lørdag den 29. december 2018

Toldere i Præstø

TOLDVÆSENET

* * * Toldere


1669-1684
Peder Christoffersen,
Tolder i Præstø 24. januar 1669, kgl. konf. 12. oktober 1670.

1684-1687
Peter Christian Knoph,
Tolder i Præstø 21. august 1684.

1687-1696
Peder Larsen,
Tolder i Præstø 25. januar 1687.

1696-1706
Hans Willumsen, født ca. 1652, begr. 25. august 1706 i Præstø.
Tolder i Præstø 29. februar 1696. Tillige kirkeværge sst.

1706-1711
N.N.

1711-1716
Frederik Pedersen, født ca. 1659, begr. 16. juni 1716 i Præstø.
Tolder i Præstø 26. januar 1711.

1716-1722
Johan Christoffer Jensen, død 1729 i Præstø.
Ridefoged over Jungshoved amt. Tolder i Præstø 10. august 1716. Amtsforvalter over Vordingborg amt 10. august 1722.

1722-1734
Hans Christian Clausen Kirchmann, begr. 3. juni 1735 i Vordingborg. Gift 11. januar 1713 i Vordingborg med Anne Marie Geertsdatter Londemann, begr. 12. oktober 1736 i Vordingborg.
Kgl. lakaj. Ridefoged i Vordingborg amt 1713, afskediget 1717. Tolder i Præstø 16. november 1722. Tolder i Vordingborg 1. november 1734. Tillige byfoged sst. 22. oktober 1736.

1734-1750
Engelbrecht Hansen, født ca. 1693, død 28. juni 1760 i Præstø. Gift med Gedske Nielsdatter Fogh.
Tolder i Præstø 1. november 1734, kgl. kontrollør imod toldforpagterne 27. januar 1750.

Toldvæsenet i Præstø var i årene 1750-54 bortforpagtet til købmand Jens Frederik Sorterup (d. 1757 i Præstø) og i årene 1755-60 til købmand Jacob Hansteen (d. 1768 i Præstø).


1761-1765
Rasmus Esch, druknet 24. juni 1765 på Præstø fjord. Gift med Kirstine Marie Vogt, født ca. 1733, begr. 22. maj 1776 i Præstø.
Kgl. kontrollør imod toldforpagterne 4. august 1760, tolder sst. 22. januar 1761. – Tolderen og en anden Præstø-borger druknede under sejlads på fjorden, og deres lig blev ikke fundet.

1765-1786
Hans Fjeldstedt, født ca. 1721, begr. 15. april 1786. Gift med Margrethe Irgens, født ca. 1724, begr. 15. december 1798 i Præstø.
Tolder i Præstø 26. juli 1765, tillige konsumtionsforvalter sst. 1778.
Krigsråd.

1786-1792
Peter Hansen, født ca. 1737, død 8. september 1792 i Præstø. Gift ca. 1782 med Anne Cathrine Pedersdatter, født ca. 1752, død 21. februar 1835.
Konsumtionskasserer i Slangerup 1778. Tolder og konsumtionsforvalter i Præstø 19. august 1786.

* * * Toldkontrollører

-1728
Søren Barchmand, født ca. 1675, død 25. juni 1728 i Præstø.
Fuldmægtig på Oremandsgård, senere forpagter af samme gård. Prokurator i Præstø. Byfoged sst. 14. september 1718. Tillige birkedommer ved Jungshoved birk 19. februar 1717. Tillige toldbetjent i Præstø.

1728-1732
Hans Jæger, død 1732 i Præstø.
Byskriver i Præstø 13. oktober 1719. Tillige toldbetjent sst. 19. august 1728.

1732-1738
Lars Morsleth, begr. 22. april 1738 i Præstø. Gift med Marie Jørgensdatter, begr. 19. januar 1738 i Præstø.
Postforpagter. Kontrollør og toldbetjent i Præstø 6. juni 1732, tillige byskriver i Præstø 14. juli 1732.

1738-1750 og 1761-1774
Willum Olesen Ring, født omkring 1710, begr. 14. september 1774 i Præstø. Gift 1. gang med Bolette Schou, død 30. december 1754 i Præstø. Gift 2. gang 13. juli 1759 i Præstø med Maren Willumsdatter Holm, død 5. maj 1769.
Kontrollør i Præstø 10. juni 1738, tillige byskriver sst. 14. juli 1738.

1774-1777
Frederik Christian Jørgensen (søn af byfoged Mogens J. og Cathrine Margrethe Schaltz), født 30. juli 1751 i Stege, død 25. november 1817 i Stege. Gift 1. december 1775 i Damsholte med Birgitte Platou (datter af sognepræst Rasmus P. og Anne Magdalene Schmidt), født 3. juli 1750 i Damsholte, død 1. april 1829 i Stege.
Student 1766 (privat), exam.jur. 1773. Kontrollør og visitør i Præstø 7. november 1774, tillige byskriver sst. 10. november 1774. Adjungeret og succederende byfoged i Stege og herredsskriver i Mønbo herred 2. januar 1777 (tiltrådte efter faderens død i 1784), tillige kontrollør og toldbetjent i Stege ca. 1777, tillige vejer, måler og vrager sst. 2. august 1780, tillige branddirektør sst. 28. maj 1800, tillige tiendekommissær sst.
Kammerråd 1794. Virkelig justitsråd 1809.

1777-1780
Jens Nielsen Brasch (søn af byskriver Niels Jensen og Charlotte Amalie Brasch), døbt 4. september 1740 i Mariager, begr. 13. juni 1786 i Ribe (Domsogn). Gift 9. marts 1775 i Korsør med Cathrine Nissen Bruun (datter af konsumtionsbetjent B.), født ca. 1717, begr. 21. september 1792 i Præstø.
Exam.jur. 1773. Prokurator i Sjælland og bosat i Ringsted. Byskriver i Præstø 19. februar 1777, tillige kontrollør og visitør sst. 24. februar 1777. Byskriver i Skive og herredsskriver i Salling herred 21. januar 1780. Prokurator for alle over- og underretter i Danmark, Hof- og Stadsretten undtagen 12. juli 1782. Rådmand, by- og rådstueskriver i Ribe samt birkeskriver ved Riberhus birk 30. juli 1783.

1780-1792
Hans Christian Haar (søn af sognepræst Niels H. og Christiane Wilhelmine Dedekam), døbt 18. april 1733 i Tjæreby præstegård, Tjæreby sogn, død 28. december 1798 i Præstø. Gift 29. september 1781 i Præstø med Anne Kirstine Nørager (datter af Mogens Jensen og Anne Marie Andersdatter), døbt 28. januar 1742 i Nørager, Gesing sogn, død 15. marts 1814 i Præstø (gift 1. gang 1770 med købmand Ib Pedersen, død 1779 i Præstø).
Student 1752 (Frederiksborg), exam.jur. 1773. Hører ved latinskolen i Vordingborg. Byskriver i Skive og herredsskriver i Salling herred 22. december 1779. Byskriver i Præstø 21. juni 1780, tillige byfoged sst. 7. februar 1781. Tillige kontrollør og visitør sst. 17. august 1780, told- og konsumtionskasserer sst. 24. oktober 1792.


KONSUMTIONSVÆSENET 

* * * Konsumtionsforvaltere


1779-1786
Hans Fjeldstedt,
Tolder i Præstø 26. juli 1765, tillige konsumtionsforvalter sst. 1778.

1786-1792
Peter Hansen,
Tolder og konsumtionsforvalter i Præstø 19. august 1786.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1792
Daniel Artmer (søn af kromand Lorentz A.), døbt 6. april 1739 i Negast kro, Rambin sogn, Rügen, Pommern, død 11. marts 1809 i Præstø. Gift med Dorthea Cathrine Holbeck (datter af kyrasser Peder Christensen H. og Anne Cathrine), døbt 12. februar 1738 i Aabenraa, begr. 1. april 1811 i Præstø.
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Præstø 3. september 1778, told- og konsumtionsinspektør 24. oktober 1792.


TOLD- OG KONSUMTIONSVÆSENET EFTER 1792

* * * Told- og konsumtionsinspektører

1792-1808
Daniel Artmer,
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Præstø 3. september 1778, told- og konsumtionsinspektør 24. oktober 1792.

1809-1830
Frederik Sophonius Westermann Hagerup (søn af sognepræst Søren H. og Sophie Frederikke Westermann), døbt 3. påskedag 1762 i Øya præstegård, Surnadal præstegæld, Møre og Romsdal fylke, Norge død 29. marts 1832 i Christiansfeld. Gift 23. november 1789 i København (Holmens) med Anne Christine Giedde (datter af proviantforvalter Christian G. og Marie Cathrine Flor), født 1769 i Larvik, Norge, død 2. november 1794 i Trondheim, Norge.
Kopist, senere fuldmægtig i Generaltoldkammeret. Told- og konsumtionsinspektør i Præstø 9. maj 1809, afskediget 2. januar 1830.
Overkrigskommissær. Justitsråd 1830.

1830-1851
Emil Lassen (søn af spisemester Lars L. og Cathrine Knudsdatter Svindt), født 23. maj 1794 i København (Sankt Hans hospital), død 1. april 1857 i Præstø. Gift 6. august 1819 på Frederiksberg med Marie Alphonsine Buchter (datter af kattuntrykker Martin B. og Marie Elisabeth Tissot), født 8. marts 1798 i København, død 16. marts 1861 i Præstø.
Kopist i Generaltoldkammerets jyske told- og konsumtionskontor 30. december 1812. Konstitueret told- og konsumtionsinspektør i Præstø 2. januar 1830, fast ansat 28. juli 1832, afskediget 20. maj 1851.

* * * Told- og konsumtionskasserere

1792-1798
Hans Christian Haar,
Kontrollør og visitør i Præstø 17. august 1780, told- og konsumtionskasserer sst. 24. oktober 1792.

1799
Hans Christoffer Neuchs (søn af slagter Christoffer N. og Gertrud Hansdatter Bruun), døbt 1. juni 1752 i Kolding, død 29. september 1804 i Byrum. Gift 6. juli 1787 i Hellested med Rebekka Find (datter af degn Jens Christian F. og Anne Christine Pedersdatter), døbt 24. oktober 1763 i Hellested degnebolig, begr. 13. august 1806 i Byrum (gift 2. gang 1806 med Peder Bech, Byrum).
Student 1771 (København), cand.philos. 1775, exam.jur. 1785. Tolder på Læsø 30. maj 1787. Den 23. januar 1799 blev han forfremmet til told- og konsumtionskasserer i Præstø og Johannes Didrik Smith blev udnævnt til ny tolder på Læsø. Imidlertid blev Neuchs på Læsø, og Smith fik i stedet det ledige konsumtionskassererembede i Slangerup senere samme år.

1799-1810
Just Henrik Schreiber (søn af stadsmusikant Bartholomæus Philip S. og Kirstine Berg), døbt 1. november 1762 i Roskilde (Domsogn), død 13. maj 1810 i Præstø. Gift 7. september 1791 i Slangerup med Karen Sophie Riis (datter af svensk postfører Mathias R. og Ingeborg Marie Hansen), født ca. 1772.
Konsumtionskasserer i Slangerup 1789. Told- og konsumtionskasserer i Præstø 29. maj 1799.

1810-1830
Jens Didrik Lange (søn af postsekretær Christian Didrik L. og Anna Beckmann), døbt 10. november 1774 i København (Holmens), død 8. april 1830 i Præstø. Gift 20. juli 1810 i København (Trinitatis) med Anne Marie Prom (datter af urtekræmmer Søren P. og Cecilie Marie Falkenberg), født 5. september 1785 i København (Frue), død 12. marts 1859 i Præstø.
Student 1791 (privat), exam.jur. 1797. Kopist i Generaltoldkammerets sjællandske kontor 12. juni 1799. Told- og konsumtionskasserer i Præstø 2. juli 1810, tillige vejer, måler og vrager sst. 10. maj 1811.

1830-1843
Hans Didrik Grove (søn af kommitteret Emanuel Rasmus G. og Petronelle Brinck-Seidelin), døbt 2. maj 1788 i København (Frue), død 13. december 1852. Gift 28. december 1831 i Brønshøj kirke med Jeanette Bolette Rademacher, født 28. oktober 1804 i København, død 23. oktober 1880.
Konsulatsekretær i Marokko. Konst. told- og konsumtionskasserer i Ebeltoft 1824, virkelig 7. februar 1827. Told- og konsumtionskasserer i Præstø 15. september 1830. Told- og konsumtionskasserer i Roskilde 20. april 1843, afskediget 20. maj 1851.
Hofjunker. Justitsråd 1840.

1843-1851
Andreas Christian Madsen (søn af proviantskriver Anders M. og Sophie Elisabeth Jessen), født 29. januar 1802 i København (Garnisons), død 4. juli 1882. Gift 8. september 1838 i København (Holmens) med Ludovica Francisca Amalie Augusta Gamél, født 6. september 1806 i København, død 20. april 1892.
Passkriver i København. Told- og konsumtionskasserer i Præstø 27. oktober 1843, toldforvalter sst. 20. maj 1851, afskediget 10. juni 1882.
Kammerråd 1856. Etatsråd 1882.

* * * Toldforvaltere

1851-1882
Andreas Christian Madsen,
Told- og konsumtionskasserer i Præstø 27. oktober 1843, toldforvalter sst. 20. maj 1851, afskediget 10. juni 1882.

* * * Toldkontrollører

1845-1846
Johannes Schønberg (søn af høker Niels Andersen S. og Jacobe Christensdatter), født 13. december 1791 i København (Frue), død 9. maj 1870 i København (Johannes). Gift 14. juni 1821 i København (Garnisons) med Anne Christine Cathrine Berg (datter af artillerist Lars Larsen B. og Elisabeth Jensdatter), døbt 9. april 1786 i København (Garnisons), død 1. januar 1863 i Assens.
Student 1813 (privat), cand.jur. 1820. Regimentskvartermester ved Kronens Regiment 10. december 1820, afskediget 4. maj 1829. Told- og konsumtionsunderbetjent i Præstø 26. april 1837. Told- og konsumtionskontrollør i Assens 12. maj 1847, afskediget 4. maj 1863.
Overkrigskommissær 1832.

1847-1848
Peter Petersen (søn af bagermester Peder Nielsen og Anne Cathrine Jensdatter), født 6. april 1808 i Horsens, død 1. maj 1882 i Frederikshavn. Gift 2. april 1857 i Skærup med Wilhelmine Deodata Adolph (datter af farver Peter Daniel Zahrt A. og Magdalene Cathrine Boldt), født 2. april 1832 i Faaborg, død 5. januar 1894 i Vesterby, Skagen landsogn.
Kontorist hos toldkasserer Myhre, Horsens. Konstitueret overtoldbetjent i Middelfart. Told- og konsumtionsoverbetjent Assens 29. november 1843. Told- og konsumtionskontrollør i Præstø 12. maj 1847. Told- og konsumtionskontrollør i Horsens 8. april 1848. Toldkontrollør i Vejle 20. august 1852. Toldforvalter i Frederikshavn 31. maj 1866, afskediget 11. august 1880.
Kammerråd 1869. – R. 1880.


FAKSE LADEPLADS 

* * * Strandkontrollører 

1844-1849
Johan Christian Lund, født 8. januar 1812 i København, død 24. august 1887. Gift 10. januar 1843 i Næstved (Peders) med Marie Dorthea Charlotte Birgitte Henrichsen (datter af prokurator Søren H. Esaia Sophie Caroline Ferdinandine Grønvold), født 5. december 1817 i Næstved (Mortens), død 1894.
Sergent. Toldbetjent i Hillerød 4. november 1837, forflyttet til Præstø 18. marts 1839. Konstitueret strandtoldbetjent i Fakse Ladeplads 30.10.1840, konstitueret strandkontrollør sst. 22. maj 1845. Toldassistent i København 5. august 1849, kgl. bestalling 1. juni 1851, toldkontrollør sst. 12. september 1866, afskediget 16. februar 1887.
R. 1887.

1849-1851
Hans Gustav Lillienskiold (søn af oberst, kammerherre Anthon Christian L. og Christiane Louise Pauline Stemann), født 22. marts 1811 i Horsens, død 6. december 1884 i Skive. Gift 23. maj 1862 med Charlotte Sophie Frederikke Emilie Lillienskiold (datter af proprietær Hans Gustav L. og Dorthea Hansen), født 27. oktober 1833 i Hørsholm, død 27. juli 1916 i København (Frihavns).
Student 1832, cand.jur. 1837. Volontør i Generaltoldkammerets 2. danske revisionskontor. Overopsynsassistent i Ringsted 22. juli 1845. Strandkontrollør i Kalvehave 13. marts 1849. Konstitueret toldoppebørselskontrollør i Fakse ladeplads 15. november 1849, kgl. bestalling 20. maj 1851. Toldoppebørselskontrollør i Skive 31. juli 1857, toldforvalter 28. september 1870.

* * * Toldoppebørselskontrollører 


1851-1857
Hans Gustav Lillienskiold
,
Konstitueret toldoppebørselskontrollør i Fakse ladeplads 15. november 1849, kgl. bestalling 20. maj 1851. Toldoppebørselskontrollør i Skive 31. juli 1857.

1857-1860
Christian Gustav Schøsler (søn af postbud og bedemand Jacob Henrik S. og Inger Kirstine Throensen), født 3. oktober 1804 i Faaborg, død 26. januar 1867. Gift 1. gang 1829 med Dorthea Marie Larsen (datter af købmand Johannes L. og Anne Marie Nielsen), født 25. april 1798 i Odense, død 8. juli 1860 i Fakse ladeplads, Fakse sogn. Gift 2. gang 17. maj 1861 i Faaborg kirke med Caroline Sophie Marie Bodholt (datter af købmand Frederik Julius Christian B. og Anne Cathrine Gaarn), født 23. januar 1834 i Byrum (Læsø).
Undertold- og konsumtionsbetjent i Aalborg 1. oktober 1828. Toldassistent i Vejle 1. juni 1851, forflyttet til Horsens ca. 1852, forflyttet til Aalborg ca. 1854. Toldoppebørselskontrollør i Fakse ladeplads 20. december 1857. Toldoppebørselskontrollør i Varde 15. januar 1861, afskediget 16. august 1865.

1861-1873
Jørgen Henrichsen (søn af murermester Henrik Mogensen Moss og Abelone Jørgensdatter), født 29. april 1814 i Hvilsted, Hvilsted sogn, Aarhus amt, død 31. august 1909. Gift 29. april 1854 i Aarhus (Domsogn) med Marie Boline Amalie Andersen (datter af grovsmedesvend, senere teaterkontrollør Niels A. og Dorthea Jochumsdatter), født 23. december 1828 i København (Trinitatis), død 11. august 1902.
Toldfuldmægtig i Hjørring, og fra ca. 1844 i Aarhus, tillige revisor ved lodsvæsenet i Nørrejylland. Toldoppebørselskontrollør i Fakse ladeplads 29. august 1861. Toldkasserer i Helsingør 18. august 1873, afskediget 9. juli 1884.
Kammerråd 1869. Etatsråd 1884. – R. 1880.

Toldere i Stege

TOLDVÆSENET

* * * Toldere


1661-1662
Mathias Melhorn,
Tolder på Møn 10. marts 1659, kgl. konf. 12. februar 1661. Toldinspektør i København 8. april 1666, kgl. konf. 2. juni 1670.

1662-1671
Jacob Nielsen Dannefærd, født ca. 1630 på Møn (muligvis i Damme), død februar 1676 nær Wismar, Mecklenburg. Gift med Mette Holtstein, død tidligst 1681.
Jacob Nielsen lod sig hverve som rytter, og var i slutningen af 1655 korporal og kvartmester i den polske konges livregiment. To år senere vendte han tilbage til Danmark og blev sat ved Ditlev Ahlefeldts regiment, hvor han hurtigt blev forfremmet til adjudant. Under svenskekrigen blev afdelingen opløst og indlemmet i det korps bestående af 2.000 ryttere, der efter Roskildefreden i 1658 blev afstået til den svenske konge. Her blev han udnævnt til livknægt hos rigsadmiral Wrangel. Efter svenskernes erobring af Kronborg i september 1658, fik Jacob Nielsen ordre til at føre en del danske krigsfanger med skib til Pommern. Under denne sejlads lykkedes det ham – sammen med ti af fangerne – at erobre det svenske skib og føre det ind til det belejrede København. Som tak udnævnte Frederik III ham til ritmester i Ulrik Christian Gyldenløves regiment og skænkede ham en gård og andet strøgods på Møn. Fra 1661 var han på ventepenge og modtog årligt 400 rdl. – Tolder i Stege 12. september 1662, afskediget 18. juli 1671. – Under den skånske krig blev han udnævnt til staldmester ved artilleriet i 1675 og senere samme år til generalvognmester i hæren, og drog ind sammen med kongen ind i Mecklenburg og Pommern, men døde kort efter i kantonnement ved Wismar. – Hans dødsbo blev afsluttet i 1680 og efterlod ikke meget af værdi til hans enke og otte børn. På grund af hans mange fortjenester skænkede kongen imidlertid enken en gård på Møn.

1671-1673
Lorentz Eriksen Holtstein,
Tolder i Stege 18. juli 1671, atter 24. oktober 1671. Han var sandsynligvis en slægtning til Jacob Dannefærds hustru.

1673-1686
Clemens Høg, begr. 7. september 1728 i Middelfart. Gift med N.N., begr. 17. juni 1722 i Middelfart.
Tjener i sølvkammeret på Københavns slot. Tolder i Stege 4. april 1673. Visitør i Odense 9. januar 1686. Toldbetjent i Middelfart 7. marts 1696.

1684-1707
Bertel Gamst (søn af bogbinder og kordegn Christen Iversen G. og Else ...), død ca. 1707 i Stege. Gift med Lisbeth, født ca. 1642, begr. 24. januar 1715 i Stege.
Tolder i Stege 23. september 1684, atter 1. januar 1686, atter 1. januar 1696.

1707-1720
Hans Pedersen, født ca. 1662, begr. 6. marts 1720 i Stege.
Ridefoged over Møn 1697. Tolder i Stege ca. 1707. Tillige postmester sst.; i postreglementet fra 1714 omtales han som den ”der holdt postbuddet mellem Møn og Vordingborg”.

1721-1726
Peter Ratken, født ca. 1684, begr. 5. marts 1726 i Stege. Gift med Anne Cathrine, født ca. 1694, begr. 11. august 1727 i Stege.
Ridefoged på Møn og Bogø 18. marts 1720. Tillige tolder på Møn og postmester i Stege 16. juni 1721. Hans enke overtog postmesterembedet 24. maj 1726, men døde blot et år senere.

1726-1727
Frederik Braëm, født ca. 1692, begr. 13. januar 1727 i Stege.
Fuldmægtig hos broderen, renteskriver Nicolaj Braëm. Ridefoged på Møn og Bogø samt tolder i Stege 12. marts 1726.

1727-1750
Christoffer Schmidt, født 26. marts 1697 på Lolland, død 9. august 1750 i Stege. Gift 20. august 1727 i Nakskov med Cathrine Krey (datter af skipper Knud Hansen K. og Magdalene Ibsdatter Rød), født 11. marts 1699 i Nakskov, død 8. juni 1762 i Stege.
Konstitueret regimentsskriver ved det lollandske ryttergods. Ridefoged på Møn og Bogø 27. januar 1727, tillige tolder på Møn 17. september 1727, [kgl. kontrollør imod toldforpagterne 27. januar 1750]. – Ligsten i Stege kirke.

Toldvæsenet var i årene 1750-60 bortforpagtet til Søren Holm i Lendemarke, Stege landsogn.

1761-1776
Hans Krey (søn af skipper Knud Hansen K. og Magdalene Ibsdatter Rohde), født ca. 1703 i Nakskov, begr. 22. marts 1776 i Stege. Gift 24. november 1751 i Stege med Anne Marie Horn, født ca. 1723, begr. 28. maj 1803 i Stege.
Kgl. kontrollør imod toldforpagterne 13. april 1751, tolder sst. 22. januar 1761.

1776-1778
Rasmus Friis Klingberg (søn af rådmand Hans K. og Marie Elisabeth Hansteen), født 29. september 1738 i Næstved, død 20. januar 1810 i Vejle. Gift med Christiane Magdalene Hindsberg (datter af garver Hans Olsen Hindsberg og Kirsten Thomasdatter), døbt 26. juli 1746 i København (Frue), begr. 10. maj 1802 i Vejle.
Tolder i Stege 19. september 1776. Kontrollør og visitør i Randers 11. juni 1778. Told- og konsumtionsinspektør i Vejle 22. juni 1792, told- og konsumtionskasserer sst. 1. juni 1803.

1778-1792
Johan Gotfred Koye (søn af kaptajn, senere amtsforvalter på Møn Valentin K. og Sophie Cathrine Ramcken), født 10. august 1744 i København, død 7. februar 1819 i Stege. Gift 6. august 1779 i Vejle med Gustave Henrikke Michaelsen (datter af kaptajn, senere konsumtionskasserer Nicolaj Frederik M. og Sophie Amalie Ziervogel), døbt 12. august 1756 i Aalborg (Budolfi), begr. 21. september 1803 i Stege.
Kadet 1754, sekondløjtnant ved Arveprins Frederiks regiment 1763, premierløjtnant 1773, forsat til Norske Livregiment 1774, afskediget 1778. – Tolder i Stege 11. juni 1778, told- og konsumtionsinspektør sst. 22. juni 1792. – Major ved Søndre sjællandske Landeværnsregiment 1803, afskediget 1808.
Kammerråd 1778. Karakteriseret oberstløjtnant 1808.

* * * Toldkontrollører

1670-1671
Laurits Jensen Bech,
Toldbetjent i Stege og over Møns land 8. september 1670.

1671-1683
Hans Christian Bülger,
Toldbetjent i Stege og over Møns land 27. januar 1671.

1683-1703
Frands Thomsen, begr. 23. februar 1703 i Stege.
Toldbetjent og visitør i Stege 30. januar 1683.

1703-1719
Jacob Andersen, født ca. 1656, begr. 11. september 1719 i Stege.
Toldbetjent og visitør i Stege 3. april 1703.

1719-1736
Nicolaj Schmidt d.Æ.
, begr. 15. september 1736 i Stege.
Barber. Toldbetjent og visitør i Stege 6. november 1719.

1736-1743
Nicolaj Schmidt d.Y.
(søn af barber, senere toldkontrollør Nicolaj S.), født ca. 1714, begr. 30. januar 1748 i Stege. Gift 16. september 1742 i Stege med Anne Margrethe Wiborg (gift 1. gang med købmand Jens Jensen Hage, død 1741 i Stege).
Toldbetjent og visitør i Stege 17. oktober 1736, afskediget 3. april 1743. Købmand i Stege 17. oktober 1742.

1743-1750
Johan Georg Uswaldt, Gift ca. 1729 med N.N. (gift 1. gang med gårdmand Bendt Hansen, død 1728 i Spejlsby, Keldby sogn).
Tjente på Møns amts kontor i 17 år. Toldbetjent og visitør i Stege 8. marts 1743, afskediget 27. januar 1750.

1750
Christoffer Schmidt,
Konstitueret regimentsskriver ved det lollandske ryttergods. Ridefoged på Møn og Bogø 27. januar 1727, tillige tolder på Møn 17. september 1727, [kgl. kontrollør imod toldforpagterne 27. januar 1750].

1750-1751
Mathias Schmidt (søn af tolder Christoffer S. og Cathrine Krey), født ca. 1728 i Stege, begr. 4. juli 1796 i Stege. Gift 1. gang 7. marts 1759 i Maribo med Anne Elisabeth Sølling (datter af hospitalsforstander Knud Sølling og Mette Kirstine Wichmand), døbt 16. september 1739 i Maribo, død 13. september 1770 i Stege. Gift 2. gang 15. september 1775 i Stege med Anne Regine Borre, født ca. 1741, begr. 27. juli 1778 i Stege.
Kgl. kontrollør imod toldforpagterne i Stege 14. september 1750, afskediget 13. april 1751. Tillige ridefoged over Møn og Bogø 14. september 1750. Amtsforvalter over Møn 18. oktober 1769.

1751-1760
Hans Krey,
Kgl. kontrollør imod toldforpagterne 13. april 1751, tolder sst. 22. januar 1761.

1761-1777
Jørgen Lund (søn af organist Jørgen L.), født ca. 1728 i Stege, begr. 23. december 1786 i Stege. Gift med N.N., død senest 1771.
Adjungeret vejer og måler i Stege 17. maj 1756, tillige kontrollør og toldbetjent sst. 22. januar 1761.

1777-1780
Frederik Christian Jørgensen (søn af byfoged Mogens J. og Cathrine Margrethe Schaltz), født 30. juli 1751 i Stege, død 25. november 1817 i Stege. Gift 1. december 1775 i Damsholte med Birgitte Platou (datter af sognepræst Rasmus P. og Anne Magdalene Schmidt), født 3. juli 1750 i Damsholte, død 1. april 1829 i Stege.
Student 1766 (privat), exam.jur. 1773. Kontrollør og visitør i Præstø 7. november 1774, tillige byskriver sst. 10. november 1774. Adjungeret og succederende byfoged i Stege og herredsskriver i Mønbo herred (tiltrådte efter faderens død i 1784), tillige kontrollør og toldbetjent i Stege ca. 1777. Vejer, måler og vrager i Stege 2. august 1780, branddirektør sst. 28. maj 1800, tiendekommissær sst.
Kammerråd 1794. Virkelig justitsråd 1809.

1780-1792
Simon Møller, født ca. 1749, død 17. maj 1812 i Stege. Gift 31. maj 1780 i Stege med Cathrine Kirstine Schmidt (datter af amtsforvalter Mathias S. og Anne Cathrine Sølling), født 30. maj 1760 i Stege, død 19. juli 1834 i Stege.
Kontrollør og toldbetjent i Stege ca. 1780, told- og konsumtionskasserer sst. 29. januar 1800. Tillige postmester sst. 30. september 1808.


KONSUMTIONSVÆSENET


* * * Konsumtionsinspektører

1779-1792
Offe Henrik Høyer (søn af skoleholder Fedder H. og Margrethe Henriksdatter Prang), født ca. 1739 i Aarhus, begr. 25. april 1792 i Stege. Gift 1. gang 30. juni 1780 i Stege med Johanne Irene Bredahl (datter af sognepræst Søren Bygballe B. og Cathrine Jensdatter Engel), født ca. 1759 i Borre præstegård, Præstø amt, begr. 19. oktober 1782 i Stege. Gift 2. gang 13. juni 1783 i Middelfart med Else Margrethe Bredahl (søster til foregående hustru), født ca. 1764 i Borre præstegård, Præstø amt,, begr. 25. marts 1791 i Stege.
Konsumtionsinspektør i Stege 1778.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1792
Christian Ditlev Schneidewindt (søn af købmand, kgl. magasinkræmmer Ditlev Henrik S. og Anne Jensdatter), døbt 13. august 1745 i Nyborg, begr. 30. december 1799 i Stege. Gift 1. gang med Cathrine Kjær, født ca. 1748, begr. 26. februar 1788 i Stege. Gift 2. gang 16. december 1790 i Stege med Birgitte Kirstine Wendorph (datter af færgemand Hans Hansen W. og Maren Knudsdatter Krey), født 14. juni 1751 i Koster færgegård, Stege landsogn, død 23. november 1813 i Vordingborg.
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Stege 1778, told- og konsumtionskasserer sst. 22. juni 1792.TOLD- OG KONSUMTIONSVÆSENET EFTER 1792

* * * Told- og konsumtionsinspektører

1792-1819
Johan Gotfred Koye,
Tolder i Stege 11. juni 1778, told- og konsumtionsinspektør sst. 22. juni 1792.

1818-1819, adjung. 
Johan Frederik Hansen (søn af sognepræst, professor Peter H. og Abel Marie Clausen), født 11. marts 1788 i København (Helligånds). Gift 1. gang 1812 (kgl. bevilling 20. december) med Serene Johanne Pfeiffer (datter af silke- og klædekræmmer Frederik Ludvig P. og Christiane Marie Winckler), født 1. oktober 1794 i København (Petri), død 28. januar 1824. Gift 2. gang 18. april 1828 i Aabenraa med Charlotte Marie Christine Schouw (datter af borgmester Bendix Frantz Ludvig S. og Johanne Christiane Georgine Sophie Callisen), født 28. december 1808 i Aabenraa, død november 1851.
Kaptajn. Adjungeret told- og konsumtionsinspektør i Stege 10. november 1818. Toldassistent i Holnis ca. 1819. Toldforvalter i Aabenraa 22. december 1825. Told- og konsumtionskasserer i Randers 26. september 1841. Told- og konsumtionskasserer i Grenaa 15. juli 1849, afskediget 14. september 1849.
Karakteriseret major.

1819-1829
Carl Anton Mourier (døbt Charles Antoine, søn af præst Frédéric Moïse M. og Marguerite Susanne le Sage de Fontenay), født 14. september 1769 i København (fransk-reformerte), død 3. september 1831 i Ålebæksgård, Borre sogn. Gift med Caroline Sophie Wolck (datter af regimentskvartermester Berthel W. og Maren Ristsdatter), født 2. april 1785 i Moss, Norge, død 24. juni 1848.
Kaptajn. Told- og konsumtionsinspektør i Stege 1. april 1819, afskediget 15. december 1829.
Justitsråd 1819.

1830-1841
Hans Henrik Kühl (søn af forvalter Joachim K. og Elisabeth Cathrine Colding), født ca. 1796 i København (?), død 29. oktober 1841 i Stege. Gift ca. 1826 med Anne Cathrine Krogh (datter af fuldmægtig Christen Olesen K. og Abelone Henningsdatter Ellested), født 18. april 1801 i København (Nikolaj), død 1. december 1882 i København (Frue).
Kopist i Generaltoldkammeret 27. maj 1820. Told- og konsumtionsinspektør i Stege 4. maj 1830.
Kammerassessor 1840

1841-1851
Hans Conrad Engelhardt (søn af porcelænshandler Johan Christian E. og Inger Mollerup), født 1. november 1799 i København (Petri), død 3. juni 1873 i København (Garnison). Gift 8. december 1825 i Sandby med Bertha Conradine Madsen (datter af degn Ole M. og Maren Hansdatter), født 5. september 1801 i Sandby degnebolig, Præstø amt, død 25. marts 1883 i København (Frue).
Skriver i Generaltoldkammeret. Overtold- og konsumtionsbetjent i Thisted 12. november 1825. Told- og konsumtionsinspektør i Sæby 18. januar 1831. Told- og konsumtionsinspektør i Stege 24. december 1841, afskediget med ventepenge 20. maj 1851.

* * * Told- og konsumtionskasserere

1792-1799
Christian Ditlev Schneidewindt,
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Stege 1778, told- og konsumtionskasserer sst. 22. juni 1792.

1800-1812
Simon Møller,
Kontrollør og toldbetjent i Stege ca. 1780, told- og konsumtionskasserer sst. 29. januar 1800. Tillige postmester sst. 30. september 1808.

1812-1823
Frederik Wilhelm Barth (søn af kgl. kapelmusikus Christian Samuel B. og Marie Wilhelmine Bistorph), født 10. januar 1785 i Kassel, død 26. december 1848 i København (Trinitatis). Gift med Margrethe Dahlstrøm (datter af toldbetjent, senere konsumtionsinspektør i Skanderborg Nicolaj D. og Sophie Magdalene Sulckendorff), døbt 26. februar 1790 i København (Garnisons), død 1. januar 1846.
Kopist i Generaltoldkammerets slesvigske kontor 28. april 1802, fuldmægtig 5. februar 1808, forsat til sekretariatet 12. juni 1810. Told- og konsumtionskasserer i Stege 3. august 1812. Tillige postmester sst. 20. oktober 1812. Told- og konsumtionsinspektør i Skælskør 1. februar 1823. Told- og konsumtionsinspektør i Faaborg 17. juli 1827, afskediget 12. november 1842. – Faderen, der var en af tidens største oboister, fik dansk naturalisationspatent 1786.
Virkelig kammerassessor 1812.

1823-1840
Adam Christoffer Dahl (søn af matros Henrik Hansen D. og Johanne Marie Pedersdatter), døbt 3. november 1769 i København (Holmens), død 21. december 1840 i Stege. Gift 6. august 1795 i København (Garnisons) med Elisabeth Marie Petersen (datter af arkelimester Jens P. og Birthe Nielsdatter), født 12. juli 1765 i Rønne, død 16. februar 1833 i Stege.
Sekondløjtnant ved Fynske Landeværnsregiment 1801, premierløjtnant 1804, kaptajn 1812, afskediget 1816. Undertold- og konsumtionsbetjent i Faaborg senest 1801. Konsumtionsforvalter i Lemvig 22. februar 1817. Told- og konsumtionskasserer i Stege 5. april 1823. Tillige postmester sst. 27. maj 1823, afskediget 6. august 1836.

1832/41-1851
Christian Claudi (søn af birkedommer ved Rysensten birk Bendix C. og Anne Marie Birkholtz), døbt 4. november 1795 i Dybe, Dybe sogn, Ringkøbing amt, død 12. august 1883 i Nyborg. Gift 18. maj 1823 i Lemvig med Adamine Christine Frederikke Dahl (datter af konsumtionsbetjent, senere toldkasserer i Stege Adam Christopher D. og Elisabeth Marie Mossin), født 31. december 1799 i Faaborg, død 8. februar 1885 i Nyborg.
Fuldmægtig i Ringkøbing. Adjungeret told- og konsumtionskasserer i Stege 19. juli 1831, fast ansat 10. april 1841, afskediget med ventepenge 20. maj 1851.

* * * Toldforvaltere

1851-1860
Carl Julius Klein (søn af isenkræmmer Peter Gabriel Klein og Anne Cathrine Rømer), født 10. maj 1796 i København (Frederiks tyske), død 19. oktober 1864 i Randers. Gift 27. december 1832 i Horsens med Else Møller (datter af hattemager Ole Madsen M. og Karen Jørgensdatter), født 7. maj 1797 i Horsens, død 2. juni 1842 i Randers (gift 1. gang 1821 med købmand Gert Hansen Prip, død 1824 i Horsens).
Assisterende toldbetjent hos overkontrolløren for Nørrejylland 1. november 1826 – 21. april 1829. Surnumerær overbetjent i Horsens 19. marts 1831. Told- og konsumtionsoverbetjent i Randers 23. oktober 1832. Toldforvalter i Stege 20. maj 1851. Toldinspektør i Randers 5. november 1860.
Virkelig kammerassessor 1847. Kammerråd 1856.

1861-1875
Gregorius Martinus Brorson (søn af konsumtionskasserer Peter Steenfeldt B. og Ulrikke Caroline Henriette Klaumann), født 24. marts 1812 i Holbæk, død 7. maj 1888 i Faaborg. Gift 4. november 1842 i Holbæk med Achtonia Cathrine Treschow (datter af toldkasserer Andreas Johan T. og Anne Marie Wendel), født 21. februar 1821 i København, død 9. april 1910 i København (Matthæus).
Cand.phil. Told- og konsumtionsoverbetjent i Løgstør 1. oktober 1841, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851. Toldforvalter i Stege 11. marts 1861.
Kammerråd 1867. – R. 1883.

* * * Toldkontrollører

1792-1800
Simon Møller,
Kontrollør og toldbetjent i Stege ca. 1780, told- og konsumtionskasserer sst. 29. januar 1800. Tillige postmester sst. 30. september 1808.

1838-1843
Christian Wilhelm Ernst (søn af købmand Hans Jørgen E. og Anne Marie West), født 19. oktober 1801 i København (Nikolaj), død 10. juni 1844 i Skanderborg. Gift 31. oktober 1824 i København (Garnison) med Amalie Jacobine Johanne Lokaizek, født ca. 1806 i Wien, Østrig.
Undertold- og konsumtionsbetjent i Kalundborg 9. december 1832. Konstitueret undertold- og konsumtionsbetjent i Store Heddinge. Konstitueret konsumtionsforvalter i Skanderborg 7. juni 1843.

1843-1851
Georg Sophus Frederik Dreyer (søn af regimentskvartermester Dines Christian D. og Marie Henriette Krabbe), født 14. oktober 1799 i Rendsburg, død 25. marts 1861 i Køge. Gift 16. august 1834 i Københavns (Frederiks tyske) med Gertrud Birgitte Rosted (datter af kancellist, senere kontorchef i Admiralitetet Christian Ludvig R. og Margrethe Birch), født 25. juni 1799 i København (Holmens), død 9. februar 1853 i Køge.
Kadet 1810, sekondløjtnant ved Sjællandske Skarpskyttekorps 1815, forsat til Jyske jægerkorps 1817, premierløjtnant 1826, afskediget 1827. Konstitueret overtoldbetjent i Viborg 22. september 1827, told- og konsumtionsoverbetjent sst. 28. september 1841. Konstitueret told- og konsumtionsoverbetjent i Stege 9. august 1843, told- og konsumtionskontrollør sst. 22. maj 1845. Toldkontrollør i Køge 20. maj 1851.
Krigsråd 1827.

Toldere på Fejø

* * * Toldere

1672-1674
Peder Jørgensen,
Tolder på Fejø, Femø og Askø 26. januar 1672.

1674-1682 (?)
Gert Frederiksen Endemand, død 1706 i Nykøbing F.
Birkedommer på Fejø 6. juni 1672. Tillige toldbetjent på Fejø, Femø og Askø 28. juni 1672, tolder sst. 19. april 1674. Ved landstingsdom 29. juli 1706 blev han dømt til fængsel på Nykøbing Slot og døde kort efter. Hans skifte blev behandlet i november s.å.

* * * Toldkontrollører

1672-1674
Gert Frederiksen Endemand,
Toldbetjent på Fejø, Femø og Askø 28. juni 1672, tolder sst. 19. april 1674.

* * * Strandkontrollører

1779-1782
Ferdinand Anthon Büssing, begr. 31. juli 1782 på Fejø. Gift 4. juli 1760 i Nykøbing F. med Maren Dahl, født ca. 1733, begr. 30. oktober 1787 på Fejø.
Exam.jur. 1757. Tjente i 16 år hos forskellige amtmænd. Adjungeret og succederende birkedommer på Fejø 13. maj 1757. Tillige strandingsinspektør over øerne Fejø, Femø, Askø og Vejrø 15. marts 1779.

Toldere i Nykøbing Sjælland

TOLDVÆSENET 

* * * Toldere

1661-1667
Anders Nielsen,
Tolder i Nykøbing S. 8. marts 1661.

1667-1691
Jørgen Pedersen,
Tolder i Nykøbing S. 4. januar 1667, kgl. konf. 29. august 1670.

* * * Toldkontrollører

-1686
Knud Nielsen Gram,
Visitør i Nykøbing S., afskediget 20. februar 1686.

1686-1691
Laurits Christensen,
Visitør i Nykøbing S. 20. februar 1686.


KONSUMTIONSVÆSENET 1779-1797


* * * Konsumtionsforvaltere


1779-1797
Christian Frederik Traugott Clemens, født ca. 1734, død 15. november 1798 i Nykøbing S. Gift med Johanne Frederikke Meyer (datter af tobaksplantør Abraham M. og Anne Elisabeth Dehm), født 16. maj 1753 i Nykøbing S., begr. 24. december 1794 i Nykøbing S.
Konsumtionsforvalter i Nykøbing S. 3. september 1778, konsumtionsinspektør sst. 1. marts 1797.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1797
Jørgen Honum (født Jørgen Olesen; søn af skoleholder Ole Jørgensen og Birthe Rasmusdatter), døbt 11. trin. 1749 i Honum skole, Hvirring sogn, død 17. oktober 1804 i Holbæk. Gift 30. november 1781 i Nykøbing S. med Kirstine Elisabeth Birch (datter af købmand Simon B.), døbt 29. april 1761 i Nykøbing S., død 15. februar 1829 i Roskilde (Domsogn).
Exam.jur. 1777. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Nykøbing S. 1778, tillige postmester sst. 30. marts 1787. Konsumtionsinspektør i Holbæk 1. marts 1797, konsumtionskasserer sst. 7. april 1802.


KONSUMTIONSVÆSENET EFTER 1797


* * * Konsumtionsinspektører, fra 1837 told- og konsumtionsinspektører 

1797-1798
Christian Frederik Traugott Clemens,
Konsumtionsforvalter i Nykøbing S. 3. september 1778, konsumtionsinspektør sst. 1. marts 1797.

1798-1806
Niels Dræbye (søn af brændevinsbrænder Mads Frandsen og Inger Marie Nielsdatter), døbt 30. maj 1758 i København (Frue), død 15. juni 1806 i Nykøbing S. Gift 1. gang ca. 1790 med Ingeborg Cathrine Suhm (datter af købmand Jørgen Petersen og Else Nielsdatter Suhm), født 3. juni 1753 i Arendal, død 18. november 1790 i Larvik. Gift 2. gang ca. 1794 med Hedevig Mønster (datter af tolder Carl Christian M. og Christine Sophie Rosenkvist Nissen), født 31. august 1770 i Søften, død 5. august 1819 i København.
Student. Volontør i Rentekammeret i 3 år. Konsumtionsoverbetjent i Larvik 1. juni 1779, konsumtionsinspektør sst. 17. maj 1786, afskediget 6. marts 1793. Told- og konsumtionskasserer i Stubbekøbing 18. december 1793. Konsumtionsinspektør i Nykøbing S. 12. december 1798, konsumtionskasserer sst. 19. juni 1805.

1806-1827
Siegfred Victor Sletting (søn af godsforvalter Jochum Frederik S. og Kirstine Cathrine Tvede), født 22. november 1765 på Christiansholm, Nysted landsogn, død 18. februar 1827 i Nykøbing S. Ugift.
Student 1782 (Roskilde). Fuldmægtig i Vestindien 12. juni 1799, afskediget 28. maj 1800. Konsumtionskasserer i Nykøbing S. 16. november 1803, konsumtionsinspektør sst. 19. juni 1805.
Kammerråd 1820.

1827-1841
Claus Hartmann Kindt, født 25. juli 1780 i Øster Risør, Norge, død 29. november 1841 i Nykøbing S. Gift med Charlotte Henrikke Lützow (datter af kaptajn og tøjmester Johan Henrik L. og Charlotte Amalie Lützow), født 22. januar 1787 i København (Holmens), død 26. februar 1829 i Nykøbing S.
Sekondløjtnant ved Danske Livregiments annekterede bataljoner 1808, premierløjtnant 1811, afskediget 1814. Konsumtionsinspektør i Nykøbing S. 5. maj 1827, told- og konsumtionsinspektør sst. 22. marts 1837.
Krigsassessor 1814. Overkrigskommissær.

1842-1845
Frederik Anthon Adolph Schepelern (søn af kaptajn Ancher Anthoni Schor S. og Marianne Frederikke Bergendahl), født 23. december 1796 i Fredericia (Michaelis), død 29. april 1883 i Nykøbing S. Gift 1. gang 27. maj 1818 i København (Frue) med Anne Kirstine Svane (datter af fuldmægtig Hans Birch S. og Kirstine Rasmussen Gierløw), født ca. 1801, død 11. december 1833. Gift 2. gang 11. april 1835 i København (Garnisons) med Julie Frederikke Christiane Elisabeth Heilmann (datter af silke- og klædekræmmer August Wilhelm H. og Anne Bolette Klit), født 18. september 1813 i København, død 30. maj 1849 i Nykøbing S. Gift 3. gang 2. oktober 1852 i Nykøbing S. med Theodora Charlotte Gottlieb (datter af major Nicolaj G. og Christiane Frederikke Sprunck), født 9. december 1820 i København, død 5. september 1900 i Helsingør.
Kadet 1810. Opgav en militær karriere og blev optaget på Kunstakademiet i 1817. Litograf ved Det kongelige Stentrykkeri 1820, tillige tegnelærer på Landkadetakademiet 1832. Told- og konsumtionsinspektør i Nykøbing S. 29. januar 1842, told- og konsumtionsforvalter sst. 3. marts 1846, afskediget 25. august 1880. – Æresborger i Nykøbing S. 1880.
Overkrigskommissær. Kammerråd 1847. Justitsråd 1860. – R. 1875.

* * * Konsumtionskasserere, fra 1837 told- og konsumtionskasserere

1797-1803
Johan Christian Schou (muligvis søn af toldkontrollør Søren S. og Elisabeth Marie Stampe), født ca. 1746 i Holbæk, begr. 11. oktober 1803 i Nykøbing S. Gift ca. 1782 med Karen Herløv, født ca. 1762, begr. 7. marts 1803 i Nykøbing S.
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Holbæk 1778. Konsumtionskasserer i Nykøbing S. 1. marts 1797.

1803-1805
Sigfred Victor Sletting,
Konsumtionskasserer i Nykøbing S. 16. november 1803, konsumtionsinspektør sst. 19. juni 1805.

1805-1806
Niels Dræbye,
Konsumtionsinspektør i Nykøbing S. 12. december 1798, konsumtionskasserer sst. 19. juni 1805.

1806-1817
Henrik Bagger, født ca. 1761, død 5. februar 1817 i Nykøbing S. Ugift.
Assistent ved Grønlandske Handel 1787. Konsumtionskasserer i Nykøbing S. 5. september 1806.

1817-1820
Ove Ramel Sehested Schlanbusch (søn af kaptajn Georg Caspar S. og Edel Christine Sehested), født 2. november 1764 i Næs, Hallingdal, Buskerud fylke, Norge, død 23. august 1825 i Lintrup. Gift 1. gang med Christine Marie Meyer, født ca. 1759, begr. 2. november 1810 i Vilslev, Vilslev sogn. Gift 2. gang 21. september 1811 i Hunderup med Christiane Caroline Bloch (datter af sognepræst Christian B. og Eleonore Lang), født 14. juni 1780 i Ørum præstegård (Bjerge hrd.), død 10. maj 1834 i Gl. Haderslev.
Kadet 1780, sekondløjtnant ved Nordenfjeldske Dragonregiment 1783, premierløjtnant 1791, afskediget 1801. Kaptajn og kompagnichef ved Vestre jyske Landeværnsregiment 1802, afskediget 1812. Grænsekontrollør i Vilslev senest 1810, stadig 1814. Konsumtionskasserer i Nykøbing S. 22. marts 1817. Toldkasserer i Foldingbro 25. januar 1820.
Overkrigskommissær 1812.

1820-1827
Lorentz Lorentzen (søn af kaptajn Nicolaj L. og Sophie Marie Berwald), født 2. august 1784 i København (Petri), død 29. september 1827 i Ladegårdsmølle, Sankt Jørgensbjerg sogn, Roskilde amt. Gift med Jenny Bath, født 16. juli 1797 i St. John-of-Hackney nær London, Storbritannien, død 1. oktober 1850 i København (gift 2. gang 1840 med professor, dr.med. Erik Svitzer, 1792-1866).
Student. Fænrik ved Norske Livregiment 1807, sekondløjtnant 1809, à la suite 1812, afskediget 1820. Konsumtionskasserer i Nykøbing S. 28. marts 1820.
Kammerassessor 1820.

1828-1842
Laurentius Georgius Rohde (søn af regimentskvartermester Frederik Eisenberg R. og Susanne Haagen), døbt 7. oktober 1783 i København (Frue), død 4. september 1842 i Nykøbing S. Ugift.
Konsumtionskasserer i Nykøbing S. 16. januar 1828, told- og konsumtionskasserer sst. 22. marts 1837.

1842-1845
Hugo Adolph Jacobi (søn af læge, dr.med. Samuel J. og Esther Ida Elisa Kalisch), født 14. november 1803 i København (mosaisk), død 18. marts 1903 i København. Gift 16. juni 1843 i Sæby (Holbæk amt) med Annette Christiane Herbst (datter af administrator Michael Johan Christian H. og Michelle Charlotte Christiane Stibolt), født 26. marts 1805 i København (Garnisons), død 1. august 1856 i Køge.
Cand.phil. Told- og konsumtionskasserer i Nykøbing S. 15. december 1842. Told- og konsumtionskasserer i Holbæk 24. september 1845. Toldforvalter i Køge 20. maj 1851, afskediget 24. juli 1876.
Kammerråd 1843. Justitsråd 1869. – R. 1876.

* * * Told- og konsumtionsforvaltere


1845-1880
Frederik Anthon Adolph Schepelern,
Told- og konsumtionsinspektør i Nykøbing S. 29. januar 1842, told- og konsumtionsforvalter sst. 3. marts 1846, afskediget 25. august 1880.

* * * Toldkontrollører

1837-1844
Carsten Værndahl Jøeg (søn af skibssekretær Christoffer J. og Anne Marie Charlotte Dahl), døbt 19. september 1794 i København (Fødselsstiftelsen), død 8. september 1844 i København (Frederiks hospital / Helligånds). Gift 15. august 1831 i Korsør med Sophie Christine Ellen Dorothea Hochland (datter af konsumtionsinspektør Christoffer Severin H. og Christine Hedevig Corpus), født 22. december 1797 i Stubbekøbing, død 11. juni 1891 i København (Johannes).
Løjtnant. Konstitueret overtoldbetjent i Holbæk, jf. FT 1834. Overtoldbetjent i Nykøbing S. 1837.

1846-1851
Nicolaj Lautrup Knoph (søn af kaptajn Hans Schierven K. og Cathrine Dahl), født 2. januar 1815 i Agerholm, Vester Vandet sogn, Thisted amt, død 26. oktober 1884 i København. Gift 21. september 1849 i Rørvig med Margrethe Frederikke Møller, født ca. 1815 i København, død 15. oktober 1865 i København.
Kammerskriver i Generaltoldkammeret. Toldkontrollør i Nykøbing S. 7. februar 1846. Toldassistent i Helsingør 20. maj 1851. Toldkontrollør i Kalundborg 4. december 1854. Toldkontrollør i København 15. juni 1860.
Prædikat af kontrollør 1851. Kammerassessor 1870. – R. 1880.