fredag den 2. januar 2015

Toldere i Aarhus

* * * Toldere

1661-1676
Niels Madsen, død tidligst 1677. Gift 1. gang med N.N., død 1661 i Aarhus (gift 1. gang med borgmester Rasmus Rasmussen, København). Gift 1665 med Maren Rasmusdatter (datter af købmand og overformynder Rasmus Lassen og Anne Rasmusdatter), født 8. marts 1649, død 30. september 1711 (gift 2. gang 1687 med sognepræst i Grundfør Villads Olufsen, død 1719).
Tolder samt konsumtions- og stempelpapirsforvalter i Aarhus 14. marts 1661, kgl. konf. 1. maj 1670, afskediget 14. juni 1676 og udnævnt til borgmester s.d. Han fik 2. april 1677 tilladelse til at nedsætte sig på landet, indtil han kunne tiltræde borgmesterembedet og modtage løn for det.

1676-1701 (1704?)
Johan Suhr, død tidligst 1709.
Lakaj i seks år, kgl. fyrbøder i ni år. Tolder i Varde 26. juli 1669. Tolder i Aarhus 20. juni 1676, ny bestalling 1. januar 1696, kgl. konf. 19. december 1699. I 1709 søgte han et nyt embede, og oplyste i den forbindelse, at han havde været tolder i Aarhus i 24 år, dvs. indtil tidspunktet for bortforpagtningen i 1701. Fik sæde næst overfor rådmændene i Aarhus 6. maj 1682.

1704-1712
Jørgen Pedersen, født ca. 1666, begr. 16. oktober 1711 i Aarhus (Domsogn). Gift med Anne Jensdatter (datter af borgmester Jens Rasmussen Jensdatter Laasbye og Maren Winther), begr. 20. juli 1747 på Østergård, Fjellerup sogn (gift 2. gang med proprietær Henrik Weghorst, Østergård, død 1746).
Tolder i Randers 15. januar 1701. Tolder i Aarhus 20. oktober 1704.

1711-1728
Jacob Pedersen Lihme, begr. 26. marts 1728 i Aarhus (Domsogn). Gift 25. februar 1717 i Viborg (Gråbrødre) med Maren Jensdatter Gandorph (sandsynligvis datter af postmester Jens Madsen G. og Anne Gerber), født ca. 1682, begr. 8. januar 1725 i Aarhus (Domsogn).
Skriver på Holmen i otte år. Kontrollør i Assens 1. januar 1696. Tolder i Aarhus 29. december 1711. Han var bror (eller halvbror) til kammerassessor Peder Rasmussen Lihme på Farregård, der kautionerede for ham.

1728-1747
Johan Frederik Schønau, død marts 1747 i Aarhus. Gift med Cathrine Elisabeth Buus, død februar 1744 i Aarhus.
Parykmager i København. Tolder i Aarhus 15. april 1728. Hans hustru havde været kong Frederik V’s amme i 1723.

1747-1750
Christian Schønau, begr. 9. december 1754 i Aarhus (Frue). Ugift.
Adjungeret og succederende tolder i Aarhus 28. februar 1747, kontrollør imod toldforpagterne sst. 27. januar 1750.

1751-1755
Frederik Borchardt, Jørgen Rasmussen, Mogens Black og Jens Laasbye
Toldforpagtere i Aarhus

1756-1760
Mogens Black
Toldforpagter i Aarhus

1761-1763
Mathias Schäffer, født ca. 1709,død 31. august 1771 i Aarhus (Frue). Gift 1759 (kgl. bev. 17. oktober) med Christiane Lauritsdatter Hirtznach (datter af degn Laurits Mogensen H. og Karen Knudsdatter), døbt 30. april 1734 i Gjesing degnebolig, død 2. januar 1813 i Aarhus (Domsogn).
Kontrollør imod toldforpagterne i Aarhus 28. januar 1755, tolder sst. 22. januar 1761, afskediget 15. august 1763.

1763-1788
Hans Lentz, født ca. 1737, død 18. februar 1812 i København. Gift 1. gang med N.N., født ca. 1749, begr. 20. oktober 1769 i Aarhus (Frue). Gift 2. gang 26. maj 1773 i Aarhus (Frue) med Christiane Blach (datter af købmand og toldforpagter Mogens B. og Gertrud Christensdatter True), døbt 17. juli 1754 i Aarhus (Frue).
Tolder i Aarhus 15. august 1763. Taksadør i København 12. september 1788.
Kammerråd 1777.

1788-1797
Jacob Olesen Lund, født 27. september 1739, død 21. oktober 1809 i Aarhus (Frue). Gift 1. gang med Anne Sophie Dahlhoff, født ca. 1729, død 20. marts 1793 i Aarhus. Gift 2. gang 18. september 1795 i Vistoft med Elisabeth Augusta Begtrup (datter af sognepræst Erik Gjørup B. og Christine Augusta Bruun), døbt 10. august 1755 i Vistoft præstegård, død 24. maj 1824 i Aarhus (Domsogn).
Ansat i Rentekammeret i 23 år. Fuldmægtig i Generaltoldkammerets vestindiske kontor. Kontrollør ved kontoret for Børsen og ved havnene 18. maj 1778. Tolder i Aarhus 12. september 1788, told- og konsumtionskasserer sst. 1. marts 1797.
Toldkontrollører

1692-1706
Christian Schmidt, begr. 22. april 1706 i Aarhus (Domsogn).
Toldkontrollør i Aarhus 19. juli 1692, bekræftet 1. januar 1696.

1706-1726
Hans Therkildsen Rosenquist
Kontrollør i Aarhus 4. maj 1706. Kontrollør i København 29. juli 1726, men tiltrådte ikke, da han døde tre uger senere.

1726-1748
Morten Hellesen, begr. 26. juli 1748 i Aarhus (Domsogn). Gift med Christine Margrethe Hansdatter Dahl (datter af … Hans D. og Maren Hansdatter Ingemann), født ca. 1698, begr. 26. juni 1765 i Aarhus (Frue)
Kontrollør i Aarhus 29. juli 1726.

1748-1750
Valentin Faith, begr. 14. september 1761 i Aarhus (Domsogn). Gift med N.N., begr. 18. april 1753 i Aarhus (Domsogn).
Vejer i Bergen 21. januar 1729, men da det snart oplystes, at den hidtilværende vejer ikke var død, mistede Faith sin bestalling igen. Succederende kontrollør i Aarhus 5. november 1735, bekræftet 17. oktober 1743 – begge gange måtte han afvente Hellesens dødsfald, hvilket først indtraf i 1748. Afskediget 27. januar 1750, men tiltrådte atter i januar 1761.
Gravsten i Aarhus Domkirke.

1750-1754
Christian Schønau
Adjungeret og succederende tolder i Aarhus 28. februar 1747, kontrollør imod toldforpagterne sst. 27. januar 1750.

1755-1760
Mathias Schäffer
Kontrollør imod toldforpagterne i Aarhus 28. januar 1755, tolder sst. 22. januar 1761, afskediget 15. august 1763.

1761
Valentin Faith
Kontrollør i Aarhus januar 1761.

1761-1776
Altman Jansen, født ca. 1717, død 26. september 1776 i Aarhus (Domsogn). Gift 21. oktober 1767 i Aarhus (Domsogn) med Charlotte Dorthea Amalie.
Lakaj i otte år og fyrbøder i fire år hos prinsesserne Wilhelmine Caroline og Louise. Kontrollør i Aarhus 26. november 1761. Søgte forgæves tolderembedet i Kragerø i 1765.

1776-1780
Frederik Christian Gleerup (søn af købmand, kommerceassessor Hans Jørgensen G. og Johanne Christensdatter Trap), døbt 25. oktober 1728 i Aalborg (Budolfi), begr. 20. marts 1783 i Aarhus (Frue). Gift med Cathrine Margrethe Thye, født ca. 1748, død efter 1801.
Viceborgmester i Aarhus 1761, tillige kontrollør 11. november 1776, afskediget efter eget ønske 24. april 1780.
Justitsråd 1778

1780-1797
Knud Christian Kragh (søn af byskriver Christian K. og Johanne Nielsdatter Munch), døbt 28. oktober 1736 i Horsens, død 5. marts 1802 i Aarhus (Domsogn). Gift 26. februar 1783 i Aarhus (Domsogn) med Anne Jensdatter Mørch, født ca. 1745, død 20. april 1827 i Aarhus (Domsogn) (gift 2. gang 1803 med snedkermester i Aarhus Berendt Just Meyer, ca. 1748-1809)
Ridefoged på Hanstedgård 1772, året efter bosat i Horsens. Kontrollør i Aarhus 1. maj 1780, overtold- og konsumtionsbetjent sst. 1. marts 1797, afskediget pga. svaghed 3. maj 1797.

* * * Toldbetjente

1662-1665
Anders Lauritsen
Visitør i Aarhus 22. september 1662, afskediget efter eget ønske 14. april 1665.

1665-1684
Thomas Christensen Skibholm, født ca. 1626, død 1684 i Aarhus. Gift ca. 1652 med N.N. Jørgensdatter (datter af købmand Jørgen Jørgensen Sommerfeldt og Johanne Mortensdatter).
Visitør i Aarhus, udnævnt af generaltoldforpagter Müller 14. april 1665, toldbetjent sst. 28. juli 1670.
Gravsten ved Vor Frue kirkes vestgavl.

1684-1698
Peder Rasmussen Halkier, født ca. 1633, begr. 22. april 1698 i Aarhus (Domsogn). Gift med Maren Rasmusdatter, død november 1688 i Aarhus.
Drabant fra 1650’erne, bekræftet 14. januar 1670, afskediget med pension 17. marts 1680. Toldbetjent i Aarhus 23. marts 1684, visitør sst. 1. januar 1696. Under den svenske belejring af København 1658-59 gjorde han sig godt bemærket, og bevarede siden et tæt forhold til kong Christian V. Halkier forærede døbefonten til Halling kirke i 1664. Han blev malet af Karel van Mander 1667.
Gravsten bag alteret i Aarhus Domkirke.

(1687-1698)
Morten Pedersen Halkier (søn af toldbetjent Peder Rasmussen H. og Maren Rasmusdatter), død tidligst 1715.
Vicetoldbetjent i Aarhus 31. marts 1687 med udsigt til at overtage faderens embede, hvilket ikke skete, da Rosenquist overtog det i 1698. Da han i 1715 søgte om at blive adjungeret nedennævnte Bartholomæus Kruse, opgav han, at han i tolv år havde tjent i Randers amtstue og siden været ridefoged hos gehejmeråd Ahrensdorph. Derpå havde han forpagtet amtets folk- og familieskat i nogle år.

1698-1706
Hans Therkildsen Rosenquist (søn af sognepræst Therkild Christensen R. og Karen Hansdatter), født 16. september 1657 i Rudkøbing, død natten mellem 19. og 20. august 1726 i Aarhus (Domsogn). Gift 1. gang med Karen Lauritsdatter, født ca. 1662, begr. 12. februar 1717 i Aarhus (Domsogn). Gift 2. gang 30. december 1718 med Maren Jensdatter, født ca. 1679, død 1749 (gift 2. gang med toldkammerer ved Øresunds toldkammer Hans Jørgen Faith).
Lakaj og kammertjener hos baron Frederik Key til Kærgård i otte år. Skibsskriver i flåden. Toldbetjent og visitør i Aarhus 2. juni 1696 i den afdøde Peder Halkiers sted. Det viste sig imidlertid, at Halkier ikke var død, så en ny bestalling for Rosenquist blev først udfærdiget 7. maj 1698 (kgl. konf. 19. december 1699), da Halkier var afgået ved døden! Kontrollør sst. 4. maj 1706. Tillige hospitalsforstander 7. november 1696 – 23. marts 1715. Kontrollør i København 29. juli 1726, men tiltrådte ikke, da han døde tre uger senere.
Epitafium i Aarhus Domkirke.

1706-1709
Hans Sørensen, død 1709 i Aarhus.
Havde tjent ved toldvæsenet i Jylland i tolv år. Visitør og toldbetjent i Aarhus 31. maj 1706.

1709-1723
Bartholomæus Larsen (Kruse?), død 1723 i Aarhus. Han var gift og havde børn.
Havde tjent ved kongens drabantgarde i 24 år, før han kom til toldvæsenet omkring 1705. Visitør og toldbetjent i Aarhus 12. august 1709. I 1715 bad han om at få en af sine sønner adjungeret.

1723-1733
Henrik Jørgensen (søn af rådmand Jørgen Poulsen og Anne Berthelsdatter), født 4. november 1679 i Assens, begr. 20. marts 1733 i Aarhus (Domsogn). Gift 25. oktober 1726 i Aarhus (Domsogn) med Edel Pedersdatter (gift 1. gang 1711 med toldbetjent i Aarhus Las Pedersen Lassen).
Fuldmægtig hos den kgl. sølvpop. Han fulgte siden kongen på dennes rejser til Norge og Italien og tjente derpå i det kgl. pagekammer. Toldbetjent og visitør i Aarhus 23. august 1723.

1733-1750
Søren Esmarch, begr. 18. februar 1750 i Aarhus (Domsogn). Gift med Mette Hansdatter Gylling (muligvis datter af købmand i Aarhus Hans Sørensen G.), begr. 30. januar 1739 i Aarhus (Domsogn)
Toldbetjent og visitør i Ebeltoft 26. januar 1733, men frasagde sig straks stillingen og blev i stedet udnævnt til toldbetjent og visitør i Aarhus 30. marts 1733, afskediget 27. januar 1750.

1761-1771
Iver Nielsen Schou, død 1771. Gift med Dorthea Cathrine Clemensdatter.
Tjente ved de kgl. stalde. Toldbetjent og visitør i Aarhus 22. januar 1761. Ægteskabet blev opløst pga. hustruens hor. En søn blev professor ved Københavns Universitet.

1771-1797
Jacob Glasius, født ca. 1728,død 28. februar 1800 i Aarhus (Domsogn). Gift 7. juni 1780 i Aarhus (Domsogn) med Anne Sophie Mortensdatter Holm, født ca. 1750, død 16. december 1815 i Aarhus (Domsogn)
Korporal ved Livgarden til hest i 22 år. Toldbetjent og visitør i Aarhus 17. september 1771, afskediget med pension 1. marts 1797.

* * * Konsumtionsinspektører

1779-1783
Hans Nicolaj Kellermann (søn af sognepræst Christoffer Nielsen K. og Anne Margrethe Guldager), døbt 30. december 1739 i Støvring præstegård, død oktober 1807 i København. Gift med …
Tolder i Vordingborg 4. januar 1764, senere tillige byfoged. Konsumtionsinspektør i Aarhus 20. august 1778. Skibsmåler i København 23. december 1783.
Kammerråd 1779

1783-1797
Hans Pedersen Nørlem (søn af forvalter Peder Jensen N. og Christence Hansdatter Lessow), døbt 16. marts 1732 på Bygholm, Hatting sogn, død 6. februar 1806 i Aarhus (Domsogn). Gift 23. juli 1770 i Horsens med Abelone Marie Busch (datter af murermester Mathias Johansen B. og Cathrine Elisabeth Steen), døbt 9. juni 1734 i Horsens, død 16. juni 1816 i Aarhus (Domsogn).
Ridefoged på Sønderskov ved Vejen 1758, ridefoged på den nærliggende Estrup 1761, fuldmægtig på Mattrup 1764. Gårdejer i Jordbjerg, Hylke sogn senest 1771. Mønsterskriver 1777. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Aarhus 11. juni 1778, konsumtionsinspektør sst. 29. december 1783, afskediget med pension 1. marts 1797.
Kammerråd 1783

* * * Konsumtionsoppebørselsbetjente

1779-1788
Hans Lentz
Tolder i Aarhus 15. august 1763. Tillige konsumtionsoppebørselsbetjent 1779. Taksadør i København 12. september 1788.

1788-1797
Jacob Olesen Lund
Tolder i Aarhus 12. september 1788, tillige konsumtionsoppebørselsbetjent sst. Told- og konsumtionskasserer sst. 1. marts 1797.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1783
Hans Pedersen Nørlem
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Aarhus 1778, konsumtionsinspektør sst. 29. december 1783, afskediget 1797.

1783-1787
Niels Hurtigkarl, født ca. 1732, død 8. august 1787 i Aarhus (Domsogn). Gift 9. oktober 1761 i Gadbjerg kirke med Sophie Amalie Madsdatter Bagge, født ca. 1704 (gift 1. gang med birkedommer i Skovgård birk, prokurator Lars Thistrup, død 1756).
Cand.theol. Ejer af Refstrup, Gadbjerg sogn, havde flere trætter med bønderne i årene 1772-75. Kontrollør og toldbetjent i Kramnitse 1780. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Aarhus 29. december 1783.

1787-1788
Lyder Roed, født ca. 1756, død 4. februar 1841 i Randers. Gift med Marie Cathrine Müller, født ca. 1757, død 19. maj 1831 i Randers.
Konsumtionsoverbetjent i Vejle. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Aarhus 5. september 1787. Konsumtionsoverbetjent i Randers 21. maj 1788, overtoldbetjent 22. juni 1792, afskediget som told- og konsumtionsoverbetjent 24. april 1832. Tillige broforpagter ved Sønderbro 1792-1803.
Prædikat af kontrollør 1788.

1788-1797
Lorentz Petersen, født ca. 1758, død 19. februar 1816 i Vejle. Gift 30. januar 1790 i Vejle med Marie Sophie Gaarman (datter af byfoged Hans Lassen G. og Marie Christine Juliane Herrenkindt), døbt 13. juli 1764 i Vejle, død 23. juni 1822 i Vejle.
Løjtnant ved Livregimentets rytteri i Flensborg. Konsumtionsoverbetjent i Vejle 26. september 1787. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Aarhus 21. maj 1788, afskediget 1. marts 1797. Familien rejste derpå tilbage til Vejle.
Prædikat af kontrollør 1787.

* * * Told- og konsumtionsinspektører

1797-1812
Hans Andreas Stockmann, født ca. 1741, død 16. februar 1823 i Aarhus. Gift med Inger Møller, født ca. 1743, død 2. maj 1803 i Aarhus.
Told- og konsumtionsinspektør Hjerting 1794. Told- og konsumtionsinspektør i Aarhus 1. marts 1797, afskediget 18. februar 1812. Medejer af Rugård mellem Grenaa og Ebeltoft 1798-1800.
Kammerråd 1812

1812-1841
Niels Rosing Bull (søn af kapellan Jens Lemvig B. og Anne Johanne Grøn), født 9. september 1760 i Kristiansund (Norge), død 9. december 1841 i Aarhus (Domsogn). Gift 26. juli 1797 i Holsteinsborg (Grønland) med Else Sophie Meldahl (datter af premierløjtnant Johan Michael M. og Else Margrethe Hammond), født 9. juni 1769 i Meldal ved Trondhjem (Norge), død 2. juli 1813 i Aarhus.
Sekondløjtnant 1782, premierløjtnant 1787, afsked med kaptajns karakter 1789. Inspektør for Sydgrønland 1796-1803. Konsumtionsinspektør i Slagelse 9. maj 1804. Told- og konsumtionsinspektør i Aarhus 7. maj 1812.
Justitsråd 1811. Etatsråd 1828. R. 1836.

1842-1847
Andreas Christian Schumacher, født 28. juli 1793, død 3. juli 1874.
Student. Kopist i Generaltoldkammerets danske fag 1811, fungerende sekretær ved Fabriksdirektoratet 1816, konst. fuldmægtig ved Københavns toldkontor 1821, fast ansat 12. april 1823, konst. renteskriver 1836, chef for 1. danske told- og konsumtionsekspeditionskontor 10. marts 1841. Told- og konsumtionsinspektør i Aarhus 11. februar 1842. Konst. overtoldkontrollør for Østifterne 12. august 1844. Toldinspektør i København 8. april 1847.
Kammerassessor 1835. Kammerråd 1841. Justitsråd 1842. Etatsråd 1848. R. 1846. D.M. 1851. K. 1861. R. Sv. Nordstj. 1858.

1844-1847, konst.
Niels Peter Schierbeck, født oktober 1802 i Helsingør, død 14. oktober 1860. Gift med Mimi Treschow, født 1809 i København.
Told- og konsumtionsinspektør i Nykøbing F. 1832. Konst. told- og konsumtionsinspektør i Aarhus 12. august 1844. Overtoldinspektør for Sjælland og Lolland-Falsters stift 8. april 1847.
Kgl. agent. Kammerråd 1840. Justitsråd 1847. Etatsråd 1854. R. 1843.

1847-1871
Johan Michael Andreas Müller, født 28. november 1805 i København, død 1. juni 1881. Gift med Charlotte Meyer, født 1809.
Kopist i Generaltoldkammerets tyske fag 1832, konst. fuldmægtig 1833, konst. kontorchef 1836. Konst. overtoldinspektør for Slesvig 23. oktober 1838. Fungerende toldinspektør i København 12. august 1844. Told- og konsumtionsinspektør i Aarhus 8. april 1847, afskediget 27. september 1871.
Justitsråd 1840. Etatsråd 1871. R. 1846. D.M. 1859. R. Guelfe 1858

* * * Told- og konsumtionskasserere

1797-1809
Jacob Olesen Lund
Tolder i Aarhus 12. september 1788, tillige konsumtionsoppebørselsbetjent sst. Told- og konsumtionskasserer sst. 1. marts 1797.

1809-1816
Georg Christoffer von Stürup (søn af sognepræst Jørgen Henning S. og Anne Margrethe Hjorth), født 7. august 1753 i Tingsted præstegård, død 17. maj 1816 i Aarhus (Domsogn). Gift 6. juli 1786 i Aalborg (Budolfi) med Lucie Magdalene de Kaalund (datter af major Hans Wilhelm de K. og Anne Elisabeth Lüttichau), døbt 5. marts 1770 på Hvanstrup, Farsø sogn, død 1. april 1800 i Foldingbro.
Kadet reformé 1762, kadet 1763, page 1772, sekondløjtnant ved Århusiske Infanteriregiment 1772, premierløjtnant 1779, afsked med kaptajns karakter 1785. Ejer af Søholt, Fuglslev sogn 1785-95. Forpagter på Høgholm. Tolder i Foldingbro 13. april 1796. Told- og konsumtionskasserer i Aarhus 7. december 1809. Ejede en gård på Storetorv og senere i Mindegade, hvor han døde.
Justitsråd 1810.

1816-1844
Jens Clementsen, født 10. februar 1764, død 26. januar 1844 i Aarhus (Domsogn). Gift med Eva Frederikke Schiøth (datter af rektor Jens Riddermann S. og Eva Cathrine Ebbesen), født 30. marts 1787 i Randers, død 25. august 1853.
Kopist i Generaltoldkammerets københavnske toldkontor 23. april 1791, fuldmægtig 23. december 1795, renteskriver og chef for kammerets sjællandske toldkontor 31. august 1804, afskediget ved reduktionen 30. marts 1816. Told- og konsumtionskasserer i Aarhus 22. juni 1816. Rådmand.
Sekretær. Kammerråd 1812. Justitsråd 1817

1844-1849
Didrik Wilhelm Levetzow (søn af amtmand Hans Christoffer Didrik Victor L. og Martha Tillisch), født 29. januar 1786 på Bessestad, Island, død 6. september 1849. Gift 13. juli 1818 med Edle Wilhelmine Fog (datter af sognepræst, mag. Søren Sørensen F. og Riborg Dorthea Tybring), født 7. juli 1793 i Idestrup præstegård.
Fænrik ved Slesvigske Infanteriregiment, sekondløjtnant 1804, premierløjtnant 1809, afsked 1816. Told- og konsumtionskasserer i Ringkøbing 6. juni 1826. Told- og konsumtionskasserer i Aarhus 25. april 1844.
Kammerjunker 1813. Kammerherre 1846.

1849-1861
Christian Andreas Holmer, født ca. 1792, død 22. september 1866 i Gl. Bakkehus.
Fuldmægtig i Statssekretariatet for nådessager, bureauchef 13. februar 1840. Told- og konsumtionskasserer i Aarhus 21. september 1849, afskediget 17. december 1861.
Justitsråd. Etatsråd. R. D.M.

1862-1863
Carl Heinrich greve Ahlefeldt-Laurvig (søn af godsejer Wilhelm Carl Ferdinand greve A.-L. og Edel Dyre Brockenhuus von Løvenhielm), født 12. marts 1804 på Bjørnemose, Tved sogn, død 24. maj 1863 i Aarhus (Domsogn). Gift 1. gang 7. december 1839 i København (Garnisons) med Caroline Marie Thjellesen (datter af sognepræst Hans Peter T. og Johanne Marie Trautner), født 17. april 1798 i Ærøskøbing, død 29. oktober 1857 i København (Frue). Ægteskabet opløst 1855. Gift 2. gang 20. oktober 1857 i København med Augusta Henriette Pauline Eleonore Daue (datter af major Severin D. og Anne Marie Lassen), født 2. april 1818 i Rendsburg, død 5. maj 1900 på Frederiksberg.
Student 1824 (Herlufsholm), cand.jur. 1832. Volontør og kopist i Landsover- samt hof- og stadsretten 1833. Told- og konsumtionskasserer i Sæby 25. september 1839, told- og konsumtionsforvalter 29. juli 1849. Toldkasserer i Aarhus 29. april 1862.

1863-1869
Frederik Christian Grove, død april 1869.
Kopist i Generaltoldkammerets danske fag 19. marts 1833, fuldmægtig i kammerets 1. danske revisionskontor 10. marts 1841, chef for kammerets 2. danske toldrevisionskontor 1. september 1853. Toldkasserer i Aarhus 13. september 1863, afskediget 2. januar 1869.
Kammerråd 1853. Justitsråd 1869.

* * * Toldkontrollører

1797
Knud Christian Kragh
Kontrollør i Aarhus 1. maj 1780, overtold- og konsumtionsbetjent sst. 1. marts 1797, afskediget pga. svaghed 3. maj 1797.

1797-1814
Steen Daniel Brockmann Møller (søn af toldkontrollør i Hals Christian M. og Karen Brochmann), født ca. 1763, død … Gift med Anne Sophie Constantine Mertz (el. Mentz), født ca. 1775.
Skriver i Generaltoldkammerets jyske toldkontor 1788. Overtold- og konsumtionsbetjent i Aarhus 3. maj 1797, afskediget pga. forseelser 27. maj 1814. Gjorde derpå tjeneste i Statsgældsdirektionen. Konsumtionsskriver og kasserer ved maleværkskontor litra B i København 12. september 1820.

1814-1821
Peter Madsen, født ca. 1767, død 4. februar 1838.
Toldbetjent og visitør ved told- og konsumtionsvæsenet i København 24. juli 1793. Overtold- og konsumtionsbetjent i Aarhus 10. august 1814. Blev sat under arrest i 1819 og fradømt embedet ved kommissionsdom 7. maj 1821. Straffen lød på to års tugthusarbejde i Viborg.

1821-1822, konst.
Hans Christian Frederik Rubeck, født ca. 1781, død 30. april 1826 i København.
Kommandoskriver ved Nørrejyllands Generalkommando. Konst. overtold- og konsumtionsbetjent i Aarhus 1821-22. Portkontrollør i København 15. februar 1823.
Kancelliassessor.

1822-1839
Hans Wilhelm Knudsen (søn af gårdmand Henrik Nielsen Knudsen (Knuth) og Elisabeth Magdalene Ziegler), født 26. marts 1780 i Vordingborg, død 15. april 1845 i Brendstrup, Tilst sogn. Gift 1, gang med Kirstine Elisabeth Børling (datter af snedkermester Ole B. og Mette Marie ...), født ca. 1789 i København, død 30. oktober 1818 i Fredericia (Trinitatis). Gift 2. gang 13. juni 1823 i Aarhus (Domsogn) med Johanne Conradine Marie Amalie Hartmann (datter af kompagnifeltskærer Carl Theodor Gotfred Albrecht H. og Ottoine Onsberg), født 22. august 1797 i Fredericia (Michaelis), død 29. marts 1883 i Eskerod, Hornslet sogn.
Undertoldbetjent i Rødby 1802. Sekondløjtnant ved 1. jyske Regiment 1808. Premierløjtnant ved Københavnske Infanteriregiments sapørkorps. 1814. Overtold- og konsumtionsbetjent i Fredericia 20. januar 1816. Overtold- og konsumtionsbetjent i Aarhus 4. maj 1822, afskediget 25. juni 1839.
Krigsråd 1816.

1826-1832, surnumerær
Johan Michael Meldahl Bull (søn af konsumtionsinspektør Niels Rosing B. og Else Sophie Meldahl), født 19. august 1803, død 7. december 1874. Gift 23. december 1825 i Aarhus (Frue) med Amalie Louise Reddelien (datter af apoteker Christoffer Henrik Nicolaj R. og Maren Holbech), født 22. juni 1803 i Aarhus (Frue).
Cand.pharm. Uden formue var han ikke i stand til at købe sig et apotek. Surnumerær told- og konsumtionsoverbetjent uden gage i Aarhus 4. juni 1825, adjungeret told- og konsumtionsinspektør sst. 19. marts 1831. Efter faderens død videreførte han i et par måneder embedet på konstitution omkring årsskiftet 1841/42. Told- og konsumtionsinspektør i Kalundborg 6. marts 1842.
Kammerråd 1852. Justitsråd 1867.

1832-1840, surnumerær
Henrik Raundrup (søn af saltmåler ved vejerboden Hans Henriksen R. og Anne Pedersdatter Loft), født 12. februar 1793 i København (Frue), død 24. maj 1843 i Aarhus (Domsogn). Gift 11. februar 1820 i København (Frue) med Susanne Abeline Holst (datter af skipper Peder H. og Mette Andreasdatter Reds), født 20. april 1795 i Christiansand, Norge, død 13. maj 1877 i Aarhus (Domsogn).
Exam.jur. 1810. Kopist i Generaltoldkammerets fynske toldkontor 30. december 1812. Grænsekontrollør 25. januar 1820. Surnumerær overtold- og konsumtionsbetjent i Randers 5. juni 1827, fra omkring 1832 (senest 1834) i Aarhus, afskediget 19. juni 1840.

1839-1848
Lars Ipsen, født 1803 på Bornholm, død 29. juli 1849 i København. Gift med Abel Angel Heiberg, født 1806 på Bornholm.
Told- og konsumtionsoverbetjent i Aarhus 13. oktober 1839. Konst. toldinspektør i København 25. maj 1848.
Kammerassessor 1845.

1845-1859
Andreas Ditlev Wilhelm Truelsen, født ca. 1812 i København. Gift med Elisabeth Marie Bruun, født 1818 i Kristiansund, Norge.
Exam.jur. Kopist i Generaltoldkammeret 10. marts 1841. Konst. overtoldbetjent i Aarhus 15. november 1842, told- og konsumtionskontrollør i Aarhus 22. maj 1845. Toldkontrollør i København 6. august 1859.
Kammerråd 1867.

1848-1863
Holger Adolph Bille, født 4. februar 1799 i København, død 8. marts 1866. Gift med Karen Dorthea Frederikke, født 1804 i Fredensborg.
Told- og konsumtionsinspektør i Rødby 1836. Konst. told- og konsumtionskontrollør i Aarhus 1848, fast ansat 29. august 1849. Toldkontrollør og pakhusforvalter i Helsingør 16. januar 1863.

1859-1887
Thomas Jacob Lorentzen, født 26. juni 1813, død 18. november 1887. Gift med Marie Antoinette Bech, død 7. februar 1887 i Aarhus.
Toldbetjent i Allinge-Sandvig 30. marts 1841, toldoppebørselskontrollør 17. juni 1845. Toldkontrollør i Aarhus 31. oktober 1859.

1863-1866
Philip Frederik Schumacher, født 6. november 1821, død 5. marts 1876 i Aalborg (Budolfi). Gift med Christine Fessel, født ca. 1832, død 14. marts 1865 i Aarhus (Domsogn)
Exam.jur. Skriver i Generaltoldkammeret. Konst. toldassistent i København 19. august 1848, 4. toldkontrollør i Flensburg 1860. Toldkontrollør i Aarhus 7. juni 1863. Toldkontrollør i Aalborg 9. marts 1866.

* * * Strandkontrollører

-1801
Andreas Hansen Schmidt, død 25. januar 1801 i Skanderborg
Strandkontrollør, se ved Grenaa.

1801-1805
Peder Hansen Nørlem (søn af gårdejer Hans Pedersen Nørlem og Abelone Marie Busch), døbt 21. juli 1771 i Jordbjerg, Hylke sogn, død 12. juni 1805 i Aarhus (Frue). Ugift.
Konsumtionsunderbetjent i Aarhus. Strandkontrollør i Aarhus 4. marts 1801. Boede hos faderen i Aarhus.

1845-1847, konst.
Hans Rudolph Kornerup, født 1809 i København. Ugift.
Konst. strandkontrollør i Aarhus

1847-1851
Michael Treschow (søn af løjtnant Michael Johan Henrik Daniel T. og Anne Birgitte Lassen), født 7. februar 1819 på Sjørupgård, Nimtofte sogn, død 14. oktober 1891.
Volontør i Generaltoldkammeret. Strandtoldbetjent i Lønstrup ved Hjørring 7. marts 1843. Konst. strandkontrollør i Norsminde ved Aarhus 10. april 1847. Toldassistent i Aarhus 20. maj 1851, kgl. udnævnt 18. oktober 1859, afskediget 9. juli 1884.
Prædikat af strandkontrollør 1851.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar