torsdag den 15. januar 2015

Toldere i Snoghøj

Snoghøj var længe et af mange grænsetoldsteder, men den 1. januar 1848 blev det et selvstændigt toldoppebørselssted. Den hidtidige strandkontrollør Bremer blev udnævnt til toldoppebørselskontrollør, og der ansattes endvidere en toldkarl (jf. plakat 29.12.1847).
Toldstedet blev nedlagt i 1864.

* * * Toldoppebørselskontrollører

1848-1856
Lorentz Magdalus Adzer Bremer (søn af fuldmægtig Johan Heinrich B. og Cathrine Marie Adzer), født 15. januar 1801 i København (Petri), død 4. september 1856 i Snoghøj, Erritsø sogn. Gift med Marie Kirstine Schiødt, født 1797 i København.
Konstitueret strandkontrollør i Snoghøj senest 1845, toldoppebørselskontrollør sst. 21. februar 1848.

1857-1864
Jens Hansen Broch (søn af vævermester Hans Andersen B. og Maren Pedersdatter), født 28. december 1795 i Middelfart, død 30. marts 1864 i Snoghøj. Gift 11. september 1819 i Middelfart med Maren Jensdatter (datter af lods Jens Mogensen og Karen Hansdatter), født 23. februar 1795 i Middelfart, død 28. januar 1880 i Kolding.
Krydsskipper i Middelfart i 1834. Konstitueret grænsekontrollør ved Drejens odde 1. marts 1842, kgl. udnævnt 12. juli 1843, toldassistent sst. (under Kolding toldsted) 20. maj 1851. Konstitueret toldoppebørselskontrollør i Snoghøj 8. august 1857.
Prædikat af kontrollør 1851.

Toldere i Thisted

TOLDVÆSENET

* * * Toldere

1669-1677
Didrik Willumsen, død 1677 i Thisted.
Tolder i Thisted 14. april 1669, kgl. konf. 26. september 1670. Rådmand 1670.

1677-1696
Peder Markvordsen (el. Marcussen), begr. 6. marts 1699 i Thisted. Gift med Ingeborg Sørensdatter Bloch, død tidligst 1712.
Tolder i Thisted december 1677. Rådmand 1678. Hans hustru var søster til Jens Sørensen Bloch på Hvidbjerggård (død 1712)

1696-1715
Christen Jensen Kjærup, død 1715 i Thisted. Gift med Anne Pedersdatter.
Tolder i Thisted 29. februar 1696, kgl. konf. 3. februar 1700. Forpagtede tolden 17. november 1706.

1715-1728
Ulrich Ulrichsen Zitscher (søn af møllefæster Ulrich Z.), født ca. 1674 i Bygholm mølle, Hatting sogn, begr. 26. september 1736 i Thisted. Gift med Christine Cathrine Pedersdatter, begr. 15. august 1727 i Thisted.
Konsumtionsforpagter i Thisted. Tolder sst. 29. april 1715, fradømt 5. oktober 1728. Forpagter af konsumtionen 1713-15, 1716-18 og 1719-21. Købte Thisted Bisgård i 1726. Gravsten ved Thisted kirke.
Hans efterladenhed og uagtsomhed i forbindelse med et strandet skib i 1725 blev undersøgt af en kommissionsdomstol, der afsagde dom 5. oktober 1728: Zitscher blev fyret, han bad kongen om nåde, men domstolen stadfæstede dommen den 1. december s.å.

1729-1749
Niels Langgaard, begr. 20. marts 1752 i Thisted. Gift 27. juli 1734 i Aalborg (Frue) med Anne Møinichen Aspach (datter af stiftsprovst, mag. Sixtus Adamsen A. og Maren Lauritsdatter Popp), født ca. 1712, begr. 13. februar 1775 i Thisted.
Konst. by- og rådstueskriver i Stavanger, tjente derpå tre år i Generalkommissariatet. Tolder i Thisted 5. januar 1729, kgl. kontrollør imod toldforpagterne 27. januar 1750. Tillige vejer og måler 10. december 1738.

1750-1755
Erik Christian Spentrup, Morten Sørensen Hjort og Jens Thagaard
Toldforpagtere i Thisted

1756-1760
Erik Christian Spentrup
Toldforpagter i Thisted

1761-1786
Iver Jensen Kirketerp (søn af Jens Nielsen K. og Birgitte Iversdatter), født ca. 1714 i Hobro, begr. 29. marts 1802 i Thisted. Gift 25. september 1753 i Hjardemål med Christence Petronelle Praem (datter af sognepræst Thomas Kaysen P. og Anne Bagger), døbt 24. august 1729 i Hjardemål, begr. 7.august 1780 i Thisted.
Kgl. kontrollør imod toldforpagterne samt vejer og måler i Thisted 17. april 1752, tolder sst. 22. januar 1761, afskediget med pension 18. januar 1786.

1786-1796
Christen Ludvigsen, født ca. 1753, død 13. maj 1806 i Thisted. Gift med Bolene Dorthea Høpffner, født ca. 1757.
Student. Kopist i Generaltoldkammerets norske toldkontor, fra 27. juni 1781 i kammerets sjællandske konsumtionskontor, fuldmægtig i kammerets fynsk-jyske toldkontor 18. juli 1781. Tolder samt vejer og måler i Thisted 18. januar 1786, told- og konsumtionsinspektør 28. september 1796. Ludvigsen købte en gård i Thisted i 1792.

* * * Toldkontrollører

1670-1675
Jens Andersen
Toldbetjent i Thisted 8. november 1670.

1675-1677
Niels Nielsen
Toldbetjent i Thisted 11. marts 1675.

1677-1696
Poul Andersen
Toldbetjent i Thisted 19. september 1677.

1696-1706
Henrik Ludvig, født ca. 1649, død 1707 i Randers. Gift med Maren.
Kammerlakaj hos den svenske dronning Ulrika Eleonora, senere fyrbøder hos Frederik III og Christian V og gik senere med Prins Jørgen (Georg) til England. Visitør i Næstved 3. marts 1688. Toldbetjent og visitør i Thisted 7. marts 1696, bekræftet 2. april 1701. Kontrollør og visitør i Randers 22. april 1706.

1706-1709
Knud Pedersen Riber, begr. 22. maj 1709 i Thisted.
Fuldmægtig hos amtmanden i Thisted 1689-1704. Kontrollør i Thisted 7. juni 1706. Studepranger.

1709-1735
Hans Olesen, født ca. 1658, begr. 19. december 1735 i Thisted.
Tjente ved amtstuen i Thisted. Visitør i Thisted 12. august 1709.

1736-1750
Georg Frederik Gustav Proschwitz. Gift 19. oktober 1724 i København (Holmens) med Karen Hansdatter.
Kontrollør i Thisted 23. januar 1736, afskediget 27. januar 1750. Han fik 21. november 1753 to års pension udbetalt på én gang, mod at love, at han ikke ville søge yderligere pension eller nyt embede.

1750-1752
Niels Langgaard
Tolder i Thisted 5. januar 1729, kgl. kontrollør imod toldforpagterne i Thisted 27. januar 1750.

1752-1760
Iver Jensen Kirketerp
Kgl. kontrollør imod toldforpagterne samt vejer og måler i Thisted 17. april 1752, tolder sst. 22. januar 1761, afskediget med pension 18. januar 1786.

1761-1796
Andreas Holgersen Schandorph (søn af provst Holger Sørensen S. og Johanne Eleonore Leschly), født ca. 1714 i Snedsted, død 25. juni 1796 i Thisted. Gift 9. november 1740 i Hørdum med Helene Margrethe Lassen (datter af sognepræst Christian Jochumsen L. og Hedevig Dorthea Helverschou), døbt 17. november 1722 i Skyum, død 15. juli 1793 i Thisted.
Sergent ved oberst Rapps regiment i Norge 1736. Bosat i Thisted fra senest 1743. Kontrollør og toldbetjent i Thisted 22. januar 1761, afskediget 1796.


KONSUMTIONSVÆSENET 1779-1796

* * * Konsumtionsforvaltere

1779-1780
Johan Henrik Rantzau Sehestedt, født ca. 1731, død 6. februar 1787 i København.
Toldbetjent og visitør ved told- og konsumtionsvæsenet København 10. februar 1767, kgl. udnævnt 18. oktober 1769. Konsumtionsforvalter i Thisted 11. juni 1778. Portkontrollør i København 3. august 1780.

1780-1785
Jørgen Christian Poulstrup Deinbøll (søn af sognepræst Christen Jensen D. og Anne Dorthea Pedersdatter Mouritsen), døbt 10. oktober 1751 i Hundborg. Gift med Anne Margrethe Elisabeth Holm, født ca. 1760.
Toldbetjent og visitør ved told- og konsumtionsvæsenet i København 16. februar 1778. Konsumtionsforvalter i Thisted 3. august 1780. Konsumtionsforvalter i Skive 22. juni 1785. Toldbetjent og visitør ved told- og konsumtionsvæsenet i København 6. juni 1787.

1785-1796
Thomas Nicolaj Winther (søn af købmand Hans W. og Maren Nielsdatter), døbt 12. august 1740 i Thisted. Gift 1. gang 29. juli 1774 i Nykøbing M. med Dorthea Bang Meldahl (datter af købmand Melchior Augustinus M. og Anne Elisabeth Nielsdatter), døbt 5. maj 1741 i Nykøbing M., begr. 7. juni 1780 i Skive (begr. i Nykøbing M.). Gift 2. gang 23. februar 1781 i Skive med Mette Marie Møller, født ca. 1759.
Konsumtionsforpagter i Thisted ca. 1773. Konsumtionsforvalter i Hjørring 11. juni 1778. Konsumtionsforvalter i Skive 28. august 1778. Konsumtionsforvalter i Thisted 22. juni 1785, told- og konsumtionskasserer sst. 28. september 1796, afskediget med pension 28. maj 1800.

* * * Konsumtionskontrollører

1779
Ebbe Jacob Sletting, født ca. 1756. Gift ca. 1783 med Christiane, født ca. 1763.
Student. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Thisted 11. juni 1778, men frasagde sig straks efter stillingen. I 1787 var han kopist i Admiralitets- og Kommissariatskollegiet i København.

1779-1796
Thomas Andersen Wiedebech (søn af gårdmand Anders Madsen og Dorthe Thomasdatter), født 14. februar 1726 i Videbæk, Vorgod sogn, Ringkøbing amt, begr. 27. december 1806 i Thisted. Gift 5. februar 1782 i Nors med Anne Jespare Klein (datter af byfoged Henrik Wolf K. og Kirstine Jensdatter Halse), døbt 1. november 1760 i Nykøbing M., begr. 14. marts 1785 i Thisted.
Stud.jur. Kontrollører og konsumtionsbetjent i Thisted 1778, afskediget 1796.


TOLD- OG KONSUMTIONSVÆSENET 1796-1851

* * * Told- og konsumtionsinspektører

1796-1806
Christen Ludvigsen
Tolder samt vejer og måler i Thisted 18. januar 1786, told- og konsumtionsinspektør 28. september 1796.

1806-1830
Christian Frederik Langeland (søn af ritmester Christian L. og Elisabeth Margrethe With, døbt 5. januar 1776 i Korsør, død 26. februar 1841 i Nakskov. Gift 7. juli 1800 på Frederiksberg med Joachimine Adamine Ulrikke Broager (datter af sekretær ved Det kgl. Bibliotek Jonas B. og Anne Cathrine Birch), født ca. 1781 i København, død tidligst 1850.
Sekondløjtnant. Told- og konsumtionskasserer i Thisted 28. maj 1800, told- og konsumtionsinspektør sst. 5. september 1806, tillige vejer, måler og vrager 4. juni 1811. Told- og konsumtionsinspektør i Nakskov 25. maj 1830. Enken flyttede til København.
Karakt. kaptajn. Justitsråd 1811. R. 1809.

1830-1861
Magnus Martinus Bülow (datter af løjtnant Nicolaj Didrik Christian B. og Cathrine Marie Ingversen), født 25. december 1797 i Kolding, død 30. marts 1863 på Frederiksberg. Gift 25. november 1820 i Viuf med Marie Dorthea Ingversen (datter af gårdejer, løjtnant Johannes Peter I. og Marie Elisabeth Soel), døbt 17. marts 1803 i Viuf, Viuf sogn, død 20. april 1854 i Thisted.
Grænsekontrollør 25. januar 1820, senere konstitueret toldkasserer i Foldingbro. Told- og konsumtionsinspektør i Thisted 24. august 1830, afskediget 24. februar 1861.
Overkrigskommissær 1834. Justitsråd 1859.

1861-1871
Didrik Christian Didriksen (søn af skipper Christian D. og Elisabeth Dorthea Elgaard), født 7. september 1799 i Randers, død 31. juli 1885 i København. Gift med Sophie Louise Bülow (datter af oberstløjtnant Ulrich Adam Otto B. og Edel Margrethe Folsach), døbt 19. maj 1802 i Aalborg (Frue), død 7. februar 1877 i København.
Konstitueret toldbetjent i Svendborg 14. juni 1831. Toldbetjent i Nyborg 2. marts 1833. Toldbetjent i Roskilde 22. april 1837. Konstitueret overtoldbetjent i Ribe 29. august 1837, adjungeret toldinspektør sst. 14. maj 1839, toldkontrollør sst. 22. maj 1845. Told- og konsumtionsinspektør i Holstebro 30. april 1846. Toldinspektør i Thisted 18. maj 1861, afskediget 12. august 1871.
Kammerråd 1854. R. 1871.

* * * Told- og konsumtionskasserere

1796-1800
Thomas Nicolaj Winther
Konsumtionsforvalter i Thisted 22. juni 1785, told- og konsumtionskasserer sst. 28. september 1796, afskediget med pension 28. maj 1800.

1800-1806
Christian Frederik Langeland
Told- og konsumtionskasserer i Thisted 28. maj 1800, told- og konsumtionsinspektør sst. 5. september 1806. Told- og konsumtionsinspektør i Nakskov 25. maj 1830.

1806-1807
Laurits Christian Achen, født ca. 1743, død 13. august 1807 i Thisted. Gift med Margrethe Cathrine Bildthugger (gift 2. gang 1813 med Niels Emmerschou, Jannerup).
Undertoldbetjent i Nysted. Told- og konsumtionsoverbetjent i Thisted 28. september 1796, told- og konsumtionskasserer sst. 5. december 1806.

1808-1821
Poul Røder (søn af skipper Morten R. og Helene Cathrine Demetrius), født 17. november 1759 i Christiania (Frelsers), Norge, død 15. januar 1833 i København. Gift 10. december 1798 i København (Holmens) med Anne Dorthea Elisabeth Elinde Gram (datter af staldkarl Hans Gram og Cathrine ...), født 20. januar 1775 i København (Nikolaj), død 27. maj 1861 i København (Trinitatis).
Skoleholder ved 3. Divisions skole i Nyboder. Volontør i Generaltoldkammerets jyske toldkontor. Told- og konsumtionskasserer i Thisted 26. januar 1808, afskediget med pension 27. oktober 1821.

1822-1834
Johan Ludvig Schack (søn af kammerjunker Barthold Hartvig S. og Øllegaard Frederikke Rantzau), døbt 6. juli 1764 i Skanderborg, død 22. april 1834 i Thisted. Gift 30. oktober 1795 i Østbirk med Elisabeth Helene Saabye (datter af forvalter Hans Erik Nielsen S. og Margrethe Lauritsdatter Udsen), født ca. 1757, død 26. juli 1843 i Thisted.
Premierløjtnant ved Slesvigske Rytterregiment, bosat i Horsens 1787 og 1801. Ritmester ved Skarpskytteregimentet. Told- og konsumtionskasserer i Thisted 26. januar 1822. Tillige postmester sst. Told- og konsumtionskasserer i Vordingborg 12. april 1828, men udnævnelsen blev annulleret 23. september s.å., og Schack forblev i Thisted.

1834-1847
Mathias Jensen Winchell, født 25. februar 1801 i Nakskov, død 12. februar 1879 i København. Gift med Christiane Cathrine Conradine Klemp, født ca. 1807 i København.
Toldfuldmægtig i Nakskov. Kopist i Generaltoldkammerets danske fag 20. september 1830. Told- og konsumtionskasserer i Thisted 19. august 1834, told- og konsumtionskasserer i Kalundborg 21. oktober 1847.
Kammerråd 1852. Justitsråd 1869. R. 1875.

1848-1851
Ole Ipsen Ludvig Gorm (søn af kontrollør ved Det kgl. Teater Andreas Jørgensen G. og Anne Kirstine Knudsen), født 3. juni 1788 i København, død 20. marts 1853 i København. Gift ca. 1817 med Anne Sophie Lund (datter af toldvisitør Andreas Christensen L. og Anne Kirstine Larsen), født 20. august 1793 i København, død 9. september 1865 i Skive.
Konstitueret kopist i Generaltoldkammeret 1. maj 1832, kgl. udnævnt 19. marts 1833, konstitueret fuldmægtig 15. marts 1838, virkelig 10. marts 1841. Told- og konsumtionskasserer i Thisted 15. marts 1848, afskediget 20. maj 1851.
Kancelliråd

* * * Toldkontrollører

1796-1806
Laurits Christian Achen
Told- og konsumtionsoverbetjent i Thisted 28. september 1796, told- og konsumtionskasserer sst. 5. december 1806.

1807-1825
Frantz Joseph Neve, født ca. 1765, død 19. oktober 1825 i Thisted. Gift 1. gang med Dorthea Amalie Meyer, født ca. 1761, begr. 7. august 1809 i Thisted. Gift 2. gang 26. marts 1810 i Thisted med Maren Bloch.
Overjæger ved Slesvigske Jægerkorps. Overtold- og konsumtionsbetjent i Thisted 13. marts 1807. Neve konverterede fra den katolske til den lutherske tro 23. oktober 1811 (Thisted kb).

1825-1831
Hans Conrad Engelhardt (søn af porcelænshandler Johan Christian E. og Inger Mollerup), født 1. november 1799 i København (Petri), død 3. juni 1873. Gift med Birthe Conradine Madsen (datter af degn Ole M. og Maren Hansdatter), født 5. september 1801 i Sandby degnebolig, Præstø amt.
Skriver i Generaltoldkammeret. Overtold- og konsumtionsbetjent i Thisted 12. november 1825. Told- og konsumtionsinspektør i Sæby 18. januar 1831. Told- og konsumtionsinspektør i Stege 24. december 1841.

1831-1851
Joachim Otto Ingerslev (søn af sognepræst Jacob Abel I. og Vita Bering), født 7. maj 1792 i Saksild præstegård, død 6. november 1877 i København. Gift 1825 med Margrethe Caroline Stehlfeldt (datter af kommandersergent Johan Frederik S. og Margrethe Ebers), født 25. november 1810 i Glückstadt (gift 1. gang med herredsfuldmægtig i Aarhus Vitus Ingerslev).
Månedsløjtnant. Undertold- og konsumtionsoverbetjent i Aalborg 19. juli 1820. Told- og konsumtionsoverbetjent i Thisted 20. april 1831. Toldkontrollør i Aalborg 20. maj 1851, med højere gage 7. marts 1861, afskediget 20. februar 1866.
Kammerassessor 1860. Kammerråd 1866 (frasagde sig rangen 1874).


TOLDVÆSENET EFTER 1851

* * * Toldoppebørselskontrollører

1851-1881
Carl Sehestedt Svarre (søn af snedker, senere værtshusholder Søren Sørensen S. og Anne Rasmusdatter), født 30. december 1805 i Grenaa, død 15. januar 1889 i Thisted. Gift 13. februar 1835 i Grenaa med Anne Marie Sophie Lund (datter af vejrmøller Niels Nielsen L. og Christine Frederikke Andreasdatter Slippers), født 21. maj 1807 i Grenaa, død 22. november 1886 i Thisted.
Toldfuldmægtig i Grenaa. Toldbetjent i Viborg 14. august 1827. Toldbetjent i Grenaa 15. september 1827. Konstitueret overtoldbetjent i Hjørring 5. marts 1838, told- og konsumtionskontrollør sst. 22. maj 1845. Toldoppebørselskontrollør i Thisted 20. maj 1851, afskediget 18. februar 1881.
R. 1881

onsdag den 14. januar 2015

Toldere i Skive

TOLDVÆSENET

* * * Toldere

1661-
Johan Hansen Holst
Tolder i Skive 26. februar 1661. Tillige konsumtions- og stempelpapirsforvalter 26. februar 1661.


KONSUMTIONSVÆSENET

* * * Konsumtionsforvaltere

1779
Maximilian Wilhelm Hansen
Forvalter på Saltø. Konsumtionsforvalter i Skive 11. juni 1778, men tiltrådte ikke embedet. I stedet fik han konsumtionsforvalterembedet i Sorø.

1779-1785
Thomas Nicolaj Winther (søn af købmand Hans W. og Maren Nielsdatter), døbt 12. august 1740 i Thisted, død tidligst 1801. Gift 1. gang 29. juli 1774 i Nykøbing M. med Dorthea Bang Meldahl (datter af købmand Melchior Augustinus M. og Anne Elisabeth Nielsdatter), døbt 5. maj 1741 i Nykøbing M., begr. 7. juni 1780 i Skive (begr. i Nykøbing M.). Gift 2. gang 23. februar 1781 i Skive med Mette Marie Møller, født ca. 1759.
Konsumtionsforpagter i Thisted ca. 1773. Konsumtionsforvalter i Hjørring 11. juni 1778. Konsumtionsforvalter i Skive 28. august 1778. Konsumtionsforvalter i Thisted 22. juni 1785, told- og konsumtionskasserer sst. 28. september 1796, afskediget med pension 28. maj 1800.

1785-1787
Jørgen Christian Poulstrup Deinbøll (søn af sognepræst Christen Jensen D. og Anne Dorthea Pedersdatter Mouritsen), døbt 10. oktober 1751 i Hundborg præstegård, død senest 1801. Gift med Margrethe Elisabeth Holm, født ca. 1760.
Toldbetjent og visitør ved told- og konsumtionsvæsenet i København 16. februar 1778. Konsumtionsforvalter i Thisted 3. august 1780. Konsumtionsforvalter i Skive 22. juni 1785, atter toldbetjent og visitør ved told- og konsumtionsvæsenet i København 6. juni 1787. Det sidste var en degradering, idet han ikke var fundet nøjagtig i sin tjeneste i Skive. Hans enke boede i Vester kvarter, København i 1801.

1787-1823
Christian Renner, født ca. 1752, død 13. oktober 1823 i Skive. Gift med Karen Marie Wolff, født 1757, død 23. juni 1824 i Skive.
Fuldmægtig ved Vesterport. Toldbetjent og visitør ved told- og konsumtionsvæsenet i København 3. april 1780. Konsumtionsforvalter i Skive 6. juni 1787. Tillige forligelseskommissær 23. december 1795.

1824-1830
Christian Theill (søn af bogtrykkersvend Jens Jensen T. og Eleonore Hedevig Hauberg), døbt 26. maj 1786 i Viborg (Sortebrødre), død 28. marts 1875 i København. Gift 26. september 1815 i Bjerregrav med Anne Ingeborg Brandt (datter af sognepræst Christian B. og Johanne Hegelund), født 24. marts 1793 i Bjerregrav sogn, død 15. marts 1846 på Flynderupgård, Tikøb sogn.
Premierløjtnant. Købmand i Aarhus, borgerskab 10. april 1815. Ejer af Kårup Mølle, Bjerregrav sogn 1816-30. Konsumtionsforvalter i Skive 22. maj 1824, suspenderet 29. januar 1829, afskediget 12. januar 1830. Afskedigelsen skyldtes, at Theill havde set gennem fingre med flere bønders ulovlige brændevinsbrænden. Ejer af Flynderupgård ved Espergærde, Tikøb sogn.
Krigsråd.

1830-1833
Wilhelm Emil Juncker (søn af klædefabrikant Christian Frederik J.), født ca. 1798 i København, død 25. oktober 1851 i Vester Nebel sogn. Gift ca. 1826 med Anne Cathrine Petersen, født ca. 1801 i Schleswig, død 9. september 1861.
Assistent hos grænsetoldinspektøren 11. juli 1826. Konsumtionsforvalter i Skive 26. maj 1830. Toldkasserer i Hjerting 25. september 1833, told- og konsumtionskasserer i Varde 24. oktober 1846, fradømt ved Varde bytings dom 7. marts 1849.

1834-1841
Frederik Christian Gottlieb, født ca. 1801 i København, død 10. marts 1866 i Vejle. Gift 1. gang med Birgitte Schou, født ca. 1798 i Karlebo, død 26. december 1851 i Skive. Gift 2. gang 19. april 1854 i Balling med Marie Sophie Amalie Tjørring (datter af købmand Jens Tjørring og Johanne Marie Kirstine Schouboe), født 16. juli 1808 i Skive.
Kopist i Generaltoldkammerets danske fag 28. september 1830. Konsumtionsforvalter i Skive 8. januar 1834, tillige toldforvalter 28. september 1841, toldoppebørselskontrollører 20. maj 1851. Toldkasserer i Vejle 23. oktober 1856.
Kammerråd 1852.

* * * Konsumtionskontrollører 

1779-1788
Ole A. Thorstensen, født ca. 1742. Gift 14. december 1780 i Skive med Mette Cathrine Jacobsdatter Holst, født ca. 1743, begr. 10. september 1798 i Skive.
Købmand i København. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Skive 11. juni 1778, afskediget med pension 19. september 1788.

1788-1793
Johan Frederik Skyum (søn af proprietær Christen Nielsen S. og Dorthe Mortensdatter Halkjær), født 7. januar 1747 på Svansø, Skive landsogn, død 27. maj 1794 i Skive. Gift 26. november 1772 i Skive med Dorthe Andersdatter Bjerring (datter af købmand Anders Madsen B. og Maren Thomasdatter Hjelm), døbt 2. september 1743 i Skive, død tidligst 1801.
Købmand og brændevinsbrænder i Skive 1770. Kæmner og eligeret borger. Konsumtionskontrollør i Skive 17. september 1788, afskediget 3. juli 1793.
Skyum blev ansat uden gage og måtte vente indtil en af undertoldbetjentene døde. Derefter skulle han nyde underbetjentens løn indtil Thorstensen døde, og derefter dennes gage. Fem år blev han imidlertid afskediget med sin fulde gages pension, og kontrollørembedet blev inddraget.


TOLDVÆSENET

* * *Told- og konsumtionsforvaltere

1841-1851
Frederik Christian Gottlieb
Konsumtionsforvalter i Skive 8. januar 1834, tillige toldforvalter 28. september 1841, toldoppebørselskontrollører 20. maj 1851. Toldkasserer i Vejle 23. oktober 1856.

* * * Told- og konsumtionskontrollører

1841-1851
Frederik Poulsen (søn af husmand Poul Jørgensen og Maren Larsdatter), døbt 31. januar 1796 i Bro, Brenderup sogn, Odense amt, død 13. november 1867 i Svendborg (Frue). Gift 31. december 1820 i Middelfart med Karen Wichmand Bang (datter af gårdejer Henrik Jørgensen B. og Charlotte Sophie Kruckau), døbt 22. september 1783 på Tårupgård, Taulov sogn, Vejle amt, død 25. november 1863 i Svendborg (Frue).
Exam.jur. 1814. Toldbetjent i Middelfart. Konst. overtoldbetjent i Skive 28. april 1838, toldkontrollør sst. 22. maj 1845. Tillige forligelseskommissær sst. 3. juni 1848. Toldoppebørselskontrollør i Ringkøbing 20. maj 1851. Toldkontrollør i Svendborg 2. september 1854.

* * * Toldoppebørselskontrollører

1851-1856
Frederik Christian Gottlieb
Konsumtionsforvalter i Skive 8. januar 1834, tillige toldforvalter 28. september 1841, toldoppebørselskontrollører 20. maj 1851. Toldkasserer i Vejle 23. oktober 1856.

1857-1884
Hans Gustav Lillienskiold (søn af oberst, kammerherre Anthon Christian L. og Christiane Louise Pauline Stemann), født 22. marts 1811 i Horsens, død 6. december 1884 i Skive. Gift 23. maj 1862 med Charlotte Sophie Frederikke Emilie Lillienskiold (datter af proprietær Hans Gustav L. og Dorthea Hansen), født 27. oktober 1833 i Hørsholm, død 27. juli 1916 i København (Frihavns).
Student 1832. Cand.jur. 1837. Volontør i Generaltoldkammerets 2. danske revisionskontor. Overtoldopsynsassistent i Ringsted 22. juli 1845. Strandkontrollør i Kalvehave 13. marts 1849. Konstitueret toldoppebørselskontrollør i Fakse 15. november 1849, kgl. bestalling 20. maj 1851. Toldoppebørselskontrollør i Skive 31. juli 1857, toldforvalter 28. september 1870.

tirsdag den 13. januar 2015

Toldere i List (Sild)

Dele af de nordfrisiske øer Sild (ty. Sylt), Amrum og Før (ty. Föhr) hørte til de såkaldte kongerigske enklaver, områder i hertugdømmet Slesvig, der tilhørte kongen og ikke hertugen. Sild var for størstedelen hertugelig, men byen List mod nord var kongerigsk enklave. Amrum var kongerigsk og for Førs vedkommende var den vestlige del (Vesterland-Før) kongerigsk, mens den østlige del tilhørte hertugen.

Tolderne i List varetog også toldforretningerne på Amrum og sandsynligvis også på Vesterland-Før.

Toldstedet i List blev nedlagt 26. oktober 1771.

* * * Toldere

1696-1727
Hans Outzen, død 1727 i List. Gift med Anne Christine, død tidligst 1727.
Tolder i List, kgl. konf. 21. januar 1696.

1727-1759
Carl Røder (søn af Carl R.), død 1762 i List (skifte). Gift 1. gang med Anna Barbara Thomsen, død 1733 i List (skifte). Gift 2. gang med Cathrine Lucie Hansen (datter af sognepræst Poul H.), født i Keitum præstegård, Sild, død 1742 i List (skifte). Gift 3. gang med Christiane, død tidligst 1762.
Tolder i List 27. januar 1727. Røders første hustru havde to brødre i Parow ved Stralsund.

1759-1771
Rasmus Abildgaard (søn af visitør Rasmus A.), født ca. 1726 i Egersund, Norge, død 8. oktober 1774 i Bergen.
Visitør, vejer og måler i Bergen 24. oktober 1746. Tolder i List og på Amrum 29. november 1759, afskediget ved toldstedets nedlæggelse 26. oktober 1771. Adjungeret og succederende toldinspektør i Bergen 28. april 1774, men døde kort efter.

* * * Toldkontrollører

1696-1722
Mathias Christensen, død 1722 i List.
Toldbetjent og visitør i Listerdyb 1. januar 1696.

1722-1747
Thomas Nielsen, død 1747 i List (skifte). Gift med Anne Sophie Stenselsdatter, død 1733 i List (skifte).
Kontrollør i Listerdyb 7. december 1722. Ved sin død efterlod kontrolløren flere voksne børn i alderen 31-45 år, hvoraf flere boede i Nakskov.

1747-1771
Jes Petersen Jessen
Kontrollør i Listerdyb 6. juni 1747, afskediget ved toldstedets nedlæggelse 26. oktober 1771.

Toldere på Læsø

Læsø forblev et selvstændigt tolderembede indtil lønningsloven af 1870, hvorefter øen i administrativ henseende blev underlagt toldforvaltningen i Frederikshavn.

* * * Toldere

1668-1674 og 1675-1685
Niels Henriksen, død efter 1685.
Tolder på Læsø 24. april 1668, konf. 20. juni 1670, afskediget 20. oktober 1674. Atter udnævnt til tolder 18. maj 1675, afskediget 24. maj 1685. Tillige landfoged på øen 24. maj 1669.

1674-1675
Emmike Eriksen (søn af landfoged Erik Pedersen og Magdalene Emmiksdatter), begr. 3. maj 1698 i Thisted. Gift med Maren Mortensdatter.
Tolder og landfoged på Læsø 20. oktober 1674, afskediget 18. maj 1675. Byfoged i Thisted 2. december 1679, tillige herredsfoged i Hillerslev herred 14. februar 1685 og i de forenede Hillerslev-Hundborg herreder 26. november 1687.

1685-1689
Adam Andreas Foss, død efter 1689.
Strandinspektør i Viborg og Aalborg stifter, nvt. 1683-85. Tolder og landfoged på Læsø 24. maj 1685, kgl. konf. 5. september 1685.

1689-1695
Christian Jørgensen Hesselberg, født ca. 1662, begr. 19. december 1718 i Høgsted, Vrejlev sogn. Gift 18. marts 1801 i Hjørring med Ide Marie Rantzau (datter af oberstløjtnant Poul R. og Birgitte Juel), født ca. 1663, begr. 21. marts 1735 i Høgsted, Vrejlev sogn (gift 1. gang med løjtnant Jesper Donaton, ægteskabet opløst).
Tolder og landfoged på Læsø 16. april 1689, forpagter af øens forstrand 1691-96. Tolder i Hjørring 20. juni 1696. Inspektør over Aalborg og Viborg distrikters toldsteder 3. januar 1702. Bosatte sig kort efter i Høgsted, Vrejlev sogn, som tilhørte hans hustru.

1696-1719
Berendt Falenkamp (søn af sognepræst Berendt F. og Maren Nielsdatter), født 24. november 1648 i Engum præstegård, død 5. maj 1719 på Læsø. Gift med Malene Braem, død efter 1721.
Landfoged på Læsø 15. april 1690, kgl. konf. 24. januar 1691. Tillige tolder på øen 1. januar 1696.

1719-1744
Niels Sørensen Wirenfeldt (søn af byfoged Søren Nielsen og Birgitte Ottesdatter), født 1686, død 2. april 1762 på Lerbæk, Elling sogn. Gift 21. februar 1714 i Sæby kirke med Ide Marie Gesmel (datter af Herman Samuelsen G. og Johanne Pedersdatter), døbt 8. april 1688 i Sæby, begr. 5. januar 1774 i Sæby.
Student, fra 1709 borger i Sæby, hvor faderen samme år var blevet udnævnt til byfoged. Tolder og landfoged på Læsø 8. juli 1719, afskediget 5. marts 1744. Han havde i 1719 tilbudt kongen 500 rdl. for embedet på Læsø og flyttede straks til øen, men fra omkring 1730 boede familien atter i Sæby, og i 1739 købte han hovedgården Lerbæk i det nærliggende Elling sogn. I 1742 bad Rentekammeret ham om at flytte tilbage til øen for at røgte sit embede, men da dette imidlertid ikke skete, blev han afskediget to år senere. Hans brøde var dog ikke større, end at kongen straks efter udnævnte ham til kancelliråd. Han og hustruen blev begravet i Sæby kirke.
Kancelliråd 1744.

1744-1750
Peter Glud, død mellem 1758 og 1776. Gift med Dorthea Kirstine Hoff, født ca. 1723, begr. 17. juli 1776 i Fladstrand.
Skriver ved Aalborg og Viborg stifters kontor i 14 år. Tolder og landfoged på Læsø 3. juli 1744. Kontrollør imod toldforpagterne 27. januar 1750. Han fradømtes sine embeder på Læsø 14. januar 1751 og flyttede til Fladstrand.

1750-1761
Erik Christian Spentrup, Morten Sørensen Hjorth og Jens Thagaard
Toldforpagtere

1761-1765
Henrik Eckløff, født ca. 1726, død 3. februar 1798 i Bergen. Gift 3. juli 1761 i Byrum kirke med Anne Marie Holst.
Tolder på Læsø 22. januar 1761. Overvisitør i Christiania (Oslo) 26. marts 1765, undertoldbetjent sst. 1768, ekstratoldbetjent i Bergen 11. maj 1778, afskediget 21. september 1796.

1765-1769
Niels Thaarup (søn af degn Thomas Christensen T. og Christine Nielsdatter Børglum), døbt 20. maj 1720 i Løgsted degnebolig, begr. 2. januar 1770 i Byrum. Gift ca. 1747 med Anne Margrethe Stubsach.
Isenkræmmer i København, men gik fallit. Tolder på Læsø 14. juni 1765. Sønnen Thomas Thaarup (1749-1821) var digter og dramatiker.

1770-1786
Niels Holst, født ca. 1735, død efter 1787. Gift med Cathrine Margrethe Bentzen (datter af … og Cathrine Schrøder), født ca. 1747.
Tolder på Læsø 30. januar 1770. Ifølge folketællingen 1787 var han ”tilforn tolder”.

1786-1787
Thomas Thodberg Ostenfeldt (søn af skildrer Christian O. og Marianne Thomasdatter Thodberg), døbt 12. august 1757 i Sæby, død november 1799 i Christiania (Oslo). Gift 2. september 1781 i Byrum kirke med Johanne Evergete Bechmann (datter af sognepræst Morten Lauritsen B. og Louise Lucie Nielsdatter Kirkemoe), døbt 31. juli 1757 i Byrum, død 19. oktober 1834 i Skagen.
Exam.jur. 1784. Prokurator ved alle over- og underretter i Nørrejylland 17. december 1784, bosat på Læsø. Konst. tolder på Læsø 1785-87. I 1791 boede familien på Knudseje i Skæve sogn, men senere blev han udnævnt til politifuldmægtig i Christiania.

1787-1804
Hans Christoffer Neuchs (søn af slagter Christoffer N. og Gertrud Hansdatter Bruun), døbt 1. juni 1752 i Kolding, død 29. september 1804 i Byrum. Gift 6. juli 1787 i Hellested med Rebekka Find (datter af degn Jens Christian F. og Anne Christine Pedersdatter), døbt 24. oktober 1763 i Hellested degnebolig, begr. 13. august 1806 i Byrum.
Cand.philos. 1775, opholdt sig derefter hos sin farbror, provst Frederik Neuchs i Hellested på Stevns. Tolder på Læsø 30. maj 1787. Den 23. januar 1799 blev han forfremmet til told- og konsumtionskasserer i Præstø og Johannes Didrik Smith blev udnævnt til ny tolder på Læsø. Imidlertid blev Neuchs på Læsø, og Smith fik i stedet det ledige konsumtionskassererembede i Slangerup senere samme år.

1804-1814
Christen Heiberg (søn af provst Gerhard Christensen H. og Mette Cathrine Leganger), født 23. september 1754 i Sogndal (Sogn og Fjordane fylke, Norge), død 11. juni 1816 i Svendborg. Gift med Mette Marie Lemvig (datter af sognepræst Henrik Caspersen L. og Anne Lauritsdatter Engelstoft), født 16. september 1763 i Ulstrup præstegård, død 5. juni 1828.
Landmåler i København. Tolder på Læsø 12. december 1804, afskediget 10. marts 1814. Familien flyttede herefter til Svendborg.

1815-1829
Eggert Gabriel Stockfleth (søn af stiftslandinspektør Eggert S. og Christiane Dorthea Graumann), født 2. september 1780 i Nødager sogn, død 13. april 1853 i Hals sogn. Gift 9. juni 1809 i Thisted med Dorthea Margrethe Mønster (datter af told- og konsumtionsinspektør Carl Christian M. og Christine Sophie Rosenquist), født 15. marts 1782 i Stubbekøbing, død 5. oktober 1862 i Hals sogn.
Student 1797, cand.jur. 1804. Sekondløjtnant i 2. jyske Infanteriregiments annekterede bataljoner 26. februar 1808, premierløjtnant 1. januar 1809, forsat til Norske Livregiments 3. annekterede bataljon som à la suite 28. oktober 1814, trådte atter i nummer 6. juni 1815, afskediget 10. oktober 1815. Tolder på Læsø 7. oktober 1815. Told- og konsumtions- samt fyrinspektør i Skagen 28. november 1829, afskediget fra toldembedet 24. november 1847 og fra fyrinspektørembedet 31. juli 1850.

1829-1853
Peter Kisbye Willerup, født ca. 1789 i København, død 26. juli 1853 i Byrum. Gift 25. februar 1816 i Aversi med Anne Cathrine Hansen (datter af forpagter Jens Hansen og Juliane Marie Hoffmeyer), døbt 1. april 1793 på Holmegård, Holme Olstrup sogn, død 6. februar 1883.
Månedsløjtnant. Forpagter på Assendrup. Tolder på Læsø 23. december 1829, toldforvalter sst. 22. maj 1845, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851.
Krigsråd 1830

* * * Toldoppebørselskontrollører

1853-1873
Erik Frederik Ørum (søn af skomagermester Janus Ø. og Marie Cathrine Ørum), født 12. oktober 1810 i Randers, død 30. juli 1873 i Byrum. Gift 22. december 1842 i Skanderup kirke (Anst herred) med Polly Nissen (datter af toldkontrollør Asmus N.), født ca. 1816 i København.
Toldfuldmægtig i Kolding ca. 1834, toldkontrollør i Helsingør 20. maj 1851. Toldoppebørselskontrollør på Læsø 7. december 1853, afskediget 28. juli 1873 og død to dage senere.

1873-1878 
Anders Jørgen Gormsen (søn af snedkermester Johan Jørgen G. og Frederikke Johanne Møller), født 8. november 1831 i Assens, død 11. februar 1920 på Frederiksberg. Gift med Jacobine Margrethe Sophie Behrendt (datter af købmand Jan Koenen B. og Johanne Frederikke Edsberg), født 11. december 1834 i Middelfart, død 25. august 1914 på Frederiksberg.
Toldfuldmægtig i Middelfart. Toldassistent i Nibe 1. september 1860, forflyttet til Skagen 24. december 1862. Toldoppebørselskontrollør på Læsø 28. oktober 1873, kgl. bestalling 2. juni 1875. Toldforvalter i Skagen 15. oktober 1878. Toldforvalter i Frederikshavn med Læsø 8. november 1880, afskediget 31. august 1904. 
R. 1895.

1879-1885 
Carl Thoersen Feerup (søn af toldfuldmægtig Jeppe Thoersen F. og Karen Kirstine Bagge), født 14. februar 1834 i Sønderho, Fanø, død 11. november 1916. Gift 9. oktober 1861 på Frederiksberg med Julie Marie Clausen (datter af gartner Marx Ditlev C. og Henriette Cathrine Moss), født 9. maj 1829 på Lindegården, Skibby sogn, Frederiksborg amt.
Toldkontorist i Frederikssund. Toldassistent i Bandholm 26. september 1857, forflyttet til Korsør 24. april 1871, kgl. bestalling 28. juni 1875. Toldoppebørselskontrollør på Læsø 25. januar 1879. Toldforvalter i Grenaa 24. februar 1885, afskediget 24. juli 1905.

1885-1891 
Henry Frederik Høegh Nissen (søn af toldassistent, senere toldforvalter Hans Christian N. og Hertha Alvilda Mønsted), født 9. december 1852 i Roskilde (Domsogn), død ... Gift 23. november 1877 i Kerteminde med Valborg Elisabeth Maaløe (datter af krydstoldassistent Peter Kryssing Eskild Didrik M. og Rosalia Elisabeth Rude), født 11. december 1855 i Kerteminde.
Toldkontorist i Varde 1. december 1868. Toldfuldmægtig Viborg. Toldmedhjælper Kerteminde. Konstitueret toldassistent Slagelse. Toldassistent sst. 30. april 1877. Toldoppebørselskontrollør Læsø 4. maj 1885, kgl. bestalling 3. maj 1887, afskediget 14. august 1891.
Afskedigelsen skyldtes kassesvig og dokumentfalsk, og Nissen blev idømt 1 års forbedringshus, men kongen benådede ham, så han slap med 4 gange 5 dages fængsel på vand og brød. Få år senere var han tagstensfabrikant i Bollesager ved Esbjerg. Ægteparret blev skilt omkring århundredskiftet og Nissen arbejdede en kort overgang som bogholder i København, inden han emigrerede til USA i 1904.

1891-1901 
Jens Hansen (søn af husmand Hans Jensen og Anne Madsdatter), født 10. december 1848 på Martofte mark, Stubberup sogn, Odense amt, død ... Gift med Eline Marie Skjøtt (datter af gårdmand Hans Madsen Hansen og Mette Jacobsdatter), født 20. juli 1853 i Københoved, Skrave sogn, Haderslev amt, død ...
Toldkontorist i Kerteminde. Toldmedhjælper i Kerteminde 9. april 1879. Toldassistent i Hasle 28. marts 1883, forflyttet til Nykøbing F. 29. maj 1886. Toldoppebørselskontrollør på Læsø 4. november 1891, kgl. bestalling 20. april 1893. Toldforvalter i Løgstør 8. juli 1901. Toldforvalter i Grenaa 20. september 1905, afskediget 31. maj 1917.

1901-1903 
Georg Emil Jørgensen (navneforandring 1915: Eldal) (søn af skibsbygger Julius Nicolaj J. og Marie Elisabeth Pedersen), født 2. august 1862 i København (Holmens), død ... Gift med Helene Marie ..., født 19. maj 1870 i København, død ...
Kontorist i Toldbodens Havneoppebørselskontor i København. Toldmedhjælper i Aalborg 23. november 1885. Toldassistent i Middelfart 24. juli 1889, forflyttet til København 21. januar 1892. Toldoppebørselskontrollør Læsø 23. oktober 1901, kgl. bestalling 4. december 1901. Toldkontrollør Horsens 22. april 1903. Toldforvalter Ribe 7. december 1906. Toldforvalter Vejle 28. februar 1913. Toldinspektør Randers 1. november 1916. Toldinspektør Odense 4. april 1918, afskediget 9. februar 1924.

1903-
Albert Robert Constantin Andersen (søn af ministerialbud Anders Sørensen A. og Karen Marie Petersen), født 10. juni 1866 i København (Garnisons). Gift med Ellen Birgitte Ring (datter af gårdejer Jens Viggo R. og Anne Nicoline Kirstine Duus), født 10. januar 1864 i Sønderskov, Astrup sogn, Hjørring amt.
Kontorist i Københavns toldkassererkontor. Toldmedhjælper i Nykøbing M. 23. januar 1891. Konstitueret toldassistent i Frederikshavn 11. oktober 1894, virkelig 11. januar 1895, kgl. bestalling 28. marts 1903. Strandkontrollør i Vesterø på Læsø under Frederikshavn 25. april 1903.

Toldere på Samsø

* * * Toldere

1661-1674
Jens Bruun (søn af foged Jacob eller Jochum B. og Dorthe Hansdatter), født på Søllemarksgård, død 1674 på Samsø.
Fæster af Søllemarksgård på Samsø. Tolder samt konsumtions- og stempelpapirsforvalter på Samsø, kgl. konf. 18. juni 1661.

1674-1681
Mathias Nielsen Fog (søn af hospitalsforstander Niels Madsen og Elisabeth Lauritsdatter Fog), døbt 30. oktober 1642 i Kolding, død 25. april 1681 i Horsens. Gift ca. 1674 med Elisabeth Pedersdatter (datter af rådmand Peder Udsen og Dorthe Poulsdatter), døbt 9. april 1654 i Kolding død 10. september 1687 i Horsens (gift 2. gang ca. 1681 med rådmand i Horsens og ejer af Jensgård Christen Nielsen Tonboe, ca. 1632-1707).
Fuldmægtig og forvalter ved Griffenfelds gods på Samsø, tillige tolder 15. april 1674. Epitafium i Horsens Klosterkirke.

1681-1687
Laurits Nielsen Fog (søn af hospitalsforstander Niels Madsen og Elisabeth Lauritsdatter Fog), døbt 4. maj 1656 i Kolding, begr. 5. december 1735 i København. Gift 1. gang ca. 1679 med Karen Jensdatter (datter af Jens Rasmussen og Margrethe Poulsdatter), født ca. 1648 på Vadstrupgård, død 15. marts 1685 på Vadstrupgård (gift 1. gang ca. 1673 med skipper og handelsmand på Vadstrupgård Mikkel Mouritsen, ca. 1632-1679). Gift 2. gang ca. 1688 med Kirstine Hansdatter Leegaard (datter af brygger og rådmand Hans Knudsen L. og Kirstine Jensdatter), født ca. 1652 i København, begr. 6. juli 1732 i København (Helligånds) (gift 1. gang 1675 med brygger i København Anders Gregersen Romer).
Forvalter ved grevskabet Samsø, tillige tolder 18. juli 1687, afskediget 31. marts 1687. Beboede Vadstrupgård på Samsø. Brygger i København. Rådmand 1697. 
Kommerceråd.

1687-1726
Christian Hansen Merckel (søn af Hans Hansen M. og Inger Nielsdatter), født ca. 1656 på Holtegård, Søllerød sogn, død 1725 i Vadstrup, Onsbjerg sogn. Gift ca. 1687 med Annike Nielsdatter Fog (datter af hospitalsforstander Niels Madsen og Elisabeth Lauritsdatter Fog), født ca. 1662 i Kolding, død 1743 i Vadstrup, Onsbjerg sogn.
Forvalter ved grevskabet Samsø. Birkedommer på Samsø 11. maj 1680, kgl. konf. 30. september 1690. Tillige tolder 31. marts 1687, ny bestalling 1. januar 1696.

1726-1744
Johan Frederik Ursin, død 1744 i Onsbjerg sogn. Gift med Ingeborg Marie.
Tolder på Samsø 1. maj 1726, tillige toldbetjent sst. 8. september 1736.

1744
Frederik Christian Ollandt
Kammerlakaj hos Dronning Anne Sophie. Tolder og visitør på Samsø 14. april 1744, afskediget efter eget ønske 3. juni 1744. Ollandt søgte i de følgende år en række forskellige embeder, men forgæves.

1744-1749
Gudmand Nielsen Hegelund, født ca. 1710, begr. 3. maj 1754 i Tranebjerg sogn. Gift med Anne Olesdatter, født ca. 1731, begr. 28. maj 1790 i Bjerregrav sogn.
Tjente 23 år i Rentekammerets dansk-norske kammerkancelli. Tolder og visitør på Samsø 10. juni 1744.

1750-1755 
Jørgen Hepsen 
Toldforpagter. Han er vel identisk med Jørgen Ibsen (søn af Ib Jørgensen og Anne Jensdatter), født 8. august 1717 i Nordby, død 11. april 1768 i Nordby. Gift 7. oktober 1749 i Nordby md Karen Sørensdatter (datter af Søren Sørensen og Karen Jensdatter), født 20. august 1722 i Nordby, død 14. december 1781 i Nordby.

1756-1760 
Rasmus Mikkelsen 
Toldforpagter på Samsø. Han er vel identisk med den tolder af samme navn, der blev udnævnt i 1761.

1761-1782
Rasmus Mikkelsen, født ca. 1709, død 27. januar 1782. Gift 4. maj 1735 med Karen Sørensdatter Hjorth (gift 1. gang 1732 med kromand i Karise Søren Hansen, ca. 1685-1734).
Kromand i Karise. Forvalter ved grevskabet Samsø. Tolder på Samsø 22. januar 1761.

1782-1785
Jens Høst (søn af sognepræst Christen Jensen H. og Nille Jørgensdatter Hjersing), født 26. februar 1733 i Vitten præstegård, død 29. december 1785 i Besser sogn. Gift 18. april 1766 i Ørum (Galten hrd.) med Gertrud Marie Jacobsdatter Krogstrup (datter afkapellan Andreas Jacobsen og Sara Nielsdatter Krogstrup), døbt 15. juli 1725 i Ærøskøbing, død ca. 1798 på Gammelgård, Storring sogn (gift 1. gang ca. 1751 med cand.theol. på Frisenvold Henning Frederik Høst, ca. 1721-1765).
Sekondløjtnant ved Jægerkorpset 7. april 1762, reduceret 2. februar 1763, atter sekondløjtnant ved Plønske gevorbne Infanteriregiment 19. september 1764, afskediget 15. maj 1765 med ret til at sælge sin plads ved regimentet. Bosat på Brattingsborg på Samsø. Tolder på Samsø 13. februar 1782.

1786-1816
Johan Christian Mackene, født ca. 1741, død 6. maj 1816 i Onsbjerg sogn. Gift ca. 1773 med Anne Cathrine Petersen, født ca. 1752, død 25. maj 1821 i Onsbjerg sogn.
Løjtnant, bosat i Holbæk. Tolder på Samsø 11. februar 1786.
Karakt. major.

1816-1827
Adam Levin Grønvold (søn af lensmand Holger Wind G. og Karen Hansdatter), født 4. april 1756 i Fet, Norge, død 18. november 1830 i Næstved. Gift ca. 1785 med Charlotte Elisabeth Hald (datter af birkedommer Hans Peter Andersen H. og Trone Birgitte Grundtvig), født 29. december 1753 på Ledreborg, død 23. april 1831 i Næstved.
Landmåler 6. juli 1785, var bosat i Frøslev på Sjælland 1786-97. Tolder på Samsø 18. juni 1816, afskediget 9. januar 1827.
Karakt. major.

1827-1841
Peter Mathias Benjamin Hertel (søn af sognepræst Jørgen Lund H. og Anne Magdalene Müller), født 3. januar 1798 i Rønnebæk præstegård, død 10. november 1841 i Besser sogn. Gift 18. oktober 1827 i Mern med Johanne Cramer (datter af sognepræst Peter Christian C. og Marie Charlotte Hecquet), født 26. maj 1800 i Mern præstegård, død oktober 1878.
Premierløjtnant. Tolder på Samsø 5. juni 1827.
Krigsassessor 1827. Overkrigskommissær 1831.

1842-1880
Johan Frits Tofte (søn af overtoldbetjent Peder Pedersen T. og Marianne Elisabeth Birgitte Køppen), døbt 7. maj 1807 i Ribe (Domsogn), død 12. august 1880 i Besser, Besser sogn. Gift 17. juli 1842 i Hørsholm med Wilhelmine Henriette Hartz (datter af gartner Henrik H. og Cathrine Guldberg), født 27. maj 1816 på Ryegård, Rye sogn, død 27.februar 1883 i Horsens (begr. i Besser).
Toldbetjent Faaborg, krydstoldbetjent i København 7. maj 1833, konst. told- og konsumtionsoverbetjent Roskilde. Tolder på Samsø 25. januar 1841, toldforvalter sst. 22. maj 1845, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851, afskediget 21. februar 1880.
Prædikat af toldforvalter 1852. Justitsråd 1880.

* * * Toldkontrollører 

1696-1713
Søren Rasmussen, født ca. 1640, død 13. juni 1713 i Nordby sogn. Gift med N.N., født ca. 1644, død 12. november 1713 i Nordby sogn.
Toldbetjent og visitør på Samsø 1. januar 1696.

1713-1724
Christian Fischer
Toldbetjent på Samsø 24. juli 1713, afskediget som kontrollør 24. oktober 1724.

1724-1736
Christian Carl Stadelin (søn af sognepræst Laurits Jensen S. og Marie Jørgensdatter), født omkring 1695 i Kongsted, død 8. september 1736 i Tanderup, Onsbjerg sogn. Gift 1. gang ca. 1721 med Barbara Eliasdatter Seyer, død 20. juni 1726 i Tanderup, Onsbjerg sogn (gift 1. gang med Peder Madsen, Præstø, død 1719). Gift 2. gang 13. april 1728 i Nordby med Helene Margrethe Høyer.
Borger i Præstø. Kontrollør på Samsø 19. december 1724.

1736-1744
Johan Frederik Ursin
Tolder på Samsø 1. maj 1726, tillige toldbetjent sst. 8. september 1736.

1744
Frederik Christian Ollandt
Tolder og visitør på Samsø 14. april 1744, afskediget efter eget ønske 3. juni 1744.

1744-1754
Gudmand Nielsen Hegelund, født ca. 1710, begr. 3. maj 1754 i Tranebjerg sogn. Gift med Anne Olesdatter, født ca. 1731, begr. 28. maj 1790 i Bjerregrav sogn.
Tjente 23 år i Rentekammerets dansk-norske kammerkancelli. Tolder og visitør på Samsø 10. juni 1744, kgl. kontrollør imod toldforpagteren 1750.

1758-1767
Thomas Erasmus Brandt (søn af renteskriver Johan Frederik B. og Anne Margrethe Hansdatter), døbt 7. oktober 1722 i København (Holmens), begr. 7. juli 1767 i Besser sogn. Gift 12. september 1766 i Nordby med Kirstine Raffnsøe.
Kontrollør [imod toldforpagterne] på Samsø 5. juni 1758. Han fortsatte som toldkontrollør, da forpagtningen af tolden ophørte ved årsskiftet 1760/61. Hans hustru var muligvis søster til sognepræsten Marcus Stuhr Raffnsøe i Nordby.

1767-1774
Hans Jeppesen Kehlet (søn af byskriver Jeppe Hansen og Sidsel Christensdatter), født 7. marts 1707 i Ærøskøbing, død 21. marts 1787 i Ærøskøbing. Gift 7. februar 1731 (eller 1730) i Ærøskøbing med Ingeborg Marie Cathrine Lassen, født ca. 1711, død 16. juli 1789 i Fangel præstegård.
Omtalt som byskriver i 1733-34. Fyrstelig byfoged og postmester i Ærøskøbing indtil øen kom under den danske krone, kgl. konf. 11. august 1751. Tillige toldkontrollør sst. 11. august 1751. Afskediget som byfoged 1756, men vedblev at være postmester og kontrollør. Kontrollør og toldbetjent på Samsø 9. september 1767.
Bosat i Selsinggård, Onsbjeg sogn.

1774-1777
Eggert Stockfleth (søn af løjtnant Eggert S. og Anne Dorthea Gabrielsen), døbt 29. juli 1747 i Askim (Akershus stift), død 23. marts 1822 i København. Gift 1. gang ca. 1769 med Christiane Dorthea Graumann (muligvis datter af murer Johan Peter G. og Cathrine Svendsdatter), født ca. 1747, død 31. oktober 1787 i København. Gift 2. gang ca. 1789 med Cathrine Sophie Margrethe Weinschenck (datter af skovrider Frederik Wilhelm W. og Birgitte Elling), døbt 9. december 1768 på Jægerspris, Dråby sogn, død 19. januar 1801 i Nykøbing F. Gift 3. gang ca. 1801 med Frederikke Kløcker (datter af forpagter Michael K. og Anne Margrethe Weinschenck), døbt 30. maj 1774 på Skulderupholm, Kirke Såby sogn, død 28. oktober 1817 i Nykøbing F.
Korporal ved 2. Akershuske Infanteriregiment, elev i den matematiske skole i Christiania 1762-67, landmåler under Rentekammeret 1768-72. Kontrollør og toldbetjent på Samsø 11. april 1774. Landinspektør 27. maj 1779, stiftslandinspektør på Lolland, Falster og Møn 10. november 1790, afskediget 22. juni 1819. Tillige tiendekommissær på Falster, afskediget 21. december 1818. Med sine tre hustruer blev Stockfleth fader til 25 børn.

1777-1789
Oluf Hjorteberg (søn af degn Godske Hans H. og Bodil Marie Rasmusdatter), født ca. 1738 i Munkebo degnebolig, død februar 1789 i Onsbjerg, Onsbjerg sogn. Gift med Anne Anholm, født ca. 1747.
[Toldkontrollør] på Samsø ca. 1777, tillige vejer og måler 17. januar 1780.
Bosat i Onsbjerg, Onsbjerg sogn.

1789-1839
Erik Vind Egeriis (søn af Christian Thygesen E. og Ellen Lauritsdatter), født ca. 1761 i Freerslev sogn, død 28. december 1839 i Ørby, Tranebjerg sogn. Gift 1. gang 14. september 1789 i Besser med Margrethe Marie Luja (datter af kapellan Otto Christensen L. og Anne Dorthea Merckel), døbt 18. april 1771 i Besser, begr. 27. december 1793 i Ørby, Tranebjerg sogn. Gift 2. gang med Susanne Margrethe Mackene (datter af tolder Johan Christian M. og Anne Cathrine Petersen), født 10. juni 1773 i Holbæk, død 29. januar 1851 i Ørby, Tranebjerg sogn.
Gårdmand i Ørby, Tranebjerg sogn. Tillige kontrollør og toldbetjent samt vejer, måler og vrager på Samsø 13. marts 1789, afskediget 21. september 1839.

Toldere i Sæby

TOLDVÆSENET

* * * Toldere

1661-1670
Jacob Eriksen, død 1670.
Tolder samt konsumtions- og stempelpapirsforvalter i Sæby, kgl. konf. 28. juni 1661.

1670-
Christian Hansen Ferslev, født ca. 1644, begr. 4. maj 1714 i Sæby. Gift med Anne Ottesdatter, død tidligst 1714.
Auditør i Fredrikshald under belejringen 1657-60. Tolder i Sæby 31. januar 1670, kgl. konf. 1. maj 1670. Tillige borgmester 1671. Ferslev var endnu tolder i 1681. Konsumtionsforpagter 1675-77, 1678-80, 1681-83, 1684-86 og 1687-89, tillige konsumtionsforpagter i Fladstrand 1681-83, 1684-86 og 1687-89.

* * * Toldkontrollører

1665-
Christen Sørensen
Visitør ved tolden og accisen i Sæby 10. juli 1665, ny bestalling som toldbetjent sst. 28. juli 1670.


KONSUMTIONSVÆSENET

* * * Konsumtionsforvaltere

1779-1783
Christopher Henrik Lau (søn af oplagsskriver, justitsråd Dam Jacobsen L. og Sara Farnow), født 18. august 1749 i Bergen, død 1794 i Bergen. Gift med Anne Martine Friele (datter af Daniel Hansen F. og Anne Mortensdatter Moritz), født 1759 i Bergen, død 1801 i Bergen.
Student. Cand.philos. Adjungeret oplagsskriver og taksadør i Bergen. Konsumtionsforvalter i Sæby 11. juni 1778, afskediget med løfte om nyt embede 14. august 1783. Vejermester i Bergen 6. september 1784, afsked pga. sygdom 21. marts 1787.

1783-1794
Didrik Günther Zeuthen (søn af sognepræst Niels Henriksen Z. og Anne Fahrenhorst), født 7. september 1745 i Skamby præstegård, død 4. marts 1795 i Hjerting, Guldager sogn. Gift ca. 1772 med Mette Hedevig Rosted (datter af godsforvalter Henrik R. og Karen Busch), døbt 6. maj 1750 på Bistrupgård, Sankt Jørgensbjerg sogn, død 7. oktober 1826.
Overkollektør ved det københavnske tallotteri. Forvalter over universitetsgodset på Sjælland. Konsumtionskontrollør i Sæby 11. juli 1782, konsumtionsforvalter 26. august 1783. Toldkasserer i Hjerting 30. april 1794.

1794
Poul Andreas Falck (søn af skoleholder Andreas Christian F. og Marie Poulsdatter), døbt 24. maj 1750 i Øster Gesten, Gesten sogn, død 21. december 1816 i Lemvig. Gift 20. maj 1785 i Øster Snede kirke med Mette Sophie Neuchs (datter af degn Johan Christoffer N. og Sara Hansdatter Bruun), født ca. 1755 i Jelling degnebolig, død 11. juni 1827 i Lemvig.
Har tjent hos kgl. embedsmænd i 21 år, fra 1783 på toldkontoret på Skt. Croix. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Lemvig 30. marts 1785. Konsumtionsforvalter i Sæby 30. april 1794, men tiltrådte næppe embedet. Konsumtionsforvalter i Lemvig 25. juni 1794. Tillige forligskommissær ca. 1795.

1794-1807
Bolle Mørch (søn af sognepræst Otte Himmelstrup M. og Kirstine Augusta Hvass), døbt 18. februar 1756 i Gerding, begr. 26. august 1807 i Sæby. Gift med Christiane Elisabeth Michaelsen (datter af løjtnant Nicolaj Frederik M. og Sophie Amalie Ziervogel), født ca. 1749 i Rendsburg, død 6. juni 1834 i Store Darum, Darum sogn.
Student. Volontør i Generaltoldkammeret i otte år. Konsumtionsforvalter i Sæby 25. juni 1794.

1808-1817
Jørgen Cornelius Kragh (søn af styrmand Niels Cornelius K. og Johanne Cathrine), døbt 20. oktober 1780 i København (Nikolaj), død 14. december 1840 i Sæby. Gift 1. gang med Karen Beldring, født ca. 1776, begr. 15. maj 1811 i Sæby. Gift 2. gang 19. oktober 1811 i Sæby med Anne Brorson Søbye (datter af præstegårdsforpagter Hans Lauritsen S. og Anne Mikkelsdatter Terp), født 11. januar 1788 i Tversted præstegård.
Exam.jur. 1802. Volontør i Generaltoldkammerets jyske toldkontor i ti år. Konsumtionsforvalter i Sæby 26. januar 1808, told- og konsumtionskasserer sst. 18. november 1817, afskediget pga. sinddsygdom 25. juni 1839.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1780
Andreas Grønbech. Gift 20. december 1771 i Biersted kirke med Dorthe Marie Schmidt (datter af Erik Pedersen S. og Ingeborg Christensdatter Lund), døbt 11. februar 1748 i Løkken, Furreby sogn.
Forpagter af Rævkærgård, Åby sogn 1771. Forvalter hos grev Scheel. Konsumtionskontrollør i Sæby 11. juni 1778. Konsumtionskontrollør i Varde 4. december 1780, afskediget 22. juni 1785. Familiens skæbne herefter kendes ikke.

1780-1782
Lars Arenholt, født ca. 1739, begr. 17. april 1801 i Aalborg (Budolfi). Gift 2. gang 3. februar 1781 i Varde Skt. Jacobi kirke med Cathrine Sophie Nyeland, født ca. 1755.
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Varde 11. juni 1778. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Sæby 4. december 1780. Toldbetjent i Aalborg 20. juni 1782.
Prædikat af kontrollør 1782.

1782-1783
Günther Didrik Zeuthen
Konsumtionskontrollør i Sæby 11. juli 1782, konsumtionsforvalter 26. august 1783. Toldkasserer i Hjerting 30. april 1794.

1783-1786
Christian Junghans, født ca. 1749, begr. 2. oktober 1812 i Horsens. Gift 19. oktober 1786 i Sønderho kirke med Dorthea van der Fehr, født ca. 1759, død 29. juni 1835 i Horsens.
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Sæby 21. august 1783. Kontrollør og toldbetjent i Sønderho 3. maj 1786. Overtold- og konsumtionsbetjent i Horsens 26. oktober 1791.

1786-1796
Jens Ørsted, født ca. 1730, begr. 25. juni 1810 i Karup sogn (Hjørring amt). Gift 1. gang med N.N., død omkring 1765. Gift 2. gang 18. april 1766 i København (jf. Adresseavisen) med Anne Lassen, født ca. 1734, død 19. november 1771 i Sønderho. Gift 3. gang 16. oktober 1772 i Sønderho kirke med Ursula Marie Windfeld (datter af forpagter Jens W. og Kirsten Nielsdatter Juel), født 27. juni 1740 på Øllufgård, Vester Nebel sogn, død 6. april 1799 i Varde (Nikolaj) (gift 1. gang med birkedommer i Hastrup birk Laurits Schytte, ca. 1733-1770).
Tjente i Rentekammeret. Toldbetjent og visitør på ølandene ved Ribe toldsted 26. april 1765. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Sæby 10. maj 1786, afskediget med pension 24. november 1802. At dømme efter kirkebøgerne flyttede Ørsted fra Sønderho til Nordby umiddelbart efter sit sidste giftermål i 1772. Da Ørsted blev fik nyt embede i Sæby, slog hans hustru sig ned hos familie i Varde. Om årsagen hertil vides intet, men da Ørsted døde mange år senere, blev det i kirkebogen noteret, at han ”levede og døde som et svin”.


TOLDVÆSENET

* * * Told- og konsumtionsinspektører

1818-1827
Zacharias Nicolaj Zedeler, født ca. 1787, død 13. marts 1827 i Sæby. Gift 1. gang 1817 med Georgine Magdalene Schiødt (datter af sognepræst Jens Riddermann S. og Eva Cathrine Ebbesen), født 25. juli 1791 i Ballerup, død 9. januar 1818 i Sæby. Gift 2. gang 15. marts 1821 i Sæby med Louise Augusta Ingversen, født 1798, død 1. februar 1850 i Sæby.
Kopist i Generaltoldkammerets sjællandske og fynske toldkontor 28. november 1809, afskediget 12. marts 1816. Told- og konsumtionsinspektør i Sæby 18. november 1817.

1827-1830
Johan Peter Thulstrup, født ca. 1786 i København, død 21. september 1857. Gift med Marie Ravn, født ca. 1784 i Bjert sogn, død tidligst 1850.
Opvarter på Amalienborg i 1801. Rodemester i København i otte år. Told- og konsumtionsinspektør i Sæby 9. juni 1827. Kornskriver i København 8. september 1830, havneskriver sst. 8. december 1835, afskediget 14. marts 1853.
Kammerråd 1845. Justitsråd 1853.

1831-1841
Hans Conrad Engelhardt (søn af porcelænshandler Johan Christian E. og Inger Mollerup), født 1. november 1799 i København (Petri), død 3. juni 1873. Gift med Birthe Conradine Madsen (datter af degn Ole M. og Maren Hansdatter), født 5. september 1801 i Sandby degnebolig, Præstø amt.
Skriver i Generaltoldkammeret. Overtold- og konsumtionsbetjent i Thisted 12. november 1825. Told- og konsumtionsinspektør i Sæby 18. januar 1831. Told- og konsumtionsinspektør i Stege 24. december 1841.

1842-1849
Adam Ludvig Scheel (søn af regimentsfeltskær Christian Poul S. og Marianne Jelstrup), døbt 25. juli 1798 i Aalborg (Budolfi), død 5. juni 1849 i Sæby. Gift ca. 1845 med Anne Margrethe Egtenach (datter af styrmand, senere toldbetjent Ole Frederik E. og Beate Magdalene Møller), født 20. august 1825 i Horsens, død 22. marts 1893 i København.
Sekondløjtnant. Undertold- og konsumtionsbetjent i Aalborg 25. maj 1823, afskediget 30. august 1828. Tjente derpå i Generaltoldkammeret i 14 år. Told- og konsumtionsinspektør i Sæby 1. marts 1842.

* * * Told- og konsumtionskasserere

1817-1839
Jørgen Cornelius Kragh
Konsumtionsforvalter i Sæby 26. januar 1808, told- og konsumtionskasserer sst. 18. november 1817, afskediget 25. juni 1839.

1839-1849
Carl Heinrich greve Ahlefeldt-Laurvig (søn af godsejer Wilhelm Carl Ferdinand greve A.-L. og Edel Dyre Brockenhuus von Løvenhielm), født 12. marts 1804 på Bjørnemose, Tved sogn, død 24. maj 1863 i Aarhus (Domsogn). Gift 1. gang 7. december 1839 i København (Garnisons) med Caroline Marie Thjellesen (datter af sognepræst Hans Peter T. og Johanne Marie Trautner), født 17. april 1798 i Ærøskøbing, død 29. oktober 1857 i København (Frue). Ægteskabet opløst 1855. Gift 2. gang 20. oktober 1857 i København med Augusta Henriette Pauline Eleonore Daue (datter af major Severin D. og Anne Marie Lassen), født 2. april 1818 i Rendsburg, død 5. maj 1900 på Frederiksberg.
Student 1824 (Herlufsholm), cand.jur. 1832. Volontør og kopist i Landsover- samt hof- og stadsretten 1833. Told- og konsumtionskasserer i Sæby 25. september 1839, told- og konsumtionsforvalter sst. 29. juli 1849, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851. Toldkasserer i Aarhus 29. april 1862.

* * * Told- og konsumtionsforvaltere

1849-1851
Carl Henrik greve Ahlefeldt-Laurvig
Told- og konsumtionskasserer i Sæby 25. september 1839, told- og konsumtionsforvalter sst. 29. juli 1849, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851. Toldkasserer i Aarhus 29. april 1862.

* * * Toldoppebørselskontrollører

1851-1862
Carl Henrik greve Ahlefeldt-Laurvig
Told- og konsumtionskasserer i Sæby 25. september 1839, told- og konsumtionsforvalter sst. 29. juli 1849, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851. Toldkasserer i Aarhus 29. april 1862.

1862-1890
Ove Georg Wilhelm Fog (søn af portkontrollør, senere toldinspektør Axel Frederik Preben F. og Laura Ovidia Megthele Muus), født 21. maj 1818 i København (Frue), død 29. juni 1898. Ugift.
Kontorist i Københavns toldkontor. Overopsynsbetjent i Sæby 7. september 1849, toldassistent sst. 21. maj 1851, kgl. udnævnt 24. november 1859, toldoppebørselskontrollør sst. 25. oktober 1862, toldforvalter ssst. 28. september 1870, afskediget 21. marts 1890.

mandag den 12. januar 2015

Toldere i Skagen

TOLDVÆSENET

Skagens toldbod nævnes første gang i 1514. Selv om Skagen nok var en lille købstad og lå i den fjerneste udørk af landet, forekom der så mange strandinger her, der sammen med det omfattende fiskeri gjorde embedet som tolder særdeles attraktiv. I 1561 blev det pålagt tolderen at føre opsyn med vippefyret, der var blevet opstillet året før.

* * * Toldere 

1661-1680 og 1682-1696
Fedder Hansen Høyer, født ca. 1625, begr. 9. august 1706 i Skagen. Gift 1. gang 14. august 1659 i Aalborg (Budolfi) med Margrethe Thomasdatter, født ca. 1637, begr. 12. december 1678 i Skagen. Gift 2. gang 19. april 1681 i Skagen med Helvig Christensdatter (datter af sognepræst Christen Jensen Snedsted og Cathrine Hansdatter Baum), født i Elling præstegård, død tidligst 1717 (gift 2. gang 1716 med strandforpagter Laurits Pedersen Schive, ca. 1673-1717).
Ridefoged på Sejlstrup 1651. Tolder i Skagen 27. april 1656, kgl. bestalling 1. oktober 1660, kgl. konf. 3. april 1661 og 1. maj 1670, afskediget 1680, atter tolder 1. maj 1682, afskediget 1696. Tillige konsumtions- og stempelpapirsforvalter. Tillige borgmester 22. juli 1663. Konsumtionsforpagter i Skagen 1673, 1674, 1677, 1678 og 1679.

1680-1682
Hans Henriksen
Tolder i Skagen 18. september 1680, befordret til et andet embede i Norge 2. maj 1682.

1696-1710 
Anders Poulsen, død 30. september 1730.
Tolder i Skagen 29. februar 1696, tillige tolder i Fladstrand og Hjørring 15. januar 1701. I sommeren 1706 mistede han toldforpagtningen i Fladstrand og Hjørring og søgte forgæves et kontrollørembede i Rørvig. Forpagter af tolden og konsumtionen af vin, brændevin og salt i Fladstrand for årene 1707, 1708 og 1709. Omkring 1704 flyttede Anders Poulsen til Fladstrand og lod derefter tolderiet i Skagen bestyre af fuldmægtige.

1710-1746
Christoffer Ferslev (søn af tolder Christian Hansen F. og Anne Ottesdatter), født ca. 1679 i Sæby, begr. 23. december 1746 i Skagen. Gift 1. gang Margrethe Feddersdatter Høyer (datter af borgmester og tolder Fedder Hansen H. og Helvig Christensdatter), døbt 28. juni 1692 i Skagen, begr. 24. september 1727 i Skagen. Gift 2. gang 1729 i Asdal med Gertrud Jensdatter Schalstrup (muligvis datter af borger i Randers Jens Andersen S.), begr. 20. oktober 1732 i Skagen. Gift 3. gang 3. december 1734 i Skagen med Marie Cathrine Bedkern, død 21. april 1752 i Aalborg.
Tolder i Skagen 14. januar 1710 (ved kammerkollegiets skrivelse), kgl. udnævnt 31. marts 1732. Tillige by- og rådstueskriver sst. 1731.
Ferslevs gård brændte i januar 1724. Fik bevilling 27. november 1726 på at holde pakhus og vejerbod, som tre år tidligere var blevet tilladt byfoged Herman Merckers enke.
Konsumtionsforpagter 1713-15.

1747-1774
Hans Semp, født ca. 1710, begr. 22. august 1774 i Skagen. Gift 7. august 1748 i Aalborg (Budolfi) med Nille Nielsdatter, født ca. 1730, begr. 2. august 1766 i Aalborg (Frue).
By- og rådstueskriver i Skagen. Tolder sst. 3. januar 1747, kgl. kontrollør imod toldforpagterne 27. januar 1750, atter tolder 22. januar 1761. Semp fik 21. november 1747 tilladelse til at opføre et nyt pak- og vejerhus i Skagen.

Toldvæsenet i Skagen var i årene 1750-54 bortforpagtet til Erik Christian Spentrup, Morten Sørensen Hjorth og Jens Thagaard, og i årene 1755-60 alene af Erik Christian Spentrup.

1774-1779
Holger Guldberg (søn af sognepræst Vitus G. og Elisabeth Marie Olivarius), født 6. november 1735 i Hårslev præstegård, død 2. december 1809 i Ribe (Catharinæ). Gift 18. november 1774 i Store Fuglede med Petrea Margrethe Schwane Berg (datter af sognepræst Jørgen Andreas B. og Christiane Charlotte Friboe), født 1759 i Store Fuglede, død 10. august 1778 i Skagen. Gift 2. gang 10. marts 1780 i Skagen med Anne Margrethe Holst (datter af købmand Peder Jacobsen H. og Inger Larsdatter), døbt 11. december 1763 i Skagen, død 20. maj 1843 i Ribe (Catharinæ).
Hørkræmmerlærling i København. Forvalter på forskellige sjællandske godser. Tolder i Skagen 6. oktober 1774, tillige konsumtionsforvalter 1779. Tolder [og konsumtionsoppebørselskontrollør] i Ribe 1. november 1779, told- og konsumtionskasserer sst. 26. oktober 1791, afskediget 5. september 1806.

1779-1788
Olafúr Olavius (søn af søbonden Olafúr Jónsson og Guđrún Árnadóttir), født ca. 1741 på gården Eyri í Seyđisfirđi, Island, begr. 28. august 1788 i Mariager. Gift 1. august 1783 i Øster Tørslev kirke med Ingeborg Dorthea Meldahl (datter af sognepræst Jens Tollesen M. og Ingeborg Dorthea Langballe), døbt 8. maj 1761 i Sønder Onsild præstegård.
Student 1765. Studerede ved Københavns Universitet, men rejste tilbage til Island, hvor han en tid var bogtrykker. Senere gennemrejste han landet i tre somre og udgav en skildring af forholdene på Island. Tolder og konsumtionsforvalter i Skagen 22. november 1779. Tolder i Mariager 13. februar 1788.
Kammersekretær 1777.

1788-1793
Rasmus Saxild (søn af degn Jens Olesen S. og Margrethe Rasmusdatter Schaarup), døbt 30. august 1750 i Fruering degnebolig, død 21. november 1809 i Skagen. Gift 27. oktober 1779 i Nibe med Anne Kirstine Hvistendahl Bentzen (datter af købmand Peder B. og Charlotte Amalie Als), døbt 17. oktober 1754 i Thisted, død 14. juni 1828 i Skagen.
Fyrinspektør i Skagen 17. juni 1779. Tillige tolder og konsumtionsforvalter i Skagen 1788, told- og konsumtionsinspektør 12. juni 1793.

* * * Toldkontrollører

1686-
Peder Nielsen
Visitør i Skagen 15. juni 1686.


KONSUMTIONSVÆSENET

* * * Konsumtionsforvaltere

1779
Holger Guldberg 
Tolder i Skagen 6. oktober 1774, tillige konsumtionsforvalter 1779. Tolder i Ribe 1. november 1779.

1779-1788
Olafúr Olavius
Tolder og konsumtionsforvalter i Skagen 22. november 1779. Tolder i Mariager 13. februar 1788.

1788-1793
Rasmus Saxild
Tolder og konsumtionsforvalter i Skagen 1788, told- og konsumtionsinspektør 12. juni 1793.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1793
Frantz Tach, født ca. 1748, død tidligst 1793. Gift ca. 1775 med Dorthea Juliane.
Student. Borger i Stege, hvor sønnen Augustinus blev født i 1776. Broderen Zacharias Tach var farver og kordegn i Stege i 1787.


PERIODEN 1793-1848

* * * Told- og konsumtionsinspektører

1793-1809
Rasmus Saxild
Tolder og konsumtionsforvalter i Skagen 1788, told- og konsumtionsinspektør 12. juni 1793.

1810-1818
Ulrich Adolph Trappaud (søn af oberstløjtnant Ulrich Adolph T. og Anna Charisius), døbt 21. august 1772 i Lydum sogn, død 8. september 1818 i Skagen. Gift ca. 1807 med Louise Christiane Fæster (datter af købmand, senere toldinspektør i Ringkøbing Jens Jørgen F. og Anne Cathrine Elkjær), født ca. 1780 i København, død 14. december 1835 i Ringkøbing.
Skibssekretær på fregatten Skt. Thomas 1798. Var senere bosat i Ringkøbing. Told- og konsumtionsinspektør i Skagen 9. maj 1810.

1818-1829
Johan Jørgen Hermansen, født 1761, død 14. oktober 1829 i Skagen. Gift med Birgitte Cathrine Greve, født ca. 1766, død 14. januar 1826 i Skagen.
Koffardikaptajn i København 1801. Månedsløjtnant. Konst. fyrinspektør på Anholt 1815-18. Told- og konsumtionsinspektør i Skagen 15. december 1818, afskediget 21. juli 1829.
D.M. 1809.

1829-1847
Eggert Gabriel Stockfleth (søn af stiftslandinspektør Eggert S. og Christiane Dorthea Graumann), født 2. september 1780 i Nødager sogn, død 13. april 1853 i Hals sogn. Gift 9. juni 1809 i Thisted med Dorthea Margrethe Mønster (datter af told- og konsumtionsinspektør Carl Christian M. og Christine Sophie Rosenquist), født 15. marts 1782 i Stubbekøbing, død 5. oktober 1862 i Hals sogn.
Student 1797, cand.jur. 1804. Sekondløjtnant i 2. jyske Infanteriregiments annekterede bataljoner 26. februar 1808, premierløjtnant 1. januar 1809, forsat til Norske Livregiments 3. annekterede bataljon som à la suite 28. oktober 1814, trådte atter i nummer 6. juni 1815, afskediget 10. oktober 1815. Tolder på Læsø 7. oktober 1815. Told- og konsumtionsinspektør i Skagen 28. november 1829, afskediget 24. november 1847. Tillige fyrinspektør 28. november 1829, afskediget 31. juli 1850.
Krigsråd. R. 1845.

* * * Told- og konsumtionskasserere

1793-1820
Jørgen Lemvigh (søn af sognepræst Hans Jørgen L. og Karen Jensdatter Rahbek), født 6. marts 1760 i Hemmet præstegård, død 6. august 1831 i Skagen. Gift med Else Kirstine Lund, født ca. 1765, død 16. marts 1851 i Køge.
Skriver på Københavns toldbod i tretten år. Konsumtionskontrollør i Hjørring 10. juli 1789. Told- og konsumtionskasserer i Skagen 12. juni 1793, afskediget 1. juli 1820.

1820-1837
Jacob Peter Lemvigh (søn af toldkasserer Jørgen L. og Else Kirstine Lund), døbt 1. april 1791 i Hjørring, død 7. juni 1851 i Køge. Ugift.
Premierløjtnant. Told- og konsumtionskasserer i Skagen 1. juli 1820. Konst. told- og konsumtionsinspektør i Svendborg 9. august 1831 – 15. maj 1832. Toldinspektør i Rønne 7. marts 1837. Told- og konsumtionsinspektør i Køge 21. september 1843, afskediget 20. maj 1851.
Krigsråd 1820.

1837-1848
Henrik Møller Schultz, født ca. 1796 i Flensborg, død 25. januar 1869. Gift 1822 i Frederikssund med Caroline Christiane Beck (datter af sognepræst Carl Christian B. og Cathrine Charlotte Hjersing), født 29. oktober 1802 på Carlslund, Ølst sogn.
Sekondløjtnant. Underkonsumtionsbetjent i Frederikssund 19. juli 1820. Told- og konsumtionskasserer i Skagen 12. juli 1837, told- og konsumtionsforvalter sst. 24. februar 1848. Toldforvalter i Faaborg 13. januar 1860.
Kammerråd 1837.


PERIODEN EFTER 1848

* * * Told- og konsumtionsforvaltere

1848-1860
Henrik Møller Schultz
Told- og konsumtionskasserer i Skagen 12. juli 1837, told- og konsumtionsforvalter sst. 24. februar 1848. Toldforvalter i Faaborg 13. januar 1860.

1860-1869
Frederik Walther (søn af sognepræst Jens Kragh W. og Jacobine Birgitte Bierfreund), født 7. januar 1810 i Vallekilde præstegård, død 16. maj 1879 i Ringkøbing. Gift 10. november 1846 i Damsholte med Julie Christine Pontoppidan (datter af sognepræst Børge P. og Mette Marie Jansen), født 25. december 1820 i Bogø præstegård, død 11. marts 1891 i Skanderborg (begr. i Ringkøbing).
Cand.philos. Overkontrollør Det kongelige Teater. Konst. inventarieinspektør ved Den kgl. civilliste. Toldforvalter i Skagen 15. juni 1860. Toldinspektør i Ringkøbing 22. september 1869.
Kammerjunker. R.


Litteratur: C. Klitgaard: Skagen Bys Historie. Skagen, 1928.

søndag den 11. januar 2015

Toldere i Ringkøbing

TOLDVÆSENET INDTIL 1794

* * * Toldere


1646-1661
Mogens Olufsen
Borgmester i Ringkøbing. Tillige tolder sst. 1. maj 1646, afskediget pga. skrøbelighed 1661.
Mogens Olufsen skænkede lysekronen til Ringkøbing kirke.

1661-1666
Herman Haage
Tolder samt konsumtions- og stempelpapirsforvalter i Ringkøbing 15. marts 1661

1666-1673
Niels Eskildsen, død 1673 i Ringkøbing. Gift.
Tolder i Ringkøbing 12. oktober 1666, kgl. konf. 2. juni 1670.

1673-1675
Mikkel Eskildsen, død 28. april 1689 i Ringkøbing. Gift med …che Jensdatter, død 27. april 1689 i Ringkøbing.
Kgl. taffeldækker. Tolder i Ringkøbing 20. oktober 1673, afskediget pga. en forseelse. Rasmus Andersen på Søgård (Holmsland klit) gik i forbøn for tolderen, men Mikkel Eskildsen fik ikke sit embede igen.

1675-1680
Svend Christensen Heboe, død 15. februar 1705. Gift med N.N., født ca. 1642, begr. 27. september 1725 i Lemvig.
Toldbetjent i Ringkøbing 20. januar 1670, tolder sst. 12. juni 1675. Vejer og måler 13. december 1692.

1680
Hans Dillenborg
Tolder i Ringkøbing 18. september 1680. Tiltrådte muligvis ikke.

1680-1681
Søren Willumsen, død ultimo december 1681 i Ringkøbing. Gift med Karen.
Borgmester i Lund, men forlod byen under den skånske krig og opholdt sig i nogle år i København. Tolder i Ringkøbing 18. september 1680. Ved kgl. resol. 27. august 1679 var han blevet bevilget skattefrihed i tyve år, hvilket blev bekræftet for enken 22. august 1683. Enken fik 2. januar 1682 tilladelse til at opsætte mandens begravelse og til at bisætte ham om aftenen. Enken fik bevilget et halvt nådsensår 27. februar 1683.
Willumsen døde efter et slagsmål med nogle personer, der ikke ville tillade ham at fortolde deres varer. De tildelte ham flere slag, og et par uger efter døde han. Han efterlod sin enke uden midler, men kongen købte hendes hus for 400 rdl. og indrettede det til byens toldbod.

1682-1689
Johan Mache, død tidligst 1693. Gift med Pernille, født ca. 1647, begr. 5. januar 1687 i Ringkøbing.
Tolder i Ringkøbing 14. januar 1682. Han mistede embedet, da tolden blev bortforpagtet i 1690.

1690-1695
Bortforpagtet til en ukendt mand

1696-1699
Elias Lauritsen, død 23. januar 1699. Gift 15. juni 1692 i Ringkøbing med Ide Sophie Rasmusdatter (datter af amtsskriver Rasmus Andersen og Dorthea Lauritsdatter), døbt 28. juli 1667 på Vadskærgård, Tørring sogn, død 9. april 1734 i Ringkøbing (gift 2. gang med ejer af Søgård Mogens Henriksen Wendelboe, død 1709).
Tolder i Ringkøbing 1. januar 1696. Hans søn, der antog navnet Winther, blev sognepræst i Ejsing. I 1698 købte han på statens vegne en ny toldbod i Ringkøbing for 105 rdl.

1699-1706
Jørgen Sørensen Jelling (søn af sognepræst Søren Jørgensen Jelling og Maren Hansdatter Svane), født i Jelling præstegård, død tidligst 1710. Gift med Elisabeth Storch.
Tolder i Ringkøbing 31. januar 1699, kgl. konf. 19. december 1699. Toldforpagter 25. marts 1701 for treåret 1701-03. Han forpagtede også tolden det næste treår, men blev afskediget i slutningen af 1706. Den 19. april 1707 ansøgte han om det ledige kontrollørembede, men forgæves. Og det gik heller ikke, da han den 4. november 1709 ansøgte om sit tidligere tolderembede. Medforpagter af konsumtionen 1710-12. Tobaksforpagter 1710.
Jelling var en velhavende mand, der i 1710 beboede sin egen gård i Ringkøbing.

1707-1731
Didrik Mouritsen Krey (søn af ankersmed Mourits Didriksen K. og Mette Jansdatter), født 4. december 1670 i København, død 29. marts 1731 i Ringkøbing. Gift 16. marts 1700 i Alslev kirke med Mette Cathrine Rasch (datter af regimentsskriver Andreas Hansen R. og Johanne Lauritsdatter), født ca. 1682, død 23. december 1733 i Ringkøbing.
Kgl. lakaj. Toldbetjent og visitør Varde 18. februar 1696. Toldinspektør i Aarhus og Ribe stifter 22. februar 1701, men mistede allerede denne stilling, da toldinspektionen for hele Danmark blev bortforpagtet til de to franskmænd Pierre Peaumeau og Paul Choppis. I de følgende år søgte han en række ledige embeder overalt i landet, men forgæves. Tillige toldforpagter i Ringkøbing i 1707-09 (kgl. resol. 7. december 1706). Tolder i Ringkøbing 20. januar 1710, kgl. bestalling 21. januar 1724. Selvom han således i 1710 udnævntes til tolder i Ringkøbing, beholdt han dog kontrollørembedet i Hjerting. Dette forhold fremgår med al tydelighed ved udnævnelsen af hans efterfølger i Hjerting.
I 1710 beboede Krey sin egen gård i Ringkøbing. Ti år senere ansøgte han om at få en rangtitel og angav i den forbindelse at han var født i samme time som majestæten. Krey var imidlertid født i december 1670 og kong Frederik IV først i oktober 1671.

1731-1755
Poul Søltoft, begr. 6. april 1762 i Ringkøbing. Gift 1. gang med N.N., begr. 15. marts 1737 i Ringkøbing. Gift 2. gang 1757 med Agnete Jensdatter Lyngbye, begr. 24. april 1793 i Ringkøbing (gift 2.gang 1763 med toldkontrollør Jens Dørcker, se nedenfor).
Overskibsskriver i flåden ca. 1711, skriver på søbatteriet Trekroner ca. 1724. Tolder i Ringkøbing 16. maj 1731, afskediget 28. april 1760.
Kammerråd 1760.

1755-1760
Henrik Molrath Richter
Toldforpagter i Ringkøbing

1761-1772
Nicolaj Nomanni, født ca. 1729, begr. 27. januar 1790 i Ebeltoft. Gift juli 1760 på Ledreborg med Cathrine Elisabeth Schou, født ca. 1736, død 9. december 1801 i Ebeltoft.
Tolder ved øksne- og hestetolden og kgl. kontrollør imod toldforpagteren i Ringkøbing 28. april 1760, fortsatte som tolder sst. ved forpagtningens ophør ved årsskiftet 1760/61. Tolder i Svendborg 12. november 1772, afskediget 1785. Bosat i Ebeltoft senest 1787.

1772-1782
Frederik Christian Carl Krag (søn af højesteretsadvokat Svend K. og Regitze Sophie Grubbe), født 1728 i København, død 1808 (?). Ugift (?)
Løjtnant ved Nordre jyske nationale regiment, men blev afskediget senest 1763 pga. svigtende helbred. Kontrollør i Bogense 1770. Tolder i Ringkøbing 26. november 1772, afskediget pga. ulovlige opkrævninger og for ikke at passe sit embede 26. september 1782.
Er han identisk med den 72-årige Christian Krag, der levede af almisser i København i 1801?

1782-1794
Jørgen Frederik Voigt (søn af slotsforvalter og gartner Nicolaj V. og Christiane Westerholt), døbt 24. juli 1748 på Frederiksberg, død 30. januar 1806 i Varde (Nikolaj). Gift 1. gang med Elisabeth Marie, født ca. 1749, begr. 15. august 1787 i Ringkøbing. Gift 2. gang 9. juli 1788 i Ringkøbing med Else Cathrine Horslund (datter af købmand Søren Lauritsen H. og Kirstine Frisenberg), døbt 15. oktober 1769 i Viborg (Sortebrødre).
Student. Volontør i Generaltoldkammerets jyske konsumtionskontor. Tolder i Ringkøbing 6. september 1782, tillige konsumtionsforvalter 22. juni 1785. Told- og konsumtionskasserer sst. 30. april 1794, afskediget pga. svaghed 24. januar 1798. Familien flyttede herpå til Varde.

* * * Toldkontrollører

1670-1675
Svend Christensen Heboe, død 15. februar 1705. Gift med N.N., født ca. 1642, begr. 27. september 1725 i Lemvig.
Toldbetjent i Ringkøbing 20. januar 1670, tolder sst. 12. juni 1675. Vejer og måler sst. 13. december 1692.

1675-1679
Dines Lauritsen Lerche
Toldbetjent i Ringkøbing 27. april 1675. Tolder i Nyborg 14. juni 1679.

1696-1707
Hans Brygmann, død ca. 1707 i Ringkøbing.
Toldbetjent i Hjerting 1680. Toldbetjent og visitør i Ringkøbing 1. januar 1696, kgl. konf. 12. december 1699.
Enken ejede i 1710 en gård i Ringkøbing, der var beboet af kontrollør Buch.

1707-1721
Peder Ibsen Buch, død 23. oktober 1721 i Ringkøbing. Gift med Anne Marie Lauritsdatter Weyle, død efter 1717.
Tjente hos stiftamtmand Wind, generalløjtnant Rosenkrantz og kammerherre Eichstedt. Toldbetjent og visitør i Ringkøbing 9. april 1707.

1721-1755
Eskild Mikkelsen Rude, begr. 3. august 1759 i Ringkøbing. Gift 1723 (kgl. bev. 16. juli) med Johanne Sørensdatter Bregenberg.
Livré hos prinsesse Sophie Hedevig i 17 år. Kontrollør i Ringkøbing 24. november 1721, kontrollør ved øksne- og hestetolden sst. 1756. Tillige vejer og måler 30. august 1728. Rådmand 1739.

1756-1760
Poul Søltoft
Tolder i Ringkøbing 16. maj 1731, kgl. kontrollør imod toldforpagteren sst., afskediget 28. april 1760.

1760
Nicolaj Nomanni
Tolder ved øksne- og hestetolden og kgl. kontrollør imod toldforpagteren i Ringkøbing 28. april 1760, fortsatte som tolder ved forpagtningens ophør ved årsskiftet 1760/61.

1761-1780
Jens Dørcker, født ca. 1718, død 10. februar 1781 i Ringkøbing. Gift 2. juni 1763 i Ringkøbing med Agnete Marie Lyngbye, født ca. 1735, begr. 24. april 1793 i Ringkøbing (gift 1. gang 1757 med tolder Poul Søltoft, se ovenfor).
Løjtnant ved fodfolket. Kontrollør i Ringkøbing og ved øksne- og hestetolden 15. september 1759, fortsatte som toldkontrollør ved forpagtningens ophør ved årsskiftet 1760/61, afskediget 22. juni 1780. Tillige vejer og måler sst. 12. oktober 1759.
Kammerråd 1763.

1781-1788
Ulrich Christensen Friis (søn af degn Christen Andersen F.), døbt 14. april 1749 i Sønder Omme degnebolig, begr. 20. april 1791 i Ringkøbing. Gift 6. maj 1774 i Randers med Karen Elisabeth Kopp, født ca. 1743.
Købmand i Ringkøbing senest 1774. Kontrollør og visitør i Ringkøbing samt ved øksne- og hestetolden 22. juni 1780, afskediget 19. september 1788.

1788-1794
Hans Peter Nissen, født ca. 1755, begr. 30. april 1795 i Ringkøbing. Gift med Anne Christiane Jensdatter, født ca. 1752, død tidligst 1801.
Handelskontorist i fire år. Konsumtionskontrollør i Varde 28. juni 1785. Kontrollør og toldbetjent i Ringkøbing 19. september 1788, overtold- og konsumtionsbetjent sst. 30. april 1794.


ØKSNE- OG HESTETOLDEN 1756-1760

* * * Toldere ved øksne- og hestetolden

1756-1760
Poul Søltoft
Tolder i Ringkøbing 16. maj 1731, kgl. kontrollør imod toldforpagteren sst., afskediget 28. april 1760.

1760
Nicolaj Nomanni
Tolder ved øksne- og hestetolden og kgl. kontrollør imod toldforpagteren i Ringkøbing 28. april 1760, fortsatte som tolder ved forpagtningens ophør ved årsskiftet 1760/61.

* * * Kontrollører ved øksne- og hestetolden

1756-1759
Eskild Rude
Kontrollør i Ringkøbing 24. november 1721, kontrollør ved øksne- og hestetolden sst. 1756.

1759-1760
Jens Dørcker
Kontrollør i Ringkøbing og ved øksne- og hestetolden 15. september 1759, fortsatte som toldkontrollør ved forpagtningens ophør i 1761, afskediget 22. juni 1780.


KONSUMTIONSVÆSENET 1779-1794

* * * Konsumtionsforvaltere

1779-1785
Johan Caspar Laurentius Müllertz, født ca. 1737, død 8. september 1821 i Ringkøbing. Ugift.
Kommandersergent. Konsumtionsforvalter i Ringkøbing 20. august 1778, afskediget med pension 22. juni 1785. Levede siden som pensionist i Ringkøbing.

1785-1794
Jørgen Frederik Voigt
Tolder i Ringkøbing 6. september 1782, tillige konsumtionsforvalter 22. juni 1785. Told- og konsumtionskasserer sst. 30. april 1794, afskediget pga. svaghed 24. januar 1798.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1780
Peter Nicolaj Køhler, begr. 15. januar 1780 i Ringkøbing. Gift med Peternille, født ca. 1727, død tidligst 1787.
Var i Asiatisk Kompagnis tjeneste i tolv år og gjorde mange rejser til Kina. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Ringkøbing 23. juli 1778. Hans enke boede hos sadelmager Peder Friis i Ringkøbing i 1787.

1780-1788
Christen Foght (søn af Lars F. og Pernille Rudolphsdatter), døbt 21. juni 1747 i København, død 26. august 1801 i Hjerting, Guldager sogn. Gift 28. februar 1781 i Ringkøbing kirke med Marie Kirstine Kiborg (datter af Johan Christian K. og Sidsel Cathrine Poulsdatter), døbt 23. juli 1757 i København, død 19. juni 1802 i Varde (Jacobi).
Kommandersergent i ni år. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Ringkøbing 31. januar 1780. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Varde 26. september 1788, overtold- og konsumtionsbetjent sst. 30. april 1794, toldkasserer i Hjerting 9. september 1795.

1788-1794
Hans Peter Nissen
Kontrollør og toldbetjent i Ringkøbing 19. september 1788, overtold- og konsumtionsbetjent sst. 30. april 1794.


PERIODEN 1794-1851

* * * Told- og konsumtionsinspektører

1794-1797
Jacob Alsbach (søn af sognepræst Laurits Jacobsen Alsbach og Kirstine Hansdatter Egede), døbt 17. marts 1745 i Vardal præstegård, Vardal prestegjeld, Oppland fylke, Norge, begr. 22. september 1800 i Rudkøbing. Gift 19. september 1794 i Ringkøbing med Louise Brockdorff (datter af ritmester Christian Ehrenreich von B. og enriette Kirstine von Pultz), født 6. november 1777 i Stadil, Stadil sogn, død 29. april 1848 i Vantinge sogn.
Tolder i Foldingbro 1. juni 1791. Told- og konsumtionsinspektør i Ringkøbing 30. april 1794. Toldinspektør i Rudkøbing 1. marts 1797.

1797-1803
Hans Jørgensen, født 1744, død 5. april 1803 i Ringkøbing. Gift ca. 1768 med Johanne Elisabeth Busch, født ca. 1740 død 13. januar 1809 i Holstebro.
Toldbetjent i København. Konsumtionsinspektør i Rudkøbing 27. september 1786, told- og konsumtionsinspektør sst. 3. juli 1793. Told- og konsumtionsinspektør i Ringkøbing 1. marts 1797.

1803-1806
Peter Øllgaard (søn af købmand og skibsreder Christen Pedersen Ø. Og Maren Pedersdatter), døbt 5. januar 1766 i Ribe (Catharinæ), død 3. juni 1806 i Ringkøbing. Gift 2. maj 1798 i Vejle med Wilhelmine Frederikke Winther (datter af kapellan, senere sognepræst Peder Christiansen W. og Anna Halling), født 14. juli 1769 i Vejle, død 22. december 1837 i Lemvig.
Skriverkarl hos stiftamtmændene Urne og Hellfried i Ribe i ti år. Exam.jur. 30. januar 1793. Told- og konsumtionskasserer i Vejle 10. januar 1798. Told- og konsumtionsinspektør i Ringkøbing 1. juni 1803.

1806-1823
Jens Jørgen Fæster (søn af kaptajn og kinafarer Henrik F.), døbt 2. september 1747 i København (Frelsers), død 29. juli 1825 i Ringkøbing. Gift 1. gang ca. 1770 med Anne Cathrine Sørensdatter Elkjær (datter af undergraver Søren Hansen E. og Kirstine Andersdatter Lie), døbt 16. juli 1750 i København (Skt. Nikolaj), død 17. november 1813 i Ringkøbing. Gift 2. gang 25. marts 1814 i Ringkøbing kirke med Anne Kolbye (datter af købmand Bertel K. og Obel Cathrine Mørch), født 29. april 1784 i Ringkøbing, død 3. maj 1859 i Ringkøbing (hun gift 2. gang med postmester Thomas Iversen Koed, 1770-1846).
Bosat i Frederikssund i 1770’erne. Købmand i København ca. 1780. Konsumtionskontrollør i Skælskør 1790, strandtoldbetjent i Karrebæksminde (under Næstved toldsted) 23. marts 1791. Konsumtionskasserer i Varde 20. marts 1805. [Told- og] konsumtionsinspektør i Ringkøbing 5. september 1806, suspenderet 4. november 1820, fradømt 24. juni 1823. Fæster donerede et stort pengebeløb til byens skolevæsen i 1817. Suspensionen i 1820 skyldtes, at Fæster havde tilladt nogle personer at drive ulovligt brændevinsbrænderi på landet.
Kammerråd 1813.

1823-1837
Lars Lassen, født 1785 i København, død 16. april 1851. Gift med Kirstine Elisabeth Cathrine Møller, født 1785 i Næstved, død 17. november 1843.
Student 1801. Kopist i Generaltoldkammerets københavnske told- og konsumtionskontor 18. juni 1808, fuldmægtig 6. juli 1813. Told- og konsumtionsinspektør i Ringkøbing 14. oktober 1823. Told- og konsumtionsinspektør i Helsingør 29. juli 1837.
Kammerråd 1824. Justitsråd 1840. R. 1847.

1837-1851
Wilhelm Marcus Julius baron Güldencrone (søn af major Wilhelm baron G. og Juliane Marie Høegh-Guldberg), født 13. november 1799 i Schleswig, død 3. januar 1852 i Aarhus (Domsogn). Gift 12. november 1830 i Mårslet med Theone Caroline von Hoff (datter af landsdommer Henrik Muhle von H. og Anne Marie Wodschou), født 15. januar 1806 i Kiel, død 26. november 1797 i Aarhus.
Ritmester. Told- og konsumtionsinspektør i Ringkøbing 24. oktober 1837, afskediget 20. maj 1851. Han døde under et besøg i Præstholm, Gosmer sogn.
Kammerjunker.

* * * Told- og konsumtionskasserere

1794-1798
Jørgen Frederik Voigt
Tolder i Ringkøbing 6. september 1782, tillige konsumtionsforvalter 22. juni 1785. Told- og konsumtionskasserer sst. 30. april 1794, afskediget pga. svaghed 24. januar 1798.

1798-1818
Frands Bernth (søn af rektor, professor Johan Ludvig B. og Anne Margrethe Thestrup), født 22. december 1764 på Herlufsholm, død 26. januar 1818 i Ringkøbing. Gift 31. maj 1799 på Frederiksberg med Regine Cathrine Marie Brenner (datter af slotsforvalter Joseph B.), født 1769 på Charlottenborg (?), død 24. februar 1837 i Ringkøbing.
Student 1783. Volontør i Generaltoldkammeret, kopist i kammerets sjællandske og lollandske told- og konsumtionskontor 11. januar 1792. Told- og konsumtionskasserer i Ringkøbing 31. januar 1798.

1818-1825
Hans Christian Frørup von Krogh (søn af generalmajor Søren de Fine von K. og Cathrine Nicolava Frørup), født 11. maj 1775 på Hoggenvik, Vikedal prestegjeld, Rogaland fylke, Norge, død 11. august 1825 i Ringkøbing. Gift 14. juli 1801 i København (Garnisons) med Cathrine Marie Hjorth, født 3. november 1777, død 16. januar 1837 i Ringkøbing.
Fænrik ved Sjællandske Regiment 1797, sekondløjtnant 1803, premierløjtnant ved Danske Livregiment 1804, afsked 1818. Told- og konsumtionskasserer i Ringkøbing 10. marts 1818. Omkom ved drukning.
Karakt. kaptajn 1818.

1825-1844
Didrik Wilhelm von Lewetzow (søn af amtmand Hans Christoffer Didrik Victor L. og Martha Tillisch), født 29. januar 1786 på Bessestad, Island, død 6. september 1849. Gift 13. juli 1818 med Edle Wilhelmine Fog (datter af sognepræst, mag. Søren Sørensen F. og Riborg Dorthea Tybring), født 7. juli 1793 i Idestrup præstegård.
Fænrik ved Slesvigske Infanteriregiment, sekondløjtnant 1804, premierløjtnant 1809, afskediget 1816. Told- og konsumtionskasserer i Ringkøbing 15. november 1825. Told- og konsumtionskasserer i Aarhus 28. maj 1844.
Kammerjunker 1813. Kammerherre 1846.

1844-1851
Niels Christoffer Poulsen (søn af gårdmand Poul Nielsen og Birthe Jacobsdatter), døbt 1. marts 1789 i Sjelle, Sjelle sogn, Aarhus amt, død 16. september 1865 i Holbæk. Gift med Karen Rasmusdatter (datter af gårdmand Rasmus Nielsen og Sidsel Jensdatter), døbt 27. januar 1793 i Oustrup, Røgen sogn, Skanderborg amt.
Toldfuldmægtig i Aarhus 1811, konst. told- og konsumtionskasserer sst. 4. august 1833 (kun kortvarigt). Told- og konsumtionskasserer i Ringkøbing 23. august 1844. Toldkasserer i Holbæk 20. maj 1851. Ejer af Framlevgård 1822.
Kammerråd 1854. R. 1865

* * * Toldkontrollører

1794-1795
Hans Peter Nissen
Kontrollør og toldbetjent i Ringkøbing 19. september 1788, overtold- og konsumtionsbetjent sst. 30. april 1794.

1795-1820
Christen Stockfleth Seeberg, født ca. 1759, død 20. maj 1820 i Ringkøbing. Gift 1. gang 10. april 1788 i Mariager kirke med Ide Sophie Just (datter af prokurator Nicolaj Nissen J. og Johanne Schebye), døbt 28. november 1767 i Næstved (Skt. Peders). (Ægteskabet opløst 1799, hun gift 2. gang 1809 med prokurator Otto Frederik Kralund, 1783-1844, men atter skilt). Gift 2. gang 3. november 1810 i Sønder Nissum kirke med Mette Cathrine Fuglsang (datter af herredsfoged Johan F. og Marie Kirstine Raben), født 3. december 179 i Ringkøbing.
Vagtmester ved Husarregimentet. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Hobro 2. august 1786. Overtold- og konsumtionsbetjent i Ringkøbing 27. maj 1795.
Prædikat af kontrollør

1820-1829
Christian Frederik Schubert (søn af fourer Carl Gottlob S. og Johanne Marie Holst), døbt 24. januar 1779 i Skanderborg, død 26. oktober 1829 i Ringkøbing. Gift 19. maj 1802 i Fredericia (Trinitatis) med Marie Teubner (datter af møller Jacob Frederik T. og Johanne Pedersdatter), døbt 23. august 1780 i Skibdræt mølle, Sønder Vilstrup sogn, Vejle amt, død 30. juni 1867 i Ringkøbing.
Fourer i Fredericia. Premierløjtnant, bosat i Ringkøbing fra senest 1815. Told- og konsumtionsoverbetjent i Ringkøbing 26. august 1820.

1830-1851
Jørgen Saabye (søn af sognepræst Hans Egede S. og Vibeke Margrethe Thye), født 1. september 1782 i Vålse præstegård, Maribo amt, død 14. april 1865 i Ringkøbing. Gift 16. marts 1810 i Hagested med Magdalene Søeborg (datter af sognepræst Peter S. og Inger Magdalene Barbare Rørbye), født 28. oktober 1786 i Hagested præstegård, Holbæk amt. Ægteskabet opløst senest 1845.
Proprietær på Falkerslevgård på Falster. Strandkontrollør på Langeland 17. november 1821. Told- og konsumtionsoverbetjent i Ringkøbing 11. maj 1830, toldkontrollør 22. maj 1845, afskediget 20. maj 1851.


PERIODEN EFTER 1851

* * * Toldinspektører

1851-1854
Jacob Sletting (søn af mønsterskriver Ebbe Jacob S. og Christiane Jansen), født 16. maj 1808 i København (Holmens), død 26. september 1858 i Nakskov. Gift 16. maj 1845 i København Vor Frue kirke med Eleonore Sophie Starinsky (datter af regimentskirurg Samuel S. og Johanne Justine Brøndlund), født 20. juni 1826 i Næstved (Peders), død 23. august 1893.
Student 1825, cand.jur. 1833. Kaptajn i Kongens livkorps. Konst. konsumtionsforvalter i Skanderborg 18. juli 1844, fast ansat 3. januar 1849. Toldinspektør Ringkøbing 20. maj 1851. Toldforvalter Nakskov 1. juli 1854.
Kaptajn.

1854-1866
Peter Erik Olavius Heinsvig (søn af kgl. skuespiller Peter H. og Anne Marie Büchling), født 18. november 1803 i København, død 21. december 1866 i Ringkøbing. Gift med Ida Sophie Margrethe Mathilde Benner, født ca. 1811 i København, død 12. marts 1874.
Kopist i Generaltoldkammerets danske fag 23. september 1834. Told- og konsumtionskasserer i Bogense 25. februar 1845, afskediget 20. maj 1851. Fungerende toldforvalter i Nakskov. Toldinspektør i Ringkøbing 24. juli 1854.

* * * Toldoppebørselskontrollører

1851-1854
Frederik Poulsen (søn af husmand Poul Jørgensen og Maren Larsdatter), døbt 31. januar 1796 i Bro, Brenderup sogn, Odense amt, død 13. november 1867 i Svendborg (Frue). Gift 31. december 1820 i Middelfart med Karen Wichmand Bang (datter af gårdejer Henrik Jørgensen B. og Charlotte Sophie Kruckau), døbt 22. september 1783 på Tårupgård, Taulov sogn, Vejle amt, død 25. november 1863 i Svendborg (Frue).
Exam.jur. 1814. Toldbetjent i Middelfart. Konst. overtoldbetjent i Skive 28. april 1838, toldkontrollør sst. 22. maj 1845. Tillige forligelseskommissær sst. 3. juni 1848. Toldoppebørselskontrollør i Ringkøbing 20. maj 1851. Toldkontrollør i Svendborg 2. september 1854.

1854-1869
Christian Wilhelm Bülow (søn af proprietær, etatsråd Adam Diedrich B. og Anne Tommerup), født 17. marts 1803 på Tøjstrup, Ryslinge sogn, Svendborg amt, død 3. juli 1892 i København (Matthæus). Ugift.
Exam.jur. 1828. Toldbetjent og visitør ved told- og konsumtionsvæsenet i København 22. august 1838, senere toldassistent sst. Toldoppebørselskontrollør i Ringkøbing 12. december 1854. Toldforvalter i Bogense 24. maj 1869, afskediget 17. marts 1876.
R. 1876.