onsdag den 20. november 2013

Toldere i Holstebro

PERIODEN 1779-1841

* * * Konsumtionsforvaltere

1779-1793
Thomas Rudolph Bech (søn af proprietær Rudolph Frederik B. og …), døbt 11. […] 1739 på Bjerrebygård, Tullebølle sogn, død 28. april 1793 i Holstebro. Ugift.
Konsumtionsforpagter i Holstebro 1776, konsumtionsforvalter 11. juni 1778.

1793-1797, konst.
Berthel Thomsen, født ca. 1746. Gift 10. november 1770 i Smidstrup kirke med Christine Nicolette Poulsen (datter af proprietær Hans Adolph P. og Margrethe Elisabeth Idum), født 9. januar 1751 i Hundsbæk, Læborg sogn, død 30. marts 1821 i Ebeltoft.
Berider ved grev Schulenbergs Dragonregiment. Bosat i Ødis sogn 1776. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Kolding 11. juni 1778. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Holstebro 5. september 1787, konstitueret konsumtionsforvalter sst. 3. juli 1793, afskediget pga. svaghed 29. november 1797. Thomsen boede endnu i Holstebro i 1801.

1797-1816
Carl Hartvig von Stöcken (søn af godsejer Frederik Carl Christian von S. og Cathrine Justine Gerhardt), født 13. februar 1768 i Næstved, død 14. juli 1825 i Grønbæk degnebolig. Gift 1795 (trolovet 29. maj) i Seest kirke med Anne Rasmusdatter (datter af gårdmand Rasmus Poulsen), døbt 6. januar 1759 i Seest sogn, død 2. marts 1839 på Nibstrup, Vester Brønderslev sogn (gift 1. gang 1783 med gårdmand i Seest Hans Andersen Dons, ca. 1745-1790).
Patruljebetjent i Kolding 24. september 1794, bosat i Seest. Konsumtionsforvalter i Holstebro 29. november 1797, afskediget 24. februar 1816.

1816-1824
Jens Peter Myhre (muligvis søn eller slægtning af værtshusholder Engelhardt Pedersen M.), født ca. 1783, død 12. juli 1853 i København. Gift 16. august 1813 i Magleby kirke (Stevns) med Maren Henningsen (datter af forpagter, senere konsumtionskasserer Henning H. og Marianne Beate Pohlmann), døbt 8. juni 1792 på Egholm, Sæby sogn (Præstø amt), død 2. december 1857 i København.
Kontorbetjent i København 1801. Sekondløjtnant ved Norske Livregiment. Konsumtionsforvalter i Holstebro 6. april 1816. Told- og konsumtionskasserer i Horsens 3. august 1824, afskediget 20. maj 1851.
Krigsassessor 1816. Kammerråd 1846.

1824-1841
Christian Frederik Lund (søn af grønlandsk købmand Jørgen Christoffer L. og Birgitte Christine Rasch), født 24. april 1796 i København (Trinitatis), død 19. februar 1846 i Holstebro. Gift 8. december 1824 i Frederiksberg kirke med Johanne Brasen (datter af bogbinder Jens Rahr B. og Anne Kirstine Boye), født 3. november 1803 i København (Skt. Nikolaj), død 9. juli 1877 i Holstebro.
Exam.jur. 1818. Volontør i Danske kancelli. Konsumtionsforvalter i Holstebro 4. december 1824, tillige toldforvalter sst. 28. september 1841. Told- og konsumtionsinspektør sst. 22. maj 1845.


* * * Konsumtionskontrollører

1779-1785
Niels Niemann Resen (søn af degn Poul Poulsen R. og Anne Cathrine Jørgensdatter Als), døbt 19. august 1744 i Sønderhå degnebolig. Vist ugift.
Strandvisitør ved Lemvig. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Holstebro 11. juni 1778, afskediget 23. november 1785 efter højesteretsdom for ulovlig krohold. Derefter forsvinder sporene efter ham.

1785-1787
Christian Peter Buchwald, født ca. 1749, død 9. januar 1793 i Kolding. Gift ca. 1782 med Anne Marie Jacobsen, født ca. 1754, død 8. maj 1825 i Kolding.
Skriver ved Kongens Bryghus i København 1783. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Holstebro 23. november 1785. Overkonsumtionsbetjent i Kolding (med titel af kontrollør) 5. september 1787, idet han byttede tjeneste med Berthel Thomsen, der blev flyttet hertil pga. misligheder i Kolding.

1787-1797
Berthel Thomsen
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Kolding 11. juni 1778. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Holstebro 5. september 1787, konst. konsumtionsforvalter sst. 3. juli 1793, afskediget pga. svaghed 29. november 1797.


PERIODEN 1841-1845

* * * Told- og konsumtionsforvaltere

1841-1845
Christian Frederik Lund
Konsumtionsforvalter i Holstebro 4. december 1824, tillige toldforvalter sst. 28. september 1841. Told- og konsumtionsinspektør sst. 22. maj 1845.


* * * Told- og konsumtionskontrollører

1841-1845
Adam Ludvig Bruun (søn af major Johan Jacob B. og Margrethe Kirstine Bülow), født 7. september 1809 i Randers, død 14. november 1870 i København. Gift 24. oktober 1829 i Nørre Tranders kirke med Dorthea Marie Schou (datter af auditør Christen S. og Elisabeth Nissen), født 12. november 1812 i Fredriksvern (Stavern præstegeld), Norge, død 20. januar 1859 i Rødby. Gift 2. gang 14. maj 1860 i Ullerup kirke med Nora Adolphine Feilberg (datter af kontorchef Henning Frederik F. og Louise Christine Brummer), født 18. februar 1819 i København, død 15. oktober 1894 i København.
Toldfuldmægtig i Hjørring 1829, strandtoldbetjent i Vandborg 1834. Konst. told- og konsumtionsoverbetjent i Hjørring med forpligtelse til at bestyre kassererforretningerne 14. januar 1841, forlænget 22. december 1841, 11. januar 1843, 24. januar 1844 og 8. januar 1845. Told- og konsumtionskasserer i Rødby 3. april 1845, konst. told- og konsumtionsinspektør 1848, told- og konsumtionsforvalter 29. august 1849, toldoppebørselskontrollør 20. maj 1851. Toldforvalter i Assens 8. oktober 1860, afskediget 26. august 1867.
Toldforvalters karakter 1851


PERIODEN EFTER 1845

* * * Told- og konsumtionsinspektører

1845-1846
Christian Frederik Lund
Konsumtionsforvalter i Holstebro 4. december 1824, tillige toldforvalter sst. 28. september 1841. Told- og konsumtionsinspektør sst. 22. maj 1845.

1846-1861
Didrik Christian Didriksen (søn af skipper Christian D. og Elisabeth Dorthea Elgaard), født 7. september 1799 i Randers, død 31. juli 1885 i København. Gift med Sophie Louise Bülow (datter af oberstløjtnant Ulrich Adam Otto B. og Edel Margrethe Folsach), døbt 19. maj 1802 i Aalborg (Frue), død 7. februar 1877 i København.
Told- og konsumtionsinspektør i Ribe 14. maj 1839. Told- og konsumtionsinspektør i Holstebro 30. april 1846. Toldinspektør i Thisted 18. maj 1861, afskediget 12. august 1871.
Kammerråd 1854. R. 1871.

1861-1864
Laurits Jacob Eduard Julius Hjorth (søn af admiralitetsfuldmægtig Jens Jacobsen H. og Laurense Cathrine Frederikke Ziegler), født 29. januar 1821 i København (Holmens), død 20. juni 1885 i København. Gift 12. november 1856 i København Garnisons kirke med Mette Caroline Cathrine Lindrup (datter af melhandler Niels Peter Christian L. og Cathrine Margrethe Giesmann), født 8. februar 1834 i København (Trinitatis), død 20. marts 1903 i København.
Kontrollør ved Øresunds toldkammer 1855-57. Told- og konsumtionsinspektør i Holstebro 14. august 1861. Toldkontrollør i København 2. april 1864. Toldinspektør i Horsens 2. oktober 1871. Toldinspektør i København 20. april 1875.
R. 1880


* * * Toldoppebørselskontrollører

1845-1870
Frederik Christian Schou (søn af proprietær Mads S. og Anne Frølund), født 1. september 1795 i Holstebro, død 9. september 1889 i Holstebro. Gift 1. gang 8. juni 1821 i Ringkøbing kirke med Henriette Christine Bettenhaus (datter af købmand Poul Frederik B. og Juliane Brockdorff), født 27. august 1799 i Ringkøbing, død 13. marts 1822 i Ringkøbing. Gift 2. gang 7. juni 1823 i Ringkøbing kirke med svigerinden Kirstine Frederikke Bettenhaus, født 25. marts 1803 i Ringkøbing, død 2. februar 1862 i Holstebro.
Købmand og garvermester i Ringkøbing 1821. Told- og konsumtionsoppebørselskontrollør i Holstebro 10. oktober 1845, toldforvalter sst. 28. september 1870.
Strandingskommissær. Stænderdeputeret 1842, 1844 og 1846. Æresborger. Stiftede et legat for Holstebros fattige 1879.
R. 1865.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar