fredag den 25. oktober 2013

Toldere i Grenaa

* * * Toldere

1665-1683
Niels Andersen. Gift 1. gang med N.N. Gift 2. gang (trol. 19. september 1683) med Karen Andersdatter.
Kgl. stalddreng 1. maj 1654, kgl. rejsekarl 5. september 1655. Tolder i Grenaa 5. maj 1665, kgl. konf. 28. juni 1670.

1683-1685
Wilhelm Wilckening
Lakaj. Tolder i Grenaa 30. november 1683, fradømt 25. september 1685.

1685-1695
Laurits Hansen
Tolder i Grenaa 25. september 1685, toldbetjent og visitør 1. januar 1696.

1696-1725
Jens Rasmussen, død 1725 i Grenaa. Gift 15. februar 1713 i Odense Skt. Knuds kirke med Johanne Frederikke Badenhaupt, født ca. 1689 i Middelfart, død 30. september 1741 i Hobro (gift 1. gang 1703 med provst i Dalum Jacob Lauritsen Hjorth, død 1711, gift 3. gang 1726 med postmester i Hobro Frederik Gerhard Voss, død 1771).
Tolder i Grenaa 29. februar 1696, kgl. konf. 30. december 1699, tillige tolder i Ebeltoft ca. 1707, udelukkende tolder i Grenaa 29. november 1723.

1725-1739
Mads Jensen Lysholt (vist søn af Jens Madsen L., Fredericia), begr. 24. oktober 1739 i Grenaa. Gift 10. juli 1727 i Mariager kirke med Mette Bloch Lund, født ca. 1707, begr. 17. december 1784 i Nørresundby.
Tolder i Grenaa 15. september 1725. I Hof- og statskalenderne 1734-38 omtales han også som strandinspektør.

1741-1750
Thor Nielsen, begr. 10. maj 1755 i Grenaa. Ugift (?)
Tjener hos overhofmester Plessen. Tolder i Grenaa 4. november 1739, kontrollør imod toldforpagterne sst. 27. januar 1750.

1750-1755
Jens Jensen Rohde

1756-1760
Rasmus Jensen Juul, født i Esby, Helgenæs sogn. Gift med Karen Jensdatter Graabech (gift 1. gang med købmand Thomas Rasmussen Koed, Grenaa).
Købmand i Grenaa 1734. Han og hustruen skrev testamente i 1750.

1756-1760
Jens Nicolaj Jørgensen Bang (søn af købmand Jørgen Rasmussen B. og Else Feveile), døbt 19. maj 1724 i Grenaa, begr. 13. april 1763 i Grenaa. Gift 17. januar 1756 i Grenaa kirke med Birgitte Marie Winther (datter af sognepræst Poul W. og Christiane Marie Broch), døbt 8. juli 1735 i Grenaa, død ca. 1760. Gift 2. gang 15. september 1761 i Estruplund kirke med Else Tørsleff (datter af forpagter Hans T. og Maren Christensdatter), døbt 22. juni 1742 i Mariager, begr. 22. februar 1769 i Grenaa (gift 2. gang 1763 med købmand i Grenaa Hans Kleitrup Christoffersen Broch, 1740-1786).
Købmand i Grenaa 1752.

1761-1779
Knud Ravn Guldberg (søn af sognepræst Ole G. og Mette Lauritsdatter Leermann), født 26. december 1709 i Stadil præstegård, begr. 3. juni 1786 i Grenaa. Gift 1. gang 14. september 1746 i Gylling kirke med Anne Faxøe (datter af sognepræst Bendix F.), døbt 10. marts 1719 i Karrebæk præstegård, begr. 19. august 1769 i Grenaa. Gift 2. gang 28. februar 1770 i Lyngby kirke med Karen Olesdatter Kopmand, født ca. 1730, død 5. februar 1814 i Grenaa.
Korporal ved Livgarden til hest 1746. Kontrollør imod toldforpagterne i Grenaa 3. juni 1755, tolder sst. 22. januar 1761.

