, kgl. bestalling 18. maj 1866. Toldkasserer København 28. september 1870.
Kammerassessor. Kammerråd 1867.

1873-1875
Tuxværd, Jørgen Henrik, født 5. december 1804, død 20. oktober 1885.
Fuldmægtig Generaltoldkammeret. Overtoldbetjent Helsingør 6. april 1844. Toldkontrollør sst. 22. maj 1845. Toldkasserer sst. 28. april 1862. Toldkasserer København 5. maj 1873, afskediget 16. juli 1875.
Kammerassessor 1852, kammerråd 1862, justitsråd 1869.

1875-1886
Danckert, Emil Magnus August, født 23. december 1817, død 5. juli 1888.
Cand.philos. Fuldmægtig Generaldecisoratet for det indirekte Skattevæsen. – Havneskriver Børsens havnedistrikt (København) 4. april 1870. Havneoppebørselskontrollør København 28. september 1870. Toldkasserer sst. 15. oktober 1875, afskediget 1. november 1886.
Kammerassessor. Etatsråd 1886. – R. 1880.

1887-1888
Hesseldahl, Peter Vilhelm, født 15. november 1838, død 4. september 1890.
Løjtnant. Toldfuldmægtig Holbæk. Toldassistent Nykøbing S. 18. juli 1863, funktion ved landtoldgrænsen 31. december 1864, forflyttet til Næstved med vedblivende funktion ved landtoldgrænsen 16. februar 1865, forflyttet til København 18. september 1868, kgl. bestalling 18. august 1877. Toldforvalter Holstebro 12. marts 1879. Toldkasserer i København 6. januar 1887, afskediget 4. oktober 1888.

1888-1898
Hansen, Emil Vilhelm Damon, født 24. juni 1831, død 3. februar 1898.
Assistent Generaldecisoratet for det indirekte skattevæsen. Fuldmægtig sst. 6. august 1870. Toldforvalter Nakskov 28. juli 1875. Toldkasserer Helsingør 10. september 1884. Toldkasserer København 3. december 1888.
R. 1887.

1898-1916
Breyen, Henrik Frederik, født 1. februar 1843, død 23. april 1916.
Toldfuldmægtig i Roskilde. Assistent under Generaldecisoratet for det indirekte Skattevæsen 7. januar 1864. Toldforvalter i Ebeltoft 30. maj 1879. Tillige konstitueret amtsforvalter for Ebeltoft Amtstuedistrikt 9. juni 1880. Toldkasserer i København 19. april 1898.
R.

1916-1919
Gronenberg, Nicolai Frederik, født 27. august 1857, død 24. august 1919.
Assistent under Generaldecisoratet for det indirekte Skattevæsen 12. august 1876. Toldforvalter i Skagen 5. marts 1894. Toldforvalter i Løgstør 14. juni 1899. Toldforvalter i Bandholm-Maribo 7. februar 1901. Toldforvalter i Nakskov 28. februar 1913. Toldkasserer i København 21. juni 1916.

1919-1926
Lund, Peter Jerndorff Storm, født 3. september 1856.
Toldfuldmægtig i Køge. Toldmedhjælper i København 31. maj 1879. Toldassistent i København 26. oktober 1882, kgl. bestalling 12. november 1894. 1096 Toldkontrollør i Nakskov 14. oktober 1896. Toldkontrollør København 19. september 1900. Toldkasserer Aarhus 5. september 1914. Toldkasserer København 25. oktober 1919, afskediget 2. juli 1926.
R. 1923.

Toldkontrollører

1919-1930
Zuschlag, Johan Martin Christian, født 29. november 1862.
Toldfuldmægtig ved Oppebørselskontrolløret på Frilageret. Toldassistent i København 25. juni 1908, kgl. bestalling 10. juli 1908, fuldmægtig sst. 28. maj 1915, toldkontrollør sst. 1. oktober 1919, afskediget 6. september 1930.

1919-1931
Haug, Julius Valdemar Eduard, født 31. oktober 1875, død 19. november 1944.
Toldfuldmægtig i Toldkassererkontoret i København. Toldassistent i København 25. juni 1908, kgl. bestalling 10. juli 1910. Fuldmægtig på Toldkassererkontoret i København 24. april 1918, toldkontrollør 1. oktober 1919. Toldkasserer i Kontoret for opkrævning af tillægsafgift m.v. i København 8. maj 1931. Toldkasserer i Toldbodens spiritusbeskatningskontor 20. december 1935.
R. 1942.


KREDITOPLAGSKONTORET
Fra 1870 førte kreditoplagsskriverne titel af kreditoplagskassererne og fra 1916 titel af toldkasserere.
Med lønningsloven af 1919 blev der oprettet et kontrollørembede ved kreditoplagskontoret.

Kreditoplagskasserere

1842-1867
Howitz, August Frederik, født ca. 1798, død 1. oktober 1873.
Ekspeditionssekretær i Kabinetssekretariatet. Oplagsskriver ved Københavns toldbod 27. september 1842, afskediget 17. september 1867.
Justitsråd. Etatsråd 1863. – R., D.M. 1852.

1868-1880
Jensen, Jens Peter, født 11. april 1798.
Kopist Generaltoldkammeret. Konstitueret overtoldbetjent (med funktion som adjungeret toldinspektør) Ringkøbing 23. april 1825. Adjungeret toldinspektør sst. 5. maj 1827. Toldinspektør sst. 8. marts 1831. Konsumtionsskriver og maleværksbogholder København 29. november 1831 (fra 1. april 1832). Havneskriver Nyhavns havnedistrikt (København) 20. maj 1851. Toldskriver 1. toldskriverkontor København 4. august 1854. Kreditoplagsskriver sst. 6. februar 1868. Kreditoplagskasserer sst. 28. september 1870, afskediget 22. september 1880.
Kammerråd 1845. Justitsråd 1869. Etatsråd 1880. – R. 1872.

1880-1904
Floor, Frederik Zeitz, født 29. april 1830, død 29. juli 1906.
Fuldmægtig i Kreditoplagskassererkontoret i København. Kreditoplagskasserer i København 29. november 1880, afskediget 5. marts 1904.
Etatsråd 1904. – R. 1887, D.M. 1899. – S.V.3.

1904-1919
Petersen, Alfred Sophus Laurits, født 1. september 1850.
Cand.jur. Assistent i Generaldirektoratet for Skattevæsenet 23. marts 1877, fuldmægtig sst. 17. april 1889, fungerende ekspeditionssekretær sst. 1. oktober 1891. Kreditoplagsskasserer i København 3. maj 1904, afskediget 24. september 1919.
R. 1909.

1919-1943
Seligmann, Maximilian Isak, født 10. august 1873.
Cand.jur. Toldassistent i Generaltolddirektoratet 14. september 1903, fuldmægtig sst. 24. april 1909, ekspeditionssekretær sst. 1. april 1910, kontorchef sst. 22. februar 1917. Toldkasserer ved Kreditoplagskontoret i København 25. oktober 1919, afskediget 28. maj 1943.

Toldkontrollører

1919-1929
Olsen, Peter William, født 8. september 1863.
Fuldmægtig i Kreditoplagskontoret. Toldassistent sst. 25. juni 1908, kgl. bestalling 10. juli 1908, fuldmægtig sst. 28. maj 1915, toldkontrollør sst. 1. oktober 1919, afskediget 12. marts 1929.
R. 1929.

Det gamle toldkammer fra 1733 blev revet ned i 1894 for at give plads til det nye kolossale Frilager med facader til Amaliegade, Esplanaden og Søndre Toldbod. Her er det facaden mod Søndre Toldbod og dermed havnen. Denne bygning rummede Forsendelsesgodsvægten samt Toldbodens Havneoppebørselskontor og Skibsregistreringskontoret.


PAKHUSFORVALTNINGEN
Fra 1916 førte kreditoplagskassererne titel af toldkasserere ved pakhusforvaltningen.
Med lønningsloven af 1919 blev der oprettet to kontrollørembeder ved pakhusforvaltningen.
I 1919 blev endnu en pakhusforvalter ansat ved Københavns Godsbanegård, dog foreløbigt på konstitution.

Pakhusforvaltere

1846-1865
Øckenholt, Christian Nerenst, født ca. 1799, død 4. november 1865.
Fuldmægtig ved pakhuset på Københavns toldbod 17. maj 1825. Pakhusforvalter sst. 20. februar 1846, afskediget 22. september 1865.
Prædikat af pakhusskriver 1825. – Kammerråd 1852.

1866-1890
Thomsen, Johan, født 26. september 1811, død 27. februar 1901.
Kammerskriver Generaltoldkammeret. Kgl. konstitueret toldkasserer Kalundborg 5. marts 1841. Toldkasserer Stubbekøbing 3. november 1847. Toldforvalter sst. 20. maj 1851. Pakhusforvalter København 18. maj 1866, afskediget 23. april 1890.
Kammerråd 1860. Etatsråd 1890. – R. 1877.

1890-1915
Scheel, Ludvig Vilhelm, født 22. november 1846, død januar 1919.
Toldfuldmægtig i Helsingør. Assistent under Generaldirektoratet for Skattevæsenet 27. november 1867. Fuldmægtig sst. 13. marts 1877. Toldforvalter i Nakskov 5. december 1884. Pakhusforvalter i København 26. september 1890, afskediget 26. juni 1915.
R. 1896, D.M.

1915-1930
Bonnevie, Asger Edouard, født 2. oktober 1868, død 13. november 1930.
Cand.polit. Toldkontorist i Nakskov. Toldmedhjælper i Nakskov 22. februar 1893. Toldassistent i Nakskov 23. februar 1894, forflyttet til København 11. oktober 1894, kgl. bestalling 8. oktober 1903. Toldkontrollør sst. 12. juni 1906. Pakhusforvalter sst. 14. september 1915.
R. 1922.

(1919-1928)
Bay, Vilhelm, født 16. august 1878.
Toldkontorist 20. januar 1896. Assistent i Finansministeriets 2. Revisionsdepartement 1. juni 1904. Konstitueret toldkontrollør på Skt. Croix 21. august 1908, toldkontrollør sst. 22. november 1909, afskediget med ventepenge 1. september 1917. Konstitueret pakhusforvalter på Godsbanegården i København 25. oktober 1919. Kasserer i Inspektoratet for Tobaksbeskatningen 21. maj 1928. Toldkasserer i Toldbodens distrikt i København 22. januar 1937, afskediget 1. september 1948.
R. 1940.

Toldkontrollører

1919-1926
Smidt, Laurits Peter Harald, født 3. marts 1856.
Toldfuldmægtig ved Pakhusforvaltningen i København. Toldassistent i København 25. juni 1908, kgl. bestalling 10. juli 1910. Fuldmægtig ved Pakhusforvaltningen i København 28. maj 1915, toldkontrollør 1. oktober 1919, afskediget 28. januar 1926.

1919-1940
Schiermer, Charles Heinrich Johannes, født 21. februar 1871.
Toldfuldmægtig ved Pakhusforvaltningen. Toldassistent i København 25. juni 1908, kgl. bestalling 10. juli 1908. Fuldmægtig ved Pakhusforvaltningen 26. april 1917, toldkontrollør af 2. grad sst. 1. oktober 1919, afskediget 20. januar 1940.
R. 1940.


HAVNEOPPEBØRSELSKONTORERNE
Fra 1870 førte havneskriverne titel af havneoppebørselskontrollører, og fra 1916 titel af toldkasserere.
Ved lønningsloven af 1851 eksisterede der fire havnedistrikter: Toldboden, Nyhavn, Børsen og Christianshavn. Toldbodens distrikt blev nedlagt i 1853, men genoprettet med lønningsloven af 1870, dog foreløbigt på konstitution.
I 1880 blev Nyhavns distrikt delt i to selvstændige distrikter: Nyhavn og Gammelholm.
Med lønningsloven af 1919 blev der oprettet kontrollørembeder ved havnedistrikterne Toldboden, Nyhavn, Gammelholm og Børsen.

TOLDBODENS HAVNEOPPEBØRSELSKONTOR

Havneoppebørselskontrollører

1835-1853
Thulstrup, Johan Peter, født ca. 1786, død 21. september 1857.
Told- og konsumtionsinspektør i Sæby 9. juni 1827. Kornskriver i København 15. september 1830. Havneskriver sst. 8. december 1835, afskediget 14. marts 1853.
Kammerråd 1845. Justitsråd 1853.

(1870) 1875-1892
Black, Carl Adalbert, født 29. april 1813, død 23. januar 1892.
Fuldmægtig 1. toldskriverkontor (København). Konstitueret havneoppebørselskontrollør Toldbodens havnedistrikt i København 1870. Havneoppebørselskontrollør sst. 25. maj 1875.

1892-1899
Christensen, Christen, født 24. august 1838, død 13. maj 1899.
Assistent under Generaldecisoratet for det indirekte Skattevæsen 28. august 1860. Fuldmægtig sst. 30. august 1875. Havneoppebørselskontrollør i Gammelholms Havnedistrikt i København 29. juli 1881. Havneoppebørselskontrollør i Toldbodens Havnedistrikt i København 9. maj 1892.

1899-1901
Lassen, Frederik Isak Jens, født 27. september 1849, død 30. maj 1901. - Toldkontorist på Fanø 1. april 1865. Toldfuldmægtig sst. 1. juli 1867, senere i Hobro. Assistent under Generaldecisoratet for det indirekte Skattevæsen 26. marts 1870. Fuldmægtig i Finansministeriets 2. Revisionsdepartement 18. juli 1889. Toldoppebørselskontrollør ved Københavns Frilager 23. juli 1894. Havneoppebørselskontrollør i Toldbodens distrikt 1899.

1901-1920
Grube, Jochum Hansen, født 7. november 1854.
Toldkontorist 1. oktober 1868. Toldfuldmægtig i Helsingør. Assistent i Generaldecisoratet for det indirekte Skattevæsen 23. april 1874. Fuldmægtig i Finantsministeriets 2. Revisionsdepartement 23. november 1894. Havneoppebørselskontrollør i Toldbodens distrikt i København 18. september 1901. Toldkasserer sst. 21. august 1916, afskediget 11. oktober 1920.
R. 1919.

1920-1931
Hansen, Hans Andersen, født 11. november 1863, død 1. maj 1931.
Toldkontorist 16. juli 1878. Toldfuldmægtig i Nakskov. Assistent i Finansministeriets 2. Revisionsdepartement 13. maj 1887, fuldmægtig sst. 20. maj 1904. Havneoppebørselskontrollør i Christianshavns Distrikt i København 14. juni 1912. Toldkasserer sst. 21. august 1916. Toldkasserer i Toldbodens distrikt i København 27. november 1920.
R. 1925.

Toldkontrollører

1919-1921
Hindsberg, Otto Rudolph Bernhardt, født 8. marts 1851.
Toldfuldmægtig i Toldbodens havnekontor i København. Toldassistent i København 25. juni 1908, kgl. bestalling 10. juli 1910. Fuldmægtig på Toldbodens havnekontor i København 28. maj 1915, toldkontrollør 1. oktober 1919, afskediget 20. september 1921.

Nyhavns Havneoppebørselskontor lå i Kvæsthusgade (den lave bygning midtfor). Herfra havde tolderne opsyn med skibene i Nyhavn og ved Kvæsthusbroen.


NYHAVNS HAVNEOPPEBØRSELSKONTOR
Havnedistriktet førte i årene 1876-80 navnet Gammelholm-Nyholm distrikt, indtil embedet blev delt i to selvstændige havnedistrikter i 1880.

Havneoppebørselskontrollører

1851-1854
Jensen, Jens Peter, født 11. april 1798.
Kopist Generaltoldkammeret. Konstitueret overtoldbetjent (med funktion som adjungeret toldinspektør) Ringkøbing 23. april 1825. Adjungeret toldinspektør sst. 5. maj 1827. Toldinspektør sst. 8. marts 1831. Konsumtionsskriver og maleværksbogholder København 29. november 1831 (fra 1. april 1832). Havneskriver Nyhavns havnedistrikt (København) 20. maj 1851. Toldskriver 1. toldskriverkontor København 4. august 1854. Kreditoplagsskriver sst. 6. februar 1868. Kreditoplagskasserer sst. 28. september 1870, afskediget 22. september 1880.
Kammerråd 1845. Justitsråd 1869. Etatsråd 1880. – R. 1872.

1854-1869
Sønderberg, Hartvig Georg, død 9. august 1869. – Konstitueret toldskriver ved Københavns udenlandske toldskriverkontor 29. marts 1852. Havneskriver i København 21. september 1854, afskediget 26. januar 1869.
Kammerråd 1869.

1869-1875
Kierumgaard, Nicolai Vilhelm, født 7. juli 1812, død 8. marts 1887. – Fuldmægtig Kreditoplagskontoret (København). Havneskriver Nyhavns havnedistrikt (København) 22. april 1869. Havneoppebørselskontrollør sst. 28. september 1870. Havneoppebørselskontrollør Børsens havnedistrikt (København) 28. december 1875.

1876-1880
Godskesen, Jens Grethenius, født 7. marts 1830, død 12. april 1917.
Toldfuldmægtig i Kalundborg. Assistent under Generaldecisoratet for det indirekte Skattevæsen 28. januar 1854. Toldassistent i Sønderho på Fanø 3. marts 1860, forflyttet til Korsør og tillige konstitueret toldkontrollør sst. 6. januar 1866. Toldkontrollør i Korsør 12. september 1868. Toldkontrollør i Helsingør 15. december 1871. Toldkontrollør i København 3. november 1874. Havneoppebørselskontrollør i Gammelholm-Nyhavns Havnedistrikt i København 11. april 1876. Toldkasserer i Aalborg 21. april 1881, afskediget 7. april 1903.
Etatsråd 1903. – R. 1895.

1880-1888
Klein, Charles Conrad, født 2. februar 1829, død 11. februar 1888.
Fuldmægtig i Københavns toldkassererkontor. Havneoppebørselskontrollør Nyhavns havnedistrikt (København) 27. september 1880.

1888-1921
Ebling, Erik, født 6. april 1850.
Toldkontorist i Ærøskøbing. Assistent under Generaldecisoratet for det indirekte Skattevæsen 15. oktober 1868. Fuldmægtig under Finansministeriets 2. Revisionsdepartement 25. maj 1887. Havneoppebørselskontrollør i Nyhavns Havnedistrikt i København 15. maj 1888. Toldkasserer sst. 21. august 1916, afskediget 23. oktober 1921.

Toldkontrollører

1919-1939
Larsen, Frederik Vilhelm, født 18. september 1871. – Fuldmægtig i Nyhavns Havneoppebørselskontor i København. Toldmedhjælper i København 17. marts 1898. Toldassistent i København 29. marts 1899, kgl. bestalling 14. september 1906. Toldfuldmægtig Nyhavn (København) 24. april 1918. Toldkontrollør af 2. grad sst. 1. oktober 1919, afskediget 11. juli 1939.

Gammelholms Havneoppebørselskontor lå i Havnegade, ikke langt fra Nyhavn.


GAMMELHOLMS HAVNEOPPEBØRSELSKONTOR
Havnedistriktet førte i årene 1876-80 navnet Gammelholm-Nyholm distrikt, indtil embedet blev delt i to selvstændige havnedistrikter i 1880.

Havneoppebørselskontrollører

1876-1880
Godskesen, Jens Grethenius, født 7. marts 1830, død 12. april 1917.
Toldfuldmægtig i Kalundborg. Assistent under Generaldecisoratet for det indirekte Skattevæsen 28. januar 1854. Toldassistent i Sønderho på Fanø 3. marts 1860, forflyttet til Korsør og tillige konstitueret toldkontrollør sst. 6. januar 1866. Toldkontrollør i Korsør 12. september 1868. Toldkontrollør i Helsingør 15. december 1871. Toldkontrollør i København 3. november 1874. Havneoppebørselskontrollør i Gammelholm-Nyhavns Havnedistrikt i København 11. april 1876. Toldkasserer i Aalborg 21. april 1881, afskediget 7. april 1903.
Etatsråd 1903. – R. 1895.

1881-1892
Christensen, Christen, født 24. august 1838, død 13. maj 1899.
Assistent under Generaldecisoratet for det indirekte Skattevæsen 28. august 1860. Fuldmægtig sst. 30. august 1875. Havneoppebørselskontrollør i Gammelholms Havnedistrikt i København 29. juli 1881. Havneoppebørselskontrollør i Toldbodens Havnedistrikt i København 9. maj 1892.

1892-1894
Pedersen, Christian, født 17. marts 1846.
Toldkontorist i Slagelse 1. april 1862. Assistent Generaldecisoratet for det indirekte skattevæsen 26. marts 1870. Fuldmægtig Finansministeriets 2. revisionsdepartemet. – Havneoppebørselskontrollør Gammelholm distrikt (København) 29. august 1892. Oppebørselskontrollør Frihavnen (København) 23. juli 1894, afskediget 23. oktober 1896.

1894-1897
Holst, Peter Victorinus, født 25. februar 1851, død 11. juli 1897.
Assistent Generaldecisoratet for det indirekte skattevæsen 28. maj 1868. Fuldmægtig Finansministeriets 2. Revisionsdepartement 22. november 1889. – Havneoppebørselskontrollør Gammelholm distrikt (København) 5. december 1894.

1897-1914
Mortensen, August Erik, født 26. september 1850.
Toldkontorist i Frederikssund 1. januar 1866. Toldfuldmægtig i Vejle. Assistent under Generaldecisoratet for det indirekte Skattevæsen 1. november 1873. Fuldmægtig i Finansministeriets 2. Revisionsdepartement 28. august 1894. Havneoppebørselskontrollør i Gammelholms distrikt i København 27. september 1897, afskediget 11. november 1914.

1915-1921
Withpetersen, Andreas Vilhelm Johan, født 28. januar 1875.
Cand.jur. Assistent i Generaltolddirektoratet 14. maj 1904. Havneoppebørselskontrollør i Gammelholms Distrikt i København 8. januar 1915. Toldkasserer sst. 21. august 1916. Toldkasserer i Nyhavns distrikt i København 31. oktober 1921. Toldkasserer på jernbanen i København 15. maj 1932, afskediget 26. oktober 1944.
R. 1941.

Toldkontrollører

1919-1941
Jensen, Ernst Johannes, født 19. februar 1871.
Toldfuldmægtig i Hillerød. Toldmedhjælper i Nexø 9. september 1891. Toldassistent i Bandholm 29. marts 1899, forflyttet til København 8. juni 1901, kgl. bestalling 14. februar 1906. Toldfuldmægtig Gammelholm (København) 26. maj 1919, kontrollør sst. 1. oktober 1919, afskediget 17. december 1941.


BØRSENS HAVNEOPPEBØRSELSKONTOR

Havneoppebørselskontrollører

1845-1859
Wiehé, Carl Wilhelm, født ca. 1789, død 17. februar 1867.
Kontorchef i Generaltoldkammeret. – Havneskriver i København 14. maj 1845, afskediget 6. februar 1859.
Justitsråd 1845. – R. 1859.

1859-1870
Geltzer, Andreas, født ca. 1802, død 1. januar 1870.
Assistens hos grænsetoldinspektøren 11. august 1832, afskediget 11. maj 1842. Told- og konsumtionskasserer i Kerteminde 21. august 1844, told- og konsumtionsforvalter sst. 29. marts 1847. Havneskriver i København 24. marts 1859.
Kammerråd 1856.

1870-1875
Danckert, Emil Magnus August, født 23. december 1817, død 5. juli 1888.
Cand.philos. Fuldmægtig Generaldecisoratet for det indirekte Skattevæsen. – Havneskriver Børsens havnedistrikt (København) 4. april 1870. Havneoppebørselskontrollør København 28. september 1870. Toldkasserer sst. 15. oktober 1875, afskediget 1. november 1886.
Kammerassessor. Etatsråd 1886. – R. 1880.

1875-1887
Kierumgaard, Nicolai Vilhelm, født 7. juli 1812, død 8. marts 1887.
Fuldmægtig Kreditoplagskontoret (København). Havneskriver Nyhavns havnedistrikt (København) 22. april 1869. Havneoppebørselskontrollør sst. 28. september 1870. Havneoppebørselskontrollør Børsens havnedistrikt (København) 28. december 1875.

1887-1892
Neesby, Peter Vilhelm, født 12. august 1835, død 10. januar 1892.
Fuldmægtig Finansministeriets 2. revisionsdepartement. – Havneoppebørselskontrollør Børsens havnedistrikt (København) 2. maj 1887.

1892-1920
Cantor, Leopold, født 22. juli 1849.
Cand.polit. Volontær paa Aalborg Toldkammer. Toldmedhjælper i Aalborg 30. maj 1871. Konstitueret toldassistent i Aalborg 14. august 1871. Toldassistent i Aalborg 30. november 1871, forflyttet til København 20. marts 1873. Toldkontrollør i København 12. november 1880. Havneoppebørselskontrollør i Børsens distrikt i København 14. marts 1892. Toldkasserer sst. 21. august 1916, afskediget 8. oktober 1920.

Toldkontrollører

1919-1941
Jensen, Axel Edvard, født 30. oktober 1871.
Kontorist i Gammelholms Havneoppebørselskontor i København. Toldmedhjælper i Ringsted 8. oktober 1896. Toldassistent i København 29. marts 1899, kgl. bestalling 1. november 1906. Toldfuldmægtig Børsen (København) 26. maj 1919, toldkontrollør af 2. grad sst. 1. oktober 1919, afskediget 5. september 1941.

Christianshavns Havneoppebørselskontor (den lave bygning i baggrunden) lå i Strandgade, tæt ved Wilders Plads.


CHRISTIANSHAVNS HAVNEOPPEBØRSELSKONTOR

Havneoppebørselskontrollører

1839-1859
Swane, Jørgen Nicolaj, født ca. 1796, død 18. maj 1862.
Kopist i Generaltoldkammeret 28. august 1819. Havneskriver i København 15. oktober 1839, afskediget 16. marts 1859.
Kammerråd 1859.

1859-1889
Gløerfelt, Bror Vigo Valfred, født 1. april 1814, død 30. april 1889.
Kontorchef Øresunds toldkammer. Havneskriver Christianshavns havnedistrikt (København) 4. juli 1859. Havneoppebørselskontrollør sst. 28. september 1870.
Kammerråd (frasagt 1872).

1889-1903
Wrads, Herman Amsinck, født 13. november 1829, død 21. april 1920.
Toldfuldmægtig i Korsør. Assistent under Generaldecisoratet for det indirekte Skattevæsen 24. oktober 1857. Fuldmægtig sst. 21. september 1874. Havneoppebørselskontrollør i Christianshavns distrikt i København 6. juli 1889, afskediget 13. oktober 1903.
R. 1903.

1903-1912
Jacobsen, Niels Christian, født 27. juni 1851, død 30. april 1912.
Kontorist i Toldbodens Havneoppebørselskontor i København. Toldmedhjælper i København 14. april 1875. Konstitueret toldassistent i København 22. april 1876. Toldassistent i København 22. marts 1878, kgl. bestalling 24. juni 1889. Toldkontrollør i København 12. juli 1892. Havneoppebørselskontrollør i Christianshavns distrikt i København 18. december 1903.

1912-1920
Hansen, Hans Andersen, født 11. november 1863, død 1. maj 1931.
Toldkontorist 16. juli 1878. Toldfuldmægtig i Nakskov. Assistent i Finansministeriets 2. Revisionsdepartement 13. maj 1887, fuldmægtig sst. 20. maj 1904. Havneoppebørselskontrollør i Christianshavns Distrikt i København 14. juni 1912. Toldkasserer sst. 21. august 1916. Toldkasserer i Toldbodens distrikt i København 27. november 1920.
R. 1925.

1920-1928
Juel, Harald, født 30. september 1863, død 26. maj 1928.
Cand.polit. Volontær på Gammelholms Havneoppebørselskontor i København. Toldmedhjælper i København 22. december 1891. Toldassistent i København 25. marts 1893, forflyttet til Svendborg 17. august 1894, forflyttet til København 22. september 1897, kgl. bestalling 28. marts 1903. Toldkontrollør af 4. kl. Korsør 2. januar 1908. Toldkontrollør København 22. juni 1910. Toldkasserer på Christianshavn 31. december 1920.


JERNBANEKONTORET
Fra 1916 førte toldoppebørselskontrollørerne titel af toldkasserere på jernbanekontoret.
Embedet blev oprettet med lønningsloven af 1880, men efter København-Roskilde-jernbanens åbning i 1847 fik portkontrolløren ved Vesterport også tilsyn med den nye banegård. Dette fortsatte indtil konsumtionsvæsenets nedlæggelse i 1852.
Med lønningsloven af 1919 blev der oprettet to kontrollørembeder ved jernbanekontoret.

Toldoppebørselskontrollører 

1880-1908
Møller, Peter Frederik Louis Heinrich, født 16. august 1843, død 25. maj 1908.
Fuldmægtig i Jernbanetoldkontoret i København. Toldoppebørselskontrollør på jernbanen i København 27. september 1880.

1908-1920
Jørgensen, Hans Theodor, født 23. februar 1853, død 12. maj 1920.
Toldkontorist i Bogense 1. februar 1868. Toldfuldmægtig i Bogense. Toldmedhjælper i Frederikshavn 28. februar 1877. Konstitueret toldassistent i Frederikshavn 26. maj 1879. Toldassistent i Frederikshavn 26. august 1880, forflyttet til København 30. april 1886, kgl. bestalling 7. maj 1892. Toldkontrollør i København 30. august 1894. Toldoppebørselskontrollør ved jernbanen i København 18. juli 1908. Toldkasserer sst. 21. august 1916.

1920-1932
Andersen, Gerner Reinhardt Johannes Frederik, født 10. januar 1863, død 10. april 1932.
Fuldmægtig i Gammelholms Havneoppebørselskontor i København. Toldmedhjælper i Ærøskøbing 17. januar 1887. Toldassistent i Aalborg 17. juli 1890, forflyttet til København 23. oktober 1891, kgl. bestalling 20. maj 1903. Toldkontrollør i København 3. januar 1908. Toldkasserer på Jernbanekontoret i København 10. juni 1920.
R. 1930.

Toldkontrollører

1919-1928
Kappen, Franz Joseph Emil, født 25. august 1860.
Toldfuldmægtig på Jernbanens Toldoppebørselskontor i København. Toldassistent sst. 25. juni 1908, kgl. bestalling 10. juli 1908, fuldmægtig sst. 28. maj 1915, toldkontrollør sst. 1. oktober 1919, afskediget 21. maj 1928.

1919-1920
Ibsen, Edvin Holger Sophus, født 7. juli 1871.
Toldkontorist i Svendborg. Toldmedhjælper i Løgstør 24. oktober 1895. Toldassistent i Esbjerg 29. marts 1899, forflyttet til København 21. december 1900, kgl. bestalling 17. juli 1906. Toldfuldmægtig ved jernbanen (København) 26. april 1917. Toldkontrollør sst. 1. oktober 1919. Toldforvalter Skælskør 11. august 1920. Toldforvalter Faaborg 21. maj 1926, afskediget 30. april 1941.
F.Cb.5.

1920-1944
Møller, Charles Christian Emanuel, født 12. januar 1877.
Løjtnant. Toldkontorist 1. april 1893. Toldmedhjælper paa Jernbanekontoret i København. Toldassistent i København 25. juni 1908, kgl. bestalling 5. januar 1912. Toldkontrollør af 2. grad ved Jernbanens Toldkassererkontor i København 10. september 1920, toldkontrollør sst. (Filialkontoret) 27. maj 1931, afskediget 15. august 1944.

Frihavnens toldkammer fra 1894 ligger endnu ved Folke Bernadottes Allé, ikke langt fra Østerport Station.


FRIHAVNEN
Oprettet ved lov 8. maj 1894.
Fra 1916 førte toldoppebørselskontrollørerne titel af toldkasserere ved Frihavnen.
Med lønningsloven af 1919 blev der oprettet to kontrollørembeder ved Frihavnen.

Toldoppebørselskontrollører 

1894-1896
Pedersen, Christian, født 17. marts 1846.
Toldkontorist i Slagelse 1. april 1862. Assistent Generaldecisoratet for det indirekte skattevæsen 26. marts 1870. Fuldmægtig Finansministeriets 2. revisionsdepartemet. – Havneoppebørselskontrollør Gammelholm distrikt (København) 29. august 1892. Oppebørselskontrollør Frihavnen (København) 23. juli 1894, afskediget 23. oktober 1896.

1897-1913
Schaarup, Niels Gustav Magnus, født 22. september 1838, død 30. september 1922.
Løjtnant, kaptajn 1890. Toldfuldmægtig i Kerteminde. Toldassistent i Løgstør med funktion på Fyns vestkyst (Avernæs under Assens) 13. december 1867, forflyttet til Odense 24. april 1871, forflyttet til København 17. november 1874, kgl. bestalling 8. oktober 1879. Konstitueret toldkontrollør i København 30. marts 1880. Toldkontrollør i København 25. august 1880. Oppebørselskontrollør ved Københavns Frihavn 20. januar 1897, afskediget 31. august 1913.
R.

1914-1922
Marcussen, Niels, født 12. december 1854.
Toldkontorist i Nakskov 1. oktober 1868. Toldfuldmægtig i Nakskov. Assistent under Generaldecisoratet for det indirekte Skattevæsen 5. juni 1875. Toldmedhjælper i Sakskøbing 14. oktober 1876. Konstitueret toldassistent i Orehoved under Nykøbing F. 26. maj 1877. Toldassistent i København 22. marts 1879, kgl. bestalling 30. januar 1890, afskediget 17. juni 1891. Fuldmægtig ved Overtoldinspektoratet for København 17. juni 1891. Toldkontrollør i København 30. august 1894. Toldinspektør Frihavnen (København) 22. november 1902. Toldoppebørselskontrollør sst. 24. februar 1914. Toldkasserer sst. 21. august 1916, afskediget 6. september 1922.
R. 1906, D.M. 1922.

Toldkontrollører

1919-1928
Bauer, Victor Aage Christian, født 12. maj 1869.
Toldfuldmægtig ved Frihavnens Toldkontor. Toldassistent i København 25. juni 1908, kgl. bestalling 10. juli 1908, fuldmægtig ved Frihavnens Toldkontor 28. maj 1915, toldkontrollør sst. 1. oktober 1919. Pakhusforvalter ved Godsbanegården i København 27. juni 1928, toldgodsforvalter sst. 1. april 1933, afskediget 19. april 1939.

1919-1940
Hansen, Hans Christian Marius, født 19. september 1870.
Løjtnant. Toldfuldmægtig i Roskilde. Toldmedhjælper i Roskilde 26. september 1896. Toldassistent i Næstved 29. marts 1899, forflyttet til København 29. april 1899, kgl. bestalling 14. september 1905. Toldfuldmægtig Frihavnen i København 24. april 1918. Toldkontrollør sst. 1. oktober 1919, afskediget 12. august 1940.

Den kolossale Frilagerbygning på hjørnet af Amaliegade og Esplanaden blev opført i 1894. 
I folkemunde blev bygningen med de mange tårne kaldt "Rhinborgen".


FRILAGERET 
Oprettet ved lov 8. maj 1894.
Fra 1916 førte toldoppebørselskontrollørerne titel af toldkasserere ved Frilageret.
Med lønningsloven af 1919 blev der oprettet et kontrollørembede ved Frilageret.

Toldoppebørselskontrollører 

1894-1899
Lassen, Frederik Isak Jens, født 27. september 1849, død 30. maj 1901.
Toldkontorist på Fanø 1. april 1865. Toldfuldmægtig sst. 1. juli 1867, senere i Hobro. Assistent under Generaldecisoratet for det indirekte Skattevæsen 26. marts 1870. Fuldmægtig i Finansministeriets 2. Revisionsdepartement 18. juli 1889. Toldoppebørselskontrollør ved Københavns Frilager 23. juli 1894. Havneoppebørselskontrollør i Toldbodens distrikt 1899.

1899-1913
Hansen, Lauritz Sophus Emil, født 27. oktober 1854, død 13. september 1913.
Toldkontorist i Nyborg 1. januar 1869. Toldfuldmægtig i Nyborg. Assistent i Generaldecisoratet for det indirekte skattevæsen 15. maj 1875. Fuldmægtig i Finansministeriets 2. revisionsdepartement 19. januar 1894. Oppebørselskontrollør ved Københavns frilager 31. oktober 1899.

1913-1930
Betzer, Carl Vilhelm, født 13. november 1868.
Toldkontorist 19. november 1883. Toldfuldmægtig i Ribe. Assistent i Finansministeriets 2. Revisionsdepartement14. februar 1889, fuldmægtig sst. 10. august 1906. Oppebørselskontrollør ved Københavns Frilager 27. oktober 1913. Toldkasserer sst. 21. august 1916, afskediget 15. august 1930.
R. 1930.

Toldkontrollører

1919-1922
Hansen, Anthon Martin, født 25. maj 1857, død 15. oktober 1922.
Toldfuldmægtig i Toldkassererkontoret i København. Toldassistent i København 25. juni 1908, kgl. bestalling 10. juli 1910. Fuldmægtig på Frilageret i København 28. maj 1915, toldkontrollør 1. oktober 1919.


BRÆNDERIAFGIFTSKONTORET
Sammenlagt med Stemplingskontoret 1866.
Nedlagt 1913, hvorefter brænderiafgiften blev administreret i Inspektoratet for Øl- og spiritusbeskatningen, mens kortstemplingsafgiften blev administreret i det nyoprettede Inspektorat for Tobaksbeskatningen.

Toldoppebørselskontrollører 

1841-1860
Dalberg, Hans, død 5. december 1860.
Kasserer ved maleværket i København 21. april 1841, afskediget 24. august 1860.
Kammerassessor 1854.

1860-1885
Lange, Christian Martin, født 27. september 1899.
Kontorchef Generaltolddirektoratet. Brænderiafgiftsoppebørselskontrollør København 23. november 1860, afskediget 21. marts 1885.
Justitsråd. Etatsråd 1885. – R.

1885-1903
Gudmann, Carl Christian Frederik Vilhelm, født 17. februar 1835, død 10. april 1903.
Fuldmægtig i Christianshavns Havneoppebørselskontor i København. Oppebørselskontrollør for brænderi- og kortstemplingsafgiften i København 13. august 1885.

1903-1913
Schumacher, Peter Fessel, født 4. maj 1862, død 8. december 1926.
Cand.polit. Toldkontorist i Aarhus 27. februar 1888. Toldmedhjælper i Aarhus 13. april 1889. Assistent i Generaldirektoratet for Skattevæsenet 11. december 1890. Oppebørselskontrollør for Brænderi- og Kortstemplingsafgiften i København 27. juni 1903. Inspektør ved Kontrollen med Beskatning af Cigaretter m.m. 28. marts 1913.
R.


STEMPLINGSKONTORET
Efter Ehllern døde i 1866 blev kontorets opgaver henlagt under Brænderiafgiftskontoret.

Stemplingsforvaltere

1815-1851
Rosing, Michael Julius, død april 1861.
Kopist i Generaltoldkammerets søndenfjeldske kontor 24. december 1806. Stemplingsforvalter ved København toldkammer 18. november 1815, afskediget 25. marts 1851.
Kammersekretær 1816. Kammerråd 1828. Justitsråd 1852.

1851-1854
Hauch, Ludvig Carsten, død 4. december 1854.
Assistent hos stemplingsforvalteren. Stemplingsforvalter ved Københavns toldkammer 1851.
Kammerjunker.

1854-1860
Rathsach, Johann Heinrich, født ca. 1796, død 21. april 1864.
Kopist i Kanal-, havne- og fyrdirektionen 30. marts 1816. Told- og konsumtionskasserer i Middelfart 25. september 1827, afskediget 20. maj 1851. Kortstemplingsforvalter i Købnhavn 14. maj 1855.
Kammerassessor 1840. Kammerråd 1860.

1860-1866
Ehllern, Bend Diderik, født ca. 1807, død 31. december 1866.
Kopist i Generaltoldkammeret 10. marts 1841, fuldmægtig 8. februar 1843. Konstitueret konsumtionsskriver ved Vesterport i København, afskediget 29. marts 1852. Toldkontrollør i København 20. november 1854. Frilager- og kortstemplingsforvalter sst. 16. juni 1860.
Kammerassessor.


INSPEKTORATET FOR ØL- OG SPIRITUSBESKATNINGEN
Oprettet ved lov 1. april 1891.
Ved inspektoratet var der ansat en toldinspektør og fem toldkontrollører.

Toldinspektører

1891-1909
Moltzen, Jørgen Ludvig, født 2. april 1840, død 20. marts 1909.
Løjtnant. Toldfuldmægtig i Næstved. Konstitueret toldassistent på Ærø 18. maj 1865. Toldassistent i Lemvig 17. juli 1866, forflyttet til Korsør 18. september 1868, forflyttet til København 20. marts 1873. Konstitueret toldkontrollør i København 6. august 1877. Toldkontrollør i København 4. april 1878. Toldinspektør i København 21. september 1888. Inspektør ved kontrollen med bryggerierne og ølbeskatningen 8. maj 1891.
R. 1887, D.M. 1890. – R.St.A.3.

1909-1929
Gram, Philip Emil, født 28. marts 1859.
Cand.polyt. Konstitueret som kontrollør ved kontrollen med bryggerierne og ølbeskatningen 23. juni 1891, kgl. bestalling 22. marts 1892. Inspektør sst. 27. maj 1909, afskediget 7. marts 1929.
R. 1913, D.M. 1929.

Toldkontrollører

1891-1909
Gram, Philip Emil, født 28. marts 1859.
Cand.polyt. Konstitueret som kontrollør ved kontrollen med bryggerierne og ølbeskatningen 23. juni 1891, kgl. bestalling 22. marts 1892. Inspektør sst. 27. maj 1909, afskediget 7. marts 1929.
R. 1913, D.M. 1929.

1891-1920
Bangert, Ludvig Emilius, født 6. april 1854, død 13. juli 1921.
Cand.phil. & pharm. Brygmester. Konstitueret kontrollør ved kontrollen med bryggerierne og ølbeskatningen 23. juni 1891, kgl. bestalling 22. marts 1892, afskediget 13. august 1920.

1891-1921
Hofman-Bang, Ove, født 4. december 1856.
Exam.polyt. Brygmester. Konstitueret kontrollør ved kontrollen med bryggerierne og ølbeskatningen 23. juni 1891, kgl. bestalling 22. marts 1892, afskediget 14. august 1921.

1891-1922
Pasbjerg, Petro Linné, født 16. juli 1861, død 9. januar 1922.
Cand.pharm., eksamineret brygmester. Konstitueret som kontrollør ved kontrollen med bryggerierne og ølbeskatningen 23. juni 1891, kgl. bestalling 22. marts 1892.

1891-1926
Christensen, August Valdemar, født 18. maj 1863.
Cand.pharm. Brygmester. Konstitueret kontrollør ved kontrollen med bryggerierne og ølbeskatningen 23. juni 1891, kgl. bestalling 22. marts 1892. Viceinspektør sst. 12. maj 1926, afskediget 20. marts 1933.

1909-1933
Schiønning, Holger Ludvig, født 20. august 1868.
Cand.polyt. Konstitueret kontrollør ved Kontrollen med Bryggerierne og Ølbeskatningen 10. juli 1909, kontrollør sst. 21. oktober 1910. Viceinspektør ved Øl- og Spiritusbeskatningen 8. maj 1933, afskediget 18. december 1935.

1920-1937
Holst, Christian Vilhelm Emanuel Brandt, født 3. maj 1875.
Cand.polyt. Toldkontrollør ved Ølbeskatningen 30. september 1920. Viceinspektør i Inspektoratet for Øl- og Spiritusbeskatning 20. januar 1937, afskediget 9. september 1938.


INSPEKTORATET FOR TOBAKSBESKATNINGEN
Oprettet ved lov 8. juni 1912.
Ved inspektoratet var ansat én toldinspektør, fra 1918 to toldinspektører.
Med lønningsloven af 1919 blev der oprettet et toldkontrollørembede ved inspektoratet, der allerede et år senere blev udvidet med endnu en toldkontrollør, dog i en lavere lønklasse.

Toldinspektører

1913-1926
Schumacher, Peter Fessel, født 4. maj 1862, død 8. december 1926.
Cand.polit. Toldkontorist i Aarhus 27. februar 1888. Toldmedhjælper i Aarhus 13. april 1889. Assistent i Generaldirektoratet for Skattevæsenet 11. december 1890. Oppebørselskontrollør for Brænderi- og Kortstemplingsafgiften i København 27. juni 1903. Inspektør ved Kontrollen med Beskatning af Cigaretter m.m. 28. marts 1913.
R.

1918-1946
Smith, Helge, født 8. oktober 1880.
Cand.polit. Assistent i Generaltolddirektoratet 3. august 1906, fuldmægtigt sst. 31. marts 1915, ekspeditionssekretær sst. 1. december 1915. Toldinspektør ved Tobaksbeskatningen 27. december 1918. Overtoldinspektør sst. 13. juni 1946, afskediget 1. november 1950.
R. 1927, D.M. 1941, K.2. – S.N.2,2, M.T.Kha.

Toldkontrollører

1919-1927
Wulff, Carl Vilhelm Anton, født 15. september 1860.
Toldfuldmægtig i Korsør. Toldmedhjælper i Skanderborg 14. januar 1885. Toldassistent i Skanderborg 20. december 1888, kgl. bestalling 25. oktober 1900, forflyttet til Horsens 19. april 1901, forflyttet til København 21. januar 1910, forflyttet til Cigaretbeskatningen 24. oktober 1914. Toldfuldmægtig. sst. 26. april 1917. Toldkontrollør sst. 1. oktober 1919, afskediget 2. november 1927.

1920-1931
Fagerholt, Gunnar (født Rasmussen, navneforandring 1907), født 8. november 1878.
Toldkontorist 1. november 1895. Toldmedhjælper på Nørrebro. Toldassistent i København 31. marts 1909, forflyttet til Faaborg 17. oktober 1911, kgl. bestalling 9. november 1913, forflyttet til København 19. april 1915. Toldkontrollør ved Tobaksbeskatningen 10. september 1920. Viceinspektør sst. 8. maj 1931. Kasserer ved Inspektionen for Tobaksbeskatningen 15. februar 1937.
R. 1940.

Postgodstoldbygningen lå på hjørnet af Amaliegade og Toldbodgade. Her ses den fra Toldbodgade. Den blev opført i årene 1907-10 og erstattede Spritfrilagerbygningen.


POSTGODSTOLDFORVALTNINGEN
Oprettet ved lov 30. marts 1889.
Med lønningsloven af 1919 blev der oprettet to kontrollørembeder ved Postgodstoldforvaltningen.

Toldforvaltere 

1889-1919
Wæver, Hans Jacob, født 29. februar 1844.
Toldkontorist i Stubbekøbing 1. juni 1858. Toldfuldmægtig i Nykøbing F. 1. december 1863. Assistent under Generaldecisoratet for det indirekte Skattevæsen 22. december 1870. Toldforvalter ved Postgodsklareringen i København 29. juni 1889, afskediget 24. november 1919.
R. 1920.

1919-1935
Martensen, Carl Frederik, født 4. august 1865.
Cand.phil. Toldkontorist 1. september 1885. Toldfuldmægtig i Vejle. Assistent i Finansministeriets 2. Revisionsdepartement 27. juli 1889, fuldmægtig sst. 1. april 1911. Toldforvalter ved Postgodsforvaltningen i København 30. december 1919, afskediget 5. august 1935.

Toldkontrollører

1919-1928
Stærfeldt, Adolph Frederik Christopher (født Rasmussen, navneforandring 1913), født 7. maj 1872.
Kontorist i Jernbanetoldoppebørselskontoret i København. Toldmedhjælper i Fredericia 5. november 1898. Toldassistent i Fredericia 29. marts 1899, forflyttet til Frederikshavn 30. april 1900, forflyttet til København 14. september 1901, kgl. bestalling 31. august 1908. Toldfuldmægtig Postgodsforvaltningen (København) 26. april 1917. Toldkontrollør sst. 1. oktober 1919. Toldforvalter på Frederiksberg (København) 2. marts 1928, afskediget 10. marts 1942.
R. 1942.

1919-1922
Gerhardt, Axel Ludvig Martin Christian, født 18. december 1870.
Løjtnant. Toldkontorist i Faaborg. Toldmedhjælper i Sønder Aaby under Assens 12. oktober 1894. Konstitueret toldassistent i Vamdrup 31. oktober 1898. Toldassistent i Vamdrup 29. marts 1899, forflyttet til Assens 28. maj 1900, forflyttet til Helsingør 19. december 1901, kgl. bestalling 18. december 1905, forflyttet til København 21. marts 1911. Toldfuldmægtig ved Postgodsforvaltningen i København 26. maj 1919. Toldforvalter Skagen 14. december 1922. Toldforvalter Skælskør 5. juli 1926, afskediget 30. september 1940.


KALKBRÆNDERIERNES TOLDFORVALTNING
Oprettet ved lov 26. februar 1898.

Toldforvaltere 

1898-1903
Eliasen, Adolph Frederik Gustav, født 15. maj 1834, død 19. oktober 1903.
Oversergent. Toldassistent i København 31. maj 1873. Strandkontrollør ved Kalkbrænderiet under København 19. marts 1881, kgl. bestalling 15. marts 1882. Toldforvalter i Kalkbrænderiernes Distrikt under København 10. september 1898.
D.M. 1887.

1903-1921
Hansen, Johannes Henning, født 26. august 1850.
Toldfuldmægtig i Svendborg. Toldmedhjælper i Assens 8. december 1874. Toldassistent ved Landtoldgrænsen 17. maj 1876, forflyttet til København 22. februar 1879, kgl. bestalling 5. januar 1888. Toldkontrollør i København 28. maj 1890. Toldforvalter Kalkbrænderierne (København) 18. december 1903, afskediget 23. oktober 1921.
R. 1921.


NØRREBRO TOLDFORVALTNING
Oprettet ved lov 26. februar 1898.

Toldforvaltere 

1898-1907
Petersen, Valdemar, født 20. juni 1854, død 5. oktober 1920.
Toldfuldmægtig i Korsør. Toldmedhjælper i Randers 27. juni 1878. Konstitueret toldassistent i Hobro 13. marts 1880. Toldassistent i Hobro 25. oktober 1880, forflyttet til København 18. januar 1884, kgl. bestalling 31. maj 1893. Toldforvalter på Nørrebro under København 18. oktober 1898. Toldforvalter i Roskilde 11. februar 1907, afskediget 18. januar 1919.

1907-1929
Christensen, Christian Carl, født 7. september 1863.
Toldkontorist 1. august 1877. Toldfuldmægtig i Marstal. Assistent i Finansministeriets 2. Revisionsdepartement 7. april 1883. Toldforvalter i Herning 22. april 1903. Toldforvalter på Nørrebro under København 26. marts 1907, afskediget 20. december 1929.


FREDERIKSBERG TOLDFORVALTNING
Oprettet ved lov 26. februar 1898.

Toldforvaltere 

1898-1903
Berendsen, Ivar Maurice, født 5. oktober 1865.
Cand.jur. Fuldmægtig ved Overtoldinspektoratet for København. – Toldforvalter på Frederiksberg under København 18. oktober 1898. Toldinspektør i København 10. februar 1903, afskediget 5. august 1935. – Folketingsmedlem 1910-1920 (Rad. Venstre).

1903-1906
Sperling, Adolph Joachim Ulrich von, født 13. februar 1859, død 12. april 1915.
Cand.polit. Toldkontorist i Aalborg. Toldmedhjælper i Silkeborg 20. marts 1886. Toldassistent i Randers 15. marts 1889, forflyttet til København 29. marts 1893. Toldforvalter i Nibe 30. december 1898, afskediget med ventepenge pga. toldstedets nedlæggelse 24. marts 1903. Toldforvalter på Frederiksberg under København 22. april 1903. Toldforvalter i Slagelse 22. september 1906.

1906-1928
Bech, Alfred, født 23. marts 1858.
Kontorist i Toldbodens Havneoppebørselskontor i København. Toldmedhjælper i Silkeborg 26. juni 1882. Toldassistent i København 19. marts 1886, kgl. bestalling 27. januar 1899. Toldkontrollør i Svendborg 28. maj 1904. Toldforvalter på Frederiksberg (under København) 7. december 1906, afskediget 24. januar 1928.


HELLERUP TOLDFORVALTNING (TUBORG)
Oprettet 1916.

Toldforvaltere 

1916-1930
Bang, Jens Peter Ludvig, født 16. juli 1860.
Toldfuldmægtig i Hobro. Toldmedhjælper i Nakskov 21. december 1880. Toldassistent i Kolding 14. marts 1885, forflyttet til København 22. juni 1891, kgl. bestalling 20. marts 1897. Toldkontrollør i Køge 19. juli 1902. Toldkontrollør i Randers 5. august 1904. Toldkontrollør ved Tuborg 26. august 1911. Toldforvalter i Hellerup (Tuborg) 21. august 1916, afskediget 9. maj 1930.

Plan over Københavns Toldbod, 1906. Toldvæsenet overtog efterhånden Det gule Pakhus, Vestindisk Pakhus og Kieler Pakhus ved havnen. Ud mod Amaliegade lå Spritfrilageret (erstattet af den nye Postgodstoldbygning i 1910), Toldkammerbygningen fra 1875 og Frilageret fra 1894, der fortsatte langs Esplanaden og afsluttedes med en præsentabel hovedbygning på Søndre Toldbod, hvor Christian VI's gamle toldkammer fra 1733 stod indtil 1894.


TOLDKONTROLLØRER
Den hidtilværende toldassistent ved Tuborg (Søren Warrer) blev 4. december 1880 udnævnt til toldkontrollør, dog i en lavere lønklasse indtil han 13. april 1889 gled ind i rækken af de øvrige københavnske toldkontrollører.
Ved Dragør varetog stedets lodsinspektører toldopsynet for et honorar svarende til halv kontrollørgage. Ordningen ophørte umiddelbart før 1914. Lodsinspektørerne er ikke medtaget her.

1822-1870
Roede, Hans Christian, født ca. 1797, død 25. marts 1878.
Portkontrollør i København 24. august 1822. Havnekontrollør sst. 4. juli 1839. Toldkontrollør sst. 20. maj 1851, afskediget 28. september 1870.
Kammerassessor 1854.

1826-1854
Hedermann, Lars Peter, født ca. 1787, død februar 1870.
Løjtnant. Portkontrollør i København 9. september 1826. Havnekontrollør sst. 9. juli 1840. Toldkontrollør sst. 20. maj 1851, afskediget 2. september 1854.
Krigsråd 1826. Justitsråd 1854.

1830-1852
Justesen, Niels Christian, født ca. 1792, død 26. juli 1880.
Portkontrollør i København 3. juli 1830. Toldkontrollør sst. 20. maj 1851, afskediget 29. marts 1852.

1830-1878
Kierrumgaard, Hans Christian Frederik, født 2. august 1804, død 7. august 1881.
Assistent Københavns toldinspektionskontor. Konstitueret portkontrollør København 24. august 1828. Portkontrollør sst. 3. juli 1830. Havnekontrollør sst. 24. april 1846. Toldkontrollør sst. 25. maj 1848, afskediget 9. februar 1878.
Kammerassessor 1857.

1834-1861
Hoppe, Peter Nicolaus Christian, død 30. marts 1861.
Told- og konsumtionsunderbetjent i København 26. december 1832. Portkontrollør sst. 3. juni 1834. Toldkontrollør 20. maj 1851.
Prædikat af portkontrollør 1832. Kammerassessor.

1844-1869
Wederkinck, Carl Leopold Jacob, født ca. 1794, død marts 1874.
Premierløjtnant. Told- og konsumtionsoverbetjent i Svendborg 26. januar 1825. Maleværkskontrollør i København 26. januar 1844. Toldkontrollør sst. 20. maj 1851, afskediget 25. februar 1869.

1844-1865
Meyer, Ole, født ca. 1797, død 18. september 1865.
Undertoldbetjent i Rudkøbing. Undertold- og konsumtionsbetjent i København med funktion som strandtoldforvalter i Dragør 25. juli 1826. Surnumerær portkontrollør i København 27. december 1843, portkontrollør sst. 27. marts 1844. Toldkontrollør sst. 20. maj 1851.
Kammerassessor.

1844-1864
Brødegaard, Rasmus, død 22. februar 1874.
Told- og konsumtionsunderbetjent i København 20. maj 1832. Maleværkskontrollør sst. 26. januar 1844. Toldkontrollør sst. 20. maj 1851, afskediget 13. januar 1864.
Kammerassessor 1853. Kammerråd 1864.

1845-1852
Starck, Anton Wilhelm, født ca. 1793, død 27. juni 1867.
Told- og konsumtionsunderbetjent i København 4. juni 1834. Surnumerær portkontrollør sst. 15. oktober 1845. Portkontrollør sst. 29. oktober 1845. Toldkontrollør sst. 20. maj 1851. Toldinspektør i Tønder 30. maj 1852, afskediget 28. oktober 1864.
Prædikat at kgl. sekretær 1835.

1846-1852
Müller, Frederik Ludvig, født ca. 1789, død 2. april 1883.
Kaptajn. Told- og konsumtionsbetjent i København 20. oktober 1830. Konstitueret portkontrollør sst. 31. december 1845. Portkontrollør sst. 6. maj 1846, afskediget 29. marts 1852.

1846-1861
Olrik, Johan Henrik Ludvig, født ca. 1795, død 15. marts 1880.
Løjtnant. Told- og konsumtionsunderbetjent i København 16. december 1829. Portkontrollør sst. 1846. Toldkontrollør sst. 20. maj 1851, afskediget 15. januar 1861.

1848-1852
Bang, Peter Top Vandal, død 6. februar 1866.
Told- og konsumtionsbetjent i København 5. september 1830. Surnumerær portkontrollør 22. marts 1847. Portkontrollør 1848. Toldkontrollør sst. 20. maj 1851. Toldoppebørselskontrollør i Hjørring 16. december 1852, afskediget 31. januar 1861.

1848-1852
Castonier, Daniel Storm, født ca. 1806, død 22. april 1872.
Premierløjtnant. Overtoldbetjent i Hjerting 15. oktober 1834. Konstitueret overtoldbetjent i Roskilde 9. februar 1843. Konstitueret havnekontrollør i København 29. april 1846. Told- og konsumtionskontrollør sst. 25. maj 1848. Toldinspektør i Varde 20. august 1852, afskediget 28. september 1870.

1848-1861
Castenschiold, Bernt Adolph, født 18. januar 1811, død 16. januar 1891.
Cand.jur. Konstitueret overtoldbetjent Odense 16. marts 1839, kgl. bestalling 2. maj 1844. Toldkontrollør sst. 22. maj 1845. Toldkontrollør Roskilde 20. maj 1846. Konstitueret havnekontrollør København 22. december 1847. Toldkontrollør sst. 25. maj 1848. Toldinspektør sst. 29. januar 1861. Overtoldinspektør for Nørrejylland 11. april 1862. Overtoldinspektør for Østifterne 27. marts 1869, afskediget 1. juli 1878 (pr. 1. oktober 1878).
Justitsråd 1861. Etatsråd 1869. – R. 1867, D.M. 1875, K.2 1878.

1848-1878
Sølling, Erik Norden, født 2. juli 1802.
Cand.jur. Underbogholder ved Statsgældsdirektionen. Kgl. konstitueret havnekontrollør København 15. maj 1846. Toldkontrollør sst. 25. maj 1848, afskediget 9. december 1878.
Kammerråd. Justitsråd 1878.

1849-1868
Heggum, Lars Peter, født ca. 1805, død 28. april 1868.
Told- og konsumtionsunderbetjent i København 20. august 1826. Toldkontrollør sst. 14. november 1849.
Kammerassessor 1853.

1851-1866
Westergaard, Andreas Jensen, født ca. 1798, død 18. juli 1874.
Skibsfører. Told- og konsumtionsunderbetjent i København 11. august 1833. Toldkontrollør 20. maj 1851, afskediget 17. februar 1866.
Kammerassessor 1862. Kammerråd 1866.

1851-1853
Bache, Christian Frederik Emil, død 17. juli 1853.
Exam.jur. Magasinbestyrer. Told- og konsumtionsunderbetjent i København 22. oktober 1828. Toldkontrollør 20. maj 1851.

1851-1854
Krag, Henrik Christian, født ca. 1800, død 9. februar 1869.
Undertoldbetjent i Aarhus. Told- og konsumtionsunderbetjent i København 7. juli 1835. Toldkontrollør sst. 20. maj 1851. Toldkontrollør i Aalborg 12. april 1854, afskediget 24. december 1860.

1851-
Tofte, Jacob Peter.
Toldkontrollør 20. maj 1851

1851-1861
Oehlenschläger, Johannes Wolfgang, født 7. februar 1813, død 30. november 1874. – Cand.jur. – Kgl. konstitueret konsumtionsforvalter Sorø 23. august 1844, virkelig 15. april 1847. Konstitueret toldkontrollør København 17. februar 1849, virkelig 25. august 1851. Toldinspektør København 28. marts 1861.
Hofjunker. Kammerjunker 19. december 1844.

1852-1862
Hedemann, Otto Bernhard, født 3. juni 1811, død 17. marts 1883.
Cand.jur. Kancellist Statssekretariatet for Nådessager. Toldkasserer Hjørring 23. september 1848. Toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851. Toldkontrollør København 16. december 1852, kgl. konstitueret toldkasserer Fredericia 25. november 1860. Kgl. konstitueret toldforvalter sst. 21. december 1862. Toldforvalter sst. 15. marts 1864. Toldinspektør Aarhus 29. november 1871, afskediget 11. august 1880.
Prædikat af toldkasserer 1851. Kammerjunker. – R. 1869. D.M. 1880.

1853-1879
Christiansen, Christian, født 19. december 1807, død 3. maj 1879.
Løjtnant af artilleriet. Kgl. toldbetjent København 7. september 1836. Toldassistent sst. 19. december 1845. Toldkontrollør sst. 18. september 1853.

1853-1859
Steenberg, Frederik, født ca. 1802, død 17. maj 1859.
Kompagnikirurg. Told- og konsumtionsunderbetjent i København 21. august 1841. Toldkontrollør sst. 18. september 1853.

1854-1864
Aaris, Christoffer, død 6. januar 1867.
Strandtoldbetjent i Hornæk 23. april 1828. Told- og konsumtionsoverbetjent i Svendborg 22. marts 1844. Toldkontrollør i København 22. juni 1854, afskediget 25. januar 1864.
Kammerassessor 1859. Kammerråd 1864. – D.M. 1828.

1854-1860
Ehllern, Bend Diderik, født ca. 1807, død 31. december 1866.
Kopist i Generaltoldkammeret 10. marts 1841, fuldmægtig 8. februar 1843. Konstitueret konsumtionsskriver ved Vesterport i København, afskediget 29. marts 1852. Toldkontrollør i København 20. november 1854. Frilager- og kortstemplingsforvalter sst. 16. juni 1860.
Kammerassessor.

1859-1867
Truelsen, Andreas Ditlev Wilhelm.
Exam.jur. Kopist i Generaltoldkammeret 10. marts 1841. Told- og konsumtionskontrollør i Aarhus 22. maj 1845. Toldkontrollør i København 6. august 1859, afskediget 14. januar 1867.

1860-1875
Winther, Christian Wilhelm, født 10. september 1808, død 18. februar 1875.
Kammerskriver Generaltoldkammeret. Kgl. konstitueret overtoldbetjent Assens 5. september 1837, forflyttet til Faaborg 25. januar 1843. Overtoldbetjent Holbæk 10. oktober 1844. Toldkontrollør sst. 22. maj 1845. Toldkontrollør Randers 20. maj 1851. Toldkontrollør Helsingør 5. august 1851. Toldkontrollør København 31. marts 1860.
Kammerassessor 1867.

1860-1878
Bayer, Johan Thorbjørn, født 31. maj 1818, død 29. april 1905.
Assistent Statistisk Tabelværk. Konstitueret toldkontrollør Ribe, toldkontrollør sst. 18. juli 1846. Toldoppebørselskontrollør Rønne 20. maj 1851. Toldkontrollør København 15. juni 1860, afskediget 9. februar 1878.
Kammerassessor 1860.

1860-1884
Knoph, Nicolai Lautrup, født 2. januar 1815, død 26. oktober 1884.
Kammerskriver Generaltoldkammeret. Toldkontrollør Nykøbing S. 7. februar 1846. Toldassistent Helsingør 21. maj 1851, kgl. bestalling 1. juni 1851. Toldkontrollør Kalundborg 4. december 1854. Toldkontrollør København 15. juni 1860.
Prædikat af toldkontrollør 1851. Kammerassessor 1870. – R. 1880.

1860-1880
Petersen, Adolph Eduard, født 13. august 1811, død 10. februar 1883.
Assistent Københavns varestemplingskontor. Konstitueret toldbetjent København. Toldbetjent Vordingborg 4. marts 1837. Krydstoldbetjent 31. august 1838. Toldbetjent Nyborg 25. november 1843. Toldassistent København 14. november 1849, kgl. bestalling 1. juni 1851. Toldkontrollør sst. 15. oktober 1860. Konstitueret toldinspektør sst. 10. april 1876. Toldinspektør sst. 25. august 1880, afskediget 25. januar 1883.
Kammerassessor 1869. – R. 1883.

1861-1870
Ring, Lars Ferdinand, født ca. 1810, død 7. april 1870.
Konstitueret toldassistent i København 11. februar 1846. Toldkontrollør sst. 7. marts 1861.
Kammerassessor 1869.

1861-1874
Kynde, Broder Nicolaj, født 22. maj 1817, død 12. juni 1874.
Kopist Generaltoldkammeret. Fuldmægtig ved Københavns toldinspektionskontor 26. april 1847 (kgl. resol.). Kgl. fuldmægtig ved overtoldinspektoratet for København 25. maj 1848. Toldkontrollør København 21. september 1861.
Prædikat af kgl. fuldmægtig 1848.

1861-1874
Jürgensen, Jacob, født 30. november 1812, død 1. juli 1874.
Toldassistent Flensburg. Toldkontrollør København 22. september 1861.

1861-1877
Blom, Nicolaj Christian Herholdt Gram, født 27. juni 1814, død 5. oktober 1889.
Krydstoldbetjent 26. august 1843. Toldassistent København 13. maj 1847, kgl. bestalling 14. november 1849. Toldkontrollør sst. 22. september 1861, afskediget 15. juni 1877.
R. 1877.

1861-1890
Thonning, Peter Møller, født 6. juli 1812, død 5. februar 1890.
Volontær Generalstabens bureau. – Toldassistent København 11. februar 1846, kgl. bestalling 26. april 1847. Toldkontrollør sst. 22. september 1861.
Krigskancellisekretær. – R. 1886.

1864-1871
Hjorth, Laurits Jacob Edvard Julius, født 29. januar 1821, død 20. juni 1885.
Kontrollør Øresunds toldkammer. Toldinspektør Holstebro 14. august 1861. Toldkontrollør København 2. april 1864. Toldinspektør Horsens 2. oktober 1871. Toldinspektør København 20. april 1875.
R. 1880.

1864-1874
Martens, Carl Peter, født 16. maj 1804, død 1. september 1874.
Kvartermester. Toldbetjent København 24. juni 1844. Toldassistent sst. 19. december 1845, kgl. bestalling 13. maj 1846. Toldkontrollør sst. 4. juli 1864.
D.M.

1866-1890
Walter, Johan Adam, født 5. maj 1816, død 27. maj 1897.
Fourer. Toldbetjent Nakskov 22. december 1846, forflyttet til Odense 15. juni 1850. Toldassistent sst. 21. maj 1851, kgl. bestalling 22. juli 1852, forflyttet til København 11. juni 1853. Toldkontrollør København 9. marts 1866, afskediget 21. marts 1890.
D.M., R. 1883.

1866-1868
Tøxen, Nicolaj Andreas Carl Emil, død 19. december 1868.
Kaptajn. Toldkontrollør i Altona. Toldkontrollør i København 18. maj 1866.

1866-1887
Lund, Johan Christian, født 8. januar 1812, død 24. august 1887.
Sergent. Toldbetjent Hillerød 4. november 1837, forflyttet til Præstø 16. marts 1839. Konstitueret strandtoldbetjent Faxe (Præstø) 30. oktober 1841. Konstitueret strandkontrollør sst. 22. maj 1845. Toldassistent København 5. august 1849, kgl. bestalling 1. juni 1851. Toldkontrollør sst. 12. september 1866, afskediget 16. februar 1887.
R. 1887.

1867-1880
Thaning, Hans Henrik, født 22. april 1819, død 12. februar 1880.
Toldfuldmægtig Hjørring. Overtoldopsynsassistent Slagelse 22. juli 1845. Kgl. konstitueret toldoppebørselskontrollør sst. 29. marts 1850. Toldassistent Aarhus 21. maj 1851, forflyttet til København 5. oktober 1852, kgl. bestalling 24. januar 1856. Toldkontrollør København 23. februar 1867.

1867-1875
Frandsen, Christian, født 8. august 1821, død 19. juli 1893.
Toldassistent i Svendborg 1851, forflyttet til Odense ca. 1853, kgl. bestalling 20. november 1854, forflyttet til Faaborg ca. 1857. Toldkontrollør Flensburg 30. juni 1860, afskediget 28. oktober 1864. Konstitueret toldkontrollør Holbæk 30. januar 1865. Toldkontrollør København 27. maj 1867. Toldforvalter Faaborg 10. september 1875.
D.M. 1860, R. 1890.

1868-1894
Busch, Frederik Ferdinand, født 19. februar 1826, død 19. april 1894.
Amtstuefuldmægtig Nyborg. Toldbetjent Bandholm 22. juli 1845. Toldassistent Stubbekøbing 21. maj 1851, forflyttet til Nykøbing F. 4. juni 1853, kgl. bestalling 22. juli 1860, forflyttet til København 16. marts 1861. Toldkontrollør sst. 12. september 1868.
R. 1883.

1869-1876
Trolle, Jens Christian Herluf, født 23. august 1827, død 7. september 1912.
Assistent i Generaltoldkammerets revisionsafdeling 7. maj 1846. Toldassistent i Maribo 24. august 1847, forflyttet til Præstø 16. maj 1848. Toldassistent i Flensburg 21. marts 1851, forflyttet til Aabenraa 18. september 1855. Toldoppebørselskontrollør i Løgumkloster 15. juni 1860, afskediget 28. oktober 1864. Toldoppebørselskontrollør i Rødby 18. november 1864. Toldkontrollør i København 24. marts 1869. Toldforvalter i Fredericia 3. februar 1876. Toldkasserer i Odense 10. september 1884, afskediget 8. august 1902.
Kammerherre 1902. – R. 1888.

1869-1881
Bolt, Carl Adolph Marius, født 15. november 1821, død 1. december 1881.
Løjtnant. Toldassistent Roskilde 10. juli 1856, med funktion i København 17. oktober 1857, forflyttet til København 5. oktober 1860, kgl. bestalling 29. september 1868. Toldkontrollør sst. 7. juli 1869.
D.M.

1870-1881
Koefoed, Henrik Wilhelm, født 17. juli 1820, død 21. februar 1899.
Fuldmægtig Konsumtionshovedkontoret Ringsted. Toldbetjent Maribo 7. oktober 1845. Overtoldopsynsassistent Skælskør 17. august 1847. Toldassistent Næstved 21. maj 1851, forflyttet til Skælskør 2. november 1852, forflyttet til Næstved 8. november 1853, kgl. bestalling 30. oktober 1856. Toldkontrollør sst. 16. marts 1867. Toldkontrollør København 28. september 1870. Toldforvalter Nyborg 23. november 1881, afskediget 23. marts 1896.
Etatsråd 1896. – R. 1888.

1870-1880
Boldt, Christian Berg, født 16. april 1824, død 19. august 1888.
Premierløjtnant. Toldkontrollør Elmshorn. Konstitueret toldkontrollør Odense. Toldkontrollør sst. 12. august 1868. Toldkontrollør København 28. september 1870. Toldinspektør Aarhus 22. september 1880. Toldinspektør København 28. oktober 1882.
D.M., R. 1882.

1870-1904
Ungersen, Peter Frits, født 23. januar 1826, død 25. februar 1907.
Kammerskriver under Generaltolddirektoratet. Toldassistent i Assens 20. september 1853, forflyttet til Aalborg 27. juni 1857, forflyttet til Helsingør 30. december 1861, forflyttet til København 17. marts 1866, kgl. bestalling 19. december 1867. Toldkontrollør i København 28. september 1870, afskediget 22. november 1904.
R. 1892, D.M.

1872-1906
Klingemann, Heinrich Wilhelm Adolph Ludvig, født 11. april 1833, død 26. oktober 1907.
Assistent i det Holsten-lauenborgske Toldrevisionskontor pr. 1. januar 1856. Assistent under Generaldecisoratet for det indirekte Skattevæsen 26. oktober 1866. Toldkontrollør i Nykøbing F. 28. september 1870, kgl. bestalling 12. oktober 1870. Toldkontrollør i København 30. april 1872, afskediget 25. januar 1906.
Justitsråd 1906. – R. 1897. – R.S.St.3.

1874-1876
Godskesen, Jens Grethenius, født 7. marts 1830, død 12. april 1917.
Toldfuldmægtig i Kalundborg. Assistent under Generaldecisoratet for det indirekte Skattevæsen 28. januar 1854. Toldassistent i Sønderho på Fanø 3. marts 1860, forflyttet til Korsør og tillige konstitueret toldkontrollør sst. 6. januar 1866. Toldkontrollør i Korsør 12. september 1868. Toldkontrollør i Helsingør 15. december 1871. Toldkontrollør i København 3. november 1874. Havneoppebørselskontrollør i Gammelholm-Nyhavns Havnedistrikt i København 11. april 1876. Toldkasserer i Aalborg 21. april 1881, afskediget 7. april 1903.
Etatsråd 1903. – R. 1895.

1874-1886
Ravnholdt, Søren Christian, født 7. januar 1826, død 16. december 1895.
Toldassistent Tönning. Konstitueret toldassistent København. Toldassistent sst. 17. juli 1866, kgl. bestalling 19. december 1867. Toldkontrollør sst. 3. november 1874. Toldforvalter Slagelse 28. juli 1886.

1874-1892
Juel, Niels, født 24. januar 1833, død 24. maj 1897.
Toldkontorist Aarhus. Konstitueret toldassistent Randers 11. oktober 1856, toldassistent sst. 27. oktober 1860, forflyttet til København 8. oktober 1864, kgl. bestalling 21. maj 1872. Toldkontrollør sst. 3. november 1874. Toldinspektør Bornholm 2. april 1892.
R. 1894.

1874-1882
Schumacher, Carl Ferdinand, født 23. november 1825, død 6. maj 1897.
Forstkandidat, landmåler. Fuldmægtig i Overtoldinspektoratet for København. Toldkontrollør København 3. november 1874. Toldinspektør Aarhus 6. december 1882.
R. 1888.

1875-1891
Pasbjerg, Peter Wittus Bering, født 10. august 1820, død 16. november 1891.
Krydsskipper. Krydstoldbetjent 27. februar 1847. Krydstoldassistent 21. maj 1851. Toldassistent København 8. januar 1855, kgl. bestalling 1. august 1859. Toldkontrollør sst. 12. maj 1875.
D.M. 1852.

1875-1890
Lipke, Alfred Gottlieb Alexis, født 11. december 1837, død 18. september 1903.
Assistent Generaltolddirektoratet. Funktion som toldassistent København 28. maj 1858, forflyttet som toldassistent Holbæk med vedblivende funktion i København 29. september 1860, forflyttet til København 28. marts 1863, kgl. bestalling 29. november 1871. Toldkontrollør sst. 28. december 1875, afskediget 13. februar 1890.

1876-1900
Krogh, Sybrant Birk, født 23. juli 1829, død 10. maj 1900.
Toldfuldmægtig i Nykøbing M. Konstitueret toldassistent i Korsør 4. maj 1857. Toldassistent i Faaborg med funktion i København 19. juli 1860, forflyttet til Roskilde med vedblivende funktion i København 27. oktober 1860, forflyttet til København 21. oktober 1861, kgl. bestalling 27. marts 1872. Toldkontrollør i København 28. april 1876.
R. 1898.

1876-1901
Ratzenburg, Ludvig Rasmus Gottlieb, født 2. februar 1826, død 25. april 1902.
Kommandersergent, sekondløjtnant 1864, premierløjtnant 1864. Toldassistent i København 9. januar 1855, kgl. bestalling 30. juni 1861. Toldkontrollør i København 30. april 1876, afskediget 8. maj 1901.
D.M., R. 1899.

1877-1891
Thorbrøgger, Carl Julius, født 23. august 1830, død 28. maj 1892.
Toldkontorist Aalborg. Konstitueret toldassistent sst. Toldassistent Frederikshavn 10. juli 1856, forflyttet til Skagen 9. november 1860, forflyttet til København 24. december 1862, kgl. bestalling 29. september 1868. Konstitueret toldkontrollør København 30. april 1876. Toldkontrollør sst. 31. juli 1877, afskediget 20. februar 1891.

1878-1886
Goldmann, Claus Philip, født 7. februar 1843, død 27. oktober 1902.
Løjtnant. Toldfuldmægtig i Grenaa. Toldassistent i Fredericia 1. december 1866, forflyttet til Randers 19. juni 1869, forflyttet til København 25. november 1871. Konstitueret toldkontrollør i København 30. april 1876. Toldkontrollør i København 4. april 1878. Toldinspektør i Horsens 14. december 1886. Overtoldinspektør for Nørrejylland 28. april 1894.
R. 1890, D.M. 1895. – S.V.3.

1878-1888
Moltzen, Jørgen Ludvig, født 2. april 1840, død 20. marts 1909.
Løjtnant. Toldfuldmægtig i Næstved. Konstitueret toldassistent på Ærø 18. maj 1865. Toldassistent i Lemvig 17. juli 1866, forflyttet til Korsør 18. september 1868, forflyttet til København 20. marts 1873. Konstitueret toldkontrollør i København 6. august 1877. Toldkontrollør i København 4. april 1878. Toldinspektør i København 21. september 1888. Inspektør ved kontrollen med bryggerierne og ølbeskatningen 8. maj 1891.
R. 1887, D.M. 1890. – R.St.A.3.

1879-1883
Wichmand, Frederik Emil, født 1. september 1834, død 31. oktober 1906.
Cand.polit. Assistent under Generaltolddirektoratet 31. december 1862. Toldkontrollør i Helsingør 30. december 1874. Funktion i København 29. april 1876. Toldkontrollør i København 23. maj 1879. Toldinspektør i København 6. august 1883. Toldinspektør i Odense 7. august 1891, afskediget 23. februar 1906.
R. 1894, D.M. 1906.

1879-1894
Darre, Emil Valdemar, født 26. marts 1827, død 30. oktober 1894.
Sekondløjtnant, premierløjtnant 1864. Toldassistent Hohewacht (Lütjenburg). Toldassistent Holbæk 20. marts 1860, kgl. bestalling 3. september 1864, forflyttet til København 24. december 1864. Konstitueret toldkontrollør sst. 6. april 1878. Toldkontrollør sst. 23. maj 1879.
D.M.

1880-1890
Scharffenberg, Siegfried Carl Ulrich Frederik, født 31. marts 1841, død 18. juni 1919.
Løjtnant. Toldfuldmægtig i Harkesheide. Konstitueret toldassistent i Odense 19. maj 1866. Toldassistent i Odense 21. april 1868, forflyttet til Roskilde 8. april 1869, forflyttet til København 19. marts 1872. Konstitueret toldkontrollør i København 6. april 1878, kgl. bestalling 24. marts 1879 (4. kl.). Toldkontrollør i København 24. marts 1880. Toldinspektør i Thisted 2. juni 1890. Toldinspektør i Aarhus 23. juni 1897, afskediget 5. juli 1916.
R. 1898. – S.V.3,1.

1880-1881
Hassing, Vilhelm Valdemar, født 29. juli 1841.
Løjtnant, kaptajn 1890. Toldkontorist i Hobro 1. januar 1857. Toldfuldmægtig i Hobro 25. november 1858, senere i Aalborg. Toldassistent i København 26. juli 1869. Konstitueret toldkontrollør i København 30. maj 1879, kgl. bestalling (4. kl.) 20. maj 1880. Toldkontrollør i København 25. august 1880. Toldforvalter (3. kl.) i Esbjerg 23. maj 1881. Toldforvalter (2. kl.) i Esbjerg 30. marts 1889. Toldinspektør i Odense 22. marts 1906, afskediget 12. juli 1915.
R. 1887, D.M. 1893.

1880-1915
Riise, Otto Valdemar, født 18. februar 1842, død 2. oktober 1915.
Løjtnant. Toldfuldmægtig i Frederikssund. Konstitueret toldassistent i Odense 19. maj 1866. Toldassistent i Holbæk med funktion i København 19. juli 1869, forflyttet til København 30. september 1870. Konstitueret toldkontrollør i København 30. juni 1879, kgl. bestalling 6. april 1880 (4. kl.). Toldkontrollør i København 25. august 1880.
R.

1880-1897
Schaarup, Niels Gustav Magnus, født 22. september 1838, død 30. september 1922.
Løjtnant, kaptajn 1890. Toldfuldmægtig i Kerteminde. Toldassistent i Løgstør med funktion på Fyns vestkyst (Avernæs under Assens) 13. december 1867, forflyttet til Odense 24. april 1871, forflyttet til København 17. november 1874, kgl. bestalling 8. oktober 1879. Konstitueret toldkontrollør i København 30. marts 1880. Toldkontrollør i København 25. august 1880. Oppebørselskontrollør ved Københavns Frihavn 20. januar 1897, afskediget 31. august 1913.
R.

1880-1892
Cantor, Leopold, født 22. juli 1849.
Cand.polit. Volontær paa Aalborg Toldkammer. Toldmedhjælper i Aalborg 30. maj 1871. Konstitueret toldassistent i Aalborg 14. august 1871. Toldassistent i Aalborg 30. november 1871, forflyttet til København 20. marts 1873. Toldkontrollør i København 12. november 1880. Havneoppebørselskontrollør i Børsens distrikt i København 14. marts 1892. Toldkasserer sst. 21. august 1916, afskediget 8. oktober 1920.

1881-1910
Bauditz, Valdemar Sempill, født 9. november 1839, død 28. november 1910.
Løjtnant. Toldfuldmægtig i Sæby. Konstitueret toldassistent i Odense 21. april 1868. Toldassistent i Stubbekøbing med funktion i Odense 19. juli 1869, forflyttet til Odense 30. september 1870, forflyttet til København 15. februar 1875, kgl. bestalling 17. september 1880. Toldkontrollør i København 22. juli 1881.

1882-1901
Pape, Lorenz Frederik, født 28. januar 1849, død 10. december 1916.
Cand.polit. Volontær på Aarhus toldkammer. Toldmedhjælper i Aarhus 16. november 1872. Toldassistent i Randers 31. maj 1873, forflyttet til København 22. april 1876. Toldkontrollør i Nyborg 29. september 1879. Toldkontrollør i København 28. januar 1882. Toldinspektør i København 22. februar 1901.
R. 1901. – S.Kr.

1882-1886
Lange, Harald Valdemar, født 23. marts 1836, død 28. februar 1886.
Løjtnant. Toldfuldmægtig Helsingør. Konstitueret toldassistent sst. Toldassistent Næstved med funktion i Helsingør 18. september 1868, forflyttet til Odense 27. maj 1869, forflyttet til København 22. april 1876, kgl. bestalling 6. april 1880. Toldkontrollør København 28. januar 1882.

1883-1904
Stribolt, Ludvig Christian, født 22. februar 1838, død 31. oktober 1904.
Guide i Generalstaben. Toldassistent i København 24. maj 1872, kgl. bestalling 2. september 1881. Toldkontrollør i København 3. februar 1883.

1883-1891
Kruse, Carl Westergaard, født 10. januar 1848, død 14. september 1902.
Toldfuldmægtig i Korsør. Assistent under Generaldecisoratet for det indirekte Skattevæsen 23. juli 1868. Fuldmægtig på Københavns Overtoldinspektorats Kontor 1. december 1874. Toldkontrollør i København 26. april 1883. Toldinspektør i København 29. juni 1891. Død som overtoldinspektør for Østifterne.
R. 1891, D.M. 1897. – S.N.3.

1884-1910
Broch-Rasmussen, Lauritz Peter Niels, født 5. oktober 1839, død 27. maj 1910.
Løjtnant, kaptajn 1889. Kontorist i Nyhavns Havneskriverkontor i København. Konstitueret toldassistent i København 1. august 1863. Toldassistent i Fredericia 14. december 1866, forflyttet til Nakskov 30. september 1870, forflyttet til København 23. oktober 1872, kgl. bestalling 26. august 1878. Toldkontrollør i København 10. december 1884.
R. 1894.

1886-1894
Meier, Carl Ferdinand, født 15. september 1845, død 20. maj 1900.
Toldkontorist i Næstved 1. august 1861. Toldfuldmægtig i Præstø 1. august 1862, senere i Kalundborg. Konstitueret toldassistent i Køge 20. marts 1872. Toldassistent i Køge 9. juni 1873, forflyttet til København 22. marts 1875, kgl. bestalling 31. januar 1884. Toldkontrollør i København 24. april 1886. Toldinspektør i København 28. september 1894.
R. 1898.

1886-1893
Scharffenberg, Laurits Ulrich, født 24. marts 1846, død 4. juni 1893.
Løjtnant. Toldkontorist i Flensburg. Konstitueret toldassistent i Odense 21. juni 1869. Toldassistent i Fredericia 29. september 1870, forflyttet til København 20. marts 1873, kgl. bestalling 12. april 1881. Toldkontrollør i København 29. oktober 1886.

1887-1917
Bruhn, Carl Rudolph, født 1. oktober 1842, død 9. maj 1920.
Løjtnant. Kontorist i Københavns Toldkammers pakhuskontor. Konstitueret toldassistent i Odense 13. december 1867. Toldassistent i Odense 8. april 1869, forflyttet til Korsør 30. september 1870, forflyttet til København 27. maj 1875. Toldkontrollør af 4. kl. i Nakskov 8. marts 1879, kgl. bestalling 56. maj 1879. Toldkontrollør af 3. kl. i Nakskov 27. september 1883. Toldkontrollør i København 8. februar 1887, afskediget 26. november 1917.

1887-1900
Falck, Alfred Theodor, født 30. september 1846, død 27. juni 1917.
Løjtnant. Volontær i Nyhavns Havneoppebørselskontor i København. Konstitueret toldassistent ved Landtoldgrænsen 4. juli 1871. Toldassistent ved Landtoldgrænsen 9. juni 1873, forflyttet til København 9. maj 1876, kgl. bestalling 2. april 1884. Toldkontrollør i København 27. april 1887. Toldinspektør i København 11. juli 1900. Overtoldinspektør for Nørrejylland 18. december 1902, afskediget 29. november 1915.

1888-1893
Juncker, Carl Ferdinand, født 19. maj 1838, død 23. marts 1893.
Løjtnant. Kontorist Frilagskontoret (København). Toldassistent Søby (Ærø) 6. oktober 1870, forflyttet til København 27. marts 1879, kgl. bestalling 9. november 1881. Toldkontrollør København 10. december 1888.

1889-1898
Warrer, Søren, født 21. november 1845, død 2. august 1918. Toldfuldmægtig i Grenaa. Assistent under Generaldecisoratet for det indirekte Skattevæsen 26. maj 1868. Toldassistent i Lemvig 16. juli 1874, forflyttet til København 10. november 1874, ansat ved Tuborg under København 21. maj 1880, kgl. bestalling 15. november 1880. Toldkontrollør af 4. kl. ved Tuborg under København 4. december 1880. Toldkontrollør af 3. kl. sst. 13. april 1889. Toldforvalter i Ebeltoft 18. oktober 1898, tillige konstitueret som amtsforvalter for Ebeltoft amtstuedistrikt 26. oktober 1898.

1889-1912
Glase, Julius Frederik Philip, født 17. oktober 1838, død marts 1920.
Kontorist i 2. toldskriverkontor ved Københavns toldkammer. Konstitueret toldassistent i København 1. april 1871. Toldassistent i København 10. maj 1871, kgl. bestalling 28. december 1880. Toldkontrollør i København 25. maj 1889, afskediget 27. april 1912.
D.M. 1886.

1889-1906
Lerche-Jørgensen, Hans Jacob, født 6. oktober 1844, død 14. december 1917.
Exam.jur. Løjtnant. Volontær på Odense Toldkammer. Toldmedhjælper i Kerteminde 22. juli 1871. Toldassistent i Kerteminde 9. december 1872, forflyttet til Kolding 1. april 1874, forflyttet til København 20. maj 1880, kgl. bestalling 18. juli 1883. Toldkontrollør i København 25. maj 1889. Toldinspektør for Bornholm 24. april 1906.
R. 1910. – S.N.3.

1890-1914
Thygesen, Ole Thorvald, født 19. maj 1839, død 1. september 1920.
Guide i Generalstaben. – Toldassistent i København 18. april 1873, kgl. bestalling 29. oktober 1883. Toldkontrollør i København 12. april 1890, afskediget 28. oktober 1914.

1890-1907
Busch, Johan Ernst Ludolph, født 13. november 1850.
Toldkontorist i Kolding 1. november 1865. Toldfuldmægtig i Kolding. Toldmedhjælper i Rødby 15. september 1871. Toldassistent i Horsens 31. maj 1873, kgl. bestalling 19. januar 1884. Toldkontrollør i Nakskov 22. marts 1887. Toldkontrollør i København 24. april 1890. Toldinspektør i Helsingør 2. august 1907, afskediget 23. oktober 1921.
R. 1919.

1890-1903
Hansen, Johannes Henning, født 26. august 1850.
Toldfuldmægtig i Svendborg. Toldmedhjælper i Assens 8. december 1874. Toldassistent ved Landtoldgrænsen 17. maj 1876, forflyttet til København 22. februar 1879, kgl. bestalling 5. januar 1888. Toldkontrollør i København 28. maj 1890. Toldforvalter Kalkbrænderierne (København) 18. december 1903, afskediget 23. oktober 1921.
R. 1921.

1890-1920
Kjertmann, Peter Valdemar, født 5. juni 1845.
Kontorist i Toldkassererkontoret i København. Toldmedhjælper i København 31. marts 1874. Toldassistent i København 5. juli 1875, forflyttet til Svendborg 20. marts 1879, kgl. bestalling 2. april 1887. Toldkontrollør i Kolding 20. juni 1888. Toldkontrollør i København 30. august 1890, afskediget 19. november 1920.

1891-1921
Størup, Carl Vilhelm, født 1. februar 1848.
Løjtnant. Fuldmægtig ved Overtoldinspektoratet for Nørrejylland. Toldmedhjælper i Karrebæksminde under Næstved 20. januar 1874. Toldassistent i Nakskov 21. juni 1875, forflyttet til København 22. april 1876, afskediget 14. juni 1883. Fuldmægtig ved Københavns Overtoldinspektorat 14. juni 1883. Toldkontrollør i København 21. april 1891, afskediget 23. oktober 1921.
R. 1913. – P.R.Ø.4.

1891-1911
Porsdal, Hans Christian (født Petersen, navneforandring 1905), født 12. august 1851, død 23. marts 1919.
Toldkontorist i Nyborg 1. januar 1866. Toldfuldmægtig i Ribe 1. juli 1869, senere i Nyborg. Toldmedhjælper i Holbæk 26. august 1874. Konstitueret toldassistent i Lemvig 22. april 1876. Toldassistent i Nyborg 27. juli 1876, forflyttet til København 30. marts 1878, kgl. bestalling 11. juli 1888. Toldkontrollør i København 2. oktober 1891. Fungerende toldinspektør i København 30. december 1908. Toldforvalter i Svendborg 12. april 1911.
R. 1906. – M.f.D.R. 1907.

1892-1911
Flensborg, Johan Daniel, født 18. januar 1843, død 14. august 1911.
Cand.phil. Volontær i Gammelholms Havneoppebørselskontor i København. Toldmedhjælper i Thisted 29. juli 1875. Konstitueret toldassistent i København 29. april 1878. Toldassistent i København 16. juli 1879, kgl. bestalling 28. marts 1891. Toldkontrollør i København 28. januar 1892.

1892-1905
Rohde, Einar, født 4. oktober 1845, død 24. november 1905.
Løjtnant. Kontorist i Gammelholms Havneoppebørselskontor i København. Toldmedhjælper i København 31. oktober 1874. Toldassistent i København 24. december 1875, kgl. bestalling 3. november 1887. Toldkontrollør i København 12. juli 1892.

1892-1903
Jacobsen, Niels Christian, født 27. juni 1851, død 30. april 1912.
Kontorist i Toldbodens Havneoppebørselskontor i København. Toldmedhjælper i København 14. april 1875. Konstitueret toldassistent i København 22. april 1876. Toldassistent i København 22. marts 1878, kgl. bestalling 24. juni 1889. Toldkontrollør i København 12. juli 1892. Havneoppebørselskontrollør i Christianshavns distrikt i København 18. december 1903.

1893-1911
Holm, Jørgen Petersen, født 9. marts 1852.
Toldkontorist på Fanø 1. december 1869. Toldfuldmægtig på Fanø. Toldmedhjælper i Esbjerg 13. april 1875. Konstitueret toldassistent i Vejle 24. november 1877. Toldassistent i Vejle 22. marts 1879, forflyttet til København 19. juli 1881, kgl. bestalling 28. maj 1890. Toldkontrollør i København 26. maj 1893, afskediget 1. marts 1911.

1893-1921
Thaning, Herman Marius, født 20. oktober 1848.
Løjtnant. Volontær i 1. Toldskriverkontor i København. Toldmedhjælper i Svendborg 19. marts 1872. Toldassistent i Hjørring 25. oktober 1873, forflyttet til København 24. december 1875, kgl. bestalling 20. december 1884. Toldkontrollør i København 28. august 1893, afskediget 23. oktober 1921.

1894-1911
Porsdal, Peter Wilhelm (født Petersen), født 19. januar 1847, død 14. april 1911.
Reserveintendant. Toldkontorist i Nyborg 1. august 1862. Toldfuldmægtig i Nyborg 1. maj 1867. Toldmedhjælper i Nakskov 21. maj 1874. Toldassistent i Vamdrup 16. februar 1875, forflyttet til København 22. august 1878, kgl. bestalling 2. juni 1886. Toldkontrollør i Kolding 28. oktober 1890. Toldkontrollør i København 26. juni 1894.

1894-1922
Jessen, Bertel Julius, født 19. juli 1852.
Kontorist i Nyhavns Havneoppebørselskontor i København. Konstitueret toldassistent i København 22. april 1876. Toldassistent i København 24. april 1878. Toldkontrollør i Horsens 20. juni 1889. Toldkontrollør i København 30. juli 1894, afskediget 16. juli 1922.

1894-1902
Marcussen, Niels, født 12. december 1854.
Toldkontorist i Nakskov 1. oktober 1868. Toldfuldmægtig i Nakskov. Assistent under Generaldecisoratet for det indirekte Skattevæsen 5. juni 1875. Toldmedhjælper i Sakskøbing 14. oktober 1876. Konstitueret toldassistent i Orehoved under Nykøbing F. 26. maj 1877. Toldassistent i København 22. marts 1879, kgl. bestalling 30. januar 1890, afskediget 17. juni 1891. Fuldmægtig ved Overtoldinspektoratet for København 17. juni 1891. Toldkontrollør i København 30. august 1894. Toldinspektør Frihavnen (København) 22. november 1902. Toldoppebørselskontrollør sst. 24. februar 1914. Toldkasserer sst. 21. august 1916, afskediget 6. september 1922.
R. 1906, D.M. 1922.

1894-1922
Lorenzen, August Heinrich, født 15. juni 1852.
Toldkontorist i 1. toldskriverkontor i København, senere i Bandholm 11. marts 1868. Toldfuldmægtig i Bandholm. Toldmedhjælper i Rødby 31. marts 1875. Konstitueret toldassistent i København 23. marts 1878. Toldassistent i København 3. juni 1879, kgl. bestalling 23. marts 1891. Toldkontrollør i København 30. august 1894, afskediget 16. juni 1922.

1894-1908
Jørgensen, Hans Theodor, født 23. februar 1853, død 12. maj 1920.
Toldkontorist i Bogense 1. februar 1868. Toldfuldmægtig i Bogense. Toldmedhjælper i Frederikshavn 28. februar 1877. Konstitueret toldassistent i Frederikshavn 26. maj 1879. Toldassistent i Frederikshavn 26. august 1880, forflyttet til København 30. april 1886, kgl. bestalling 7. maj 1892. Toldkontrollør i København 30. august 1894. Toldoppebørselskontrollør ved jernbanen i København 18. juli 1908. Toldkasserer sst. 21. august 1916.

1894-1904
Thomsen, Thomas Adolph Julius, født 22. marts 1855, død 23. november 1914.
Toldfuldmægtig i Fredericia. Toldmedhjælper i Aarhus 8. december 1877. Konstitueret toldassistent i Aarhus 30. juni 1879. Toldassistent i Aarhus 26. august 1880, forflyttet til København 27. januar 1886, kgl. bestalling 7. maj 1892. Toldkontrollør i København 22. december 1894. Toldoppebørselskontrollør i Rønne 7. november 1904.
S.V.3,1

1894-1906
Faye, Holger Gustav, født 15. juni 1848, død 28. maj 1912. – Løjtnant. – Toldkontorist i Hobro 1. august 1864, senere i Aalborg. Toldmedhjælper i Nyborg 27. juni 1878. Konstitueret toldassistent i Nyborg 31. december 1879. Toldassistent i Nyborg 26. august 1880, forflyttet til København 14. juni 1883, kgl. bestalling 24. februar 1893. Toldkontrollør i København 22. december 1894. Toldinspektør i Thisted 24. juli 1906. Toldforvalter sst. 5. april 1910.

1897-1921
Tengstedt, Christen (født Christensen, navneforandring 1915), født 20. september 1848.
Løjtnant. Toldkontorist i Fredericia. Toldmedhjælper i Fredericia 22. marts 1875. Konstitueret toldassistent i København 22. april 1876. Toldassistent i København 30. januar 1877, kgl. bestalling 27. august 1888. Toldkontrollør i København 14. april 1897, afskediget 23. oktober 1921.

1898-1920
Nørrild, Hans Peter (født Nielsen, navneforandring 1906), født 8. november 1856, død 13. august 1920.
Fuldmægtig ved Overtoldinspektoratet for Østifterne. Toldmedhjælper i Thisted 17. juli 1879. Toldassistent i Ærøskøbing 23. februar 1883, forflyttet til København 11. januar 1887, kgl. bestalling 1. marts 1895. Toldkontrollør i København 27. april 1898.

1898-1926
Schultz, Heinrich Carl Christian, født 13. februar 1856.
Toldfuldmægtig i Helsingør. Toldmedhjælper i Helsingør 31. august 1878. Toldassistent i Odense 25. august 1881, forflyttet til København 29. maj 1886, kgl. bestalling 4. august 1894. Toldkontrollør i København 30. april 1898, afskediget 23. januar 1926.
R. 1915.

1899-1911
Hansen, Johan Bernhard, født 24. april 1856, død 29. juni 1911.
Toldfuldmægtig i Rudkøbing. Assistent i Generaldecisoratet for det indirekte Skattevæsen 10. juli 1877. Toldassistent i København 21. september 1885, kgl. bestalling 19. august 1891. Toldkontrollør i Tuborg under København 18. februar 1899.

1900-1918
Martens, Sophus Christian Carl, født 28. december 1858.
Toldfuldmægtig i Roskilde. Toldmedhjælper i Sakskøbing 17. juli 1879. Toldassistent i Vamdrup 25. september 1883, forflyttet til København 31. marts 1887, kgl. bestalling 2. april 1895. Toldkontrollør København 29. august 1900. Toldinspektør Horsens 18. marts 1918, afskediget 18. august 1925.
R. 1925.

1900-1914
Lund, Peter Jerndorff Storm, født 3. september 1856.
Toldfuldmægtig i Køge. Toldmedhjælper i København 31. maj 1879. Toldassistent i København 26. oktober 1882, kgl. bestalling 12. november 1894. 1096 Toldkontrollør i Nakskov 14. oktober 1896. Toldkontrollør København 19. september 1900. Toldkasserer Aarhus 5. september 1914. Toldkasserer København 25. oktober 1919, afskediget 2. juli 1926.
R. 1923.

1901-1912
Müller, Søren Marquard Thomsen, født 21. juni 1859.
Toldfuldmægtig i Varde. Toldmedhjælper i Køge 31. januar 1882. Toldassistent i Vejle 13. oktober 1885, forflyttet til København 24. august 1888, kgl. bestalling 6. juni 1898. Toldkontrollør København 23. maj 1901. Toldforvalter Nyborg 28. august 1912. Toldkasserer Horsens 29. januar 1920, afskediget 13. juni 1925.

1901-1911
Weibel, Andreas, født 8. februar 1858, død 14. juli 1911.
Kontorist i Kreditoplagskassererkontoret i København. Toldmedhjælper i København 28. marts 1882. Toldassistent i Aarhus 26. januar 1886, forflyttet til København 29. august 1888, kgl. bestalling 27. januar 1899. Toldkontrollør i København 29. august 1901.

1902-1913
Gormsen, Sophus, født 15. november 1863.
Toldkontorist 1. august 1879. Toldfuldmægtig i Frederikshavn. Assistent i Finansministeriets 2. Revisionsdepartement 5. januar 1884. Privat fuldmægtig ved Overtoldinspektoratet for København 20. oktober 1894. Toldkontrollør i København 19. juli 1902. Toldkasserer i Horsens 3. juni 1913. Toldkasserer i Aarhus 28. november 1919, afskediget 13. oktober 1933.
R. 1923, D.M. 1933.

1903-1927
Jensen, Laurits Gabriel, født 21. april 1857.
Kontorist ved Overtoldinspektoratet for København. Toldmedhjælper i Vordingborg 22. oktober 1888. Toldassistent i København 17. december 1884, kgl. bestalling 13. maj 1896. Toldkontrollør København 16. januar 1903, afskediget 22. februar 1927.

1904-1921
Schønfeldt, Ferdinand Hans Christoffer, født 4. januar 1862, død 2. februar 1931.
Toldfuldmægtig i Nysted. Toldmedhjælper i Mariager 24. oktober 1881. Toldassistent i Rødby 30. juni 1885, forflyttet til København 27. november 1888, kgl. bestalling 4. maj 1898. Toldkontrollør København 9. marts 1904. Toldforvalter ved Kalkbrænderierne 31. oktober 1921.
S.V.3,1.

1904-1924
Schaarup, Andreas Gomme, født 30. oktober 1854.
Løjtnant. Kontorist i Gammelholms Havneoppebørselskontor i København. Toldmedhjælper i København 18. januar 1884. Toldassistent ved Gedser under Nykøbing F. 23. november 1886, forflyttet til København 11. maj 1888, kgl. bestalling 10. juni 1899. Toldkontrollør København 9. marts 1904, afskediget 27. september 1924.

1905-1920
Møller, Laurits Erik Theodor, født 12. maj 1861.
Toldfuldmægtig i Ribe. Toldmedhjælper i Svendborg 25. oktober 1882. Toldassistent i Svendborg 31. maj 1886, forflyttet til København 29. marts 1899, kgl. bestalling 10. juni 1899. Toldkontrollør København 30. januar 1905. Konstitueret toldforvalter Haderslev 3. maj 1920. Toldkasserer i Børsen 27. november 1920, afskediget 19. april 1928.

1905-1915
Ipsen, Carl Peter Julius, født 22. januar 1860.
Toldfuldmægtig i Holbæk. Toldmedhjælper i Vordingborg 17. december 1884. Toldassistent i København 3. december 1888, kgl. bestalling 25. oktober 1900. Toldkontrollør København 30. januar 1905. Toldforvalter Nykøbing M. 17. maj 1915. Toldforvalter Nyborg 6. marts 1920, afskediget 18. august 1925.

1905-1907
Christensen, Niels Christian Marinus, født 10. december 1864.
Toldfuldmægtig i Aarhus. Toldmedhjælper i Nyborg 30. april 1887. Toldassistent i Esbjerg 21. januar 1891, forflyttet til København 25. februar 1892. Fungerende assistent i Generaltolddirektoratet 20. september 1902, kgl. bestalling 28. marts 1903. Toldkontrollør i København 30. januar 1905. Toldforvalter i Lemvig 9. november 1907. Toldforvalter i Nyborg 15. januar 1910. Toldforvalter i Thisted 7. juli 1912. Toldkasserer i Aalborg 28. november 1919. Toldinspektør Helsingør 4. juni 1923, afskediget 11. maj 1934.
R. 1928, D.M. 1934. – S.V.3,1.

1906-1909
Christensen, Frantz August Haaber, født 23. marts 1862.
Toldfuldmægtig i Faaborg. Toldmedhjælper i Varde 14. marts 1883. Toldassistent i Løkken 21. december 1886, forflyttet til Nyborg 26. april 1890. Strandkontrollør i Løkken under Aalborg 29. juni 1894, forflyttet til København 14. januar 1895, kgl. bestalling 10. juni 1899. Toldkontrollør i København 13. januar 1906. Toldforvalter i Næstved 8. januar 1909. Toldforvalter i Nakskov 25. august 1916. Toldforvalter i Svendborg 17. april 1920, afskediget 12. januar 1932.
R. 1923.

1906-1925
Nielsen, Niels Victor, født 9. september 1858.
Fuldmægtig i Gammelholms Havneoppebørselskontor i København. Toldmedhjælper i København 24. februar 1883. Toldassistent i Middelfart 1. januar 1887, forflyttet til København 24. juli 1889, kgl. bestalling 10. juni 1899. Toldkontrollør København 16. marts 1906, afskediget 19. oktober 1925.

1906-1915
Bonnevie, Asger Edouard, født 2. oktober 1868, død 13. november 1930.
Cand.polit. – Toldkontorist i Nakskov. Toldmedhjælper i Nakskov 22. februar 1893. Toldassistent i Nakskov 23. februar 1894, forflyttet til København 11. oktober 1894, kgl. bestalling 8. oktober 1903. Toldkontrollør sst. 12. juni 1906. Pakhusforvalter sst. 14. september 1915.
R. 1922.

1906-1909
Tornøe, Rasmus Cornelius, født 19. oktober 1862.
Løjtnant. Toldfuldmægtig i Esbjerg. Toldmedhjælper i Hjørring 13. februar 1886. Toldassistent i Esbjerg 11. november 1889, forflyttet til København 23. november 1891, kgl. bestalling 3. juli 1902. Toldkontrollør København 25. august 1906. Toldforvalter Vamdrup 27. juli 1909. Toldforvalter Kalundborg 20. december 1917, afskediget 8. august 1932.

1907-1910
Jensen, Henrik Gustav, født 23. december 1866, død 2. marts 1922.
Toldfuldmægtig i Kolding. Toldmedhjælper i København 24. juni 1890. Toldassistent i København 6. oktober 1894, kgl. bestalling 28. marts 1903. Fungerende assistent Generaltolddirektoratet 7. februar 1905. Toldkontrollør København med funktion i Generaltolddirektoratet 5. marts 1907. Toldinspektør med funktion i Generaltolddirektoratet 5. april 1910. Toldinspektør København 20. marts 1914.
R. 1917.

1907-1911
Brasch, Valdemar Julius Michael, født 8. december 1861, død 11. september 1911.
Toldfuldmægtig i Korsør. Toldmedhjælper i Korsør 20. marts 1886. Toldassistent i Korsør 11. november 1889, forflyttet til København 25. februar 1892, kgl. bestalling 28. november 1902. Toldkontrollør i København 24. september 1907.

1908-1920
Andersen, Gerner Reinhardt Johannes Frederik, født 10. januar 1863, død 10. april 1932.
Fuldmægtig i Gammelholms Havneoppebørselskontor i København. Toldmedhjælper i Ærøskøbing 17. januar 1887. Toldassistent i Aalborg 17. juli 1890, forflyttet til København 23. oktober 1891, kgl. bestalling 20. maj 1903. Toldkontrollør i København 3. januar 1908. Toldkasserer på Jernbanekontoret i København 10. juni 1920.
R. 1930.

1908-1914
Løye, Hans Jørgen Christensen, født 1. oktober 1862.
Cand.polit. Toldkontorist i Maribo. Toldmedhjælper i Aalborg 24. oktober 1893. Toldassistent i Aalborg 30. januar 1895, forflyttet til København 23. september 1895, kgl. bestalling 8. oktober 1903. Toldkontrollør København 15. september 1908, afskediget 14. oktober 1929.

1909-1927
Nielsen, Herluf, født 9. november 1861.
Toldfuldmægtig i Hobro. Toldmedhjælper i Varde 22. december 1886. Toldassistent i Aarhus 17. juli 1890, forflyttet til København 22. juli 1892, kgl. bestalling 28. marts 1903. Toldkontrollør København 15. februar 1909, afskediget 19. januar 1927.

1909-1931
Eberlein, Louis Emanuel Gulløv, født 22. marts 1865, død 30. januar 1931.
Kontorist i Gammelholms Oppebørselskontor i København. Toldmedhjælper i København 30. juni 1888. Toldassistent i København 20. februar 1892, kgl. bestalling 28. marts 1903. Toldkontrollør i København 26. august 1909.

1910-1920
Meyer, Heinrich Vilhelm Laurits, født 10. april 1865.
Kontorist i Toldkassererkontoret i København. Toldmedhjælper i Vordingborg 4. december 1888. Toldassistent i Gedser 18. februar 1893, forflyttet til Randers 24. april 1895, forflyttet til København 29. april 1897, kgl. bestalling 28. marts 1903. Toldkontrollør København 28. april 1910. Toldforvalter Nakskov 31. maj 1920. Toldinspektør Odense 29. februar 1924, afskediget 25. januar 1935.
R. 1929.

1910-1922
Seehuusen, Christian Rudolph, født 11. oktober 1865.
Toldkontorist i Nykøbing F. Toldmedhjælper i Vamdrup 13. april 1889. Konstitueret toldassistent i København 29. marts 1893. Toldassistent i København 27. januar 1894, kgl. bestalling 28. marts 1903. Toldkontrollør København 29. april 1910. Konstitueret toldforvalter Tønder 3. maj 1920. Atter toldkontrollør i København 28. juni 1921. Toldinspektør København 10. april 1922, afskediget 5. august 1935.
R. 1928. – S.V.3,1, Fi.H.R.3,1.

1910-1920
Poulsen, Hans, født 1. december 1869.
Cand.jur. Toldkontorist i Odense. Toldmedhjælper i Frederikshavn 22. februar 1894. Toldassistent i Frederikshavn 2. maj 1895, forflyttet til København 29. maj 1895, kgl. bestalling 19. november 1904. Toldkontrollør Vamdrup 10. oktober 1908. Toldkontrollør København 29. april 1910. Toldforvalter Kolding 29. januar 1920. Toldforvalter Esbjerg 21. maj 1926, afskediget 5. august 1935.

1910-1920
Juel, Harald, født 30. september 1863, død 26. maj 1928.
Cand.polit. Volontær på Gammelholms Havneoppebørselskontor i København. Toldmedhjælper i København 22. december 1891. Toldassistent i København 25. marts 1893, forflyttet til Svendborg 17. august 1894, forflyttet til København 22. september 1897, kgl. bestalling 28. marts 1903. Toldkontrollør af 4. kl. Korsør 2. januar 1908. Toldkontrollør København 22. juni 1910. Toldkasserer på Christianshavn 31. december 1920.

1910-1925
Thomsen, Theodor Georg Vilhelm, født 30. december 1867, død 25. marts 1928.
Kontorist i Gammelholms Havneoppebørselskontor i København. Toldmedhjælper i Vamdrup 20. december 1890. Konstitueret toldassistent i København 11. oktober 1894. Toldassistent i København 11. januar 1895, kgl. bestalling 28. marts 1903. Toldkontrollør København 14. november 1910. Toldforvalter ved Sydhavnen 13. maj 1925.

1911-1918
Neerfeldt, Niels Christian (født Nielsen, navneforandring 1908), født 24. juli 1868.
Toldfuldmægtig i Korsør. Assistent under Finansministeriets 2. Revisionsdepartement 7. april 1888. Toldmedhjælper i Esbjerg 25. februar 1892. Konstitueret toldassistent i Esbjerg 29. marts 1893. Toldassistent i Esbjerg 29. april 1893, forflyttet til København 28. august 1894, kgl. bestalling 28. marts 1903. Toldkontrollør Aarhus 8. januar 1909. Toldkontrollør København 3. marts 1911. Toldinspektør Randers 29. april 1918. Toldinspektør Aalborg 31. december 1920. Toldinspektør i København 14. september 1927. Overtoldinspektør 14. januar 1930, afskediget 13. juni 1932.
R. 1929, D.M. 1932.

1911-1926
Rønnov, Carl Vilhelm Johannes Cai, født 19. september 1867.
Cand.polit. Løjtnant, kaptajn 1910. Toldkontorist i Roskilde. Toldmedhjælper i København 29. maj 1895. Toldassistent i København 24. oktober 1896, kgl. bestalling 13. juni 1903. Toldkontrollør København 28. marts 1911, afskediget 9. marts 1926.

1911-1919
Andersen, Niels Johan Peder Herman, født 11. august 1866.
Toldfuldmægtig i Slagelse. Toldmedhjælper i København 26. marts 1893. Konstitueret toldassistent i København 27. oktober 1897. Toldassistent i København 15. marts 1898, kgl. bestalling 28. marts 1903. Toldkontrollør i København 9. juni 1911. Vicetoldinspektør i København 26. maj 1919. Toldinspektør i Overtoldinspektoratet for København 8. maj 1931, afskediget 16. juli 1936.
R. 1930.

1911-1923
Jespersen, Jens Julius Christian, født 23. december 1869, død 25. juni 1930.
Løjtnant. Toldfuldmægtig i Nexø. Toldmedhjælper på Fanø 22. juli 1892. Konstitueret toldassistent i København 17. september 1895. Toldassistent i København 11. maj 1896, kgl. bestalling 3. december 1904. Toldkontrollør Korsør 25. juli 1910. Toldkontrollør København 23. august 1911. Toldforvalter Korsør 3. april 1923.

1911-1932
Jensen, Andreas Alfred, født 12. maj 1866, død 20. december 1932.
Kontorist ved Overtoldinspektoratet for København. Toldmedhjælper i Mariager 9. december 1887. Toldassistent i Mariager 20. november 1891, forflyttet til København 29. september 1892, kgl. bestalling 28. marts 1903. Toldkontrollør sst. 9. juni 1911.

1911-1934
Larsen, Hans Peter, født 18. september 1864.
Toldfuldmægtig i Roskilde. Toldmedhjælper i Varde 18. juli 1890. Konstitueret toldassistent i København 11. oktober 1894. Toldassistent i København 27. november 1894, kgl. bestalling 28. marts 1903. Toldkontrollør København 18. september 1911, afskediget 21. juli 1934.

1911-1939
Gjedde, Peter Johannes, født 5. april 1869.
Cand.polit. Volontær på Aalborg Toldkammer. Toldmedhjælper i Aarhus 23. juni 1892. Toldassistent i Aarhus 22. september 1893, forflyttet til København 28. maj 1898, kgl. bestalling 28. april 1904. Toldkontrollør København 3. oktober 1911, afskediget 11. marts 1939.
R. 1939.

1912-1918
Halland, Thorvald Villiam (født Olsen, navneforandring 1904), født 4. marts 1877.
Cand.mag. Toldkontorist 1. februar 1893. Fuldmægtig i Børsens Havneoppebørselskontor i København. Konstitueret toldassistent i København 28. maj 1903, toldassistent sst. 18. marts 1904, kgl. bestalling 9. marts 1912. Toldkontrollør i København 12. juni 1912. Toldinspektør i København 30. september 1918, afskediget 29. januar 1947.

1912-1925
Busch, Anders Marius, født 17. marts 1867.
Toldfuldmægtig i Nyborg. Toldmedhjælper i Aalborg 29. november 1890. Konstitueret toldassistent i Aalborg 11. oktober 1894. Toldassistent i Aalborg 11. januar 1895, forflyttet til København 26. september 1896, kgl. bestalling 28. marts 1903. Toldforvalter i Sakskøbing 12. april 1911. Toldkontrollør i København 21. oktober 1912. Toldinspektør Horsens 12. september 1925, afskediget 21. august 1936.
R.

1913-1930
Schmidt-Hansen, Christian (født Hansen, navneforandring 1908), født 2. april 1862.
Toldfuldmægtig i Faaborg. Toldmedhjælper i Helsingør 19. juni 1889. Konstitueret toldassistent i Helsingør 10. maj 1893. Toldassistent i København 6. oktober 1894, kgl. bestalling 28. marts 1903. Toldkontrollør Horsens 15. februar 1909. Toldkontrollør København 8. august 1913, afskediget 4. juni 1930.

1914-1931
Lange, Christian Peter, født 12. marts 1861.
Cand.polit. Kontorist i Børsens Havneoppebørselskontor i København. Toldmedhjælper i København 22. februar 1893. Toldassistent i København 6. oktober 1894, kgl. bestalling 28. marts 1903. Toldkontrollør København 23. oktober 1914, afskediget 22. januar 1931.

1914-1930
Vibek, Anthon (født Hansen, navneforandring 1905), født 1. april 1870, død 30. november 1932.
Toldfuldmægtig i Horsens. Toldmedhjælper i Taps 18. april 1896. Toldassistent i København 29. marts 1899, kgl. bestalling 1. maj 1906. Toldkontrollør København 11. december 1914. Toldforvalter på Nørrebro (København) 17. januar 1930.

1915-1921
Rander, Frederik Carl Christian Theodor (født Nielsen, navneforandring 1907), født 26. juni 1869.
Toldfuldmægtig i Helsingør. Toldmedhjælper i København 29. marts 1899. Konstitueret toldassistent i København 1. september 1897. Toldassistent i København 15. marts 1898, kgl. bestalling 18. juni 1904. Toldkontrollør Odense 3. juli 1913. Toldkontrollør København 29. oktober 1915. Toldforvalter Frederikshavn 16. december 1921. Toldforvalter i Kalkbrænderiernes distrikt i København 14. marts 1931, afskediget 6. maj 1939.
R. 1939.

1915-1928
Bjørn, Jens August, født 20. august 1868, død 11. januar 1928.
Toldfuldmægtig i Middelfart. Toldmedhjælper i Skagen 25. april 1892. Konstitueret toldassistent i København 26. marts 1895. Toldassistent i København 24. marts 1896, kgl. bestalling 10. august 1903. Toldkontrollør i København 30. juni 1915.

1915-1926
Brandt, Johan Møller, født 6. juni 1871.
Toldfuldmægtig i Holbæk. Toldmedhjælper i Nysted 23. december 1895. Toldassistent i Korsør 29. marts 1899, forflyttet til København 19. december 1901, kgl. bestalling 19. juni 1906. Toldkontrollør sst. 29. oktober 1915. Toldforvalter i Fredericia 22. december 1926, afskediget 30. april 1941.
R. 1937.

1916-1928
Petersen, Albert Christensen, født 1. maj 1871.
Toldkontorist 8. oktober 1889. Toldfuldmægtig ved overtoldinspektøren for Nørrejylland. Toldassistent i Aarhus 11. august 1899, forflyttet til København 25. maj 1903, kgl. bestalling 31. august 1908. Toldkontrollør i København 2. maj 1916. Toldforvalter i Sydhavnen i København 21. maj 1928, afskediget 4. april 1941.
R. 1937.

1917-1930
Dall, Nicolai Lorentzen, født 27. februar 1873.
Løjtnant. Toldkontorist i Aarhus. Toldmedhjælper i Aalborg 11. oktober 1894. Konstitueret toldassistent i Aalborg 31. oktober 1898. Toldassistent i Aalborg 29. marts 1899, forflyttet til København, kgl. bestalling 15. februar 1908. Toldkontrollør sst. 16. marts 1917. Toldforvalter i Hellerup (København) 4. juni 1930, afskediget 12. december 1942.

1917-1934
Hansen, Carl Anton, født 24. april 1869.
Løjtnant. Toldfuldmægtig i Rudkøbing. Toldmedhjælper i Vamdrup 11. oktober 1894. Konstitueret toldassistent i Vamdrup 31. oktober 1898. Toldassistent i København 29. marts 1899, kgl. bestalling 18. juni 1904. Toldkontrollør København 30. december 1917, afskediget 6. oktober 1934.

1918-1942
Rosenørn, Paul Christian Stemann, født 10. september 1872.
Løjtnant. Kontorist på Gammelholms Havneoppebørselskontor i København. Toldmedhjælper i København 11. oktober 1894. Konstitueret toldassistent i København 26. januar 1899. Toldassistent i København 29. marts 1899, kgl. bestalling 14. september 1907. Toldkontrollør i København 24. april 1918. Overkontrollør sst. 8. maj 1931, afskediget 10. august 1942.

1918-1929
Marckmann, Aage Ludvig Alexander, født 29. marts 1875, død 26. september 1940.
Toldfuldmægtig i Stubbekøbing. Toldassistent i Ærøskøbing 23. april 1901, forflyttet til Nysted 2. august 1901, forflyttet til Nykøbing F. 29. oktober 1901, forflyttet til København 19. september 1903, kgl. bestalling 24. februar 1910.Toldkontrollør i København 29. maj 1918. Inspektør ved Øl- og Spiritusbeskatningen 9. april 1929. Toldinspektør i København 28. september 1935.
R. 1936.

1918-1930
Grønvold, Alexander Edvard, født 20. februar 1875, død 19. april 1939.
Kontorist i Overtoldinspektoratet for København. Toldmedhjælper i København 23. september 1895. Toldassistent i København 29. marts 1899, kgl. bestalling 5. februar 1910. Toldkontrollør København 28. oktober 1918. Pakhusforvalter ved Toldboden i København 12. december 1930. Toldinspektør ved Københavns Toldbods Pakhusforvaltning 1. april 1933.
R. 1935. – S.N.3.

1919-1930
Hansen, Hans Frandsen, født 29. november 1874.
Toldkontorist 11. marts 1889. Toldfuldmægtig i Marstal. Toldassistent i Ribe 16. december 1901, forflyttet til Aalborg 8. juni 1904, forflyttet til København 23. januar 1907, kgl. bestalling 26. oktober 1909. Fuldmægtig ved overtoldinspektøren for København 2. maj 1916. Toldkontrollør i København 26. maj 1919. Toldinspektør i København 5. februar 1930, afskediget 20. august 1942.
R. 1932, D.M. 1942.

1919-1931
Nyborg, August Rudolph Georg, født 6. maj 1865 (født Sørensen, navneforandring 1897).
Kontorist i Toldbodens Havneoppebørselskontor i København. Toldmedhjælper i Viborg 13. april 1889. Konstitueret toldassistent i Randers 29. marts 1893. Toldassistent i Randers 21. juni 1893, forflyttet til København 14. januar 1895, kgl. bestalling 28. marts 1903, forflyttet til Overtoldinspektoratet for Østifterne 23. august 1913. Fuldmægtig sst. 9. november 1913. Toldkontrollør København 26. maj 1919, afskediget 13. august 1931.

1919-1926
Møller, Peter Louis Marius, født 3. november 1874.
Toldkontorist 1. april 1890. Toldfuldmægtig på Jernbanekontoret i København. Konstitueret toldassistent i København 19. december 1901, toldassistent 20. september 1902, kgl. bestalling 26. oktober 1909. Toldkontrollør i København 26. maj 1919. Vicetoldinspektør i København 28. april 1926. Toldkasserer i Nyhavns distrikt i København 13. juni 1932, afskediget 26. oktober 1944.
Ju.St.S.5.

1919-1944
Frederiksen, Hans Adolf Plaetner, født 10. oktober 1874.
Toldfuldmægtig i Hillerød. Toldassistent i København 29. marts 1899, kgl. bestalling 19. oktober 1909. Toldkontrollør København 23. juni 1919. Overkontrollør sst. 8. maj 1931, afskediget 15. august 1944.

1920-1946
Eschen, Christian Carl, f. 29. juni 1876.
Toldkontorist 1. januar 1890. Toldfuldmægtig i Præstø. Konstitueret toldassistent i Assens 22. april 1904, toldassistent sst. 16. september 1904, forflyttet til Aalborg 2. november 1905, forflyttet til København 18. april 1911, kgl. bestalling 24. juni 1911. Toldkontrollør af 2. grad i København 24. marts 1920, toldkontrollør af 1. grad 22. juni 1925, afskediget 13. maj 1946.

1920-1945
Boye, Albert Claudius, født 23. juni 1875.
Toldkontorist 1. oktober 1891. Toldfuldmægtig i Svendborg. Fungerende toldassistent i Hillerød. Konstitueret toldassistent i Holstebro 20. maj 1905, toldassistent sst. 27. oktober 1905, forflyttet til København 15. januar 1908, kgl. bestalling 10. juni 1910. Toldkontrollør i København 5. august 1920, afskediget 20. april 1945.

1920-1923
Rasmussen, Frederik, født 14. december 1877.
Toldkontorist 1. maj 1892. Toldfuldmægtig i Store Heddinge. Konstitueret toldassistent i Viborg 9. juni 1906, toldassistent sst. 16. januar 1907, forflyttet til København 15. januar 1908, kgl. bestalling 13. december 1912. Toldkontrollør i København 5. august 1920. Toldforvalter i Præstø 20. januar 1923. Toldforvalter i Frederikshavn 10. februar 1936, afskediget 6. juli 1947.

1920-1937
Haagensen, Herholdt Valdemar, født 27. februar 1877, død 10. januar 1937.
Toldkontorist 1. april 1891. Toldfuldmægtig i Thisted. Konstitueret toldassistent i Roskilde 16. november 1904, toldassistent sst. 7. marts 1905, forflyttet til København 25. september 1907, kgl. bestalling 1. marts 1912. Toldkontrollør i København 10. september 1920. Overkontrollør sst. 30. april 1934.

1920-1933
Holm, Ove Christian, f. 28. august 1874.
Toldkontorist 17. juni 1895. Toldmedhjælper i Overtoldinspektoratet for København. Toldassistent i København 17. februar 1909, kgl. bestalling 20. august 1909. Toldkontrollør i København 10. september 1920. Toldkasserer i Aarhus 13. november 1933, afskediget 14. juli 1944.


KONSUMTIONSVÆSENET
Konsumtionsvæsenet ved byens porte blev ophævet pr. 1. april 1852, jf. lov 7. februar 1851.

Xylografisk gengivelse af Wilhelm Marstrands berømte maleri med damen, der forsøgte at snige sig forbi konsumtionsboden ved Vesterport. Men toldbetjentens hund - populært kaldet "pølsehunde" - fik hurtigt færten af en stor, lækker skinke under damens kappe. Og den måtte hun naturligvis betale konsumtionsafgift for!

Konsumtionsskrivere ved Vesterport

1849-1852
Ehllern, Bend Diderik, født ca. 1807, død 31. december 1866.
Kopist i Generaltoldkammeret 10. marts 1841, fuldmægtig 8. februar 1843. Konstitueret konsumtionsskriver ved Vesterport i København 1849, afskediget 29. marts 1852. Toldkontrollør i København 20. november 1854. Frilager- og kortstemplingsforvalter sst. 16. juni 1860.
Kammerassessor.


Konsumtionsskrivere ved Nørreport

1845-1852
Jessen, Jens Anker, født ca. 1799, død 9. maj 1856.
Løjtnant. Kgl. konstitueret konsumtionsskriver ved Nørreport i København 31. december 1845, afskediget 29. marts 1852.


Konsumtionsskrivere ved Østerport

1849-1852
Holm, Michael, født ca. 1797, død 21. juli 1876.
Cand.jur. Kopist i Generaltoldkammeret 18. november 1823, afskediget 10. marts 1841. Konstitueret konsumtionsskriver ved Amagerport i København 2. marts 1843. Konstitueret konsumtionsskriver ved Østerport 19. november 1849, afskediget 29. marts 1852.

Den gamle accise- eller konsumtionsbod ved Amagerport lå på den lille ø Ravelinen, hvorfra broer førte til hhv. Amager og Christianshavn. Bygningen eksisterer stadig.

Konsumtionsskrivere ved Amagerport

1850-1852
Berg, Frederik Wilhelm, død 7. september 1886.
Kaptajn. Told- og konsumtionsunderbetjent i København 23. december 1843. Konstitueret konsumtionsskriver ved Amagerport i København 4. marts 1850, afskediget 29. marts 1852. – Slotsforvalter på Fredensborg.
R.


HOVEDKONTORET FOR SKIBES MÅLING OG REGISTRERING
Ved lov 1. april 1892 blev det hidtidige skibsmålingskontor henlagt under Justitsministeriets ressort og ændrede navn til Registrerings- og Skibsmålingsbureauet. Herfra blev det i 1908 henlagt under det nyoprettede Handels- og Søfartsministeriums ressort. 
Her omtales kun embedsmændene i perioden indtil 1892.

Perioden indtil 1867:

Skibsmålere


1836-1857
Gaaser, Peter Christian, død 9. november 1857. 
Underkonstruktionsassistent ved Søetatens konstruktionskammer. Skibsmåler i København 1. marts 1836. 
Kammerassessor.

1858-1867
Schneider, August William, født 11. august 1831, død 27. marts 1912. 
Løjtnant af flåden. Skibsmåler København 25. januar 1858. Chef for Hovedkontoret for skibes registrering og måling i København 9. august 1867. 
R. 1869, D.M. 1879, K.2 1892. – S.V.3, N.St.O.3.

Perioden efter 1867:

Chefer for hovedkontoret


1867-
Schneider, August William, født 11. august 1831, død 27. marts 1912. 
Løjtnant af flåden. – Skibsmåler København 25. januar 1858. Chef for Hovedkontoret for skibes registrering og måling i København 9. august 1867. 
R. 1869, D.M. 1879, K.2 1892. – S.V.3, N.St.O.3.

Skibsmålere

1880-
Brammer, Andreas Esbensen, født 30. oktober 1837, død 14. december 1923. 
Fuldmægtig Skibsmålingskontoret pr. 1. december 1859. Fuldmægtig Hovedkontoret for skibes måling og registrering (København) pr. 1. oktober 1867. Skibsmåler København 25. august 1880.

Skibsregistratorer


1880-1890
Wrisberg, Emil Frederik Johannes, født 3. juni 1846, død 4. marts 1906. 
Fuldmægtig i Hovedkontoret for skibes måling og registrering i København. Skibsregistrator i København 25. august 1880. Toldforvalter i Skive 14. marts 1890. Toldforvalter i Rudkøbing 22. april 1903.

1890-
Weilbach, Christian August, født 31. juli 1852. 
Revisor i Hovedkontoret for skibes måling og registrering pr. 1. maj 1873. Skibsregistrator København 2. juni 1890.

Luftfoto af Søndre og Nordre Toldbod fra 1930'erne. På Søndre Toldbod står Frilageret bred og mægtig og længere henne i Amaliegade Toldkammeret fra 1875. På Nordre Toldbod lå - og ligger endnu - Havneforvaltningens administrationsbygning fra 1868 og uden for toldporten tårner Den engelske Kirke sig op. Nordre Toldbods toldforvaltning lå i Frilageret.