fredag den 29. november 2013

Toldere i Horsens

* * * Toldere

1656-1664
Oluf Hansen Svane (søn af borgmester Hans Olufsen Riber og Anne Hansdatter Svane), født i Horsens, død 1664 i Horsens. Gift 1. gang med Elisabeth von Baden, død senest 1651. Gift 2. gang med Elise Eliasdatter Eisenberg (datter af provst Elias Eliasen E. og Anne Jensdatter), født i Besser præstegård, død 1686 i Horsens.
Købmand, vinhandler og skibsreder i Horsens. Borgmester i Horsens 1629, tillige tolder 1656.

1664-1679
Christoffer Pedersen, død 28. december 1679 i Horsens. Gift med Bodil Hansdatter.
Tolder i Horsens 13. juli 1664, konf. 1. maj 1670. Tillige hospitalsforstander sst. 12. juli 1664, rådmand sst. 1670.

1680-1705
Christian Nielsen Toldorph, født ca. 1649, død 3. maj 1705 i Horsens. Gift med Ellen Clemensdatter Ussing, født ca. 1671, død 13. februar 1697 i Horsens. Gift 2. gang med Anne Ovesdatter Pilgaard.
Lakaj 19. august 1672, hoffourer 15. januar 1676. Tolder i Horsens 9. januar 1680, konf. 1. januar 1696. Tillige hospitalsforstander sst. 12. januar 1680.

1705-1707
Jacob Pedersen Skanderup, begr. 25. maj 1734 i Dalager, Borris sogn. Gift med Anne Margrethe Boldewin, død 23. juli 1737 i Dalager, Borris sogn.
Tjente hos amtmand Schack, Skanderborg og etatsråd Rosenkrantz. Tolder i Horsens 21. juli 1705. Den 12. juni 1707 meddelte han, at han kort forinden havde mistet sit embede i Horsens. Herredsfoged i Bølling herred 20. april 1709, tillige byfoged i Ringkøbing 14. august 1715.

1707 (?)-1716
Peder Rasmussen Helles (søn af købmand Rasmus Christensen H. og Mette Pedersdatter Winde), født i Ebeltoft, død 18. september 1716 i Horsens. Gift 29. april 1715 i Horsens Vor Frelser kirke med Margrethe Voigt, død tidligst 1741 (gift 2. gang 1737 med konsumtionsforpagter i Holstebro Rasmus Henriksen Overgaard, død 1737).
Fuldmægtig på Aarhus amtstue og forvalter på Marselisborg. Tolder i Horsens senest 1711.

1716-1733
Johan Philip Kyhn, død tidligst 1733. Gift med Sophie Charlotte Chevery (datter af kaptajn C.), født ca. 1686, begr. 4. juli 1731 i Horsens.
Tolder i Horsens 30. november 1716. Hans hustru tilhørte den reformerte menighed og var søster til ridefoged Carl Ulrich Chevery på Tyrrestrup.

1733-1773
Peter Christian Henneberg, født ca. 1699, død 4. juli 1773 i Horsens. Gift 29. juni 1734 i Horsens Vor Frelser kirke med Anne Pedersdatter Windtmølle, begr. 17. marts 1747 i Horsens.
Tolder i Horsens 16. oktober 1733, kontrollør imod toldforpagterne sst. 27. januar 1750.

1773-1781
Jørgen Kofoed, født ca. 1715, begr. 26. maj 1792 i Horsens. Gift med N.N., født ca. 1713, begr. 15. januar 1779 i Horsens.
Tolder i Stubbekøbing 8. november 1762. Tolder i Horsens 22. juli 1773, afskediget 3. oktober 1781. Stiftede et legat til fordel for den lærde skole og spindeskolen i Horsens i 1792.

1781-1791
Ludvig Holberg (Windersleff) (søn af ridefoged Lars W. og Birgitte Kirstine Jørgensdatter Loos), døbt 13. marts 1748 på Brorupgård, Slagelse Skt. Mikkels landsogn, død 1. maj 1824 i Aarhus (Domsogn). Gift 1775 i København Skt. Nikolaj kirke (kopulationsgebyr 23. november) med Christine Strøm, født ca. 1750, død 23. februar 1809 i Randers.
Student 1767 (privat), exam.jur. 1777. Skuespiller ved Det kongelige Teater, debuterede som Valerius i Molières ”Mændenes skole” i 1772 og spillede sidste gang i marts 1778. Stempler og forseglingsbetjent i Bergen 13. april 1778, afskediget 20. april 1781, tillige regnskabsfører ved konsumtionen 11. juni 1788. Tolder i Horsens 3. oktober 1781, told- og konsumtionskasserer sst. 26. oktober 1791. Toldkasserer i Randers 24. februar 1796, afskediget 22. maj 1809.
Tolderen anvendte aldrig sit fædrene navn Windersleff, men kaldte sig kun Ludvig Holberg, hvem han i øvrigt også var opkaldt efter, idet faderen var ridefoged på Brorupgård, der var ejet af baron Ludvig Holberg.
Kancelliråd 1806. Justitsråd 1809.


* * * Toldkontrollører

1670-1695 (?)
Jonas Svendsen Halmstad, begr. 6. december 1719 i Horsens. Gift 1. gang med Lisbeth Bendtsdatter. Gift 2. gang med Anne Pedersdatter Bering, født i Øster Snede præstegård, begr. 23. december 1719 i Horsens (gift 1. gang med Henrik Popp).
Toldbetjent og visitør i Horsens 28. juli 1670. Han var far til den dansk-russiske opdagelsesrejsende Vitus Bering (1681-1741).

1696-1719
Ernst Olufsen Svane (søn af borgmester og tolder Oluf Hansen S. og Elise Eisenberg), født 1654 i Horsens, død 1. maj 1719 i Horsens. Gift 1694 med Mette Knudsdatter Morsleth (datter af sognepræst Knud Larsen M. og Kirstine Arcanius), født ca. 1676 i Seest præstegård, død tidligst 1755.
Toldbetjent og visitør i Horsens 1. januar 1696. Ejer af Vorsøgård, som han solgte til sin bror Ole Svane. Ejer af Stoubygård 1700.

1719-1745
Johan Mathias Huulbeck, begr. 3. december 1745 i Horsens. Gift 20. februar 1720 i Horsens Vor Frelser kirke med Barbara Pedersdatter Høg (datter af købmand Peder Jørgensen F. og Gertrud Nielsdatter Munk), døbt 1. marts 1699 i Horsens, begr. 8. oktober 1760 i Horsens.
Tjente i Rentekammerets søndenfjeldske kontor i otte år. Toldbetjent og visitør i Horsens 22. maj 1719. Tillige rådmand sst. 3. februar 1741. Hans hustru var opkaldt efter faderens første hustru Barbara Nielsdatter Høg. Huulbeck var svigerfar til strømtoldinspektør Søren Hansen i Fredericia.

1745-1766
Jens Bircherod Duche (søn af regimentsskriver Jens Hansen D. og Kirstine Dorthea Jensdatter Bircherod), født ca. 1702, død 30. december 1765 i Horsens. Gift 14. marts 1731 i Lumby kirke med Marthe Nielsdatter (datter af … Niels Knudsen), døbt 20. marts 1712 i Stige, Lumby sogn, begr. 7. december 1779 i Horsens.
Styrmand på kongens skib (1731). Løjtnant ved Fladstrands frikompagni. Kontrollør i Horsens 21. december 1745, afskediget 27. januar 1750. Kontrollør i Ebeltoft 24. marts 1750, men afskediget med ret til at nyde sin pension som kontrollør i Horsens 21. september 1750.

1766-1791
Niels Bircherod Duche (søn af løjtnant Jens Bircherod D. og Marthe Nielsdatter), døbt 30. januar 1746 i Fladstrand, død 16. juli 1806 i Aarhus (Domsogn). Gift 1. gang 10. juli 1767 i Horsens Vor Frelser kirke med Anne Cathrine Gjessing (datter af købmand Hans Andersen G. og Bodil Rasmusdatter), døbt 27. juni 1745 i Horsens, begr. 7. juli 1780 i Horsens. Gift 2. gang 27. oktober 1780 i Horsens Vor Frelser kirke med Johanne Marie Mathiasdatter, født ca. 1758, begr. 8. april 1796 i Horsens. Gift 3. gang 13. august 1796 i Hatting kirke med Christine Mathfeldt (datter af købmand Herman Wilhelm M. og Marie Elisabeth Gjeding), døbt 29. april 1757 i Fredericia (Trinitatis), død 27. august 1825 i Kærbølling, Bredsten sogn (gift 1. gang 1792 med sognepræst i Løsning Andreas Christoffer Bildsøe, 1760-1793).
Kontrollør og toldbetjent i Horsens 28. januar 1766, afskediget 26. oktober 1791. Han var mistænkt for at drive handel og frygtede at blive afskediget. Han drev vitterligt købmandshandel, men i sønnens navn. Konsumtionskasserer i Viborg 26. oktober 1791, men tiltrådte ikke og blev afskediget med 50 rdl. pension 25. januar 1792. Købmand, kornhandler og brændevinsbrænder i Horsens 1797, men opgav forretningerne og flyttede til Fredericia i 1804 og kort efter til Aarhus.


* * * Konsumtionsforvaltere

1779-1788
Hans Christian Barfoed, født ca. 1731, begr. 13. maj 1788 i Horsens. Gift 4. november 1778 i Horsens Vor Frelser kirke med Sidsel Flensborg (datter af byfoged Andreas F. og Anne Cathrine Steffensdatter), døbt 1. januar 1758 i Horsens, død 27. maj 1821 i Dons, Almind sogn.
Konsumtionsadministrator i Horsens 22. juli 1776, konsumtionsforvalter sst. 11. juni 1778.

1788-1791
Janus Frydensberg (søn af købmand og borgmester Christian F. og Anne Cathrine Mouritsdatter), døbt 19. marts 1734 i Horsens, død 27. april 1801 i Horsens. Gift 13. november 1761 i Horsens Vor Frelser kirke med Bodil Cathrine Zimmermann (datter af bogbindermester Andreas Z. og Elisabeth Pedersdatter), døbt 2. oktober 1740 i Horsens, begr. 3. januar 1803 i Horsens.
Købmand, boghandler og bogbindermester i Horsens 1761. Rådmand sst. 1770. Konsumtionskontrollør og betjent i Horsens 2. april 1781, konsumtionsinspektør sst. 11. juni 1788, toldinspektør sst. 26. oktober 1791, told- og konsumtionskasserer sst. 24. februar 1796. Han ejede en gård i Søndergade.


* * * Konsumtionskontrollører

1779-1781
Ove Andersen Kragh (søn af sognepræst Anders Jensen K. og Hedevig Ovesdatter Guldberg), døbt 15. oktober 1737 i Lundum præstegård, begr. 6. marts 1781 i Horsens. Gift 30. juni 1766 i Sønder Vissing kirke med Mette Jensdatter Møller (datter af møller Jens Peitersen og Nicoline Nielsdatter), født ca. 1739 i Urup mølle, Østbirk sogn, begr. 2. august 1791 i Horsens.
Student. Møller i Stouenberg mølle, Urlev sogn og senere Hornborg mølle, Hornborg sogn ca. 1766-79. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Horsens 11. juni 1778. Enken sad tilbage som fattiglem i Horsens i 1787.

1781-1788
Janus Frydensberg
Konsumtionskontrollør og betjent i Horsens 2. april 1781, konsumtionsinspektør sst. 11. juni 1788, toldinspektør sst. 26. oktober 1791, told- og konsumtionskasserer sst. 24. februar 1796.

1788-1791
Jacob Kastrup, født ca. 1746 i Norge, død 25. juli 1791 i Horsens. Gift ca. 1785 med Anne Elisabeth Aagaard (datter af provst Peter Andreas A. og Sophie Margrethe Heerfordt), født 14. juli 1765 i Glostrup præstegård, død 25. oktober 1816 i Marvede præstegård (gift 2. gang 1797 med amtsprovst Andreas Bryndum, 1772-1831).
Tjente i Rentekammerets bergenske og christiansandske stifters kontor i ti år, kopist 3. april 1780. Konsumtionsbetjent i Horsens 11. juni 1788.
Prædikat af kontrollør 1788.


PERIODEN EFTER 1791

* * * Told- og konsumtionsinspektører

1791-1796
Janus Frydensberg
Konsumtionskontrollør og betjent i Horsens 2. april 1781, konsumtionsinspektør sst. 11. juni 1788, toldinspektør sst. 26. oktober 1791, told- og konsumtionskasserer sst. 24. februar 1796.

1796
Johan Christoffer Hammer, født ca. 1743, død 11. oktober 1811 i Skibstrup, Tikøb sogn. Gift 1. gang 12. september 1777 i Torup kirke (Frederiksborg amt) med sin slægtning Mette Elisabeth Coldewin (datter af sognepræst Christian C. og Mette Kirstine Hammer), døbt 8. september 1745 i Fruering præstegård, begr. 22. februar 1793 i Skibstrup, Tikøb sogn. Gift 2. gang 14. august 1799 i Tikøb kirke med Birthe Hansdatter Skipper, født ca. 1766, død 12. marts 1841 i Skibstrup, Tikøb sogn.
Gårdmand og strandkontrollør i Skibstrup, Tikøb sogn senest 1777. Overtoldbetjent i Helsingør 25. juni 1790. Told- og konsumtionsinspektør i Horsens 24. februar 1796, afskediget efter eget ønske og med løfte om befordring 4. maj 1796. Pakhusforvalter i Helsingør 1. marts 1797.

1796-1817
Christian Ditlev Frisch (søn af toldinspektør, kancelliråd Hartvig Marcus F. og Jacobine Henriette Henrici), født 10. december 1759 i Helsingør (Skt. Mariæ), død 5. august 1817 i Horsens. Gift med Sophie Magdalene Quist (datter af farver Moritz Q. og Magdalene Quisten), født 13. februar 1765 i København (Frederiks tyske), død 20. oktober 1823 i Horsens.
Student. Kopist i Generaltoldkammerets vestindiske kontor 8. december 1783, vejermester Bergen 21. marts 1787. Told- og konsumtionsinspektør i Horsens 4. maj 1796.

1817-1824
Hans Hansen, født ca. 1775 på Fyn, død 8. marts 1824 i Horsens. Gift 23. januar 1812 i Folding kirke med Anne Sophie Birgitte Svitzer (datter af toldvisitør Frederik S. og Ericha Mundelstrup), døbt 2. maj 1790 i Jernved sogn, død 19. december 1849 i Horsens.
Exam.jur. 1795. Var fuldmægtig hos amtsforvalter Hvass i Kolding i 1801. Patruljebetjent ved toldgrænsen mellem Nørrejylland og Slesvig 6. april 1803, overgrænsekontrollør 29. oktober 1811. Told- og konsumtionsinspektør i Horsens 29. november 1817. Han fik embedet i Horsens, da han pga. korpulence ikke i længden kunne holde til strabadserne som overtilsynsførende ved grænsekontrollen.
Kammerråd 1820.