1779
Søren Peter Krogh, død 1779.
Student, studerede jura i udlandet. Huslærer og fuldmægtig i 30 år. Tolder i Grenaa 17. juni 1779, men døde før sin tiltrædelse af embedet.

1780-1791
Johan Christian Brandis, født ca. 1732, død 23. februar 1803 i Kolding. Gift 30. november 1779 i København (Garnisons) med Christiane Sophie Frentzel, født ca. 1748, død 11. marts 1799 i Kolding.
Løjtnant og generaladjudant. Tolder i Grenaa 1. november 1779. Toldkasserer i Kolding 9. november 1791. Boede som pensionist i Kolding 1801.


* * * Toldkontrollører

1671-1686 (?)
Peder Rasmussen
Toldbetjent i Grenaa 26. maj 1671.

1686-1702 (?)
Anders Pedersen
Visitør i Grenaa 13. marts 1686.

1702-1734
Peder Themsen, begr. 1. juli 1734 i Grenaa. Gift 2. gang 9. juni 1706 i Grenaa kirke med Anne Marie Blichfeldt (datter af sognepræst Hans B. og Sidsel Clemensdatter Aarhuus), født i Søften præstegård, begr. 22. marts 1743 i Grenaa.
Toldbetjent og visitør i Grenaa 6. maj 1702, tillige vejer og måler sst. 10. juli 1705. Hans brødre var herredsfoged Stygge Themsen til Søholt og forpagter Anders Themsen på Sostrup.

1734-1750
Otto Frederik Knoph, født ca. 1702, begr. 23. juli 1784 i Grenaa. Gift 1. gang 22. juni 1736 i Tirstrup kirke med Anne Schmidt (datter af skovrider Peder Nielsen S.), født på Høgholm, begr. 4. januar 1748 i Grenaa. Gift 2. gang 24. januar 1749 i Grenaa kirke med Edel Margrethe Holm (datter af købmand Christen Rasmussen H.), døbt 21. april 1720 i Ebeltoft, begr. 28. oktober 1763 i Grenaa. Gift 3. gang 20. november 1767 i Ålsø kirke med Anne Kirstine Bøgvad, født ca. 1731, begr. 23. februar 1795 i Horsens hospital.
Jægerbürsch ved den kgl. parforcejagt i 12 år. Kontrollør samt vejer og måler i Grenaa 2. august 1734, afskediget 17. august 1780. I sine to ægteskaber fik han tyve børn.

1750-1755
Thor Nielsen
Kontrollør imod toldforpagterne (se ovenfor).

1756-1760
Knud Ravn Guldberg
Kontrollør imod toldforpagterne 3. juni 1755, tolder sst. 22. januar 1761 (se ovenfor).

1761-1780
Otto Frederik Knoph
Tolder i Grenaa (se ovenfor).

1780-1791
Christian Asferg, født ca. 1740, død 3. juni 1806 i Grenaa. Gift 23. februar 1791 i Grenaa kirke med Karen Sørensdatter Borum, født ca. 1756, død 17. december 1830 i Grenaa.
Skriver hos stiftamtmand Rosenørn i Aarhuus. Kontrollør og toldbetjent i Grenaa 17. august 1780, told- og konsumtionskasserer sst. 16. november 1791, afsked 27. august 1802. Tillige vejer og måler sst. 29. oktober 1784. Boede som pensionist i Grenaa i 1801.


* * * Konsumtionsforvaltere

1779
Knud Ravn Guldberg
Konsumtionsforvalter i Grenaa (se ovenfor).

1779
Søren Peter Krogh
Konsumtionsforvalter i Grenaa (se ovenfor).

1780-1791
Johan Christian Brandis
Konsumtionsforvalter i Grenaa (se ovenfor).


* * * Konsumtionskontrollører

1779-1795
Niels Nyegaard, født ca. 1740, død 2. oktober 1818 i Hobro. Gift 1. gang 27. maj 1772 i Bjergby (Hjørring amt) med Ellen Christine Friis (datter af sognepræst Frands Eberhard F. og Dorthea Cathrine Evendorph), født 7. oktober 1738 i Sønder Kongerslev præstegård, begr. 20. juli 1785 i Grenaa. Gift 2. gang 1786 (kgl. bev. 3. november) med Inger Sophie Bay (datter af forpagter Peder B. og Anne Sophie Harlef), døbt 14. november 1749 på Clausholm, Voldum sogn, død 31. oktober 1820 i Hobro.
Købmand i Aalborg 1763, gik fallit 1776. Kontrollør og konsumtionsbetjent 11. juni 1778. Konsumtionsforvalter i Hobro 4. februar 1795.


PERIODEN 1792-1851

* * * Told- og konsumtionsinspektører

1792-1807
Cæsar Læsar Gade (søn af vagtmester Jacob G.), født 21. februar 1751 i Odense (Garnisons), død 12. oktober 1807 i Grenaa. Gift 14. august 1779 i Folding kirke med Elisabeth Krog, født ca. 1758, død 18. november 1817 i Grenaa.
Premierløjtnant i Søetaten, tjente siden i kavaleriet, men styrtede med hesten. Toldkontrollør i Assens 24. august 1785. Told- og konsumtionsinspektør i Grenaa 16. november 1791.

1808-1820
Carl Hartmann Wilhelm Starck, født ca. 1759, død 13. oktober 1820 i Grenaa. Gift ca. 1784 med Karen Aagaard, født ca. 1761, død 9. december 1819 i Grenaa.
Sergent ved Viborger regiment 1787. Kaptajn. Overtold- og konsumtionsbetjent i Mariager 17. oktober 1798. Told- og konsumtionsinspektør i Grenaa 26. januar 1808.
Kammerråd 1815. R.

1821-1835
Frederik Wilhelm Starck (søn af toldinspektør Carl Hartmann Wilhelm S. og Karen Aagaard), født ca. 1784, død 21. april 1835 i Grenaa. Gift 1. juli 1820 i Grenaa kirke med Dorthea Cathrine Bang (datter af skipper Rasmus B. og Abigael Cathrine Perch), født 22. november 1795 i Grenaa, død 2. februar 1851 i Grenaa.
Sekondløjtnant ved 3. jyske Infanteriregiment. Told- og konsumtionsunderbetjent i København (Kastrup) 5. marts 1820. Told- og konsumtionsinspektør i Grenaa 2. januar 1821.
Krigsassessor. Krigsråd 1820. R.

1835-1836
Christian Frederik Meyer (søn af premierløjtnant Søren Johan M. og Magdalene Margrethe Bruun), født ca. 1785, død 5. december 1836 i Grenaa. Ugift (?)
Kaptajn. Told- og konsumtionsinspektør i Grenaa 14. juli 1835.
R.

1837-1851
Jørgen Laurentius Michaelsen, født ca. 1773 i København, død 5. maj 1856 på Toftegård. Gift 7. januar 1809 i København (Garnisons) med Anne Birgitte Petersen, født ca. 1780 i København.
Toldkontrollør på Sylt 1826. Told- og konsumtionsinspektør i Grenaa 7. marts 1837, afskediget 20. maj 1851.
Krigsassessor 1820.


* * * Told- og konsumtionskasserere

1791-1802
Christian Asferg
Told- og konsumtionskasserer i Grenaa 16. november 1791, afsked 27. august 1802 (se ovenfor)

1802-1834
Frederik Hansen (søn af købmand Frederik H. og Anne Marie Nielsdatter Helstrup), døbt 25. august 1769 i Randers, død 28. marts 1834 i Grenaa. Gift 13. maj 1796 i Nimtofte med Anne Cathrine Holm, født ca. 1772, død 19. juni 1831 i Grenaa.
Ejer af Sjørup Ladegård, Nimtofte sogn. Told- og konsumtionskasserer i Grenaa 27. august 1802. Hansen fik løfte om dette embede mod at afstå sin kaldsret til Tøstrup kirke. Forligskommissær indtil 1821.

1834-1849
Henrik Ludvig Gether, født 11. juni 1807 i Wedel, Holstein, død 29. december 1891 på Frederiksberg (begr. i Randers). Gift 7. august 1835 i Hammel med Christiane Thommesen (datter af forvalter Jens Larsen T. og Mette Elisabeth Grüner), født 16. oktober 1808 på Frijsenborg, Hammel sogn, død 26. juli 1857 i Randers (Skt. Mortens).
Sekondløjtnant ved Prins Frederik Ferdinands lette dragonregiment. Told- og konsumtionskasserer i Grenaa 2. august 1834. Told- og konsumtionskasserer i Randers 15. juli 1849.
Karakt. ritmester 1836. R. 1865

1849
Johan Frederik Hansen (søn af sognepræst, professor Peter H. og Abel Marie Clausen), født 11. marts 1788 i København (Helligånds). Gift 1. gang med Serene Johanne Pfeiffer (datter af silke- og klædekræmmer Frederik Ludvig P. og Christiane Marie Winckler), født 1. oktober 1794 i København (Skt. Petri), død 28. januar 1824. Gift 2. gang 18. april 1828 i Aabenraa med Charlotte Marie Christine Schouw (datter af borgmester Bendix Frantz Ludvig S. og Johanne Christiane Georgine Sophie Callisen), født 28. december 1808 i Aabenraa, død november 1851.
Kaptajn. Adjungeret told- og konsumtionsinspektør i Stege 10. november 1818. Toldforvalter i Aabenraa 22. december 1825. Told- og konsumtionskasserer i Randers 26. september 1841. Told- og konsumtionskasserer i Grenaa 15. juli 1849, afskediget 14. september 1849.
Karakt. major.

1849-1851
Mathias Wilhelm Jørgensen (søn af toldbetjent Thomas J. og Anne Marie Lange), født 16. juli 1814 i Stubbekøbing. Gift med Eline Grüner, født ca. 1821 i København.
Konst. told- og konsumtionskasserer i Grenaa 1849. Toldoppebørselskontrollør i Lemvig 20. maj 1851.

PERIODEN EFTER 1851

* * * Toldforvaltere

1851-1864
Laurits Wilhelm Strandgaard (søn af toldbetjent Morten S. og Andrea Henriette Kindler), født 4. august 1804 i København (Trinitatis), død 26. februar 1891 i København (Frelsers). Gift 2. januar 1830 i Aalborg Budolfi kirke med Sara Sophie Leerbech (datter af sognepræst Rasmus L. og Birgitte Marie Svendsen), født 14. september 1808 i Hjortlund præstegård, død 8. april 1866 i Grenaa.
Exam.jur. 1822. Skriver i Generaltoldkammeret. Konst. overtoldbetjent i Ebeltoft, told- og konsumtionsinspektør sst. 3. december 1836. Toldforvalter i Grenaa 20. maj 1851, afskediget 29. januar 1875.
Kammerråd 1854. Justitsråd 1869. R. 1875.

STRANDTOLDVÆSENET

* * * Strandkontrollører

1765-1770
Asmus Witte, død 13. februar 1770 i Rye degnebolig. Gift med Magdalene, død 14. juni 1777 i Haderslev.
Strandkontrollør og toldbetjent i Grenaa 12. februar 1765. Ægteparret var separerede, og Witte døde under et ophold i Rye, mens enken boede i Haderslev. Wittes søster Magdalene Elisabeth var gift med Bendt Zacharias Bendtsen, København.

1770-1801
Andreas Hansen Schmidt, født ca. 1735, død 25. januar 1801 i Skanderborg. Gift med Anne Marie, født ca. 1749, død 25. december 1803 i Skanderborg.
Strandkontrollør og toldbetjent i Grenaa 13. marts 1770. Var bosat i Skanderborg 1787.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar