mandag den 26. november 2018

Toldere i Holbæk

TOLDVÆSENET

* * * Toldere


1663-1680
Lyder Lachmann, død 1687. Gift med Helle Pedersdatter, begr. 10. december 1703 i Holbæk.
Tolder i Holbæk 21. januar 1663, kgl. konf. 28. juni 1670. Tolder i Halsnæs 18. september 1680.

* * * Toldkontrollører

1670-1677
Mikkel Jensen, død 1677.
Toldbetjent i Holbæk 12. oktober 1670.

1677-1680
Christian Christensen,
Visitør i Holbæk 30. januar 1677.

1680-1696
Hans Mortensen,
Toldbetjent i Holbæk 18. september 1680.

1696-1720
Hans Jørgen von Hamm, begr. 16. december 1720 i Holbæk. Gift med Marie Hansdatter Krag.
Toldbetjent og visitør i Holbæk 21. marts 1696.

1721-1731
Thomas Andersen Lahn, begr. 29. december 1731 i Holbæk. Gift ca. 1725 med Anne Bring (datter af rådmand Børge Mogensen B. og Anne Cathrine Hansdatter Bjørn), født i Holbæk.
Toldbetjent og visitør i Holbæk 6. januar 1721. Tillige vejer og måler i Holbæk.

1732-1736
Peter Møller,
Kontrollør samt vejer og måler i Holbæk 14. januar 1732, afskediget 30. januar 1736.

1736-1749
Søren Schou (søn af byfoged i Sorø Jørgen Sørensen S. og Helene Christoffersdatter), født i Bjernede sogn, begr. 31. januar 1749 i Holbæk. Gift 21. september 1739 i Holbæk med Elisabeth Marie Stampe (datter af rådmand Christen Christensen og Elisabeth Henriksdatter Stampe), født ca. 1711 i Holbæk.
Amtstuefuldmægtig. Kontrollør i Holbæk 30. januar 1736, tillige vejer og måler sst. 10. februar 1736, tillige vrager sst. 2. august 1737. Hans hustru fik ekspektance på vejer-, måler- og vragerembedet 11. april 1739.

1750-1753
Christian Voigt, begr. 31. juli 1753 i Holbæk.
Omtalt som kontrollør i Hof- og statskalenderne 1751-53.

1753-1762
Jørgen Lange, begr. 27. marts 1762 i Holbæk. Gift ca. 1740 med Cathrine Marie Jansen,
Fuldmægtig. Kontrollør i Holbæk 27. august 1753.

1762-1765
Hans Jørgen Møller, begr. 18. september 1765 i Holbæk. Gift ca. 1744 med Kirstine Møller,
Kontrollør i Holbæk 17. juni 1763.

1765-1797
Peter Riiberg, født ca. 1735, død 19. juni 1804 i Holbæk. Gift med Sørine Hansdatter (datter af købmand Hans Hermansen), født i Holbæk, født ca. 1750, død 12. juni 1802 i Holbæk.
Kontrollør og toldbetjent i Holbæk 4. oktober 1765.
Konferensråd.


KONSUMTIONSVÆSENET 1779-1797

* * * Konsumtionsforvaltere


1779-1797
Sixtus Aspach Langgaard (søn af tolder Niels L. og Anne Møinichen Aspach), døbt 13. juni 1735 i Thisted, død mellem december 1805 og november 1806. Ugift.
Konsumtionsforvalter i Holbæk 20. august 1778, konsumtionskasserer sst. 1. marts 1797, afskediget 7. april 1802.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1797
Johan Christian Schou (muligvis søn af toldkontrollør Søren S. og Elisabeth Marie Stampe), født ca. 1748 i Holbæk, død 1803 i Nykøbing S. Gift ca. 1782 med Karen Herløv, født ca. 1762.
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Holbæk 1778. Konsumtionskasserer i Nykøbing S. 1. marts 1797.


KONSUMTIONSVÆSENET EFTER 1797

* * * Konsumtionsinspektører, fra 1837 told- og konsumtionsinspektører

1797-1802
Jørgen Honum, født ca. 1749, død 17. oktober 1804 i Holbæk. Gift 30. november 1781 i Nykøbing S. med Kirstine Elisabeth Birch (datter af købmand Simon B.), døbt 29. april 1761 i Nykøbing S., død 15. februar 1829 i Roskilde (Domsogn).
Exam.jur. 1777. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Nykøbing S. 1778, tillige postmester 30. marts 1787. Konsumtionsinspektør i Holbæk 1. marts 1797, konsumtionskasserer sst. 7. april 1802.

1802-1841
Hartvig Marcus Fønss (søn af residerende kapellan, senere sognepræst Peder Pedersen F. og Louise Frisch), født 27. november 1767 i Helsingør (Mariæ), død 22. juli 1846. Ugift.
Student. Kopist i Generaltoldkammerets københavnske told- og konsumtionskontor 30. december 1791, revisor i det på toldboden oprettede revisionskontor 20. marts 1799. Konsumtionsinspektør i Holbæk 7. april 1802, told- og konsumtionsinspektør sst. 22. marts 1837, afskediget 25. marts 1841.
Kammerråd 1811. Justitsråd 1821.

1841-1851
Carl Malling (søn af kammersekretær, senere gehejmestatsminister Ove M. og Christiane Beck), født 17. september 1791 i København (Patri), død 2. april 1867 på Frederiksberg. Gift 18. december 1824 med Louise Malling (datter af toldinspektør Peder M. og Martine Georgine Cathrine Cretschmer), født 22. juli 1803 i Kolding, død 24. april 1882 på Frederiksberg.
Student 1810 (Metropolitan), cand.jur. 1815. Volontør i Generaltoldkammeret, 2. kammersekretær i toldkammerkancelliet med sæde og referat i kollegiet 27. november 1821, assessor sst. 29. juli 1825, surnumerær kommitteret og decisor for de jyske toldregnskaber 2. juni 1829, virkelig kommitteret sst. 19. oktober 1831, 1. kommitteret sst. 19. juli 1834, bestyrer af det fynsk-jyske toldfag 30. januar 1836, afskediget 19. december 1840. Told- og konsumtionsinspektør i Holbæk 25. marts 1841. – Medlem af Kommissionen til overvejelse af de rådgivende provinsialstænders betænkning om udkast til en ny toldforordning for hertugdømmerne 1. november 1836.
Virkelig kammerråd 1827. Virkelig justitsråd 1829. Virkelig etatsråd 1836. – R. 1840.

1851-1874
Johan Michael Meldahl Bull (søn af konsumtionsinspektør Niels Rosing B. og Else Sophie Meldahl), født 19. august 1803, død 7. december 1874. Gift 23. december 1825 i Aarhus (Frue) med Amalie Louise Reddelien (datter af apoteker Christoffer Henrik Nicolaj R. og Maren Holbech), født 22. juni 1803 i Aarhus (Frue).
Cand.pharm. Uden formue var han ikke i stand til at købe sig et apotek. Surnumerær told- og konsumtionsoverbetjent uden gage i Aarhus 4. juni 1825, adjungeret told- og konsumtionsinspektør sst. 19. marts 1831. Efter faderens død videreførte han i et par måneder embedet på konstitution omkring årsskiftet 1841/42. Told- og konsumtionsinspektør i Kalundborg 6. marts 1842. Toldinspektør i Holbæk 20. maj 1851, tillige toldkasserer sst. 21. december 1864.
Kammerråd 1852. Justitsråd 1867.Kammerråd 1852. Justitsråd 1867.

* * * Konsumtionskasserere, fra 1837 told- og konsumtionskasserere

1797-1802
Sixtus Aspach Langgaard,
Konsumtionsforvalter i Holbæk 20. august 1778, konsumtionskasserer sst. 1. marts 1797, afskediget 7. april 1802.

1802-1804
Jørgen Honum,
Konsumtionsinspektør i Holbæk 1. marts 1797, konsumtionskasserer sst. 7. april 1802.

1804-1836
Peter Steenfeldt Brorson (søn af sognepræst, provst Broder B. og Karen Steenfeldt), født 23. oktober 1766 i Dronninglund præstegård, Dronninglund sogn, død 20. marts 1836 i Holbæk. Gift 1804 med Ulrikke Henriette Caroline de Klaumann (datter af kaptajn Gregorius de K. og Anna Barbara Charlotte Thye), født 8. december 1781 i Sorø, død 29. december 1841 i Holbæk.
Kopist i Generaltoldkammerets arkivkontor, fuldmægtig, arkivsekretær og 2. registrator sst. 24. oktober 1804. Konsumtionskasserer i Holbæk 5. december 1804.
Kammerråd 1820.

1837-1845
Andreas Johan Treschow (søn af … Johan Frederik T. og Charlotte Juliane Thyme), født 19. august 1794 i København, død oktober 1846. Gift 12. august 1815 i København (tysk-reformerte menighed) med Anne Marie Wendel, født 1797 i København, død 1864.
Fuldmægtig ved dronning Maries chatolkasse. Told- og konsumtionskasserer i Holbæk 26. april 1837, afskediget 18. august 1845.
Justitsråd.

1845-1851
Hugo Adolph Jacobi, født 14. november 1803 i København. Gift med Anette Christiane Hertz (eller Herbst), født ca. 1807 i København.
Cand.phil. Told- og konsumtionskasserer i Nykøbing S. 15. december 1842. Told- og konsumtionskasserer i Holbæk 24. september 1845. Toldforvalter i Køge 20. maj 1851, afskediget 24. juli 1876.
Kammerråd 1843. Justitsråd 1869. – R. 1876.

1851-1864
Niels Christoffer Poulsen (søn af gårdmand Poul Nielsen og Birthe Jacobsdatter), døbt 1. marts 1789 i Sjelle, Sjelle sogn, Aarhus amt, død 16. september 1865 i Holbæk. Gift med Karen Rasmusdatter (datter af gårdmand Rasmus Nielsen og Sidsel Jensdatter), døbt 27. januar 1793 i Oustrup, Røgen sogn, Skanderborg amt.
Toldfuldmægtig i Aarhus 1811, konstitueret told- og konsumtionskasserer sst. 4. august 1833 (kortvarigt). Told- og konsumtionskasserer i Ringkøbing 23. august 1844. Toldkasserer i Holbæk 20. maj 1851, afskediget 25. november 1864. – Købte Framlevgård ved Aarhus i 1822.
Kammerråd 1854. – R. 1865.

1864-1874
Johan Michael Meldahl Bull,
Toldinspektør i Holbæk 20. maj 1851, tillige toldkasserer sst. 21. december 1864.

* * * Toldkontrollører

1837-1843
Mathias Bang (søn af organist, stadsmusikant Mathias B. og Anne Margrethe Torp), døbt 8. marts 1797 i Vejle, død 31. august 1856 i Næstved (Peders). Ugift.
Exam.jur. 1817. Toldfuldmægtig i Vejle i syv år. Konstitueret overtold- og konsumtionsbetjent sst. (med underbetjents gage) 21. december 1824, kgl. udnævnt 10. marts 1827, forflyttet til Faaborg samme dag, forflyttet til Holbæk 5. april 1837. Told- og konsumtionsforvalter i Korsør 16. januar 1843. Toldforvalter i Næstved 20. maj 1851.
Virkelig kammerråd 1847.

1843-1844
Frederik Mathæus Martens, født ca. 1797 i Kiel, død 11. marts 1879 i Nyborg. Gift ca. 1824 med Augusta Petersen, født ca. 1798 i Kolding.
Kadet 1812, sekondløjtnant ved Fynske Regiments lette dragoner 1817, afskediget 1823. Overtold- og konsumtionsbetjent i Svendborg 2. september 1823. Told- og konsumtionsoverbetjent i Faaborg 18. marts 1841. Konstitueret overbetjent i Holbæk 25. januar 1843. 2. told- og konsumtionsoverbetjent i Odense 28. juli 1844, afskediget med ventepenge 20. maj 1851. Toldkontrollør i Kiel 30. juli 1852, afskediget 28. oktober 1864.
Krigsassessor 1823.

1844-1851
Christian Wilhelm Winther (søn af toldinspektør Jacob W. og Anne Nicoline Margrethe Becker), født 10. september 1808 i København (Frue), død 18. februar 1875 i København (Holmens). Gift ca. 1837 med Margrethe Sophie Enevoldine Bolvig (datter af brygger Carl Christian B. og Anne Margrethe Lorentze Collin), født 2. august 1810 i København (Helligånds), død 5. marts 1856 i Helsingør (Skt. Olai).
Kammerskriver. Konstitueret told- og konsumtionsoverbetjent i Assens 5. september 1837. Midlertidig overtoldbetjent i Faaborg 25. januar 1843. Told- og konsumtionsoverbetjent i Holbæk 10. oktober 1844. Toldkontrollør i Randers 20. maj 1851. Toldkontrollør i Helsingør 5. august 1851. Toldkontrollør ”indtil videre” i København 31. marts 1860.
Kammerassessor 1867.

onsdag den 21. november 2018

Toldere i Roskilde

TOLDVÆSENET

* * * Toldere

Ingen kendes

* * * Toldkontrollører

1680-1691
Johan Wichgraff,
Toldbetjent i Roskilde 18. september 1680.


KONSUMTIONSVÆSENET 1779-1795

* * * Konsumtionsforvaltere

1779-1795
Otto Carl Heering (søn af kabinetssekretær Burchardt H. og Sophie Westermann), født 4. oktober 1732 i København (Petri), død 16. december 1795 i Roskilde (Domsogn). Gift 9. oktober 1788 i Himmelev med Christiane Petrine Beate Margrethe Wineken (datter af forpagter Christian Ludvig Carl W. og Johanne Beate Ferslew), født 7. februar 1761 på Sorø Ladegård, Slaglille sogn, død 2. august 1821 i København (Frederiks hospital).
Student 1754 (Odense), exam.jur. 1766. Fuldmægtig ved Vajsenhuset og Missionskollegiet. Konsumtionsforvalter i Roskilde 8. august 1778.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1795
Jens Reiersen, født ca. 1738, død 3. december 1806 i Roskilde. Gift med Mette Kirstine Rosted (datter af amtsforvalter Jens R. og Johanne Marie Sletting), født ca. 1748 på Billesborg, Herfølge sogn (?), død 15. april 1827 i Roskilde.
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Roskilde 1778, konsumtionskasserer sst. 30. december 1795, afskediget 5. september 1806.


KONSUMTIONSVÆSENET EFTER 1795

* * * Konsumtionsinspektører, fra 1837 told- og konsumtionsinspektører

1795-1814
Lauge Severin Fanøe (søn af sognepræst Gregers F. og Hedevig Bagge), født 21. oktober 1742 i Ikast præstegård, død 28. april 1814 i Roskilde (Domsogn). Gift 2. november 1779 med Marie Margrethe Lange (datter af købmand Hans Rasmussen L. og Maren Cappel), døbt 14. august 1759 i Ude Sundby sogn, død 4. juni 1814 i Roskilde (Domsogn).
Exam.jur. 1768. Konsumtionsforvalter i Frederikssund 1778. Konsumtionsinspektør i Roskilde 30. december 1795.
Virkelig kammerråd 1810.

1814-1844
Jacob Winther (søn af pakhusskriver Peter W. og Anne Margrethe Skibsted), døbt 11. august 1777 i København (Frelsers), død 17. november 1852 i Roskilde (Domsogn). Gift med Marie Mogensine Nørager (datter af amtsforvalter Jens Mogensen N. og Mette Elisabeth Tryde), født 1781 på Frederiksberg, død 9. juni 1848.
Student. Kopist i Generaltoldkammerets nordenfjeldske toldkontor 6. maj 1801, fuldmægtig 22. september 1808. Konsumtionsinspektør i Roskilde 4. august 1814, told- og konsumtionsinspektør sst. 22. marts 1837, afskediget 12. august 1844.
Justitsråd 1844.

1844-1851
Broder Knud Brodersen Wigelsen (søn af købmand, stadshauptmand Hans W. og Marie Elisabeth Thygesen), født 29. juni 1787 i Aalborg, død 11. september 1867 i København (Holmens). Gift 1809 med Karen Magdalene Fangen (datter af kaptajn Johan Wilhelm F. og Cathrine Tobine Tonnesen), født 30. januar 1793 i Kristiansand, Norge, død 27. februar 1868 i København (Holmens).
Søkadet 1797, sekondløjtnant 1804, premierløjtnant 1809, afskediget 1815. Deltog med hæder i krigen mod englænderne. Kgl. skibsmåler i København 4. juni 1825, surnumerær told- og konsumtionsinspektør sst. 15. maj 1832, 3. inspektør 17. januar 1841. Told- og konsumtionsinspektør i Roskilde 12. august 1844, afskediget 20. maj 1851. – Deputeret i Assurancekompagniet 1838.
Karakteriseret kaptajnløjtnant 1809. Karakteriseret kaptajn 1837. Generalkrigskommissær 1844. – R. 1811, D.M. 1812.

* * * Konsumtionskasserere, fra 1837 told- og konsumtionskasserere

1795-1806
Jens Reiersen,
Konsumtionskontrollør i Roskilde 1778, konsumtionskasserer sst. 30. december 1795, afskediget 5. september 1806.

1806-1830
Johan Henrik Müllertz (søn af sekondløjtnant Jens Christian M. og Bolette Pedersdatter), født 10. februar 1757 i Kolding, død 5. september 1830. Gift 10. december 1790 i Kolding med Mette Margrethe Grunnet (datter af købmand Anders G. og Marie Sibbern), døbt 6. august 1772 i Kolding, død 17. april 1848 i Ebeltoft.
Sekondløjtnant ved Fynske Dragonregiment 1779, premierløjtnant 1788, ritmester 1791, afskediget 1806. Konsumtionskasserer i Roskilde 5. september 1806.
Karakteriseret major 1806.

1829-1830, adjung.
Christoffer Bay (søn af købmand Mads B. og Anne Kirstine Aaris), født 18. juni 1803 i Skælskør, død 30. april 1868. Gift 2. oktober 1829 i Roskilde domkirke med Andresine Christiane Müllertz (datter af ritmester, senere konsumtionskasserer Johan Henrik M. og Mette Margrethe Grunnet), født 23. oktober 1793 i Odense, død 6. marts 1850 i Frederikshavn.
Fuldmægtig. Adjungeret konsumtionskasserer i Roskilde 12. maj 1829. Told- og konsumtionskasserer i Ebeltoft 26. januar 1831, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851.
Prædikat af toldforvalter 1852. Kammerråd 1856.

1830-1843
Niels Christian Møller (søn af hørkræmmer Mathias Christian M.), født ca. 1765 i København, død 9. januar 1844 i København. Gift med Else Marie Christensen, født ca. 1774, død 23. november 1825 i København.
Assistent ved Varekontrolkommissionen 9. januar 1813. Told- og konsumtionskasserer i Svendborg 18. november 1815. Konsumtionskasserer i Roskilde 22. december 1830, told- og konsumtionskasserer sst. 22. marts 1837, afskediget 20. april 1843.
Kammerråd 1820. Justitsråd 1829.

1843-1851
Hans Didrik Grove (søn af kommitteret Emanuel Rasmus G. og Petronelle Brinck-Seidelin), døbt 2. maj 1788 i København (Frue), død 13. december 1852 i Odense (Knuds). Gift 28. december 1831 i Brønshøj kirke med Jeanette Bolette Rademacher, født 28. oktober 1804 i København, død 23. oktober 1880.
Konsulatsekretær i Marokko. Konstitueret told- og konsumtionskasserer i Ebeltoft 1824, virkelig 7. februar 1827. Told- og konsumtionskasserer i Præstø 15. september 1830. Told- og konsumtionskasserer i Roskilde 20. april 1843, afskediget 20. maj 1851. Toldkasserer i Odense 25. august 1851.
Hofjunker. Justitsråd 1840.

* * * Toldforvaltere

1851-1874
Even Breyen (søn af fourer, senere strandtoldinspektør Christoffer Evensen B. og Helmine Marie Adami), født 25. april 1802 i København (Garnisons), død 19. oktober 1874 i Roskilde (Domsogn). Gift ca. 1836 med Margrethe Mosine Nicoline Brixen (datter af postmester, senere toldinspektør Thomas Ludvig B. og Petrea Nicoline Krøyer), født 9. april 1813 i Nakskov, død 8. marts 1868 i Roskilde (Domsogn).
Krydsbetjent. Konstitueret told- og konsumtionsinspektør i Stubbekøbing, virkelig 20. oktober 1835. Toldforvalter i Roskilde 20. maj 1851.
Kammerråd 1854. Justitsråd 1869.

* * * Toldkontrollører

1837-1843
Christian Carl Voigt (søn af premierløjtnant Johan Christoffer V. og Anne Christiane Sünckenberg), født 27. juni 1806 i Helsingør (Mariæ), død 13. august 1882 på Frederiksberg. Gift med Verona Meyer, født ca. 1806 i Svendborg.
Toldfuldmægtig i København. Told- og konsumtionsoverbetjent i Roskilde 5. april 1837. Told- og konsumtionsinspektør i Faaborg 16. januar 1843. Toldinspektør i Svendborg 20. maj 1851, toldkasserer sst. 1. april 1869, afskediget 31. juli 1878.
Kammerråd 1852. Justitsråd 1862. Etatsråd 1878. – R. 1876.

1843-1846, konst.
Daniel Storm Castonier (søn af major Falck Daniel Christian C. og Maren Fibiger), født 8. oktober 1806 på Sankt Thomas, død 22. april 1872 i Varde. Gift 1. gang 20. november 1834 i Fredericia (Trinitatis) med Gustava Charlotte Christiane Michaelsen (datter af major Gustav Emanuel M. og Charlotte Bolette Richardt), født 2. juni 1813 i Helsingør (Mariæ), død 6. januar 1887 i København (ægteskabet opløst) (gift 2. gang med fabrikant og landskabsmaler Louis Ferdinand Edmond Olsen). Gift 2. gang 21. februar 1851 i Petersdorf (Fehmarn) med Henriette Laurine Frederikke Hollensted (datter af toldassistent Lars Jensen H. og Frederikke Dreyer), født 9. april 1827, død 5. november 1912 i København.
Premierløjtnant ved Fynske Infanteriregiment 1833. Overtoldbetjent i Hjerting 15. oktober 1834. Konstitueret overtoldbetjent i Roskilde 9. februar 1843. Konstitueret havnekontrollør i København 29. april 1846, told- og konsumtionskontrollør sst. 25. maj 1848. Toldinspektør i Varde 20. august 1852, afskediget 28. september 1870. – I krigsåret 1849 var han kompagnikommandør ved 3. Reservebataljon.
Kammerjunker 1829. Karakteriseret kaptajn 1834. Karakteriseret major 1850. – R. 1849. Medaljen for ædel Dåd.

1846-1848
Bernt Adolph Castenschiold (søn af proprietær, senere borgmester Jacob August C. og Caroline Louise Frederikke von Westen), født 18. januar 1811 på Hellestrup, Flinterup sogn, død 17. januar 1891 i København (Holmens). Gift 25. juni 1851 i København (Trinitatis) med Caroline Birgitte Grabow (datter af regimentskvartermester og auditør Jørgen Andreas G. og Stincken Anne Cathrine Holck), født 17. oktober 1813 i Trondhjem, død 3. april 1867 i Aarhus (Domsogn).
Student 1830 (Herlufsholm), cand.jur. 1838. 3. told- og konsumtionsoverbetjent i Odense 2. maj 1844. Told- og konsumtionskontrollør i Roskilde 20. maj 1846. Konstitueret havnekontrollør i København 22. december 1847, kontrollør ved told- og konsumtionsvæsenet sst. 25. maj 1848, toldinspektør sst. 29. januar 1861. Overtoldinspektør for Nørrejylland 11. april 1862. Overtoldinspektør for Østifterne 27. marts 1869, afskediget 1. juli 1878.
Justitsråd 1861. Etatsråd 1869. – R. 1867, D.M. 1875, K. 1878.

1847-1849, konst.
Carl Peter Ole Sanne (søn af urtekræmmer Jens Johan S. og Anne Hedevig Møller), født 28. maj 1816 i København (Garnisons), død 20. februar 1875 i Vejle. Gift med Emilie Marie Hansine Rebekka Thorup (datter af institutbestyrer Hans Ebbe T. og Dorthea Benedicte Holst), født 4. oktober 1816 i København.
Konstitueret told- og konsumtionskontrollør i Roskilde 22. december 1847. Told- og konsumtionskontrollør i Kolding 29. august 1849. Toldinspektør i Vejle 25. august 1862, afskediget 31. december 1869.

1849-1853
Laurentius Christian Grandjean (søn af forpagter Frederik Christian G. og Anne Cathrine Hansen), født 10. maj 1793 på Torbenfeldt, Frydendal sogn, død 8. oktober 1853 i Roskilde (Domsogn). Gift 1. gang med Eline Marie Weinholdt (datter af proprietær Mogens W. og Ellen Marie Rose), født 16. november 1796 i Jorløse sogn, Holbæk amt, død 30. januar 1836 i Kolding. Gift 2. gang 26. april 1837 i Kolding med Magdalene Sophie Aagaard (datter af købmand Jacob A. og Magdalene Sophie Pontoppidan), født 20. oktober 1812 i Kolding, død 28. februar 1893 i Kolding.Landmåler. Told- og konsumtionsunderbetjent i Kolding 11. april 1824, told- og konsumtionsoverbetjent sst. 23. august 1834. Told- og konsumtionskontrollør i Roskilde 29. august 1849.

1854-1869
Georg Peter Benjamin Bartholdy (søn af toldinspektør Georg Benjamin B. og Bolette Petronelle Christine Frick), født 22. juli 1805 i Køge, død 20. februar 1878. Gift 23. marts 1839 i Udby (Holbæk amt) med Julie Elisabeth Plambeck (datter af møller Jens Christian P. og Christine Grønberg), født 30. december 1820 i Vinter mølle, Kirke Sonnerup sogn, død 16. februar 1894.
Told- og konsumtionsunderbetjent i Roskilde. Konstitueret konsumtionsoverbetjent i Hillerød 23. juni 1845, toldassistent sst. 20. maj 1851. Toldkontrollør i Roskilde 6. januar 1854. Toldforvalter i Hobro 14. juli 1869.
Prædikat af kontrollør 1851.

tirsdag den 20. november 2018

Toldere i Frederiksværk

I den lange periode fra 1691 til 1837 skete fortoldningen af varer til købstæderne og handelspladserne ved Isefjorden og Roskilde Fjord ved Rørvig. Men i 1736 blev der ansat en toldbetjent i Frederikssund og tres år senere også en strandtoldbetjent i Frederiksværk.

De tidligste tilløb til en bydannelse ved Frederiksværk opstod omkring 1720, men da generalmajor J.F. Classen grundlagde en kanonfabrik i 1756 kom der yderligere gang i udviklingen. I 1801 boede her godt 500 indbyggere og næsten alle var beskæftiget ved værket.

Den første strandtoldbetjent skulle patruljere kysten mellem Rørvig og Roskilde, mens de følgende betjente skulle patruljere fra Frederiksværk, langs Halsnæs' kyst til Tisvilde.

I 1837 blev der oprettet selvstændige toldforvaltninger i fjordkøbstæderne Frederikssund, Roskilde, Holbæk og Nykøbing S. Herefter skulle tolderen i Rørvig kun klarere skibene til Frederiksværk, mens varer til de øvrige byer blot skulle forsegles i Rørvig. Otte år senere fik den hidtidige strandtoldbetjent i Frederiksværk ny bestalling som toldoppebørselskontrollør, og Rørvigs rolle blev yderligere reduceret.

I 1847 fik oppebørselskontrolløren en årsløn på 800 rdl., men var samtidig forpligtet til at holde en fuldmægtig til at ordne regnskaberne. Desuden fik en toldassistent 300 rdl. i løn. Begge havde fri bolig i Frederiksværk.

Med lønningsloven af 1851 forblev oppebørselskontrollørens løn uændret, mens assistent fik 400 rdl. om året. Med den næste lønningslov af 1870 kunne oppebørselskontrolløren nu kalde sig toldforvalter og modtage 1.000 rdl. i løn. Der var desuden fortsat en toldassistent i byen.

* * * Strandtoldbetjente 

1796-1806
Marcus Hummel, født ca. 1745 i Norge, begr. 13. april 1806 i Frederiksværk. Gift 4. oktober 1780 i København (Garnisons) med Birgitte Margrethe Böncke, født ca. 1737 i Jylland, begr. 15. august 1813 i Frederiksværk.
Fourer ved Kronprinsens Regiment. Toldbetjent i Frederikssund og Roskilde 9. maj 1787. Strandtoldbetjent i Frederiksværk ca. 1796.

1806-1820
Gotfred Immanuel Mentzel, født ca. 1757, død 20. april 1820 i Frederiksværk. Gift ca. 1771 med Marie Madsdatter, født ca. 1759, død før 1820.
Kommandersergent ved 1. jyske Infanteriregiment, bosat i Aarhus 1801. Strandtoldbetjent i Frederiksværk ca. 1806. - Naturalisationspatent 1805.

1820-1829
Dienegott Friedrich Spitzner, født 2. september 1766 i Grünhain, Sachsen, død 19. marts 1831 i København (Almindelig Hospital). Gift 15. december 1799 i København (Garnisons) med Inger Christine Petersen, født 22. marts 1782 i København (Helligånds), død 13. juli 1833 i København (ægteskabet opløst 1810).
Kommandersergent ved Marineregimentet. Sekondløjtnant ved Oldenborgske Infanteriregiment 1810, afskediget som premierløjtnant 1814. Strandtoldbetjent i Frederiksværk ca. 1820. - Naturalisationspatent 1809.

1829-1845
Frederik Emilius Holst (søn af styrmand Frederik H. og Helene Steckmann), født 9. juli 1802 i København (Petri), død 12. februar 1865 i Frederiksværk. Gift med Vibeke Julie Top (datter af kgl. løber Johan Wilhelm T. og Arengard Sophie Engel), født 13. juli 1804 i København (Hof og Slots), død 15. september 1855 i Frederiksværk.
Styrmand. Strandtoldbetjent mellem Frederiksværk og Tisvilde 30. december 1829. Toldoppebørselskontrollør i Frederiksværk 3. maj 1845.
Kammerassessor 1856.

* * * Toldoppebørselskontrollører

1845-1865
Frederik Emilius Holst,
Strandtoldbetjent mellem Frederiksværk og Tisvilde 30. december 1829. Toldkontrollør med oppebørsler i Frederiksværk 3. maj 1845.

mandag den 19. november 2018

Toldere i Frederikssund

Frederikssund fik først købstadsrettigheder i 1809, men udviklede sig allerede til en vigtig handelsplads i 1500-tallet, godt hjulpet på vej af den vigtige færgeforbindelse til Horns herred og dermed også kongens jagtslot ved Jægerspris. Handelspladsen fik toldstedsret i 1573 og fem år senere fik beboerne tilladelse til at opføre pakhuse. Endelig blev den første skibsbro anlagt i 1587. Toldstedsretten blev fornyet i 1651 og et år senere optræder navnet Frederikssund første gang i kilderne.

I 1691 bestemte kongen, at fortoldningen af skibe til Isefjordens og Roskilde Fjords købstæder og handelspladser fremover skulle foretages ved Rørvig, hvorved toldvæsenet i Frederikssund bortfaldt. Handelspladsen havde stadig god fremgang og som den eneste af fjordbyerne fik Frederikssund en kgl. toldbetjent i 1736. Bestallingerne lød på bøde Frederikssund og Roskilde, men betjentene boede i Frederikssund. Ordningen fortsatte indtil 1796, hvor den seneste toldbetjent blev strandtoldkontrollør og flyttede til Frederiksværk.

Først i 1837 blev der atter oprettet toldsteder i Frederikssund, Roskilde, Holbæk og Nykøbing S. 

Konsumtionsvæsenet gennemgik en mindre reform i 1795, da konsumtionsforvalter Fanøe blev udnævnt til ny konsumtionsinspektør, og konsumtionskontrollør Boye blev udnævnt til konsumtionskasserer.

Ved folketællingen i 1801 var der foruden de to overordnede embedsmænd fire konsumtionsbetjente i Frederikssund. I 1847 tjente told- og konsumtionsinspektøren 1050 rdl. om året, mens told- og konsumtionskassereren tjente 950 rdl. Og der var stadig fire betjente, der hver modtog ca. 250 rdl. i årsløn.

Efter lønningsloven af 1851 skulle en ny toldforvalter i Frederikssund have 1200 rdl. i løn og yderligere 150 rdl. til kontorhold. Men nyordningen blev først gennemført otte år senere, da toldinspektør Paulli blev forflyttet til Kalundborg, mens toldkasserer Løvenskjold forblev i Frederikssund, men nu med titel af toldforvalter. Samme lønningslov forudsatte også ansættelsen af to toldassistenter med hhv. 400 og 300 rdl. i årsløn. Men foreløbig nøjedes man med én toldassistent,  der først fik følgeskab af toldassistent nr. 2, da personalekabalen fandt sin endelige løsning i 1859. Seks år senere var der atter kun én toldassistent i Frederikssund og sådan klarede man sig århundredet ud.

Med lønningsloven fra 1870 steg toldforvalterens løn til 1300 rdl. og kontortillægget til 250 rdl. Toldassistentens løn var steget til 650 rdl., men havde også været ansat i næsten tyve år.


TOLDVÆSENET INDTIL 1691

* * * Toldere

1662-1665
Mogens Ibsen, født ca. 1611, død 1665. Gift med Dorthe Clausdatter.
Rådmand i Slangerup og tolder i Frederikssund, kgl. konf. 10. marts 1662. - Hans gravsten og epitafium er endnu bevaret i Ude Sundby kirke.

1665-1667
Hans Pedersen,
Tolder i Frederikssund 12. december 1665.

1667-1676
Falk Lauritsen,
Tolder i Frederikssund 30. maj 1667, kgl. konf. 24. september 1670.

1676-1691
Hans Henriksen,
Tolder i Frederikssund 12. oktober 1676.

* * * Toldkontrollører

1674-1680
Jens Iversen
Visitør i Frederikssund 29. april 1674.

1680-1691
Jens Pedersen,
Toldbetjent i Frederikssund 18. september 1680.


TOLDVÆSENET 1736-1796


* * * Toldbetjente 

1736-1748
Peter Meyer, død 26. maj 1748 i Frederikssund. Gift ca. 1709 med Else Beate Printz, død tidligst 1748.
Toldbetjent i Frederikssund og Roskilde 6. november 1736.

1748-1749
Jens Jensen Hjorth, begr. 18. juli 1749 i Roskilde (Domsogn). Gift med Margrethe.
Toldbetjent i Frederikssund og Roskilde 15. juli 1748. Tillige måler og vrager i Frederikssund.

1749-1761
Ikke besat

1761-1765
Jørgen Jæger, født ca. 1730, begr. 11. november 1793 i Ude Sundby. Gift 1. gang 18. marts 1763 i Frederikssund med Johanne Marie …, født ca. 1740, begr. 10. oktober 1781 i Ude Sundby (gift 1. gang 1759 med møller Niels Gad Boyesen, død ca. 1762 i Ude Sundby mølle). Gift 2. gang med Margrethe Pedersdatter, født ca. 1741, død 14. november 1817 i Ude Sundby.
Toldbetjent og visitør i Frederikssund og Roskilde 22. januar 1761, afskediget 26. juli 1765. Møller i Ude Sundby mølle, som han overtog ved ægteskab.

1765-1767
Peter Jacob Gemzøe, født ca. 1728, død mellem 1787 og 1801. Gift 21. oktober 1767 i København (Trinitatis) med Margrethe Hedevig Agnete Kroll, født ca. 1742, død tidligst 1801.
Toldbetjent og visitør i Frederikssund og Roskilde 26. juli 1765. Inspektør i Nyboder 19. maj 1767.

1767-1778
Peter Christian Beftoft, født ca. 1721, begr. 20. marts 1778 i Frederikssund. Gift med Anne Sophie Fugl, død tidligst 1778.
Bosat i Adamshof, Mou sogn 1762-64. Toldbetjent og visitør i Frederikssund og Roskilde 19. maj 1767.

1778-1785
Niels Øegaard, født ca. 1739, begr. 24. maj 1785 i Frederikssund. Gift 5. februar 1761 i Hillerød med Johanne Abigael Abel (datter af Jacob A.), døbt 18. september 1738 i Hillerød, begr. 16. marts 1811 i Frederikssund.
Strandvisitør. Toldbetjent og visitør i Frederikssund og Roskilde 13. april 1778.

1785-1787
Frederik Wilhelm Behmann, født ca. 1747, begr. 27. marts 1787 i Frederikssund. Gift ca. 1781 med Cathrine Marie Neuspitzer (datter af kaptajnløjtnant Johan Jacob N. og Ursula Cathrine Wildschiøt), døbt 25. januar 1758 i København (Holmens).
Løjtnant. Toldbetjent i Frederikssund og Roskilde 29. juni 1785.

1787-1796
Marcus Hummel, født ca. 1745 i Norge, begr. 13. april 1806 i Frederiksværk. Gift 4. oktober 1780 i København (Garnisons) med Birgitte Margrethe Böncke, født ca. 1737 i Jylland, begr. 15. august 1813 i Frederiksværk.
Fourer ved Kronprinsens Regiment. Toldbetjent i Frederikssund og Roskilde 9. maj 1787. Strandtoldbetjent i Frederiksværk ca. 1796.


KONSUMTIONSVÆSENET 1779-1795

* * * Konsumtionsforvaltere

1779-1795
Lauge Severin Fanøe (søn af sognepræst Gregers F. og Hedevig Bagge), født 21. oktober 1742 i Ikast præstegård, Ikast sogn, død 28. april 1814 i Roskilde (Domsogn). Gift 2. november 1779 i Frederikssund med Marie Margrethe Lange (datter af købmand Hans Rasmussen L. og Maren Cappel), døbt 14. august 1759 i Frederikssund, død 4. juni 1814 i Roskilde (Domsogn).
Exam.jur. 1768. Konsumtionsforvalter i Frederikssund 1778. Konsumtionsinspektør i Roskilde 30. december 1795.
Virkelig kammerråd 1810.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1795
Jens Peter Boye, født ca. 1753, død 14. marts 1809 i København (Frederiks hospital). Gift 23. maj 1790 i Frederikssund med Karen Schmidt, født ca. 1761, død 11. marts 1833 i Svendborg (Nikolaj).
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Frederikssund 1778, konsumtionskasserer sst. 30. december 1795. Toldinspektør i Svendborg 6. marts 1799.


KONSUMTIONSVÆSENET EFTER 1795

* * * Konsumtionsinspektører, fra 1837 told- og konsumtionsinspektører

1795-1822
Rasmus Georg Severin Rasmussen (søn af regimentskvartermester Rasmus R. og Magdalene Sophie Fog), døbt 11. maj 1744 i Kolding, død 30. oktober 1824 i Frederikssund. Gift 17. december 1784 i Kongsted med Marthe Marie Sophie Busch, født ca. 1751, død 18. september 1825 i Frederikssund.
Godsforvalter på Lystrup, Kongsted sogn. Konsumtionsskriver ved Københavns Vesterport 15. maj 1789. Konsumtionsinspektør i Frederikssund 30. december 1795, afskediget 24. december 1822.
Kammerråd 1812.

1823-1828
Svenning Wilhelm Rosenvinge (søn af godsejer Svenning Wilhelm R. og Charlotte Helene Albertin), født 4. mats 1791 på Slumstrup hovedgård, Sædding sogn, død 30. september 1830 på Frederiksberg. Gift 26. august 1815 med Henriette Dorothea Laurine Banner (datter af major Carl B. og Laurine Kirstine Hierm), født 29. november 1793 i København (Garnisons), død 28. september 1843 på Frederiksberg.
Kornet ved Slesvigske Rytterregiment 1808, sekondløjtnant 1809, forsat til Ingeniørkorpset 1813, forsat til Livgarden til fods 1814, premierløjtnant 1815, afskediget 1817. Konsumtionskasserer i Frederikssund 1. november 1817, konsumtionsinspektør sst. 11. marts 1823. Konsumtionsskriver ved Københavns Vesterport 24. september 1828.
Kammerjunker 1815.

1828-1834
Niels Rosenkrantz von Holstein (søn af byfoged Adam Caspar von H. og Birgitte Wandall), født 21. august 1776 i Store Heddinge, død 18. juli 1843 i Køge. Gift 16. juni 1802 på Frederiksberg med Marie Svendsen (datter af slagtermester Niels S. og Birgitte Dorthea Sihm), døbt 6. marts 1777 i København (Frue), død 9. maj 1840 i Køge.
Kaptajn. Told- og konsumtionsinspektør i Store Heddinge og strandinspektør ved Stevns klint 21. marts 1804. Konsumtionsoverbetjent i Nørresundby 23. maj 1818. Konsumtionsskriver ved Københavns Nørreport 18. december 1821, ved Vesterport 19. august 1823. Konsumtionsinspektør i Frederikssund 24. september 1828. Told- og konsumtionsinspektør i Køge 14. januar 1834.
Karakteriseret major 1800. Prædikat af toldinspektør 1818.

1834-1846
Henrik Johan Leth Fønss (søn af landsdommer Peter Severin F. og Nicoline Anne Marie Ring), født 7. februar 1796 i Viborg (Domsogn), død 23. juni 1887 på Frederiksberg. Gift 3. august 1832 i København med Louise Hedevig rigsgrevinde Schmettau (datter af generalløjtnant Gottfried Wilhelm Christian rigsgreve S. og Margrethe Wilhelmine von Stemann), født 10. august 1803 i København, død 19. december 1888 i København.
Kadet 1816, sekondløjtnant ved Livgarden til hest 1816, premierløjtnant 1826, afskediget 1834. Konsumtionsinspektør i Frederikssund 24. maj 1834, told- og konsumtionsinspektør sst. 22. marts 1837. Told- og konsumtionskasserer i Nyborg 7. september 1846, afskediget 16. februar 1875.
Karakteriseret ritmester 1834. – Kammerjunker 1816. Kammerherre 1853. – R. 1875.

1847-1859
Christian August Paulli (søn af kontrollør ved Assistenshuset Richard August P. og Dorthea Margrethe Orlamundt), født 2. december 1811 i København (Holmens), død 4. april 1898 i København (Frue). Gift 9. juli 1847 i København (Frue) med Therese Rosalie Søderberg, (datter af skibsfører Peter Henrik S. og Henrikke Therese de Lathouwer), født 10. februar 1819 i København (katolske menighed), død 5. juni 1884 i København (Frue).
Student 1834 (privat), cand.jur. 1840. Kopist i Generaltoldkammeret 10. marts 1841. Told- og konsumtionsinspektør i Frederikssund 31. marts 1847, toldinspektør sst. 20. maj 1851. Toldforvalter i Kalundborg 22. juni 1859, afskediget 17. maj 1881.
Kammerråd 1859 (frasagt sig 1874). – R. 1881.

* * * Konsumtionskasserere, fra 1837 told- og konsumtionskasserere

1795-1799
Jens Peter Boye,
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Frederikssund 1778, konsumtionskasserer sst. 30. december 1795. Toldinspektør i Svendborg 6. marts 1799.

1799
Tobias Nascou (søn af byfoged Hans Jørgen N. og Anne Sophie Mørch), døbt 23. februar 1758 i Aalborg (Frue), begr. 12. oktober 1799 i Frederikssund. Gift 1. gang 11. juli 1787 i Aarhus (Frue) med Johanne Becker (datter af grosserer Johan Frederik B. og Else Cathrine Gleerup), døbt 21. oktober 1754 i København (Frue), død 30. december 1794 i Kerteminde. Gift 2. gang 27. maj 1795 i Kerteminde med Dorthea Wium Langemach Bruun (datter af købmand Hans Otto B. og Antonette Marie Jæger), døbt 7. oktober 1766 i Kerteminde, død 19. november 1821 i Kerteminde.
Exam.jur. 1782. Kontrollør og toldbetjent i Nordby 3. maj 1786. Tolder i Foldingbro 1790. Told- og konsumtionsinspektør i Kerteminde 1. juni 1791. Konsumtionskasserer i Frederikssund 6. marts 1799.

1799-1817
Hans Joachim Schrøder, født ca. 1759, død 24. september 1817 i Frederikssund. Gift 19. april 1796 i Buderup med Ida Nicoline Bjørn Lassen, født ca. 1771, død 20. februar 1853 i Frederikssund.
Sekondløjtnant ved 3. jyske Infanteriregiment 1780, premierløjtnant 1788, kaptajn 1793, afskediget 1793. Fyrinspektør på Anholt 6. januar 1796. Konsumtionskasserer i Frederikssund 4. december 1799. Major ved Nordre sjællandske Landeværnsregiment 1801, afskediget 1808.

1817-1823
Svenning Wilhelm Rosenvinge,
Konsumtionskasserer i Frederikssund 1. november 1817, konsumtionsinspektør sst. 11. marts 1823. Konsumtionsskriver i København 24. september 1828.

1823-1843
Conrad Martin Looft (søn af pakhusforvalter Martin L. og Sophie Marie Schwartz), født ca. 1781, død 7. september 1844 i København. Gift 28. september 1810 i København (Garnisons) med Sophie Elisabeth Thaulow (datter af by- og rådstueskriver Henrik Arnold T. og Jacobine Christie), født ca. 1779 i Kristiansand, Norge, død 4. august 1853 i København.
Overjæger ved Kongens Livregiment. Kancellist i Generalkommissariatet. Konsumtionskasserer i Frederikssund 27. maj 1823, told- og konsumtionskasserer sst. 22. marts 1837, afskediget 25. oktober 1843.
Krigskancellisekretær

1844-1859
Carl Eggert Georg baron Løvenskjold (søn af godsejer Carl Severin Christian Herman lensbaron L. og Frederikke Elisabeth Conradine Kaas), født 11. september 1806 på Løvenborg, Butterup sogn, død 20. april 1884 i København (Garnisons). Gift 6. november 1844 i København (Garnisons) med Margrethe Wilhelmine Annette Løvenskjold (datter af oberst Herman Hermansen L. og Annette Kirstine komtesse Knuth), født 5. oktober 1811 i København (Garnisons), død 1. april 1890 på Vrejlev kloster, Vrejlev sogn.
Student 1824 (privat), cand.jur. 1832. Told- og konsumtionskasserer i Frederikssund 26. marts 1844, toldforvalter sst. 23. juli 1859. Toldforvalter i Næstved 2. oktober 1862, afskediget 14. december 1877 (pr. 31. marts 1878).
Kammerjunker 1840. Kammerherre 1867. – R. 1878.

* * * Toldforvaltere

1859-1862
Carl Eggert Georg baron Løvenskjold
,
Told- og konsumtionskasserer i Frederikssund 26. marts 1844, toldforvalter sst. 23. juli 1859. Toldforvalter i Næstved 2. oktober 1862.

1863-1878
Oluf Christian Olsen (søn af kontorchef Terkild O. og Regine Frederikke Malling), født 19. december 1814 i København, død 11. juli 1906 i København. Gift 3. november 1845 med Laura Isidora Winning (datter af proviantforvalter Poul Hansen W. og Johanne Marie Lund), født 25. august 1822 i København, død 16. december 1848 på Skt. Croix.
Cand.phil. Told- og konsumtionsunderbetjent i Vejle. Told- og konsumtionskontrollør i Nykøbing M. 15. oktober 1845. Overbetjent ved toldvæsenet på Skt. Croix 19. juni 1847. Toldforvalter i Frederikssund 15. april 1863. Toldkasserer Odense 27. september 1878, afskediget 9. juli 1884. – Hans søster var Regine Olsen, der omkring 1840 var forlovet med filosoffen Søren Kierkegaard.
Kammerassessor 1847. Etatsråd.

søndag den 18. november 2018

Toldere i Rørvig

I 1680 fik tolder Lachmann i Holbæk ny bestalling som tolder i Halsnæs. Fortoldningen af skibene, der var på vej til købstæderne og ladepladserne ved Isefjorden og Roskilde Fjord, skulle fremover ske allerede ved indsejlingen fra Kattegat. Bestallingerne til tolderen og toldkontrolløren lød på Halsnæs og det var sikkert i fiskerlejet Kikhavn, de slog sig ned. Opholdet på Halsnæs blev ikke af lang varighed. I 1696 fik tolder Bichel ny bestalling som tolder i Rørvig, og også den nyudnævnte kontrollørs bestalling lød på Rørvig. Toldstedet blev flyttet til den anden side af indløbet til Isefjorden, og der blev opført et hus øst for landsbyen, som afgav boliger til begge embedsmænd.

Fra 1691 skulle fortoldningen af skibsvarer til Roskilde, Frederikssund og Nykøbing S. også ske ved Rørvig, og toldvæsenet blev nedlagt ved samtlige købstæder og ladepladser ved Isefjord og Roskilde Fjord. Et toldkontrollørembede for Frederikssund og Roskilde blev oprettet i 1736. Tres år senere blev der ansat en strandtoldkontrollør i Frederiksværk, der skulle kontrollere kysten hele vejen omkring Halsnæs.

I 1837 blev der atter oprettet toldsteder i Roskilde, Frederikssund, Holbæk og Nykøbing S, hvorefter Rørvig mistede sine store toldindtægter. Toldembedsmændene i Rørvig skulle dog fortsat klarere de skibe, der var på vej med varer til Frederiksværk. Da tolderen i Rørvig døde i 1845, besluttede Generaltoldkammeret at ansætte en toldoppebørselskontrollør i Frederiksværk, og den aldrende kontrollør i Rørvig blev pensioneret. I hans sted blev der ansat en ny embedsmand, der skulle varetage opgaverne ved ”kontrol- og forseglingsstedet” i Rørvig. Han skulle forsegle varelagrene på de skibe, der var på vej til de forskellige fjordkøbstæder, hvor den egentlige toldklarering fandt sted.

Med oprettelsen af toldoppebørselskontrollørembedet i Frederiksværk bortfaldt den hidtidige strandtoldkontrollør. I stedet blev der udnævnt en ny strandtoldkontrollør, der fik anvist fri bolig i Kikhavn på Halsnæs og skulle referere til kontrolløren i Rørvig.

Med lønningsreformen af 1851 fik kontrolløren i Rørvig ny bestalling som toldoppebørselskontrollør, og strandkontrolløren i Kikhavn blev toldassistent. Oppebørselskontrollørens løn blev fastsat til 600 rdl. årligt. Toldassistenten i Kikhavn og en anden toldassistent i Rørvig (der havde været undertoldbetjent siden ændringerne i 1845) fik hver 300 rdl. i løn om året. Endelig fik en toldkarl i Rørvig 200 rdl. i løn.

Tolderens bolig i Rørvig blev overtaget af lodsoldermanden i 1846. Lodsoldermandsgården, der oprindelig var blevet opført som bolig for tolderen og kontrolløren i Rørvig, eksisterer endnu.


* * * Toldere


1680-1687
Lyder Lachmann, død 1687. Gift med Helle Pedersdatter, begr. 10. december 1703 i Holbæk.
Tolder i Holbæk 21. januar 1663, kgl. konf. 28. juni 1670. Tolder i Halsnæs 18. september 1680.

1687-1705
Christian Bichel,
Hoffourer 20. juli 1675. Tolder i Halsnæs 25. januar 1687. Tolder i Rørvig 1. januar 1696.

1705-1721
Nicolaj Gude, død 1721. Gift med Margrethe Agnete Schütte, født ca. 1664 i Pinneberg, død 1704.
Auditør ved Tropps Rytterregiment 1679, forsat til 2. sjællandske nationale Rytterregiment 1680, løjtnant 1683, kaptajnløjtnant 1692, ritmester 1702. Tolder i Rørvig 28. februar 1705.

1721-1731
Aaron Samson Goldzieher, begr. 18. marts 1731 i København (Mosaisk). Gift med Freudche Getzel, begr. september 1770 i København (Mosaisk).
Tolder i Rørvig 17. marts 1721.

1731-1739
Christoffer Steinhof, begr. 25. september 1739 i Rørvig, Rørvig sogn.
Sekondløjtnant ved Prins Christians Regiment 1726, afskediget 1731. Tolder i Rørvig 16. april 1731.
Krigsråd 1731.

1739-1762
Johan Just Knoblauch, født ca. 1699, begr. 19. januar 1762 i Rørvig, Rørvig sogn. Gift 25. maj 1742 i Højby (Holbæk amt) med Regine Margrethe Schwane (datter af godsejer Peder S. og Vibeke Margrethe Weldingh), født 11. april 1725 på Annebjerggård, Højby sogn, død 1. maj 1801 i København (gift 2. gang 1763 med sognepræst Gerhard Seeberg, 1734-1813).
Lakaj hos prinsesse Louise. Tolder i Rørvig 29. oktober 1739.

1750-1761
Toldvæsenet i Rørvig var i perioden 1750-61 bortforpagtet til overlods Christian Faber (død 1771 i Nykøbing S.)


1762-1800
Jens Ache, født ca. 1726, død 11. december 1800 i Rørvig, Rørvig sogn. Gift 12. august 1763 i Grevinge med Eva Marie Cruse (datter af sognepræst Valentin C. og Ingeborg Pechel), født 8. februar 1745 i Grevinge præstegård, Grevinge sogn, død ... 1797 i Rørvig, Rørvig sogn.
Tolder i Rørvig 2. februar 1762.

1801-1811
Jørgen Stæhr Smith (søn af borgmester og apoteker Anthoni S. og Alhed Jacobine Stæhr), døbt 17. januar 1766 i Slagelse (Mikkels), død 30. september 1811 i Rørvig, Rørvig sogn. Gift ca. 1795 med Theodora Charlotte Bach, døbt 16. august 1771 i København (Fødselsstiftelsen), død 8. oktober 1805 i Rørvig, Rørvig sogn.
Exam.jur. 1788. Kopist i Rentekammerets sjællandske landvæsenskontor 11. juni 1794. Tolder i Rørvig 21. januar 1801. Kaptajn à la suite ved Nordre sjællandske Landeværnsregiment 1801.

1811-1845
Peter Brendholdt (søn af gårdmand og sognefoged Anders Pedersen B. og Birthe Kirstine Hansdatter), døbt 30. maj 1770 i Orte, Orte sogn, død 6. februar 1845 i Rørvig, Rørvig sogn. Gift med Christine Marie Ache (datter af tolder Jens A. og Eva Marie Cruse), født ca. 1785 i Rørvig, Rørvig sogn, død 8. november 1859.
Tolder i Rørvig 27. november 1811. Tillige lodsoldermand 4. januar 1812.

* * * Toldkontrollører

1680-1695
Peder Kjerulff, begr. 10. marts 1699 i Køge. Gift med Kirsten Hansdatter.
Lakaj hos prins Georg. Tolder i Kristianstad i Skåne. Kontrollør og visitør i Halsnæs 16. september 1680. Toldbetjent i Køge 1. januar 1696.

1696-1706
Jens Pedersen Billenberg, død 1706.
Toldbetjent i Rørvig 1. januar 1696.

1706-1725
Andreas Holst, død 1725.
Tjente 24 år ved Livgarden til hest. Visitør i Rørvig 11. december 1706.

1725-1741
Engelbrecht von der Linde, begr. 1. april 1741 i Rørvig, Rørvig sogn.
Kaptajn. Visitør i Rørvig 31. december 1725.

1741-1753
Christen Iversen Voigt, begr. 31. juli 1753 i Holbæk. Gift med Maren Rasmusdatter.
Kontrollør i Rørvig 4. maj 1741. Tillige overlods sst.

1761-1763
Jens Sørensen Foulund (søn af Søren Jensen F.), født i Lovns sogn, død 23. december 1762 i København (Frederiks hospital). Ugift.
Kontrollør i Rørvig 22. januar 1761.

1763-1794
Søren Brøndsted (søn af gårdmand Mads Sørensen og Dorthea Nielsdatter), født ca. 1721 i Brøndsted, Gauerslund sogn, død 11. december 1794 i Rørvig, Rørvig sogn. Gift 12. december 1763 i København (Hof og Slots) med Anne Marie Hasselager (datter af sognepræst Jens Jensen H. og Mette Eskildsdatter Spentrup), født 16. november 1731 i Kovsted præstegård, Kovsted sogn, død 18. november 1819 i Rørvig, Rørvig sogn.
Kontrollør i Rørvig 11. januar 1763.

1795-1804
Valentin Müller (søn af sognepræst Jonas Mortensen M. og Sophie Magdalene Cruse), døbt 20. februar 1756 i Sæby præstegård, Sæby sogn, Holbæk amt, begr. 18. august 1804 i Rørvig, Rørvig sogn. Gift 18. august 1803 i Nykøbing Sj. med Birgitte Borch Ache (datter af tolder Jens A. og Eva Marie Cruse), født 30. maj 1765 i Rørvig, Rørvig sogn, død 4. december 1849 i København (Skoubogade).
Huslærer hos tolder Ache i Rørvig 1787. Kontrollør i Rørvig ca. 1795.

1804-1812
Ditlev Grubbe Mørch (søn af løjtnant Ditlev Grubbe M. og Christine Marie Moss), født ca. 1758 i Lardal, Vestfold fylke, Norge. Gift 1. gang 8. februar 1788 i Rønnebæk med Anne Cathrine Flemming, født ca. 1770. Gift 2. gang 3. marts 1807 i Rørvig med Frederikke Pauline Ørbech (datter af degn Christian Ø. og Beate Marie Lindborg), født 15. oktober 1780 i Rørvig degnebolig, Rørvig sogn.
Vagtmester i Odense 1801. Kontrollør i Rørvig 31. oktober 1804.

1813-1845
Jacob Diderich Schlüter, født 3. marts 1772 i Heide, Holstein, død 23. september 1859 i Nykøbing Sj. Gift 14. maj 1827 i Rørvig med Sidse Marie Nielsen (født Jensdatter; datter af arbejdsmand Jens N. og Anne Rasmusdatter), født 24. marts 1802 i Nykøbing Sj., død 4. januar 1871.
Kommandersergent. Toldkontrollør i Rørvig 13. januar 1813, afskediget 15. august 1845.

* * * Kontrollører ved kontrol- og forseglingsstedet, fra 1851 toldoppebørselskontrollører

1845-1864
Søren Jepsen Lauritzen (søn af færgekarl Jep Hansen L. og Karen Sørensdatter), født 20. marts 1818 i Odden, Nordby sogn, død 16. maj 1870 i Mariager. Gift 24. februar 1849 i København (Hof og Slots) med Nicoline Hansine Schiønning (født Andersen; datter af kusk Schiønning Andersen og Karen Kirstine Nielsdatter Hansen), født 19. april 1827 i København (Garnisons), død 2. februar 1870 i Mariager.
Krydstoldbetjent. Kontrollør ved kontrol- og forseglingsstedet i Rørvig 2. december 1845, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851. Toldoppebørselskontrollør i Mariager 2. april 1864.

1864-1870
Eduard Knud Anthon Muxoll (søn af kommandør Frederik Christian Georg M. og Emilie Marie Sophie Lund), født 9. august 1829 i København (Holmens), død 2. februar 1911. Gift ca. 1859 med Hanne Marie van Wylich (datter af sognepræst Peter William van W. og Henriette Christine Michelsen), født 9. november 1828 i København, død 3. januar 1911 i København (Sions).
Assistent i Generaldecisoratet for det indirekte skattevæsen. Toldoppebørselskontrollør i Rørvig 30. september 1864. Toldforvalter i Sakskøbing 28. september 1870. Toldforvalter i Holbæk 8. juli 1891.