fredag den 29. november 2013

Toldere i Horsens

* * * Toldere

1656-1664
Oluf Hansen Svane (søn af borgmester Hans Olufsen Riber og Anne Hansdatter Svane), født i Horsens, død 1664 i Horsens. Gift 1. gang med Elisabeth von Baden, død senest 1651. Gift 2. gang med Elise Eliasdatter Eisenberg (datter af provst Elias Eliasen E. og Anne Jensdatter), født i Besser præstegård, død 1686 i Horsens.
Købmand, vinhandler og skibsreder i Horsens. Borgmester i Horsens 1629, tillige tolder 1656.

1664-1679
Christoffer Pedersen, død 28. december 1679 i Horsens. Gift med Bodil Hansdatter.
Tolder i Horsens 13. juli 1664, konf. 1. maj 1670. Tillige hospitalsforstander sst. 12. juli 1664, rådmand sst. 1670.

1680-1705
Christian Nielsen Toldorph, født ca. 1649, død 3. maj 1705 i Horsens. Gift med Ellen Clemensdatter Ussing, født ca. 1671, død 13. februar 1697 i Horsens. Gift 2. gang med Anne Ovesdatter Pilgaard.
Lakaj 19. august 1672, hoffourer 15. januar 1676. Tolder i Horsens 9. januar 1680, konf. 1. januar 1696. Tillige hospitalsforstander sst. 12. januar 1680.

1705-1707
Jacob Pedersen Skanderup, begr. 25. maj 1734 i Dalager, Borris sogn. Gift med Anne Margrethe Boldewin, død 23. juli 1737 i Dalager, Borris sogn.
Tjente hos amtmand Schack, Skanderborg og etatsråd Rosenkrantz. Tolder i Horsens 21. juli 1705. Den 12. juni 1707 meddelte han, at han kort forinden havde mistet sit embede i Horsens. Herredsfoged i Bølling herred 20. april 1709, tillige byfoged i Ringkøbing 14. august 1715.

1707 (?)-1716
Peder Rasmussen Helles (søn af købmand Rasmus Christensen H. og Mette Pedersdatter Winde), født i Ebeltoft, død 18. september 1716 i Horsens. Gift 29. april 1715 i Horsens Vor Frelser kirke med Margrethe Voigt, død tidligst 1741 (gift 2. gang 1737 med konsumtionsforpagter i Holstebro Rasmus Henriksen Overgaard, død 1737).
Fuldmægtig på Aarhus amtstue og forvalter på Marselisborg. Tolder i Horsens senest 1711.

1716-1733
Johan Philip Kyhn, død tidligst 1733. Gift med Sophie Charlotte Chevery (datter af kaptajn C.), født ca. 1686, begr. 4. juli 1731 i Horsens.
Tolder i Horsens 30. november 1716. Hans hustru tilhørte den reformerte menighed og var søster til ridefoged Carl Ulrich Chevery på Tyrrestrup.

1733-1773
Peter Christian Henneberg, født ca. 1699, død 4. juli 1773 i Horsens. Gift 29. juni 1734 i Horsens Vor Frelser kirke med Anne Pedersdatter Windtmølle, begr. 17. marts 1747 i Horsens.
Tolder i Horsens 16. oktober 1733, kontrollør imod toldforpagterne sst. 27. januar 1750.

1773-1781
Jørgen Kofoed, født ca. 1715, begr. 26. maj 1792 i Horsens. Gift med N.N., født ca. 1713, begr. 15. januar 1779 i Horsens.
Tolder i Stubbekøbing 8. november 1762. Tolder i Horsens 22. juli 1773, afskediget 3. oktober 1781. Stiftede et legat til fordel for den lærde skole og spindeskolen i Horsens i 1792.

1781-1791
Ludvig Holberg (Windersleff) (søn af ridefoged Lars W. og Birgitte Kirstine Jørgensdatter Loos), døbt 13. marts 1748 på Brorupgård, Slagelse Skt. Mikkels landsogn, død 1. maj 1824 i Aarhus (Domsogn). Gift 1775 i København Skt. Nikolaj kirke (kopulationsgebyr 23. november) med Christine Strøm, født ca. 1750, død 23. februar 1809 i Randers.
Student 1767 (privat), exam.jur. 1777. Skuespiller ved Det kongelige Teater, debuterede som Valerius i Molières ”Mændenes skole” i 1772 og spillede sidste gang i marts 1778. Stempler og forseglingsbetjent i Bergen 13. april 1778, afskediget 20. april 1781, tillige regnskabsfører ved konsumtionen 11. juni 1788. Tolder i Horsens 3. oktober 1781, told- og konsumtionskasserer sst. 26. oktober 1791. Toldkasserer i Randers 24. februar 1796, afskediget 22. maj 1809.
Tolderen anvendte aldrig sit fædrene navn Windersleff, men kaldte sig kun Ludvig Holberg, hvem han i øvrigt også var opkaldt efter, idet faderen var ridefoged på Brorupgård, der var ejet af baron Ludvig Holberg.
Kancelliråd 1806. Justitsråd 1809.


* * * Toldkontrollører

1670-1695 (?)
Jonas Svendsen Halmstad, begr. 6. december 1719 i Horsens. Gift 1. gang med Lisbeth Bendtsdatter. Gift 2. gang med Anne Pedersdatter Bering, født i Øster Snede præstegård, begr. 23. december 1719 i Horsens (gift 1. gang med Henrik Popp).
Toldbetjent og visitør i Horsens 28. juli 1670. Han var far til den dansk-russiske opdagelsesrejsende Vitus Bering (1681-1741).

1696-1719
Ernst Olufsen Svane (søn af borgmester og tolder Oluf Hansen S. og Elise Eisenberg), født 1654 i Horsens, død 1. maj 1719 i Horsens. Gift 1694 med Mette Knudsdatter Morsleth (datter af sognepræst Knud Larsen M. og Kirstine Arcanius), født ca. 1676 i Seest præstegård, død tidligst 1755.
Toldbetjent og visitør i Horsens 1. januar 1696. Ejer af Vorsøgård, som han solgte til sin bror Ole Svane. Ejer af Stoubygård 1700.

1719-1745
Johan Mathias Huulbeck, begr. 3. december 1745 i Horsens. Gift 20. februar 1720 i Horsens Vor Frelser kirke med Barbara Pedersdatter Høg (datter af købmand Peder Jørgensen F. og Gertrud Nielsdatter Munk), døbt 1. marts 1699 i Horsens, begr. 8. oktober 1760 i Horsens.
Tjente i Rentekammerets søndenfjeldske kontor i otte år. Toldbetjent og visitør i Horsens 22. maj 1719. Tillige rådmand sst. 3. februar 1741. Hans hustru var opkaldt efter faderens første hustru Barbara Nielsdatter Høg. Huulbeck var svigerfar til strømtoldinspektør Søren Hansen i Fredericia.

1745-1766
Jens Bircherod Duche (søn af regimentsskriver Jens Hansen D. og Kirstine Dorthea Jensdatter Bircherod), født ca. 1702, død 30. december 1765 i Horsens. Gift 14. marts 1731 i Lumby kirke med Marthe Nielsdatter (datter af … Niels Knudsen), døbt 20. marts 1712 i Stige, Lumby sogn, begr. 7. december 1779 i Horsens.
Styrmand på kongens skib (1731). Løjtnant ved Fladstrands frikompagni. Kontrollør i Horsens 21. december 1745, afskediget 27. januar 1750. Kontrollør i Ebeltoft 24. marts 1750, men afskediget med ret til at nyde sin pension som kontrollør i Horsens 21. september 1750.

1766-1791
Niels Bircherod Duche (søn af løjtnant Jens Bircherod D. og Marthe Nielsdatter), døbt 30. januar 1746 i Fladstrand, død 16. juli 1806 i Aarhus (Domsogn). Gift 1. gang 10. juli 1767 i Horsens Vor Frelser kirke med Anne Cathrine Gjessing (datter af købmand Hans Andersen G. og Bodil Rasmusdatter), døbt 27. juni 1745 i Horsens, begr. 7. juli 1780 i Horsens. Gift 2. gang 27. oktober 1780 i Horsens Vor Frelser kirke med Johanne Marie Mathiasdatter, født ca. 1758, begr. 8. april 1796 i Horsens. Gift 3. gang 13. august 1796 i Hatting kirke med Christine Mathfeldt (datter af købmand Herman Wilhelm M. og Marie Elisabeth Gjeding), døbt 29. april 1757 i Fredericia (Trinitatis), død 27. august 1825 i Kærbølling, Bredsten sogn (gift 1. gang 1792 med sognepræst i Løsning Andreas Christoffer Bildsøe, 1760-1793).
Kontrollør og toldbetjent i Horsens 28. januar 1766, afskediget 26. oktober 1791. Han var mistænkt for at drive handel og frygtede at blive afskediget. Han drev vitterligt købmandshandel, men i sønnens navn. Konsumtionskasserer i Viborg 26. oktober 1791, men tiltrådte ikke og blev afskediget med 50 rdl. pension 25. januar 1792. Købmand, kornhandler og brændevinsbrænder i Horsens 1797, men opgav forretningerne og flyttede til Fredericia i 1804 og kort efter til Aarhus.


* * * Konsumtionsforvaltere

1779-1788
Hans Christian Barfoed, født ca. 1731, begr. 13. maj 1788 i Horsens. Gift 4. november 1778 i Horsens Vor Frelser kirke med Sidsel Flensborg (datter af byfoged Andreas F. og Anne Cathrine Steffensdatter), døbt 1. januar 1758 i Horsens, død 27. maj 1821 i Dons, Almind sogn.
Konsumtionsadministrator i Horsens 22. juli 1776, konsumtionsforvalter sst. 11. juni 1778.

1788-1791
Janus Frydensberg (søn af købmand og borgmester Christian F. og Anne Cathrine Mouritsdatter), døbt 19. marts 1734 i Horsens, død 27. april 1801 i Horsens. Gift 13. november 1761 i Horsens Vor Frelser kirke med Bodil Cathrine Zimmermann (datter af bogbindermester Andreas Z. og Elisabeth Pedersdatter), døbt 2. oktober 1740 i Horsens, begr. 3. januar 1803 i Horsens.
Købmand, boghandler og bogbindermester i Horsens 1761. Rådmand sst. 1770. Konsumtionskontrollør og betjent i Horsens 2. april 1781, konsumtionsinspektør sst. 11. juni 1788, toldinspektør sst. 26. oktober 1791, told- og konsumtionskasserer sst. 24. februar 1796. Han ejede en gård i Søndergade.


* * * Konsumtionskontrollører

1779-1781
Ove Andersen Kragh (søn af sognepræst Anders Jensen K. og Hedevig Ovesdatter Guldberg), døbt 15. oktober 1737 i Lundum præstegård, begr. 6. marts 1781 i Horsens. Gift 30. juni 1766 i Sønder Vissing kirke med Mette Jensdatter Møller (datter af møller Jens Peitersen og Nicoline Nielsdatter), født ca. 1739 i Urup mølle, Østbirk sogn, begr. 2. august 1791 i Horsens.
Student. Møller i Stouenberg mølle, Urlev sogn og senere Hornborg mølle, Hornborg sogn ca. 1766-79. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Horsens 11. juni 1778. Enken sad tilbage som fattiglem i Horsens i 1787.

1781-1788
Janus Frydensberg
Konsumtionskontrollør og betjent i Horsens 2. april 1781, konsumtionsinspektør sst. 11. juni 1788, toldinspektør sst. 26. oktober 1791, told- og konsumtionskasserer sst. 24. februar 1796.

1788-1791
Jacob Kastrup, født ca. 1746 i Norge, død 25. juli 1791 i Horsens. Gift ca. 1785 med Anne Elisabeth Aagaard (datter af provst Peter Andreas A. og Sophie Margrethe Heerfordt), født 14. juli 1765 i Glostrup præstegård, død 25. oktober 1816 i Marvede præstegård (gift 2. gang 1797 med amtsprovst Andreas Bryndum, 1772-1831).
Tjente i Rentekammerets bergenske og christiansandske stifters kontor i ti år, kopist 3. april 1780. Konsumtionsbetjent i Horsens 11. juni 1788.
Prædikat af kontrollør 1788.


PERIODEN EFTER 1791

* * * Told- og konsumtionsinspektører

1791-1796
Janus Frydensberg
Konsumtionskontrollør og betjent i Horsens 2. april 1781, konsumtionsinspektør sst. 11. juni 1788, toldinspektør sst. 26. oktober 1791, told- og konsumtionskasserer sst. 24. februar 1796.

1796
Johan Christoffer Hammer, født ca. 1743, død 11. oktober 1811 i Skibstrup, Tikøb sogn. Gift 1. gang 12. september 1777 i Torup kirke (Frederiksborg amt) med sin slægtning Mette Elisabeth Coldewin (datter af sognepræst Christian C. og Mette Kirstine Hammer), døbt 8. september 1745 i Fruering præstegård, begr. 22. februar 1793 i Skibstrup, Tikøb sogn. Gift 2. gang 14. august 1799 i Tikøb kirke med Birthe Hansdatter Skipper, født ca. 1766, død 12. marts 1841 i Skibstrup, Tikøb sogn.
Gårdmand og strandkontrollør i Skibstrup, Tikøb sogn senest 1777. Overtoldbetjent i Helsingør 25. juni 1790. Told- og konsumtionsinspektør i Horsens 24. februar 1796, afskediget efter eget ønske og med løfte om befordring 4. maj 1796. Pakhusforvalter i Helsingør 1. marts 1797.

1796-1817
Christian Ditlev Frisch (søn af toldinspektør, kancelliråd Hartvig Marcus F. og Jacobine Henriette Henrici), født 10. december 1759 i Helsingør (Skt. Mariæ), død 5. august 1817 i Horsens. Gift med Sophie Magdalene Quist (datter af farver Moritz Q. og Magdalene Quisten), født 13. februar 1765 i København (Frederiks tyske), død 20. oktober 1823 i Horsens.
Student. Kopist i Generaltoldkammerets vestindiske kontor 8. december 1783, vejermester Bergen 21. marts 1787. Told- og konsumtionsinspektør i Horsens 4. maj 1796.

1817-1824
Hans Hansen, født ca. 1775 på Fyn, død 8. marts 1824 i Horsens. Gift 23. januar 1812 i Folding kirke med Anne Sophie Birgitte Svitzer (datter af toldvisitør Frederik S. og Ericha Mundelstrup), døbt 2. maj 1790 i Jernved sogn, død 19. december 1849 i Horsens.
Exam.jur. 1795. Var fuldmægtig hos amtsforvalter Hvass i Kolding i 1801. Patruljebetjent ved toldgrænsen mellem Nørrejylland og Slesvig 6. april 1803, overgrænsekontrollør 29. oktober 1811. Told- og konsumtionsinspektør i Horsens 29. november 1817. Han fik embedet i Horsens, da han pga. korpulence ikke i længden kunne holde til strabadserne som overtilsynsførende ved grænsekontrollen.
Kammerråd 1820.

1824-1835
Polycarpus Andreas Henrik Feddersen (søn af sognepræst Broder F. og Regine Margrethe Wildenrath), født 1791 i Kaltenkirchen, Holstein, død 17. februar 1851. Gift 17. august 1814 i Randers Skt. Mortens kirke med Anne Margrethe Caspersen (datter af bagermester Gotfred C. og Birgitte Sparre), født 17. januar 1792 i Randers, død 26. juli 1863 i Randers.
Månedsløjtnant. Konstitueret grænsetoldkontrollør ca. 1813, fast ansat 25. januar 1820, bosat i Skodborghus. Told- og konsumtionsinspektør i Horsens 25. maj 1824. Tillige vejer og måler sst. 8. august 1827. Konstitueret overkontrollør over Sjælland, Lolland-Falster samt Fyn og Langeland 3. februar 1835, toldinspektør i København 12. august 1844.
Kammerråd 1820. Justitsråd 1828. Etatsråd 1840. D.M. 1813. R. 1836.

1835-1844, konst.
Frederik Carl Emil Holck (søn af kaptajn Andreas H. og Conradine Lem), født 9. april 1792 i Mørdrup, Tikøb sogn, død 15. november 1857. Gift 20. juli 1816 i Skanderborg slotskirke med Anne Margrethe Grarup (datter af tobaksspinder Peder Andersen G. og Maren Nielsdatter), født 4. juni 1796 i Randers, død 8. juli 1866 i Bogense.
Konsumtionsforvalter i Skanderborg 27. maj 1814. Konstitueret told- og konsumtionsinspektør Horsens 17. marts 1835. Konstitueret konsumtionsinspektør Slagelse 1844, fast ansat 4. januar 1849, afskediget 20. maj 1851.

1844-1860
Jørgen Christian Anthon (søn af konsumtionsinspektør Adam Gottlob A. og Else Margrethe Huusher), født 15. juli 1796 i Ringsted, død 8. juni 1865 i Horsens. Gift 25. september 1824 i Osted kirke med Juliane Edzardine Caroline komtesse Holstein-Ledreborg (datter af godsejer Christian Edzard lensgreve Holstein-Ledreborg og Sophie Charlotte Emilie rigsfriherreinde zu Inn- und Knyphausen), født 1. august 1803 på Ledreborg, Allerslev sogn, død 28. august 1871 i København (Garnisons).
Premierløjtnant ved Artilleriet. Konsumtionsinspektør i Ringsted 10. april 1827. Konsumtionsinspektør i Slagelse 22. november 1836. Konst. told- og konsumtionsinspektør i Horsens 12. august 1844, fast ansat 4. januar 1849, afskediget 7. april 1860.
Karaktiseret kaptajn 1836. Justitsråd 1856. R. 1848.

1860-1871
Michael Christian Petersen (søn af urtekræmmer Hans Wilhelm P. og Maren Anne Christine Schiødte), født 14. december 1801 i København, død 6. maj 1871 i Horsens. Gift 18. maj 1832 med Henriette Augusta Philipsen (datter af silke- og klædekræmmer, kgl. agent Moses Jacob P. og Birgitte Cantor), født 21. september 1808 i København, død 4. november 1841 i Assens.
Volontør i Generaltoldkammeret. Konst. surnumerær overbetjent i Svendborg 26. juli 1827. Konst. told- og konsumtionskasserer i Randers 12. december 1829. Konst. told- og konsumtionskasserer i Assens 18. juni 1831, fast ansat 14. juli 1838, toldforvalter sst. 20. maj 1851. Toldinspektør i Horsens 15. juni 1860.
Kammerråd 1847. Justitsråd 1869.


* * * Told- og konsumtionskasserere

1791-1796
Ludvig Holberg
Tolder i Horsens 3. oktober 1781, told- og konsumtionskasserer sst. 26. oktober 1791. Toldkasserer i Randers 24. februar 1796.

1796-1801
Janus Frydensberg
Konsumtionskontrollør og betjent i Horsens 2. april 1781, konsumtionsinspektør sst. 11. juni 1788, toldinspektør sst. 26. oktober 1791, told- og konsumtionskasserer sst. 24. februar 1796.

1801-1803
Frederik Christian von Scholten (søn af major Jobst Gerhard von S. og Adelgunde Elisabeth Kleist), født 21. marts 1754 i København (Garnisons), død 2. april 1840 i København. Gift 13. august 1791 i Odense Skt. Knuds kirke med Anne Sophie Benzon (datter af oberstløjtnant Christian B. og Albertine Christine von Heinen), døbt 1. maj 1762 på Christiansdal, Kølstrup sogn, død 12. januar 1837 i Slagelse (Skt. Peders).
Kadet 1768, page hos kongen 1773, hofjunker hos enkedronning Juliane Marie 1781. Exam.jur. 1781. Auskultant i Rentekammeret 1781 Told- og licentforvalter i Segeberg 23. marts 1791. Told- og konsumtionskasserer i Horsens 23. september 1801. Told- og konsumtionskasserer i Odense 1. juni 1803, afskediget 3. februar 1816.
Kammerjunker 1783.

1803-1812
Carl Nicolaj Christian Kyhl, født ca. 1749, død 16. august 1812 i Horsens. Gift ca. 1791 med Birgitte Soelberg (datter af kinakaptajn Søren Lykke S. og Anne Marie Staal), døbt 21. januar 1762 i København (Skt. Nikolaj), død 27. marts 1832 i Assens.
Major i den norske armé. Told- og konsumtionskasserer i Horsens 1. juni 1803.
Karakteriseret oberstløjtnant.

1813-1816
Ludvig Christian Svitzer (søn af forpagter Claus Eriksen S. og Eleonore Jensdatter Thaulow), døbt 8. august 1745 på Juellingsholm, Sønder Omme sogn, død 11. marts 1833 i Horsens. Ugift.
Student 1766, cand.jur. 1788. Regimentskvartermester og auditør ved Sjællandske Jægerkorps, afskediget 18. februar 1803. Told- og konsumtionskasserer i Horsens 16. februar 1813, afskediget 23. april 1816.
Overkrigskommissær 1803.

1816-1824
Frederik Adolph Valentin Bauditz (søn af kaptajn Frederik Carl B. og Dorthea Sophie Koye), født 4. januar 1773 i København, død 15. april 1824 i Horsens. Gift 22. februar 1812 i Nyborg med Øllegaard Svitzer (datter af toldinspektør Jens Thaulow S. og Anne Thygesen), født 10. februar 1790 i Nyborg, død 3. april 1874 i Horsens (gift 2. gang 1829 med prokurator, etatsråd Jens Palle Christian Holst, 1795-1886).
Major ved 1. jyske Infanteriregiment. Told- og konsumtionskasserer i Horsens 23. april 1816.

1824-1851
Jens Peter Myhre (muligvis søn eller slægtning af værtshusholder Engelhardt Pedersen M.), født ca. 1783, død 12. juli 1853 i København. Gift med Maren Henningsen (datter af forpagter Henning H. og Marianne Beate Pohlmann), døbt 8. juni 1792 på Egholm, Sæby sogn (Præstø amt), død 2. december 1857 i København.
Kontorbetjent i København 1801. Sekondløjtnant ved Norske Livregiment. Konsumtionsforvalter i Holstebro 6. april 1816. Told- og konsumtionskasserer i Horsens 3. august 1824, afskediget 20. maj 1851.
Krigsassessor 1816. Kammerråd 1846.

1851-1860
Hans Frederik Jørgen Heggelund (søn af degn Wilhelm H. og Birgitte Margrethe Jørgensdatter Schütte), født 18. februar 1791 i Hedensted sogn, død 8. september 1860 i Horsens. Gift 13. januar 1838 i Rønne kirke med Ida Anina Christiane Hasselriis (datter af byskriver Christen Lassen H. og Anne Cathrine Richter), døbt 8. april 1811 i Hasle, død 10. april 1900 i København (Helligkors).
Exam.jur. 1817. Amtsfuldmægtig i Rønne. Toldoppebørselsbetjent i Neksø 19. november 1822, toldkasserer i Rønne 5. oktober 1831. Tillige postekspeditør sst. 5. maj 1841. Toldkasserer i Horsens 20. maj 1851.
Medlem af Folketinget 1849-51.
Kammerråd 1840.

1861-1869
Carl Frederik Holm (søn af looper Niels Henrik H. og Johanne Nicoline Buch), født 8. juli 1806 i Helsingør, død 27. november 1882 i Helsingør (Skt. Olai). Gift 16. marts 1833 i Helsingør Skt. Olai kirke med Augusta Frederikke Elisabeth Liebmann (datter af købmand Nicolaj Christian L. og Anne Cathrine Hoffmann Reemcke), født 5. august 1812 i København, død 2. juli 1887 i Helsingør (Skt. Mariæ).
Surnumerær elev ved Øresunds toldkammer 1. juli 1820, 2. elev 5. januar 1822, 1. elev (med prædikat af assistent) 8. november 1828, fuldmægtig ved translationskontoret 5. oktober 1838, 1. translationskontrollør 1. april 1842, chef for translationskontoret 12. september 1849, kasserer 11. maj 1855, afskediget med vartpenge 12. december 1857. Toldkasserer i Horsens 11. februar 1861, afskediget 5. juli 1869.
Folketingsmand for Holbæk Amts 5. valgkreds (Nykøbing S.) 1851-52. I 1855 udgav han værket ”Bidrag til Sundtoldens Historie”.
Kammerråd 1867. Justitsråd 1869.


* * * Toldkontrollører

1791-1812
Christian Junghans, født ca. 1749, begr. 2. oktober 1812 i Horsens. Gift 19. oktober 1786 i Sønderho kirke med Dorthea van der Fehr, født ca. 1759, død 29. juni 1835 i Horsens.
Fuldmægtig og viceinspektør ved vejanlæggene i Bergens Stift i to år. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Sæby 21. august 1783. Kontrollør og toldbetjent i Sønderho 3. maj 1786. Overtold- og konsumtionsbetjent i Horsens 26. oktober 1791.

1812-1816
Carl Rudolph Preetzmann (søn af konsumtionsforvalter Christian P. og Christiane Sophie Hedevig Bertouch), døbt 27. maj 1791 i Nibe, død 16. december 1816 i Horsens. Gift 18. oktober 1815 i Horsens Vor Frelsers kirke med Hansine Jochumine Tørsleff (datter af skolelærer Hans T. og Maren Jensdatter Brahm), døbt 5. december 1798 i Horsens, død 8. oktober 1873 i København (gift 2. gang 1827 med kaptajn Christian Frederik Gottlieb Kurtzhals, 1796-1848).
Volontør ved Generalstabens bureau. Told- og konsumtionsoverbetjent i Horsens 4. november 1812.

1817-1831
Carl Ludvig Binzer (søn af generalmajor Ludvig Jacob B. og Margrethe Elise Louise Ericcius), født 14. juni 1784 i Kiel, død 15. november 1831 i Horsens. Gift med Maren Christine Schmidt (datter af skræddersvend Christen S. og Kirsten Andersdatter), født 3. september 1790 i København (Trinitatis), død 16. september 1871 i Ringsted.
Kompagnichef ved Kongens Regiment, senere kaptajn ved 1. jyske Regiment. Told- og konsumtionsoverbetjent i Horsens 22. januar 1817.

1831-1832, konst.
Carl Julius Klein (søn af isenkræmmer Peter K. og Anne Cathrine Rømer), født 10. maj 1796 i København (Frederiks tyske), død 19. oktober 1864 i Randers. Gift 27. december 1832 i Horsens med Else Møller, født ca. 1797, død 2. juni 1842 i Randers (gift 1. gang 1821 med købmand Gert Hansen Prip, ca. 1795-1824).
Assisterende toldbetjent hos overkontrolløren for Nørrejylland 1. november 1826 – 21. april 1829. Surnumerær overbetjent Horsens 19.3.1831. Told- og konsumtionsoverbetjent i Randers 23. oktober 1832. Toldforvalter i Stege 20. maj 1851. Toldinspektør i Randers 5. november 1860.
Kammerassessor 1847. Kammerråd 1856.

1832-1838
Geert Steenstrup (søn af sognepræst Hans Reesen S. og Johanne Magdalene From), døbt 25. januar 1799 i Uldum præstegård, druknet 4. juli 1848 i farvandet mellem Ærø og Als. Gift ca. 1832 med Anne Marie Birgitte Smidth (datter af godsinspektør Thomas S. og Margrethe Elisabeth Friedlich), født 29. september 1802 på Corselitze, Sønder Alslev sogn, død 10. juni 1837 i Horsens.
Sekondløjtnant ved Artilleriet 1. marts 1819. Told- og konsumtionsoverbetjent i Horsens 18. juni 1832. 3. toldkontrollør i Kiel 27. februar 1838, 1. toldkontrollør sst. 1. januar 1839, toldinspektør sst. 6. april 1841. Konstitueret overtoldinspektør for hertugdømmet Schleswig 12. august 1845, fast ansat 1. oktober 1845, bosiddende i Flensburg.
Karakteriseret kaptajn 1832. Justitsråd 1843. R. 1846.

1838-1844
Georg Frederik Jørgensen, født 16. februar 1804 i København, død 6. maj 1855. Gift 16. februar 1839 i Randers Skt. Mortens kirke med Cathrine Marie Hasselbalch (datter af vejer og måler Peter H. og Agnete Elisabeth Raupach), født 14. april 1805 i København, død 10. april 1889 i København.
Premierløjtnant ved Oldenborgske Infanteriregiment. Told- og konsumtionsoverbetjent i Horsens 11. marts 1838, afskediget på vartpenge 6. november 1844.
Karakteriseret kaptajn 1838.

1844-1859
Søren Ryde Lindemann (søn af fuldmægtig Johan Sørensen L. og Marie Nielsdatter Jessen), døbt 28. december 1796 i København (Trinitatis), død 6. oktober 1859 i Horsens. Gift med Sophie Dorthea Bøschen (datter af strømpevæver Johan Henrik B. og Karen Sophie Dahlen), født 21. januar 1797 i København (Skt. Petri), død 19. april 1849 i Horsens.
Exam.jur. 1814. Prøveprokurator ved retterne i Lolland 28. oktober 1815, prokurator ved retterne i Lolland-Falsters stift 12. februar 1819. Strandkontrollør på øerne i Bandholm tolddistrikt 4. maj 1822, toldkontrollør i Bandholm 15. februar 1825. Told- og konsumtionsinspektør i Bogense 16. oktober 1840. Konst. told- og konsumtionsoverbetjent i Horsens 13. december 1844.

1859-1869
Anthon Harboe Hertzberg Lemming (søn af kommandørkaptajn Hans L. og Anne Christine Hertzberg), født 16. november 1809 i København, død 29. juli 1877 i Christiansted, Skt. Croix. Gift 27. oktober 1838 i København Holmens kirke med Ida Cecilie Christine Marie Møller (datter af urtekræmmer P. M.), født 19. september 1815 i København, død 8. august 1872 i Christianssted, Skt. Croix.
Kadet 1821, sekondløjtnant 19. juli 1828, premierløjtnant 24. oktober 1836, afskediget 31. oktober 1841. Told- og konsumtionsoverbetjent Vejle 29. januar 1844. Toldkontrollør i Horsens 20. august 1852, oprykket 14. december 1859, eneste kontrollør 13. januar 1860, afskediget 4. august 1869.


* * * 2. toldkontrollører

1848-1852
Peter Petersen, født 6. april 1808, død 1. maj 1882 i Frederikshavn. Gift 2. april 1857 i Skærup kirke med Wilhelmine Deodata Adolph (datter af farver Peter Daniel Zahrt A. og Magdalene Cathrine Boldt), født 2. april 1832 i Faaborg, død 5. januar 1894 i Vesterby, Skagen landsogn.
Kontorist hos toldkasserer Myhre, Horsens. Toldkontrollør i Præstø 1847. Toldkontrollør i Horsens 8. april 1848. Toldkontrollør i Vejle 20. august 1852.
Kammerråd 1869. R. 1880.

1852-1859
Anthon Harboe Hertzberg Lemming
Toldkontrollør i Horsens 20. august 1852, oprykket 14. december 1859, eneste kontrollør 13. januar 1860, afskediget 4. august 1869.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar