tirsdag den 13. januar 2015

Toldere på Samsø

* * * Toldere

1661-1674
Jens Bruun (søn af foged Jacob eller Jochum B. og Dorthe Hansdatter), født på Søllemarksgård, død 1674 på Samsø.
Fæster af Søllemarksgård på Samsø. Tolder samt konsumtions- og stempelpapirsforvalter på Samsø, kgl. konf. 18. juni 1661.

1674-1681
Mathias Nielsen Fog (søn af hospitalsforstander Niels Madsen og Elisabeth Lauritsdatter Fog), døbt 30. oktober 1642 i Kolding, død 25. april 1681 i Horsens. Gift ca. 1674 med Elisabeth Pedersdatter (datter af rådmand Peder Udsen og Dorthe Poulsdatter), døbt 9. april 1654 i Kolding død 10. september 1687 i Horsens (gift 2. gang ca. 1681 med rådmand i Horsens og ejer af Jensgård Christen Nielsen Tonboe, ca. 1632-1707).
Fuldmægtig og forvalter ved Griffenfelds gods på Samsø, tillige tolder 15. april 1674. Epitafium i Horsens Klosterkirke.

1681-1687
Laurits Nielsen Fog (søn af hospitalsforstander Niels Madsen og Elisabeth Lauritsdatter Fog), døbt 4. maj 1656 i Kolding, begr. 5. december 1735 i København. Gift 1. gang ca. 1679 med Karen Jensdatter (datter af Jens Rasmussen og Margrethe Poulsdatter), født ca. 1648 på Vadstrupgård, død 15. marts 1685 på Vadstrupgård (gift 1. gang ca. 1673 med skipper og handelsmand på Vadstrupgård Mikkel Mouritsen, ca. 1632-1679). Gift 2. gang ca. 1688 med Kirstine Hansdatter Leegaard (datter af brygger og rådmand Hans Knudsen L. og Kirstine Jensdatter), født ca. 1652 i København, begr. 6. juli 1732 i København (Helligånds) (gift 1. gang 1675 med brygger i København Anders Gregersen Romer).
Forvalter ved grevskabet Samsø, tillige tolder 18. juli 1687, afskediget 31. marts 1687. Beboede Vadstrupgård på Samsø. Brygger i København. Rådmand 1697. 
Kommerceråd.

1687-1726
Christian Hansen Merckel (søn af Hans Hansen M. og Inger Nielsdatter), født ca. 1656 på Holtegård, Søllerød sogn, død 1725 i Vadstrup, Onsbjerg sogn. Gift ca. 1687 med Annike Nielsdatter Fog (datter af hospitalsforstander Niels Madsen og Elisabeth Lauritsdatter Fog), født ca. 1662 i Kolding, død 1743 i Vadstrup, Onsbjerg sogn.
Forvalter ved grevskabet Samsø. Birkedommer på Samsø 11. maj 1680, kgl. konf. 30. september 1690. Tillige tolder 31. marts 1687, ny bestalling 1. januar 1696.

1726-1744
Johan Frederik Ursin, død 1744 i Onsbjerg sogn. Gift med Ingeborg Marie.
Tolder på Samsø 1. maj 1726, tillige toldbetjent sst. 8. september 1736.

1744
Frederik Christian Ollandt
Kammerlakaj hos Dronning Anne Sophie. Tolder og visitør på Samsø 14. april 1744, afskediget efter eget ønske 3. juni 1744. Ollandt søgte i de følgende år en række forskellige embeder, men forgæves.

1744-1749
Gudmand Nielsen Hegelund, født ca. 1710, begr. 3. maj 1754 i Tranebjerg sogn. Gift med Anne Olesdatter, født ca. 1731, begr. 28. maj 1790 i Bjerregrav sogn.
Tjente 23 år i Rentekammerets dansk-norske kammerkancelli. Tolder og visitør på Samsø 10. juni 1744.

1750-1755 
Jørgen Hepsen 
Toldforpagter. Han er vel identisk med Jørgen Ibsen (søn af Ib Jørgensen og Anne Jensdatter), født 8. august 1717 i Nordby, død 11. april 1768 i Nordby. Gift 7. oktober 1749 i Nordby md Karen Sørensdatter (datter af Søren Sørensen og Karen Jensdatter), født 20. august 1722 i Nordby, død 14. december 1781 i Nordby.

1756-1760 
Rasmus Mikkelsen 
Toldforpagter på Samsø. Han er vel identisk med den tolder af samme navn, der blev udnævnt i 1761.

1761-1782
Rasmus Mikkelsen, født ca. 1709, død 27. januar 1782. Gift 4. maj 1735 med Karen Sørensdatter Hjorth (gift 1. gang 1732 med kromand i Karise Søren Hansen, ca. 1685-1734).
Kromand i Karise. Forvalter ved grevskabet Samsø. Tolder på Samsø 22. januar 1761.

1782-1785
Jens Høst (søn af sognepræst Christen Jensen H. og Nille Jørgensdatter Hjersing), født 26. februar 1733 i Vitten præstegård, død 29. december 1785 i Besser sogn. Gift 18. april 1766 i Ørum (Galten hrd.) med Gertrud Marie Jacobsdatter Krogstrup (datter afkapellan Andreas Jacobsen og Sara Nielsdatter Krogstrup), døbt 15. juli 1725 i Ærøskøbing, død ca. 1798 på Gammelgård, Storring sogn (gift 1. gang ca. 1751 med cand.theol. på Frisenvold Henning Frederik Høst, ca. 1721-1765).
Sekondløjtnant ved Jægerkorpset 7. april 1762, reduceret 2. februar 1763, atter sekondløjtnant ved Plønske gevorbne Infanteriregiment 19. september 1764, afskediget 15. maj 1765 med ret til at sælge sin plads ved regimentet. Bosat på Brattingsborg på Samsø. Tolder på Samsø 13. februar 1782.

1786-1816
Johan Christian Mackene, født ca. 1741, død 6. maj 1816 i Onsbjerg sogn. Gift ca. 1773 med Anne Cathrine Petersen, født ca. 1752, død 25. maj 1821 i Onsbjerg sogn.
Løjtnant, bosat i Holbæk. Tolder på Samsø 11. februar 1786.
Karakt. major.

1816-1827
Adam Levin Grønvold (søn af lensmand Holger Wind G. og Karen Hansdatter), født 4. april 1756 i Fet, Norge, død 18. november 1830 i Næstved. Gift ca. 1785 med Charlotte Elisabeth Hald (datter af birkedommer Hans Peter Andersen H. og Trone Birgitte Grundtvig), født 29. december 1753 på Ledreborg, død 23. april 1831 i Næstved.
Landmåler 6. juli 1785, var bosat i Frøslev på Sjælland 1786-97. Tolder på Samsø 18. juni 1816, afskediget 9. januar 1827.
Karakt. major.

1827-1841
Peter Mathias Benjamin Hertel (søn af sognepræst Jørgen Lund H. og Anne Magdalene Müller), født 3. januar 1798 i Rønnebæk præstegård, død 10. november 1841 i Besser sogn. Gift 18. oktober 1827 i Mern med Johanne Cramer (datter af sognepræst Peter Christian C. og Marie Charlotte Hecquet), født 26. maj 1800 i Mern præstegård, død oktober 1878.
Premierløjtnant. Tolder på Samsø 5. juni 1827.
Krigsassessor 1827. Overkrigskommissær 1831.

1842-1880
Johan Frits Tofte (søn af overtoldbetjent Peder Pedersen T. og Marianne Elisabeth Birgitte Køppen), døbt 7. maj 1807 i Ribe (Domsogn), død 12. august 1880 i Besser, Besser sogn. Gift 17. juli 1842 i Hørsholm med Wilhelmine Henriette Hartz (datter af gartner Henrik H. og Cathrine Guldberg), født 27. maj 1816 på Ryegård, Rye sogn, død 27.februar 1883 i Horsens (begr. i Besser).
Toldbetjent Faaborg, krydstoldbetjent i København 7. maj 1833, konst. told- og konsumtionsoverbetjent Roskilde. Tolder på Samsø 25. januar 1841, toldforvalter sst. 22. maj 1845, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851, afskediget 21. februar 1880.
Prædikat af toldforvalter 1852. Justitsråd 1880.

* * * Toldkontrollører 

1696-1713
Søren Rasmussen, født ca. 1640, død 13. juni 1713 i Nordby sogn. Gift med N.N., født ca. 1644, død 12. november 1713 i Nordby sogn.
Toldbetjent og visitør på Samsø 1. januar 1696.

1713-1724
Christian Fischer
Toldbetjent på Samsø 24. juli 1713, afskediget som kontrollør 24. oktober 1724.

1724-1736
Christian Carl Stadelin (søn af sognepræst Laurits Jensen S. og Marie Jørgensdatter), født omkring 1695 i Kongsted, død 8. september 1736 i Tanderup, Onsbjerg sogn. Gift 1. gang ca. 1721 med Barbara Eliasdatter Seyer, død 20. juni 1726 i Tanderup, Onsbjerg sogn (gift 1. gang med Peder Madsen, Præstø, død 1719). Gift 2. gang 13. april 1728 i Nordby med Helene Margrethe Høyer.
Borger i Præstø. Kontrollør på Samsø 19. december 1724.

1736-1744
Johan Frederik Ursin
Tolder på Samsø 1. maj 1726, tillige toldbetjent sst. 8. september 1736.

1744
Frederik Christian Ollandt
Tolder og visitør på Samsø 14. april 1744, afskediget efter eget ønske 3. juni 1744.

1744-1754
Gudmand Nielsen Hegelund, født ca. 1710, begr. 3. maj 1754 i Tranebjerg sogn. Gift med Anne Olesdatter, født ca. 1731, begr. 28. maj 1790 i Bjerregrav sogn.
Tjente 23 år i Rentekammerets dansk-norske kammerkancelli. Tolder og visitør på Samsø 10. juni 1744, kgl. kontrollør imod toldforpagteren 1750.

1758-1767
Thomas Erasmus Brandt (søn af renteskriver Johan Frederik B. og Anne Margrethe Hansdatter), døbt 7. oktober 1722 i København (Holmens), begr. 7. juli 1767 i Besser sogn. Gift 12. september 1766 i Nordby med Kirstine Raffnsøe.
Kontrollør [imod toldforpagterne] på Samsø 5. juni 1758. Han fortsatte som toldkontrollør, da forpagtningen af tolden ophørte ved årsskiftet 1760/61. Hans hustru var muligvis søster til sognepræsten Marcus Stuhr Raffnsøe i Nordby.

1767-1774
Hans Jeppesen Kehlet (søn af byskriver Jeppe Hansen og Sidsel Christensdatter), født 7. marts 1707 i Ærøskøbing, død 21. marts 1787 i Ærøskøbing. Gift 7. februar 1731 (eller 1730) i Ærøskøbing med Ingeborg Marie Cathrine Lassen, født ca. 1711, død 16. juli 1789 i Fangel præstegård.
Omtalt som byskriver i 1733-34. Fyrstelig byfoged og postmester i Ærøskøbing indtil øen kom under den danske krone, kgl. konf. 11. august 1751. Tillige toldkontrollør sst. 11. august 1751. Afskediget som byfoged 1756, men vedblev at være postmester og kontrollør. Kontrollør og toldbetjent på Samsø 9. september 1767.
Bosat i Selsinggård, Onsbjeg sogn.

1774-1777
Eggert Stockfleth (søn af løjtnant Eggert S. og Anne Dorthea Gabrielsen), døbt 29. juli 1747 i Askim (Akershus stift), død 23. marts 1822 i København. Gift 1. gang ca. 1769 med Christiane Dorthea Graumann (muligvis datter af murer Johan Peter G. og Cathrine Svendsdatter), født ca. 1747, død 31. oktober 1787 i København. Gift 2. gang ca. 1789 med Cathrine Sophie Margrethe Weinschenck (datter af skovrider Frederik Wilhelm W. og Birgitte Elling), døbt 9. december 1768 på Jægerspris, Dråby sogn, død 19. januar 1801 i Nykøbing F. Gift 3. gang ca. 1801 med Frederikke Kløcker (datter af forpagter Michael K. og Anne Margrethe Weinschenck), døbt 30. maj 1774 på Skulderupholm, Kirke Såby sogn, død 28. oktober 1817 i Nykøbing F.
Korporal ved 2. Akershuske Infanteriregiment, elev i den matematiske skole i Christiania 1762-67, landmåler under Rentekammeret 1768-72. Kontrollør og toldbetjent på Samsø 11. april 1774. Landinspektør 27. maj 1779, stiftslandinspektør på Lolland, Falster og Møn 10. november 1790, afskediget 22. juni 1819. Tillige tiendekommissær på Falster, afskediget 21. december 1818. Med sine tre hustruer blev Stockfleth fader til 25 børn.

1777-1789
Oluf Hjorteberg (søn af degn Godske Hans H. og Bodil Marie Rasmusdatter), født ca. 1738 i Munkebo degnebolig, død februar 1789 i Onsbjerg, Onsbjerg sogn. Gift med Anne Anholm, født ca. 1747.
[Toldkontrollør] på Samsø ca. 1777, tillige vejer og måler 17. januar 1780.
Bosat i Onsbjerg, Onsbjerg sogn.

1789-1839
Erik Vind Egeriis (søn af Christian Thygesen E. og Ellen Lauritsdatter), født ca. 1761 i Freerslev sogn, død 28. december 1839 i Ørby, Tranebjerg sogn. Gift 1. gang 14. september 1789 i Besser med Margrethe Marie Luja (datter af kapellan Otto Christensen L. og Anne Dorthea Merckel), døbt 18. april 1771 i Besser, begr. 27. december 1793 i Ørby, Tranebjerg sogn. Gift 2. gang med Susanne Margrethe Mackene (datter af tolder Johan Christian M. og Anne Cathrine Petersen), født 10. juni 1773 i Holbæk, død 29. januar 1851 i Ørby, Tranebjerg sogn.
Gårdmand i Ørby, Tranebjerg sogn. Tillige kontrollør og toldbetjent samt vejer, måler og vrager på Samsø 13. marts 1789, afskediget 21. september 1839.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar