torsdag den 27. september 2018

Toldere i Nyborg

TOLDVÆSENET

* * * Toldere


1661-1679 (?)
Laurits Jørgensen. Gift med Mette Clausdatter, begr. 9. juli 1669 i Nyborg.
Borgmester i Nyborg. Tillige tolder sst. 1. februar 1661, kgl. konf. 1. maj 1670.

1679-1696
Dines Lauritsen Lerche, død 30. december 1698 i Nyborg.
Toldbetjent i Ringkøbing 27. april 1675. Tolder i Nyborg 14. juni 1679. Tillige borgmester sst.

1696-1746
Rasmus Poulsen, begr. 25. august 1752 i Nyborg. Gift 1. gang 11. oktober 1699 i Nyborg med Karen Hansdatter, begr. 23. juli 1706 i Nyborg. Gift 2. gang 25. oktober 1708 med Gyde Hansdatter With, begr. 19. marts 1731 i Nyborg.
Tolder i Nyborg 14. januar 1696, tillige tolder ved strømtolden 18. november 1699.
Kammerråd 1738.

1746-1779
Christoffer Otto Schmidt, født 8. oktober 1702, bisat 21. august 1779 fra Nyborg kirke. Gift med Anne Elisabeth Lindegaard (datter af herredsfoged Salomon L. og Frederikke Christiane Scharwin), født 1722, bisat 19. oktober 1759 fra Nyborg kirke.
Hofskriver. Tolder i Nyborg 27. september 1746, kgl. kontrollør imod toldforpagterne og tolder ved strømtoldvæsenet 27. januar 1750, atter tolder 22. januar 1761. Toldvæsenet i Nyborg var i årene 1750-54 bortforpagtet til borgmester Laurits Eriksen (d. 1756 i Odense) og regimentskvartermester Laurits Bang (d. 1772 i Fredericia) og i årene 1755-60 til forpagter Malthe Frydendahl (d. 1765 på Sandholt).
Ejer af Hellerup hovedgård ved Nyborg 1768. Begge ægtefæller blev gravlagt i et for længst nedrevet gravkapel i Hellerup kirke. 
Kancelliråd. Etatsråd.

1776/79-1797
Claus Bang (søn af skibskirurg Claus B. og Anne Christine Wellejus), født 4. oktober 1740 i Utterslev, Utterslev sogn, Maribo amt (døbt i Allerslev kirke, Præstø amt), død 21. december 1805 i Nyborg. Gift 1. gang 2. juni 1775 i Fredericia (Michaelis) med Erika Pontoppidan (datter af biskop Erik P. og Johanne Marie Hofman), født 1. august 1750 i Bergen, død 6. juni 1778 i Vejle. Gift 2. gang 4. juni 1779 i Fredericia (Michaelis) med Pallene Urne Rosenvinge (datter af oberstløjtnant Hans Wilhelm R. og Edel Margrethe Gersdorf), født 9. maj 1755 på Bubelgård, Indslev sogn, død 28. november 1812 i Nyborg.
Student 1757 (Herlufsholm). Kornet ved Fynske Dragonregiment 1761, premierløjtnant ved de vestindiske tropper 15. oktober 1764. Tolder i Vejle 29. september 1774, tillige regnskabsfører og kasserer ved konsumtionen 11. juni 1778. Tillige postmester 27. oktober 1774. Succederende tolder i Nyborg 30. december 1776, toldkasserer sst. 1. marts 1797.
Karakteriseret kaptajn 1770.

* * * Toldkontrollører 

1670-1673
Jørgen Berendsen, død 13. juli 1673 i Nyborg.
Toldbetjent i Nyborg 5. september 1670. Døde som visitør.

1673-1677
Niels Nielsen, begr. 23. maj 1677 i Nyborg
Toldbetjent i Nyborg 8. juli 1673. Døde som visitør.

1677-1679
Erik Hansen, begr. 3. september 1679 i Nyborg. Gift med Maren, begr. 31. januar 1679 i Nyborg.
Visitør i Nyborg.

1679-1733
Jørgen Thomsen Bruun (søn af skræddermester Thomas B. og Anne Rasmusdatter), begr. 23. juni 1733 i Nyborg. Gift 1. gang med Anne Sørensdatter, begr. 21. juli 1699 i Nyborg. Gift 2. gang 15. december 1699 i Nyborg med Anne Margrethe Friis, begr. 1. februar 1745 i Nyborg.
Toldbetjent i Nyborg 12. september 1679, gageforbedring 15. marts 1687, kontrollør sst. 25. januar 1696, kgl. konf. 18. november 1699, tillige toldinspektør ved strømtolden 4. september 1702.

(1713)
David Jensen Foss,
Succederende toldinspektør ved strømtolden og kontrollør i Nyborg 23. november 1713, men tiltrådte ikke.

1733-1779
Christian Bruun (søn af provst Anders B. og Anne Cathrine Byssing), født ca. 1700 i Bergen (Domsogn), død 20. marts 1779 i Nyborg. Gift 1. gang 1734 med Anne Cathrine Weber, født 1679, begr. 16. maj 1755 i Nyborg. Gift 2. gang 31. marts 1756 i Nyborg med Else Nicoline Larsen, død 20. februar 1757 i Nyborg. Gift 3. gang 26. maj 1758 i Rønninge med Frederikke Amalie Rasch (datter af landstingshører, godsejer Johan Caspar R. og Anne Cathrine Holmer), født 17. april 1732 på Rønninge Søgård, Rønninge sogn, død 1813.
Kgl. lakaj. Kontrollør i Nyborg og inspektør ved strømtolden 22. juli 1733. Han var toldkontrollør Jørgen Bruuns brodersøn.
Kammerråd 1761.

(1764-1773)
Daniel von Bergen, død 5. april 1773 i København.
Vicelandsdommer på Fyn. Tillige succederende toldinspektør ved strømtolden og kontrollør ved Nyborg toldsted 14. maj 1764, men tiltrådte ikke.

1774/79-1797
Jens Thaulow Svitzer (søn af proprietær Claus Eriksen S. og Eleonore Jensdatter Thaulow), døbt 27. november 1732 i Juellingsholm, Sønder Omme sogn, død 21. september 1801 i Nyborg. Gift 14. februar 1776 i Nyborg med Anne Thygesen, født ca. 1754, død 16. november 1818 i Nyborg.
Succederende inspektør ved strømtolden i bæltet og kontrollør ved Nyborg toldsted 31. oktober 1774. Efter personalereformen i 1797 var han udelukkende strømtoldinspektør indtil sin død.
Kammerråd 1783.


KONSUMTIONSVÆSENET

* * * Konsumtionsinspektører


1779-1797
Jacob Bjørn Svitzer (søn af proprietær Claus Eriksen S. og Eleonore Jensdatter Thaulow), døbt 23. september 1738 i Juellingsholm, Sønder Omme sogn, død 11. november 1816. Ugift.
Konsumtionsinspektør i Nyborg 1778, told- og konsumtionsinspektør sst. 1. marts 1797, afskediget 20. april 1803.

* * * Konsumtionskontrollører

1779
Christian Ægidius, født ca. 1722, begr. 10. maj 1779 i Nyborg.
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Nyborg 1778.

1779-1797
Henning Henningsen, født ca. 1746, begr. 14. september 1811 i Nyborg. Ugift.
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Nyborg 1779.

TOLD- OG KONSUMTIONSVÆSENET 

* * * Told- og konsumtionsinspektører


1797-1803
Jacob Bjørn Svitzer,
Konsumtionsinspektør i Nyborg 1778, told- og konsumtionsinspektør sst. 1. marts 1797, afskediget 20. april 1803.

1803-1811
Mouritz Leschly (søn af tolder Ernst M. og Anne Pedersdatter Blix), født 5. marts 1758 i Fredrikstad, død 17. april 1820 i Christiania (Oslo). Gift 6. juli 1786 i Larvik med Ella Marie Bergwitz (datter af buntmager Peter Henrik B. og Anne Rasmusdatter Smith), født 28. oktober 1760 i Christiania (Oslo), død 4. juni 1823 i Christiania (Oslo).
Sekondløjtnant reformé ved Sønderfjeldske geworbne Infanteriregiment 1779, sat i nummer 1781, premierløjtnant i 1. smålenske nationale Infanteriregiment 1786, forsat til Sønderfjeldske geworbne Infanteriregiment 1788, forsat til Norske Jægerkorps 1790, kaptajn à la suite 1791, forsat som kompagnichef til Akershus nationale Infanteriregiment 1793, afskediget 1801. Major ved Fynske Landeværnsregiment 1801, afskediget 1808. Strømtoldinspektør i Nyborg 18. november 1801, tillige told- og konsumtionsinspektør sst. 20. april 1803. Told- og konsumtionskasserer i Christiania (Oslo) 12. september 1811.

1811-1849
Tevis Wilde (søn af Tevis W. og Christiane Petronelle Harboe), født 20. juli 1773 i Helsingør (Olai), død 2. december 1858 på Frederiksberg. Gift med Cathrine Margrethe Mathiesen, født 21. september 1783 i Altona, død 7. december 1862 på Frederiksberg.
Kaptajnløjtnant. Told- og konsumtions- samt strømtoldinspektør i Nyborg 24. oktober 1811, afskediget 11. juni 1849.
Karakteriseret kaptajn 1811, karakteriseret kommandørkaptajn 1826. – R., D.M. 1844, H.T.

1849-1875
Corfitz Seemann (søn af skræddermester Cort Veit S. og Meta Christine Terkelsen), født 9. august 1800 i København (tysk-reformerte kirke), død 2. februar 1875 i Nyborg. Gift 4. maj 1831 i København (Slotskirken) med Victorine Mathilde Tertia Ryge (datter af kgl. skuespiller, dr.med. Johan Christian R. og Christiane Frederikke Bekker), født 27. januar 1810 i Flensburg, død 24. april 1875 i Nyborg.
Exam.jur. 1821. Kopist hos Underfogeden i København 31. maj 1821. Antaget som skuespiller ved Det kongelige Teater 1. oktober 1825, debut 10. januar 1826, studierejse til Paris 1833, optrådte for sidst gang 8. maj 1843, afskediget 1. marts 1844. Surnumerær portkontrollør i København 29. marts 1844, virkelig 2. juli 1846, konstitueret strandtoldforvalter i Dragør 1. januar 1845, kontrollør ved told- og konsumtionsvæsenet i København 25. maj 1848. Tillige konstitueret distriktskommissær for Kystdistrikt nr. 2 på Amager 11. marts 1845. Told- og konsumtions- samt strømtoldinspektør i Nyborg 11. september 1849. Medlem af Nyborg havnekommission 1851.
Prædikat af kgl. skuespiller 1832. Kammerråd 1849. Justitsråd 1862. – R. 1856. D.M. 1872.

* * * Told- og konsumtionskasserere

1797-1805
Claus Bang,
Kaptajn. Tolder i Vejle 1779. Succederende tolder i Nyborg 30. december 1776, told- og konsumtionskasserer sst. 1. marts 1797.

1806-1826
Frederik Wilhelm de Klaumann, født ca. 1753, død 8. november 1826 i Nyborg. Gift med Dorthea Albeck, født ca. 1767, død 11. april 1818.
Major. Told- og konsumtionskasserer i Nyborg 14. februar 1806.
Karakteriseret oberstløjtnant. Generalkrigskommissær.

1827-1846
Peter Georg Aarestrup, født 23. maj 1781, død 8. marts 1846 i Nyborg. Gift med Anette Kjerulff, født ca. 1783, død 8. november 1856 i Nyborg.
Premierløjtnant i Søetaten. Told- og konsumtionsinspektør i Bogense 10. februar 1816. Tillige postmester sst. 27. februar 1816. Told- og konsumtions- samt strømtoldkasserer i Nyborg 30. marts 1827.
Krigsråd 1816. Justitsråd 1828.

1846-1875
Henrik Johan Leth Fønss, født 7. februar 1796, død 23. juni 1887 på Frederiksberg.
Premierløjtnant. Konsumtionsinspektør i Frederikssund 24. maj 1834. Told- og konsumtionsinspektør i Frederikssund 22. marts 1837. Told- og konsumtions- samt strømtoldkasserer i Nyborg 7. september 1846, afskediget 16. februar 1875.
Karakteriseret ritmester 1834. Kammerjunker. Kammerherre 1853. – R. 1875

* * * Toldkontrollører

1797-1811
Henning Henningsen,
Konsumtionsoverbetjent i Nyborg 1779, told- og konsumtionsoverbetjent sst. 1. marts 1797.

1812-1822
Johan Henrik Marold, født ca. 1775, død 22. februar 1822 i Nyborg. Gift med Birgitte Kirstine Jansen, født ca. 1777, død 25. april 1875 i Nyborg.
Konsumtionsoverbetjent i Nyborg 5. januar 1812.
D.M.

1822-1837
Peter Christian Clausen, født ca. 1763, død 28. december 1855 i Nyborg. Gift 1. gang med Karen Goui, født ca. 1764, død 25. januar 1829 i Nyborg. Gift 2. gang 15. maj 1830 i Nyborg med Karen Lucie Emerence Kompfe, født ca. 1772, død 1. april 1858 i Nyborg.
Underbetjent i Nyborg, overtold- og konsumtionsbetjent sst. 10. april 1822, afskediget 11. april 1837.

1833/37-1849
Tevis Wilde (søn af kommandørkaptajn, senere toldinspektør Tevis W. og Cathrine Margrethe Mathiesen), født 29. oktober 1805 i København (Holmens), død 1. maj 1854 i Helsingør (Skt. Olai). Gift 21. september 1839 i Nyborg med Henriette Pauline Eegholm (datter af købmand Anders Dam E. og Christine Marie Hansen), født 8. januar 1815 i Korsør, død 1. juli 1881 i Nyborg.a
Kammerskriver i Generaltoldkammeret. Konstitueret overtoldbetjent i Nyborg 7. juni 1833, overtold- og konsumtionsbetjent sst. 18. juni 1837. 1. kontrollør ved Øresunds toldkammers translationskontor 12. september 1849, 2. kontrollør 29. december 1849, fuldmægtig ved Øresunds toldkammers bogholderkontor med bibehold af kontrollørtitel- og gage 30. august 1852.


STRØMTOLDVÆSENET 

* * * Inspektører ved strømtoldvæsenet


1699-1702 Rasmus Poulsen, tolder 1696-1746

1702-1733 Jørgen Thomsen Bruun, toldkontrollør 1679-1733

1733-1779 Christian Bruun, toldkontrollør 1733-79

1779-1801 Jens Thaulow Svitzer, toldkontrollør 1779-97

1801-1811 Mouritz Leschly, told- og konsumtionsinspektør 1803-11

1811-1849 Tevis Wilde, told- og konsumtionsinspektør 1811-49

1849-1858 Corfitz Seemann, told- og konsumtionsinspektør 1849-75

* * * Kasserere ved strømtoldvæsenet

1823-1827 Frederik Wilhelm de Klaumann, told- og konsumtionskasserer 1806-27

1827-1846 Peter Georg Aarestrup, told- og konsumtionskasserer 1827-46

1846-1858 Henrik Johan Leth Fønss, told- og konsumtionskasserer 1846-75

onsdag den 26. september 2018

Toldere i Middelfart

TOLDVÆSENET

* * * Toldere


-1664
Herman Friis,
Tolder i Middelfart, kgl. konf. 8. juli 1661.

1664-1669
Lorentz Gabrielsen,
Tolder i Middelfart 25. maj 1664.

1669-1696
Hieronymus Langemach. Gift med Mette Anchersdatter, død 1686 i Middelfart.
Fyrbøder hos de kgl. prinsesser 1. januar 1660. Tolder i Middelfart 24. juli 1669, kgl. konf. 2.6.1670.

1696-1719
Henrik Brandt, født ca. 1665, begr. 20. november 1719 i Middelfart.
Tolder i Middelfart 7. marts 1696.

1719-1742
Lars Nielsen, begr. 19. juni 1742 i Middelfart. Gift med Petronelle, begr. 12. januar 1763 i Middelfart.
Tolder i Middelfart 25. december 1719.

1742-1759
Thomas Jensen Bech (søn af Jens B.), død 11. august 1759 i Middelfart. Gift 12. januar 1736 i Rynkeby med Else Margrethe From, født ca. 1716, begr. 16. maj 1772 i Middelfart.
Exam.jur. 1737. – Konstitueret prokurator i Ribe stift 11. januar 1730, prokurator i Nyborg 13. juni 1736, konstitueret prokurator i Nyborg-Tranekær amter 24. januar 1737, konstitueret prokurator i Assens-Hindsgavl amter 24. januar 1739, prokurator for alle over- og underretter i Danmark, Højesteret undtagen 25. november 1759 (denne bestalling kom for sent, da Beck døde få måneder tidligere). – Byfoged i Middelfart 21. marts 1738, tillige byskriver sst. 19. januar 1759. - Tillige tolder sst. 13. juli 1742, kgl. kontrollør imod toldforpagterne 27. januar 1750. – Enken fik 11.4.1760 kgl. konf. på bestillingen som vejer og måler i Middelfart.

1761-1790
Jørgen Bassesen Lund, født ca. 1724, begr. 17. juli 1790 i Middelfart. Gift 1. gang 20. december 1759 i Middelfart med Anne Marie Bech (datter af tolder Thomas Jensen B. og Else Margrethe From), født 26. april 1736 i Rynkeby sogn, begr. 22. juli 1763 i Middelfart. Gift 2. gang med Karen Iversdatter, født ca. 1740, begr. 3. juni 1789 i Middelfart.
Byfoged i Middelfart. Kgl. kontrollør imod toldforpagterne sst. 15. september 1759, tolder sst. 22. januar 1761. Succederende færgemand sst. 4. oktober 1769.

1790-1793
Maximilian Wilhelm Hansen, født ca. 1744, død 23. maj 1794 i Middelfart. Gift med Karen Brønniche, født ca. 1756, død 2. januar 1818 i Sakskøbing.
Forvalter på Saltø. Konsumtionsforvalter i Skive 11. juni 1778, men tiltrådte ikke embedet. Konsumtionsforvalter i Sorø 1779. Konsumtionsforvalter i Middelfart 1782, tillige tolder sst. 3. september 1790, told- og konsumtionsinspektør sst. 30. oktober 1793.

* * * Toldkontrollører

-1674
Berendt von Oesede, død marts 1674 i Middelfart. Gift med Abelone Pedersdatter.
Visitør i Middelfart

1674-1687
Knud Lauritsen Friis, død 1687 i Middelfart. Gift med Gertrud Mikkelsdatter, død 1687 i Middelfart.
Toldbetjent i Skælskør 8. december 1670. Visitør i Middelfart 27. marts 1674. Fællesskifte efter ægtefællerne 24. februar 1687.

1687-1696
Anders Poulsen, død tidligst 1696. Gift med Karen Jensdatter, død 1695 i Middelfart.
Visitør i Middelfart 2. marts 1687.

1696-1728
Clemen Høg, begr. 7. september 1728 i Middelfart. Gift med N.N., begr. 17. juni 1722 i Middelfart.
Tolder i Stege 4. april 1674. Visitør i Odense 9. januar 1686. Toldbetjent og visitør i Middelfart 7. marts 1696. Døde som kontrollør.

1728-1735
Christian Siegfred Tautenberg (søn af visitør Mathias T. og Wilhelmine Ernestine Ermandinger), døbt 9. april 1697 i København (Skt. Petri), begr. 27. januar 1751 i Fredericia (Michaelis). Ugift.
Søkadet, afskediget med løjtnants karakter 1718. Kontrollør i Middelfart og Strib 1. oktober 1728. Inspektør ved strømtolden og visitør i Fredericia 21. februar 1735, tillige toldbetjent sst. 14. marts 1735. Suspenderet 22.11.1740 efter at være fradømt sin ære pga. formastelige ord mod Gud, kongen og kollegiet. Trods denne hårde dom, blev suspenderingen dog snart hævet igen, og han fortsatte i sine embeder indtil sin død. Han var en meget stridbar embedsmand, og førte utallige sager mod byens borgere for toldsvig.

1735-1749
Jacob Høffding, født ca. 1707, begr. 9. december 1762 i Ribe (Skt. Catharinæ). Gift 1. gang med Elisabeth Sophie Christensdatter, begr. 9. juli 1749 i Middelfart. Gift 2. gang med Sara Gudme (datter af degn Casper Pedersen G. og Karen Poulsdatter), døbt 22. april 1722 i Gislev degnebolig, Gislev sogn, begr. 28. april 1758 i Ribe (Skt. Catharinæ). Gift 3. gang 20. oktober 1758 i Ribe Skt. Catharinæ kirke med Anne Nielsdatter Møller, født ca. 1711, begr. 19. januar 1793 i Ribe (Skt. Catharinæ).
Toldkontrollør i Middelfart 14. marts 1735. Toldkontrollør i Ribe 18. maj 1750. I forpagtningstiden var han kontrollør ved øksne- og hestetolden.

1750-1759
Thomas Jensen Bech,
Tolder i Middelfart 13. juli 1742, kgl. kontrollør imod toldforpagterne 27. januar 1750. Toldvæsenet i Middelfart var i årene 1750-54 bortforpagtet til borgmester Laurits Eriksen (d. 1756 i Odense) og regimentskvartermester Laurits Bang (d. 1772 i Fredericia) og i årene 1755-60 til Jørgen Lynn, der ikke er identificeret.

1759-1760
Jørgen Bassesen Lund,
Byfoged i Middelfart. Kgl. kontrollør imod toldforpagterne sst. 15. september 1759, tolder sst. 22. januar 1761. Succederende færgemand sst. 4. oktober 1769.

1761-1767
Peter Pallesen Wulff, født ca. 1737, begr. 16. oktober 1767 i Middelfart. Gift med Anne Marie Paludan, født ca. 1738, begr. 26. juni 1787 i Middelfart (gift 2. gang 23. september 1772 i Middelfart med agent Christian Iversen, Middelfart).
Kontrollør og toldbetjent i Middelfart 22. januar 1761.

1767-1788
Caspar Klemp (søn af gørtler Peter K. og Anne Marie Königsbach), døbt 24. oktober 1716 i København (Nikolaj), død 6. juni 1790 i Kalundborg. Gift 30. april 1737 i København (Frue) med Abelone Rasmusdatter (datter af Rasmus Jensen og Margrethe Pedersdatter), døbt 2. april 1712 i København (Trinitatis), begr. 7. maj 1790 i Vallekilde sogn.
Gørtler i København 1737. Kontrollør og toldbetjent i Middelfart 27. oktober 1767, afskediget 19. september 1788.

1788-1794
Christian Gottlob Bornemann, født ca. 1741, begr. 10. februar 1794 i Middelfart. Gift med Mette Marie Arent, født ca. 1738, død 14. april 1821 i Nørre Sandager sogn.
Konsumtionskontrollør i Middelfart 1778, tillige kontrollør og betjent ved toldvæsenet sst. 19. september 1788, told- og konsumtionskasserer sst. 30. oktober 1793.


KONSUMTIONSVÆSENET

* * * Konsumtionsinspektører


1779-1782
Henrik Voigt,
Konsumtionsinspektør i Middelfart 1778.

1782-1793
Maximilian Wilhelm Hansen,
Konsumtionsforvalter i Middelfart 1782, tillige tolder sst. 3. september 1790, told- og konsumtionsinspektør sst. 30. oktober 1793.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1793
Christian Gottlob Bornemann,
Konsumtionskontrollør i Middelfart 1778, tillige kontrollør og betjent ved toldvæsenet sst. 19. september 1788, told- og konsumtionskasserer sst. 30. oktober 1793.


TOLD- OG KONSUMTIONSVÆSENET EFTER 1793

* * * Told- og konsumtionsinspektører

1793-1794
Maximilian Wilhelm Hansen,
Konsumtionsforvalter i Middelfart 1782, tillige tolder sst. 3. september 1790, told- og konsumtionsinspektør sst. 30. oktober 1793.

1794-1798
Oluf Saxtorph (søn af sognepræst Peder S. og Marie Christiane Schütz), født 3. april 1763 i Kirke Såby præstegård, Kirke Såby sogn, død 2. april 1798 i København (Nikolaj). Gift 4. marts 1791 i København (Nikolaj) med Esther Marie Frost (datter af kontrollør Jens F. og Frederikke Lund), født 10. juni 1772 i København (Nikolaj), død 26. marts 1830 i Feldballe (gift 2. gang 1803 med sognepræst til Feldballe-Nørager Nicolaj Heldvad Tegder, 1763-1847).
Student 1780 (privat), exam.jur. 1783. Volontør i Generaltoldkamret, først i Kammerkancelliet, senere i Norske revisionskontor, kopist i Norske toldkontor 30. marts 1785, fuldmægtig sst. 2. januar 1788, fuldmægtig i Jyske told- og konsumtionskontor 30. december 1791. Told- og konsumtionskasserer i Middelfart 7. maj 1794, told- og konsumtionsinspektør sst. 25. juni 1794.

1798-1804
Peter Horrebow Haste, født ca. 1764, død 28. januar 1831. Gift 27. august 1800 i Middelfart med Birgitte Melbye, født ca. 1778.
Student. Told- og konsumtionsinspektør i Middelfart 18. april 1798. Told- og konsumtionsinspektør i Assens 4. april 1804. Told- og konsumtionsinspektør i Svendborg 5. maj 1809.
Kammerråd 1809. Justitsråd 1813.

1804-1807
Frederik Arentz (søn af sognepræst Hans A. og Anne Cathrine Krog), født 6. februar 1756 i Jelsa ved Stavangerfjorden, død 5. juni 1832 i Arendal. Gift 7. marts 1808 i Middelfart med Juliane Marie Haxthausen (datter af oberstøjtnant Arnold Ludvig von H. og Vibeke Adeler), født 3. november 1777 på Dragsholm, Fårevejle sogn, død 9. maj 1847 i Risør.
Student, cand.theol. 1776. Fuldmægtig i Vestindien 3. februar 1783, på ventepenge 1791. Told- og konsumtionsinspektør i Middelfart 9. maj 1804. Konsumtionskasserer i Skien 25. september 1807. Toldkasserer i Arendal 20. marts 1814.
Kammerråd 1810.

1808-1814
Jens Joachim From, født ca. 1767, død 25. april 1814 i Middelfart. Gift med Anne Frederikke Wolff, født ca. 1776, død 13. oktober 1813 i Middelfart.
Kopist i Generaltoldkammerets sjællandske og lollandske toldkontor 14. februar 1798. Told- og konsumtionsinspektør i Middelfart 26. januar 1808, tillige vejer og måler sst. 31. oktober 1809.

1814-1822
Lorentz Stallknecht (søn af sognepræst Cay S. og Kirstine Tolstrup), døbt 13. november 1783 i Jelling præstegård, Jelling sogn, død 5. marts 1840 i Maribo. Gift 5. august 1814 i Faaborg med Severine Kirstine Hempel (datter af købmand Simon H. og Marie Magdalene Ploug), født 7. november 1796 i Faaborg, død 7. marts 1849 i Maribo.
Kopist i Generaltoldkammeret 18. september 1807. Told- og konsumtionsinspektør i Middelfart 27. maj 1814, tillige vejer og måler sst. Konsumtionsinspektør Maribo 10. august 1822.

1822-1843
Lorentz Prehn, født ca. 1774, død 9. januar 1851 i Middelfart. Gift med Kirstine Heide, født ca. 1795, død 21. marts 1877 i Middelfart.
Kaptajn. Told- og konsumtionsinspektør i Middelfart 1. oktober 1822, afskediget 25. oktober 1843.

1844-1846
Caspar Johannes Benzon, født 23. december 1786, død 4. maj 1868 i Jægersborg.
Kaptajn. Kornskriver i København. Told- og konsumtionsinspektør i Middelfart 12. februar 1844, afskediget 22. august 1846.
R.

1847-1851
Niels Christian Grooss (søn af byskriver Peter Andreas G. og Elisabeth Anne Brasen), født 15. oktober 1799 i Ringkøbing, død 10. juni 1878 i Middelfart. Gift 1. august 1833 i Vilslev med Georgine Kirstine Friis (datter af herredsskriver Gabriel Michael F. og Frederikke Tranberg), født 29. august 1807 i Endrup mølle, Nykirke sogn, død 26. februar 1886 i Middelfart.
Styrmandseksamen 1814. Exam.jur. 1819. Prokurator i Ringkøbing amt 29. juli 1822. Prokurator ved underretterne i Ribe stift 5. januar 1825. Tillige sandflugtskommissær i Ribe amt 21. april 1832. Konst. strandtoldkontrollør i Hjerting tolddistrikt 11. maj 1833, ankom til Blåvand 1. august 1833. Told- og konsumtionsinspektør i Kerteminde 15. december 1843. Told- og konsumtionsinspektør i Middelfart 29. marts 1847, toldforvalter 20. maj 1851. - Medlem af Landstinget 1855-59. Medstifter af Østifternes Kreditforening 1856.
Kammerråd 1840. Justitsråd 1862. R. 1865.

* * * Told- og konsumtionskasserere

1793-1794
Christian Gottlieb Bornemann,
Konsumtionskontrollør i Middelfart 1778, tillige kontrollør og betjent ved toldvæsenet sst. 19. september 1788, told- og konsumtionskasserer sst. 30. oktober 1793.

1794
Oluf Saxtorph,
Told- og konsumtionskasserer i Middelfart 7. maj 1794, told- og konsumtionsinspektør sst. 25. juni 1794.

1794-1801
Claus Wilhelm Hornemann (søn af kapellan Jacob Utzon H. og Margrethe Sadolin), døbt 12. september 1760 i Viborg (Sortebrødre), død 17. august 1834 i Fredericia (Michaelis). Gift 23. juli 1794 i Bringstrup kirke med Marie Palline Christine Gottschalck (datter af sognepræst Christoffer Mathiasen G. og Maren Rasmusdatter Fog), født ca. 1773 i Odense, død 25. november 1835 i Fredericia (Michaelis).
Kopist i Finanskassedirektionen 1784. Told- og konsumtionskasserer i Middelfart 25. juni 1794. Told- og konsumtionskasserer i Fredrikshald 18. november 1801, men tiltrådte ikke embedet, da han ikke kunne stille kaution. Told- og konsumtionsinspektør 7. april 1802, tillige inspektør ved strømtolden 3. juli 1805. Konst. overkontrollør for tolden og konsumtionen i Nørrejylland (foreløbig som forsøg i to år) 20. november 1819, forlænget yderligere to år 25. maj 1822, konst. overkontrollør for Nørrejylland 29. maj 1827, konst. overkontrollør for Nørrejylland, Fyn og Langeland 15. september 1832. Medlem af kommissionen ang. konsumtions- og brænderiafgifterne.
Kammerråd 1810. Justitsråd 1813. R. 1815.

1802-1810
Niels Andreas Meyer, født ca. 1751, død 25. maj 1814 i Middelfart. Gift med Birthe Guldbrandt.
Student. Told- og konsumtionskasserer i Middelfart 6. januar 1802, afskediget 27. august 1810.

1810-1814
Frederik Siegfred Sandager, født 1776, død 16. oktober 1849.
Sekondløjtnant. Told- og konsumtionskasserer i Middelfart 28. november 1810. Told- og konsumtionskasserer i Faaborg 14. februar 1814, suspenderet 1820, fradømt ved Højesterets dom 18. februar 1841.

1814-1817
Hans Slangerup, født ca. 1771, død 28. januar 1817 i Middelfart. Gift med Anne Cathrine.
Told- og konsumtionskasserer i Middelfart 27. maj 1814.

1817-1821
Henrik Adolph Rasch Kierulff (søn af viceadmiral Ole Andreas K. og Anne Christine Rasch), født 7. juni 1792 i København, død 17. august 1866 i København (Holmens). Gift med Cathrine Marie Toxwærd (datter af rebslager på Holmen Anthon Christensen T. og Inger Kirstine Binderup), født 28. maj 1791 i København (Frelsers), død 27. marts 1870.
Fuldmægtig. Told- og konsumtionskasserer i Middelfart 15. marts 1817. Havnekontrollør i København 6. marts 1821, toldinspektør sst. 25. maj 1848, afskediget 15. januar 1861.
Kammerassessor 1817. Kammerråd 1840. Justitsråd 1848. Etatsråd 1861. – R.

1821-1827
Marcus Jürgensen, født 20. januar 1798.
Passkriver i København. Told- og konsumtionskasserer i Middelfart 19. juni 1821, tillige vejer og måler sst. 14. marts 1823. Told- og konsumtionsinspektør Skælskør 17. juli 1827. Toldforvalter i Vordingborg 20. maj 1851. Toldforvalter i Næstved 30. november 1856. Toldinspektør i Odense 3. maj 1862, afskediget 3. november 1877.
Justitsråd 1867. Etatsråd 1877 (frasagt sig). – R. 1871.

1827-1851
Johan Henrik Rathsack, født 1796, død 21. april 1864.
Kopist i Generaltoldkammeret. Told- og konsumtionskasserer i Middelfart 25. september 1827, afskediget med vartpenge 20. maj 1851. Kortstemplingsforvalter ved Københavns toldkammer 14. maj 1855.
Kammerassessor 1840. Kammerråd 1860.

* * * Toldforvaltere

1851-1878
Niels Christian Grooss,
Told- og konsumtionsinspektør i Kerteminde 15. december 1843. Told- og konsumtionsinspektør i Middelfart 29. marts 1847, toldforvalter 20. maj 1851.

* * * Toldkontrollører

1845-1851
Peder Madsen Grønning, født ca. 1814 i Middelfart, død 26. november 1866. Gift med Joachimine Frederikke Regitze Overbye, født ca. 1817 i København, død 11. maj 1868.
Konstitueret toldkontrollør i Middelfart ca. 1845. Toldoppebørselskontrollør ved Skodborg brænderikontrolsted (Haderslev) 1851. 1. toldkontrollør i Flensburg 14. december 1859, afskediget 28. oktober 1864. Konstitueret toldkontrollør i København ca. 1865.

Toldere i Kerteminde

TOLDVÆSENET

* * * Toldere


1660
Jørgen Carstensen, død 1661. Gift med Karen Poulsdatter (gift 2. gang med borgmester Rudolph Burenæus, Kerteminde).
Tolder i Kerteminde 4. februar 1660. Skifte 19. juli 1661.

1660-1675
Johan Madsen, død 1675. Gift 1. gang med Bodil Svendsdatter, død 1674. Gift 2. gang 1674 med Margrethe Jensdatter.
Tolder i Kerteminde 21. juli 1660, kgl. konf. 13. marts 1661 og 10. maj 1670. Skifter 3. april 1674 og 14. juni 1675.

1675-1688
Bertram Trewen, født ca. 1642, begr. 1. juni 1688 i Kerteminde. Gift med Gertrud Nielsdatter, begr. 5. februar 1686 i Kerteminde.
Gemakforvalter 6. december 1670. Tolder i Kerteminde 22. januar 1675.

1688
Rasmus Rasmussen Brønstorph,
Tolder i Kerteminde 2. juni 1688, men afstod embedet syv dage senere.

1688-1733
Johan Adam Merckel, begr. 12. august 1733 i Kerteminde. Gift med Charlotte Wilhelmine, født ca. 1650, begr. 31. januar 1742 i Kerteminde.
Tolder i Kerteminde 9. juni 1688, kgl. konf. 1. januar 1696 og 16. december 1699. Tillige borgmester sst.

1733-1746
Christian Carl Merckel (søn af tolder Johan Adam Merckel og Charlotte Wilhelmine), født 21. juni 1689 i Kerteminde, begr. 23. juni 1746 i Kerteminde. Gift 7. oktober 1723 i Kerteminde med Elisabeth Christoffersdatter, begr. 1. februar 1736 i Kerteminde.
Tolder i Kerteminde 23. marts 1733.

1746-1750
Peter Fischer, begr. 20. april 1750 i Kerteminde. Gift 1. gang med N.N., begr. 3. juli 1747 i Kerteminde. Gift 2. gang 14. november 1747 i Kerteminde med Kirstine Marie Bagger.
Bud ved saltværket. Tolder i Kerteminde 16. august 1746, kgl. kontrollør imod toldforpagterne 27. januar 1750.

1761-1764
Christian Schou, begr. 24. februar 1764 i Kerteminde. Gift med Dorthea Jørgensdatter Bang, født ca. 1726, begr. 20. november 1779 i Kerteminde.
Kgl. kontrollør imod toldforpagterne i Kerteminde 18. maj 1750, tolder sst. 22. januar 1761.

1764-1766
Johan Michael Hennecken, født ca. 1731, død 8. april 1777 i Rødby. Gift med Mette Margrethe Andersen, født ca. 1724, begr. 23. april 1776 i Rødby.
Exam.jur. 1768. Tolder i Kerteminde 13. marts 1764. Tolder i Dragsminde 24. juni 1766. Tolder i Rødby 5. februar 1768. Tillige byskriver sst. og herredskriver i Fuglse herred 11. marts.

1766-1791
Frederik Ulrich Holst, født ca. 1713, begr. 26. april 1798 i Kerteminde. Gift 1. gang med Johanne Frederikke Dorschin. Gift 2. gang 12. maj 1780 i Kerteminde med Cathrine Marie Augustine Frederikk Dorschin, født ca. 1733.
Tolder i Kerteminde 24. juni 1766, tillige konsumtionsoppebørselsbetjent 1779, told- og konsumtionskasserer 25. maj 1791.

* * * Toldkontrollører

-1688
Eberhard Thilberg, født ca. 1618, begr. 11. juni 1688 i Kerteminde. Gift med Elisabeth Justsdatter, begr. 21. februar 1689 i Kerteminde.
Visitør i Kerteminde. Betegnes som svagelig i 1675, da han først fik Niels Sørensen og senere samme år Christen Vestesen som adjungeret visitør.

1675
Niels Sørensen, død 1675.
Adjungeret visitør i Kerteminde 8. marts 1675.

1675/88-1699
Christen Vestesen,
Adjungeret og succederende visitør i Kerteminde 30. juli 1675, kgl. konf. som toldbetjent og visitør 1. januar 1696.

1700-1715
Veste Christensen (søn af toldvisitør Christen Vestesen), begr. 19. august 1715 i Kerteminde. Gift 30. november 1692 i Kerteminde med Elisabeth Peitersdatter Hoppensack, født ca. 1667, begr. 3. november 1736 i Kerteminde.
Toldbetjent og visitør i Kerteminde 9. januar 1700.

1715-1749
Christen Vestesen (søn af toldvisitør Veste Christensen og Elisabeth Peitersdatter Hoppensack), født ca. 1693, begr. 7. februar 1755 i Kerteminde. Gift 9. maj 1719 i Kerteminde med Mette Kirstine Pedersdatter, begr. 12. november 1757 i Kerteminde.
Toldbetjent og visitør i Kerteminde 23. oktober 1715.

1750
Peter Fischer,
Tolder i Kerteminde 16. august 1746, kgl. kontrollør imod toldforpagterne 27. januar 1750.

1750-1761
Christian Schou,
Kgl. kontrollør imod toldforpagterne i Kerteminde 18. maj 1750, tolder sst. 22. januar 1761. Toldvæsenet i Kerteminde var i årene 1750-54 bortforpagtet til borgmester Laurits Eriksen (d. 1756 i Odense) og regimentskvartermester Laurits Bang (d. 1772 i Fredericia) og i årene 1755-60 til den lokale købmand Ove Muus (d. 1770 i Kerteminde).

1761-1763
Niels Madsen,
Kontrollør og toldbetjent i Kerteminde 22. januar 1761. Undervisitør ved told- og konsumtionsvæsenet i København 22. juni 1763, idet han byttede embede med Klingbech.

1763-1770
Christoffer Klingbech, født ca. 1718, begr. 20. maj 1784 i Odde, Als sogn. Gift 1. gang med Amalie Margrethe. Gift 2. gang 22. august 1763 i Kerteminde kirke med Susanne Margrethe Holm, født ca. 1739, død 1. marts 1814 i Gudum sogn.
Undervisitør ved told- og konsumtionsvæsenet i København 1757. Kontrollør og toldbetjent i Kerteminde 22. juni 1763. Strandkontrollør ved Mariager fjord 31. december 1770. Var bosat i Hobro i 1775.

1770
Valentin Henriksen Bing, født 23. april 1732, død 20. september 1784. Gift 14. juni 1771 i København (Nikolajs) med Anne Margrethe Wassermann, født 1. februar 1730, død 5. maj 1810 i København (Skt. Pedersstræde).
Exam.jur. Kontrollør og toldbetjent i Kerteminde 30. januar 1770, men tiltrådte ikke embedet. Forvalter hos greve Thott. Postfører på Sjælland 19. juni 1777.

1770-1772
Michael Fjeldsted Hviid (søn af provst Mathias H. og Karen Fjeldsted), døbt 12. september 1743 i København (Holmens), død 17. april 1797 i Aalborg (Budolfi). Gift 15. maj 1788 i Anne Margrethe Knudsen (datter af … Ove K. og Margrethe Andersdatter Humble), døbt 8. juni 1746 i København, død 31. august 1811 (gift 2. gang 1798 med rektor i Aalborg Hans Gottschalck, 1734-1804).
Volontør og skriver i Rentekammeret. Kontrollør i Kerteminde og toldbetjent 6. marts 1770. Visitør i Aalborg 12. august 1772, overtold- og konsumtionsbetjent sst. 1794. Lotterikollektør.
Prædikat af kontrollør 1772.

1772-1776
Henrik Andersen,
Kontrollør [og toldbetjent] i Kerteminde 12. august 1772, afskediget 8. januar 1776.

1776-1779
Jacob Gartner, død maj 1788 i København. Gift med Sophie Caroline Ortmann, død senest 1787.
Kontrollør og toldbetjent i Kerteminde 8. januar 1776. Fyrinspektør på Anholt 19. august 1779.

1779-1791
Frederik Behring, født ca. 1736, begr. 26. januar 1793 i Kerteminde. Gift med Cathrine Bing, født ca. 1734.
Premierløjtnant. Kontrollør og toldbetjent i Kerteminde 30. september 1779.


KONSUMTIONSVÆSENET


* * * Konsumtionsinspektører

1779-1791
Jacob Brøgger (søn af degn Hans Larsen Brøgger og Barbara Kruse), født 25. marts 1744 i Veerst, Veerst sogn, død 9. november 1822 i Randers. Gift 1. gang 19. marts 1773 i Møgeltønder med Hedvig Frederikke Clausen (hun gift 1. gang med inspektør Georg Wilhardus Fabritius, født ca. 1727, død 26. januar 1768 i Møgeltønder). Gift 2. gang 27. december 1779 i Kerteminde med Dorthea Marie Langhoff (datter af herredsfoged Hans Pedersen Langhoff og Karen Jacobsdatter Møller), født ca. 1749 i Klarskovgård, Marslev sogn, død 27. december 1806 i Randers.
Student. Konsumtionsinspektør i Kerteminde 11. juni 1778. Told- og konsumtionsinspektør i Vejle 11. juni 1791. Told- og konsumtionsinspektør i Randers 22. juni 1792, afskediget 6. maj 1820. Ejer af Kærsholm hovedgård, Thorning sogn. Fik bevilling til Knudstrup kro i 1788. Forligskommissær i Randers. 
Virkelig kammerråd 1810.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1791
Peder Hytter, født ca. 1735, død 15. marts 1827 i Kerteminde. Gift med Anne Elisabeth Hansdatter, født ca. 1728, død 7. april 1818 i Kerteminde.
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Kerteminde 1778, [overtold- og konsumtionsbetjent sst. 1791].


TOLD- OG KONSUMTIONSVÆSENET EFTER 1791

* * * Told- og konsumtionsinspektører


1791-1799
Tobias Nascou (søn af byfoged Hans Jørgen N. og Anne Sophie Mørch), døbt 23. februar 1758 i Aalborg (Frue), begr. 12. oktober 1799 i Frederikssund. Gift 1. gang 11. juli 1787 i Aarhus (Frue) med Johanne Becker (datter af grosserer Johan Frederik B. og Else Cathrine Gleerup), døbt 21. oktober 1754 i København (Frue), død 30. december 1794 i Kerteminde. Gift 2. gang 27. maj 1795 i Kerteminde med Dorthea Wium Langemach Bruun (datter af købmand Hans Otto B. og Antonette Marie Jæger), døbt 7. oktober 1766 i Kerteminde, død 19. november 1821 i Kerteminde.
Exam.jur. 1782. Kontrollør og toldbetjent i Nordby 3. maj 1786. Tolder i Foldingbro 1790. Told- og konsumtionsinspektør i Kerteminde 1. juni 1791. Konsumtionskasserer i Frederikssund 6. marts 1799.

1799-1802
Bartholomæus Hansteen, født 2. marts 1743 i Næstved, død 21. juli 1820 i Moss, Norge.
Premierløjtnant. Kontrollør og toldbetjent i Sand og Drøbak, Norge 17. maj 1786, tillige vejer og måler, toldinspektør sst. ca. 1793. Told- og konsumtionsinspektør i Kerteminde 6. marts 1799, told- og konsumtionskasserer sst. 18. juni 1802, afskediget 11. januar 1804. Døde hos sønnen, toldkasserer Niels Lynge Hansteen (1782-1861).

1802-1819
Christian Brockdorff, født 1755, død 17. februar 1832 i Kerteminde. Gift med Anne Dorthea Wisborg, død 7. september 1845 i Kerteminde.
Kaptajn. Told- og konsumtionsinspektør i Bogense 3. juli 1793. Told- og konsumtionskasserer i Kerteminde 9. maj 1798, told- og konsumtionsinspektør sst. 18. juni 1802, afskediget 10. juli 1819.

1819-1843
Christian Gottschalck Haxthausen, født 1785, død 13. september 1843 i Kerteminde. Gift 23. november 1815 i Kerteminde med Anne Cathrine Brockdorff.
Premierløjtnant. Told- og konsumtionsinspektør i Kerteminde 10. juli 1819.
Krigsråd 1819. Overkrigskommissær 1836.

1843-1847
Niels Christian Grooss (søn af byskriver Peter Andreas G. og Elisabeth Anne Brasen), født 15. oktober 1799 i Ringkøbing, død 10. juni 1878 i Middelfart. Gift 1. august 1833 i Vilslev med Georgine Kirstine Friis (datter af herredsskriver Gabriel Michael F. og Frederikke Tranberg), født 29. august 1807 i Endrup mølle, Nykirke sogn, død 26. februar 1886 i Middelfart.
Styrmandseksamen 1814. Exam.jur. 1819. Fuldmægtig hos amtmand Rosenørn i Ringkøbing. Prokurator i Ringkøbing amt 29. juli 1822. Prokurator ved underretterne i Ribe stift 5. januar 1825. Konstitueret herredsfoged i Tyrsting-Vrads herreder 1827. Konstitueret birkedommer på Fanø 1829. Konstitueret herredsskriver i Skads m.fl. herreder 1830-31. Sandflugtskommissær i Ribe amt 21. april 1832. Konstitueret strandtoldkontrollør i Hjerting tolddistrikt 11. maj 1833, ankom til Blåvand 1. august 1833. Toldoverbetjent i Odense. Told- og konsumtionsinspektør i Kerteminde 15. december 1843. Told- og konsumtionsinspektør i Middelfart 29. marts 1847, toldforvalter 20. maj 1851. – Medlem af Landstinget 1855-59. Medstifter af Østifternes Kreditforening 1856.
Kammerråd 1840. Justitsråd 1862. R. 1865.

* * * Told- og konsumtionskasserere

1791-1798
Frederik Ulrich Holst,
Tolder i Kerteminde 24. juni 1766, tillige konsumtionsoppebørselsbetjent 1779, told- og konsumtionskasserer 25. maj 1791.

1798-1802
Christian Brockdorff
Kaptajn. Told- og konsumtionsinspektør i Bogense 3. juli 1793. Told- og konsumtionskasserer i Kerteminde 9. maj 1798, told- og konsumtionsinspektør sst. 18. juni 1802, afskediget 10. juli 1819.

1802-1804
Bartholomæus Hansteen
Premierløjtnant. Kontrollør og toldbetjent i Sand og Drøbak, Norge 17. maj 1786, tillige vejer og måler, toldinspektør sst. ca. 1793. Told- og konsumtionsinspektør i Kerteminde 6. marts 1799, told- og konsumtionskasserer sst. 18. juni 1802, afskediget 11. januar 1804. Døde hos sønnen, toldkasserer Niels Lynge Hansteen (1782-1861).

1804-1810
Frederik Beck (søn af af plantageejer, kancelliråd Jens Mikkelsen B. og Louise Sophie Hagen), født 17. marts 1773 i København (Petri), død 20. juni 1832 i København (Frederiks Hospital). Gift 11. april 1804 i Haslund med Christine Frederikke Friis (datter af skoleholder Isak Friis og Eva Marie Samuels), født 17. juni 1782 i Feldballe, død 17. september 1866 i Visby (Tønder amt).
Exam.jur. 1791, student 1795. Told- og konsumtionskasserer i Kerteminde 11. januar 1804. Konsumtionskasserer i Slagelse 28. november 1810. Told- og konsumtions- samt strømkasserer i Fredericia 20. juni 1820.
Kammerråd 1816.

1810-1832
Johan Jacob Drastrup (søn af møllersvend Adam D. og Anne Marie Wibroe), født 16. oktober 1787 i Kongens Lyngby, død 30. juni 1849 i København. Gift 5. september 1811 i Kerteminde med Helene Marie Brockdorff (datter af løjtnant, senere told- og konsumtionskasserer Johan Christian B. og Anne Dorthea Wisborg), døbt 26. februar 1792 i København (Garnisons), død 12. marts 1868 i København.
Mistede som livjæger begge ben under det engelske bombardement i 1807. Told- og konsumtionskasserer i Kerteminde 28. november 1810. Told- og konsumtions- samt strømtoldkasserer i Fredericia 26. september 1832, afskediget pga. kassemangel 9. april 1847.

1833-1844
Carl Rudolph Jacob Schubarth, død 28. marts 1847 i Odense. Gift med Regitze Sophie Sehested.
Ritmester. Told- og konsumtionskasserer i Kerteminde 13. marts 1833, afskediget 24. maj 1844.

1844-1847
Andreas Geltzer, født 1803, død 1. januar 1870.
Assistent hos grænsetoldinspektøren 11. august 1832, afskediget 11.5.1842. Told- og konsumtionskasserer i Kerteminde 21. august 1844, told- og konsumtionsforvalter sst. 29. marts 1847. Havneskriver ved Børsens havnedistrikt i København 24. marts 1859.
Kammerråd 1856

* * * Told- og konsumtionsforvaltere

1847-1859
Andreas Geltzer 
Told- og konsumtionskasserer i Kerteminde 21. august 1844, told- og konsumtionsforvalter sst. 29. marts 1847. Havneskriver ved Børsens havnedistrikt i København 24. marts 1859.

1859-1868
August Carl Frederik von Barnekow, født 1815, død 15. december 1868 i Kerteminde. Gift med Henriette Andrea Toxwerdt, født 1823, død 12. august 1865 i Kerteminde.
Toldforvalter i Kerteminde 1. august 1859.
Ritmester

* * * Toldkontrollører

1791-1803
Peder Hytter 
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Kerteminde 1778, [overtold- og konsumtionsbetjent sst. 1791].

1847-1851
Lars Junior Bruun (søn af skolelærer og kirkesanger Niels B. og Sara Barfod), født 14. april 1812 i Veggerløse, død 26. december 1905 i Ærøskøbing. Gift 1852 med Emma Hansen (datter af krigsassessor Peter Christian Wilhelm H. og Margrethe Bolten), født 22. april 1822 i København (Helligånds), død 5. marts 1890 i Ærøskøbing.
Exam.jur. 1832. Kammerskriver i Generaltoldkammeret. Toldbetjent i Aarhus 8. juni 1844. Toldbetjent i Randers 5. oktober 1844. Konstitueret overtoldbetjent i Skælskør 4. februar 1845. Toldkontrollør i Kerteminde 1. juni 1847. Toldassistent i Faaborg 21. maj 1851. Toldoppebørselskontrollør i Ærøskøbing 3. november 1852, tillige konst. toldinspektør sst. 20. januar 1868, toldforvalter for Ærø 28. september 1870, afskediget 24. august 1900. Tillige bestyrer af Ærø amtstuefilial 26. oktober 1870.
Prædikat af kontrollør 1851. Kammerassessor 1869. Etatsråd 1900. – R. 1882.

tirsdag den 25. september 2018

Toldere i Faaborg

TOLDVÆSENET

* * * Toldere

1661-1669
Jørgen Hansen, begr. 2. november 1669 i Faaborg.
Ridefoged på Clausholm. Tolder samt konsumtions- og stempelpapirsforvalter i Faaborg 6. juni 1661. Tillige rådmand 1665.

1669-1687
Otte Christensen, Gift 7. august 1670 i Faaborg med Abigael Henriksdatter.
Tolder i Faaborg 4. november 1669, kgl. konf. 6. juni 1670. Tillige rådmand 1669.

1687-1699
Peder Didriksen Schoustrup, født ca. 1657, død 24. februar 1699 i Faaborg.
Tolder i Faaborg 22. august 1687, ny bestalling 1. januar 1696.

1699-1711
Johan Gerdes, født ca. 1662, død 1. juli 1710 i Faaborg.
Tolder i Faaborg 28. februar 1699.

1711-1719
Niels Jensen Frausing, begr. 7. januar 1720 i Faaborg. Gift 3. september 1711 i Faaborg med Cathrine Støcken.
Tolder i Faaborg 29. juni 1711, [afskediget 30. maj 1719].

1719-1725
Peter Halck, død 17. marts 1725 i Faaborg.
Lakaj os prinsesse Sophie Hedevig. Tolder i Faaborg 30. maj 1719.

1725-1738
Johan Heide, død 1738.
Amtsforvalter i grevskabet Jarlsberg. Tolder i Faaborg 17. april 1725.

1738-1750
Joachim Frederik Holst, født ca. 1686, død 3. september 1758 i Faaborg.
Tolder i Faaborg 5. august 1738, [afskediget 27. januar 1750].

1761-1763
Caspar Ernst Smith, født ca. 1708, død 31. marts 1763 i Faaborg. Gift 25. oktober 1747 i Faaborg med Mette Cathrine Schiønning.
Kvartermester ved Livgarden til hest. Visitør i Faaborg 23. august 1746, tolder sst. 22. januar 1761, afskediget 4. januar 1763.

1763-1793
Niels Sierstedt, født ca. 1721, død 28. december 1794 i Faaborg. Gift med Anne Elisabeth Wedege, født ca. 1722, død 19. april 1807 i Faaborg.
Kontrollør og toldbetjent i Faaborg 22. januar 1761, tolder sst. 4. januar 1763, told- og konsumtionskasserer sst. 10. juli 1793. Tillige konsumtionsoppebørselsbetjent og fra ca. 1790 konsumtionsforvalter.

* * * Toldkontrollører

1663-
Niels Nielsen Guldsmed

1696-1705
Jørgen Jørgensen, født ca. 1627, død 10. april 1705 i Faaborg. Gift 25. september 1670 i Faaborg med Elisabeth Christiansdatter.
Toldbetjent og visitør i Faaborg 1. januar 1696.

1698/1705-1717
Hans Henrik Wulff, begr. 5. februar 1717 i Faaborg. Gift 18. november 1704 i Faaborg med Mette Marie Jacobsdatter.
Adjungeret og succederende toldbetjent og visitør i Faaborg 23. juli 1698.

1717-1734
Christian Nielsen, død 9. maj 1734 i Faaborg. Gift med N.N., død 14. september 1730 i Faaborg.
Kammertjener. Toldbetjent og visitør i Faaborg 15. marts 1717, afstået til svigersønnen 10. maj 1734.

1734-1746
Søren Jacobsen Thamdrup, død 14. august 1746 i Faaborg. Gift 21. september 1734 i Faaborg med Anne Sophie Christiansdatter (datter af visitør Christian Nielsen).
Kontrollør i Faaborg 10. maj 1734.

1746-1760
Caspar Ernst Smith,
Visitør i Faaborg 23. august 1746, kontrollør imod toldforpagterne 27. januar 1750, tolder sst. 22. januar 1761, afskediget 4. januar 1763. Toldvæsenet i Faaborg var i årene 1750-54 bortforpagtet til borgmester Laurits Eriksen (d. 1756 i Odense) og regimentskvartermester Laurits Bang (d. 1772 i Fredericia) og i årene 1755-60 til den lokale byskriver Jens Erreboe Busch (d. 1792).

1761-1763
Niels Sierstedt,
Kontrollør og toldbetjent i Faaborg 22. januar 1761, tolder sst. 4. januar 1763, told- og konsumtionskasserer sst. 10. juli 1793. Tillige konsumtionsoppebørselsbetjent og fra ca. 1790 konsumtionsforvalter.

1763-1781
Niels Huusfeldt, født ca. 1711, død 30. oktober 1781 i Faaborg. Gift 21. september 1746 i Faaborg med Anne Sophie Thamdrup (datter af toldkontrollør Søren Thamdrup), født ca. 1716, død 3. juli 1762 i Faaborg.
Kontrollør og toldbetjent i Faaborg 4. januar 1763.

1781-1793
Frederik Brandt, født ca. 1737, død 20. december 1813 i Faaborg. Gift med Marie Elisabeth Gram, født ca. 1753, død 1833 i Diernæs sogn.
Student. Fuldmægtig i Vestindien 29. marts 1771, afskediget 6. oktober 1779. Kontrollør og toldbetjent i Faaborg 14. november 1781, told- og konsumtionskasserer sst. 7. januar 1795.


KONSUMTIONSVÆSENET 

* * * Konsumtionsinspektører

1779
Christian Henrik Zellmann,
Konsumtionsinspektør i Faaborg 20. august 1778.

1779-1790
Christian Heinzelmann (søn af Frederik Ludvig H. og Anne Sophie Wulff), døbt 30. oktober 1733 i København (Petri), død 23. januar 1790 i Faaborg. Gift 6. november 1778 i København med Cathrine Thorsen (datter af Peder T. og Dorthe Pedersdatter), døbt 26. marts 1749 i København (Holmens), død 21. maj 1808 i Faaborg.
Konsumtionsinspektør i Faaborg 1779.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1790
Philip Wilhelm Knoph, født ca. 1737. Gift med Johanne Marie Mortensdatter, født ca. 1727.
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Faaborg 1778.

* * * Konsumtionsforvaltere 

1790-1793
Niels Siersted,
Kontrollør og toldbetjent i Faaborg 22. januar 1761, tolder sst. 4. januar 1763, told- og konsumtionskasserer sst. 10. juli 1793. Tillige konsumtionsoppebørselsbetjent og fra ca. 1790 konsumtionsforvalter.


TOLD- OG KONSUMTIONSVÆSENET EFTER 1793

* * * Told- og konsumtionsinspektører


1793-1799
Frederik Christian Ørn (søn af lic.med. Hugo Frederik Ø. og Marie Christine Studsgaard), født 22. november 1747 i Præstø, død 6. april 1810 i Faaborg. Gift 25. august 1779 i København (Frue) med Bodil Appeldorn (datter af ... Henrik A. og Sidsel Christensdatter), døbt 9. oktober 1746 i Roskilde (Domsogn), død 17. marts 1794 i Faaborg.
Exam.jur. 1770. 3. kancellist i Admiralitets- og Kommissariatskollegiets 1. departement 8. maj 1771, afskediget 19. maj 1772, på ventepenge 3. januar 1774. Auditør og mønsterskriver i Fredriksvern. Konsumtionsinspektør i Bergen. Told- og konsumtionsinspektør i Faaborg 10. juli 1793, afskediget 27. februar 1799.

1799-1810
Daniel Melbye (søn af postmester Ulrich Christian M. og Birgitte Thors), døbt 11. april 1749 i Odense (Knuds), død 7. juli 1814 i Faaborg. Gift 13. december 1786 i Ebeltoft kirke med Anne Christine Rohde (datter af købmand Poul Helles Rohde og Karen Busch Broch), døbt 9. december 1767 i Ebeltoft, død 29. oktober 1842 i Faaborg.
Student. Volontør i Generaltoldkammeret. Kontrollør og toldbetjent i Ebeltoft 4. november 1782, told- og konsumtionskasserer sst. 22. januar 1794. Told- og konsumtionsinspektør i Faaborg 27. februar 1799, afskediget 27. august 1810.

1810-1819
Arent Dahl, født ca. 1776, død 16. marts 1819 i Faaborg. Gift 18. juni 1811 i Ejlby med Anne Cathrine Elisabeth Lund, født ca. 1793, død 3. april 1869 i Faaborg.
Told- og konsumtionsinspektør i Bogense 1805. Told- og konsumtionsinspektør i Faaborg 28. november 1810.
Kammerråd 1813

1819-1820
Mathias Corfitz Krog, født ca. 1764, død 18. oktober 1820 i Faaborg.
Student. Kopist i Generaltoldkammerets søndenfjeldske toldkontor 30. december 1791, fuldmægtig sst. 23. december 1795. Kasserer ved maleværket og landværtskonsumtionen i Bergen 1. juni 1803. Told- og konsumtionsinspektør i Faaborg 22. maj 1819.

1820-1827
Ernst Ferdinand Knorr, død 23. april 1827.
Major. Told- og konsumtionsinspektør i Faaborg 30. december 1820.
Karakteriseret oberstløjtnant 1821.

1827-1842
Frederik Wilhelm Barth, død 26. december 1848. Gift med Anne Margrethe Dahlstrøm, født ca. 1792, død 1. januar 1846 i Faaborg.
Kopist i Generaltoldkammerets slesvigske kontor 28. april 1802, fuldmægtig sst. 5. februar 1808, forsat til sekretariatet 12. juni 1810. - og konsumtionskasserer i Stege 3. august 1812. Told- og konsumtionskasserer i Skælskør 1. februar 1823. Told- og konsumtionsinspektør i Faaborg 17. juli 1827, afskediget 12. november 1842.
Kammerassessor 1812.

1843-1851
Christian Carl Voigt, født 27. juni 1806, død 13. august 1882.
Toldfuldmægtig i København. Told- og konsumtionsoverbetjent i Roskilde 5. april 1837. Told- og konsumtionsinspektør i Faaborg 16. januar 1843. Toldinspektør i Svendborg 20. maj 1851, toldkasserer sst. 1. april 1869, afskediget 31. juli 1878.
Kammerråd 1852. Justitsråd 1862. Etatsråd 1878. R. 1876.

* * * Told- og konsumtionskasserere

1793-1794
Niels Siersted,
Kontrollør og toldbetjent i Faaborg 22. januar 1761, tolder sst. 4. januar 1763, told- og konsumtionskasserer sst. 10. juli 1793.

1795-1813
Frederik Brandt,
Kontrollør og toldbetjent i Faaborg 14. november 1781, told- og konsumtionskasserer sst. 7. januar 1795.

1814-1841
Frederik Siegfred Sandager, født 1776, død 16. oktober 1849. Gift 1. gang med Margrethe Fremming, født ca. 1792, død 26. februar 1816 i Faaborg. Gift 2. gang 26. juli 1816 i Faaborg med Edvardine Christine Tolstrup, død 20. januar 1820 i Faaborg.
Sekondløjtnant. Told- og konsumtionskasserer i Middelfart 28. november 1810. Told- og konsumtionskasserer i Faaborg 14. februar 1814, suspenderet 1820, fradømt ved Højesteret 18. februar 1841.

1841-1851
Lars Hansen, død 21. januar 1866.
Konstitueret told- og konsumtionskasserer i Faaborg, virkelig 23. februar 1841, afskediget med vartpenge 20. maj 1851.

* * * Toldforvaltere

1851
Johan Peter Voigt, født 1801, død 7. november 1876.
Told- og konsumtionskasserer i Rudkøbing 18. juli 1832. Toldforvalter i Faaborg 20. maj 1851. Toldforvalter i Rudkøbing 16. juni 1851, afskediget 21. februar 1863.
Kammerassessor 1840. Kammerråd 1853.

1851-1859
Jens Michael Beck (søn af toldkasserer Frederik B. og Christine Frederikke Friis), døbt 24. juni 1805 i Kerteminde, død 19. november 1859. Gift ca. 1834 med Valborg Georgine Sophie Juliane Friese, født ca. 1811 i Brunn, Østrig.
Konst. konsumtionsforvalter i Skanderborg 17. marts 1835. Told- og konsumtionsinspektør i Rudkøbing 28. april 1843, toldforvalter sst. 20. maj 1851, toldforvalter Faaborg 16. juni 1851, afskediget 14. september 1859.
Kammerråd 1852.

1860-1868
Henrik Møller Schultz, født ca. 1796 i Flensborg, død 25. januar 1868 i Faaborg. Gift 1822 i Frederikssund med Caroline Christiane Beck (datter af sognepræst Carl Christian B. og Cathrine Charlotte Hjersing), født 29. oktober 1802 på Carlslund, Ølst sogn, død 21. marts 1878 i Faaborg.
Sekondløjtnant. Underkonsumtionsbetjent i Frederikssund 19. juli 1820. Told- og konsumtionskasserer i Skagen 12. juli 1837, told- og konsumtionsforvalter sst. 24. februar 1848. Toldforvalter i Faaborg 13. januar 1860.
Kammerråd 1837.

* * * Toldkontrollører 

1793-1795
Frederik Brandt,
Kontrollør og toldbetjent i Faaborg 14. november 1781, told- og konsumtionskasserer sst. 7. januar 1795.

1820-1839
Erik Christoffer Clausen (søn af sognepræst Erik Paulin C. og Karen Lauritsdatter Bildthugger), født 11. november 1782 i Svanninge præstegård, Svanninge sogn, Svendborg amt, død 23. juli 1848 i Vejle. Gift 25. september 1805 i Faaborg med Anne Milling (datter af skipper, senere værtshusholder Peter Michael M. og Anne Henriksdatter), født 9. april 1787 i Faaborg, død 14. januar 1845 i Vejle.
Undertold- og konsumtionsbetjent i Faaborg 1802, overtold- og konsumtionsbetjent sst. 18. januar 1820. Konstitueret told- og konsumtionsoverbetjent i Vejle 10. marts 1827, afskediget 21. september 1839.

1841-1843
Mathæus Frederik Martens,
Sekondløjtnant. Overtold- og konsumtionsbetjent i Svendborg 2. september 1823. Told- og konsumtionsoverbetjent i Faaborg 18. marts 1841. Konstitueret overbetjent i Holbæk 25. januar 1843. 2. told- og konsumtionsoverbetjent i Odense 28. juli 1844, afskediget med ventepenge 20. maj 1851. Toldkontrollør i Kiel 30. juli 1852, afskediget 28. oktober 1864.
Krigsassessor 1823.

1843-1844
Christian Wilhelm Winther (søn af toldinspektør Jacob W. og Anne Nicoline Margrethe Becker), født 10. september 1808 i København (Frue), død 18. februar 1875 i København (Holmens). Gift ca. 1837 med Margrethe Sophie Enevoldine Bolvig (datter af brygger Carl Christian B. og Anne Margrethe Lorentze Collin), født 2. august 1810 i København (Helligånds), død 5. marts 1856 i Helsingør (Skt. Olai). 
Kammerskriver. Konstitueret told- og konsumtionsoverbetjent i Assens 5. september 1837. Midlertidig overbetjent i Faaborg 25. januar 1843. Told- og konsumtionsoverbetjent i Holbæk 10. oktober 1844. Toldkontrollør i Randers 20. maj 1851. Toldkontrollør i Helsingør 5. august 1851. Toldkontrollør i København 31. marts 1860. 
Kammerassessor 1867.

1844-1851
Frederik Wilhelm Kauffeldt (søn af volontør Berendt Christoffer K. og Cathrine Elisabeth Ahrensberg), født 28. maj 1809 i København, død 29. november 1879. Gift 9. december 1845 på Frederiksberg med Julie Emilie von Holstein (datter af konsumtionsinspektør Niels Christian Rosenkrantz von H. og Marie Svendsen), født 1. marts 1814 i Store Heddinge, død 2. august 1889.
Premierløjtnant ved 2. Jægerkorps. Told- og konsumtionsoverbetjent i Faaborg 9. december 1844, toldkontrollør i Korsør 20. maj 1851. Toldinspektør i Lemvig 7. november 1862, afskediget 14. juni 1878.
Krigsråd 1845 (frasagt sig 1869). R. Skt. Anna Ordenens 3. kl. 1869.

Toldere i Assens

TOLDVÆSENET

* * * Toldere

1661-1684 (?)
Christian Hansen,
Tolder samt konsumtions- og stempelpapirsforvalter i Assens 11. juli 1661, kgl. konf. 1. maj 1670.

1684-1695 (?)
Christen Jensen,
Tolder i Assens 26. februar 1684. Lønforbedring 18. august 1686.

1696-1725
Hans Nielsen Thorsager, begr. 5. november 1725 i Assens. Gift 1. gang med Birgitte Cathrine Eriksdatter, begr. 5. januar 1701 i Assens. Gift 2. gang med N.N., begr. 21. december 1716 i Assens.
Tolder i Assens 1. januar 1696.

1725-1743
Knud Morsleth, begr. 8. januar 1743 i Assens. Gift med Gedske Lauritsdatter Woller, begr. 29. december 1759 i Assens.
Tolder i Assens 4. december 1725.

1743-1767
Johannes Ditlev Goldt, født ca. 1712, begr. 26. oktober 1779 i Ribe (Domsogn). Gift 12. december 1743 i Assens med Cathrine Kjerrumgaard (datter af … Mathias Madsen K. og Cathrine Elisabeth Bang), døbt 6. november 1724 i Assens, død 26. december 1809 i Ribe (Skt. Catharinæ).
Kgl. lakaj. Tolder i Assens 29. januar 1743, kgl. kontrollør imod toldforpagterne 27. januar 1750, atter tolder 22. januar 1761. Tolder i Ribe 12. maj 1767, tillige konsumtionsoppebørselskontrollør sst. 11. juni 1778.
Virkelig kammerråd 1776.

1767-1791
Lorentz Berthelsen, født 1741, død 8. oktober 1791 i Assens. Gift 1. gang 8. maj 1750 i Assens med Eleonore Hedevig Bjørn, født ca. 1750, begr. 16. marts 1771 i Assens. Gift 2. gang 13. september 1771 i Vedtofte med Anne Dorthea Trolle, født ca. 1753, død 3. august 1820 i Assens.
Tolder i Assens 12. maj 1767.
Kammerråd 1776

* * * Toldkontrollører

1670-1675
Sivert Ingversen,
Toldbetjent i Assens 20. september 1670. Var visitør ved sin afskedigelse i 1675.

1675-1680 (?)
Jørgen Hansen,
Adjungeret visitør i Assens 12. juni 1675, virkelig 17. juli s.å.

1680-1695 (?)
Peder Hansen Goede,
Kontrollør og visitør i Assens 18. september 1680.

1696-1712
Jacob Pedersen Lihme, begr. 26. marts 1728 i Aarhus (Domsogn). Gift 25. februar 1717 i Viborg (Gråbrødre) med Maren Jensdatter Gandorph (sandsynligvis datter af postmester Jens Madsen G. og Anne Gerber), født ca. 1682, begr. 8. januar 1725 i Aarhus (Domsogn).
Skriver på Holmen i otte år. Kontrollør i Assens 1. januar 1696. Tolder i Aarhus 29. december 1711. Han var bror (eller halvbror) til kammerassessor Peder Rasmussen Lihme på Farregård, der kautionerede for ham.

1712-1717
Søren Jørgensen Deyel,
Kontrollør i Assens ca. 1712.

1717-1742
Jacob Brorson, begr. 7. marts 1742 i Assens. Gift med Mette Kirstine From, begr. 19. januar 1758 i Assens.
Fuldmægtig. Kontrollør i Assens 13. december 1717.

1742-1749
Christoffer Hoff, begr. 2. april 1753 i Assens. Gift med Maren Sack, begr. 31. marts 1758 i Assens.
Skipper. Kontrollør i Assens 27. marts 1742.

1750-1760
Johannes Ditlev Goldt,
Kgl. kontrollør imod toldforpagterne 1750. Toldvæsenet i Assens var i årene 1750-54 bortforpagtet til borgmester Laurits Eriksen (d. 1756 i Odense) og regimentskvartermester Laurits Bang (d. 1772 i Fredericia) og i årene 1755-60 til den lokale farver Jacob Lund (d. 1778).

1761-1785
Frederik Sieverts, født 1718, død 7. august 1785 i Assens. Ugift.
Kontrollør og toldbetjent i Assens 22. januar 1761.

1785-1791
Cæsar Læsar Gade (søn af vagtmester Jacob G.), født 21. februar 1751 i Odense (Garnisons), død 12. oktober 1807 i Grenaa. Gift 14. august 1779 i Folding kirke med Elisabeth Krog, født ca. 1758, død 18. november 1817 i Grenaa.
Premierløjtnant i Søetaten, tjente siden i kavaleriet, men styrtede med hesten. Kontrollør og toldbetjent i Assens 24. august 1785. Told- og konsumtionsinspektør i Grenaa 16. november 1791.

KONSUMTIONSVÆSENET

* * * Konsumtionsinspektører

1779-1791
Lorentz Frederik Døllner, født ca. 1737, død tidligst 1801. Gift med Anne Sophie Amalie Winding, født ca. 1732, død 8. oktober 1786 i Assens.
Konsumtionsinspektør i Assens 1778.

(1782-1784)
Peter Andreas Holm (søn af købmand Niels H. og Anne Elisabeth Lysholm), døbt 21. marts 1739 i Næstved (Mortens), død 3. maj 1798 i Skanderborg. Gift 1. gang med Dorthea Cathrine Møller, født ca. 1739, død 26. maj 1793 i Skanderborg. Gift 2. gang 13. december 1793 i Skanderborg med Kirstine Marie Tolstrup (datter af byfoged Ulrich Christian T. og Anne Marie Leegaard), døbt 18. januar 1769 i Skanderborg, død 22. juni 1837 i Hørning, Hørning sogn, Skanderborg amt.
Købmand i Assens. Postmester i Assens 5. juni 1776. Succederende konsumtionsinspektør sst. 27. marts 1782. Amtsforvalter i Dueholm-Ørum-Vestervig amter 5. april 1784. Amtsforvalter i Skanderborg-Åkær amter 4. oktober 1786.
Kancelliråd.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1791
Hans Madsen, født ca. 1749, død 26. marts 1814 i Assens. Gift med Maren Iversdatter, født ca. 1747, død 27. november 1812 i Assens.
Konsumtionsbetjent i Assens 1779, told- og konsumtionskasserer 26. oktober 1791, afskediget 23. maj 1809. Tillige vejer og måler sst. 21. december 1798, et embede ham beholdt til sin død.


TOLD- OG KONSUMTIONSVÆSENET

* * * Told- og konsumtionsinspektører


1791-1798
Herman Michael Christian Schubarth (søn af ritmester Carl Rudolph S. og Marie Elisabeth von der Maase), døbt 25. april 1745 på Clausholm, Voldum sogn, død 19. maj 1798 i Assens. Gift 12. september 1770 i Odense (Knuds) med Elisabeth Ramus (datter af biskop Jacob R. og Sara Dreyer), døbt 14. juli 1751 i Odense (Knuds), død 28. september 1816 i Selleberg, Birkende sogn.
Kornet reformé ved Holstenske geworbne Rytterregiment 1757, sat i nummer 1759, karakteriseret premierløjtnant 1760, frekventerede Sorø Akademi 1761, virkelig premierløjtnant 1763, afskediget 1770, atter ansat à la suite ved Holstenske Dragonregiment 1774, virkelige sekondritmester 1774, kongens generaladjudant 1782, afskediget 1788. Told- og konsumtionsinspektør i Assens 26. oktober 1791. Ejer af Anderupgård ved Odense.

1798-1804
Christian Frederik Bülow, født 1736, død 4. august 1804 i Assens. Gift med Barbara Wittrup, født ca. 1736.
Kaptajn. Told- og konsumtionsinspektør i Assens 4. juli 1798, afskediget 4. april 1804.

1804-1809
Peter Horrebow Haste, født ca. 1765, død 28. januar 1831 i Svendborg (Nikolaj).
Student. Told- og konsumtionsinspektør i Middelfart 18. april 1798. Told- og konsumtionsinspektør i Assens 4. april 1804. Told- og konsumtionsinspektør i Svendborg 5. maj 1809.
Kammerråd 1809. Justitsråd 1813.

1809-1844
Hans Sessing, død 13. marts 1847 i Starup.
Kancellist i Kabinetssekretariatet. Told- og konsumtionsinspektør i Assens 28. juni 1809, afskediget 24. juli 1844.
Kammerråd 1820.

1844-1851
Christian Lassen (søn af forvalter Nicolaj L. og Dorthea Kaare), døbt 30. juni 1791 i Tranekær sogn, død 3. april 1868 i Skælskør. Gift med Bodil Ørsted (datter af assessor pharm. Søren Christian Ø. og Anne Dorthea Borring), født 18. april 1802 i Rudkøbing, død 7. oktober 1895 i Skælskør.
Sekondløjtnant ved Sjællandske skarpskytterkorps 1812, afskediget 1813, ansat s.å. ved Langelandske Infanteris jægerkompagni, afskediget 1819. Exam.jur. 1818. Told- og konsumtionsinspektør i Vordingborg 29. juli 1834. Told- og konsumtionsinspektør i Assens 10. oktober 1844. Toldforvalter i Skælskør 20. maj 1851, afskediget 23. maj 1863.
Karakteriseret premierløjtnant 1819. Justitsråd 1845. R. 1849.

* * * Told- og konsumtionskasserere

1791-1809
Hans Madsen,
Konsumtionsbetjent i Assens 1779, told- og konsumtionskasserer 26. oktober 1791, afskediget 23. maj 1809.

1809-1817
Wilhelm Conrad Albertus, født ca. 1758, død 16. marts 1817 i Assens. Gift med Anne Marie Held, født ca. 1766, død 30. maj 1843 i Assens.
Lakaj hos abbedissen på Vallø slot ca. 1778. Told- og konsumtionskasserer i Ebeltoft 27. februar 1799, tillige vejer, måler og vrager sst. 2. november 1799, kgl. konf. 3. januar 1800. Told- og konsumtionskasserer i Assens 26. juni 1809.

1817-1838
Frederik Christian Møsting von Bülow, født 1761, død 8. april 1838.
Oberst i landeværnet. Told- og konsumtionskasserer i Assens 26. april 1817, suspenderet 13. september 1831.

1831/38-1851
Michael Christian Petersen (søn af urtekræmmer Hans Wilhelm P. og Maren Anne Christine Schiødte), født 14. december 1801 i København, død 6. maj 1871 i Horsens. Gift 18. maj 1832 med Henriette Augusta Philipsen (datter af silke- og klædekræmmer, kgl. agent Moses Jacob P. og Birgitte Cantor), født 21. september 1808 i København, død 4. november 1841 i Assens.
Volontør i Generaltoldkammeret. Konst. surnumerær overbetjent i Svendborg 26. juli 1827. Konst. told- og konsumtionskasserer i Randers 12. december 1829. Konstitueret told- og konsumtionskasserer i Assens 18. juni 1831, fast ansat 27. juli 1838, toldforvalter sst. 20. maj 1851. Toldinspektør i Horsens 15. juni 1860.
Kammerråd 1847. Justitsråd 1869.

* * * Toldforvaltere 

1851-1860
Michael Christian Petersen
Konstitueret told- og konsumtionskasserer i Assens 18. juni 1831, fast ansat 27. juli 1838, toldforvalter sst. 20. maj 1851. Toldinspektør i Horsens 15. juni 1860.

1860-1867
Adam Ludvig Bruun (søn af major Johan Jacob B. og Margrethe Kirstine Bülow), født 7. september 1809 i Randers, død 14. november 1870 i København. Gift 24. oktober 1829 i Nørre Tranders kirke med Dorthea Marie Schou (datter af auditør Christen S. og Elisabeth Nissen), født 12. november 1812 i Fredriksvern (Stavern præstegeld), Norge, død 20. januar 1859 i Rødby. Gift 2. gang 14. maj 1860 i Ullerup kirke med Nora Adolphine Feilberg (datter af kontorchef Henning Frederik F. og Louise Christine Brummer), født 18. februar 1819 i København, død 15. oktober 1894 i København.
Toldfuldmægtig i Hjørring 1829, strandtoldbetjent i Vandborg 1834. Konstitueret told- og konsumtionsoverbetjent i Hjørring med forpligtelse til at bestyre kassererforretningerne 14. januar 1841, forlænget 22. december 1841, 11. januar 1843, 24. januar 1844 og 8. januar 1845. Told- og konsumtionskasserer i Rødby 3. april 1845, konstitueret told- og konsumtionsinspektør 1848, told- og konsumtionsforvalter 29. august 1849, toldoppebørselskontrollør 20. maj 1851. Toldforvalter i Assens 8. oktober 1860, afskediget 26. august 1867.
Prædikat af toldforvalter 1851.

* * * Toldkontrollører

1837-1843
Christian Wilhelm Winther (søn af toldinspektør Jacob W. og Anne Nicoline Margrethe Becker), født 10. september 1808 i København (Frue), død 18. februar 1875 i København (Holmens). Gift ca. 1837 med Margrethe Sophie Enevoldine Bolvig (datter af brygger Carl Christian B. og Anne Margrethe Lorentze Collin), født 2. august 1810 i København (Helligånds), død 5. marts 1856 i Helsingør (Skt. Olai).
Kammerskriver. Konstitueret told- og konsumtionsoverbetjent i Assens 5. september 1837. Midlertidig overtoldbetjent i Faaborg 25. januar 1843. Told- og konsumtionsoverbetjent i Holbæk 10. oktober 1844. Toldkontrollør i Randers 20. maj 1851. Toldkontrollør i Helsingør 5. august 1851. Toldkontrollør ”indtil videre” i København 31. marts 1860.
Kammerassessor 1867.

1843
Carl Ludvig Heinrich Lorentz Sames, død 1. december 1872.
Sekondløjtnant. Told- og konsumtionsoverbetjent i Assens 27. april 1843, afskediget 16. november 1843. Strandtoldbetjent i Nieby (under Kappeln tolddistrikt) 20. december 1843, afskediget 29. august 1844. Told- og konsumtionsunderbetjent i Aalborg 16. november 1844.

1843-1847
Peter Petersen (søn af bagermester Peder Nielsen og Anne Cathrine Jensdatter), født 6. april 1808 i Horsens, død 1. maj 1882 i Frederikshavn. Gift 2. april 1857 i Skærup med Wilhelmine Deodata Adolph (datter af farver Peter Daniel Zahrt A. og Magdalene Cathrine Boldt), født 2. april 1832 i Faaborg, død 5. januar 1894 i Vesterby, Skagen landsogn.
Kontorist hos toldkasserer Myhre, Horsens. Konstitueret overtoldbetjent i Middelfart. Told- og konsumtionsoverbetjent Assens 29. november 1843. Told- og konsumtionskontrollør i Præstø 12. maj 1847. Told- og konsumtionskontrollør i Horsens 8. april 1848. Toldkontrollør i Vejle 20. august 1852. Toldforvalter i Frederikshavn 31. maj 1866, afskediget 11. august 1880.
Kammerråd 1869. R. 1880.

1847-1863
Johannes Schønberg (søn af høker Niels Andersen S. og Jacobe Christensdatter), født 13. december 1791 i København (Frue), død 9. maj 1870 i København (Johannes). Gift 14. juni 1821 i København (Garnisons) med Anne Christine Cathrine Berg (datter af artillerist Lars Larsen B. og Elisabeth Jensdatter), døbt 9. april 1786 i København (Garnisons), død 1. januar 1863 i Assens).
Student 1813 (privat), cand.jur. 1820. Regimentskvartermester ved Kronens Regiment 10. december 1820, afskedgiet 4. maj 1829. Told- og konsumtionsunderbetjent i Præstø 26. april 1837. Told- og konsumtionskontrollør i Assens 12. maj 1847, afskediget 4. maj 1863.
Overkrigskommissær 1832.

1863-1870
Malthe Bruun Nygaard Jensen, født 5. oktober 1825, død 30. marts 1873.
Kancellist i Finansministeriet. Toldkontrollør i Assens 17. juli 1863. Toldkontrollør i Odense 28. september 1870.

Toldere i Bogense

TOLDVÆSENET

* * * Toldere

-1663
Frands Jørgensen,
Omtalt som tolder i Bogense 1660-62. 

1663-1680 (?)
Hans Jørgensen, født ca. 1612, begr. 28. november 1681 i Bogense. Gift 1669 (kgl. bev. 18. marts) med Kirsten Sonesdatter (gift 2. gang med tolder Christian Pedersen Bøgvad, se nedenfor).
Borgmester i Frederiksodde (Fredericia) ca. 1655-58. Tolder i Bogense 18. april 1663, kgl. konf. 23. juli 1670.

1680-1681 (?)
Jens Bentzen,
Tolder i Bogense 18. september 1680.

1681-1695 (?)
Laurits Grundahl,
Toldbetjent i Hjarderup (?) 1680. Tolder i Bogense 12. juni 1681.

1696-1724
Christian Pedersen Bøgvad, begr. 14. december 1725 i Bogense. Gift 1. gang 16. juni 1686 i Bogense med Kirsten Sonesdatter, født ca. 1632, begr. 28. juli 1693 (gift 1. gang med tolder Hans Jørgensen, se ovenfor). Gift 2. gang med Kirsten Mikkelsdatter Lehrmann (datter af rådmand Mikkel Lauritsen L. og Karen Lauritsdatter), født i Kerteminde, begr. 11. april 1708 i Bogense. Gift 3. gang med Maren Hansdatter, begr. 31. august 1712 i Bogense.
Tolder i Bogense 1. januar 1696, afskediget 28. december 1724.

1725-1776
Peter Bøgvad (søn af tolder Christian Pedersen B. og Kirsten Mikkelsdatter Leermand), begr. 19. april 1776 i Bogense. Gift med Birgitte Jensdatter Faber (datter af sognepræst og provst Jens Madsen F. og Anne Sophie Jacobsdatter), født ca. 1701 i Gislev præstegård, Gislev sogn, begr. 9. marts 1784 i Bogense.
Tolder i Bogense 23. januar 1725, kgl. kontrollør imod toldforpagterne 27. januar 1750, atter tolder 22. januar 1761. Tillige postmester sst. 31. juli 1744.

1776-1793
Christian Bøgvad (søn af tolder Peder Christiansen B. og Birgitte Jensdatter Faber), født 30. maj 1738 i Bogense, død 10. oktober 1801 i Bogense. Gift med Frederikke Beate Spleth, født ca. 1731, død 26. december 1805 i Bogense.
Tolder i Bogense 13. juni 1776, tillige konsumtionsinspektør 1778, told- og konsumtionskasserer 3. juli 1793. Tillige postmester sst. 14. august 1776.

* * * Toldkontrollører

1675-1695
Hans Hansen Buxen. Gift med Anne Johansdatter Borschenius, begr. 25. november 1695 i Bogense.
Visitør i Bogense 18. maj 1675, toldbetjent og visitør 27. november 1697

1696-1697 (?)
Marcus Schmidt, født ca. 1651, begr. 18. november 1697 i Bogense.
Toldbetjent og visitør i Bogense 7. marts 1696.

1697-1709 (?)
Hans Hansen Buxen,
Visitør i Bogense 18. maj 1675, toldbetjent og visitør 27. november 1697.

1709-1715
Ole Lauritsen Stabell. Gift 25. juli 1706 i Verninge med Anne Jeppesdatter.
Foged på Einsidelsborg. Visitør i Bogense 5. august 1709, afskediget 23. oktober 1715.

1715-1750
Niels Sørensen Tange, død 1753 i Bogense. Gift med N.N., begr. 20. maj 1748 i Bogense.
Byskriver i Bogense. Tillige visitør sst. 23. oktober 1715.

1750-1760
Peter Bøgvad,
Kgl. kontrollør imod toldforpagterne 27. januar 1750. Toldvæsenet i Bogense var i årene 1750-54 bortforpagtet til borgmester Laurits Eriksen (d. 1756 i Odense) og regimentskvartermester Laurits Bang (d. 1772 i Fredericia) og i årene 1755-60 til den lokale købmand Jens Brandt (d. 1799).

1761-1765
Clemen Jacobsen Aarestrup, død 1776 i Randers.
Kontrollør og toldbetjent i Bogense 22. januar 1761. Strandkontrollør ved Randers fjord 12. februar 1765.

1765-1766
Jes Hansen, født 1733, død 8. november 1811. Gift 17. december 1794 i Rudkøbing med Birgitte Christiane Orup.
Kontrollør og toldbetjent i Bogense 26. marts 1765. Kontrollør og toldbetjent i Odense 3. juni 1766. Tolder i Rudkøbing 18. april 1775, told- og konsumtionskasserer sst. 3. juli 1793.

1766-1770
Iver Thorøe, født ca. 1740, død 2. marts 1804 i Nakskov. Gift med Maren Mølmark (datter af forpagter Peder Johansen M. og Mette Marie Kjærrumgaard), født på Gunderupgård v/ Herfølge, født ca. 1755, begr. 30. juli 1795 i Nakskov (gift 1. gang med sognepræst Peder Samuel Dorn, Stubbekøbing, død 1786).
Kontrollør og toldbetjent i Bogense 3. juni 1766. Toldkontrollør i Nakskov 16. januar 1770, tolder sst. 18. december 1775, told- og konsumtionsinspektør sst. 23. marts 1791.

1770-1772
Frederik Christian Carl Krag (søn af højesteretsadvokat Svend K. og Regitze Sophie Grubbe), født 1728 i København, død 1808 (?). Ugift (?)
Fænrik ved Nørrejyske nationale infanteriregiment 13. august 1747, premierløjtnant 17. maj 1752, afskediget 7. juli 1762. Kontrollør og toldbetjent i Bogense 16. januar 1770. Tolder i Ringkøbing 26. november 1772, afskediget pga. ulovlige opkrævninger og for ikke at passe sit embede 26. september 1782. Hans skæbne herefter er uvis.

1772-1775
Carl Christian Mønster, født ca. 1731, død 2. december 1794 i Stubbekøbing. Gift ca. 1770 med Christine Sophie Rosenquist (datter af sognepræst Hans R., Søften), død efter 1794.
Toldkontrollør i Bogense 16. november 1772. Tolder i Stubbekøbing 22. juli 1773, tillige konsumtionsforvalter 1778, told- og konsumtionsinspektør sst. 18. december 1793.

1773-1774
Thomas Bartholin Bloch, født 1. september 1731, begr. 13. marts 1801 i Bandholm, Østofte sogn.
Student. Strandvisitør ved Køge-Kikhavn 24. september 1772, men frasagde sig embedet 22. oktober s.å. Kontrollør og toldbetjent i Bogense 22. juli 1773. Toldbetjent og visitør ved told- og konsumtionsvæsenet i København 24. oktober 1774, konsumtionskontrollør ved portene sst. 10. november 1777. Tolder i Bandholm 27. november 1789, toldoppebørselskasserer sst. 1. marts 1797.

1775-1793
Christian Frederik Strøyberg, født ca. 1724, død 9. februar 1793 i Bogense. Gift med Johanne Lund, født ca. 1702, død 12. juni 1792 i Bogense.
Kontrollør og toldbetjent i Bogense 19. januar 1775.


KONSUMTIONSVÆSENET

* * * Konsumtionsforvaltere

1779-1793
Christian Bøgvad,
Tolder i Bogense 13. juni 1776, tillige konsumtionsinspektør 1778, told- og konsumtionskasserer 3. juli 1793. Tillige postmester sst. 14. august 1776.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1793
Johan Hansen, født ca. 1732, død 17. februar 1799 i Bogense. Gift med Elisabeth Margrethe Flechtner, født ca. 1735, død 21. januar 1801 i Bogense.
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Bogense 1778, [told- og konsumtionskontrollør sst. 1793].


TOLD- OG KONSUMTIONSVÆSENET EFTER 1793


* * * Told- og konsumtionsinspektører

1793-1798
Christian Brockdorff, født 1755, død 17. februar 1832 i Kerteminde. Gift med Anne Dorthea Wisborg, død 7. september 1845 i Kerteminde.
Kaptajn. Told- og konsumtionsinspektør i Bogense 3. juli 1793. Told- og konsumtionskasserer i Kerteminde 9. maj 1798, told- og konsumtionsinspektør sst. 18. juni 1802, afskediget 10. juli 1819.

1798-1805
Jens Christian Søltoft (søn af tolder Poul S. og Agnete Jensdatter Lyngbye), født 19. april 1757 i Ringkøbing, død 17. september 1833. Gift med Christiane, født ca. 1756.
Sekondløjtnant à la suite i Kronprins Frederiks regiment 11. juli 1781, sat i nummer 15. januar 1783, premierløjtnant 25. januar 1788, forsat til den kronborgske bataljon 11. december 1789, afskediget 26. november 1790. Told- og konsumtionsinspektør i Bogense 9. maj 1798. Kaptajn og kompagnichef i Fynske Landeværnsregiment 27. marts 1801, afskediget 4. januar 1808.

1805-1810
Arent Dahl, død 16. marts 1819.
Told- og konsumtionsinspektør i Bogense 13. december 1805. Toldinspektør i Faaborg 28. november 1810.
Kammerråd 1813.

1811-1821
Schack Grønvold, født ca. 1762, død 1. december 1821 i Bogense. Gift med Anne Kirstine Smidt, født ca. 1754, død 6. juni 1829 i Bogense.
Vagtmester. Told- og konsumtionsinspektør i Bogense 11. marts 1811.

1822-1840
Martin Barthold Brünnich, født 23. september, død 23. april 1840 i Bogense.
Premierløjtnant i Livkorpset. Told- og konsumtionsinspektør i Bogense 2. februar 1822. Tillige postmester sst. 15. september 1827.
Krigskancellisekretær. Krigsråd 1831.

1840-1844
Søren Ryde Lindemann (søn af fuldmægtig Johan Sørensen L. og Marie Nielsdatter Jessen), født 11. december 1796 i København (Trinitatis), død 6. oktober 1859 i Horsens. Gift ca. 1816 med Sophie Dorthea Bøschen (datter af strømpevæver Johan Henrik B. og Karen Sophie Dahlen), født 21. januar 1797 i København (Skt. Petri), død 19. april 1849 i Horsens.
Exam.jur. 1814. Prøveprokurator ved retterne i Lolland 28. oktober 1815, prokurator ved retterne i Lolland-Falsters stift 12. februar 1819. Strandkontrollør på øerne i Bandholm tolddistrikt 4. maj 1822, toldkontrollør i Bandholm 15. februar 1825. Told- og konsumtionsinspektør i Bogense 16. oktober 1840. Konstitueret told- og konsumtionsoverbetjent i Horsens 13. december 1844.

1845-1851
Lorentz Peter Bülow, født 1794, død 17. april 1873 i Bogense. Gift med Sophie Charlotte Heilmann, født ca. 1806, død 9. oktober 1865 i Bogense.
Patruljebetjent ved toldgrænsen 19. marts 1823, konstitueret assistent hos grænsetoldinspektøren 16. oktober 1830, grænsekontrollør 24. april 1832. Told- og konsumtionsinspektør i Bogense 3. april 1845, toldforvalter 20. maj 1851, afskediget 25. februar 1869.
Kammerråd 1869.

* * * Told- og konsumtionskasserere

1793-1801
Christian Bøgvad,
Tolder i Bogense 13. juni 1776, tillige konsumtionsinspektør 1778, told- og konsumtionskasserer 3. juli 1793. Tillige postmester sst. 14. august 1776.

1802
Johannes Peter Møller, født 1757, død 1. marts 1802 (ikke i Bogense).
Kaptajn. Told- og konsumtionskasserer i Bogense 3. februar 1802.

1802-1807
Peter Hammond, født 2. maj 1773 i Bakkendrup, død 8. april 1814.
Student. Toldkontrollør på Skt. Croix 6. august 1800, men kom aldrig derud. Told- og konsumtionskasserer i Bogense 7. april 1802. Tillige postmester sst. 29. april 1802. Overvisitør ved maleværkskonsumtionen i København 15. maj 1807.
Prædikat af kontrollør 1807.

1807-1816
Christian Døllner, døbt 12. august 1759 i Gentofte, død 11. januar 1816 i Bogense.
Løjtnant. Overvisitør ved maleværkskonsumtionen i København 13. august 1794. Told- og konsumtionskasserer i Bogense 15. maj 1807. Tillige postmester sst. 31. juli 1807.
Prædikat af kontrollør 1794. Kammerassessor 1810.

1816-1827
Peter Georg Aarestrup, født 23. maj 1781, død 8. marts 1846.
Premierløjtnant i Søetaten. Told- og konsumtionsinspektør i Bogense 10. februar 1816. Tillige postmester sst. 27. februar 1816. Told- og konsumtions- samt strømtoldkasserer i Nyborg 30. marts 1827.
Krigsråd 1816. Justitsråd 1828.

1827-1844
Truels Voltenberg Truelsen, døbt 3. juli 1785 i Ribe, død 14. juni 1850 i Bogense. Gift med Anne Kirstine Troyel, født ca. 1786, død 14. april 1876 i Bogense.
Feltpostekspeditør. Patruljebetjent ved toldgrænsen 25. oktober 1820, told- og konsumtionskasserer ved Gredstedbro 13. oktober 1824. Told- og konsumtionskasserer i Bogense 25. juli 1827, suspenderet 3. november 1843, afskediget 10. oktober 1844. Tillige postmester sst. 17. juli 1840, afskediget 9. december 1848.

1845-1851
Peter Erik Olavius Heinsvig (søn af kgl. skuespiller Peter H. og Anne Marie Büchling), født 18. november 1803 i København, død 21. december 1866 i Ringkøbing. Gift med Ida Sophie Margrethe Mathilde Benner, født ca. 1811 i København, død 12. marts 1874.
Kopist i Generaltoldkammerets danske fag 23. september 1834. Told- og konsumtionskasserer i Bogense 25. februar 1845, afskediget 20. maj 1851. Fungerende toldforvalter i Nakskov. Toldinspektør i Ringkøbing 24. juli 1854.

* * * Toldkontrollører 

1793-1799
Johan Hansen,
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Bogense 1778, [told- og konsumtionskontrollør sst. 1793].


TOLDVÆSENET EFTER 1851

* * * Toldforvaltere

1851-1869
Lorentz Peter Bülow
Told- og konsumtionsinspektør i Bogense 3. april 1845, toldforvalter 20. maj 1851, afskediget 25. februar 1869. 

mandag den 10. september 2018

Toldere i Viborg

I 1672 blev en række mindre toldsteder nedlagt. Det skete også for Viborg – i hvert fald på papiret. For Mathias Knudsen, der havde været byens tolder siden 1652, forblev i embedet indtil 1686, da en ny (Herman Mercker) blev udnævnt. Og i 1703 fik Peder Eriksen kgl. udnævnelse som tolder, selv om han reelt havde varetaget embedet i tolv år. Peder Eriksen blev udnævnt til byens borgmester i 1706. Om han fratrådte som tolder ved den lejlighed, står ikke klart, men da han døde i 1717 blev der i hvert fald ikke udnævnt en ny tolder. Flere borgmestre fulgte indtil 1731, men vi ved ikke, om nogen af dem samtidig fungerede som toldere – eller om der overhovedet eksisterede et toldvæsen i byen i denne periode.

En stor del af købstaden blev lagt i aske i 1726 og borgerne fik efterfølgende fritaget for at svare told og konsumtion i en periode på 12 år efter bybranden. Købmændene i Viborg nøjedes ikke med at forsyne byens borgere med de varer, de nu kunne hjemtage billigt fra København, men solgte også de afgiftsfrie varer til andre jyske købstæder. Myndighederne skred sent ind, men i 1732 blev oberstløjtnant Hecklau udnævnt til tolder – den første i byen i mange år.

Byens konsumtionsvæsen blev ligesom i landets øvrige købstæder overtaget af staten i 1779 og Jens Hansen Halt og Julius Warnick blev udnævnt til hhv. konsumtionsforvalter og -kontrollør. Efter blot et år blev Halt tillige udnævnt til tolder, men i 1791 fik han alene bestalling som konsumtionsinspektør. Toldvæsenet i Viborg var herefter nedlagt og blev først genoprettet halvtreds år senere (1841).

TOLDVÆSENET

* * * Toldere 

1652-1686
Mathias Knudsen, født ca. 1623, begr. 11. november 1695 i Viborg (Gråbrødre). Gift 1. gang med Mette Rasmusdatter Wissing, død 1655 i Viborg (Gråbrødre) (gift 1. gang med tolder Christen Mogensen, død 1652 i Viborg). Gift 2. gang med Maren Christensdatter Hersom, født 1623, begr. 6. december 1693 i Viborg (Gråbrødre).
Omtales første gang som tolder i Viborg 30. marts 1652, kgl. konf. 14. juli 1670, afskediget 16. december 1686. Rådmand sst. 3. juli 1671, borgmester sst. 13. december 1682.

1686-1691
Herman Mercker, født ca. 1636, død 31. december 1722 i Skagen. Gift 1. gang 1661 (kgl. bevilling 6. juni) med Else Sophie. Gift 2. gang 17. juni 1704 i Mygdal med Magdalene Albertsdatter Fog, født ca. 1648, begr. 21. oktober 1726 i Skagen (gift 1. gang med forpagter på Odden Niels Jensen Birch, ca. 1664-1703)
Tolder i Bergen 14. marts 1662 (men if. Melbye død to år senere). Tolder i Viborg 16. december 1686. Birkedommer på Læsø 30. juni 1691, afskediget 1692. Prokurator i Skagen, forstrandsforpagter sst. 1700-03, borgmester sst. 8. januar 1701, byfoged sst. 30. marts 1706. Fik kgl. bevilling 14. september 1708 til at opføre et pak- og vejerhus. Søgte året før kontrollørembedet i Skagen, men fik det ikke.

1691-1717 
Peder Eriksen (søn af købmand Erik Nielsen Hollænder og Anne Christensdatter), født ca. 1652 i Viborg, begr. 20. april 1717 i Viborg (Sortebrødre). Gift 1. gang 2. maj 1688 i Viborg (Sortebrødre) med Margrethe Sidenborg (datter af rådmand Claus S. og Anne Villadsdatter), begr. 3. april 1693 (Gråbrødre, jf. kirkeregnskabet) (gift 1. gang 1672 med rådmand i Viborg Jacob Hasse, død 1683). Gift 2. gang med Gertrud Hofman (datter af assessor Peder H. og Johanne de Hemmer), død 2. februar 1748 i Viborg (Domsogn) (gift 2. gang 1718 med apoteker i Viborg Mathias Langenhoven, død 1721; gift 3. gang 1723 med apoteker i Viborg Conrad Bødtker, død 1742).
Tolder i Viborg 7. september 1703, men omtales allerede i denne stilling i skattemandtallene for 1692 og 1694. Rådmand sst. 6. juli 1693, borgmester sst. 16. februar 1706. 

1717-1725
Mogens Jacob Lassen, født ca. 1673, begr. 15. juni 1725 i Viborg (Gråbrødre). Gift 7. januar 1717 i Viborg (Søndersogn) med Cathrine Kirstine Arctander (datter af købmand Laurits Christensen A. og Hylleborg Hasse), døbt 20. november 1695 i Viborg (Søndersogn), begr. 24. februar 1733 i Viborg (Gråbrødre) (gift 2. gang 1726 med proprietær Mathias Gandorph, død 1775).
Omtales som konsumtionsforpagter i Viborg i årene 1718-23. Selv om det ikke siges, beklædte han sandsynligvis også tolderembedet i disse år.

1725-1731
Oluf Gerner (søn af biskop Henrik Thomsen G. og Dorthea Bircherod), begr. 21. juni 1731 i Viborg (Gråbrødre). Gift 17. september 1706 med Kirstine Jørgensdatter (datter af brygger, overformynder Jørgen Gregersen og Maren Hansdatter Leegaard), døbt 17. juli 1686 i København (Frue), død 29. september 1732 i Viborg (Gråbrødre).
Borgmester 14. juni 1706. Overtog sandsynligvis tolderembedet i 1725.

1731-1731
Peder Bjørnsen, født ca. 1682, død 13. oktober 1731 i Viborg (Gråbrødre). Gift 3. januar 1725 i Viborg (Gråbrødre) med Anne Pedersdatter Reuter (datter af sognepræst, mag. Peder Rasmussen R. og Kirsten Pedersdatter), født ca. 1680 i Horsens, død 4. juni 1741 i Viborg (Gråbrødre).
Stiftsfuldmægtig. Rådmand i Viborg 16. marts 1725, borgmester 26. juni 1731. Overtog sandsynligvis tolderembedet i 1731, men døde få uger senere.

1731-1765
Johan Mathias Hecklau, født ca. 1679 i Mecklenburg, begr. 29. september 1765 i Viborg (Domsogn). Gift med Else Nielsdatter Tvede (datter af sognepræst Niels Mikkelsen T. og Dorthea Pedersdatter Karmark), født 6. september 1686 i Vester Velling præstegård, Vester Velling sogn, død 31. marts 1745 i Viborg (Domsogn) (gift 1. gang 1711 med sognepræst til Vroue Zacharias Jacobsen Baudelin, død 1716).
Af mecklenburgsk adel. Kaptajn ved Aalborghus nationale Infanteriregiment 1710, deltog i slaget ved Helsingborg, afskediget 6. juni 1721. Tolder i Viborg efter kommunikation af 16. februar 1732. Ved hans død oplyses det, at Hecklau hverken havde nydt nogen gage eller indkomst, men alene modtaget de sportler, der faldt ved embedet. Borgmester sst. 23. november 1731.
Karakteriseret oberstløjtnant 1721.

1766-1780
Johannes Bornemann (søn af birkedommer Frands B. og Georgia Lachmann), døbt 8. marts 1726 i Nybro, Vive sogn, død 27. august 1780 på Jungetgård, Junget sogn. Gift 1766 (kgl. bev. 12. december) med Anne Marie Hastrup (datter af forpagter Mads H. og Dorthe Larsdatter), født 18. juni 1745 på Lindenborg, Blenstrup sogn, død 30. april 1801 i København (ægteskabet opløst 1778; gift 2. gang 1781 med regimentskvartermester Jan van der Velde de Fine, 1748-1789).
Fuldmægtig hos stiftamtmand Hvidtfeldt i Viborg. Birkedommer ved Clausholm birk 14. oktober 1763, afskediget 28. februar 1764. Borgmester i Viborg 14. februar 1766, afskediget 22. september 1769. Tillige tolder sst. 11. marts 1766. Ejer af Jungetgård 1768.

1780-1791
Jens Hansen Halt (søn af toldbetjent Hans Arentsen H. og Anne Sophie Jensdatter), døbt 16. april 1751 i København (Holmens), død 3. august 1816 i Viborg (Søndersogn). Gift 4. juli 1781 i Viborg Sortebrødre kirke med Agnete Brøchner Gjørup (datter af rådmand Niels Christian G. og Ellen Nielsdatter Boller), døbt 16. august 1761 i Viborg (Sortebrødre), død 8. maj 1829 i Nykøbing S.
Tjente to år som skriver i Søkommissariatskollegiet og var derefter i ni år konsumtionsskriver i Viborg og Aalborg. Konsumtionsforvalter i Viborg 23. marts 1778, tillige tolder sst. 30. oktober 1780, konsumtionsinspektør sst. 26. oktober 1791, kasserer og regnskabsfører ved konsumtionsoppebørslerne sst. 25. januar 1792.

* * * Toldkontrollører

1665-
Peder Jensen Bering (søn af købmand Jens Madsen B. og Kirsten Christensdatter), født ca. 1624 i Viborg, bisat 10. november 1698 på Knudstrup, Vesterbølle sogn. Gift ca. 1654 med Lisbeth Mogensdatter, født ca. 1633, bisat 6. februar 1697 på Knudstrup, Vesterbølle sogn. Begge ægtefæller blev gravlagt i Sortebrødre kirke i Viborg.
Købmand og vinhandler i Viborg. Visitør i Viborg, udnævnt af stiftamtmanden 25. oktober 1666, kgl. konf. 2. juli 1670. Bedemand i Viborg 9. december 1672. Købte senest 1682 en stor gård i Knudstrup, Vesterbølle sogn med bøndergods.


KONSUMTIONSVÆSENET 1779-1791

* * * Konsumtionsforvaltere


1779-1791
Jens Hansen Halt 
Konsumtionsforvalter i Viborg 1779, tillige tolder sst. 30. oktober 1780, konsumtionsinspektør sst. 26. oktober 1791.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1791
Julius Warnick (muligvis søn af parykmager Johan Hartvig W.), født ca. 1735 i København, død 29. september 1791 i Viborg (Gråbrødre). Ugift.
Toldbetjent og visitør ved told- og konsumtionsvæsenet København 21. februar 1769. Konsumtionskontrollør i Nørresundby 28. november 1769. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Viborg 11. juni 1778.


KONSUMTIONSVÆSENET 1791-1841

* * * Konsumtionsinspektører


1791-1792
Jens Hansen Halt 
Konsumtionsinspektør sst. 26. oktober 1791, kasserer og regnskabsfører ved konsumtionsoppebørslerne sst. 25. januar 1792.

1792-1794
Peter Buch (søn af proprietær Niels B. og Maren Jensdatter), døbt 8. april 1753 på Brandholt, Skovby sogn, Odense amt, død 30. marts 1796 i Foldingbro, Folding sogn. Gift 6. juli 1792 i Hjortlund kirke med Magdalene Foersom (datter af provst Christen Jespersen F. og Ellen Sophie Thun), født 1. juli 1772 i Øster Lindet præstegård, Øster Lindet sogn, død 22. december 1861 i Ribe (Skt. Catharinæ) (gift 2. gang 21. maj 1800 i Malt med kommandørkaptajn Bernhard Ulrich Middelboe, født 16. november 1768 i Aarhus (Frue), død 25. oktober 1825 i København).
Exam.jur. 1777. Grænsekontrollør ved Gredstedbro 24. februar 1790. Konst. konsumtionsinspektør i Viborg 25. januar 1792, fast ansat 29. maj 1793. Tolder i Foldingbro 30. april 1794.

1794-1802
Henrik Nielsen (søn af Niels Hansen og Elisabeth Margrethe Hansdatter), født 23. juni 1748 i Rødby, begr. 19. december 1806 i Hjerting, Guldager sogn. Gift ca. 1779 med Margrethe Dorthea Dall (datte af underfyrværker Detlev D.), døbt 6. april 1747 i Rendsburg (Christ- og Garnisons), død 4. marts 1810.
Exam.jur. 1778. Forvalter ved et fynsk gods. Told- og strandinspektør i Hals (under Aalborg tolddistrikt) 19. august 1779. Konsumtionsforvalter i Løgstør 23. januar 1789. Konsumtionsinspektør i Viborg 30. april 1794. Toldkasserer i Hjerting 6. januar 1802.

1802-1821
Peter Johannes Bøttcher (søn af degn Jeppe B. og Sophie Margrethe Groth), døbt 23. januar 1752 i Tranderup degnebolig, Tranderup sogn, Ærø, død 13. maj 1836 i Kobberup præstegård, Kobberup sogn. Gift 16. oktober 1778 i Langskov kirke med Elisabeth Kirstine Kruse (datter af kommerceråd Hans Jacobsen K. og Elisabeth Marie Winding), døbt 17. oktober 1755 på Hvolgård, Langskov sogn, død 30. april 1817 i Viborg (Sortebrødre).
Forpagter på Lydumgård, Lydum sogn ca. 1778, møller i Kloster mølle, Voerladegård sogn ca. 1782. Var senere fuldmægtig hos krigslandkommissær Schouenborg i Viborg. Konsumtionsinspektør i Viborg 6. januar 1802, suspenderet pga. forseelse 1817, afskediget 22. september 1821. Forligskommissær i Viborg amt 1811.

1817-1824
Christian Ludvig Ellermann (søn af tjener Lars E. og Marie Wolff), døbt 24. december 1777 i Helsingør (Mariæ), død 25. april 1824 i Viborg (Domsogn). Gift 2. november 1810 i København (Holmens) med Johanne Marie Hylleberg (datter af korporal Jens Jørgen Thomsen H. og Anne Marie Hansdatter), døbt 12. september 1784 i Seest, Seest sogn, død 11. november 1822 i Viborg (Domsogn).
Exam.jur. 1803. Kopist Generaltoldkammerets jyske toldkontor 24. december 1806, fuldmægtig i kammerets søndenfjeldske toldkontor 28. juli 1812, afgik med vartpenge ved tabet af Norge 1814, fuldmægtig i kammerets jyske toldkontor 12. marts 1816. Konst. konsumtionsinspektør i Viborg 26. april 1817, konsumtionsinspektør og -kasserer sst. 4. december 1821.

* * * Konsumtionskasserere

1791-1792
Niels Bircherod Duche (søn af løjtnant Jens Bircherod D. og Marthe Nielsdatter), døbt 30. januar 1746 i Fladstrand, død 16. juli 1806 i Aarhus (Domsogn). Gift 1. gang 10. juli 1767 i Horsens Vor Frelser kirke med Anne Cathrine Gjessing (datter af købmand Hans Andersen G. og Bodil Rasmusdatter), døbt 27. juni 1745 i Horsens, begr. 7. juli 1780 i Horsens. Gift 2. gang 27. oktober 1780 i Horsens Vor Frelser kirke med Johanne Marie Mathiasdatter, født ca. 1758, begr. 8. april 1796 i Horsens. Gift 3. gang 13. august 1796 i Hatting kirke med Christine Mathfeldt (datter af købmand Herman Wilhelm M. og Marie Elisabeth Gjeding), døbt 29. april 1757 i Fredericia (Trinitatis), død 27. august 1825 i Kærbølling, Bredsten sogn (gift 1. gang 1792 med sognepræst i Løsning Andreas Christoffer Bildsøe, 1760-1793).
Kontrollør og toldbetjent i Horsens 28. januar 1766. Konsumtionskasserer i Viborg 26. oktober 1791, afskediget med 50 rdl. pension 25. januar 1792, idet han ikke ønskede at forlade Horsens og valgte at forlade toldvæsenet. Købmand, kornhandler og brændevinsbrænder i Horsens 1797, men opgav forretningerne og flyttede til Fredericia i 1804 og kort efter til Aarhus.

1792-1816
Jens Hansen Halt 
Konsumtionsinspektør i Viborg 26. oktober 1791, kasserer og regnskabsfører ved konsumtionsoppebørslerne sst. 25. januar 1792.

* * * Konsumtionsforvaltere

1824-1841
Carl Thue Bentzen (søn af premierløjtnant, senere oberstløjtnant Frederik Christian B. og Frederikke Christiane Louise Silchmüller), født 20. august 1776 i København, død 26. september 1851 i København (Holmens). Gift 28. juni 1802 i Nykøbing Sj. med Kirstine Amalie Larsen (datter af købmand Lars L. og Zire Cathrine Jensdatter), født 8. februar 1780 i Nykøbing Sj., død 16. januar 1852 i København (Holmens).
Fænrik ved Kongens (fra 1808: Kronens) Regiment 30. maj 1788, sekondløjtnant 2. december 1791, premierløjtnant 5. april 1799, stabskaptajn ved Slesvigske infanteriregiment 10. juni 1803, forsat til Norske Livregiment som kompagnichef for 4. bataljon 29. juni 1809, afskediget 25. september 1813. Konsumtionsforvalter i Viborg 11. december 1824, tillige toldforvalter sst. 28. september 1841, afskediget 28. april 1843.
Karakteriseret major 1813. Justitsråd 1831 (frasagt sig 1851).

* * * Konsumtionskontrollører 

1821-1827
Johan Carl Frederik Schou (søn af thehandler Jens S. og Lene Søeborg), født 20. april 1793 i København (Trinitatis), død 8. februar 1827 i Viborg (Sortebrødre). Gift 19. juli 1822 i København (Frelsers) med Anne Cathrine Ebbesen (datter af kontrollør Henrik E. og Marthe Marie Falck), født 9. november 1790 i København (Frelsers), død 14. februar 1855 i København (Frelsers).
Skriver i Generaltoldkammeret. Overkonsumtionsbetjent i Viborg 4. december 1821.
Prædikat af kontrollør 1821.

1827
Niels Gjørup Weyersleff (søn af husmand Mads Mikkelsen W. og Kirsten Christensdatter Bjerrebye), døbt 7. juli 1799 i Finderup sogn, død 12. oktober 1827 i Viborg (Domsogn). Gift 31. maj 1827 i Viborg (Domsogn) med Wilhelmine Augusta Sabroe (datter af rebslagermester Christian Michael Rottbøll S. og Kirstine Marie Thorsen), født 3. maj 1809 i Viborg (Gråbrødre), død 2. marts 1887 i Viborg (Søndersogn) (gift 2. gang 1831 med rebslagermester Hans Werring, 1806-1871).
Konstitueret overkonsumtionsbetjent i Viborg 1827.

1827-1841
Georg Sophus Frederik Dreyer (søn af regimentskvartermester Dines Christian D. og Marie Henriette Krabbe), født 14. oktober 1799 i Rendsburg, død 25. marts 1861 i Køge. Gift 16. august 1834 i Københavns (Frederiks tyske kirke) med Gertrud Birgitte Rosted (datter af kancellist, senere kontorchef i Admiralitetet Christian Ludvig R. og Margrethe Birch), født 25. juni 1799 i København (Holmens), død 9. februar 1853 i Køge.
Kadet 1810, sekondløjtnant ved Sjællandske Skarpskyttekorps 1815, forsat til Jyske jægerkorps 1817, premierløjtnant 1826, afskediget 1827. Konstitueret overtoldbetjent i Viborg 22. september 1827, told- og konsumtionsoverbetjent sst. 28. september 1841. Konst. told- og konsumtionsoverbetjent i Stege 9. august 1843, told- og konsumtionskontrollør sst. 22. maj 1845. Toldkontrollør i Køge 20. maj 1851.
Krigsråd 1827


TOLD- OG KONSUMTIONSVÆSENET 1841-1851

* * * Told- og konsumtionsforvaltere


1841-1843
Carl Thue Bentzen 
Konsumtionsforvalter i Viborg 11. december 1824, tillige toldforvalter sst. 28. september 1841, afskediget 28. april 1843.

1843-1851
Carl Ferdinand Walsøe (søn af sekretær Christian Lindemann W. og Marie Kirstine Secher), født 14. september 1807 i København (Trinitatis), død 10. august 1875 på Frederiksberg. Gift 14. april 1835 med Sara Thomasine Marie Fischer (datter af købmand Hans Frederik Gustav F. og Christiane Frederikke Dahl), født 19. september 1812 i København (Helligånds), død 14. juli 1843 på Københavns Vesterbro, Frederiksberg sogn.
Student 1826, cand.jur. 1832. Volontør i Rentekammeret i syv år. Sysselmand i Nordre Mula syssel på Island 24. februar 1835. Told- og konsumtionsforvalter i Viborg 22. juni 1843, toldinspektør sst. 20. maj 1851, blev tillige overdraget regnskabsforretningerne sst. 28. september 1870, afskediget 30. september 1873. Medlem af Viborg borgerrepræsentation og af direktionen for Viborg Sparekasse. Walsøe var stærkt interesseret i plantningssagen.
Kammerråd 1853. Justitsråd 1862. R. 1864.

* * * Told- og konsumtionskontrollører 

1841-1845
Georg Sophus Frederik Dreyer 
Konstitueret overtoldbetjent i Viborg 22. september 1827, told- og konsumtionsoverbetjent sst. 28. september 1841. Konst. told- og konsumtionsoverbetjent i Stege 9. august 1843, told- og konsumtionskontrollør sst. 22. maj 1845.

1843-1851
Johan Peter Wilhelm Friederichsen (søn af kirurg ved brandkorpset Christopher Henrik F. og Anne Marie Rasch), født 13. februar 1812 i København (Helligånds), død 23. december 1869 i Viborg (Søndersogn). Gift 29. august 1846 i Bislev kirke med Nathalie Kunigunde Arntzen (datter af byfoged og konsumtionskasserer Karelius A. og Caspare Thomasine Jacobine Bekker), født 23. april 1824 i Nibe, død 23. juni 1907.
Konst. told- og konsumtionsoverbetjent i Viborg 9. august 1843, told- og konsumtionskontrollør sst. 22. maj 1845, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851.


TOLDVÆSENET EFTER 1851

* * * Toldinspektører

1851-1873
Carl Ferdinand Walsøe 
Told- og konsumtionsforvalter i Viborg 27. juni 1843, toldinspektør sst. 20. maj 1851, afskediget 30. september 1873.

* * * Toldoppebørselskontrollører

1851-1869
Johan Peter Wilhelm Friederichsen 
Konst. told- og konsumtionsoverbetjent i Viborg 9. august 1843, told- og konsumtionskontrollør sst. 22. maj 1845, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851.