1824-1835
Polycarpus Andreas Henrik Feddersen (søn af sognepræst Broder F. og Regine Margrethe Wildenrath), født 1791 i Kaltenkirchen, Holstein, død 17. februar 1851. Gift 17. august 1814 i Randers Skt. Mortens kirke med Anne Margrethe Caspersen (datter af bagermester Gotfred C. og Birgitte Sparre), født 17. januar 1792 i Randers, død 26. juli 1863 i Randers.
Månedsløjtnant. Konstitueret grænsetoldkontrollør ca. 1813, fast ansat 25. januar 1820, bosat i Skodborghus. Told- og konsumtionsinspektør i Horsens 25. maj 1824. Tillige vejer og måler sst. 8. august 1827. Konstitueret overkontrollør over Sjælland, Lolland-Falster samt Fyn og Langeland 3. februar 1835, toldinspektør i København 12. august 1844.
Kammerråd 1820. Justitsråd 1828. Etatsråd 1840. D.M. 1813. R. 1836.

1835-1844, konst.
Frederik Carl Emil Holck (søn af kaptajn Andreas H. og Conradine Lem), født 9. april 1792 i Mørdrup, Tikøb sogn, død 15. november 1857. Gift 20. juli 1816 i Skanderborg slotskirke med Anne Margrethe Grarup (datter af tobaksspinder Peder Andersen G. og Maren Nielsdatter), født 4. juni 1796 i Randers, død 8. juli 1866 i Bogense.
Konsumtionsforvalter i Skanderborg 27. maj 1814. Konstitueret told- og konsumtionsinspektør Horsens 17. marts 1835. Konstitueret konsumtionsinspektør Slagelse 1844, fast ansat 4. januar 1849, afskediget 20. maj 1851.

1844-1860
Jørgen Christian Anthon (søn af konsumtionsinspektør Adam Gottlob A. og Else Margrethe Huusher), født 15. juli 1796 i Ringsted, død 8. juni 1865 i Horsens. Gift 25. september 1824 i Osted kirke med Juliane Edzardine Caroline komtesse Holstein-Ledreborg (datter af godsejer Christian Edzard lensgreve Holstein-Ledreborg og Sophie Charlotte Emilie rigsfriherreinde zu Inn- und Knyphausen), født 1. august 1803 på Ledreborg, Allerslev sogn, død 28. august 1871 i København (Garnisons).
Premierløjtnant ved Artilleriet. Konsumtionsinspektør i Ringsted 10. april 1827. Konsumtionsinspektør i Slagelse 22. november 1836. Konst. told- og konsumtionsinspektør i Horsens 12. august 1844, fast ansat 4. januar 1849, afskediget 7. april 1860.
Karaktiseret kaptajn 1836. Justitsråd 1856. R. 1848.

1860-1871
Michael Christian Petersen (søn af urtekræmmer Hans Wilhelm P. og Maren Anne Christine Schiødte), født 14. december 1801 i København, død 6. maj 1871 i Horsens. Gift 18. maj 1832 med Henriette Augusta Philipsen (datter af silke- og klædekræmmer, kgl. agent Moses Jacob P. og Birgitte Cantor), født 21. september 1808 i København, død 4. november 1841 i Assens.
Volontør i Generaltoldkammeret. Konst. surnumerær overbetjent i Svendborg 26. juli 1827. Konst. told- og konsumtionskasserer i Randers 12. december 1829. Konst. told- og konsumtionskasserer i Assens 18. juni 1831, fast ansat 14. juli 1838, toldforvalter sst. 20. maj 1851. Toldinspektør i Horsens 15. juni 1860.
Kammerråd 1847. Justitsråd 1869.


* * * Told- og konsumtionskasserere

1791-1796
Ludvig Holberg
Tolder i Horsens 3. oktober 1781, told- og konsumtionskasserer sst. 26. oktober 1791. Toldkasserer i Randers 24. februar 1796.

1796-1801
Janus Frydensberg
Konsumtionskontrollør og betjent i Horsens 2. april 1781, konsumtionsinspektør sst. 11. juni 1788, toldinspektør sst. 26. oktober 1791, told- og konsumtionskasserer sst. 24. februar 1796.

1801-1803
Frederik Christian von Scholten (søn af major Jobst Gerhard von S. og Adelgunde Elisabeth Kleist), født 21. marts 1754 i København (Garnisons), død 2. april 1840 i København. Gift 13. august 1791 i Odense Skt. Knuds kirke med Anne Sophie Benzon (datter af oberstløjtnant Christian B. og Albertine Christine von Heinen), døbt 1. maj 1762 på Christiansdal, Kølstrup sogn, død 12. januar 1837 i Slagelse (Skt. Peders).
Kadet 1768, page hos kongen 1773, hofjunker hos enkedronning Juliane Marie 1781. Exam.jur. 1781. Auskultant i Rentekammeret 1781 Told- og licentforvalter i Segeberg 23. marts 1791. Told- og konsumtionskasserer i Horsens 23. september 1801. Told- og konsumtionskasserer i Odense 1. juni 1803, afskediget 3. februar 1816.
Kammerjunker 1783.

1803-1812
Carl Nicolaj Christian Kyhl, født ca. 1749, død 16. august 1812 i Horsens. Gift ca. 1791 med Birgitte Soelberg (datter af kinakaptajn Søren Lykke S. og Anne Marie Staal), døbt 21. januar 1762 i København (Skt. Nikolaj), død 27. marts 1832 i Assens.
Major i den norske armé. Told- og konsumtionskasserer i Horsens 1. juni 1803.
Karakteriseret oberstløjtnant.

1813-1816
Ludvig Christian Svitzer (søn af forpagter Claus Eriksen S. og Eleonore Jensdatter Thaulow), døbt 8. august 1745 på Juellingsholm, Sønder Omme sogn, død 11. marts 1833 i Horsens. Ugift.
Student 1766, cand.jur. 1788. Regimentskvartermester og auditør ved Sjællandske Jægerkorps, afskediget 18. februar 1803. Told- og konsumtionskasserer i Horsens 16. februar 1813, afskediget 23. april 1816.
Overkrigskommissær 1803.

1816-1824
Frederik Adolph Valentin Bauditz (søn af kaptajn Frederik Carl B. og Dorthea Sophie Koye), født 4. januar 1773 i København, død 15. april 1824 i Horsens. Gift 22. februar 1812 i Nyborg med Øllegaard Svitzer (datter af toldinspektør Jens Thaulow S. og Anne Thygesen), født 10. februar 1790 i Nyborg, død 3. april 1874 i Horsens (gift 2. gang 1829 med prokurator, etatsråd Jens Palle Christian Holst, 1795-1886).
Major ved 1. jyske Infanteriregiment. Told- og konsumtionskasserer i Horsens 23. april 1816.

1824-1851
Jens Peter Myhre (muligvis søn eller slægtning af værtshusholder Engelhardt Pedersen M.), født ca. 1783, død 12. juli 1853 i København. Gift med Maren Henningsen (datter af forpagter Henning H. og Marianne Beate Pohlmann), døbt 8. juni 1792 på Egholm, Sæby sogn (Præstø amt), død 2. december 1857 i København.
Kontorbetjent i København 1801. Sekondløjtnant ved Norske Livregiment. Konsumtionsforvalter i Holstebro 6. april 1816. Told- og konsumtionskasserer i Horsens 3. august 1824, afskediget 20. maj 1851.
Krigsassessor 1816. Kammerråd 1846.

1851-1860
Hans Frederik Jørgen Heggelund (søn af degn Wilhelm H. og Birgitte Margrethe Jørgensdatter Schütte), født 18. februar 1791 i Hedensted sogn, død 8. september 1860 i Horsens. Gift 13. januar 1838 i Rønne kirke med Ida Anina Christiane Hasselriis (datter af byskriver Christen Lassen H. og Anne Cathrine Richter), døbt 8. april 1811 i Hasle, død 10. april 1900 i København (Helligkors).
Exam.jur. 1817. Amtsfuldmægtig i Rønne. Toldoppebørselsbetjent i Neksø 19. november 1822, toldkasserer i Rønne 5. oktober 1831. Tillige postekspeditør sst. 5. maj 1841. Toldkasserer i Horsens 20. maj 1851.
Medlem af Folketinget 1849-51.
Kammerråd 1840.

1861-1869
Carl Frederik Holm (søn af looper Niels Henrik H. og Johanne Nicoline Buch), født 8. juli 1806 i Helsingør, død 27. november 1882 i Helsingør (Skt. Olai). Gift 16. marts 1833 i Helsingør Skt. Olai kirke med Augusta Frederikke Elisabeth Liebmann (datter af købmand Nicolaj Christian L. og Anne Cathrine Hoffmann Reemcke), født 5. august 1812 i København, død 2. juli 1887 i Helsingør (Skt. Mariæ).
Surnumerær elev ved Øresunds toldkammer 1. juli 1820, 2. elev 5. januar 1822, 1. elev (med prædikat af assistent) 8. november 1828, fuldmægtig ved translationskontoret 5. oktober 1838, 1. translationskontrollør 1. april 1842, chef for translationskontoret 12. september 1849, kasserer 11. maj 1855, afskediget med vartpenge 12. december 1857. Toldkasserer i Horsens 11. februar 1861, afskediget 5. juli 1869.
Folketingsmand for Holbæk Amts 5. valgkreds (Nykøbing S.) 1851-52. I 1855 udgav han værket ”Bidrag til Sundtoldens Historie”.
Kammerråd 1867. Justitsråd 1869.


* * * Toldkontrollører

1791-1812
Christian Junghans, født ca. 1749, begr. 2. oktober 1812 i Horsens. Gift 19. oktober 1786 i Sønderho kirke med Dorthea van der Fehr, født ca. 1759, død 29. juni 1835 i Horsens.
Fuldmægtig og viceinspektør ved vejanlæggene i Bergens Stift i to år. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Sæby 21. august 1783. Kontrollør og toldbetjent i Sønderho 3. maj 1786. Overtold- og konsumtionsbetjent i Horsens 26. oktober 1791.

1812-1816
Carl Rudolph Preetzmann (søn af konsumtionsforvalter Christian P. og Christiane Sophie Hedevig Bertouch), døbt 27. maj 1791 i Nibe, død 16. december 1816 i Horsens. Gift 18. oktober 1815 i Horsens Vor Frelsers kirke med Hansine Jochumine Tørsleff (datter af skolelærer Hans T. og Maren Jensdatter Brahm), døbt 5. december 1798 i Horsens, død 8. oktober 1873 i København (gift 2. gang 1827 med kaptajn Christian Frederik Gottlieb Kurtzhals, 1796-1848).
Volontør ved Generalstabens bureau. Told- og konsumtionsoverbetjent i Horsens 4. november 1812.

1817-1831
Carl Ludvig Binzer (søn af generalmajor Ludvig Jacob B. og Margrethe Elise Louise Ericcius), født 14. juni 1784 i Kiel, død 15. november 1831 i Horsens. Gift med Maren Christine Schmidt (datter af skræddersvend Christen S. og Kirsten Andersdatter), født 3. september 1790 i København (Trinitatis), død 16. september 1871 i Ringsted.
Kompagnichef ved Kongens Regiment, senere kaptajn ved 1. jyske Regiment. Told- og konsumtionsoverbetjent i Horsens 22. januar 1817.

1831-1832, konst.
Carl Julius Klein (søn af isenkræmmer Peter K. og Anne Cathrine Rømer), født 10. maj 1796 i København (Frederiks tyske), død 19. oktober 1864 i Randers. Gift 27. december 1832 i Horsens med Else Møller, født ca. 1797, død 2. juni 1842 i Randers (gift 1. gang 1821 med købmand Gert Hansen Prip, ca. 1795-1824).
Assisterende toldbetjent hos overkontrolløren for Nørrejylland 1. november 1826 – 21. april 1829. Surnumerær overbetjent Horsens 19.3.1831. Told- og konsumtionsoverbetjent i Randers 23. oktober 1832. Toldforvalter i Stege 20. maj 1851. Toldinspektør i Randers 5. november 1860.
Kammerassessor 1847. Kammerråd 1856.

1832-1838
Geert Steenstrup (søn af sognepræst Hans Reesen S. og Johanne Magdalene From), døbt 25. januar 1799 i Uldum præstegård, druknet 4. juli 1848 i farvandet mellem Ærø og Als. Gift ca. 1832 med Anne Marie Birgitte Smidth (datter af godsinspektør Thomas S. og Margrethe Elisabeth Friedlich), født 29. september 1802 på Corselitze, Sønder Alslev sogn, død 10. juni 1837 i Horsens.
Sekondløjtnant ved Artilleriet 1. marts 1819. Told- og konsumtionsoverbetjent i Horsens 18. juni 1832. 3. toldkontrollør i Kiel 27. februar 1838, 1. toldkontrollør sst. 1. januar 1839, toldinspektør sst. 6. april 1841. Konstitueret overtoldinspektør for hertugdømmet Schleswig 12. august 1845, fast ansat 1. oktober 1845, bosiddende i Flensburg.
Karakteriseret kaptajn 1832. Justitsråd 1843. R. 1846.

1838-1844
Georg Frederik Jørgensen, født 16. februar 1804 i København, død 6. maj 1855. Gift 16. februar 1839 i Randers Skt. Mortens kirke med Cathrine Marie Hasselbalch (datter af vejer og måler Peter H. og Agnete Elisabeth Raupach), født 14. april 1805 i København, død 10. april 1889 i København.
Premierløjtnant ved Oldenborgske Infanteriregiment. Told- og konsumtionsoverbetjent i Horsens 11. marts 1838, afskediget på vartpenge 6. november 1844.
Karakteriseret kaptajn 1838.

1844-1859
Søren Ryde Lindemann (søn af fuldmægtig Johan Sørensen L. og Marie Nielsdatter Jessen), døbt 28. december 1796 i København (Trinitatis), død 6. oktober 1859 i Horsens. Gift med Sophie Dorthea Bøschen (datter af strømpevæver Johan Henrik B. og Karen Sophie Dahlen), født 21. januar 1797 i København (Skt. Petri), død 19. april 1849 i Horsens.
Exam.jur. 1814. Prøveprokurator ved retterne i Lolland 28. oktober 1815, prokurator ved retterne i Lolland-Falsters stift 12. februar 1819. Strandkontrollør på øerne i Bandholm tolddistrikt 4. maj 1822, toldkontrollør i Bandholm 15. februar 1825. Told- og konsumtionsinspektør i Bogense 16. oktober 1840. Konst. told- og konsumtionsoverbetjent i Horsens 13. december 1844.

1859-1869
Anthon Harboe Hertzberg Lemming (søn af kommandørkaptajn Hans L. og Anne Christine Hertzberg), født 16. november 1809 i København, død 29. juli 1877 i Christiansted, Skt. Croix. Gift 27. oktober 1838 i København Holmens kirke med Ida Cecilie Christine Marie Møller (datter af urtekræmmer P. M.), født 19. september 1815 i København, død 8. august 1872 i Christianssted, Skt. Croix.
Kadet 1821, sekondløjtnant 19. juli 1828, premierløjtnant 24. oktober 1836, afskediget 31. oktober 1841. Told- og konsumtionsoverbetjent Vejle 29. januar 1844. Toldkontrollør i Horsens 20. august 1852, oprykket 14. december 1859, eneste kontrollør 13. januar 1860, afskediget 4. august 1869.


* * * 2. toldkontrollører

1848-1852
Peter Petersen, født 6. april 1808, død 1. maj 1882 i Frederikshavn. Gift 2. april 1857 i Skærup kirke med Wilhelmine Deodata Adolph (datter af farver Peter Daniel Zahrt A. og Magdalene Cathrine Boldt), født 2. april 1832 i Faaborg, død 5. januar 1894 i Vesterby, Skagen landsogn.
Kontorist hos toldkasserer Myhre, Horsens. Toldkontrollør i Præstø 1847. Toldkontrollør i Horsens 8. april 1848. Toldkontrollør i Vejle 20. august 1852.
Kammerråd 1869. R. 1880.

1852-1859
Anthon Harboe Hertzberg Lemming
Toldkontrollør i Horsens 20. august 1852, oprykket 14. december 1859, eneste kontrollør 13. januar 1860, afskediget 4. august 1869.

onsdag den 20. november 2013

Toldere i Holstebro

PERIODEN 1779-1841

* * * Konsumtionsforvaltere

1779-1793
Thomas Rudolph Bech (søn af proprietær Rudolph Frederik B. og …), døbt 11. […] 1739 på Bjerrebygård, Tullebølle sogn, død 28. april 1793 i Holstebro. Ugift.
Konsumtionsforpagter i Holstebro 1776, konsumtionsforvalter 11. juni 1778.

1793-1797, konst.
Berthel Thomsen, født ca. 1746. Gift 10. november 1770 i Smidstrup kirke med Christine Nicolette Poulsen (datter af proprietær Hans Adolph P. og Margrethe Elisabeth Idum), født 9. januar 1751 i Hundsbæk, Læborg sogn, død 30. marts 1821 i Ebeltoft.
Berider ved grev Schulenbergs Dragonregiment. Bosat i Ødis sogn 1776. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Kolding 11. juni 1778. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Holstebro 5. september 1787, konstitueret konsumtionsforvalter sst. 3. juli 1793, afskediget pga. svaghed 29. november 1797. Thomsen boede endnu i Holstebro i 1801.

1797-1816
Carl Hartvig von Stöcken (søn af godsejer Frederik Carl Christian von S. og Cathrine Justine Gerhardt), født 13. februar 1768 i Næstved, død 14. juli 1825 i Grønbæk degnebolig. Gift 1795 (trolovet 29. maj) i Seest kirke med Anne Rasmusdatter (datter af gårdmand Rasmus Poulsen), døbt 6. januar 1759 i Seest sogn, død 2. marts 1839 på Nibstrup, Vester Brønderslev sogn (gift 1. gang 1783 med gårdmand i Seest Hans Andersen Dons, ca. 1745-1790).
Patruljebetjent i Kolding 24. september 1794, bosat i Seest. Konsumtionsforvalter i Holstebro 29. november 1797, afskediget 24. februar 1816.

1816-1824
Jens Peter Myhre (muligvis søn eller slægtning af værtshusholder Engelhardt Pedersen M.), født ca. 1783, død 12. juli 1853 i København. Gift 16. august 1813 i Magleby kirke (Stevns) med Maren Henningsen (datter af forpagter, senere konsumtionskasserer Henning H. og Marianne Beate Pohlmann), døbt 8. juni 1792 på Egholm, Sæby sogn (Præstø amt), død 2. december 1857 i København.
Kontorbetjent i København 1801. Sekondløjtnant ved Norske Livregiment. Konsumtionsforvalter i Holstebro 6. april 1816. Told- og konsumtionskasserer i Horsens 3. august 1824, afskediget 20. maj 1851.
Krigsassessor 1816. Kammerråd 1846.

1824-1841
Christian Frederik Lund (søn af grønlandsk købmand Jørgen Christoffer L. og Birgitte Christine Rasch), født 24. april 1796 i København (Trinitatis), død 19. februar 1846 i Holstebro. Gift 8. december 1824 i Frederiksberg kirke med Johanne Brasen (datter af bogbinder Jens Rahr B. og Anne Kirstine Boye), født 3. november 1803 i København (Skt. Nikolaj), død 9. juli 1877 i Holstebro.
Exam.jur. 1818. Volontør i Danske kancelli. Konsumtionsforvalter i Holstebro 4. december 1824, tillige toldforvalter sst. 28. september 1841. Told- og konsumtionsinspektør sst. 22. maj 1845.


* * * Konsumtionskontrollører

1779-1785
Niels Niemann Resen (søn af degn Poul Poulsen R. og Anne Cathrine Jørgensdatter Als), døbt 19. august 1744 i Sønderhå degnebolig. Vist ugift.
Strandvisitør ved Lemvig. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Holstebro 11. juni 1778, afskediget 23. november 1785 efter højesteretsdom for ulovlig krohold. Derefter forsvinder sporene efter ham.

1785-1787
Christian Peter Buchwald, født ca. 1749, død 9. januar 1793 i Kolding. Gift ca. 1782 med Anne Marie Jacobsen, født ca. 1754, død 8. maj 1825 i Kolding.
Skriver ved Kongens Bryghus i København 1783. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Holstebro 23. november 1785. Overkonsumtionsbetjent i Kolding (med titel af kontrollør) 5. september 1787, idet han byttede tjeneste med Berthel Thomsen, der blev flyttet hertil pga. misligheder i Kolding.

1787-1797
Berthel Thomsen
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Kolding 11. juni 1778. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Holstebro 5. september 1787, konst. konsumtionsforvalter sst. 3. juli 1793, afskediget pga. svaghed 29. november 1797.


PERIODEN 1841-1845

* * * Told- og konsumtionsforvaltere

1841-1845
Christian Frederik Lund
Konsumtionsforvalter i Holstebro 4. december 1824, tillige toldforvalter sst. 28. september 1841. Told- og konsumtionsinspektør sst. 22. maj 1845.


* * * Told- og konsumtionskontrollører

1841-1845
Adam Ludvig Bruun (søn af major Johan Jacob B. og Margrethe Kirstine Bülow), født 7. september 1809 i Randers, død 14. november 1870 i København. Gift 24. oktober 1829 i Nørre Tranders kirke med Dorthea Marie Schou (datter af auditør Christen S. og Elisabeth Nissen), født 12. november 1812 i Fredriksvern (Stavern præstegeld), Norge, død 20. januar 1859 i Rødby. Gift 2. gang 14. maj 1860 i Ullerup kirke med Nora Adolphine Feilberg (datter af kontorchef Henning Frederik F. og Louise Christine Brummer), født 18. februar 1819 i København, død 15. oktober 1894 i København.
Toldfuldmægtig i Hjørring 1829, strandtoldbetjent i Vandborg 1834. Konst. told- og konsumtionsoverbetjent i Hjørring med forpligtelse til at bestyre kassererforretningerne 14. januar 1841, forlænget 22. december 1841, 11. januar 1843, 24. januar 1844 og 8. januar 1845. Told- og konsumtionskasserer i Rødby 3. april 1845, konst. told- og konsumtionsinspektør 1848, told- og konsumtionsforvalter 29. august 1849, toldoppebørselskontrollør 20. maj 1851. Toldforvalter i Assens 8. oktober 1860, afskediget 26. august 1867.
Toldforvalters karakter 1851


PERIODEN EFTER 1845

* * * Told- og konsumtionsinspektører

1845-1846
Christian Frederik Lund
Konsumtionsforvalter i Holstebro 4. december 1824, tillige toldforvalter sst. 28. september 1841. Told- og konsumtionsinspektør sst. 22. maj 1845.

1846-1861
Didrik Christian Didriksen (søn af skipper Christian D. og Elisabeth Dorthea Elgaard), født 7. september 1799 i Randers, død 31. juli 1885 i København. Gift med Sophie Louise Bülow (datter af oberstløjtnant Ulrich Adam Otto B. og Edel Margrethe Folsach), døbt 19. maj 1802 i Aalborg (Frue), død 7. februar 1877 i København.
Told- og konsumtionsinspektør i Ribe 14. maj 1839. Told- og konsumtionsinspektør i Holstebro 30. april 1846. Toldinspektør i Thisted 18. maj 1861, afskediget 12. august 1871.
Kammerråd 1854. R. 1871.

1861-1864
Laurits Jacob Eduard Julius Hjorth (søn af admiralitetsfuldmægtig Jens Jacobsen H. og Laurense Cathrine Frederikke Ziegler), født 29. januar 1821 i København (Holmens), død 20. juni 1885 i København. Gift 12. november 1856 i København Garnisons kirke med Mette Caroline Cathrine Lindrup (datter af melhandler Niels Peter Christian L. og Cathrine Margrethe Giesmann), født 8. februar 1834 i København (Trinitatis), død 20. marts 1903 i København.
Kontrollør ved Øresunds toldkammer 1855-57. Told- og konsumtionsinspektør i Holstebro 14. august 1861. Toldkontrollør i København 2. april 1864. Toldinspektør i Horsens 2. oktober 1871. Toldinspektør i København 20. april 1875.
R. 1880


* * * Toldoppebørselskontrollører

1845-1870
Frederik Christian Schou (søn af proprietær Mads S. og Anne Frølund), født 1. september 1795 i Holstebro, død 9. september 1889 i Holstebro. Gift 1. gang 8. juni 1821 i Ringkøbing kirke med Henriette Christine Bettenhaus (datter af købmand Poul Frederik B. og Juliane Brockdorff), født 27. august 1799 i Ringkøbing, død 13. marts 1822 i Ringkøbing. Gift 2. gang 7. juni 1823 i Ringkøbing kirke med svigerinden Kirstine Frederikke Bettenhaus, født 25. marts 1803 i Ringkøbing, død 2. februar 1862 i Holstebro.
Købmand og garvermester i Ringkøbing 1821. Told- og konsumtionsoppebørselskontrollør i Holstebro 10. oktober 1845, toldforvalter sst. 28. september 1870.
Strandingskommissær. Stænderdeputeret 1842, 1844 og 1846. Æresborger. Stiftede et legat for Holstebros fattige 1879.
R. 1865.

tirsdag den 19. november 2013

Toldere i Fredericia

* * * Toldere

1656-1680 (?)
Jacob Pedersen, død tidligst 1674. Gift 1. gang senest 1658 med Anne Jensdatter Bang (datter af sognepræst Jens Nielsen B. og Ellen Jensdatter), født i Flemløse præstegård. Gift 2. gang med Christine Cartecam, død tidligst 1688.
Tolder i Fredericia 18. maj 1656, bekræftet 2. januar 1662, konf. 10. juni 1670. Tillige rådmand sst. 1658, borgmester 1670.

1680-1683 (?)
Anders Dolmer
Tolder i Fredericia 16. september 1680.

1683-1698
Peder Schou, født ca. 1649, begr. 17. juni 1698 i Fredericia (Trinitatis). Gift 1683 (kgl. bev. 1. december), med Gertrud Berthelsdatter, død tidligst 1714.
Tolder i Fredericia 5. maj 1683, konf. 1. januar 1696. Tillige postmester sst. ca. 1689. Hans enke overtog postmesterembedet og overdrog det til sønnen Poul seksten år senere. Skænkede altertavlen til Trinitatis kirke i 1692.

1698-1704
Johan Banner (søn af rådmand Søren Sørensen B. og Margrethe Thomasdatter Høg), døbt 21. januar 1665 i Aalborg (Budolfi), begr. 20. august 1704 i Fredericia (Trinitatis). Gift ca. 1698 med Margrethe Helene Ermandinger (datter af hofperlestikker Henrik E. og Sidsel Hansdatter Rochou), født ca. 1682 i København, begr. 25. april 1750 i Kolding (gift 2. gang med tolder Jacob Lund, se nedenfor).
Lakaj og kurér i otte år. Tolder i Fredericia 14. juni 1698. Toldforpagter 1701-04. Stafferede forgængerens altertavle i 1703.

1704-1748
Jacob Lund, begr. 24. oktober 1748 i Fredericia (Trinitatis) (liget ført til Kolding to år senere). Gift 21. april 1705 med Margrethe Helene Ermandinger (gift 1. gang med tolder Jacob Banner, se ovenfor).
Tolder i Fredericia 28. august 1704.

1748-1782
Hans Jørgen Jacobsen Hvalsøe (søn af amtsforvalter Jacob Jørgensen og Sybille Meelhof), født 21. marts 1710 i Hillerød, død 30. september 1782 i Fredericia (Trinitatis). Gift 1. gang (udat.) 1742 i Fredericia Trinitatis kirke med Ellen Elisabeth Richter (datter af rådmand Henrik R. og Anne Marie Festler), døbt 13. februar 1720 i Fredericia (Trinitatis), død senest 1747 på Gislingegård, Gislinge sogn (gift 1. gang 1738 med postmester og borgmester, kammerråd Fredericia Hansen Amager, død 1740 i Fredericia). Gift 2. gang (udat.) 1751 i Fredericia Trinitatis kirke med Sara Simonsen (datter af rådmand Bonde S. og Margrethe Sophie Hamann), døbt 8. januar 1731 i Odense (Skt. Knuds), begr. 20. september 1755 i Fredericia (Trinitatis) (gift 1. gang 1748 med regimentskvartermester i Odense Knud Belliger, død 1750). Gift 3. gang 12. marts 1756 på Gyldensten med Marie Boldt Godske (datter af Johan Christoffer G. og Sybille Pedersdatter), døbt 7. marts 1740 i Middelfart, død 23. november 1816 i København.
Cand.theol. I 1740 arvede han Gislingegård ved Holbæk efter sin fader, men opgav atter herregården, efter at hans besætning var blevet ramt at kvægsygen og lade og stald var nedbrændt. Den 11.10.1747 ansøgte han om at blive adjungeret tolder i Fredericia, hvor han ejede en gård. Ansøgningen må være blevet hørt, for i 1751 kunne han oplyse, at han i tre år havde været konstitueret tolder i byen. Ved kgl. resol. 19.1.1751 blev han endelig udnævnt til tolder. Mens Richter forpagtede toldvæsenet (1755-60), varetog Hvalsøe statens kontrol med toldbøgerne. Tillige konsumtionsoppebørselsbetjent 11. juni 1778. Sammen med en svoger anlagde han i 1757 en oliemølle og et sæbesyderi i Fredericia.
Kancelliråd.

1782-1789
Peter von Westen (søn af apoteker Johan Christoffer von W. og Karen Krog Holmsted), født 20. marts 1731 i Odense (Skt. Knuds), død 18. juni 1789 i Fredericia (Trinitatis). Gift 20. august 1766 i Odense Skt. Knuds kirke med Anne Johanne Baar (datter af amtsforvalter Jens B. og Birgitte Cathrine von Bergen), født 10. januar 1747 i Odense (Skt. Knuds), død 26. juni 1795 i Fredericia (Trinitatis).
Student 1751, cand.pharm. 1752, dr.med. 1759 (Rostock). Praktiserende læge i Odense 1759-64. Designeret professor ved Odense Gymnasium 1760. Apoteker i Odense 1764-73. Hans ejendomme samt bog- og kunstsamlinger blev solgt på auktion i 1774. Bogtrykker i Odense 1779. Tolder i Fredericia 11. november 1782. Tillige konsumtionsoppebørselsbetjent. Bogtrykker sst. 1783. Til bogtrykkeriet var også knyttet et adressekontor og i 1784 grundlagde han Ribe Stiftstidende. I Fredericia overtog han tolder Hvalsøes store gård i Prinsessegade.
Medlem af Leopold Carol. Acad. 1761 og af de lærde selskaber i Halle og Jena. Medlem af det topografiske selskab i Celle.
Justitsråd 1783.

1789-1797
Niels Staal (søn af farver Hans S. og Magdalene Dorthea Nielsdatter Henriksen), født 10. marts 1751 i København (Trinitatis), død 27. marts 1819 i Fredericia (Michaelis). Gift 1. gang med Kirstine Schultz (datter af … Andreas Børgesen S. og Ingeborg Hansdatter), døbt 3. august 1753 i København, død 25. oktober 1788 i København. Gift 2. gang 7. maj 1790 i Fredericia Michaelis kirke med Anne Marie Bruun (datter af rådmand Johannes Iver B. og Maren Madsdatter Pagh), døbt 5. maj 1766 i Fredericia (Michaelis), død 27. marts 1843 i Fredericia (Michaelis).
Kopist i Generaltoldkammerets norske toldkontor, fuldmægtig sst. 23. september 1773, revisor i kammerets norske revisionskontor 23. marts 1778, renteskriver i kammerets fynsk-jyske toldkontor 17. november 1784. Tolder i Fredericia 7. august 1789, tillige konsumtionsoppebørselsbetjent, told- og konsumtionskasserer sst. 1. marts 1797, afskediget 18. november 1812.
Justitsråd 1810.


* * * Strømtoldinspektører

1670-
Morten Lauritsen
Inspektør og toldbetjent i Fredericia 20. september 1670. Strandrider og inspektør omkring Fredericia, Horsens, Vejle og Kolding 8. april 1673.

1716-1734
Hans Grønvold (muligvis søn af amtsforvalter Poul Zachariassen G.), født ca. 1685 i Nyborg (?), begr. 28. december 1734 i Fredericia (Michaelis). Gift 28. marts 1726 i Fredericia Trinitatis kirke med Elisabeth Borch (datter af sognepræst Christen B. og Anne Margrethe Anchersdatter), døbt 1. august 1706 i Fredericia (Trinitatis), begr. 7. februar 1775 på Ustrup, Sønder Nissum sogn (gift 2. gang 1745 med foged på Ustrup Wilhelm Helt, ca. 1711-1779).
Visitør i Fredericia og strømtoldsinspektør sst. 24. august 1716.

1735-1751
Christian Sigfred Tautenberg (søn af visitør Mathias T. og Wilhelmine Ernestine Ermandinger), døbt 9. april 1697 i København (Skt. Petri), begr. 27. januar 1751 i Fredericia (Michaelis). Ugift.
Kadet i Søetaten, afskediget med løjtnants karakter 1718. Kontrollør i Middelfart 1728. Inspektør ved strømtolden og visitør i Fredericia 21. februar 1735, tillige toldbetjent sst. 14. marts 1735. Suspenderet 22.11.1740 efter at være fradømt sin ære pga. formastelige ord mod Gud, kongen og kollegiet. Trods denne hårde dom, blev suspenderingen dog snart hævet igen, og han fortsætte i sine embeder indtil sin død. Han var en meget stridbar embedsmand, og førte utallige sager mod byens borgere for toldsvig.

1751-1758
Christian Beck, begr. 19. juni 1758 i Fredericia (Michaelis). Gift 19. juli 1752 i Fredericia Michaelis kirke med Mette Berthelsdatter (datter af rådmand Berthel Thomsen og Anne Kirstine Jespersdatter Holst), døbt 19. juli 1735 i Fredericia (Michaelis), død 7. maj 1801 i København.
Kgl. lakaj. Inspektør ved strømtolden og visitør i Fredericia 9. februar 1751.

1758-1770
Andreas Sommerfeldt, født ca. 1720, begr. 17. maj 1770 i Fredericia (Michaelis). Gift 12. september 1758 i Blistrup kirke med Christiane Manniche, født ca. 1734, begr. 19. februar 1774 i Fredericia (Michaelis).
Kgl. lakaj i tolv år. Inspektør og visitør ved strømtolden i Fredericia 10. juli 1758.

1770-1773
Jacob Henrik Jacobi, født ca. 1739, begr. 7. december 1773 i Fredericia (Michaelis). Gift 20. marts 1771 i Fredericia Michaelis kirke med Mette Marie Bang (datter af købmand Laurits B. og Sidsel Sofie Kiøbing), døbt 20. august 1752 i Fredericia (Michaelis), begr. 5. maj 1781 i Fredericia (Michaelis).
Kontrollør og toldbetjent i Fredericia 22. januar 1761, inspektør og visitør ved strømtolden 29. maj 1770.

1773-1805
Søren Hansen (søn af degn Hans Sørensen og Anne Pedersdatter), døbt 5. februar 1727 i As sogn, død 27. marts 1805 i Fredericia (Michaelis). Gift 12. november 1760 i Horsens Vor Frelser kirke med Barbara Huulbech (datter af rådmand Johan Mathiasen H. og Barbara Pedersdatter Høg), døbt 8. december 1730 i Horsens, begr. 27. juni 1811 i Fredericia (Michaelis).
Kopist hos kongens foged, etatsråd Ortwed. Købmand i Horsens, men gik fallit 1770. Inspektør og visitør ved strømtolden i Fredericia 27. december 1773.


* * * Toldkontrollører

1670-
Morten Lauritsen
Inspektør og toldbetjent i Fredericia 20. september 1670. Strandrider og inspektør omkring Fredericia, Horsens, Vejle og Kolding 8. april 1673.

1672-
Christoffer Sørensen
Toldbetjent i Fredericia 30. november 1672.

1696-1701
Hans Schütz, død 1701. Gift med Drude Rantzow, begr. 27. juni 1719 i Vejle.
Kontrollør i Fredericia 1. januar 1696, men var allerede i funktion tre år tidligere. Han og hustruen skrev testamente 19. juni 1698.

1701-1721
Clemen Jensen Fyrup, begr. 12. maj 1721 i Fredericia (Trinitatis).
Fuldmægtig hos Fredericia-fæstningens proviant-, ammunitions- og materielforvalter Mathias Lihme. Kontrollør i Fredericia 31. maj 1701. Boede i Dronningensgade. Han omtaltes som svagelig i 1716.

1721-1735
Berendt Berendtsen Weber, født ca. 1680, begr. 2. oktober 1748 i Fredericia (Michaelis). Gift 14. november 1715 i Fredericia Trinitatis kirke med Anne Cathrine Beder, født ca. 1689, begr. 1. december 1734 i Fredericia (Michaelis).
Fyrbøder ved hoffet. Kontrollør i Fredericia 26. maj 1721.

1735-1751
Christian Sigfred Tautenberg
Inspektør ved strømtolden og visitør i Fredericia 21. februar 1735, tillige toldbetjent sst. 14. marts 1735.

1751-1758
Christian Beck
Kontrollør i Fredericia og inspektør ved strømtolden 9. februar 1751.

1758-1761
Andreas Sommerfeldt
Inspektør og visitør ved strømtolden i Fredericia 10. juli 1758.

1761-1770
Jacob Henrik Jacobi
Kontrollør og toldbetjent i Fredericia 22. januar 1761, inspektør og visitør ved strømtolden 29. maj 1770.

1770
Frands Joachim Humble (søn af herredsskriver Laurits Pedersen H. og Anne Marie Christine Beyer), døbt 4. december 1728 i Grurup sogn, død 23. april 1781 i København. Gift med Anne Marie Neumann, født 1734, død 1815.
Opholdt sig i Sankt Petersborg i 1762. Kontrollør og toldbetjent i Fredericia 29. maj 1770, men frasagde sig straks embedet 12. juni 1770 og var herefter kammertjener hos gehejmeråd von Saldern og statsminister von der Osten. Succederende agende postmester 13. maj 1773, tre år senere overtog han postruten mellem København og Lolland, men blev afskediget 7. april 1779, da Postdirektionen overtog postruten.

1770-1775
Andreas Bondo (søn af skriver ved Rentekammeret Andreas B. og Anne Sophie Jørgensdatter), døbt 9. januar 1733 i København (Holmens), død 2. juni 1818 i København (Vor Frue). Gift 30. oktober 1771 i Horsens Vor Frelsers kirke med Sophie Charlotte Amalie Berthelsen (datter af kirkeinspektør Troels B. og Ellen Margrethe Bang), døbt 25. juni 1745 i Kolding, død 29. april 1830.
Student 1757. Kontrollør og toldbetjent i Fredericia 12. juni 1770. Tolder ved Bandholm 6. marts 1775. Maleværkskasserer i København 24. november 1789.

1775-1797
Niels Bergmann, født ca. 1740, død 26. november 1815 i Fredericia (Michaelis). Gift 24. november 1769 i Gunderslev kirke med Elisabeth Brosted, født ca. 1737, begr. 3. oktober 1806 Fredericia (Michaelis).
Kammertjener hos general von Plessen på Gunderslevholm. Kontrollør og toldbetjent i Fredericia 6. marts 1775, told- og konsumtionsoverbetjent sst. 1. marts 1797.


* * * Konsumtionsinspektører

1779-1797
Mogens Christian Tonboe (søn af postmester Christen T. og Cathrine Sophie Mogensdatter Bøstrup), døbt 23. november 1746 i Viborg (Sortebrødre), død 1. marts 1802 i Fredericia (Trinitatis). Gift 4. december 1778 i Viborg Gråbrødre kirke med Helene Sophie Cathrine Gjedde (datter af kaptajn Wulf Unger G. og Helene Cathrine Godskesdatter von der Brincken), født 9. februar 1751 i Ring, Ring sogn, død 2. oktober 1821 i Fredericia (Trinitatis).
Toldfuldmægtig i Fredericia. Konsumtionsinspektør sst. 11. juni 1778, told- og konsumtionsinspektør sst. 1. marts 1797.


* * * Konsumtionsoppebørselsbetjente

1779-1782
Hans Jørgen Jacobsen Hvalsøe
Tolder i Fredericia.

1782-1789
Peter von Westen
Tolder i Fredericia.

1789-1797
Niels Staal
Tolder i Fredericia.


* * * Konsumtionskontrollører

1779-1792
Niels Madsen Pagh (søn af købmand Mads Nielsen P. og Maren Pedersdatter Schelde), døbt 5. maj 1735 i Fredericia (Trinitatis), begr. 9. februar 1792 i Fredericia (Trinitatis). Gift 9. februar 1771 i Højen kirke med Maren Jensdatter Møller, født 14. november 1729, død 19. juli 1798 i Fredericia (Michaelis).
Tobaksoplagskommissær i Fredericia 1775. Konsumtionskontrollør sst. 11. juni 1778. Legatstifter.

1792-1797
Vakant


PERIODEN EFTER 1797

* * * Told- og konsumtions- samt strømtoldinspektører

1773-1805
Søren Hansen, strømtoldinspektør (se ovenfor)

1797-1802
Mogens Christian Tonboe
Told- og konsumtionsinspektør i Fredericia 1. marts 1797.

1802-1819
Claus Wilhelm Hornemann (søn af kapellan Jacob Utzon H. og Margrethe Sadolin), døbt 12. september 1760 i Viborg (Sortebrødre), død 17. august 1834 i Fredericia (Michaelis). Gift 23. juli 1794 i Bringstrup kirke med Marie Palline Christine Gottschalck (datter af sognepræst Christoffer Mathiasen G. og Maren Rasmusdatter Fog), født ca. 1773 i Odense, død 25. november 1835 i Fredericia (Michaelis).
Kopist i Finanskassedirektionen 1784. Told- og konsumtionskasserer i Middelfart 25. juni 1794. Told- og konsumtionskasserer i Fredrikshald 18. november 1801, men tiltrådte ikke embedet, da han ikke kunne stille kaution. Told- og konsumtionsinspektør 7. april 1802, tillige inspektør ved strømtolden 3. juli 1805. Konst. overkontrollør for tolden og konsumtionen i Nørrejylland (foreløbig som forsøg i to år) 20. november 1819, forlænget yderligere to år 25. maj 1822, konst. overkontrollør for Nørrejylland 29. maj 1827, konst. overkontrollør for Nørrejylland, Fyn og Langeland 15. september 1832. Medlem af kommissionen ang. konsumtions- og brænderiafgifterne.
Kammerråd 1810. Justitsråd 1813. R. 1815.

1817-1819, konst.
Claus Johannes Christian Brammer (søn af amtsforvalter Frederik Christian B. og Anne Plum), født 3. december 1779 i Hillerød, død 30. december 1822. Gift 24. januar 1810 i Næstved Skt. Peders kirke med Lykke Marie Larsdatter (datter af rytter Lars Larsen og Gertrud Carlsdatter), født ca. 1790 i Næstved, død 15. marts 1824 i Fredericia (Michaelis).
Dragon ved Prins Frederik Ferdinands Regiment. Undertold- og konsumtionsbetjent Fredericia ca. 1810, kst. told- og konsumtionsinspektør 1817-19. Grænsekontrollør 25. januar 1820.

1819-1829, konst.
Axel Frederik Preben Fog (søn af sognepræst Lars Rasmussen F. og Else Kirstine Bendz), født 6. marts 1788 i Stenstrup præstegård, død 29. juni 1848 i København (Frederiks Hospital). Gift 26. juni 1813 i Herfølge kirke med Laurentia Ovidia Mechtela Muus (datter af toldinspektør Hans M. og Maren Bjørn Fog), født 7. maj 1794 i København (Helligånds), død 24. december 1858 i København (Holmens).
Portkontrollør i København 1811. Konst. told- og konsumtions- samt strøminspektør i Fredericia 20. november 1819, forlænget 25. maj 1822. Told- og konsumtionsinspektør i Randers 22. september 1829.
Kammerassessor 1828. Kammerråd 1840.

1829-1862
Carl Philip Julius Lorentz (søn af kaptajn Carl Didrik L. og Thalia Wilhelmine Juliane Bornemann), født 19. januar 1789 i København (Frederiks tyske menighed), død 16. februar 1865 i Fredericia (Michaelis). Gift 10. august 1824 i København (Vor Frue) med Elisabeth Cathrine Herholdt (datter af divisionskirurg Johan Daniel H. og Sophie Marie Berwald), født 10. december 1796 i København (Holmens), død 29. maj 1866 i Fredericia (Michaelis).
Student 1806, cand.jur. 1811. Korpsadjudant i Kongens Livkorps 16. august 1807, premierløjtnant 19. juli 1809, afskediget fra Livkorpset 13. juli 1828. Volontør i Danske kancelli, kopist i Generalland-, Økonomi- og Kommercekollegiets sekretariat for industri- og fabriksfaget 17. december 1811, guvernementssekretær og regimentskvartermester i Trankebar 16. april 1814, afskediget 31. juli 1824. Konst. told- og konsumtions- samt strøminspektør i Fredericia 23. september 1829, kgl. udnævnt 15. november 1834, afskediget 8. november 1862.
Borgerlig rådmand i Fredericia 25. juni 1853 – 11. februar 1861.
Karakt. kaptajn 1812. Kammerjunker 1812. Kammerherre 1840. R. 1854. D.M. 1862.
Han beskrives som en dannet og formuende mand, den mest velskrevne blandt byens honoratiores. Hans navn er bevaret ved Kammerherrens Gang, der udgår fra Sjællandsgades vestlige ende. Han beboede en herskabelig gård med en stor have, den nuværende Bellavista. Medstifter af Fredericia Sparekasse 1851.


* * * Told- og konsumtions- samt strømtoldkasserere

1797-1812
Niels Staal
Tolder i Fredericia 7. august 1789, told- og konsumtionskasserer sst. 1. marts 1797 (se ovenfor).

1813-1820
Johan Peter Henrik Harboe (søn af postrevisor, kancelliråd Frederik Carl H. og Christiane Magdalene Jacobi), døbt 13. februar 1767 i Horsens, død 6. september 1834 i Helsingør. Gift 23. juli 1802 i København Garnisons kirke med Johanne Marie Wismer (datter af the- og porcelænshandler Nicolaj Henrik W. og Anne Marie Meinertz), født 12. juni 1773 i København (Frederiks tyske menighed), død tidligst 1835 (gift 1. gang 1800 med assistent Carl Frederik Danneweldt, ca. 1767-1801).
Major i Københavns Infanteriregiment. Told- og konsumtionskasserer i Fredericia 2. marts 1813. Kasserer og første looper ved Øresunds toldkammer 23. april 1820.
Generalkrigskommissær 1813.

1820-1832
Frederik Beck (søn af plantageejer, kancelliråd Jens Mikkelsen B. og Louise Sophie Hagen), født 17. marts 1773 i København (Skt. Petri), død 23. juni 1832 i København (Frederiks Hospital). Gift 19. april 1804 i Haslund kirke med Christiane Frederikke Friis (datter af skoleholder Isak F. og Eva Marie Samuels), født 17. juni 1782 i Feldballe, død 17. september 1866 i Visby sogn.
Exam.jur. 1791, student 1795. Told- og konsumtionskasserer i Kerteminde 11. januar 1804, konsumtionskasserer i Slagelse 28. november 1810. Told- og konsumtions- samt strømkasserer i Fredericia 20. juni 1820.
Kammerråd 1816.

1832-1847
Johan Jacob Drastrup (søn af møllesvend Adam D. og Anne Marie Wibroe), født 16. oktober 1787 i Kongens Lyngby, død 30. juni 1849 i København (Frederiks Hospital). Gift 5. september 1811 i Kerteminde med Helene Marie Brockdorff (datter af løjtnant, senere told- og konsumtionskasserer Johan Christian B. og Anne Dorthea Wisborg), døbt 26. februar 1792 i København (Garnisons), død 12. marts 1868 i København.
Mistede som livjæger begge ben under det engelske bombardement i 1807. Told- og konsumtionskasserer i Kerteminde 28. november 1810. Told- og konsumtions- samt strømtoldkasserer i Fredericia 26. september 1832, afskediget pga. kassemangel 9. april 1847.

1847-1860
Peter Gerhard Mariager (søn af brygger og bødkermester Christian M. og Amalie Cathrine Unger), født 2. maj 1798 i København (Vor Frue), død 2. juni 1860 i Fredericia (Michaelis). Gift 1. gang 5. februar 1826 i København Vor Frue kirke med Anne Cathrine Schultz (datter af skipper Carl S. og Anne Margrethe Nielsdatter), født 5. oktober 1798 i Bregninge, død 29. oktober 1829 i København. Gift 2. gang 19. maj 1839 i København (Vor Frue) med Elisabeth Henriette Løvmand (datter af justitsråd Johan L. og Sara Christine Lützow), født 15. marts 1810 i København (Holmens), død 4. februar 1893 på Frederiksberg.
Exam.jur. 1815. Kopist i Generaltoldkammerets jyske kontor 26. december 1820, fuldmægtig 7. september 1830, chef for 1. danske revisionskontor 10. marts 1841. Told- og konsumtions- samt strømtoldkasserer i Fredericia 26. april 1847.
Kammerråd 1841. Justitsråd 1853.

1860-1862
Otto Bernhard Hedemann (søn af kaptajn Johan Christoffer Frederik H. og Frederikke Louise Høyer), født 3. juni 1811 i København (Holmens), død 17. marts 1883 i København (Skt. Johannes). Gift 1. gang 8. november 1837 på Frederiksberg med Wilhelmine Dorthea Alexander (datter af skomagermester Morten A: og Engelke Christine Rundt), født 25. januar 1817 i København (Helligånds), død 2. marts 1865 på Frederiksberg (ægteskabet opløst 1847). Gift 2. gang 21. juni 1849 i København (Skt. Petri) med Albinia Rebecca Victoire Westermann (datter af teaterkontrollør Johan Wilhelm Gotfred W. og Marie Birgitte Thomsen), født 10. september 1827 i København (Skt. Petri), død 5. august 1852 i Hjørring. Gift 3. gang 1. november 1854 i Hårslev med Ludovica Cathinca Wilhelmine Schmidt (datter af kaptajn Carl Gustav S. og Frederikke Christiane Lützow), født 17. februar 1827 i Korsør, død 5. oktober 1855 på Frederiksberg.
Student 1831, cand.jur. 1838. Kopist i Statssekretariatet for Nådessager 13. februar 1840, kancellist 4. januar 1842. Told- og konsumtionskasserer i Hjørring 17. oktober 1848. Toldkontrollør i København 16. december 1852. Konst. toldkasserer i Fredericia 25. november 1860, konst. toldforvalter sst. 21. december 1862, kgl. udnævnt 15. marts 1864. Toldinspektør i Aarhus 29. november 1871, afskediget 11. august 1880.
Hofjunker 1841. Kammerjunker 1843. R. 1869. D.M. 1880. Optaget i den danske adelsstand 1873.


* * * Toldforvaltere

1862-1864
Otto Bernhard Hedemann
Konst. toldkasserer i Fredericia 25. november 1860, konst. toldforvalter sst. 21. december 1862, fast ansat 15. marts 1864 (se ovenfor).


* * * Toldkontrollører

1797-1813
Niels Bergmann
Kontrollør og toldbetjent i Fredericia 6. marts 1775, told- og konsumtionsoverbetjent sst. 1. marts 1797.
Prædikat af kontrollør

1816-1822
Hans Wilhelm Knudsen (søn af toldbetjent Henrik K. og Elisabeth Magdalene Ziegler), født 26. marts 1780 i Vordingborg, død 15. april 1845 på Brendstrup mark, Tilst sogn. Gift 1. gang med Kirstine Elisabeth Børling (datter af snedkermester Ole B. og Mette Marie …), født ca. 1789 i København, død 30. oktober 1818 i Fredericia (Trinitatis). Gift 2. gang 13. juni 1823 i Aarhus Domkirke med Johanne Conradine Amalie Marie Hartmann (datter af kompagnifeltskær Theodor Gotfred Albrecht H. og Ottoine Onsberg), døbt 22. august 1797 i Fredericia (Trinitatis), død 29. marts 1883 i Eskerod, Hornslet sogn.
Undertoldbetjent i Rødby ca. 1802. Sekondløjtnant ved 1. jyske Infanteriregiment 1808, premierløjtnant ved Københavns Infanteriregiment 1814. Overtold- og konsumtionsbetjent i Fredericia 20. januar 1816. Overtoldbetjent i Aarhus 4. maj 1822, afskediget 25. juni 1839.
Krigsråd

1822-1863
Herman Ancher Müller (søn af kaptajn Herman Poulsen M. og Birgitte Elisabeth Whitte), døbt 29. april 1791 i Vallensgård, Åker sogn, død 20. januar 1876 i Fredericia (Michaelis). Gift 1. gang med Cathrine Elisabeth Hansen, født ca. 1789, død 28. januar 1839 i Fredericia (Michaelis). Gift 2. gan 5. juni 1841 i Fredericia Michaelis kirke med Anne Joachime Margrethe Cathrine Müller (datter af kaptajn Johan Gothilf Heinrich M. og Johanne Jydtmann), født 12. november 1813 i Fredericia (Michaelis).
Premierløjtnant ved Kongens regiment. Told- og konsumtionsoverbetjent i Fredericia 4. maj 1822, afskediget 28. februar 1863.
Krigsassessor 1822. Kammerråd 1835. Krigsråd 1840. R. 1860.

1863-1873
Jens Nielsen Tengstedt (søn af smed og dyrlæge Jonas T. og Bodil Kirstine Nielsdatter), født 9. januar 1815 i Køge, død 22. juni 1886 i København (Skt. Johannes). Gift 5. april 1847 i Fredensborg Slotskirke med Oline Christiane Frederikke Schmidt (datter af købmand Christian S. og Anne Kirstine Bagge), født 26. marts 1819 i Fredensborg, død 12. juli 1900 i København (Skt. Matthæus).
Exam.jur. 1838. Birkefuldmægtig ved Nordre Birks kontor. Toldfuldmægtig. Overtoldopsynsassistent i Stege 7. marts 1848. Toldassistent i Aarhus 1851, kgl. udnævnt 30. oktober 1859, toldassistent i København 14. august 1860. Konst. toldkontrollør Fredericia 20. juni 1863, fast ansat 12. maj 1864, toldforvalter sst. 11. juni 1873. Toldinspektør i Helsingør 12. november 1875, afskediget 29. juli 1885.
Etatsråd 1885. R. 1880.

fredag den 25. oktober 2013

Toldere i Grenaa

* * * Toldere

1665-1683
Niels Andersen. Gift 1. gang med N.N. Gift 2. gang (trol. 19. september 1683) med Karen Andersdatter.
Kgl. stalddreng 1. maj 1654, kgl. rejsekarl 5. september 1655. Tolder i Grenaa 5. maj 1665, kgl. konf. 28. juni 1670.

1683-1685
Wilhelm Wilckening
Lakaj. Tolder i Grenaa 30. november 1683, fradømt 25. september 1685.

1685-1695
Laurits Hansen
Tolder i Grenaa 25. september 1685, toldbetjent og visitør 1. januar 1696.

1696-1725
Jens Rasmussen, død 1725 i Grenaa. Gift 15. februar 1713 i Odense Skt. Knuds kirke med Johanne Frederikke Badenhaupt, født ca. 1689 i Middelfart, død 30. september 1741 i Hobro (gift 1. gang 1703 med provst i Dalum Jacob Lauritsen Hjorth, død 1711, gift 3. gang 1726 med postmester i Hobro Frederik Gerhard Voss, død 1771).
Tolder i Grenaa 29. februar 1696, kgl. konf. 30. december 1699, tillige tolder i Ebeltoft ca. 1707, udelukkende tolder i Grenaa 29. november 1723.

1725-1739
Mads Jensen Lysholt (vist søn af Jens Madsen L., Fredericia), begr. 24. oktober 1739 i Grenaa. Gift 10. juli 1727 i Mariager kirke med Mette Bloch Lund, født ca. 1707, begr. 17. december 1784 i Nørresundby.
Tolder i Grenaa 15. september 1725. I Hof- og statskalenderne 1734-38 omtales han også som strandinspektør.

1741-1750
Thor Nielsen, begr. 10. maj 1755 i Grenaa. Ugift (?)
Tjener hos overhofmester Plessen. Tolder i Grenaa 4. november 1739, kontrollør imod toldforpagterne sst. 27. januar 1750.

1750-1755
Jens Jensen Rohde

1756-1760
Rasmus Jensen Juul, født i Esby, Helgenæs sogn. Gift med Karen Jensdatter Graabech (gift 1. gang med købmand Thomas Rasmussen Koed, Grenaa).
Købmand i Grenaa 1734. Han og hustruen skrev testamente i 1750.

1756-1760
Jens Nicolaj Jørgensen Bang (søn af købmand Jørgen Rasmussen B. og Else Feveile), døbt 19. maj 1724 i Grenaa, begr. 13. april 1763 i Grenaa. Gift 17. januar 1756 i Grenaa kirke med Birgitte Marie Winther (datter af sognepræst Poul W. og Christiane Marie Broch), døbt 8. juli 1735 i Grenaa, død ca. 1760. Gift 2. gang 15. september 1761 i Estruplund kirke med Else Tørsleff (datter af forpagter Hans T. og Maren Christensdatter), døbt 22. juni 1742 i Mariager, begr. 22. februar 1769 i Grenaa (gift 2. gang 1763 med købmand i Grenaa Hans Kleitrup Christoffersen Broch, 1740-1786).
Købmand i Grenaa 1752.

1761-1779
Knud Ravn Guldberg (søn af sognepræst Ole G. og Mette Lauritsdatter Leermann), født 26. december 1709 i Stadil præstegård, begr. 3. juni 1786 i Grenaa. Gift 1. gang 14. september 1746 i Gylling kirke med Anne Faxøe (datter af sognepræst Bendix F.), døbt 10. marts 1719 i Karrebæk præstegård, begr. 19. august 1769 i Grenaa. Gift 2. gang 28. februar 1770 i Lyngby kirke med Karen Olesdatter Kopmand, født ca. 1730, død 5. februar 1814 i Grenaa.
Korporal ved Livgarden til hest 1746. Kontrollør imod toldforpagterne i Grenaa 3. juni 1755, tolder sst. 22. januar 1761.

1779
Søren Peter Krogh, død 1779.
Student, studerede jura i udlandet. Huslærer og fuldmægtig i 30 år. Tolder i Grenaa 17. juni 1779, men døde før sin tiltrædelse af embedet.

1780-1791
Johan Christian Brandis, født ca. 1732, død 23. februar 1803 i Kolding. Gift 30. november 1779 i København (Garnisons) med Christiane Sophie Frentzel, født ca. 1748, død 11. marts 1799 i Kolding.
Løjtnant og generaladjudant. Tolder i Grenaa 1. november 1779. Toldkasserer i Kolding 9. november 1791. Boede som pensionist i Kolding 1801.


* * * Toldkontrollører

1671-1686 (?)
Peder Rasmussen
Toldbetjent i Grenaa 26. maj 1671.

1686-1702 (?)
Anders Pedersen
Visitør i Grenaa 13. marts 1686.

1702-1734
Peder Themsen, begr. 1. juli 1734 i Grenaa. Gift 2. gang 9. juni 1706 i Grenaa kirke med Anne Marie Blichfeldt (datter af sognepræst Hans B. og Sidsel Clemensdatter Aarhuus), født i Søften præstegård, begr. 22. marts 1743 i Grenaa.
Toldbetjent og visitør i Grenaa 6. maj 1702, tillige vejer og måler sst. 10. juli 1705. Hans brødre var herredsfoged Stygge Themsen til Søholt og forpagter Anders Themsen på Sostrup.

1734-1750
Otto Frederik Knoph, født ca. 1702, begr. 23. juli 1784 i Grenaa. Gift 1. gang 22. juni 1736 i Tirstrup kirke med Anne Schmidt (datter af skovrider Peder Nielsen S.), født på Høgholm, begr. 4. januar 1748 i Grenaa. Gift 2. gang 24. januar 1749 i Grenaa kirke med Edel Margrethe Holm (datter af købmand Christen Rasmussen H.), døbt 21. april 1720 i Ebeltoft, begr. 28. oktober 1763 i Grenaa. Gift 3. gang 20. november 1767 i Ålsø kirke med Anne Kirstine Bøgvad, født ca. 1731, begr. 23. februar 1795 i Horsens hospital.
Jægerbürsch ved den kgl. parforcejagt i 12 år. Kontrollør samt vejer og måler i Grenaa 2. august 1734, afskediget 17. august 1780. I sine to ægteskaber fik han tyve børn.

1750-1755
Thor Nielsen
Kontrollør imod toldforpagterne (se ovenfor).

1756-1760
Knud Ravn Guldberg
Kontrollør imod toldforpagterne 3. juni 1755, tolder sst. 22. januar 1761 (se ovenfor).

1761-1780
Otto Frederik Knoph
Tolder i Grenaa (se ovenfor).

1780-1791
Christian Asferg, født ca. 1740, død 3. juni 1806 i Grenaa. Gift 23. februar 1791 i Grenaa kirke med Karen Sørensdatter Borum, født ca. 1756, død 17. december 1830 i Grenaa.
Skriver hos stiftamtmand Rosenørn i Aarhuus. Kontrollør og toldbetjent i Grenaa 17. august 1780, told- og konsumtionskasserer sst. 16. november 1791, afsked 27. august 1802. Tillige vejer og måler sst. 29. oktober 1784. Boede som pensionist i Grenaa i 1801.


* * * Konsumtionsforvaltere

1779
Knud Ravn Guldberg
Konsumtionsforvalter i Grenaa (se ovenfor).

1779
Søren Peter Krogh
Konsumtionsforvalter i Grenaa (se ovenfor).

1780-1791
Johan Christian Brandis
Konsumtionsforvalter i Grenaa (se ovenfor).


* * * Konsumtionskontrollører

1779-1795
Niels Nyegaard, født ca. 1740, død 2. oktober 1818 i Hobro. Gift 1. gang 27. maj 1772 i Bjergby (Hjørring amt) med Ellen Christine Friis (datter af sognepræst Frands Eberhard F. og Dorthea Cathrine Evendorph), født 7. oktober 1738 i Sønder Kongerslev præstegård, begr. 20. juli 1785 i Grenaa. Gift 2. gang 1786 (kgl. bev. 3. november) med Inger Sophie Bay (datter af forpagter Peder B. og Anne Sophie Harlef), døbt 14. november 1749 på Clausholm, Voldum sogn, død 31. oktober 1820 i Hobro.
Købmand i Aalborg 1763, gik fallit 1776. Kontrollør og konsumtionsbetjent 11. juni 1778. Konsumtionsforvalter i Hobro 4. februar 1795.


PERIODEN 1792-1851

* * * Told- og konsumtionsinspektører

1792-1807
Cæsar Læsar Gade (søn af vagtmester Jacob G.), født 21. februar 1751 i Odense (Garnisons), død 12. oktober 1807 i Grenaa. Gift 14. august 1779 i Folding kirke med Elisabeth Krog, født ca. 1758, død 18. november 1817 i Grenaa.
Premierløjtnant i Søetaten, tjente siden i kavaleriet, men styrtede med hesten. Toldkontrollør i Assens 24. august 1785. Told- og konsumtionsinspektør i Grenaa 16. november 1791.

1808-1820
Carl Hartmann Wilhelm Starck, født ca. 1759, død 13. oktober 1820 i Grenaa. Gift ca. 1784 med Karen Aagaard, født ca. 1761, død 9. december 1819 i Grenaa.
Sergent ved Viborger regiment 1787. Kaptajn. Overtold- og konsumtionsbetjent i Mariager 17. oktober 1798. Told- og konsumtionsinspektør i Grenaa 26. januar 1808.
Kammerråd 1815. R.

1821-1835
Frederik Wilhelm Starck (søn af toldinspektør Carl Hartmann Wilhelm S. og Karen Aagaard), født ca. 1784, død 21. april 1835 i Grenaa. Gift 1. juli 1820 i Grenaa kirke med Dorthea Cathrine Bang (datter af skipper Rasmus B. og Abigael Cathrine Perch), født 22. november 1795 i Grenaa, død 2. februar 1851 i Grenaa.
Sekondløjtnant ved 3. jyske Infanteriregiment. Told- og konsumtionsunderbetjent i København (Kastrup) 5. marts 1820. Told- og konsumtionsinspektør i Grenaa 2. januar 1821.
Krigsassessor. Krigsråd 1820. R.

1835-1836
Christian Frederik Meyer (søn af premierløjtnant Søren Johan M. og Magdalene Margrethe Bruun), født ca. 1785, død 5. december 1836 i Grenaa. Ugift (?)
Kaptajn. Told- og konsumtionsinspektør i Grenaa 14. juli 1835.
R.

1837-1851
Jørgen Laurentius Michaelsen, født ca. 1773 i København, død 5. maj 1856 på Toftegård. Gift 7. januar 1809 i København (Garnisons) med Anne Birgitte Petersen, født ca. 1780 i København.
Toldkontrollør på Sylt 1826. Told- og konsumtionsinspektør i Grenaa 7. marts 1837, afskediget 20. maj 1851.
Krigsassessor 1820.


* * * Told- og konsumtionskasserere

1791-1802
Christian Asferg
Told- og konsumtionskasserer i Grenaa 16. november 1791, afsked 27. august 1802 (se ovenfor)

1802-1834
Frederik Hansen (søn af købmand Frederik H. og Anne Marie Nielsdatter Helstrup), døbt 25. august 1769 i Randers, død 28. marts 1834 i Grenaa. Gift 13. maj 1796 i Nimtofte med Anne Cathrine Holm, født ca. 1772, død 19. juni 1831 i Grenaa.
Ejer af Sjørup Ladegård, Nimtofte sogn. Told- og konsumtionskasserer i Grenaa 27. august 1802. Hansen fik løfte om dette embede mod at afstå sin kaldsret til Tøstrup kirke. Forligskommissær indtil 1821.

1834-1849
Henrik Ludvig Gether, født 11. juni 1807 i Wedel, Holstein, død 29. december 1891 på Frederiksberg (begr. i Randers). Gift 7. august 1835 i Hammel med Christiane Thommesen (datter af forvalter Jens Larsen T. og Mette Elisabeth Grüner), født 16. oktober 1808 på Frijsenborg, Hammel sogn, død 26. juli 1857 i Randers (Skt. Mortens).
Sekondløjtnant ved Prins Frederik Ferdinands lette dragonregiment. Told- og konsumtionskasserer i Grenaa 2. august 1834. Told- og konsumtionskasserer i Randers 15. juli 1849.
Karakt. ritmester 1836. R. 1865

1849
Johan Frederik Hansen (søn af sognepræst, professor Peter H. og Abel Marie Clausen), født 11. marts 1788 i København (Helligånds). Gift 1. gang med Serene Johanne Pfeiffer (datter af silke- og klædekræmmer Frederik Ludvig P. og Christiane Marie Winckler), født 1. oktober 1794 i København (Skt. Petri), død 28. januar 1824. Gift 2. gang 18. april 1828 i Aabenraa med Charlotte Marie Christine Schouw (datter af borgmester Bendix Frantz Ludvig S. og Johanne Christiane Georgine Sophie Callisen), født 28. december 1808 i Aabenraa, død november 1851.
Kaptajn. Adjungeret told- og konsumtionsinspektør i Stege 10. november 1818. Toldforvalter i Aabenraa 22. december 1825. Told- og konsumtionskasserer i Randers 26. september 1841. Told- og konsumtionskasserer i Grenaa 15. juli 1849, afskediget 14. september 1849.
Karakt. major.

1849-1851
Mathias Wilhelm Jørgensen (søn af toldbetjent Thomas J. og Anne Marie Lange), født 16. juli 1814 i Stubbekøbing. Gift med Eline Grüner, født ca. 1821 i København.
Konst. told- og konsumtionskasserer i Grenaa 1849. Toldoppebørselskontrollør i Lemvig 20. maj 1851.

PERIODEN EFTER 1851

* * * Toldforvaltere

1851-1864
Laurits Wilhelm Strandgaard (søn af toldbetjent Morten S. og Andrea Henriette Kindler), født 4. august 1804 i København (Trinitatis), død 26. februar 1891 i København (Frelsers). Gift 2. januar 1830 i Aalborg Budolfi kirke med Sara Sophie Leerbech (datter af sognepræst Rasmus L. og Birgitte Marie Svendsen), født 14. september 1808 i Hjortlund præstegård, død 8. april 1866 i Grenaa.
Exam.jur. 1822. Skriver i Generaltoldkammeret. Konst. overtoldbetjent i Ebeltoft, told- og konsumtionsinspektør sst. 3. december 1836. Toldforvalter i Grenaa 20. maj 1851, afskediget 29. januar 1875.
Kammerråd 1854. Justitsråd 1869. R. 1875.

STRANDTOLDVÆSENET

* * * Strandkontrollører

1765-1770
Asmus Witte, død 13. februar 1770 i Rye degnebolig. Gift med Magdalene, død 14. juni 1777 i Haderslev.
Strandkontrollør og toldbetjent i Grenaa 12. februar 1765. Ægteparret var separerede, og Witte døde under et ophold i Rye, mens enken boede i Haderslev. Wittes søster Magdalene Elisabeth var gift med Bendt Zacharias Bendtsen, København.

1770-1801
Andreas Hansen Schmidt, født ca. 1735, død 25. januar 1801 i Skanderborg. Gift med Anne Marie, født ca. 1749, død 25. december 1803 i Skanderborg.
Strandkontrollør og toldbetjent i Grenaa 13. marts 1770. Var bosat i Skanderborg 1787.

torsdag den 24. oktober 2013

Toldere i Mariager og Hadsund

Byens historie: Mariager fik købstadsrettigheder i 1592. Byen havde kun 393 indbyggere i 1801, en stigning på 23 siden 1672! Byens vigtigste indtægtskilde var produktion og salg af brændevin og malt, men i øvrigt var det en fattig by, der ikke havde noget væsentligt opland, og i det hele taget lå meget klemt og afsides mellem Hobro og Randers. Færgefarten over fjorden ophørte allerede i midten af 1700-tallet, idet de rejsende foretrak overfarten ved Hadsund. Landbrugsjorden omkring Mariager var mager, og udgjorde intet aktiv for byen. Anlæggelsen af en skibsbro i 1804 hjalp dog noget, og forbedringerne i landbruget og de bedre samfærdselsmidler fik også betydning for Mariager, der i 1850 talte 546 indbyggere.

Toldvæsenet: På forslag fra en borger i Hobro blev der i 1581 oprettet et toldsted vced færgestedet i Hadsund, og forslagsstilleren blev i øvrigt selv udnævnt til accisemester (jf. reskript 6.5.). Sandsynligheden taler for at toldstedet derefter blev flyttet til Mariager, da byen fik sine købstadsrettigheder i 1592. Men først i 1620 ved vi med sikkerhed, at toldstedet vitterligt lå i Mariager. I 1680 blev toldstedet imidlertid flyttet tilbage til Hadsund, og selvom borgerne i Mariager ofte bad om at få toldstedet tilbage, lykkedes det først i 1780 (kgl. reskr. 17.8.). Tolder Rasmus Greve flyttede til Mariager, men døde allerede året efter. Kontrollør Mikkel Quortrup blev derimod i Hadsund, idet han i begyndelsen af 1781 fik kgl. bevilling på kroen ved færgestedet og kort efter sin afsked fra toldvæsenet. Den nye toldkontrollør blev pålagt at slå sig ned i Mariager.

Bortforpagtning af tolden: I 1751 forpagtede købmand Laurits Lauritsen Skipper (død tidligst 1767) tolden i Mariager. Han beholdt den i fem år, og fra 1756 forpagtede købmand Anders Jacobsen Ørum (1719-1758) tolden i byen. Efter hans død i 1758, videreførte den ugifte købmands arvinger forpagtningen indtil dens ophør med udgangen af 1760. I begge femårsperioder stod tolder Rasmus Greve for statens kontrol af toldforpagterne.

Bortforpagtning af konsumtionen: Købmand Jens Lind (ca. 1691-1780) havde byens konsumtion i forpagtning i treårene 1734-36 og 1737-39. Staten overtog konsumtionen i 1779.

Personalereformerne: Da toldstedet flyttede til Mariager i 1781 blev konsumtionsforvalter Luno tillige udnævnt til tolder. Syv år senere (1788) blev konsumtionskontrollør Billeschou tillige udnævnt til toldkontrollør, da den hidtidige toldkontrollør i stedet blev udnævnt til tolder. Selv om embedsbetegnelserne told- og konsumtionsinspektør og -kasserer, som blev almindelige i de fleste danske købstæder i løbet i 1790’erne, først formelt blev indført i Mariager 1810, var personalereformen dog reelt på plads i 1788. Da Starck blev udnævnt til overtold- og konsumtionsbetjent i 1798, blev det bestemt at han skulle varetage inspektionsopgaverne. Starck blev forflyttet til Grenaa i 1808 og tolder Hasselbalch overtog for en stund begge embeder, men døde allerede året efter. Derefter var begge embeder vakante, indtil Generaltoldkammeret i 1810 udnævnte en told- og konsumtionsinspektør og en told- og konsumtionskasserer.

Personaleforholdene: Folketællingen for 1801 omtaler foruden embedsmændene tre underbetjente: Lars Kaarup, Niels Fruerlund og Thomas Nielsen Møller.
Toldkalenderen for 1847 omtaler seks underbetjente (løn: 200 rdl.) og en assistent (løn: 120 rdl.), der tillige var lods. Hertil kom inspektøren (løn: 700 rdl.), kassereren (løn: 700 rdl.) og strandkontrolløren (løn: 350 rdl.).
Efter lønningsloven for 1851 fik Mariager følgende personalenormering: En toldoppebørselskontrollør (løn og kontorhold: 800 + 150 rdl.), tre toldassistenter (løn: hhv. 400, 300 og 300 rdl.) og en toldkarl (løn: 150 rdl.).

Strandkontrollørerne: Et strandkontrollørembede eksisterede fra 1765 til 1820 og igen fra 1830. Den første (Vigfus Magnusson) boede i Hobro, men fra 1770 boede efterfølgerne ved Alsodde. Strandkontrollørens løn blev i 1851 fastsat til 500 rdl.

Lokaler: Toldboden ved havnen blev opført i 1822. Den er for længst blevet nedrevet, muligvis i de første år eller årtier efter toldstedets nedlæggelse i 1923. Et toldkammer i Østergade er markeret på bykortet i Trap Danmarks 3. udgave (1901). Der er muligvis tale om nr. 28, en fredet bindingsværksbygning

TOLDVÆSENET I PERIODEN INDTIL 1809

* * * Toldere


1661-1662
Johan Kall, død tidligst 1667. Gift med Margrethe Jensdatter, død tidligst 1637.
Tjente kongen i kejserkrigene. Borgmester i Mariager ca. 1635, tillige tolder sst. ca. 1648, kgl. konf. 1661. Tillige konsumtions- og stempelpapirsforvalter 1661.

1662-1680 (?)
Børge Johansen Kall (søn af borgmester Johan K. og Margrethe Jensdatter), død tidligst 1684. Gift med Margrethe Bay.
Tolder i Mariager 21. oktober 1662, tillige borgmester sst. 1. august 1667, afskediget 22. november 1681. I 1672 opstod der rygter, om at Kall var flygtet fra byen, og kongen udnævnte den 18. august en ny borgmester og tolder. Da Kall kort efter dukkede op i byen igen, og det ikke var til at få hoved og hale i rygterne, fik han straks sine embeder tilbage, og bestallingen til Jens Hansen Terslev blev annulleret.

1680-1695 (?)
Niels Svendsen, født i Skåne, død tidligst 1694. Gift med Mette Jensdatter Hvass, død tidligst 1684.
Tolder i Hadsund 18. september 1680. Han og hustruen skrev testamente i 1684.

1696-1704 (?)
Eiler Hansen Steenfeldt (søn af Hans Pedersen Holst), født i Borød på Sjælland, død 9. marts 1720. Gift med Margrethe Eriksdatter, død tidligst 1702. Gift 2. gang med Maren Jørgensdatter (datter af sognepræst Jørgen Madsen), født i Søby præstegård (ved Hammel), død senest 1718.
Tolder i Hadsund 22. februar 1696, havde stadig embedet i 1704. Forpagter på Løvenholm, Demstrup sogn senest 1713.

1714-1730
Anders Poulsen, død 30. september 1730 i Hadsund, Vindblæs sogn. Gift med Anne Margrethe Pors, død 10. maj 1747 i Viborg.
Tolder i Hadsund senest 1714.

1730-1747
Christian Severin, begr. 27. januar 1747 i Hadsund, Vindblæs sogn. Gift ca. 1732 med Anne Cathrine Hansdatter, født ca. 1705, begr. 6. august 1760 i Hadsund, Vindblæs sogn.
Volontør i Krigskancelliet i syv år. Adjungeret tolder med successionsret i Hadsund 6. september 1729, kgl. konf. 9. april 1731.
Hans søster Anne Sørensdatter omtales i et testamente fra 1740, hvorfor der er grund til at tro, at Severins fødenavn var Sørensen.

1747-1750
Rasmus Greve, født ca. 1711, begr. 17. juli 1781 i Mariager. Gift 1. gang 27. oktober 1741 i Næstved (Skt. Mortens) med Ellen Pedersdatter Lelling, født ca. 1720, begr. 18. januar 1758 i Hadsund, Vindblæs sogn. Gift 2. gang 1760 (kgl. bev. 28. november) med Cathrine Margrethe Skipper (datter af byskriver Jesper Johansen S. og Bente Elisabeth Hviid), født ca. 1720 i Hobro.
Kgl. godsforvalter på Bregentved gods. Tolder i Hadsund 14. februar 1747.

1751-1755
Laurits Lauritsen Skipper (søn af byfoged Laurits Christensen S.), født i Hobro, død tidligst 1767. Gift 1731 (kgl. bev. 1. juni) med Karen Kirstine Selmer (datter af byfoged Niels Rasmussen S. og Mette Marie Lauritsdatter), født 10. februar 1710 i Assens, død efter 1767.
Købmand i Hobro. Toldforpagter i Mariager 1751.

1756-1760
Anders Jacobsen Ørum (søn af degn Jacob Christensen Ø. og Inger Andersdatter), døbt 27. februar 1719 i Gammelstrup degnebolig, død 18. marts 1758 i Hobro. Ugift.
Købmand i Hobro. Toldforpagter i Mariager 1756.

1761-1781
Rasmus Greve
Tolder i Mariager 1761 (se ovenfor).

1781-1788
Jens Luno, født 28. februar 1748 i København, død 23. januar 1796 i Randers. Gift 29. november 1782 i Mariager kirke med Charlotte Elisabeth Boeck, født 23. december 1754 i København, død 2. februar 1815 i Randers.
Konsumtionsforvalter i Mariager 11. juni 1778, tillige tolder sst. 5. september 1781. Tolder i Randers 30. januar 1788. Tolder Luno var far til den kendte københavnske bogtrykker Bianco Luno.

1788
Olafúr Olavius (søn af bonden Olafúr Jónsson og Guđrún Árnadóttir), født ca. 1741 i Eyri í Seyđisfirđi, Island, begr. 28. august 1788 i Mariager. Gift 1. august 1783 i Øster Tørslev kirke med Ingeborg Dorthea Meldahl (datter af sognepræst Jens Tollesen M. og Ingeborg Dorthea Langballe), døbt 8. maj 1761 i Sønder Onsild præstegård.
Student 1765. Studerede ved Københavns Universitet, men rejste tilbage til Island, hvor han en tid var bogtrykker. Senere gennemrejste han landet i tre somre og udgav en skildring af forholdene på den store ø. Tolder i Skagen 1779. Tolder i Mariager 13. februar 1788.
Kammersekretær 1777.

1788-1809
Jacob Nielsen Hasselbalch (søn af købmand Niels H. og Bodil Kjærgaard), døbt 21. februar 1740, død 30. september 1809 i Mariager. Gift 1. gang 10. februar 1767 i Randers Skt. Mortens kirke med Marie Kirstine Christensdatter Welling (datter af købmand Christen Madsen W. og Anne Rasmusdatter Broch), døbt 2. juli 1746 i Randers, begr. 30. august 1769 i Randers. Gift 2. gang 1770 (kgl. bev. 31. august) med Cathrine Pedersdatter Frølund (mulig datter af Peder Jensen F. og Anne Pedersdatter Kølbæk, Lund, Gjellerup sogn), født ca. 1752, død 12. marts 1828 i Randers.
Købmand (kornhandler) i Randers 1767, gik fallit 1776. Kontrollør og toldbetjent i Mariager 5. september 1781, tolder sst. 19. september 1788.
Landvæsenskommissær. Kammerråd.


* * * Toldkontrollører

1670-1680 (?)
Adser Pedersen. Gift med Kirsten Lauritsdatter.
Toldbetjent i Mariager og Hobro 8. september 1670, tillige rådmand sst. 1671. Hans og hustruen skrev testamente 1678.

1680
Anders Nicolajsen
Toldbetjent i Mariager 31. marts 1680.

1680-1695 (?)
Henning Hansen, død efter 1686.
Visitør i Hadsund 18. september 1680.

1696-1738
Hans Mikkelsen Bentzon, født ca. 1665, død 12. september 1757 i Hadsund, Vindblæs sogn. Gift 1. gang med Anne Cathrine Bølck, død 1702. Gift 2. gang 1704 (kgl. bev. 10. maj) med Anne Christensdatter Thorsager, født ca. 1677, begr. 18. oktober 1740 i Hadsund, Vindblæs sogn.
Toldbetjent og visitør i Hadsund 1. januar 1696, kgl. konf. 5. december 1699. Hans søn, der kaldte sig Fabich, var sognepræst i Gjern.

1738-1750
Niels Jørgensen Lassen, født ca. 1699, død 4. marts 1770 i Ballegård, Falslev sogn. Gift 29. august 1742 i Vindblæs kirke med Marie Sophie Bentzon (datter af toldkontrollør Hans Mikkelsen B. og Anne Christensdatter Thorsager), født ca. 1710, begr. 12. april 1768 i Balle, Falslev sogn.
Toldbetjent og visitør i Hadsund 5. marts 1738. Ejer af Ballegård i Falslev sogn.

1751-1760
Rasmus Greve
Kontrollør imod toldforpagterne i Mariager 27. januar 1750 (se ovenfor).

1761-1770
Niels Jørgensen Lassen
Toldbetjent og visitør i Hadsund 1761 (se ovenfor).

1770-1781
Mikkel Christensen Quortrup (søn af Christen Q.), døbt 12. oktober 1727 i Kærby sogn, begr. 18. maj 1797 i Hadsund, Vive sogn. Gift 22. september 1769 i Svenstrup kirke med Anne Sophie Brasch (datter af Jens B. og Cecilie Cathrine Hastrup), døbt 19. oktober 1732 på Kjellerup, Svenstrup sogn, begr. 18. oktober 1796 i Hadsund, Vive sogn.
Skriverkarl hos tolder Greve. Succederende kontrollør og toldbetjent i Hadsund 24. oktober 1763, virkelig 20. marts 1770, afskediget 5. september 1781. Kort før sin afsked havde Quortrup erhvervet færgestedet og kroen på den nordlige side af Mariager fjord, der sikkert var mere indbringende end kontrollørembedet.

1781-1788
Jacob Nielsen Hasselbalch
Kontrollør og toldbetjent i Mariager 5. september 1781, tolder sst. 19. september 1788 (se ovenfor).

1788-1798
Søren Bruun Billeschou (søn af sognepræst Peder Hansen B. og Maren Pedersdatter Rosenmejer Mulvad), født 21. august 1729 i Engum præstegård, død 6. juli 1808 i Falslev sogn. Gift 1. gang ca. 1759 med Kirsten Mortensdatter Brøchner (datter af farver Morten Jensen B.), døbt 4. februar 1729 i Randers, død ca. 1775-80. Gift 2. gang 24. september 1782 i Bjerring kirke med Cathrine Marie Simonsdatter Schiødt, født ca. 1743, død ca. 1788. Gift 3. gang 11. maj 1790 i Kastbjerg kirke med Margrethe Elisabeth Gottlieb, født ca. 1732 i Kalundborg.
Farver i Nykøbing M. 1757, gik fallit 1766 og bosatte sig i København, hvor familien levede i trange kår. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Mariager 23. juli 1778, tillige kontrollør og toldbetjent i Mariager 19. september 1788, afskediget 17. oktober 1798. Boede som pensionist i Mariager, men flyttede senere til Falslev.

1798-1808
Carl Hartmann Wilhelm Starck, født ca. 1761, død 13. oktober 1820 i Grenaa. Gift ca. 1786 med Karen Aagaard, født ca. 1759, død 9. december 1819 i Grenaa.
Kommandersergent i Livgarden, sekondløjtnant ca. 1801, kaptajn i landeværnet ca. 1805. Overtold- og konsumtionsbetjent i Mariager 17. oktober 1798. Told- og konsumtionsinspektør i Grenaa 26. januar 1808. Ifølge hans bestalling fra 1798 skulle Starck varetage toldinspektionsforretningerne i Mariager. Måske har der været tale om at aflaste Hasselbalch fra en del af hans mange opgaver. Efter Starcks forflyttelse i 1808 stod kontrollørembedet vakant.
Kammerråd 1815.KONSUMTIONSVÆSENET I PERIODEN 1779-1809

* * * Konsumtionsforvaltere

1779-1788
Jens Luno
Konsumtionsforvalter i Mariager 11. juni 1778 (se ovenfor).

1788
Olafúr Olavius
Tolder i Mariager 13. februar 1788 (se ovenfor).

1788-1809
Jacob Nielsen Hasselbalch
Tolder sst. 19. september 1788 (se ovenfor).


* * * Konsumtionskontrollører

1779-1798
Søren Bruun Billeschou
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Mariager 23. juli 1778, tillige kontrollør og toldbetjent i Mariager 19. september 1788, afskediget 17. oktober 1798 (se ovenfor).

1798-1808
Carl Hartmann Wilhelm Starck
Overtold- og konsumtionsbetjent i Mariager 17. oktober 1798 (se ovenfor).


PERIODEN 1810-1851

* * * Told- og konsumtionsinspektører

1810-1851
Andreas Christian Schmidt (søn af the- og porcelænshandler Ulrich S. og Helene Alstrup), døbt 18. marts 1782 i København (Helligånds), død 18. januar 1857 i Mariager. Gift med Sophie Junge (datter af boghandler Hans Christian J. og Cathrine Elisabeth Michaelsen), døbt 5. september 1779 i København (Skt. Nikolaj), død 24. september 1859 i Kvottrup, Hem sogn (begr. i Mariager).
Volontør i Generaltoldkammeret. Told- og konsumtionsinspektør i Mariager 15. marts 1810, afskediget 25. marts 1851.


* * * Told- og konsumtionskasserere

1810-1848
Peter Kragh (søn af sognepræst Søren K. og Voldborg Malthesdatter), født 30. august 1781 i Mandø præstegård, død 27. oktober 1848 i Mariager. Gift 16. juli 1812 i Gerding med Kirstine Sophie Tilemann (datter af sognepræst Samuel T. og Charlotte Sophie Valeur), født 12. oktober 1791 i Gerding præstegård, død 9. april 1830 i Mariager.
Volontør i Generaltoldkammerets søndenfjeldske kontor. Told- og konsumtionskasserer i Mariager 15. marts 1810.

1848-1851
Johan Henrik Carl Frederik Syberg
Konst. told- og konsumtionskasserer i Mariager 10. november 1848 (se nedenfor).


PERIODEN EFTER 1851

* * * Toldoppebørselskontrollører

1851-1863
Johan Henrik Carl Frederik Syberg, født 11. marts 1806 i København, død 14. juli 1883 i Nykøbing M. Gift 25. maj 1831 i Ebeltoft kirke med Else Marie Zacho (datter af snedker Jens Peter Z. og Karen Marie Pedersdatter), døbt 9. januar 1793 i Teglhuset, Hammel sogn, død 11. juni 1855 i Mariager. Gift 2. gang 25. maj 1856 i Vindblæs kirke med Frederikke Johanne Jespersen (datter af købmand Hans Baastrup J. og Helene Brædstrup), født 16. maj 1828 i Skanderborg.
Toldbetjent i Frederikshavn. Strandtoldbetjent i Mariager 14. december 1830, strandkontrollør sst. 22. maj 1845, kgl. udnævnelse 13. oktober 1847, konst. told- og konsumtionskasserer sst. 10. november 1848, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851. Toldforvalter i Nykøbing M. 16. oktober 1863. I årene som strandkontrollør boede Syberg i Als.
Prædikat af toldforvalter 17. maj 1852.

1864-1870
Søren Jepsen Lauritsen (søn af fisker og færgekarl Jeppe Hansen L. og Karen Sørensdatter), født 20. marts 1818 i Odden, Nordby sogn, død 16. maj 1870 i Mariager. Gift med Nicoline Hansine Schiønning, født ca. 1827, død 2. februar 1870 i Mariager.
Toldoppebørselskontrollør i Rørvig 1845. Toldoppebørselskontrollør i Mariager 2. april 1864.


STRANDTOLDVÆSENET

* * * Strandkontrollører

1765-1770
Vigfús Magnússon, født i Island, død ca. 1770 i Hobro. Ugift.
Tjener hos kammerråd Schumacher i København. Undervisitør i København. Strandkontrollør og toldbetjent ved Mariager fjord 12. februar 1765. Hans bror var den islandske eventyrer Árni Magnússon, og omtales i dennes erindringer, der er udgivet i serien ”Memoirer og Breve”.

1770-1784
Christoffer Klingbech, født ca. 1718, begr. 20. maj 1784 i Odde, Als sogn. Gift 1. gang med Amalie Margrethe. Gift 2. gang 22. august 1763 i Kerteminde kirke med Susanne Margrethe Holm, født ca. 1739, død 1. marts 1814 i Gudum sogn.
Toldkontrollør i Kerteminde 1763. Strandkontrollør ved Mariager fjord 31. december 1770. Var bosat i Hobro i 1775.

1784-1820
Søren Ibsen, født ca. 1738, død 23. november 1823 i Als, Als sogn. Gift 23. september 1775 i Gentofte kirke med Mette Kirstine Colding, født ca. 1739, begr. 28. juni 1812 i Als, Als sogn.
Strandvisitør mellem Næstved og Korsør 27. juli 1775, strandtoldbetjent mellem København og Helsingør 24. juli 1783. Strandkontrollør ved Mariager fjord 9. juni 1784, afskediget 19. december 1820, hvorefter embedet blev nedlagt og erstattet af et kontrollørembede.

1845-1848
Johan Henrik Carl Frederik Syberg
Strandtoldbetjent i Mariager 14.12.1830, strandkontrollør sst. 22.5.1845, kgl. udnævnt 13.10.1847. Var bosat i Als (se ovenfor).

1848-1851 (1895)
Christian Magnus Bang (søn af købmand og brændevinsbrænder Mads Rostock B. og Johanne Kirstine Thodberg), født 7. september 1810 i Fladstrand (Frederikshavn), død 13. juli 1895 i Als, Als sogn. Gift 1. gang 18. marts 1836 i Elling med Augusta Henriette Petersen, født ca. 1811 i København, død 13. november 1853 i Als, Als sogn. Gift 2. gang 10. oktober 1854 i Als med Juliane Cathrine Marie Sophie Wanning (datter af sognepræst Poul Gotfred W. og Dorthea Margrethe Krarup), født 19. februar 1832 i Brøndum præstegård, død 6. marts 1888 i Als, Als sogn.
Ejer af den fædrene gård Bannerslund i Elling sogn 1835. Toldassistent i Als, toldkontrollør sst. 4.8.1853.
Prædikat af strandkontrollør. D.M. 1892.

onsdag den 23. oktober 2013

Toldere i Hobro

Hobro toldsted omtales allerede i 1546 og 1567, men blev flyttet til færgelejet i Hadsund i 1581. I 1620 lå toldstedet imidlertid i Mariager, og forblev her indtil det atter flyttede til Hadsund i 1680. Først i 1663 kender vi navnet på en tolder i Hobro, og i 1671 fik borgmester Peder Bering kgl. bestalling på toldembedet, for atter at miste det ved den store toldreduktion det følgende år.

Om byens konsumtionsvæsen haves ikke mange oplysninger. Samme Bering forpagtede byens konsumtion i 1673 og 1674. Fra 1719 og mange år frem forpagtede købmand Niels Kirketerp konsumtionen. Ved statens overtagelse af konsumtionsvæsenet i 1779 blev der ansat både forvalter og kontrollør i Hobro, men allerede i 1795 blev de to embeder slået sammen til ét forvalterembede.

I 1834 fik Hobro sit havneanlæg med bolværker og skibsbro, og seks år senere fik byen atter sit eget toldvæsen, og Generaltoldkammeret udnævnte en toldinspektør og toldkasserer, der også varetog konsumtionsforretningerne (jf. plakat 30.11.1839). Allerede i 1840 blev der opført en toldbod på havnen, som var i brug indtil byens nye toldkammer stod færdig i 1945.

Ved lønningsloven i 1851 fik Hobros toldsted følgende normering: En toldforvalter (løn 1500 rdl. + kontorhold 250 rdl.) og to toldassistenter (løn 400 + 300 rdl.). Alle tre embedsmænd var bosat i Hobro.

PERIODEN INDTIL 1672

* * * Toldere

Før 1663-1671
Mathias Ibsen, død 1671 i Hobro. Gift ca. 1648 med Anne Sørensdatter Bloch (datter af borgmester Søren Mortensen Bloch og Maren Nielsdatter), død senest 1682.
Tolder i Hobro, nævnt 1663. Tillige borgmester 7. maj 1667.

1671-1672
Peder Jensen Bering, død efter 1682.
Borgmester og tolder i Hobro 6. december 1671. Forpagter af byens konsumtion 1673 og 1674. I 1682 var han endnu borgmester og boede i en ejendom, der tilhørte Jens Døstrups arvinger.


PERIODEN 1779-1795

* * * Konsumtionsforvaltere

1779-1781
Christian Friis, død 20. marts 1782 i Hobro (?). Vist ugift.
Forvalter på grev Holsteins godser. Prokurator ved alle under- og overretter i Danmark og Norge, Højesteret undtaget 17. januar 1766. Bosat i Aalborg 1767-76. Konsumtionsforvalter i Hobro 1779, afskediget i unåde 12. marts 1781.

1781-1795
Conrad Sparre (søn af sognepræst Corfitz S. og Birthe Marie Fabricius), født ca. 1729 i Øster Hæsinge præstegård, begr. 31. juli 1806 i Stubbekøbing. Gift 1. gang med Benedikte Cathrine Høyer (datter af sognepræst Frederik Hansen H. og Elisabeth Margrethe Steenberg), døbt 9. juli 1728 i Skivum præstegård, begr. 15. september 1768 i Ondrup, Odder sogn. Gift 2. gang ca. 1775-80 med Birgitte Mortensdatter (datter af købmand Morten Nielsen Kirketerp og Anne Marie Wedege), født ca. 1736 i Hobro, død 31. maj 1797 i Hobro (hun gift 1. gang med byfoged, kammerråd Søren Pedersen Langballe, død 1774 i Hobro).
Løjtnant. Herredsskriver. Konsumtionsforvalter i Hobro 2. april 1781 (idet konsumtionsforvalter Laurberg, Skanderborg, ikke ønskede embedet). Toldinspektør i Stubbekøbing 28. januar 1795, afskediget 28. september 1796.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1786
Frands Lauritsen Behm, død 12. juni 1786 i Hobro (?). Gift 1. gang 27. september 1757 i Thisted kirke med Kirstine Marie Jelstrup (datter af Jacob Olesen J.), begr. 19. december 1766 i Thisted. (gift 1. gang 1753 med Christen Bach). Gift 2. gang 23. oktober 1772 i Nibe kirke med Mette Marie Jensdatter Bruus (datter af … og Anne Christensdatter Kjær), født ca. 1751, død efter 1801 (gift 2. gang 1793 med Johan Gabler, død før 1801).
Bosat i Thisted i 1760’erne og i Nibe i 1770’erne. Skoleholder i Nibe. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Hobro 11. juni 1778, død i embedet senest 1786. Enken flyttede tilbage til Nibe, hvor hun ernærede sig ved fiskeriet i 1801.

1786-1795
Christen Stockfleth Seeberg, født ca. 1759, død 20. maj 1820. Gift 1. gang 10. april 1788 i Mariager kirke med Ide Sophie Just (datter af prokurator Nicolaj Nissen J. og Johanne Schebye), døbt 28. november 1767 i Næstved (Skt. Peders). (Ægteskabet opløst 1799, hun gift 2. gang 1809 med prokurator Otto Frederik Kralund, 1783-1844, men atter skilt). Gift 2. gang 3. november 1810 i Sønder Nissum kirke med Mette Cathrine Fuglsang (datter af herredsfoged Johan F. og Marie Kirstine Raben), født 3. december 179 i Ringkøbing.
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Hobro 1786. Overtold- og konsumtionsbetjent i Ringkøbing 27. maj 1795.


PERIODEN 1795-1839

* * * Konsumtionsforvaltere

1795-1818
Niels Nyegaard, født ca. 1740, død 2. oktober 1818 i Hobro. Gift med Anne Sophie.
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Grenaa 1779. Konsumtionsforvalter i Hobro 4. februar 1795.

1819-1827
Frederik Georg Thorup, født ca. 1770, død 27. marts 1827 i Hobro. Gift 1. gang med Johanne Nielsen, død 18. maj 1819. Gift 2. gang 9. september 1824 i Hobro kirke med Cathrine Nicoline Ingemann (datter af sognepræst Søren Sørensen I. og Birgitte Svane), født 7. december 1784 i Torkildstrup præstegård, død 11. december 1853.
Sekondløjtnant ved 1. jyske regiments lette dragoner, premierløjtnant 12. januar 1808, ritmesters anciennitet 28. februar 1811, sekondritmester 9. november 1813, afskediget med vartpenge 25. januar 1816. Konsumtionsforvalter samt vejer og måler i Hobro 28. januar 1819. Thorups anden hustru var søster til digteren og forfatteren B.S. Ingemann.

1827-1829
Johan Jacob Schmalfeldt, født ca. 1792, død 18. februar 1841 i Sorø. Gift 3. november 1815 i Skælskør kirke med Edel Margrethe Soel (datter af … Peder Rasmussen S. og Anne Hansdatter), født 25. november 1790 i Skælskør, død 11. maj 1849 i Sorø.
Undertold- og konsumtionsbetjent i København 31. oktober 1819. Konsumtionsforvalter i Hobro 18. juli 1827, fradømtes embedet 1829. Senere told- og konsumtionsbetjent i Sorø.

1830-1839
Frederik Wilhelm rigsgreve Rantzow (søn af Christian Frederik Ernst rigsgreve R. og Charlotte Wilhelmine von Huth), født 12. februar 1798 i Sandviggård ved Hillerød, død 7. juli 1859 i Randers. Gift 8. april 1827 i Vor kirke (Rougsø herred) med Cathrine Marie Clausen, født 27. februar 1802 i København, død 11. april 1855 i Risskov, Vejlby sogn. (Ægteskabet opløst). Gift 2. gang med Lorentze Margrethe Rudebeck, født 10. december 1814 i Hillerød, død 26. november 1900 i Randers.
Kadet 1811, premierløjtnant ved 1. jyske dragonregiment 1817, afskediget 1829. Konsumtionsforvalter i Hobro 28. april 1830, told- og konsumtionsinspektør sst. 31. juli 1839. Told- og konsumtionsinspektør i Nakskov 8. maj 1841, told- og konsumtionsinspektør i Randers 25. oktober 1848.


PERIODEN EFTER 1839

* * * Told- og konsumtionsinspektører

1839-1841
Frederik Wilhelm rigsgreve Rantzow
Konsumtionsforvalter i Hobro 28. april 1830, told- og konsumtionsinspektør sst. 31. juli 1839. Told- og konsumtionsinspektør i Nakskov 8. maj 1841 (se ovenfor).

1841-1869
Ludvig Othar Christian Faye (søn af amtmand Gerhard F. og Karen Christiane Stockfleth), født 5. september 1800, død 1. marts 1869 i Hobro. Gift 28. december 1843 i Skjern kirke med Christiane Louise Jansen (datter af byfoged Hans Billeschou J. og Elise Juliane Høm), født 15. oktober 1818 i Hobro, død 27. juli 1870 i Aalborg (begr. i Hobro).
Student. Cand.phil. 1826. Studerede jura, men opgav pga. øjensygdom. Lærer ved de massmanske skoler 1831 og ved Deichmans institut. Konst. konsumtionsforvalter i Nykøbing M. 1835. Told- og konsumtionsinspektør i Hobro 2. juli 1841, toldinspektør sst. 20. maj 1851.

* * * Told- og konsumtionskasserere

1839-1864
Christian Hassing (søn af sognepræst Peder H. og Bodil Lunge Rafn), døbt 8. juli 1794 i Vrå præstegård, død 28. maj 1876 i Hobro. Gift 1. gang 26. september 1815 i Solbjerg kirke med Charlotte Curtius (datter af kirurg ved grevskabet Lindenborg Carl Frederik C. og Marianne Garffen), døbt 6. maj 1786 i Gerding sogn, død efter 1834. (Ægteskabet opløst). Gift 2. gang 17. april 1828 i Sæby kirke med Else Caroline Søborg (datter af tømrermester Peder Jensen S. og Karen Bildring), født 16. september 1804 i København, død 7. februar 1881 i Hobro.
Exam.jur. 1814. Prøveprokurator i Hjørring amt marts 1815, prokurator ved retterne i Aalborg stift 3. marts 1819, bosat i Frederikshavn, fra 1821 i Sæby. Told- og konsumtionskasserer i Hobro 18. december 1839, toldkasserer sst. 20. maj 1851, afskediget 8. marts 1864.
Kammerråd 1864.