fredag den 25. oktober 2013

Toldere i Grenaa

* * * Toldere

1665-1683
Niels Andersen. Gift 1. gang med N.N. Gift 2. gang (trol. 19. september 1683) med Karen Andersdatter.
Kgl. stalddreng 1. maj 1654, kgl. rejsekarl 5. september 1655. Tolder i Grenaa 5. maj 1665, kgl. konf. 28. juni 1670.

1683-1685
Wilhelm Wilckening
Lakaj. Tolder i Grenaa 30. november 1683, fradømt 25. september 1685.

1685-1695
Laurits Hansen
Tolder i Grenaa 25. september 1685, toldbetjent og visitør 1. januar 1696.

1696-1725
Jens Rasmussen, død 1725 i Grenaa. Gift 15. februar 1713 i Odense Skt. Knuds kirke med Johanne Frederikke Badenhaupt, født ca. 1689 i Middelfart, død 30. september 1741 i Hobro (gift 1. gang 1703 med provst i Dalum Jacob Lauritsen Hjorth, død 1711, gift 3. gang 1726 med postmester i Hobro Frederik Gerhard Voss, død 1771).
Tolder i Grenaa 29. februar 1696, kgl. konf. 30. december 1699, tillige tolder i Ebeltoft ca. 1707, udelukkende tolder i Grenaa 29. november 1723.

1725-1739
Mads Jensen Lysholt (vist søn af Jens Madsen L., Fredericia), begr. 24. oktober 1739 i Grenaa. Gift 10. juli 1727 i Mariager kirke med Mette Bloch Lund, født ca. 1707, begr. 17. december 1784 i Nørresundby.
Tolder i Grenaa 15. september 1725. I Hof- og statskalenderne 1734-38 omtales han også som strandinspektør.

1741-1750
Thor Nielsen, begr. 10. maj 1755 i Grenaa. Ugift (?)
Tjener hos overhofmester Plessen. Tolder i Grenaa 4. november 1739, kontrollør imod toldforpagterne sst. 27. januar 1750.

1750-1755
Jens Jensen Rohde

1756-1760
Rasmus Jensen Juul, født i Esby, Helgenæs sogn. Gift med Karen Jensdatter Graabech (gift 1. gang med købmand Thomas Rasmussen Koed, Grenaa).
Købmand i Grenaa 1734. Han og hustruen skrev testamente i 1750.

1756-1760
Jens Nicolaj Jørgensen Bang (søn af købmand Jørgen Rasmussen B. og Else Feveile), døbt 19. maj 1724 i Grenaa, begr. 13. april 1763 i Grenaa. Gift 17. januar 1756 i Grenaa kirke med Birgitte Marie Winther (datter af sognepræst Poul W. og Christiane Marie Broch), døbt 8. juli 1735 i Grenaa, død ca. 1760. Gift 2. gang 15. september 1761 i Estruplund kirke med Else Tørsleff (datter af forpagter Hans T. og Maren Christensdatter), døbt 22. juni 1742 i Mariager, begr. 22. februar 1769 i Grenaa (gift 2. gang 1763 med købmand i Grenaa Hans Kleitrup Christoffersen Broch, 1740-1786).
Købmand i Grenaa 1752.

1761-1779
Knud Ravn Guldberg (søn af sognepræst Ole G. og Mette Lauritsdatter Leermann), født 26. december 1709 i Stadil præstegård, begr. 3. juni 1786 i Grenaa. Gift 1. gang 14. september 1746 i Gylling kirke med Anne Faxøe (datter af sognepræst Bendix F.), døbt 10. marts 1719 i Karrebæk præstegård, begr. 19. august 1769 i Grenaa. Gift 2. gang 28. februar 1770 i Lyngby kirke med Karen Olesdatter Kopmand, født ca. 1730, død 5. februar 1814 i Grenaa.
Korporal ved Livgarden til hest 1746. Kontrollør imod toldforpagterne i Grenaa 3. juni 1755, tolder sst. 22. januar 1761.

1779
Søren Peter Krogh, død 1779.
Student, studerede jura i udlandet. Huslærer og fuldmægtig i 30 år. Tolder i Grenaa 17. juni 1779, men døde før sin tiltrædelse af embedet.

1780-1791
Johan Christian Brandis, født ca. 1732, død 23. februar 1803 i Kolding. Gift 30. november 1779 i København (Garnisons) med Christiane Sophie Frentzel, født ca. 1748, død 11. marts 1799 i Kolding.
Løjtnant og generaladjudant. Tolder i Grenaa 1. november 1779. Toldkasserer i Kolding 9. november 1791. Boede som pensionist i Kolding 1801.


* * * Toldkontrollører

1671-1686 (?)
Peder Rasmussen
Toldbetjent i Grenaa 26. maj 1671.

1686-1702 (?)
Anders Pedersen
Visitør i Grenaa 13. marts 1686.

1702-1734
Peder Themsen, begr. 1. juli 1734 i Grenaa. Gift 2. gang 9. juni 1706 i Grenaa kirke med Anne Marie Blichfeldt (datter af sognepræst Hans B. og Sidsel Clemensdatter Aarhuus), født i Søften præstegård, begr. 22. marts 1743 i Grenaa.
Toldbetjent og visitør i Grenaa 6. maj 1702, tillige vejer og måler sst. 10. juli 1705. Hans brødre var herredsfoged Stygge Themsen til Søholt og forpagter Anders Themsen på Sostrup.

1734-1750
Otto Frederik Knoph, født ca. 1702, begr. 23. juli 1784 i Grenaa. Gift 1. gang 22. juni 1736 i Tirstrup kirke med Anne Schmidt (datter af skovrider Peder Nielsen S.), født på Høgholm, begr. 4. januar 1748 i Grenaa. Gift 2. gang 24. januar 1749 i Grenaa kirke med Edel Margrethe Holm (datter af købmand Christen Rasmussen H.), døbt 21. april 1720 i Ebeltoft, begr. 28. oktober 1763 i Grenaa. Gift 3. gang 20. november 1767 i Ålsø kirke med Anne Kirstine Bøgvad, født ca. 1731, begr. 23. februar 1795 i Horsens hospital.
Jægerbürsch ved den kgl. parforcejagt i 12 år. Kontrollør samt vejer og måler i Grenaa 2. august 1734, afskediget 17. august 1780. I sine to ægteskaber fik han tyve børn.

1750-1755
Thor Nielsen
Kontrollør imod toldforpagterne (se ovenfor).

1756-1760
Knud Ravn Guldberg
Kontrollør imod toldforpagterne 3. juni 1755, tolder sst. 22. januar 1761 (se ovenfor).

1761-1780
Otto Frederik Knoph
Tolder i Grenaa (se ovenfor).

1780-1791
Christian Asferg, født ca. 1740, død 3. juni 1806 i Grenaa. Gift 23. februar 1791 i Grenaa kirke med Karen Sørensdatter Borum, født ca. 1756, død 17. december 1830 i Grenaa.
Skriver hos stiftamtmand Rosenørn i Aarhuus. Kontrollør og toldbetjent i Grenaa 17. august 1780, told- og konsumtionskasserer sst. 16. november 1791, afsked 27. august 1802. Tillige vejer og måler sst. 29. oktober 1784. Boede som pensionist i Grenaa i 1801.


* * * Konsumtionsforvaltere

1779
Knud Ravn Guldberg
Konsumtionsforvalter i Grenaa (se ovenfor).

1779
Søren Peter Krogh
Konsumtionsforvalter i Grenaa (se ovenfor).

1780-1791
Johan Christian Brandis
Konsumtionsforvalter i Grenaa (se ovenfor).


* * * Konsumtionskontrollører

1779-1795
Niels Nyegaard, født ca. 1740, død 2. oktober 1818 i Hobro. Gift 1. gang 27. maj 1772 i Bjergby (Hjørring amt) med Ellen Christine Friis (datter af sognepræst Frands Eberhard F. og Dorthea Cathrine Evendorph), født 7. oktober 1738 i Sønder Kongerslev præstegård, begr. 20. juli 1785 i Grenaa. Gift 2. gang 1786 (kgl. bev. 3. november) med Inger Sophie Bay (datter af forpagter Peder B. og Anne Sophie Harlef), døbt 14. november 1749 på Clausholm, Voldum sogn, død 31. oktober 1820 i Hobro.
Købmand i Aalborg 1763, gik fallit 1776. Kontrollør og konsumtionsbetjent 11. juni 1778. Konsumtionsforvalter i Hobro 4. februar 1795.


PERIODEN 1792-1851

* * * Told- og konsumtionsinspektører

1792-1807
Cæsar Læsar Gade (søn af vagtmester Jacob G.), født 21. februar 1751 i Odense (Garnisons), død 12. oktober 1807 i Grenaa. Gift 14. august 1779 i Folding kirke med Elisabeth Krog, født ca. 1758, død 18. november 1817 i Grenaa.
Premierløjtnant i Søetaten, tjente siden i kavaleriet, men styrtede med hesten. Toldkontrollør i Assens 24. august 1785. Told- og konsumtionsinspektør i Grenaa 16. november 1791.

1808-1820
Carl Hartmann Wilhelm Starck, født ca. 1759, død 13. oktober 1820 i Grenaa. Gift ca. 1784 med Karen Aagaard, født ca. 1761, død 9. december 1819 i Grenaa.
Sergent ved Viborger regiment 1787. Kaptajn. Overtold- og konsumtionsbetjent i Mariager 17. oktober 1798. Told- og konsumtionsinspektør i Grenaa 26. januar 1808.
Kammerråd 1815. R.

1821-1835
Frederik Wilhelm Starck (søn af toldinspektør Carl Hartmann Wilhelm S. og Karen Aagaard), født ca. 1784, død 21. april 1835 i Grenaa. Gift 1. juli 1820 i Grenaa kirke med Dorthea Cathrine Bang (datter af skipper Rasmus B. og Abigael Cathrine Perch), født 22. november 1795 i Grenaa, død 2. februar 1851 i Grenaa.
Sekondløjtnant ved 3. jyske Infanteriregiment. Told- og konsumtionsunderbetjent i København (Kastrup) 5. marts 1820. Told- og konsumtionsinspektør i Grenaa 2. januar 1821.
Krigsassessor. Krigsråd 1820. R.

1835-1836
Christian Frederik Meyer (søn af premierløjtnant Søren Johan M. og Magdalene Margrethe Bruun), født ca. 1785, død 5. december 1836 i Grenaa. Ugift (?)
Kaptajn. Told- og konsumtionsinspektør i Grenaa 14. juli 1835.
R.

1837-1851
Jørgen Laurentius Michaelsen, født ca. 1773 i København, død 5. maj 1856 på Toftegård. Gift 7. januar 1809 i København (Garnisons) med Anne Birgitte Petersen, født ca. 1780 i København.
Toldkontrollør på Sylt 1826. Told- og konsumtionsinspektør i Grenaa 7. marts 1837, afskediget 20. maj 1851.
Krigsassessor 1820.


* * * Told- og konsumtionskasserere

1791-1802
Christian Asferg
Told- og konsumtionskasserer i Grenaa 16. november 1791, afsked 27. august 1802 (se ovenfor)

1802-1834
Frederik Hansen (søn af købmand Frederik H. og Anne Marie Nielsdatter Helstrup), døbt 25. august 1769 i Randers, død 28. marts 1834 i Grenaa. Gift 13. maj 1796 i Nimtofte med Anne Cathrine Holm, født ca. 1772, død 19. juni 1831 i Grenaa.
Ejer af Sjørup Ladegård, Nimtofte sogn. Told- og konsumtionskasserer i Grenaa 27. august 1802. Hansen fik løfte om dette embede mod at afstå sin kaldsret til Tøstrup kirke. Forligskommissær indtil 1821.

1834-1849
Henrik Ludvig Gether, født 11. juni 1807 i Wedel, Holstein, død 29. december 1891 på Frederiksberg (begr. i Randers). Gift 7. august 1835 i Hammel med Christiane Thommesen (datter af forvalter Jens Larsen T. og Mette Elisabeth Grüner), født 16. oktober 1808 på Frijsenborg, Hammel sogn, død 26. juli 1857 i Randers (Skt. Mortens).
Sekondløjtnant ved Prins Frederik Ferdinands lette dragonregiment. Told- og konsumtionskasserer i Grenaa 2. august 1834. Told- og konsumtionskasserer i Randers 15. juli 1849.
Karakt. ritmester 1836. R. 1865

1849
Johan Frederik Hansen (søn af sognepræst, professor Peter H. og Abel Marie Clausen), født 11. marts 1788 i København (Helligånds). Gift 1. gang med Serene Johanne Pfeiffer (datter af silke- og klædekræmmer Frederik Ludvig P. og Christiane Marie Winckler), født 1. oktober 1794 i København (Skt. Petri), død 28. januar 1824. Gift 2. gang 18. april 1828 i Aabenraa med Charlotte Marie Christine Schouw (datter af borgmester Bendix Frantz Ludvig S. og Johanne Christiane Georgine Sophie Callisen), født 28. december 1808 i Aabenraa, død november 1851.
Kaptajn. Adjungeret told- og konsumtionsinspektør i Stege 10. november 1818. Toldforvalter i Aabenraa 22. december 1825. Told- og konsumtionskasserer i Randers 26. september 1841. Told- og konsumtionskasserer i Grenaa 15. juli 1849, afskediget 14. september 1849.
Karakt. major.

1849-1851
Mathias Wilhelm Jørgensen (søn af toldbetjent Thomas J. og Anne Marie Lange), født 16. juli 1814 i Stubbekøbing. Gift med Eline Grüner, født ca. 1821 i København.
Konst. told- og konsumtionskasserer i Grenaa 1849. Toldoppebørselskontrollør i Lemvig 20. maj 1851.

PERIODEN EFTER 1851

* * * Toldforvaltere

1851-1864
Laurits Wilhelm Strandgaard (søn af toldbetjent Morten S. og Andrea Henriette Kindler), født 4. august 1804 i København (Trinitatis), død 26. februar 1891 i København (Frelsers). Gift 2. januar 1830 i Aalborg Budolfi kirke med Sara Sophie Leerbech (datter af sognepræst Rasmus L. og Birgitte Marie Svendsen), født 14. september 1808 i Hjortlund præstegård, død 8. april 1866 i Grenaa.
Exam.jur. 1822. Skriver i Generaltoldkammeret. Konst. overtoldbetjent i Ebeltoft, told- og konsumtionsinspektør sst. 3. december 1836. Toldforvalter i Grenaa 20. maj 1851, afskediget 29. januar 1875.
Kammerråd 1854. Justitsråd 1869. R. 1875.

STRANDTOLDVÆSENET

* * * Strandkontrollører

1765-1770
Asmus Witte, død 13. februar 1770 i Rye degnebolig. Gift med Magdalene, død 14. juni 1777 i Haderslev.
Strandkontrollør og toldbetjent i Grenaa 12. februar 1765. Ægteparret var separerede, og Witte døde under et ophold i Rye, mens enken boede i Haderslev. Wittes søster Magdalene Elisabeth var gift med Bendt Zacharias Bendtsen, København.

1770-1801
Andreas Hansen Schmidt, født ca. 1735, død 25. januar 1801 i Skanderborg. Gift med Anne Marie, født ca. 1749, død 25. december 1803 i Skanderborg.
Strandkontrollør og toldbetjent i Grenaa 13. marts 1770. Var bosat i Skanderborg 1787.

torsdag den 24. oktober 2013

Toldere i Mariager og Hadsund

Byens historie: Mariager fik købstadsrettigheder i 1592. Byen havde kun 393 indbyggere i 1801, en stigning på 23 siden 1672! Byens vigtigste indtægtskilde var produktion og salg af brændevin og malt, men i øvrigt var det en fattig by, der ikke havde noget væsentligt opland, og i det hele taget lå meget klemt og afsides mellem Hobro og Randers. Færgefarten over fjorden ophørte allerede i midten af 1700-tallet, idet de rejsende foretrak overfarten ved Hadsund. Landbrugsjorden omkring Mariager var mager, og udgjorde intet aktiv for byen. Anlæggelsen af en skibsbro i 1804 hjalp dog noget, og forbedringerne i landbruget og de bedre samfærdselsmidler fik også betydning for Mariager, der i 1850 talte 546 indbyggere.

Toldvæsenet: På forslag fra en borger i Hobro blev der i 1581 oprettet et toldsted vced færgestedet i Hadsund, og forslagsstilleren blev i øvrigt selv udnævnt til accisemester (jf. reskript 6.5.). Sandsynligheden taler for at toldstedet derefter blev flyttet til Mariager, da byen fik sine købstadsrettigheder i 1592. Men først i 1620 ved vi med sikkerhed, at toldstedet vitterligt lå i Mariager. I 1680 blev toldstedet imidlertid flyttet tilbage til Hadsund, og selvom borgerne i Mariager ofte bad om at få toldstedet tilbage, lykkedes det først i 1780 (kgl. reskr. 17.8.). Tolder Rasmus Greve flyttede til Mariager, men døde allerede året efter. Kontrollør Mikkel Quortrup blev derimod i Hadsund, idet han i begyndelsen af 1781 fik kgl. bevilling på kroen ved færgestedet og kort efter sin afsked fra toldvæsenet. Den nye toldkontrollør blev pålagt at slå sig ned i Mariager.

Bortforpagtning af tolden: I 1751 forpagtede købmand Laurits Lauritsen Skipper (død tidligst 1767) tolden i Mariager. Han beholdt den i fem år, og fra 1756 forpagtede købmand Anders Jacobsen Ørum (1719-1758) tolden i byen. Efter hans død i 1758, videreførte den ugifte købmands arvinger forpagtningen indtil dens ophør med udgangen af 1760. I begge femårsperioder stod tolder Rasmus Greve for statens kontrol af toldforpagterne.

Bortforpagtning af konsumtionen: Købmand Jens Lind (ca. 1691-1780) havde byens konsumtion i forpagtning i treårene 1734-36 og 1737-39. Staten overtog konsumtionen i 1779.

Personalereformerne: Da toldstedet flyttede til Mariager i 1781 blev konsumtionsforvalter Luno tillige udnævnt til tolder. Syv år senere (1788) blev konsumtionskontrollør Billeschou tillige udnævnt til toldkontrollør, da den hidtidige toldkontrollør i stedet blev udnævnt til tolder. Selv om embedsbetegnelserne told- og konsumtionsinspektør og -kasserer, som blev almindelige i de fleste danske købstæder i løbet i 1790’erne, først formelt blev indført i Mariager 1810, var personalereformen dog reelt på plads i 1788. Da Starck blev udnævnt til overtold- og konsumtionsbetjent i 1798, blev det bestemt at han skulle varetage inspektionsopgaverne. Starck blev forflyttet til Grenaa i 1808 og tolder Hasselbalch overtog for en stund begge embeder, men døde allerede året efter. Derefter var begge embeder vakante, indtil Generaltoldkammeret i 1810 udnævnte en told- og konsumtionsinspektør og en told- og konsumtionskasserer.

Personaleforholdene: Folketællingen for 1801 omtaler foruden embedsmændene tre underbetjente: Lars Kaarup, Niels Fruerlund og Thomas Nielsen Møller.
Toldkalenderen for 1847 omtaler seks underbetjente (løn: 200 rdl.) og en assistent (løn: 120 rdl.), der tillige var lods. Hertil kom inspektøren (løn: 700 rdl.), kassereren (løn: 700 rdl.) og strandkontrolløren (løn: 350 rdl.).
Efter lønningsloven for 1851 fik Mariager følgende personalenormering: En toldoppebørselskontrollør (løn og kontorhold: 800 + 150 rdl.), tre toldassistenter (løn: hhv. 400, 300 og 300 rdl.) og en toldkarl (løn: 150 rdl.).

Strandkontrollørerne: Et strandkontrollørembede eksisterede fra 1765 til 1820 og igen fra 1830. Den første (Vigfus Magnusson) boede i Hobro, men fra 1770 boede efterfølgerne ved Alsodde. Strandkontrollørens løn blev i 1851 fastsat til 500 rdl.

Lokaler: Toldboden ved havnen blev opført i 1822. Den er for længst blevet nedrevet, muligvis i de første år eller årtier efter toldstedets nedlæggelse i 1923. Et toldkammer i Østergade er markeret på bykortet i Trap Danmarks 3. udgave (1901). Der er muligvis tale om nr. 28, en fredet bindingsværksbygning

TOLDVÆSENET I PERIODEN INDTIL 1809

* * * Toldere


1661-1662
Johan Kall, død tidligst 1667. Gift med Margrethe Jensdatter, død tidligst 1637.
Tjente kongen i kejserkrigene. Borgmester i Mariager ca. 1635, tillige tolder sst. ca. 1648, kgl. konf. 1661. Tillige konsumtions- og stempelpapirsforvalter 1661.

1662-1680 (?)
Børge Johansen Kall (søn af borgmester Johan K. og Margrethe Jensdatter), død tidligst 1684. Gift med Margrethe Bay.
Tolder i Mariager 21. oktober 1662, tillige borgmester sst. 1. august 1667, afskediget 22. november 1681. I 1672 opstod der rygter, om at Kall var flygtet fra byen, og kongen udnævnte den 18. august en ny borgmester og tolder. Da Kall kort efter dukkede op i byen igen, og det ikke var til at få hoved og hale i rygterne, fik han straks sine embeder tilbage, og bestallingen til Jens Hansen Terslev blev annulleret.

1680-1695 (?)
Niels Svendsen, født i Skåne, død tidligst 1694. Gift med Mette Jensdatter Hvass, død tidligst 1684.
Tolder i Hadsund 18. september 1680. Han og hustruen skrev testamente i 1684.

1696-1704 (?)
Eiler Hansen Steenfeldt (søn af Hans Pedersen Holst), født i Borød på Sjælland, død 9. marts 1720. Gift med Margrethe Eriksdatter, død tidligst 1702. Gift 2. gang med Maren Jørgensdatter (datter af sognepræst Jørgen Madsen), født i Søby præstegård (ved Hammel), død senest 1718.
Tolder i Hadsund 22. februar 1696, havde stadig embedet i 1704. Forpagter på Løvenholm, Demstrup sogn senest 1713.

1714-1730
Anders Poulsen, død 30. september 1730 i Hadsund, Vindblæs sogn. Gift med Anne Margrethe Pors, død 10. maj 1747 i Viborg.
Tolder i Hadsund senest 1714.

1730-1747
Christian Severin, begr. 27. januar 1747 i Hadsund, Vindblæs sogn. Gift ca. 1732 med Anne Cathrine Hansdatter, født ca. 1705, begr. 6. august 1760 i Hadsund, Vindblæs sogn.
Volontør i Krigskancelliet i syv år. Adjungeret tolder med successionsret i Hadsund 6. september 1729, kgl. konf. 9. april 1731.
Hans søster Anne Sørensdatter omtales i et testamente fra 1740, hvorfor der er grund til at tro, at Severins fødenavn var Sørensen.

1747-1750
Rasmus Greve, født ca. 1711, begr. 17. juli 1781 i Mariager. Gift 1. gang 27. oktober 1741 i Næstved (Skt. Mortens) med Ellen Pedersdatter Lelling, født ca. 1720, begr. 18. januar 1758 i Hadsund, Vindblæs sogn. Gift 2. gang 1760 (kgl. bev. 28. november) med Cathrine Margrethe Skipper (datter af byskriver Jesper Johansen S. og Bente Elisabeth Hviid), født ca. 1720 i Hobro.
Kgl. godsforvalter på Bregentved gods. Tolder i Hadsund 14. februar 1747.

1751-1755
Laurits Lauritsen Skipper (søn af byfoged Laurits Christensen S.), født i Hobro, død tidligst 1767. Gift 1731 (kgl. bev. 1. juni) med Karen Kirstine Selmer (datter af byfoged Niels Rasmussen S. og Mette Marie Lauritsdatter), født 10. februar 1710 i Assens, død efter 1767.
Købmand i Hobro. Toldforpagter i Mariager 1751.

1756-1760
Anders Jacobsen Ørum (søn af degn Jacob Christensen Ø. og Inger Andersdatter), døbt 27. februar 1719 i Gammelstrup degnebolig, død 18. marts 1758 i Hobro. Ugift.
Købmand i Hobro. Toldforpagter i Mariager 1756.

1761-1781
Rasmus Greve
Tolder i Mariager 1761 (se ovenfor).

1781-1788
Jens Luno, født 28. februar 1748 i København, død 23. januar 1796 i Randers. Gift 29. november 1782 i Mariager kirke med Charlotte Elisabeth Boeck, født 23. december 1754 i København, død 2. februar 1815 i Randers.
Konsumtionsforvalter i Mariager 11. juni 1778, tillige tolder sst. 5. september 1781. Tolder i Randers 30. januar 1788. Tolder Luno var far til den kendte københavnske bogtrykker Bianco Luno.

1788
Olafúr Olavius (søn af bonden Olafúr Jónsson og Guđrún Árnadóttir), født ca. 1741 i Eyri í Seyđisfirđi, Island, begr. 28. august 1788 i Mariager. Gift 1. august 1783 i Øster Tørslev kirke med Ingeborg Dorthea Meldahl (datter af sognepræst Jens Tollesen M. og Ingeborg Dorthea Langballe), døbt 8. maj 1761 i Sønder Onsild præstegård.
Student 1765. Studerede ved Københavns Universitet, men rejste tilbage til Island, hvor han en tid var bogtrykker. Senere gennemrejste han landet i tre somre og udgav en skildring af forholdene på den store ø. Tolder i Skagen 1779. Tolder i Mariager 13. februar 1788.
Kammersekretær 1777.

1788-1809
Jacob Nielsen Hasselbalch (søn af købmand Niels H. og Bodil Kjærgaard), døbt 21. februar 1740, død 30. september 1809 i Mariager. Gift 1. gang 10. februar 1767 i Randers Skt. Mortens kirke med Marie Kirstine Christensdatter Welling (datter af købmand Christen Madsen W. og Anne Rasmusdatter Broch), døbt 2. juli 1746 i Randers, begr. 30. august 1769 i Randers. Gift 2. gang 1770 (kgl. bev. 31. august) med Cathrine Pedersdatter Frølund (mulig datter af Peder Jensen F. og Anne Pedersdatter Kølbæk, Lund, Gjellerup sogn), født ca. 1752, død 12. marts 1828 i Randers.
Købmand (kornhandler) i Randers 1767, gik fallit 1776. Kontrollør og toldbetjent i Mariager 5. september 1781, tolder sst. 19. september 1788.
Landvæsenskommissær. Kammerråd.


* * * Toldkontrollører

1670-1680 (?)
Adser Pedersen. Gift med Kirsten Lauritsdatter.
Toldbetjent i Mariager og Hobro 8. september 1670, tillige rådmand sst. 1671. Hans og hustruen skrev testamente 1678.

1680
Anders Nicolajsen
Toldbetjent i Mariager 31. marts 1680.

1680-1695 (?)
Henning Hansen, død efter 1686.
Visitør i Hadsund 18. september 1680.

1696-1738
Hans Mikkelsen Bentzon, født ca. 1665, død 12. september 1757 i Hadsund, Vindblæs sogn. Gift 1. gang med Anne Cathrine Bølck, død 1702. Gift 2. gang 1704 (kgl. bev. 10. maj) med Anne Christensdatter Thorsager, født ca. 1677, begr. 18. oktober 1740 i Hadsund, Vindblæs sogn.
Toldbetjent og visitør i Hadsund 1. januar 1696, kgl. konf. 5. december 1699. Hans søn, der kaldte sig Fabich, var sognepræst i Gjern.

1738-1750
Niels Jørgensen Lassen, født ca. 1699, død 4. marts 1770 i Ballegård, Falslev sogn. Gift 29. august 1742 i Vindblæs kirke med Marie Sophie Bentzon (datter af toldkontrollør Hans Mikkelsen B. og Anne Christensdatter Thorsager), født ca. 1710, begr. 12. april 1768 i Balle, Falslev sogn.
Toldbetjent og visitør i Hadsund 5. marts 1738. Ejer af Ballegård i Falslev sogn.

1751-1760
Rasmus Greve
Kontrollør imod toldforpagterne i Mariager 27. januar 1750 (se ovenfor).

1761-1770
Niels Jørgensen Lassen
Toldbetjent og visitør i Hadsund 1761 (se ovenfor).

1770-1781
Mikkel Christensen Quortrup (søn af Christen Q.), døbt 12. oktober 1727 i Kærby sogn, begr. 18. maj 1797 i Hadsund, Vive sogn. Gift 22. september 1769 i Svenstrup kirke med Anne Sophie Brasch (datter af Jens B. og Cecilie Cathrine Hastrup), døbt 19. oktober 1732 på Kjellerup, Svenstrup sogn, begr. 18. oktober 1796 i Hadsund, Vive sogn.
Skriverkarl hos tolder Greve. Succederende kontrollør og toldbetjent i Hadsund 24. oktober 1763, virkelig 20. marts 1770, afskediget 5. september 1781. Kort før sin afsked havde Quortrup erhvervet færgestedet og kroen på den nordlige side af Mariager fjord, der sikkert var mere indbringende end kontrollørembedet.

1781-1788
Jacob Nielsen Hasselbalch
Kontrollør og toldbetjent i Mariager 5. september 1781, tolder sst. 19. september 1788 (se ovenfor).

1788-1798
Søren Bruun Billeschou (søn af sognepræst Peder Hansen B. og Maren Pedersdatter Rosenmejer Mulvad), født 21. august 1729 i Engum præstegård, død 6. juli 1808 i Falslev sogn. Gift 1. gang ca. 1759 med Kirsten Mortensdatter Brøchner (datter af farver Morten Jensen B.), døbt 4. februar 1729 i Randers, død ca. 1775-80. Gift 2. gang 24. september 1782 i Bjerring kirke med Cathrine Marie Simonsdatter Schiødt, født ca. 1743, død ca. 1788. Gift 3. gang 11. maj 1790 i Kastbjerg kirke med Margrethe Elisabeth Gottlieb, født ca. 1732 i Kalundborg.
Farver i Nykøbing M. 1757, gik fallit 1766 og bosatte sig i København, hvor familien levede i trange kår. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Mariager 23. juli 1778, tillige kontrollør og toldbetjent i Mariager 19. september 1788, afskediget 17. oktober 1798. Boede som pensionist i Mariager, men flyttede senere til Falslev.

1798-1808
Carl Hartmann Wilhelm Starck, født ca. 1761, død 13. oktober 1820 i Grenaa. Gift ca. 1786 med Karen Aagaard, født ca. 1759, død 9. december 1819 i Grenaa.
Kommandersergent i Livgarden, sekondløjtnant ca. 1801, kaptajn i landeværnet ca. 1805. Overtold- og konsumtionsbetjent i Mariager 17. oktober 1798. Told- og konsumtionsinspektør i Grenaa 26. januar 1808. Ifølge hans bestalling fra 1798 skulle Starck varetage toldinspektionsforretningerne i Mariager. Måske har der været tale om at aflaste Hasselbalch fra en del af hans mange opgaver. Efter Starcks forflyttelse i 1808 stod kontrollørembedet vakant.
Kammerråd 1815.KONSUMTIONSVÆSENET I PERIODEN 1779-1809

* * * Konsumtionsforvaltere

1779-1788
Jens Luno
Konsumtionsforvalter i Mariager 11. juni 1778 (se ovenfor).

1788
Olafúr Olavius
Tolder i Mariager 13. februar 1788 (se ovenfor).

1788-1809
Jacob Nielsen Hasselbalch
Tolder sst. 19. september 1788 (se ovenfor).


* * * Konsumtionskontrollører

1779-1798
Søren Bruun Billeschou
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Mariager 23. juli 1778, tillige kontrollør og toldbetjent i Mariager 19. september 1788, afskediget 17. oktober 1798 (se ovenfor).

1798-1808
Carl Hartmann Wilhelm Starck
Overtold- og konsumtionsbetjent i Mariager 17. oktober 1798 (se ovenfor).


PERIODEN 1810-1851

* * * Told- og konsumtionsinspektører

1810-1851
Andreas Christian Schmidt (søn af the- og porcelænshandler Ulrich S. og Helene Alstrup), døbt 18. marts 1782 i København (Helligånds), død 18. januar 1857 i Mariager. Gift med Sophie Junge (datter af boghandler Hans Christian J. og Cathrine Elisabeth Michaelsen), døbt 5. september 1779 i København (Skt. Nikolaj), død 24. september 1859 i Kvottrup, Hem sogn (begr. i Mariager).
Volontør i Generaltoldkammeret. Told- og konsumtionsinspektør i Mariager 15. marts 1810, afskediget 25. marts 1851.


* * * Told- og konsumtionskasserere

1810-1848
Peter Kragh (søn af sognepræst Søren K. og Voldborg Malthesdatter), født 30. august 1781 i Mandø præstegård, død 27. oktober 1848 i Mariager. Gift 16. juli 1812 i Gerding med Kirstine Sophie Tilemann (datter af sognepræst Samuel T. og Charlotte Sophie Valeur), født 12. oktober 1791 i Gerding præstegård, død 9. april 1830 i Mariager.
Volontør i Generaltoldkammerets søndenfjeldske kontor. Told- og konsumtionskasserer i Mariager 15. marts 1810.

1848-1851
Johan Henrik Carl Frederik Syberg
Konst. told- og konsumtionskasserer i Mariager 10. november 1848 (se nedenfor).


PERIODEN EFTER 1851

* * * Toldoppebørselskontrollører

1851-1863
Johan Henrik Carl Frederik Syberg, født 11. marts 1806 i København, død 14. juli 1883 i Nykøbing M. Gift 25. maj 1831 i Ebeltoft kirke med Else Marie Zacho (datter af snedker Jens Peter Z. og Karen Marie Pedersdatter), døbt 9. januar 1793 i Teglhuset, Hammel sogn, død 11. juni 1855 i Mariager. Gift 2. gang 25. maj 1856 i Vindblæs kirke med Frederikke Johanne Jespersen (datter af købmand Hans Baastrup J. og Helene Brædstrup), født 16. maj 1828 i Skanderborg.
Toldbetjent i Frederikshavn. Strandtoldbetjent i Mariager 14. december 1830, strandkontrollør sst. 22. maj 1845, kgl. udnævnelse 13. oktober 1847, konst. told- og konsumtionskasserer sst. 10. november 1848, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851. Toldforvalter i Nykøbing M. 16. oktober 1863. I årene som strandkontrollør boede Syberg i Als.
Prædikat af toldforvalter 17. maj 1852.

1864-1870
Søren Jepsen Lauritsen (søn af fisker og færgekarl Jeppe Hansen L. og Karen Sørensdatter), født 20. marts 1818 i Odden, Nordby sogn, død 16. maj 1870 i Mariager. Gift med Nicoline Hansine Schiønning, født ca. 1827, død 2. februar 1870 i Mariager.
Toldoppebørselskontrollør i Rørvig 1845. Toldoppebørselskontrollør i Mariager 2. april 1864.


STRANDTOLDVÆSENET

* * * Strandkontrollører

1765-1770
Vigfús Magnússon, født i Island, død ca. 1770 i Hobro. Ugift.
Tjener hos kammerråd Schumacher i København. Undervisitør i København. Strandkontrollør og toldbetjent ved Mariager fjord 12. februar 1765. Hans bror var den islandske eventyrer Árni Magnússon, og omtales i dennes erindringer, der er udgivet i serien ”Memoirer og Breve”.

1770-1784
Christoffer Klingbech, født ca. 1718, begr. 20. maj 1784 i Odde, Als sogn. Gift 1. gang med Amalie Margrethe. Gift 2. gang 22. august 1763 i Kerteminde kirke med Susanne Margrethe Holm, født ca. 1739, død 1. marts 1814 i Gudum sogn.
Toldkontrollør i Kerteminde 1763. Strandkontrollør ved Mariager fjord 31. december 1770. Var bosat i Hobro i 1775.

1784-1820
Søren Ibsen, født ca. 1738, død 23. november 1823 i Als, Als sogn. Gift 23. september 1775 i Gentofte kirke med Mette Kirstine Colding, født ca. 1739, begr. 28. juni 1812 i Als, Als sogn.
Strandvisitør mellem Næstved og Korsør 27. juli 1775, strandtoldbetjent mellem København og Helsingør 24. juli 1783. Strandkontrollør ved Mariager fjord 9. juni 1784, afskediget 19. december 1820, hvorefter embedet blev nedlagt og erstattet af et kontrollørembede.

1845-1848
Johan Henrik Carl Frederik Syberg
Strandtoldbetjent i Mariager 14.12.1830, strandkontrollør sst. 22.5.1845, kgl. udnævnt 13.10.1847. Var bosat i Als (se ovenfor).

1848-1851 (1895)
Christian Magnus Bang (søn af købmand og brændevinsbrænder Mads Rostock B. og Johanne Kirstine Thodberg), født 7. september 1810 i Fladstrand (Frederikshavn), død 13. juli 1895 i Als, Als sogn. Gift 1. gang 18. marts 1836 i Elling med Augusta Henriette Petersen, født ca. 1811 i København, død 13. november 1853 i Als, Als sogn. Gift 2. gang 10. oktober 1854 i Als med Juliane Cathrine Marie Sophie Wanning (datter af sognepræst Poul Gotfred W. og Dorthea Margrethe Krarup), født 19. februar 1832 i Brøndum præstegård, død 6. marts 1888 i Als, Als sogn.
Ejer af den fædrene gård Bannerslund i Elling sogn 1835. Toldassistent i Als, toldkontrollør sst. 4.8.1853.
Prædikat af strandkontrollør. D.M. 1892.

onsdag den 23. oktober 2013

Toldere i Hobro

Hobro toldsted omtales allerede i 1546 og 1567, men blev flyttet til færgelejet i Hadsund i 1581. I 1620 lå toldstedet imidlertid i Mariager, og forblev her indtil det atter flyttede til Hadsund i 1680. Først i 1663 kender vi navnet på en tolder i Hobro, og i 1671 fik borgmester Peder Bering kgl. bestalling på toldembedet, for atter at miste det ved den store toldreduktion det følgende år.

Om byens konsumtionsvæsen haves ikke mange oplysninger. Samme Bering forpagtede byens konsumtion i 1673 og 1674. Fra 1719 og mange år frem forpagtede købmand Niels Kirketerp konsumtionen. Ved statens overtagelse af konsumtionsvæsenet i 1779 blev der ansat både forvalter og kontrollør i Hobro, men allerede i 1795 blev de to embeder slået sammen til ét forvalterembede.

I 1834 fik Hobro sit havneanlæg med bolværker og skibsbro, og seks år senere fik byen atter sit eget toldvæsen, og Generaltoldkammeret udnævnte en toldinspektør og toldkasserer, der også varetog konsumtionsforretningerne (jf. plakat 30.11.1839). Allerede i 1840 blev der opført en toldbod på havnen, som var i brug indtil byens nye toldkammer stod færdig i 1945.

Ved lønningsloven i 1851 fik Hobros toldsted følgende normering: En toldforvalter (løn 1500 rdl. + kontorhold 250 rdl.) og to toldassistenter (løn 400 + 300 rdl.). Alle tre embedsmænd var bosat i Hobro.

PERIODEN INDTIL 1672

* * * Toldere

Før 1663-1671
Mathias Ibsen, død 1671 i Hobro. Gift ca. 1648 med Anne Sørensdatter Bloch (datter af borgmester Søren Mortensen Bloch og Maren Nielsdatter), død senest 1682.
Tolder i Hobro, nævnt 1663. Tillige borgmester 7. maj 1667.

1671-1672
Peder Jensen Bering, død efter 1682.
Borgmester og tolder i Hobro 6. december 1671. Forpagter af byens konsumtion 1673 og 1674. I 1682 var han endnu borgmester og boede i en ejendom, der tilhørte Jens Døstrups arvinger.


PERIODEN 1779-1795

* * * Konsumtionsforvaltere

1779-1781
Christian Friis, død 20. marts 1782 i Hobro (?). Vist ugift.
Forvalter på grev Holsteins godser. Prokurator ved alle under- og overretter i Danmark og Norge, Højesteret undtaget 17. januar 1766. Bosat i Aalborg 1767-76. Konsumtionsforvalter i Hobro 1779, afskediget i unåde 12. marts 1781.

1781-1795
Conrad Sparre (søn af sognepræst Corfitz S. og Birthe Marie Fabricius), født ca. 1729 i Øster Hæsinge præstegård, begr. 31. juli 1806 i Stubbekøbing. Gift 1. gang med Benedikte Cathrine Høyer (datter af sognepræst Frederik Hansen H. og Elisabeth Margrethe Steenberg), døbt 9. juli 1728 i Skivum præstegård, begr. 15. september 1768 i Ondrup, Odder sogn. Gift 2. gang ca. 1775-80 med Birgitte Mortensdatter (datter af købmand Morten Nielsen Kirketerp og Anne Marie Wedege), født ca. 1736 i Hobro, død 31. maj 1797 i Hobro (hun gift 1. gang med byfoged, kammerråd Søren Pedersen Langballe, død 1774 i Hobro).
Løjtnant. Herredsskriver. Konsumtionsforvalter i Hobro 2. april 1781 (idet konsumtionsforvalter Laurberg, Skanderborg, ikke ønskede embedet). Toldinspektør i Stubbekøbing 28. januar 1795, afskediget 28. september 1796.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1786
Frands Lauritsen Behm, død 12. juni 1786 i Hobro (?). Gift 1. gang 27. september 1757 i Thisted kirke med Kirstine Marie Jelstrup (datter af Jacob Olesen J.), begr. 19. december 1766 i Thisted. (gift 1. gang 1753 med Christen Bach). Gift 2. gang 23. oktober 1772 i Nibe kirke med Mette Marie Jensdatter Bruus (datter af … og Anne Christensdatter Kjær), født ca. 1751, død efter 1801 (gift 2. gang 1793 med Johan Gabler, død før 1801).
Bosat i Thisted i 1760’erne og i Nibe i 1770’erne. Skoleholder i Nibe. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Hobro 11. juni 1778, død i embedet senest 1786. Enken flyttede tilbage til Nibe, hvor hun ernærede sig ved fiskeriet i 1801.

1786-1795
Christen Stockfleth Seeberg, født ca. 1759, død 20. maj 1820. Gift 1. gang 10. april 1788 i Mariager kirke med Ide Sophie Just (datter af prokurator Nicolaj Nissen J. og Johanne Schebye), døbt 28. november 1767 i Næstved (Skt. Peders). (Ægteskabet opløst 1799, hun gift 2. gang 1809 med prokurator Otto Frederik Kralund, 1783-1844, men atter skilt). Gift 2. gang 3. november 1810 i Sønder Nissum kirke med Mette Cathrine Fuglsang (datter af herredsfoged Johan F. og Marie Kirstine Raben), født 3. december 179 i Ringkøbing.
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Hobro 1786. Overtold- og konsumtionsbetjent i Ringkøbing 27. maj 1795.


PERIODEN 1795-1839

* * * Konsumtionsforvaltere

1795-1818
Niels Nyegaard, født ca. 1740, død 2. oktober 1818 i Hobro. Gift med Anne Sophie.
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Grenaa 1779. Konsumtionsforvalter i Hobro 4. februar 1795.

1819-1827
Frederik Georg Thorup, født ca. 1770, død 27. marts 1827 i Hobro. Gift 1. gang med Johanne Nielsen, død 18. maj 1819. Gift 2. gang 9. september 1824 i Hobro kirke med Cathrine Nicoline Ingemann (datter af sognepræst Søren Sørensen I. og Birgitte Svane), født 7. december 1784 i Torkildstrup præstegård, død 11. december 1853.
Sekondløjtnant ved 1. jyske regiments lette dragoner, premierløjtnant 12. januar 1808, ritmesters anciennitet 28. februar 1811, sekondritmester 9. november 1813, afskediget med vartpenge 25. januar 1816. Konsumtionsforvalter samt vejer og måler i Hobro 28. januar 1819. Thorups anden hustru var søster til digteren og forfatteren B.S. Ingemann.

1827-1829
Johan Jacob Schmalfeldt, født ca. 1792, død 18. februar 1841 i Sorø. Gift 3. november 1815 i Skælskør kirke med Edel Margrethe Soel (datter af … Peder Rasmussen S. og Anne Hansdatter), født 25. november 1790 i Skælskør, død 11. maj 1849 i Sorø.
Undertold- og konsumtionsbetjent i København 31. oktober 1819. Konsumtionsforvalter i Hobro 18. juli 1827, fradømtes embedet 1829. Senere told- og konsumtionsbetjent i Sorø.

1830-1839
Frederik Wilhelm rigsgreve Rantzow (søn af Christian Frederik Ernst rigsgreve R. og Charlotte Wilhelmine von Huth), født 12. februar 1798 i Sandviggård ved Hillerød, død 7. juli 1859 i Randers. Gift 8. april 1827 i Vor kirke (Rougsø herred) med Cathrine Marie Clausen, født 27. februar 1802 i København, død 11. april 1855 i Risskov, Vejlby sogn. (Ægteskabet opløst). Gift 2. gang med Lorentze Margrethe Rudebeck, født 10. december 1814 i Hillerød, død 26. november 1900 i Randers.
Kadet 1811, premierløjtnant ved 1. jyske dragonregiment 1817, afskediget 1829. Konsumtionsforvalter i Hobro 28. april 1830, told- og konsumtionsinspektør sst. 31. juli 1839. Told- og konsumtionsinspektør i Nakskov 8. maj 1841, told- og konsumtionsinspektør i Randers 25. oktober 1848.


PERIODEN EFTER 1839

* * * Told- og konsumtionsinspektører

1839-1841
Frederik Wilhelm rigsgreve Rantzow
Konsumtionsforvalter i Hobro 28. april 1830, told- og konsumtionsinspektør sst. 31. juli 1839. Told- og konsumtionsinspektør i Nakskov 8. maj 1841 (se ovenfor).

1841-1869
Ludvig Othar Christian Faye (søn af amtmand Gerhard F. og Karen Christiane Stockfleth), født 5. september 1800, død 1. marts 1869 i Hobro. Gift 28. december 1843 i Skjern kirke med Christiane Louise Jansen (datter af byfoged Hans Billeschou J. og Elise Juliane Høm), født 15. oktober 1818 i Hobro, død 27. juli 1870 i Aalborg (begr. i Hobro).
Student. Cand.phil. 1826. Studerede jura, men opgav pga. øjensygdom. Lærer ved de massmanske skoler 1831 og ved Deichmans institut. Konst. konsumtionsforvalter i Nykøbing M. 1835. Told- og konsumtionsinspektør i Hobro 2. juli 1841, toldinspektør sst. 20. maj 1851.

* * * Told- og konsumtionskasserere

1839-1864
Christian Hassing (søn af sognepræst Peder H. og Bodil Lunge Rafn), døbt 8. juli 1794 i Vrå præstegård, død 28. maj 1876 i Hobro. Gift 1. gang 26. september 1815 i Solbjerg kirke med Charlotte Curtius (datter af kirurg ved grevskabet Lindenborg Carl Frederik C. og Marianne Garffen), døbt 6. maj 1786 i Gerding sogn, død efter 1834. (Ægteskabet opløst). Gift 2. gang 17. april 1828 i Sæby kirke med Else Caroline Søborg (datter af tømrermester Peder Jensen S. og Karen Bildring), født 16. september 1804 i København, død 7. februar 1881 i Hobro.
Exam.jur. 1814. Prøveprokurator i Hjørring amt marts 1815, prokurator ved retterne i Aalborg stift 3. marts 1819, bosat i Frederikshavn, fra 1821 i Sæby. Told- og konsumtionskasserer i Hobro 18. december 1839, toldkasserer sst. 20. maj 1851, afskediget 8. marts 1864.
Kammerråd 1864.