søndag den 13. januar 2019

Toldere i Hillerød

KONSUMTIONSVÆSENET

* * * Konsumtionsforvaltere


1779-1794
Frands Raarup, født ca. 1750, død 12. marts 1820 i København (Helligånds). Ugift.
Konsumtionsforvalter i Hillerød 1778.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1784
Christen Olesen Thorn (søn af møller Ole Olesen T. og Maren Nielsdatter Fuglsang), døbt 22. maj 1725 i Ovegård mølle, Ove sogn, begr. 25. november 1785 i Hillerød. Gift med Anne Ovesdatter Laulund (datter af kromand Ove Iversen L. og Maren Baltsersdatter), døbt 22. juli 1718 i Laulund, Astrup sogn, begr. 15. januar 1796 i Hillerød.
Strandvisitør mellem Køge og Kikhavn 22. oktober 1772. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Hillerød 20. august 1778, afskediget 14. juli 1784.

1784-1794
Nicolaj Peter Krebs (søn af stadsmusikant Johan Frants K. og Voldborg Bjørn), født 4. juli 1750 i Køge, død 17. oktober 1805 i Nibe. Gift ca. 1781 med Esther Salome Louise Gabel (datter af værtshusholder Johan Jacob G. og Cathrine Elisabeth Ludvigsen), født 27. september 1755 i København, død 12. marts 1830.
Exam.jur. 1778. Fuldmægtig hos regimentsskriveren på Frederiksborg 1776. Toldbetjent og visitør ved told- og konsumtionsvæsenet i København 5. april 1780. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Hillerød 14. juli 1784, konsumtionskasserer sst. 26. november 1794. Konsumtionsinspektør i Nibe 6. april 1796.

KONSUMTIONSVÆSENET EFTER 1794

* * * Konsumtionsinspektører

1794-1806
Johannes Schrøder Nyholm (søn af sognepræst Christopher N. og Elisabeth Birgitte Schrøder), døbt 24. februar 1747 i Slaglille præstegård, Slaglille sogn, død 12. august 1819 i Langebæk præstegård, Kalvehave sogn, Præstø amt. Gift 23. maj 1788 i Præstø med Anne Marie Wegge (datter af staldskriver Adam W. og Frederikke Charlotte Schrøder), døbt 14. januar 1759 i Hillerød, død 4. april 1824 i Langebæk præstegård, Kalvehave sogn.
Pagehovmester. Konsumtionsinspektør i Hillerød 26. november 1794. Told- og konsumtionskasserer i Køge 5. september 1806, afskediget 11. maj 1811.

1806-1829
Caspar Frederik le Sage de Fontenay (søn af kommandørkaptajn Antoine Nicolas de F. og Susanne Marie Hemert), født 7. april 1766 i København (fransk-reformert), død 23. juli 1829 i Hillerød. Gift 5. januar 1804 i Hillerød med Karen Margrethe Johansen (datter af matros Ellef J. og Cathrine Kirstine Andersdatter), døbt 2. oktober 1780 i København (Holmens), død 11. januar 1846 i København (Frue).
Exam.jur. 1791. Auskultant i Generaltoldkammerets vestindisk-guineiske kontor 1791. Konsumtionskasserer i Hillerød 1. juni 1803, konsumtionsinspektør sst. 5. december 1806.
Virkelig kammerråd 1809.

1829-1848
Laurits Martin Christian Svenstrup (søn af fuldmægtig Martin Christian S. og Marie Magdalene Walther), døbt 13. november 1787 i København (Trinitatis), død april 1868 i København (Johannes). Gift 1. gang 27. oktober 1811 i København (Trinitatis) med Henriette Nyrup, født 12. juli 1788 i København, død 17. marts 1855.
Exam.jur. 1807. Kopist i Generaltoldkammerets revisionskontor for hertugdømmet Slesvigs toldregnskaber 16. august 1811, kopist i det sjællandsk-fynske toldkontor 12. marts 1816, fuldmægtig 27. maj 1820. Konsumtionsinspektør i Hillerød 20. oktober 1829, afskediget 2. februar 1848.

* * * Konsumtionskasserere

1794-1796
Nicolaj Peter Krebs,
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Hillerød 14. juli 1784, konsumtionskasserer sst. 26. november 1794. Konsumtionsinspektør i Nibe 6. april 1796.

1796-1803
Bendix Andreas Heide (søn af kaptajn, senere oberstløjtnant Andreas Bendix H. og Gertrud Kirstine Tangen), døbt 6. august 1743 i Trondheim (Domsogn), død 8. marts 1805 i Vejle. Gift 1. gang 10. august 1780 i Viborg (Sortebrødre) med Kirstine Frisenberg, født ca. 1749, begr. 7. juni 1791 i Ringkøbing (gift 1. gang 1768 med købmand Søren Lauritsen Horslund, død 1776 i Viborg). Gift 2. gang 16. september 1792 i Stadil med Sophie Brockdorff (datter af ritmester Christian Ehrenreich B. og Henriette Christine Pultz), døbt 16. september 1776 på Slumstrup, Sædding sogn, død 23. juli 1855 på Voldbjerg mark, Hee sogn (gift 2. gang 1810 med gårdejer Jens Peter Fuglsang, død 1854).
Korporal ved Trondhjems Garnisonskompagni 1758, sekondløjtnant ved 1. trondhjemske nationale Infanteriregiment 1761, forsat til Kongens regiment 1767 og til Delmenhorsts geworbne Infanteriregiment 1772, afskediget 1778. Strandinspektør i Ringkøbing 27. august 1780. Konsumtionsinspektør i Nibe 30. april 1794. Konsumtionsinspektør i Hillerød 6. april 1796. Told- og konsumtionsinspektør i Vejle 1. juni 1803.
Krigsråd.

1803-1806
Caspar Frederik le Sage de Fontenay,
Konsumtionskasserer i Hillerød 1. juni 1803, konsumtionsinspektør sst. 5. december 1806.

1806-1829
Johan Otto Rotwitt, født 26. august 1771 i København, død 28. juni 1836 på Bernstorff Hovmarksgård, Gentofte sogn. Gift ca. 1812 med Else Margrethe Brock (datter af degn Andreas Otto B. og Elisabeth Smith), født 2. marts 1778 i Førslev sogn, Frederiksborg amt, død 30. august 1834 på Bernstorff Hovmarksgård, Gentofte sogn.
2. kopist i København 13. december 1787. Konsumtionskasserer i Hillerød 5. december 1806, fradømt embedet ved Højesteret 3. november 1829. – Fader til konseilspræsident C.E. Rotwitt (1812-1860).
Kammerråd 1816 (kasseret 1829).

1829-1842
Henning Henningsen (søn af forpagter Ole H.), født ca. 1757 på Birkendegård, Birkende sogn, død 13. juni 1842 i Hillerød. Gift 1. gang 17. maj 1782 i Avnsø med Sophie Kirstine Læssøe (datter af sognepræst Mathias Herman L. og Anne Margrethe Kirstine Grønberg), født ca. 1750 i Reerslev præstegård, Reerslev sogn, Holbæk amt, begr. 30. september 1788 på Egholm, Gershøj sogn. Gift 2. gang 5. juni 1789 i Kirke Hyllinge med Marianne Beate Pohlmann (datter af sognepræst Hans Peter P. og Maren Ditzel), døbt 19. oktober 1764 i Kornerup præstegård, Kornerup sogn, Roskilde amt, død 6. februar 1831 i Hillerød.
Forpagter af Egholm på Hornsherred 1787. Proprietær på Hejnstrupgård ved Gundsømagle 1801. Premierløjtnant ved Nordresjællandske Landeværnsregiment 1802, forsat til Søndresjællandske Landeværnsregiment 1804, forsat til Norske Livregiments annekterede bataljoner 1808, karakteriseret kaptajn 1808, kompagnichef 1809, afskediget 1816. Konsumtionskasserer i Hillerød 8. juli 1829.
Karakteriseret major 1816.

1842-1848
Henrik Georg Flemming Lerche (døbt Georg Flemming Heinrich; søn af løjtnant, senere oberstløjtnant Jacob Frederik Ferdinand L. og Frederikke Elisabeth Augusta Christiane Levetzow), født 14. marts 1799 i Hillerød, død 21. september 1871 i Hillerød. Gift med Frederikke Louise Elisabeth Arctander (datter af kommitteret, senere amtmand Hans Nicolaj A. og Agnete Birgitte Brammer), født 23. november 1798 i København (Helligånds), død 21. januar 1886 i København.
Ritmester. Konsumtionskasserer i Hillerød 17. november 1842, konsumtionsforvalter sst. 20. marts 1848, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851. Tillige branddirektør sst.
Kammerherre 1848. – Prædikat af konsumtionsforvalter 1851. – R. 1867.

* * * Konsumtionsforvaltere

1848-1851
Henrik Georg Flemming Lerche,
Konsumtionskasserer i Hillerød 17. november 1842, konsumtionsforvalter sst. 20. marts 1848, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851.

* * * Konsumtionskontrollører

1845-1851
Georg Peter Benjamin Bartholdy (søn af toldinspektør Georg Benjamin B. og Bolette Petronelle Christine Frick), født 22. juli 1805 i Køge, død 20. februar 1878. Gift 23. marts 1839 i Udby (Holbæk amt) med Julie Elisabeth Plambeck (datter af møller Jens Christian P. og Christine Grønberg), født 30. december 1820 i Vinter mølle, Kirke Sonnerup sogn, død 16. februar 1894.
Told- og konsumtionsunderbetjent i Roskilde. Konstitueret konsumtionsoverbetjent i Hillerød 23. juni 1845, toldassistent sst. 20. maj 1851. Toldkontrollør i Roskilde 6. januar 1854. Toldforvalter i Hobro 14. juli 1869.
Prædikat af kontrollør 1851.

* * * Toldoppebørselskontrollører

1851-1865/71
Henrik Georg Flemming Lerche,
Konsumtionskasserer i Hillerød 17. november 1842, konsumtionsforvalter sst. 20. marts 1848, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851.

Toldere i Slangerup

TOLDVÆSENET

* * * Toldere


1662-1672
Rasmus Hansen,
Tolder i Slangerup 23. maj 1662.


KONSUMTIONSVÆSENET 1779-1797

* * * Konsumtionsforvaltere


1779-1786
Peder Hansen, født ca. 1737, død 8. september 1792 i Præstø. Gift ca. 1782 med Anne Cathrine Pedersdatter, født ca. 1752, død 21. februar 1835.
Konsumtionskasserer i Slangerup 1778. Tolder og konsumtionsforvalter i Præstø 19. august 1786.

1786-1789
Georg Johan Christian Wasmer, født 1755. Gift med Marie Hedevig Meyer, født 1765.
Konsumtionsforvalter i Slangerup ca. 1786.

1789-1797
Lorentz Arff (søn af rektor, magister Peter A. og Nille Dorthea Arctander), født 20. august 1750 i Viborg (Domsogn), død 18. maj 1817 i Molde. Ugift.
Student 1766 (Viborg), exam.jur. 1785. Byfoged og byskriver samt vejer og måler i Slangerup 5. maj 1787. Tillige konsumtionsforvalter sst. 5. juni 1789. Byfoged og politimester i Christiansand 28. september 1798. Byfoged og byskriver i Molde samt sorenskriver i Rosendals fogderi 11. juni 1802, suspenderet pga. underslæb 1806, afskediget 1. april 1808. – Medlem af kommissionen vedr. Roskilde bys offentlige midler 16. november 1787.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1789
Søren Lyngbye, født ca. 1722, begr. 26. oktober 1792 i Slangerup. Gift med N.N., født ca. 1721, begr. 17. maj 1786 i Slangerup.
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Slangerup 1778.

1789-1797
Just Henrik Schreiber (søn af stadsmusikant Bartholomæus Philip S. og Kirstine Berg), døbt 1. november 1762 i Roskilde (Domsogn), død 13. maj 1810 i Præstø. Gift 7. september 1791 i Slangerup med Karen Sophie Riis (datter af svensk postfører Mathias R. og Ingeborg Marie Hansen), født ca. 1772, død 18. september 1830 i Helsingør (Olai).
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Slangerup ca. 1789, konsumtionskasserer sst. 1. marts 1797. Told- og konsumtionskasserer i Præstø 29. maj 1799.


KONSUMTIONSVÆSENET 1797-1810

* * * Konsumtionsinspektører


1797-1805
Isak Lunde, født ca. 1754, begr. 1. april 1807 i Slangerup. Gift 17. november 1790 i Helsingør (Olai) med Birthe Marie Meinertsen, født ca. 1761, begr. 16. oktober 1804 i Slangerup.
Konsumtionsbetjent i Helsingør, konstitueret pakhusforvalter sst. Konsumtionsinspektør i Slangerup 1. marts 1797, afskediget 18. oktober 1805.

* * * Konsumtionskasserere

1797-1799
Just Henrik Schreiber,
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Slangerup ca. 1789, konsumtionskasserer sst. 1. marts 1797. Told- og konsumtionskasserer i Præstø 29. maj 1799.

1799-1805
Johannes Didrik Smith, født ca. 1759, død 1. juni 1830 i Frederikshald, Norge. Gift med Mette Cathrine Weischer, født 1766.
Tolder på Læsø 23. januar 1799. Konsumtionskasserer i Slangerup 29. maj 1799. Toldbetjent i Fredrikshald 18. oktober 1805, overtoldbetjent sst. 1816.

* * * Konsumtionsforvaltere

1805-1810
Laurits Christian Hager (søn af Henrik H. og Agathe Jacobsdatter Godske), døbt 27. november 1765 i København (Frue), død 30. januar 1847 i Næstved (Mortens). Gift 2. juni 1798 i København (Frelsers) med Anne Marie Børre (datter af skriver Lars B. og Cathrine Suhm), døbt 12. juni 1765 i København (Frelsers), død 1. august 1836 i Næstved (Peders).
Exam.jur. 1786. Undertoldbetjent i Helsingør. Toldbetjent i Fredrikshald 9. maj 1798. Konsumtionsforvalter i Slangerup 18. oktober 1805, afskediget 19. december 1810.

Toldere i Kalundborg

TOLDVÆSENET

* * * Toldere

1661-1685
Didrik Jacobsen Braes, født ca. 1630, begr. 22. juni 1716 i Kalundborg. Gift med Dorthe Christiansdatter Bruun, død tidligst 1716.
Tolder i Kalundborg 20. juli 1661, kgl. konf. 8. august 1670. Tillige borgmester sst. 2. januar 1678, afskediget 23. december 1682.

1685-1699
Anders Andersen,
Tolder i Kalundborg 19. december 1685, gentaget 1. januar 1696. Tillige by- og rådstueskriver sst. 17. december 1689, afskediget 24. marts 1696.

1699-1747
Simon Nielsen Glud (søn af snedkermester Niels Simonsen og Johanne Madsdatter), født ca. 1664 i Odense, død 24. august 1747 i Kalundborg. Gift 1. gang 21. september 1727 i Kalundborg med Sophie Schrøder, født ca. 1652, begr. 15. oktober 1727 i Kalundborg (gift 1. gang med borgmester Lorentz Braes, død 1719 i Kalundborg). Gift 2. gang med Anne Cathrine Pedersdatter Thisted, født ca. 1679, begr. 16. marts 1753 i Kalundborg.
Tjente i mange år i Rentekammeret, i Generalkommissariatet og i Landkommissariatet for Fyn. Tolder i Kalundborg 5. september 1699.

(1729-1744), adjung.
Ernst Soltwedel (søn af købmand, borgmester Joachim S. og Anne Margrethe Schrøder), født ca. 1704 i Haderslev, begr. 8. juni 1744 i Kalundborg. Gift 18. marts 1733 i Røsnæs med Mette Marie Poulsen (datter af Ole Poulsen og Maren Sørensdatter), født ca. 1709 i Fredericia (?), begr. 7. juni 1734 i Kalundborg.
Adjungeret og succederende tolder i Kalundborg 16. januar 1729.

1744/48-1775
Jørgen Jørgensen Stub, født ca. 1705, død 13. februar 1775 i Kalundborg. Gift 31. august 1731 i Kalundborg med Cathrine Iversdatter (datter af kleinsmed Iver Rasmussen og Maren Sørensdatter), døbt 13. april 1714 i Kalundborg. Gift 2. gang 10. oktober 1744 i Røsnæs med Regine Thuesdatter Hofgaard (datter af købmand, borgmester Thue Olufsen og Kirstine Hofgaard), døbt 14. april 1703 i Ringkøbing, begr. 9. april 1756 i Kalundborg. Gift 3. gang 18. oktober 1756 i Damsholte med Kirstine Møller, født ca. 1727, begr. 7. juli 1774 i Kalundborg.
Adjungeret og succederende tolder i Kalundborg 3. juli 1744, virkelig 1748, kgl. kontrollør imod toldforpagterne 27. januar 1750, atter tolder 22. januar 1761.

Toldvæsenet i Kalundborg var i årene 1750-60 bortforpagtet til rådmand Peder Christiansen Bagger (d. 1776 i Kalundborg). 

1764/75-1781
Johan David Cölln (søn af auditør, senere birkeskriver i Skanderborg Ludvig Georg C. og Anne Dorthea Burghoff), født 16. august 1733 i København (Citadels), død 1. september 1781 i Kalundborg. Gift 11. december 1766 i Kalundborg med Anne Cathrine Vorndran (datter af købmand Caspar V. og Karen Jensdatter Faaborg), født 23. oktober 1748 i Kalundborg, død 11. december 1783 i Kalundborg.
Ridefoged på Bonderupgård. Adjungeret og succederende tolder i Kalundborg 23. april 1764.

1781-1797
Søren Herschend (søn af gårdmand Rasmus Sørensen og Kirsten Jensdatter), født ca. 1750 i Herskind, Skivholme sogn, død 4. marts 1834 i Kalundborg. Gift 1. gang 11. august 1779 i Kalundborg med Elisabeth Salten, født ca. 1740, død 13. december 1819 i Kalundborg (gift 1. gang 1765 med vejer og måler Hans Christian Langemach, død 1778 i Kalundborg). Gift 2. gang 29. marts 1820 i Store Heddinge med Anne Helene Elisabeth Margrethe Richardt (datter af konsumtionsbetjent og bedemand Richardt Glostrup og Karen Jensdatter Salten), født 28. oktober 1797 i Kalundborg, død 23. august 1872 i København.
Skipper i Aarhus, borgerskab 18. marts 1776. Tolder i Kalundborg 1. november 1781, tillige konsumtionsinspektør sst. ca. 1785, told- og konsumtionskasserer 1. marts 1797.
Kammerråd 1817.

* * * Toldkontrollører


1670-1679
Jacob Johansen,
Toldbetjent i Kalundborg 26. august 1670.

1679-1686
Christoffer Wig,
Toldbetjent i Kalundborg 25. januar 1679.

1686-1696
Ole Jensen,
Visitør i Kalundborg 9. januar 1686.

1696-1709
Hans Zachariassen, født ca. 1666, begr. 17. december 1709 i Kalundborg. Gift med Anne Cathrine Mogensdatter, død tidligst 1710.
Toldbetjent og visitør i Kalundborg 1. januar 1696. Rådmand sst. 18. oktober 1709.

1709-1712
Christen Rasmussen Leegaard, født ca. 1681, begr. 26. september 1727 i Helsingør (Skt. Olai). Gift 1. gang 20. oktober 1716 med Ellen Rasmusdatter, født ca. 1685, begr. 9. januar 1719 i Helsingør (Skt. Olai) (gift 1. gang med Christian Cornelius). Gift 2. gang ca. 1720 med Gertrud Dyre (datter af Henrik D. og Bodil Nielsdatter).
Toldbetjent og visitør i Kalundborg 28. oktober 1709. Visitør i Helsingør 15. juni 1712.

1712
Gallas Nordborg, død tidligst 1731 i København. Gift med Margrethe Andersdatter Holst.
Kontrollør i Kalundborg 25. maj 1712. Herredsfoged i Tyrsting-Vrads herreder 26. juli 1720, afskediget pga. sindssvaghed 16. november 1731.

1712-1736
Otte Pedersen Friis, født ca. 1677, begr. 5. november 1736 i Kalundborg. Gift med Edel Cathrine, død tidligst 1737.
Byfoged i Kalundborg 5. december 1710, tillige toldbetjent og visitør sst. 9. august 1712.

1737-1746
Jørgen Kjærgaard (søn af sognepræst Hans Jørgensen K. og Margrethe Lydersdatter Lassen), født 7. juni 1714 i Haverslev præstegård, Haverslev sogn, Thisted amt, død 1748 i København. Gift med Cathrine Tham, født ca. 1701, begr. 20. december 1743 i Kalundborg.
Prokurator i Sjællands stift. Byfoged i Kalundborg 16. november 1736, tillige rådmand sst. 21. februar 1738, afskediget fra begge embeder 20. maj 1746. Tillige kontrollør sst. 6. december 1736, afskediget 13. juni 1746. I skiftet fra 1779 efter hans broder Anders blev det oplyst, at Jørgen havde været fraværende i en del år.

1746-1763
Mourits Høeberg (søn af sognepræst Søren Madsen H. og Margrethe Christensdatter Søndberg), født ca. 1704 i Sennels præstegård, Sennels sogn, Thisted amt, begr. 6. juni 1763 i Kalundborg. Gift 1. gang med Anne Jensdatter, født ca. 1712 i Krogstrup sogn, Frederiksborg amt, begr. 16. juni 1747 i Kalundborg. Gift 2. gang 4. februar 1750 i Kalundborg med Karen Christiansdatter, født ca. 1719, død 21. januar 1804 i Kalundborg.
Rådmand og byfoged i Kalundborg 20. maj 1746, tillige kontrollør sst. 13. juni 1746.

1763-1766
Conrad Wohnsen (søn af sognepræst Hans W. og Charlotte Amalie Bødcher), døbt 5. januar 1722 i Kværs præstegård, Kværs sogn, Aabenraa amt, begr. 27. august 1766 i Kalundborg. Gift med Mette Sophie Holman (datter af byfoged Jens Anthoni H. og Anne Margrethe Melbye), døbt 19. marts 1728 i Roskilde (Domsogn), død tidligst 1766.
Auditør og arkivar i Søetaten. Kontrollør og toldbetjent i Kalundborg 22. august 1763, tillige rådmand og byfoged sst. 4. november 1763.

1766-1776
Vincent David Gottlieb (søn af apoteker Frederik Nicolaj G. og Marie Tandrup), døbt 29. august 1728 i Kalundborg, død 1776 (ikke i Kalundborg). Gift 18. september 1754 i Kalundborg med Frederikke Louise Høeberg (datter af toldkontrollør, rådmand og byfoged Mourits H. og Anne Jensdatter), født 12. september 1734 i Kalundborg, død 10. september 1785 i Kalundborg.
Exam.jur. 1762. Rådmand i Kalundborg 24. oktober 1766, tillige kontrollør og toldbetjent sst. 4. november 1766.

1776-1797
Ulrich Christian Ludvigsen (søn af sognepræst Ludvig Berthelsen og Cecilie Marie Schandorph), født 30. april 1726 i Assens, død 21. august 1800 i Kalundborg. Gift 29. november 1762 i København med Karen Cathrine Dietrichson (datter af krigs- og landkommissær, oberst Gabriel Grubbe D. og Anne Margrethe Dorph), født ca. 1740 i København, død 15. oktober 1823 i København.
Student 1744 (privat, Odense), exam.jur. 1777. Kontrollør og toldbetjent i Kalundborg 30. december 1776, afskediget 1. marts 1797, tillige byfoged sst. 19. februar 1777, afskediget 27. juni 1800. Brandinspektør.
Krigsråd.


KONSUMTIONSVÆSENET

* * * Konsumtionsinspektører

1779-1786
Christoffer Other, født ca. 1722, død 10. februar 1786 i Kalundborg.
Løjtnant. Konsumtionsinspektør i Kalundborg 20. august 1778.

1786-1797
Søren Herschend,
Tolder i Kalundborg 1. november 1781, tillige konsumtionsinspektør sst. ca. 1785, told- og konsumtionskasserer 1. marts 1797.

* * * Konsumtionskontrollør


1779-1797
Henrik Poulsen Bruhn (søn af malermester Henrik B. og Cathrine Marie Andersdatter), døbt 11. september 1737 i København (Frue), død 2. juli 1800 i Kalundborg. Gift med Helene Pedersdatter (datter af Peder Jensen), døbt 21. januar 1748 ved Bækkeskov strand, Everdrup sogn, Præstø amt, død 15. juni 1822 i Kalundborg.
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Kalundborg 1778, [afskediget 1. marts 1797].


TOLD- OG KONSUMTIONSVÆSENET

* * * Told- og konsumtionsinspektører

1797-1841
Emanuel Bonnevie (søn af læge Honoratus B. og Cathrine Tørrisdatter), født 26. december 1763 i Mandal, Holum præstegæld, Norge, død 6. november 1846 i Kalundborg. Gift med Anne Olave Gundersen, født 14. juni 1764 i Vestre Porsgrund sogn, Porsgrund præstegæld, Norge, død 11. juni 1847 i Kalundborg.
Student. Kopist i Generaltoldkammerets søndenfjeldske toldkontor 16. april 1788, forflyttet til nordenfjeldske toldkontor 30. december 1791. Told- og konsumtionsinspektør i Kalundborg 1. marts 1797, afskediget 12. januar 1842.
Kammerråd 1812. Justitsråd 1841.

(1831-1832), adjung.
Peter Frydendahl Herbst (søn af købmand Henrik Wilhelm H. og Severine Petrine Neergaard), født 26. oktober 1797 i Kalundborg, død 26. november 1834 i Fredericia (Michaelis). Gift 4. maj 1831 i Fredericia (Michaelis) med Margrethe Marie Hornemann (datter af overkontrollør Claus Wilhelm H. og Marie Palline Christine Gottschalck), født 12. juni 1800 i Fredericia (Michaelis), død 21. maj 1881.
Exam.jur. 1820. Prøveprokurator i Nykøbing S. og Dragsholm birk 22. november 1822, prokurator ved retterne i Sjællands stift, København undtaget 7. januar 1825. Told- og konsumtionsoverbetjent i Kalundborg, adjungeret told- og konsumtionsinspektør sst. 12. november 1831. Adjungeret overkontrollør [for Nørrejylland, Fyn og Langeland] 15. september 1832. Adjungeret overkontrollør [for Sjælland, Fyn og omliggende øer] 25. oktober 1834.
Prædikat af overkontrollør 24. november 1832.

1832-1837, adjung.
Peter Ifversen (søn af gårdejer Peter I. og Sophie Kirstine Henningsen), født 25. marts 1794 i Hunderup, Skallerup sogn, død 22. december 1850 i Varde. Gift 3. september 1829 i København (Trinitatis) med Cathrine Marie Bilsted (datter af landinspektør Ole Severin B. og Cathrine Marie Selchau), født 29. juni 1808 i Holbæk, død 27. januar 1887 i Varde.
Konstitueret strandopsynsbetjent i Hjerting 1823. Konstitueret told- og konsumtionsoverbetjent i Frederikshavn 1827, konstitueret told- og konsumtionsinspektør sst. 30. juli 1831. Adjungeret told- og konsumtionsinspektør i Kalundborg 6. november 1832. Fungerende told- og konsumtionsinspektør i Korsør ca. 1837. Toldinspektør i Hjerting 9. februar 1843, told- og konsumtionsinspektør i Varde 1846, afskediget 5. august 1849.

1837-1843, adjung.
Christian Carl Voigt (søn af premierløjtnant Johan Christopher V. og Anne Christiane Sünckenberg), født 27. juni 1806 i Helsingør (Mariæ), død 13. august 1882 på Frederiksberg. Gift med Verona Meyer, født 3. maj 1806 i Svendborg, død 22. juni 1881.
Toldfuldmægtig i København. Told- og konsumtionsoverbetjent i Roskilde 5. april 1837. Told- og konsumtionsinspektør i Faaborg 16. januar 1843. Toldinspektør i Svendborg 20. maj 1851, toldkasserer sst. 1. april 1869, afskediget 31. juli 1878.
Kammerråd 1852. Justitsråd 1862. Etatsråd 1878. – R. 1876.

1843-1851
Johan Michael Meldahl Bull (søn af konsumtionsinspektør Niels Rosing B. og Else Sophie Meldahl), født 19. august 1803 i Molde, Norge, død 7. december 1874. Gift 23. december 1825 i Aarhus (Frue) med Amalie Louise Reddelien (datter af apoteker Christoffer Henrik Nicolaj R. og Maren Holbech), født 22. juni 1803 i Aarhus (Frue), død 10. november 1859.
Cand.pharm. Uden formue var han ikke i stand til at købe sig et apotek. Surnumerær told- og konsumtionsoverbetjent uden gage i Aarhus 4. juni 1825, adjungeret told- og konsumtionsinspektør sst. 19. marts 1831. Efter faderens død videreførte han i et par måneder embedet på konstitution omkring årsskiftet 1841/42. Told- og konsumtionsinspektør i Kalundborg 6. marts 1842. Toldinspektør i Holbæk 20. maj 1851, tillige toldkasserer sst. 21. december 1864.
Kammerråd 1852. Justitsråd 1867.

* * * Told- og konsumtionskasserere


1797-1834
Søren Herschend,
Tolder i Kalundborg 1. november 1781, tillige konsumtionsinspektør sst. ca. 1785, told- og konsumtionskasserer 1. marts 1797.

1834-1841/47
Christopher Ernst Drechsel (søn af kaptajn Georg Wilhelm D. og Cathrine Bekker), født 1. maj 1771 på Lundegård, Lunde sogn, Svendborg amt, død 3. marts 1848. Gift 1812 (kgl. bevilling 10. august) med Ida Cathrine Georgia de Tuxen (datter af kaptajn, admiralitetskommissær Louis T. og Charlotte Elisabeth Klingfeldt), født 29. marts 1789 i København (Fødselsstiftelsen), død 4. april 1848.
Kornet ved Husarregimentet 1792, sekondløjtnant 1799, premierløjtnant 1804, ritmester 1808, major 1821, afskediget 1834. Told- og konsumtionskasserer i Kalundborg 10. september 1834, afskediget 13. juli 1847. Fratrådte allerede embedet 26. februar 1841 mod at en anden blev konstitueret på hans an- og tilsvar.
Karakteriseret oberstløjtnant 1834.

1841-1847, konst.
Johan Thomsen (søn af kancellisekretær Johan Mathias T. og Anne Cathrine Hansen), født 26. august 1811 i København (Helligånds), død 27. februar 1901. Gift 14. april 1841 i København (Holmens) med Emma Mathilde Sünckenberg (datter af mægler Wilhelm Frederik S. og Eline Cathrine Møller), født 16. juli 1817 i København (Frue), død 3. oktober 1888 på Frederiksberg.
Skriver i Generaltoldkammeret. Konstitueret told- og konsumtionskasserer i Kalundborg 5. marts 1841. Told- og konsumtionskasserer i Stubbekøbing 21. januar 1848, toldforvalter sst. 20. maj 1851. Pakhusforvalter i København 18. maj 1866, afskediget 23. april 1890.
Kammerråd 1860. Etatsråd 1890. – R. 1877.

1847-1851
Mathias Jensen Winchell (søn af købmand Søren W. og Magdalene Cathrine Walter), født 25. februar 1801 i Nakskov, død 12. februar 1879 i København (Holmens). Gift 19. september 1834 i Nakskov med Christiane Cathrine Conradine Klemp (datter af lærer, senere toldkasserer i Nakskov Hans Jørgen K. og Gertrud Amalie Lentz), født 24. juni 1806 i København, død 27. februar 1865 i Nakskov.
Toldfuldmægtig i Nakskov. Kopist i Generaltoldkammerets danske fag 20. september 1830. Told- og konsumtionskasserer i Thisted 19. august 1834. Told- og konsumtionskasserer i Kalundborg 21. oktober 1847, toldforvalter sst. 20. maj 1851. Toldforvalter i Nakskov 18. december 1858, afskediget 16. april 1875.
Kammerråd 1852. Justitsråd 1869. – R. 1875.

* * * Toldforvaltere


1851-1858
Mathias Jensen Winchell,
Told- og konsumtionskasserer i Kalundborg 21. oktober 1847, toldforvalter sst. 20. maj 1851. Toldforvalter i Nakskov 18. december 1858.

1859-1881
Christian August Paulli (søn af kontrollør ved Assistenshuset Richard August P. og Dorthea Margrethe Orlamundt), født 2. december 1811 i København (Holmens), død 4. april 1898 i København (Frue). Gift 9. juli 1847 i København (Frue) med Therese Rosalie Søderberg, (datter af skibsfører Peter Henrik S. og Henrikke Therese de Lathouwer), født 10. februar 1819 i København (katolske menighed), død 5. juni 1884 i København (Frue).
Student 1834 (privat), cand.jur. 1840. Kopist i Generaltoldkammeret 10. marts 1841. Told- og konsumtionsinspektør i Frederikssund 31. marts 1847, toldinspektør sst. 20. maj 1851. Toldforvalter i Kalundborg 22. juni 1859, afskediget 17. maj 1881.
Kammerråd 1859 (frasagt sig 1874). – R. 1881.

* * * Told- og konsumtionskontrollører


1842-1854
Carl August Stolpe (søn af magasinforvalter Berthel Mathias S. og Anne Barbara Damkier), født 14. februar 1809 i København (Garnisons), død 8. februar 1861 i København. Gift 19. juli 1842 i København (Helligånds) med Marie Louise Keiber, født 5. oktober 1814 i Mannheim, død 5. maj 1843 i Kalundborg.
Premierløjtnant. Told- og konsumtionsoverbetjent i Kalundborg 5. december 1842, told- og konsumtionskontrollør sst. 22. maj 1845, afskediget 21. september 1854.

1854-1860
Nicolaj Lautrup Knoph (søn af kaptajn Hans Schierven K. og Cathrine Dahl), født 2. januar 1815 i Agerholm, Vester Vandet sogn, Thisted amt, død 26. oktober 1884. Gift 21. september 1849 i Rørvig med Margrethe Frederikke Møller (datter af skipper, senere lodsoldermand Rasmus Peter M. og Karen Hansdatter), født 14. april 1815 i København (Holmens), død 15. oktober 1865 i København (gift 1. gang 1834 med købmand Christoffer Wilhelm Arentzen, Store Heddinge).
Toldassistent i Helsingør 1. juni 1851. Toldkontrollør i Kalundborg 4. december 1854. Toldkontrollør i København 15. juni 1860. 
Prædikat af kontrollør 1851. – Kammerassessor 1870. – R. 1880.

1861-1870
Amandus Crispus Polycarpus Grothesius Wolf von der Wisch Flindt (søn af ritmester Henrik Wilhelm F. og Nielsine Henrikke de Moldrup), født 7. august 1814 i Sakskøbing, død 5. juli 1870 i Kalundborg. Ugift.
Strandtoldkontrollør ved Mullerup ca. 1843, toldassistent i Korsør 1. juni 1851. Toldkontrollør i Kalundborg 6. september 1860.
Prædikat af kontrollør 1855.

lørdag den 12. januar 2019

Toldere i Korsør

TOLDVÆSENET

* * * Toldere

1661-1663
Jep Pedersen,
Tolder i Korsør 29. marts 1661.

1663-1668
Johan Haack,
Foged i Rosenborg Have 26. april 1656. Tolder i Korsør 27. januar 1663.

1668-1680
Thomas Bonnix,
Tolder i Korsør 28. december 1668.

1680-1696
Conrad Joachim Fabritius (søn af kaptajn og regimentskvartermester Joachim F.), født ca. 1655 i Krempe, Holstein (?), begr. 23. januar 1728 i Korsør. Gift 1. gang 1681 (kgl. bev. 9. september) med Ursula Kortekampf, født ca. 1652, død 13. november 1693 i Korsør. Gift 2. gang 1694 (kgl. bev. 25. september) med Margrethe Jensdatter Ørbech, død senest 1728.
Tolder i Korsør 27. november 1680, afskediget 18. februar 1696, atter tolder i Korsør og tillige i Skælskør 3. maj 1704, afskediget som tolder i Skælskør 30. oktober 1719, afskediget som tolder i Korsør 17. november 1721. Tillige rådmand i Korsør 20. januar 1694.

1696-1700
Johan Adolph Hieronymussen, født ca. 1666, begr. 2. april 1700 i Korsør. Gift 28. september 1696 i Korsør med Ida Beate Tarkarin,
Tolder i Korsør 18. februar 1696.

1700-1704
Caspar Richter,
Tolder i Korsør og Skælskør 3. april 1700.

1704-1721
Conrad Joachim Fabritius,
Tolder i Korsør og Skælskør 3. maj 1704.

1721-1747
Andreas Spormann, født ca. 1689, begr. 28. marts 1763 i Korsør. Gift 1. gang ca. 1724 med Sophie Mouritsdatter Morup (datter af borgmester Mourits Mortensen og Margrethe Wandall), født i Korsør, begr. 10. oktober 1735 i Korsør. Gift 2. gang ca. 1740 med Maren, født ca. 1691, begr. 8. januar 1777 i Korsør.
Overskibsskriver. Tolder i Korsør 17. november 1721, afskediget 18. december 1747. Tillige rådmand sst. 16. april 1728.

1748-1752
Niels Borup, død 1762 i København. Gift 19. maj 1747 i København (Holmens) med Frederikke Louise Wendorph (datter af overberider Claus Wendorph), død 1764 i København.
Tolder i Korsør 16. januar 1748, kgl. kontrollør imod toldforpagterne 27. januar 1750, afskediget 24. april 1752. Købmand i København.

Toldvæsenet i Korsør var i årene 1750-54 bortforpagtet til byfoged Niels Juul (d. 1776 i Korsør) og i årene 1755-60 til samme Juul og borgmester Peder Pedersen (d. 1774 i Korsør)

1761-1770
Niels Lange, født ca. 1715, død 14. april 1770 i Korsør. Gift 1. gang 10. september 1760 i Korsør med Clara Lucretia Berg, født ca. 1734, begr. 3. februar 1769 i Korsør. Gift 2. gang 24. maj 1769 i Korsør med Kirsten Arentsdatter Wind, født ca. 1742, begr. 1. april 1806 i Korsør.
Skriver. Kgl. kontrollør imod toldforpagterne 15. maj 1752, tolder sst. 22. januar 1761.

1770
Jens Christian Langeland (søn af købmand og gæstgiver Rasmus L. og Anne Marie Jensdatter), døbt 22. september 1737 i Korsør, begr. 26. oktober 1770 i Korsør. Gift 14. oktober 1761 i Korsør med Dorthea Marie Sidinge, født ca. 1736, død 15. januar 1822 i København.
Exam.jur. 1767. Kontrollør og toldbetjent i Korsør 21. januar 1760, tolder sst. 24. april 1770. Tillige adjungeret postmester sst. 9. oktober 1767, virkelig 1768. Tillige rådmand og viceborgmester sst. 11. december 1767.

1770-1781
Poul Winding, født ca. 1718, død 10. august 1788 i Korsør. Gift 26. maj 1763 i Magleby, Sorø amt med Johanne Beate From, født ca. 1715, død 29. april 1795.
Køkkenskriver ved hoffet. Tolder i Skælskør 7. marts 1747. Tolder i Korsør 5. november 1770, afskediget 7. november 1781.

1781-1793
Mathias Bøgvad, født ca. 1752, død 5. august 1795 i Korsør. Gift ca. 1777 med Frederikke Louise Riesen, født ca. 1752, død 9. oktober 1792 i Korsør.
Kopist i Hof- og Stadsretten. Tolder i Korsør 7. november 1781.

* * * Toldkontrollører

1671-1700
Henrik Simonsen, født ca. 1635, begr. 31. december 1700 i Korsør.
Toldbetjent i Korsør 20. januar 1671, toldbetjent og visitør sst. 1. januar 1696.

1701-1706
Christen Zachariassen, født ca. 1672, begr. 19. februar 1706 i Korsør.
Visitør og toldbetjent i Korsør 8. januar 1701.

1706-1721
Jørgen Kofoed, født ca. 1676, begr. 27. januar 1721 i Korsør. Gift ca. 1704 med Magdalene Møller, død tidligst 1722.
Toldbetjent og visitør i Korsør 23. februar 1706.

1721-1740
Andreas Pedersen Stolpe, begr. 19. juli 1740 i Korsør. Gift med N.N., begr. 14. december 1745 i Korsør.
Tjente i 9½ år hos justitsråd Schrøder. Kontrollør i Korsør 10. februar 1721. Tillige borgmester sst. 30. januar 1728. Tillige rådmand sst. 22. marts 1737.

1740-1746
Ulrich Dørcker (søn af tømmerhandler Daniel D. og Karen Halvorsdatter Stranger), født 12. marts 1712 i Frederikstad, Norge, begr. 25. januar 1749 i Korsør. Gift 1742 med Edel Anne Sophie Toppel, begr. 10. april 1784 i Korsør.
Student 1730 (Helsingør), cand.jur. 1738, dr.jur. 1746. Postmester og rådmand i Korsør 12. august 1740, tillige visitør og toldbetjent sst. 18. august 1740, tillige borgmester sst. 6. oktober 1741, removeret fra alle embeder 17. juni 1746. Var konsul ved sin død.

1746-1750
Vakant

1761-1770
Jens Christian Langeland,
Kontrollør og toldbetjent i Korsør 21. januar 1760, tolder sst. 24. april 1770.

1770-1778
Jens Henrik Falck, født ca. 1727, begr. 12. november 1790 i Korsør. Gift 18. december 1765 i Korsør med Marie Cathrine Lundager (datter af købmand Didrik L. og Ursula), døbt 8. oktober 1742 i Slagelse (Mikkels), begr. 30. maj 1809 i Korsør.
Adjungeret og succederende vejer og måler i Korsør 22. april 1763, tillige kontrollør sst. 24. april 1770, tillige konsumtionsinspektør 20. august 1778, tillige kontrollør og konsumtionsbetjent 1784.

1778-1793
Jacob Machesen, født ca. 1729, død 30. maj 1822 i Korsør. Gift med 18. november 1795 i Korsør med Marie Christiane Petrine Dam (datter af postmester Iver Albert Jansen D. og Ingeborg Topp), døbt 26. november 1768 i Korsør, død 24. juni 1822 i Korsør.
Kontrollør og toldbetjent i Korsør 20. august 1778, told- og konsumtionskasserer sst. 17. juli 1793, afskediget 17. september 1800.


KONSUMTIONSVÆSENET

* * *Konsumtionsinspektører

1779-1790
Jens Henrik Falck,
Adjungeret og succederende vejer og måler i Korsør 22. april 1763, tillige kontrollør sst. 24. april 1770, tillige konsumtionsinspektør 20. august 1778, tillige kontrollør og konsumtionsbetjent 1784.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1782
Jacob Clautoft, født ca. 1739, død 9. juni 1809 i Ebeltoft. Gift 1. februar 1793 i Ebeltoft kirke med Nille Marie Rasmusdatter Bisp (datter af husmand Rasmus Nielsen B. og Mette Cathrine Hansdatter), døbt 15. december 1765 i Hyllested, Hyllested sogn, Randers amt, død 2. juni 1829 i Ebeltoft.
Kontrollør og konsumtionsbetjent Korsør 11. juni 1778, konsumtionsbetjent i Ebeltoft 13. marts 1782, afskediget 22. januar 1794.

1782-1784
Valerius Grønnegaard (søn af skræddersvend Thomas Andersen G. og Cathrine Valeriusdatter), døbt 9. januar 1754 i København (Frue), død 29. maj 1818 i Rødby. Gift 1. gang med Johanne Cathrine Dyrhauge (datter af skipper Niels Larsen D. og Abelone Rasmusdatter Faber), døbt 23. oktober 1737 i Nyborg, død 26. oktober 1814 i Rødby. Gift 2. gang 13. december 1816 i Rødby med Anne Margrethe Ottesdatter (datter af avlsbruger Otte Rasmussen og Maren Hansdatter), født 9. april 1786 i Rødby (gift 2. gang 1819 med sømand Michael Christian Melchior)
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Korsør 1782. Kontrollør og toldbetjent i Kramnitze 26. januar 1784, told- og konsumtionskasserer i Rødby 18. december 1793.

1784-1790
Jens Henrik Falck,
Adjungeret og succederende vejer og måler i Korsør 22. april 1763, tillige kontrollør sst. 24. april 1770, tillige konsumtionsinspektør 20. august 1778, tillige kontrollør og konsumtionsbetjent 1784.

* * * Konsumtionsforvaltere

1791-1793
Carl Frederik von Hagen (søn af apoteker Bernhard H. og Anne Margrethe Cøllner), døbt 28. juni 1746 i København (Petri), død 26. juni 1793 i Korsør.
Sekondløjtnant ved Delmenhorstske Regiment 1767, forsat til Kongens Regiment 1772, premierløjtnant 1779, afskediget 1785. Konsumtionsforvalter i Korsør 9. februar 1791.
Karakteriseret kaptajn 1785.


TOLD- OG KONSUMTIONSVÆSENET

* * * Told- og konsumtionsinspektører

1793-1805
Ulrich Carl Lütken (søn af forvalter Hans Frederik L. og Anne Christine Frigast), døbt 9. januar 1749 på Skjoldenæsholm, Valsølille sogn, død 21. januar 1821. Ugift.
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Sorø 1778. Told- og konsumtionsinspektør i Korsør 17. juli 1793, afskediget 20. marts 1805.

1805-1842
Andreas Christian Bagger (søn af godsforvalter, senere herredsfoged Hans B. og Juliane Diderica Gierlev), født 14. juli 1780 på Brahesholm, Vedtofte sogn, død 15. april 1853 i København (Trinitatis). Gift 1. gang 18. maj 1805 i Flødstrup med Frederikke Crone (datter af sognepræst Habakuk C. og Louise Bradt), født 19. august 1782 i Faaborg, død 3. marts 1812 i Korsør. Gift 2. gang 5. december 1812 i Flødstrup med Inger Margrethe Crone (søster til Baggers 1. hustru), født 13. august 1784 i Espe sogn, død 29. december 1848.
Exam.jur. 1799. Volontør i Generaltoldkammeret, senere kopist. Told- og konsumtionsinspektør 20. marts 1805, afskediget 12. november 1842.
Virkelig kammerråd 1820.

1837-1843, fung./adjung.
Peter Ifversen (søn af gårdejer Peter I. og Sophie Kirstine Henningsen), født 25. marts 1794 i Hunderup, Skallerup sogn, død 22. december 1850 i Varde. Gift 3. september 1829 i København Trinitatis kirke med Cathrine Marie Bilsted (datter af landinspektør Ole Severin B. og Cathrine Marie Selchau), født 29. juni 1808 i Holbæk, død 27. januar 1887 i Varde.
Konstitueret strandopsynsbetjent i Hjerting 1823. Konstitueret told- og konsumtionsoverbetjent i Frederikshavn 1827, konstitueret told- og konsumtionsinspektør sst. 30. juli 1831. Adjungeret told- og konsumtionsinspektør i Kalundborg 6. november 1832. Fungerende told- og konsumtionsinspektør i Korsør ca. 1837, adjungeret told- og konsumtionsinspektør sst. ca. 1842. Toldinspektør i Hjerting 9. februar 1843, told- og konsumtionsinspektør i Varde 1846, afskediget 5. august 1849.

1843-1851
Mathias Bang (søn af organist, stadsmusikant Mathias B. og Anne Margrethe Torp), døbt 8. marts 1797 i Vejle, død 31. august 1856 i Næstved (Peders). Ugift.
Exam.jur. 1817. Toldfuldmægtig i Vejle i syv år. Konstitueret overtold- og konsumtionsbetjent sst. (med underbetjents emolumenter) 21. december 1824, kgl. udnævnt 10. marts 1827, forflyttet til Faaborg samme dag, forflyttet til Holbæk 5. april 1837. Told- og konsumtionsforvalter i Korsør 16. januar 1843. Toldforvalter i Næstved 20. maj 1851.
Virkelig kammerråd 1847.

* * * Told- og konsumtionskasserere

1793-1800
Jacob Machesen,
Kontrollør og toldbetjent i Korsør 20. august 1778, told- og konsumtionskasserer sst. 17. juli 1793, afskediget 17. september 1800.

1800-1805
Johan David Anthon Klocksin (søn af musikus K.), født ca. 1738 i Holstein. Ugift.
Sergent 1762, kommandersergent 1764, fyrværker 1768, tøjhusløjtnant i Trondhjem 1779, afskediget 1797. Told- og konsumtionskasserer i Korsør 17. september 1800, afskediget 23. august 1805.
Karakteriseret kaptajn 1797.

1805-1833
Peter Bernholdt Whitte (søn af sognepræst Johan Severin W. og Cathrine Sophie Jensdatter Seest), født 17. oktober 1765 i Åker præstegård, Åker sogn, Bornholms amt, død 10. december 1833 i Korsør. Gift 7. december 1805 med Martha Margrethe Marie Kofoed (datter af rektor Mads K. og Mette Marie Mortensen), døbt 12. august 1775 i Rønne, død 9. februar 1859 i København.
Student 1787 (Slagelse), exam.jur. 1799. Edukationsinspektør, lærer i skrivning og regning samt organist og Musiklærer på Herlufsholm skole 1792. Told- og konsumtionskasserer i Korsør 23. august 1805.

1834-1851
Ove Høegh Guldberg Kjær (døbt Ove Kjær; søn af hospitalsforstander Jørgen K. og Margrethe Sophie Plesner), født 17. juli 1800 i Aarhus (Domsogn), død 2. marts 1886. Gift 16. september 1834 i Horsens med Sophie Charlotte Louise Bibow (datter af ritmester August Bernhard Carl B. og Lucie Magdalene Leunbach), døbt 11. april 1800 i Rådved, Hansted sogn, Skanderborg amt, død 27. juli 1883 i Korsør.
Premierløjtnant. Told- og konsumtionskasserer i Korsør 14. maj 1834, toldforvalter 20. maj 1851, afskediget 25. marts 1867.
Karakteriseret ritmester 1834. Justitsråd 1851. Etatsråd 1867. – R. 1857, D.M. 1869.

* * * Toldforvaltere

1851-1867
Ove Høegh Guldberg Kjær,
Told- og konsumtionskasserer i Korsør 14. maj 1834, toldforvalter 20. maj 1851, afskediget 25. marts 1867.

* * * Told- og konsumtionskontrollører


1843-1851
Johannes Ferdinand Grandjean (søn af godsforvalter Johan Frederik G. og Anne Cathrine Hansen), døbt 26. januar 1798 på Frydendal (nuv. Torbenfeldt), Frydendal sogn, Holbæk amt, død 23. april 1874 i København (Garnisons). Gift 1. juni 1853 i Kalundborg med Sophie Frederikke Mathilde Andersen (datter af matros Hans A. og Maren Thorsen), født 15. juni 1831 i Korsør, død 11. maj 1871 i København (Kommunehospitalet).
Told- og konsumtionsbetjent i Kalundborg, jf. FT 1834. Overtoldopsynsassistent i Korsør ca. 1843, bosat i Drøsselbjerg, afskediget 20. maj 1851. Boede siden i Kalundborg og København.

1851-1862
Frederik Wilhelm Kauffeldt (søn af strandtoldforvalter, exam.jur. Bernt K. og Cathrine Elisabeth Ahrensberg), født 28. maj 1809 i København (Garnisons), død 29. november 1879. Gift 9. december 1845 på Frederiksberg med Julie Emilie von Holstein (datter af konsumtionsinspektør Niels Christian Rosenkrantz von H. og Marie Svendsen), født 1. marts 1814 i Store Heddinge, død 2. august 1889.
Premierløjtnant ved 2. Jægerkorps. Told- og konsumtionsoverbetjent i Faaborg 9. december 1844. Toldkontrollør i Korsør 20. maj 1851. Toldinspektør i Lemvig 7. november 1862, afskediget 14. juni 1878.
Krigsråd 1845 (frasagt sig 1869). – R. Skt. Anna Ordenens 3. kl. 1869.

1863-1868
Frederik Dræbye (søn af kontorchef Johan Christian D. og Elisabeth Bjørn), født 29. juli 1815 i København (Frue), død 9. april 1872 i Skanderborg. Gift 1. gang 28. juli 1858 i Brørup med Anne Jensdatter (datter af husmand Jens Nielsen Lysdahl og Maren Jensdatter), født 14. oktober 1831 i Fuglemosehuset, Vinderslev sogn, Viborg amt, død 22. december 1870 i Skanderborg. Gift 2. gang 8. december 1871 i Skanderborg med Hedevig Margrethe Charlotte Louise Holst (datter af bogbinder Christian H. og Martine Margrethe Mynster), født 3. april 1830 i Horsens.
Toldassistent i Silkeborg og Skanderborg 17. august 1847, kgl. bestalling 10. august 1859, senere forflyttet til Skjern og Fredericia. Toldkontrollør i Korsør 29. januar 1863. Toldoppebørselskontrollør Silkeborg og Skanderborg 27. maj 1868, toldforvalter sst. 28. september 1870.

* * * Strandtoldkontrollører ved Mullerup

1843-1851
Amandus Crispus Polycarpus Grothesius Wolf von der Wisch Flindt (søn af ritmester Henrik Wilhelm F. og Nielsine Henrikke de Moldrup), født 7. august 1814 i Sakskøbing, død 5. juli 1870 i Kalundborg. Ugift.
Strandtoldkontrollør ved Mullerup ca. 1843, toldassistent i Korsør 1. juni 1851. Toldkontrollør i Kalundborg 6. september 1860.
Prædikat af kontrollør 1855.

lørdag den 5. januar 2019

Toldere i Store Heddinge

TOLDVÆSENET

* * * Toldere

1669-1672 (?)
Hans Christensen,
Tolder i Store Heddinge 18. januar 1669.


KONSUMTIONSVÆSENET

* * * Konsumtionsforvaltere


1779-1796
Johan Martin Jürgensen, født ca. 1740, begr. 2. september 1809 i Store Heddinge. Gift med Margrethe Møller, født ca. 1748, begr. 22. marts 1805 i Store Heddinge.
Konsumtionsforvalter i Store Heddinge 1778, konsumtionskasserer sst. 13. april 1796.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1791
Jacob Alsbach (søn af sognepræst Laurits Jacobsen A. og Kirstine Hansdatter Egede), født 15. september 1750 i Vardal præstegård, Vardal præstegæld, Oppland fylke, Norge, begr. 22. september 1800 i Rudkøbing. Gift 19. september 1794 i Ringkøbing med Louise Brockdorff (datter af ritmester Christian Ehrenreich B. og Henriette Christine von Pultz), født 6. december 1777 i Stadil sogn, død 29. april 1848 på Nybølle mark, Vantinge sogn (gift 2. gang 1803 med sognepræst Gomme Frederik Brandt, død 1829 i Tryggelev).
Student 1772 (Roskilde), alumnus på det grønlandske seminarium, studerede siden teologi. Exam.jur. 1778. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Store Heddinge 1778. Tolder ved Foldingbro 1. juni 1791. Told- og konsumtionsinspektør i Ringkøbing 30. april 1794. Told- og konsumtionsinspektør i Rudkøbing 1. marts 1797.

1791-1796
Henrik Blichfeldt Kesselhahn (søn af kaptajn Georg K. og Henrikke Blichfeldt Strømberg), døbt 8. september 1737 i Østergård, Harre sogn, død 7. februar 1804 i Store Heddinge. Gift 1. gang 26. juli 1776 i Horsens med Anne Cathrine Mulvad, født ca. 1746-52, begr. 4. april 1782 i Randers. Gift 2. gang 19. december 1782 i Randers med Birgitte Sørensdatter Udbye (datter af købmand Søren Nielsen Udbye og Maren Knudsdatter), døbt 5. juni 1757 i Randers, død tidligst 1801.
Vagtmester. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Randers 11. juni 1778. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Vejle 21. maj 1788. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Store Heddinge samt strandinspektør ved Stevns klint 1. juni 1791, konsumtionsinspektør sst. (med bibehold af strandinspektørembedet) 13. april 1796.
Prædikat af kontrollør 1788. 


TOLD- OG KONSUMTIONSVÆSENET EFTER 1796/1836

* * * Konsumtionsinspektører, fra 1836 told- og konsumtionsinspektører


1796-1804
Henrik Blichfeldt Kesselhahn,
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Store Heddinge samt strandinspektør ved Stevns klint 1. juni 1791, konsumtionsinspektør sst. (med bibehold af strandinspektørembedet) 13. april 1796.

1804-1818
Niels Christian Rosenkrantz Holstein (søn af byfoged Adam Caspar von H. og Birgitte Wandall), født 21. august 1776 i Store Heddinge, død 18. juli 1843 i Køge. Gift 16. juni 1802 på Frederiksberg med Marie Svendsen (datter af slagtermester Niels S. og Birgitte Dorthea Sihm), døbt 6. marts 1777 i København (Frue), død 9. maj 1840 i Køge.
Fænrik ved Kongens Regiment 1796, sekondløjtnant 1799, afskediget 1801. Told- og konsumtionsinspektør i Store Heddinge og strandinspektør ved Stevns klint 21. marts 1804. Konsumtionsoverbetjent i Nørresundby 23. maj 1818. Konsumtionsskriver ved Københavns Nørreport 18. december 1821, ved Vesterport 19. august 1823. Konsumtionsinspektør i Frederikssund 24. september 1828. Told- og konsumtionsinspektør i Køge 14. januar 1834.
Karakteriseret kaptajn 1801. – Prædikat af toldinspektør 1818.

1818-1840
Christoffer Severin, født ca. 1752 i Holland, død 28. juli 1842. Gift 1. gang ca. 1773 med Anna Dorothea Croonbergen, død i Rendsburg. Gift 2. gang 16. februar 1787 i Aarhus (Domsogn) med Anne Margrethe Kirstine Mayland (datter af vognmand M.), født ca. 1755 i Rendsburg, død 19. oktober 1833 i Store Heddinge.
Kommandersergent i Rendsburg, men blev omkring 1784 forflyttet til Aarhus. Sekondløjtnant ved Nordre jyske Landeværnsregiment 1804, premierløjtnant ved 3. jyske Infanteriregiment 1808, kaptajn og kompagnichef 1810, afskediget 1816. – Told- og konsumtionsoverbetjent i Fladstrand 5. januar 1803. Konsumtionsinspektør i Store Heddinge samt strandinspektør ved Stevns klint 15. august 1818, told- og konsumtionsinspektør sst. 14. december 1836, afskediget 23. september 1840. – Dansk indfødsret 1784.
Prædikat af kontrollør 1803. – Karakteriseret major 1816.

1838/41-1842
Christian Frederik Rathlow von Holstein (søn af major, senere generalløjtnant og teaterchef Frederik Conrad von H. og Anna Cathinka Risting), født 31. juli 1806 i København (Petri), død 11. marts 1866 i København (Garnisons). Gift 4. november 1834 i København (Garnisons) med Caroline Susanne Nissen (datter af skibsfører Carl Peter N. og Susanne Monday), født 1. december 1814 i København (Trinitatis), død 12. august 1883 i København (Garnisons).
Kadet 1816, sekondløjtnant ved Sjællandske Lansenerregiment 1825, forsat til Livgarden til fods 1827, premierløjtnant 1833, afskediget 1838. Adjungeret told- og konsumtionsinspektør i Store Heddinge 14. juli 1838, virkelig 10. april 1841, afskediget 5. juli 1842. Kontrollør og overvisitør ved maltmøllerne i København 7. september 1839. – Sønnesøn af byfoged Adam Caspar von Holstein i Store Heddinge.
Karakteriseret kaptajn 1838. – Kammerjunker 1828. Kammerherre 1850.

1842-1851
Niels Christian Bjørn (søn af bedemand Peter B. og Marie Lund), født ca. 1791 i København, død 8. maj 1851 i Store Heddinge. Gift med Gustave Valentine Frederikke Grothe (datter af guldsmed Niels Henrik G. og Hedevig Rebekka Leimand), født 14. februar 1800 i Stege.
Livjæger, fændrik ved Kongens regiment 1808, sekondløjtnant 1809, premierløjtnant 1827, stabskaptajn 1836, afskediget 1842. Told- og konsumtionsinspektør i Store Heddinge 5. juli 1842.

* * * Konsumtionskasserere, fra 1836 told- og konsumtionskasserere

1796-1809
Johan Martin Jürgensen,
Konsumtionsforvalter i Store Heddinge 1778, konsumtionskasserer sst. 13. april 1796.

1809-1820
Peder Jonge (søn af sognepræst Nicolaj J. og Gedske Fischer), døbt 14. september 1764 i Allerslev præstegård, Allerslev sogn, Præstø amt, død 22. september 1820 i Store Heddinge. Gift 13. april 1798 i Næstved (Mortens) med Charlotte Louise Huusher (datter af vandmester Frederik Carl H. og Birgitte Toft), født ca. 1769 i Nykøbing F., død 28. november 1839 i Store Heddinge.
Stud.jur. Amtsfuldmægtig i Næstved. Konsumtionskasserer i Store Heddinge 23. december 1809.

1820-1846
Henrik Caspar Kemmerer (søn af guldsmed Johan Henrik K. og Anne Sophie Schiwe), født ca. 1782 i København, død 12. februar 1847 i Store Heddinge. Gift med Marie Kirstine Poulsen (datter af skoleholder og kordegn Morten P. og Dorthea Sophie Jørgensen), døbt 8. november 1793 i Store Heddinge, død 12. januar 1883.
Kopist i Generaltoldkammerets sjællandsk-fynske toldkontor 30. december 1812, forflyttet til det jyske toldkontor 12. marts 1816. Konsumtionskasserer i Store Heddinge 25. november 1820, told- og konsumtionskasserer sst. 14. december 1836, afskediget 23. december 1846.
Kammerråd 1843.

1847-1851
Bertel Christian Rye (søn af købmand Simon Olsen R. og Anne Marie Eriksen), født 11. juli 1793 i Svendborg, død 10. maj 1879 i Store Heddinge. Gift 1. gang 1815 med Christiane Wilhelmine Schouboe (datter institutbestyrer Frederik Christian S. og Bolette Sandrue), født 23. november 1791 i København, død 31. januar 1828 i Næstved. Gift 2. gang 7. oktober 1829 i København (Holmens) med Marie Dorothea Bluhme (datter af kommandør Hans Emilius B. og Anne Cathrine Eleonora Dorothea Top), født 10. december 1796 i København (Holmens), død 2. oktober 1852 i Store Heddinge.
Exam.jur. 1813. Prøveprokurator i Præstø amt 1815, prokurator ved alle retter i Sjællands stift, retterne i København undtagne 18. november 1818. Konstitueret birkedommer og -skriver ved Gisselfeld Klosters birk. Told- og konsumtionskasserer i Store Heddinge 5. juni 1847, toldforvalter sst. 20. maj 1851, afskediget 13. januar 1879. – Stænderdeputeret ved Østifternes Provinsialstænderforsamlinger 1835-1846. – Ryes sidste hustru var søster til konseilspræsident C.A. Bluhme.

* * * Toldforvaltere

1851-1879
Bertel Christian Rye,
Told- og konsumtionskasserer i Store Heddinge 5. juni 1847, toldforvalter sst. 20. maj 1851, afskediget 13. januar 1879.


* * * Strandkontrollører ved Bøgeskov

Den lille havn ved Bøgeskov blev anlagt i begyndelsen af 1830'erne og allerede i 1837 blev der herfra udskibet 7.000 tønder korn.

1844-1849
Lars Henrik Kastrup (søn af skoleholder Herluf Christian K. og Maren Larsdatter), født 29. marts 1796 i Vallebo, Faxe sogn, Præstø amt, død 9. juni 1861 i Store Heddinge. Gift 18. juli 1821 i Store Heddinge med Juliane Louise Møller (datter af skipper Lars Christiansen M. og Helene ...), født ca. 1794 i København, død 12. maj 1873 i Maribo.
Konsumtionsbetjent i Store Heddinge. Strandtoldbetjent i Bøgeskov 1844. Fyrinspektør på Stevns Klint 1849.

1849-1851
Nicolaj Ludvig Haderup (søn af forvalter Erhard H. og Marie Schmergel), født 29. januar 1803 i København (Holmens), død 17. april 1851 i København (Frederiks Hospital). Ugift.
Strandtoldbetjent i Bøgeskov 1849. Bosat i Holtug by i 1850.

* * * Strandkontrollører i Rødvig

Havnen ved Rødvig blev anlagt i årene 1847-49 (mole) og 1859-60 (havn). Udskibningsstedet blev også kaldet Plus.

1844-1851
Frederik Børgesen (søn af kommandoskriver Christian Conrad B. og Else Marie Bagge), født 26. august 1802 i København (Holmens), død 10. januar 1885. Gift med Anne Cathrine Elisabeth Thomsen (datter af Johan T. og Sophie Margrethe Lehmann), født 5. marts 1809 i København (Trinitatis), død 26. september 1892 i København.
Strandtoldbetjent i Rødvig ca. 1839, strandkontrollør sst. 13. oktober 1847, toldassistent i Store Heddinge 21. maj 1851. Bosat i Lille Heddinge 1840-1860.
Prædikat af strandkontrollør 1851.

onsdag den 2. januar 2019

Toldere i Skælskør

TOLDVÆSENET

* * * Toldere


1661-1680
Poul Engel,
Tolder i Skælskør 5. september 1660, kgl. konf. 28. maj 1661 og 1. maj 1670. Tillige rådmand sst. 23. januar 1665.

1680-1700 (?)
Mikkel Mørch,
Tolder i Skælskør 18. september 1680. Tillige byfoged sst. 27. marts 1683, afskediget 30. juni 1694.

1700-1704
Caspar Richter,
Tolder i Korsør og Skælskør 3. april 1700.

1704-1719
Conrad Joachim Fabritius (søn af kaptajn og regimentskvartermester Joachim F.), født ca. 1655 i Krempe, Holstein (?), begr. 23. januar 1727 i Korsør. Gift 1. gang 1681 (kgl. bev. 9. september) med Ursula Kortekarns, født ca. 1652, død 13. november 1693 i Korsør. Gift 2. gang 1694 (kgl. bev. 25. september) med Margrethe Jensdatter Ørbech.
Tolder i Korsør 27. november 1680, afskediget 18. februar 1696, atter tolder i Korsør og tillige i Skælskør 3. maj 1704, afskediget som tolder i Skælskør 30. oktober 1719. Tillige rådmand i Korsør 20. januar 1694.

1719-1723
Nicolaj Hasselmann,
Tolder i Skælskør 30. oktober 1719, afskediget 25. januar 1723 efter Kammerrettens dom 26. november 1721.

1723-1747
Hans Michael Kellinghusen, født ca. 1693, død 10. februar 1747 i Skælskør. Gift med Anne.
Skibsskriver. Tolder i Skælskør 15. februar 1723, kgl. konf. 30. januar 1731.

1747-1770
Poul Winding,
Køkkenskriver ved hoffet. Tolder i Skælskør 7. marts 1747, kgl. kontrollør imod toldforpagterne 27. januar 1750, atter tolder 22. januar 1761. Tolder i Korsør 5. november 1770.

Toldvæsenet i Skælskør var i årene 1750-54 bortforpagtet til rådmand Peder Pedersen, Korsør og i årene 1755-60 til Peder Pedersen og byskriver Jacob Severin Payngk, Skælskør.

1770-1771
Frederik Anthon Adolph Schepelern (søn af major, senere generalmajor og kommandant på Bornholm Johan Gotfred S.), født ca. 1723, død 12. januar 1797. Gift med Elisabeth Schor (datter af sognepræst Poul Mathias S. og Anne Cathrine Sode), døbt 21. august 1732 i Nylars kirkegård, Nylars sogn, Bornholms amt.
Fænrik ved Sjællandske geworbne Infanteriregiment 1743, premierløjtnant 1747, kaptajn ved 1. akershusiske nationale Infanteriregiment 1753, afskediget 1755. Tolder i Skælskør 5. november 1770. Fyrinspektør ved Nakkehoved og Kronborg 30. november 1771, afskediget 24. august 1772, da sundfyrene blev afviklet. Familien levede i stor armod på Bornholm både før og efter hans tolder- og fyrinspektørembeder.

1771-1791
Nicolaj Frigast Schmidt, født ca. 1721, død 17. oktober 1794 i Skælskør. Gift 1. gang 1. oktober 1756 i Rønnebæk med Anne Cathrine Waltersdorff (datter af major Ernst Frederik W. og Beate Helvig Kirstine Luxdorph), født 3. december 1724 på Esrumgård, Esbønderup sogn, Frederiksborg amt, død 19. april 1772 i Skælskør. Gift 2. gang med Dorthe Lihme, død 17. maj 1782 i Skælskør.
Løjtnant. Tolder i Skælskør 21. december 1771, tillige konsumtionsforvalter sst. 1778, told- og konsumtionskasserer sst. 23. marts 1791.

* * * Toldkontrollører

1670-1674
Knud Lauritsen Friis,
Toldbetjent i Skælskør 8. december 1670. Visitør i Middelfart 27. marts 1674.

1673-1696
Mogens Sørensen,
Toldbetjent i Skælskør 14. maj 1673.

1696-1697
Frederik Mikkelsen,
Toldbetjent i Skælskør 3. marts 1696.

1697-1701
Espen Nielsen Møller, begr. 6. maj 1701 i Skælskør. Gift 22. september 1697 i Skælskør med Maren Kjeldsdatter.
Toldbetjent og visitør i Skælskør 3. marts 1697.

1701-1726
Christen Pedersen Læssøe, født ca. 1646, begr. 29. marts 1726 i Skælskør. Gift 1. gang med Petronelle Pedersdatter, begr. 15. juni 1700 i Skælskør. Gift 2. gang med ...
Byskriver i Skælskør 22. september 1683. Tillige toldbetjent og visitør sst. 14. maj 1701. Tillige vejer og måler sst.

1726-1750
Niels Evertsen Friis (søn af borgmester Evert Nielsen F. og Kirsten Poulsdatter Boesen), født ca. 1687 i Svendborg, død 21. marts 1758 i Skælskør.
Byskriver samt vejer og måler i Skælskør 20. april 1726. Tillige visitør sst. 1. maj 1726, afskediget 27. januar 1750.

1761-1762
Hans Christian Falck, født ca. 1716, død 20. april 1762 i Skælskør.
Kontrollør og toldbetjent i Skælskør 22. januar 1761.

1762-1791
Jacob Severin Payngk (søn af provst Søren Hansen P. og Maren Jacobsdatter Hvalsøe), født 19. december 1730 i Nørre Vedby præstegård, Nørre Vedby sogn, Maribo amt, død 1. juni 1804 i Skælskør. Gift 1. gang 12. september 1758 i Skælskør med Dorthea Mundine Friis (datter af provst, mag. Peder Eduardsen F. og Dorothea Elisabeth Althalt Kryssing), født 8. februar 1728 i Skælskør, død 14. september 1759 i Skælskør. Gift 2. gang 9. maj 1760 i Næstved (Mortens) med Else Olivarius (datter af provst, mag. Holger O. og Kirstine Malene Schmidt), født ca. 1734 i Ørslev præstegård, Ørslev sogn, Sorø amt, død 30. maj 1808 i Skælskør.
Byskriver samt vejer og måler i Skælskør 25. marts 1758, tillige byfoged sst. 22. juli 1785, afskediget 2. januar 1801. Tillige kontrollør og toldbetjent sst. 24. maj 1762, afskediget 23. marts 1791.


KONSUMTIONSVÆSENET 

* * * Konsumtionsforvaltere

1779-1791
Nicolaj Frigast Schmidt,
Tolder i Skælskør 21. december 1771, tillige konsumtionsforvalter sst. 1778, told- og konsumtionskasserer sst. 23. marts 1791.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1790
Christian Henrik Riise (søn af kammerlakaj Johan Henrik R. og Johanne Elisabeth), døbt 1. september 1742 i København (Hof og Slots), død 31. december 1794. Ugift.
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Skælskør 1778. – Han døde ved selvmord.

1790-1791
Jens Jørgen Fæster (søn af kaptajn og kinafarer Henrik F.), født 20. august 1747 i København (Frelsers), død 29. juli 1825 i Ringkøbing. Gift 1. gang ca. 1770 med Anne Cathrine Sørensdatter Elkjær (datter af undergraver Søren Hansen E. og Kirstine Andersdatter Lie), døbt 16. juli 1750 i København (Nikolaj), død 17. november 1813 i Ringkøbing. Gift 2. gang 25. marts 1814 i Ringkøbing med Anne Kolbye (datter af købmand Bertel K. og Obel Cathrine Mørch), født 29. april 1784 i Ringkøbing, død 3. maj 1859 i Ringkøbing (hun gift 2. gang med postmester Thomas Iversen Koed, død 1846 i Ringkøbing).
Bosat i Frederikssund i 1770’erne. Købmand i København ca. 1780. Konsumtionskontrollør i Skælskør 1790. Strandtoldbetjent i Karrebæksminde (under Næstved toldsted) 23. marts 1791. Konsumtionskasserer i Varde 20. marts 1805. Told- og konsumtionsinspektør i Ringkøbing 5. september 1806, suspenderet 4. november 1820, fradømt 24. juni 1823.
Kammerråd 1813.


TOLD- OG KONSUMTIONSVÆSENET EFTER 1791

* * * Told- og konsumtionsinspektører

1791-1806
Oluf Jelstrup, født ca. 1755, død 22. april 1806. Gift med Sophie Wallich, født ca. 1760, død 15. april 1828.
Kopist i Rentekammerets jyske renteskriverkontor 29. juli 1773, fuldmægtig 7. februar 1780. Told- og konsumtionsinspektør i Skælskør 23. marts 1791.

1806-1822
Knud Gerhard Hein, født 21. oktober 1756 i Sande, Norge, død 3. december 1822 i Skælskør. Gift 15. januar 1803 i Odense (Hans/Garnisons) med Sophie Magdalene Jørgensen (datter af feltskriver Peter J. og Sophie Dorthea Døllner), døbt 17. marts 1781 i Odense (Hans/Garnisons), død 3. marts 1866 i Odense (Frue).
Ritmester. Told- og konsumtionsinspektør i Skælskør 5. september 1806.

1823-1827
Frederik Wilhelm Barth (søn af kgl. kapelmusikus Christian Samuel B. og Marie Wilhelmine Bistorph), født 10. januar 1785 i Kassel, død 26. december 1848 i København (Trinitatis). Gift med Margrethe Dahlstrøm (datter af toldbetjent, senere konsumtionsinspektør i Skanderborg Nicolaj D. og Sophie Magdalene Sulckendorff), døbt 26. februar 1790 i København (Garnisons), død 1. januar 1846.
Kopist i Generaltoldkammerets slesvigske kontor 28. april 1802, fuldmægtig 5. februar 1808, forsat til sekretariatet 12. juni 1810. Told- og konsumtionskasserer i Stege 3. august 1812. Tillige postmester sst. 20. oktober 1812. Told- og konsumtionsinspektør i Skælskør 1. februar 1823. Told- og konsumtionsinspektør i Faaborg 17. juli 1827, afskediget 12. november 1842. – Faderen, der var en af tidens største oboister, fik dansk naturalisationspatent 1786.
Virkelig kammerassessor 1812.

1827-1851
Marcus Jürgensen (søn af hofurmager Jørgen J. og Anna Leth Bruun), født 20. januar 1798 i København (Hof og Slots), død 3. maj 1879 i Odense (Hans). Gift med Jenny Sophie Bojesen (datter af distriktskirurg Christian B. og Elisabeth Gianelli), født 25. april 1807 i Middelfart, død 19. februar 1875 i Odense (Hans).
Passkriver i København. Told- og konsumtionskasserer i Middelfart 19. juni 1821, tillige vejer og måler sst. 14. marts 1823. Told- og konsumtionsinspektør Skælskør 17. juli 1827. Toldforvalter i Vordingborg 20. maj 1851. Toldforvalter i Næstved 30. november 1856. Toldinspektør i Odense 3. maj 1862, afskediget 3. november 1877. – Han var bror til eventyreren Jørgen Jürgensen (1780-1841), kendt som Hundedagekongen på Island.
Kammerråd. Justitsråd 1867. Etatsråd 1877 (frasagt sig). – R. 1871.

* * * Told- og konsumtionskasserere

1791-1794
Nicolaj Frigast Schmidt,
Tolder i Skælskør 21. december 1771, tillige konsumtionsforvalter sst. 1778, told- og konsumtionskasserer sst. 23. marts 1791.

1794-1812
Bendix Ludvig Pultz (søn af kaptajn Hans Frederik P. og Henriette Elisabeth Pflug), døbt 15. marts 1764 i Hønneruplund, Gelsted sogn, Odense amt, død 28. maj 1812. Gift 25. september 1795 i Korsør med Dorthea Kirstine Dejbjerg (datter af styrmand Andreas D. og Anneke Dejbjerg), døbt 16. august 1773 i København (Helligånds), død 3. december 1842.
Told- og konsumtionskasserer i Skælskør 10. december 1794, afskediget 27. maj 1812.

1812-1818
Christen Alfsen, døbt 15. marts 1753 i Bragernæs, Norge, død 2. maj 1821 i Skælskør. Gift med Karen Marie Freimann, født 1. januar 1768, død 30. april 1816 i Skælskør.
Prokurist i Akershus stift ca. 1785. Toldkontrollør i Vardø 18. oktober 1805, tillige postekspeditør sst. 1806. Told- og konsumtionskasserer i Skælskør 3. august 1812, afskediget 21. november 1818.

1818-1826
Johan Henrik Lindberg, født 23. december 1777 i Schleswig (Michaelis), død 30. oktober 1855. Gift 1. gang 19. december 1808 i Horsens med Christine Sophie Neiling (datter af distriktskirurg Peter N. og Anne Cathrine Weidemann), født 24. maj 1782 i Tønder, død 9. september 1815 i Horsens. Gift 2. gang 21. oktober 1825 i Slagelse (Mikkels) med Anne Mathea Dajon (datter af forvalter Niels Holst D. og Anne Cathrine Ludvigsen), døbt 2. marts 1786 på Antvorskov, Slagelse Skt. Peders landsogn, død 29. marts 1864.
Tambour ved Fynske Regiment. Sekondløjtnant ved 2. Østre jyske Landeværnsregiment 1806, premierløjtnant à la suite ved 1. jyske Jægerkorps 1807, afskediget med ventepenge 1814. Told- og konsumtionskasserer i Skælskør 21. november 1818. Konsumtionskasserer i Slagelse 13. september 1826, afskediget 24. marts 1850.
Karakteriseret kaptajn.

1826-1833
Frederik Henrik Munch (søn af dispachør, viceborgmester Morten M.), født ca. 1777 i København, død 29. januar 1833 i Skælskør.
Fænrik ved Norske Livregiment 1798, sekondløjtnant 1802, premierløjtnant 1805, kaptajn 1810, stabskaptajn 1812, kompagnichef 1820, afskediget 1826. Told- og konsumtionskasserer i Skælskør 18. november 1826.
Karakteriseret major 1826.

1833-1842
Frederik Wilhelm Warhuus (søn af tambur Andreas Johansen W. og Anne Elisabeth Clarius), født 29. juli 1797 i København (Garnisons), død 24. november 1876 på Frederiksberg. Gift 24. december 1825 i København (Garnisons) med Christine Amalie Mariager (datter af bødkermester Christian M. og Amalie Cathrine Unger), født 14. august 1801 i København (Frue), død 7. oktober 1860 i Svendborg.
Exam.jur. 1813. Kopist i Generaltoldkammeret 27. oktober 1818. Toldkasserer i Hjerting 8. august 1827. Told- og konsumtionskasserer i Skælskør 15. maj 1833. Told- og konsumtionskasserer i Svendborg 29. oktober 1842, afskediget 7. januar 1869.
Kammerråd 1847. Justitsråd 1859. Etatsråd 1869.

1844-1851
Peter Møller (søn af vinhandler Johan Peter M. og Anne Clemensen), født 31. december 1795 i København (Frue), død 31. januar 1870 i København (Johannes). Gift 9. maj 1829 i Rye med Trine Kirstine Hellemann (datter af forpagter Jørgen H. og Frederikke Dorthea Willerup), født 30. maj 1805 på Ryegård, Rye sogn, Holbæk amt, død 27. juni 1886 i København (Jakobs).
Exam.jur. 1813. Volontør i Rentekammerets sjællandsk-fynske landvæsenskontor, 5. kopist i Statsgældskontoret 25. juli 1820, 4. kopist 3. januar 1822, 3. kopist 8. november 1828, 2. kopist 29. maj 1830, 1. fuldmægtig 12. januar 1833. Told- og konsumtionskasserer i Skælskør 21. februar 1843, afskediget 20. maj 1851. Assistent i Statsgældskontoret.
Sekretær.

* * * Toldforvaltere

1851-1863
Christian Lassen (søn af forvalter Nicolaj L. og Dorthea Kaare), døbt 30. juni 1791 på Tranekær slot, Tranekær sogn, død 3. april 1868 i Skælskør. Gift 14. august 1823 i København (Almindelig Hospital) med Bodil Ørsted (datter af assessor pharm. Søren Christian Ø. og Anne Dorthea Borring), født 18. april 1802 i Rudkøbing, død 7. oktober 1895 i Skælskør.
Sekondløjtnant ved Sjællandske skarpskytterkorps 1812, afskediget 1813, ansat s.å. ved Langelandske Infanteris jægerkompagni, afskediget 1819. Exam.jur. 1818. Told- og konsumtionsinspektør i Vordingborg 29. juli 1834. Told- og konsumtionsinspektør i Assens 10. oktober 1844. Toldforvalter i Skælskør 20. maj 1851, afskediget 23. maj 1863.
Karakteriseret premierløjtnant 1819. – Justitsråd 1845. – R. 1849.

1864-1870
Wilhelm Bernhardus Nørager Wellejus (søn af toldkasserer Ludvig Sophus W. og Echardine Christophora Nørager), født 4. september 1820 i Bandholm, Østofte sogn, Maribo amt, død 19. februar 1881. Gift 1. gang med Amalie Saabye (datter af sognepræst Johan Frederik S. og Amalie Margrethe Hardung), født 5. marts 1819 i Errindlev præstegård, Errindlev sogn, Maribo amt, død 27. maj 1870 i Aalborg. Gift 2. gang 3. januar 1871 i Aalborg (Frue) med Henriette Augusta Friess (datter af toldassistent Carl Wolfgang Haffner F. og Wilhelmine Marie), født ca. 1843 i Langenfelde, Holstein.
Toldfuldmægtig i Sorø. Strandkontrollør ved toldopsynet på Fyns vestkyst 13. oktober 1847, bosat i Vester Skerninge sogn. Toldkontrollør i Rudkøbing 20. maj 1851. Toldoppebørselskontrollør på Fanø 18. maj 1856. Toldforvalter i Skælskør 21. september 1863. Toldkasserer i Aalborg 22. marts 1870.
Kammerråd 1869.

* * * Told- og konsumtionskontrollører

1845-1847
Lars Junior Bruun (søn af degn Niels B. og Sara Barfod), født 14. april 1812 i Væggerløse degnebolig, Væggerløse sogn, Maribo amt, død 26. december 1905 i Ærøskøbing. Gift 1852 med Emma Hansen (datter af krigsassessor Peter Christian Wilhelm H. og Margrethe Bolten), født 22. april 1822 i København (Helligånds), død 5. marts 1890 i Ærøskøbing.
Exam.jur. 1832. Kammerskriver i Generaltoldkammeret. Toldbetjent i Aarhus 8. juni 1844. Toldbetjent i Randers 5. oktober 1844. Konstitueret overtoldbetjent i Skælskør 4. februar 1845. Toldkontrollør i Kerteminde 1. juni 1847. Toldassistent i Faaborg 21. maj 1851. Toldoppebørselskontrollør i Ærøskøbing 3. november 1852, tillige konst. toldinspektør sst. 20. januar 1868, toldforvalter for Ærø 28. september 1870, afskediget 24. august 1900. Tillige bestyrer af Ærø amtstuefilial 26. oktober 1870.
Prædikat af kontrollør 1851. Kammerassessor 1869. Etatsråd 1900. – R. 1882.

Toldere i Næstved og Karrebæksminde

TOLDVÆSENET

* * * Toldere


Tolderne og kontrollørerne var bosat i Karrebæksminde indtil personalereformen i 1791. Toldergården blev opført i 1613 på Enø-siden af indsejlingen. 

1670-1686
Cay Langelo, død 12. april 1693 i Karrebæksminde, Karrebæk sogn. Gift 4. november 1654 i Lübeck med Sabine Bremer (datter af købmand Friedrich B. og Cathrine Botzach), født 11. december 1632 i Lübeck, død 1715.
Syndikus i Ratzeburg. Tolder i Næstved 5. september 1670, afskediget 20. februar 1686. – Skifte 1. oktober 1697.

1686-1695
Johan Ludvig Langelo, født ca. 1662 i Ratzeburg (?), begr. 26. maj 1730 i Lejbølle, Bøstrup sogn. Gift med Margrethe Sophie Schmidt, født i Krempe, Holstein.
Tolder i Karrebæksminde 20. februar 1686. Birkedommer i Langelands birk 2. april 1696.

1696-1723
Anders Madsen, født ca. 1663, begr. 20. december 1723 i Karrebæksminde, Karrebæk sogn. Gift ca. 1693 med Sara Margrethe Kruse.
Tolder i Karrebæksminde 1. januar 1696. – Skifte 6. oktober 1724.

1724-1737
Niels Thaysen,
Tolder i Karrebæksminde 31. januar 1724.

1737-1742
Jens Pedersen, født ca. 1673, begr. 23. november 1742 i Karrebæksminde, Karrebæk sogn.
Spisemester på Sorø Akademi. Tolder i Karrebæksminde 14. februar 1737.

1742-1770
Andreas Henrik Jessen, født ca. 1705 i Rendsburg, begr. 19. april 1794 i Odense (Knuds). Gift med Sophie Anne Hedevig Barthels von Bössel, født ca. 1698, begr. 17. oktober 1787 i Odense (Knuds).
Sukkerbager og urtekræmmer i København 1730. Tolder i Karrebæksminde 24. december 1742. Tolder i Odense 8. maj 1770.

Toldvæsenet i Næstved var i årene 1750-54 bortforpagtet til Christian Christensen og Jonas Wulff og i årene 1755-60 alene til Jonas Wulff.

1770-1772
Hans Simonsen Lund, født ca. 1730, død 29. juni 1793 i Aalborg (?). Gift 14. februar 1772 i Ølstykke med Margrethe Elisabeth Thessen, født ca. 1743, død 28. april 1822 i Aalborg (Budolfi).
Tolder i Karrebæksminde 15. maj 1770. Toldkontrollør i Aalborg 24. december 1772.

1772-1776
Frederik Hansen, født 11. november 1737 ved Horsens, død 15. august 1791 i Kristiansand, Norge. Ugift (?)
Student 1756 (Horsens). Tolder i Karrebæksminde 24. december 1772. Tolder i Mandal 16. december 1776. Tolder i Kristiansand ca. 1786.

1776-1791
Joachim Frederik Franck (søn af vagtmester Nicolaj Andreas F. og Anne Margrethe Francken), døbt 5. november 1748 i Haderslev (Frue), død 2. november 1815 i København. Gift 11. december 1782 i Karrebæk med Marie Christiane Bildsøe (datter af sognepræst Lorentz Christian B. og Benedicte Dorothea Lemming), døbt 30. januar 1765 i Næstved (Peders), død 27. april 1826 i København.
Premierløjtnant. Tolder i Karrebæksminde 23. december 1776, afskediget 23. marts 1791. – Ejer af Fuglesangshuset, Gunderslev sogn.
Kammerråd 1777.

* * * Toldkontrollører

1668-1670
Christian Pedersen,
Toldbetjent i Næstved 6. april 1668.

1670-1674
Christen Sørensen,
Toldbetjent i Næstved 28. juli 1670.

1674-1688
Bertel Lauritsen, død juni 1688 i Næstved. Gift med Susanne Hansdatter.
Visitør i Næstved 6. februar 1674. – Skifte 19. juni 1688.

1688-1696
Henrik Ludvig, født ca. 1649, død 1707 i Randers. Gift med Maren.
Kammerlakaj hos den danskfødte svenske dronning Ulrika Eleonora, senere fyrbøder hos Frederik III og Christian V, inden han rejste med prins Jørgen (Georg) til England. Visitør i Næstved 7. februar 1688. Toldbetjent og visitør i Thisted 7. marts 1696, bekræftet 2. april 1701. Kontrollør og visitør i Randers 22. april 1706.

1680-1729
Christoffer Hemmingsen, født ca. 1650, begr. 4. maj 1729 i Karrebæksminde, Karrebæk sogn.
Toldbetjent i Karrebæksminde 18. september 1680, toldbetjent og visitør sst. 1. januar 1696.

1729-1780
Hans Beesche, født ca. 1704, begr. 27. juli 1785 i Karrebæksminde, Karrebæk sogn. Gift 7. juli 1734 i Karrebæk med Vita Guldberg (datter af sognepræst Ove G. og Marie Elisabeth Brangstrup), født ca. 1704 i Barrit præstegård, Barrit sogn, begr. 18. april 1776 i Karrebæksminde, Karrebæk sogn.
Kontrollør i Karrebæksminde 23. februar 1729. – Hans hustru var moster til statsminister Ove Høegh-Guldberg.

1780-1786
Rasmus Peter Holm, født ca. 1746, begr. 10. juni 1786 i Karrebæksminde, Karrebæk sogn. Ugift (?)
Skriver i Generaltoldkammerets vestindiske kontor, kopist sst. 18. november 1776. Kontrollør og toldbetjent i Karrebæksminde 19. oktober 1780.

1786-1791
Jens Christian Runchel (søn af sognepræst Peter Christian R. og Elisabeth Eleonora von Bracht), døbt 23. juli 1748 i Sengeløse præstegård, Sengeløse sogn, død 13. november 1811 i København (Garnisons). Gift 17. januar 1783 i København (Frue) med Kirstine Hammer (ægteskabet opløst 1804).
Konsumtionsbetjent i København. Kontrollør og toldbetjent i Karrebæksminde 2. august 1786, afskediget 23. marts 1791. Kopist ved Enkekassen.


KONSUMTIONSVÆSENET

* * * Konsumtionsforvaltere


1779-1791
Hans von Holten (søn af hofsnedker Johan von H. og Dorthea Kirstine Jensdatter Sahl), født 29. juni 1741 i København, død 16. februar 1816 i Helsingør (Skt. Olai). Gift 1. juni 1768 med Anne Margrethe Abildgaard (datter af arkivtegner Søren A. og Anne Margrethe Bastholm), født 4. november 1747, død 21. august 1826.
Cand.pharm. 1767. Apoteker i Helsingør 1. januar 1768, men opgav sit bo 5. maj 1773. Fuldmægtig i København. Konsumtionsforvalter i Næstved 8. august 1778. Told- og konsumtionsoverbetjent i Helsingør 23. marts 1791.
Prædikat af kontrollør 1791. Kammerråd 1812.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1791
Niels Møller, født ca. 1750. Gift 3. september 1773 i Nordrupvester med Eleonora Øllegaard Krag, født ca. 1755.
Forvalter på Skaftelevgård ved Slagelse. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Næstved 1778.


TOLD- OG KONSUMTIONSVÆSENET EFTER 1791

* * * Told- og konsumtionsinspektører


1791-1804
Ludvig Ferdinand Rømer (søn af sukkerraffinadør Ludvig Ferdinand R. og Anne Cathrine Wedderkamp), døbt 8. januar 1757 i København (Petri), død 13. maj 1842 på Frederiksberg. Gift 1. gang ca. 1783 med Anne Cathrine Lykke (datter af Søren Christian Lykke og Anne Cecilie Hansdatter), døbt 10. september 1763 på Frederiksberg, begr. 30. august 1787 i Nakskov. Gift 2. gang 24. april 1788 i Nykøbing F. med Anne Margrethe Hincheldey (datter af købmand, agent Hans Bergishagen H. og Karen Staal), født ca. 1767 i Nykøbing F., død 29. oktober 1833 i Slagelse.
Kopist i Generaltoldkammerets københavnsk-sjællandske toldkontor 5. januar 1778, fuldmægtig i norske konsumtionskontor 20. november 1780, fuldmægtig i københavnsk-sjællandske toldkontor 13. juni 1781. Konsumtionsinspektør i Nakskov 2. august 1786. Told- og konsumtionsinspektør i Næstved 23. marts 1791. Toldskriver i København 9. maj 1804, afskediget 5. februar 1841.
Kammerråd 1811.

1804-1806
Søren Egeriis (søn af Christen Thygesen og Anne Cathrine Jacobsdatter Gjaldbæk), født 30. maj 1762 i Nørre Vium sogn, død 14. september 1833 i Køge. Gift 1. gang 21. marts 1792 i København (Nikolaj) med Johanne Cathrine Pedersen Aasted (datter af thehandler Niels P. og Kirstine Hansdatter), døbt 6. august 1771 i København (Nikolaj), begr. 7. juni 1800 i København (Nikolaj). Gift 2. gang 14. januar 1801 i København (Nikolaj) med Anne Elisabeth Møller (datter af gartner Johan M. og Christiane Frederikke Wind), døbt 1. maj 1782 på Bregentved, Haslev sogn, død 7. december 1816 i Køge.
Exam.jur. 1783. Kopist i Generaltoldkammerets københavnske og sjællandske toldkontor 6. juni 1787, toldskriver det indenlandske toldkontor i København 16. december 1795. Told- og konsumtionsinspektør i Næstved 25. maj 1804. Told- og konsumtionsinspektør i Køge 5. september 1806.
Virkelig kammerråd 1817.

1806-1826
Jens Bugge (søn af overkøbmand B. og Marie Elisabeth Ødstrup), født ca. 1757, død 12. marts 1826. Ugift.
Student 1774 (privat, København). Kopist i generaltoldkammerets norske revisionskontor 30. marts 1778, fuldmægtig i det jysk-fynske toldkontor 17. november 1783. Told- og konsumtionskasserer i Næstved 23. marts 1791, told- og konsumtionsinspektør sst. 5. december 1806.
Kammerråd 1810.

1826-1851
Severin Gregers Fanøe (søn af konsumtionsforvalter Lauge Severin F. og Marie Margrethe Lange), født 7. marts 1781 i Frederikssund, død 6. maj 1855 i Roskilde (Domsogn). Gift 1. gang 9. juni 1811 i København (Holmens) med Julie Fanøe Zuschlag (datter af kontrollør ved Assistenshuset Frederik Ludvig Z. og Louise Augusta Oppenheim), født 14. marts 1791 i København, død 19. november 1860 i København (ægteskabet opløst 1821; gift 2. gang 1822 med landvæsenskommissær Philip Julius Knudsen, død 1850). Gift 2. gang 30. december 1834 i Næstved (Peders) med Karen Johanne Friis (datter af matros Albert Henriksen F. og Marie Hansdatter), født 19. august 1811 i Marstal, død 3. maj 1891 på Milbakken, Lendum sogn (begr. i Frederikshavn).
Fuldmægtig i København. Told- og konsumtionsinspektør i Ribe 25. januar 1820. Skal tillige føre overopsynet ved toldvæsenet i Hjerting 24. maj 1823. Konstitueret overkontrollør over Sjælland, Fyn og omliggende øer 23. marts 1824. Told- og konsumtionsinspektør i Næstved 29. august 1826.
Kammerråd 1820. Justitsråd 1842. – R. 1826.

* * * Told- og konsumtionskasserere

1791-1806
Jens Bugge,
Told- og konsumtionskasserer i Næstved 23. marts 1791, told- og konsumtionsinspektør sst. 5. december 1806.

1806-1809
Svend Christian Lund (søn af farver Morten Brøchner L. og Anne Marie Haasum), døbt 5. maj 1771 i Randers, død 12. maj 1837 i København. Gift 28. september 1805 i København (Garnisons) med Margrethe Charlotte Sørensen, født ca. 1779, død 16. april 1811 i Randers.
Fuldmægtig i Kronprinsens kommandokontor. Kancellisekretær. Told- og konsumtionskasserer i Næstved 19. december 1806. Told- og konsumtionskasserer i Randers 26. juni 1809. Konstitueret toldinspektør i Helsingør 23. september 1823, virkelig 16. august 1825. – Hustruen var sangerinde i København i 1801 og havde en 1-årig datter Christine. De boede hos Dreyers fraseparerede hustru Cathrine Rosted.
Krigsassessor. Virkelig kancelliråd 1809. Virkelig justitsråd 1812. Etatsråd 1823. – R. 1815

1809-1816
Søren Arendrup (søn af kaptajn Rasmus A. og Anne Cecilie Hansen), døbt 7. juni 1775 i København (Holmens), død 20. juli 1816 i Næstved. Gift 21. august 1802 i Næstved (Mortens) med Anna Barbara Hornemann (datter af købmand Benjamin H. og Ernestine Margrethe Aagaard), døbt 29. oktober 1780 i Næstved (Mortens), død 13. december 1846 i Næstved (Mortens).
Fænrik ved Sjællandske Infanteriregiment 1792, kornet 1797, sekondløjtnant 1802, premierløjtnant 1809, afskediget 1809. Told- og konsumtionskasserer i Næstved 14. august 1809.
Krigsråd.

1816-1824
Hans Rung (søn af skipper, senere toldkontrollør Jasper Hansen R. og Inger Aaris), døbt 22. marts 1768 i Korsør, død 13. november 1824 i Næstved (Peders). Gift 11. september 1796 i København (Petri) med Helene Ahlmann (datter af Frantz Jørgen A. og Helene Marie Clausen), født 3. september 1773 i Sønderborg, død 16. marts 1856 i København (Store Kongensgade 248).
Kopist i Generaltoldkammerets københavnske toldkontor 26. november 1794, 3. fuldmægtig 13. december 1797, 2. fuldmægtig 7. april 1802, revisor i det københavnske revisionskontor 31. oktober 1804, renteskriver det søndenfjeldske toldkontor 14. august 1810. Told- og konsumtionskasserer i Næstved 7. september 1816. – Far til komponisten Henrik Rung (1807-1871).
Kammerråd 1814.

1825-1851
Wilhelm August Uldall (søn af højesteretsprokurator, senere generalfiskal Peter U. og Antoinette Hansen), født 2. marts 1781 i København (Helligånds), død 29. januar 1852 i Næstved (Peders). Gift 19. juni 1804 i Assens med Johanne Louise Nellemann (datter af byfoged Rasmus Ludvig N. og Anne Margrethe Uldall), født 4. marts 1783 i Assens, død 8. juli 1865 i Næstved (Peders).
Student 1797 (privat), cand.jur. 1801. Bestyrer af det kongelige brændevinsbrænderi i København 7. januar 1809. Told- og konsumtionskasserer i Næstved 26. februar 1825, afskediget 25. marts 1851. – Ejer af Hennebjerggård.
Virkelig kommerceassessor 1810. Virkelig kammerråd 1822. Virkelig justitsråd 1843.

* * * Toldforvaltere

1851-1856
Mathias Bang (søn af organist, stadsmusikant Mathias B. og Anne Margrethe Torp), døbt 8. marts 1797 i Vejle, død 31. august 1856 i Næstved (Peders). Ugift.
Exam.jur. 1817. Toldfuldmægtig i Vejle i syv år. Konstitueret overtold- og konsumtionsbetjent sst. (med underbetjents gage) 21. december 1824, kgl. udnævnt 10. marts 1827, forflyttet til Faaborg samme dag, forflyttet til Holbæk 5. april 1837. Told- og konsumtionsforvalter i Korsør 16. januar 1843. Toldforvalter i Næstved 20. maj 1851.
Virkelig kammerråd 1847.

1856-1862
Marcus Jürgensen (søn af hofurmager Jørgen J. og Anna Leth Bruun), født 20. januar 1798 i København (Hof og Slots), død 3. maj 1879 i Odense (Hans). Gift med Jenny Sophie Bojesen (datter af distriktskirurg Christian B. og Elisabeth Gianelli), født 25. april 1807 i Middelfart, død 19. februar 1875 i Odense (Hans).
Passkriver i København. Told- og konsumtionskasserer i Middelfart 19. juni 1821, tillige vejer og måler sst. 14. marts 1823. Told- og konsumtionsinspektør Skælskør 17. juli 1827. Toldforvalter i Vordingborg 20. maj 1851. Toldforvalter i Næstved 30. november 1856. Toldinspektør i Odense 3. maj 1862, afskediget 3. november 1877. – Han var bror til eventyreren Jørgen Jürgensen (1780-1841), kendt som Hundedagekongen på Island.
Kammerråd. Justitsråd 1867. Etatsråd 1877 (frasagt sig). – R. 1871.

1862-1877
Carl Eggert Georg baron Løvenskjold (søn af godsejer Carl Severin Christian Herman lensbaron L. og Frederikke Elisabeth Conradine Kaas), født 11. september 1806 på Løvenborg, Butterup sogn, død 20. april 1884 i København (Garnisons). Gift 6. november 1844 i København (Garnisons) med Margrethe Wilhelmine Annette Løvenskjold (datter af oberst Herman Hermansen L. og Annette Kirstine komtesse Knuth), født 5. oktober 1811 i København (Garnisons), død 1. april 1890 på Vrejlev kloster, Vrejlev sogn.
Student 1824 (privat), cand.jur. 1832. Told- og konsumtionskasserer i Frederikssund 26. marts 1844, toldforvalter sst. 23. juli 1859. Toldforvalter i Næstved 2. oktober 1862, afskediget 14. december 1877 (pr. 31. marts 1878).
Kammerjunker 1840. Kammerherre 1867. – R. 1878.

* * * Told- og konsumtionskontrollører

Den hidtilværende strandkontrollør i Karrebæksminde, Wachs, blev i 1839 forflyttet ind til Næstved. Ved lønreformen i 1851 blev Næstved normeret med to kontrollørembeder, hvoraf den ene fortsat gjorde tjeneste ved Karrebæksminde. Wachs og Nicolajsen var således kontrollører i Næstved, mens Salchow og Birch var bosat i Karrebæksminde.

1839-1859
Christian Balthazar Adolph Henrik Carl Frantz Wachs, født ca. 1797 i Rendsburg, død 26. januar 1877 i Randers. Gift 13. april 1832 i Næstved (Peders) med Henriette Caroline Bræmer (datter af skolelærer og kirkesanger Johan Henrik B. og Anne Hansdatter), født 6. december 1814 i Glumsø skole, Glumsø sogn, død 9. juli 1863 i Randers.
Sergent ved de vestindiske tropper. Told- og konsumtionsunderbetjent i Næstved 18. marts 1827. 1. strandtoldbetjent i Karrebæksminde 17. september 1831, overtold- og konsumtionsbetjent i Næstved 8. juni 1839. Toldkontrollør i Randers 14. december 1859, afskediget 24. marts 1865.
Krigskancellisekretær 1830 (frasagt 1874).

1851-1854
Carl Christian Salchow (søn af bogholder Georg Wilhelm S. og Hedevig Pultz), født 11. juni 1805 i København (Petri), død 28. august 1870 i Odense (Hans). Gift 22. oktober 1839 i Kalundborg med Julie Thrane (datter af bødkermester Johan Christian T. og Cathrine Marie Dandalet), født 24. december 1820 i Kalundborg, død 27. september 1903.
Kopist i Generaltoldkammeret 23. september 1834. Adjungeret told- og konsumtionsinspektør i Kalundborg. Overbetjent ved told- og konsumtionsvæsenet i Næstved 8. juni 1839, bosat i Karrebæksminde, [toldkontrollør i Næstved 20. maj 1851, men fortsat bosat i Karrebæksminde]. 2. toldkontrollør i Odense 20. marts 1854, på højere gage 19. marts 1856.
Kammerassessor 1867.

1854-1873
Jens Laurits Birch (søn af skibskaptajn Jens Jensen B. og Anne Kirstine Sophie Humble), født 24. marts 1802 i København (Frelsers), død 7. marts 1873 i Karrebæksminde, Karrebæk sogn. Gift 1. gang 1. marts 1835 i København (Citadels) med Wilhelmine Frederikke Faber (datter af korporal Joseph F. og Sophie Henriette Brøchner), døbt 18. april 1799 i Fredericia (Trinitatis), død 5. juli 1853 i Helsingør (Mariæ) (gift 1. gang 1824 med kommandersergent Christian Petersen). Gift 2. gang 16. august 1855 i København med Marie Emilie Møller (datter af havnefoged Frederik Christian F. og Helene Marie Hansen), født 19. februar 1819 i København, død 26. marts 1908 på Frederiksberg (Thomas).
Kommandersergent. Sekondløjtnant ved 2. Jægerkorps 1848, premierløjtnant 1850. Toldkontrollør i Næstved 8. oktober 1854, bosat i Karrebæksminde.
Karakteriseret kaptajn 1861. – D.M. 1848.

1860-1867
Johan Gerhard Crone Nicolajsen (søn af spindemester Henrik N. og Elisabeth Crone), født 2. november 1807 i Middelfart, død 3. januar 1867 i Næstved. Gift 1. gang 22. marts 1833 i Fredericia (Trinitatis) med Anne Helene Wulff (datter af drejermester Carsten W. og Marthe Jensdatter Christensen), født 9. oktober 1805 i Middelfart, død 25. december 1840 i Fredericia (Trinitatis) (gift 1. gang 1830 med underofficer Mathias Andresen; død senest 1833). Gift 2. gang 14. januar 1842 i Fredericia (Trinitatis) med Caroline Amalie Frederikke Kerff, født 29. september 1808 i Fredericia (romersk-katolske menighed) (gift 1. gang 1831 med fourer Marcus Christian Ahrends; ægteskabet opløst).
Sekondløjtnant af Infanteriets krigsreserve 1848, premierløjtnant ved 6. Infanteribataljon 1850, afskediget 1860. Toldkontrollør i Næstved 28. marts 1860.
Karakteriseret kaptajn 1860. – R. 1850.

* * * Strandkontrollører ved Karrebæksminde og Bisserup

Da toldinspektøren og toldkassereren tog ophold i Næstved i 1791 var der stadig brug for toldopsyn ved Karrebæksminde og til formålet blev der ansat to strandkontrollører. I 1839 indtrådte der den forandring, at den ene kontrollør (J.C. Sørensen) blev forflyttet til Bisserup 10 km V for Næstved, mens den anden kontrollør (Wachs) fik ny bestalling som kontrollør i Næstved, mens den vakante plads i Karrebæksminde blev overtaget af Salchow.
J.C. Sørensen blev suspenderet i 1847, hvorefter kontrollørembedet i Bisserup blev varetaget på konstitution indtil lønreformen i 1851. 


1791-1805
Jens Jørgen Fæster (søn af kaptajn og kinafarer Henrik F.), døbt 2. september 1747 i København (Frelsers), død 29. juli 1825 i Ringkøbing. Gift 1. gang ca. 1770 med Anne Cathrine Sørensdatter Elkjær (datter af undergraver Søren Hansen E. og Kirstine Andersdatter Lie), døbt 16. juli 1750 i København (Skt. Nikolaj), død 17. november 1813 i Ringkøbing. Gift 2. gang 25. marts 1814 i Ringkøbing med Anne Kolbye (datter af købmand Bertel K. og Obel Cathrine Mørch), født 29. april 1784 i Ringkøbing, død 3. maj 1859 i Ringkøbing (gift 2. gang med postmester Thomas Iversen Koed, død 1846 i Ringkøbing).
Bosat i Frederikssund i 1770’erne. Købmand i København ca. 1780. Konsumtionskontrollør i Skælskør 1790. 1. strandtoldbetjent i Karrebæksminde (under Næstved toldsted) 23. marts 1791. Konsumtionskasserer i Varde 20. marts 1805. Told- og konsumtionsinspektør i Ringkøbing 5. september 1806, suspenderet 4. november 1820, fradømt 24. juni 1823.
Kammerråd 1813.

1791-1796
Normann,
Omtales i Hof- og statskalenderne 1793-96 som strandtoldbetjent i Karrebæksminde, men har ikke kunnet identificeres.

1796-1797
Christen Zacharias Christensen, Gift 23. august 1797 i Næstved (Peders) med Marie Elisabeth Schiøtt (datter af buntmager S. og Johanne Dorthea), født ca. 1760.
Omtales i Hof- og statskalenderen 1797 som strandtoldbetjent i Karrebæksminde. Derefter var 2. kontrollørembedet vakant indtil Thiim blev udnævnt i år 1800.

1800-1815
Lorentz Jacob Thiim, født ca. 1755, død 14. februar 1820 i København (Trinitatis). Gift ca. 1781 med Christine Dorthea Recke, født ca. 1760.
Kæmner og klasselotterikollektør i Hillerød. 2. strandtoldbetjent i Karrebæksminde ca. 1800, 1. strandtoldbetjent sst. 8. maj 1805, afskediget 11. november 1815.

1805-1820
Joseph Martin Ronacher, født 27. februar 1771 i Eichtersheim, Kurpfalz, død 29. juni 1837. Gift 1. gang 2. juli 1797 i København (Garnisons) med Frederikke Elisabeth Vogel, døbt 14. juli 1771 i København (Garnisons), død 28. december 1842 (ægteskabet opløst). Gift 2. gang 20. marts 1817 i Karrebæk med Lucie Bentzen (datter af øltapper Niels B. og Maren Andersdatter), døbt 1. april 1789 i København (Frue). – Dansk indfødsret 1804.
Våbenmester ved Kronprinsens Regiment. 2. strandtoldbetjent i Karrebæksminde ca. 1805.

1816-1827
Johan Gottlieb Ely (søn af kaptajn, senere toldinspektør i Tønsberg Ernst David E. og Guri Thomsen), døbt 18. maj 1780 i Høland præstegård ved Stavanger, Norge, død 1. maj 1867 i Tornemark, Fyrendal sogn. Gift 3. september 1811 i København (Garnisons) med Christine Ehlern (datter af politiadjudant E.), født ca. 1775, død 16. december 1835 i Nyrup, Fyrendal sogn.
Kadet 1794, fænrik ved 2. sjællandske bataljon 1804, sekondløjtnant 1806, premierløjtnant 1811, afskediget 1816. 1. strandtoldbetjent i Karrebæksminde 27. april 1816, suspenderet 1825, afskediget 14. august 1827.

1820-1847/50
Jørgen Christian Sørensen (søn af forpagter Christian S. og Inger Margrethe Sørensdatter), døbt 5. maj 1786 på Ellingegård, Højby sogn, Holbæk amt, død 10. april 1851 i Korsør. Gift 23. september 1816 på Frederiksberg med Elisabeth Christine Sørensen, født ca. 1792 (ægteskabet opløst).
Styrmandseksamen 1802. Månedsløjtnant 1811-14. Styrmand i København. Undertold- og konsumtionsbetjent i Næstved 7. juni 1818. 2. strandtoldbetjent i Karrebæksminde 28. marts 1820, afskediget 16. april 1850.
Krigskancellisekretær 1833.

1827-1831
Jens Michael Koefoed, født ca. 1788 i København, død 19. april 1853 i København. Gift 12. februar 1823 i Hillerød med Elisabeth Anne Rosen (datter af tolder Christian R. og Elisabeth Kirstine Sletting), født 31. maj 1793 i Ebeltoft (gift 1. gang 1817 med degn Ivar Cornelius Westlye Prahl, død 1822 i Idestrup).
Styrmandseksamen 1804. Månedsløjtnant 1809-12. Skipper i København 1812. Undertold- og konsumtionsbetjent i Hillerød 15. august 1821. 1. strandtoldbetjent i Karrebæksminde 4. september 1827, afskediget 9. juli 1831.

1831-1839
Christian Balthazar Adolph Henrik Carl Frantz Wachs,
Told- og konsumtionsunderbetjent i Næstved 18. marts 1827. 1. strandtoldbetjent i Karrebæksminde 17. september 1831, overtold- og konsumtionsbetjent i Næstved 8. juni 1839. Toldkontrollør i Randers 14. december 1859, afskediget 24. marts 1865.

1839-1851
Carl Christian Salchow 
Overbetjent ved told- og konsumtionsvæsenet i Næstved 8. juni 1839, bosat i Karrebæksminde, [toldkontrollør i Næstved 20. maj 1851]. 2. toldkontrollør i Odense 20. marts 1854.

1847-1848, konst.
Georg Frederik Løvenskjold (søn af oberst, senere overhofmarskal Herman L. og Anette Christiane Knuth), født 21. marts 1807 i København (Fødselsstiftelsen), død 7. juni 1880 i København.
Konsumtionsbetjent i Sorø, senere told- og konsumtionsbetjent i Helsingør. Konstitueret strandkontrollør ved Bisserup ca. 1847.
Karakteriseret kaptajn.

1848-1850, konst.
Albrecht Gottlob Bech Rye (søn af prokurator Berthel Christian R. og Christiane Schousboe), født 18. juni 1820 i Næstved (Peders), død 17. september 1894 i København. Gift 10. oktober 1851 i Nykøbing F. med Eleonore Eckhardine Marie Birgitte Bjerregaard (datter af konsumtionsbetjent Mathias Peter B. og Maren Christine Christensen), født 18. august 1828 i Nykøbing F., død 12. april 1900 i København.
Postkontorist i København. Toldbetjent i Nykøbing F. 19. august 1843. Toldopsynsassistent på Samsø 24. februar 1846. Konstitueret strandkontrollør ved Bisserup 20. maj 1848. Overtoldopsynsassistent i Rødby 8. juni 1850. Toldassistent i Korsør 21. maj 1851, forflyttet til Slagelse 16. marts 1852, forflyttet til Holbæk 28. juni 1856, forflyttet til København 29. september 1860, kgl. udnævnt 22. december 1862

1850-1851, konst.
Jens Peter Enevold Meldahl (søn af proprietær Johannes Lønborg M. og Frederikke Dorthea Wagaard), født 5. februar 1809, død 3. oktober 1853 i Bisserup, Holsteinborg sogn. Gift 6. juli 1836 i Roskilde (Domsogn) med Josephine Francisca Ross (datter af vinhandler Bonaventura Carl Ferdinand R. og Francisca Christiane Hoff), født 17. juni 1815 i København, død 11. december 1878.
Proprietær på Lille Egede. Told- og konsumtionsbetjent i Sorø. Konstitueret strandkontrollør i Bisserup ca. 1850, toldassistent i Næstved 21. maj 1851.