torsdag den 15. januar 2015

Toldere i Thisted

TOLDVÆSENET

* * * Toldere

1669-1677
Didrik Willumsen, død 1677 i Thisted.
Tolder i Thisted 14. april 1669, kgl. konf. 26. september 1670. Rådmand 1670.

1677-1696
Peder Markvordsen (el. Marcussen), begr. 6. marts 1699 i Thisted. Gift med Ingeborg Sørensdatter Bloch, død tidligst 1712.
Tolder i Thisted december 1677. Rådmand 1678. Hans hustru var søster til Jens Sørensen Bloch på Hvidbjerggård (død 1712)

1696-1715
Christen Jensen Kjærup, død 1715 i Thisted. Gift med Anne Pedersdatter.
Tolder i Thisted 29. februar 1696, kgl. konf. 3. februar 1700. Forpagtede tolden 17. november 1706.

1715-1728
Ulrich Ulrichsen Zitscher (søn af møllefæster Ulrich Z.), født ca. 1674 i Bygholm mølle, Hatting sogn, begr. 26. september 1736 i Thisted. Gift med Christine Cathrine Pedersdatter, begr. 15. august 1727 i Thisted.
Konsumtionsforpagter i Thisted. Tolder sst. 29. april 1715, fradømt 5. oktober 1728. Forpagter af konsumtionen 1713-15, 1716-18 og 1719-21. Købte Thisted Bisgård i 1726. Gravsten ved Thisted kirke.
Hans efterladenhed og uagtsomhed i forbindelse med et strandet skib i 1725 blev undersøgt af en kommissionsdomstol, der afsagde dom 5. oktober 1728: Zitscher blev fyret, han bad kongen om nåde, men domstolen stadfæstede dommen den 1. december s.å.

1729-1749
Niels Langgaard, begr. 20. marts 1752 i Thisted. Gift 27. juli 1734 i Aalborg (Frue) med Anne Møinichen Aspach (datter af stiftsprovst, mag. Sixtus Adamsen A. og Maren Lauritsdatter Popp), født ca. 1712, begr. 13. februar 1775 i Thisted.
Konst. by- og rådstueskriver i Stavanger, tjente derpå tre år i Generalkommissariatet. Tolder i Thisted 5. januar 1729, kgl. kontrollør imod toldforpagterne 27. januar 1750. Tillige vejer og måler 10. december 1738.

1750-1755
Erik Christian Spentrup, Morten Sørensen Hjort og Jens Thagaard
Toldforpagtere i Thisted

1756-1760
Erik Christian Spentrup
Toldforpagter i Thisted

1761-1786
Iver Jensen Kirketerp (søn af Jens Nielsen K. og Birgitte Iversdatter), født ca. 1714 i Hobro, begr. 29. marts 1802 i Thisted. Gift 25. september 1753 i Hjardemål med Christence Petronelle Praem (datter af sognepræst Thomas Kaysen P. og Anne Bagger), døbt 24. august 1729 i Hjardemål, begr. 7.august 1780 i Thisted.
Kgl. kontrollør imod toldforpagterne samt vejer og måler i Thisted 17. april 1752, tolder sst. 22. januar 1761, afskediget med pension 18. januar 1786.

1786-1796
Christen Ludvigsen, født ca. 1753, død 13. maj 1806 i Thisted. Gift med Bolene Dorthea Høpffner, født ca. 1757.
Student. Kopist i Generaltoldkammerets norske toldkontor, fra 27. juni 1781 i kammerets sjællandske konsumtionskontor, fuldmægtig i kammerets fynsk-jyske toldkontor 18. juli 1781. Tolder samt vejer og måler i Thisted 18. januar 1786, told- og konsumtionsinspektør 28. september 1796. Ludvigsen købte en gård i Thisted i 1792.

* * * Toldkontrollører

1670-1675
Jens Andersen
Toldbetjent i Thisted 8. november 1670.

1675-1677
Niels Nielsen
Toldbetjent i Thisted 11. marts 1675.

1677-1696
Poul Andersen
Toldbetjent i Thisted 19. september 1677.

1696-1706
Henrik Ludvig, født ca. 1649, død 1707 i Randers. Gift med Maren.
Kammerlakaj hos den svenske dronning Ulrika Eleonora, senere fyrbøder hos Frederik III og Christian V og gik senere med Prins Jørgen (Georg) til England. Visitør i Næstved 3. marts 1688. Toldbetjent og visitør i Thisted 7. marts 1696, bekræftet 2. april 1701. Kontrollør og visitør i Randers 22. april 1706.

1706-1709
Knud Pedersen Riber, begr. 22. maj 1709 i Thisted.
Fuldmægtig hos amtmanden i Thisted 1689-1704. Kontrollør i Thisted 7. juni 1706. Studepranger.

1709-1735
Hans Olesen, født ca. 1658, begr. 19. december 1735 i Thisted.
Tjente ved amtstuen i Thisted. Visitør i Thisted 12. august 1709.

1736-1750
Georg Frederik Gustav Proschwitz. Gift 19. oktober 1724 i København (Holmens) med Karen Hansdatter.
Kontrollør i Thisted 23. januar 1736, afskediget 27. januar 1750. Han fik 21. november 1753 to års pension udbetalt på én gang, mod at love, at han ikke ville søge yderligere pension eller nyt embede.

1750-1752
Niels Langgaard
Tolder i Thisted 5. januar 1729, kgl. kontrollør imod toldforpagterne i Thisted 27. januar 1750.

1752-1760
Iver Jensen Kirketerp
Kgl. kontrollør imod toldforpagterne samt vejer og måler i Thisted 17. april 1752, tolder sst. 22. januar 1761, afskediget med pension 18. januar 1786.

1761-1796
Andreas Holgersen Schandorph (søn af provst Holger Sørensen S. og Johanne Eleonore Leschly), født ca. 1714 i Snedsted, død 25. juni 1796 i Thisted. Gift 9. november 1740 i Hørdum med Helene Margrethe Lassen (datter af sognepræst Christian Jochumsen L. og Hedevig Dorthea Helverschou), døbt 17. november 1722 i Skyum, død 15. juli 1793 i Thisted.
Sergent ved oberst Rapps regiment i Norge 1736. Bosat i Thisted fra senest 1743. Kontrollør og toldbetjent i Thisted 22. januar 1761, afskediget 1796.


KONSUMTIONSVÆSENET 1779-1796

* * * Konsumtionsforvaltere

1779-1780
Johan Henrik Rantzau Sehestedt, født ca. 1731, død 6. februar 1787 i København.
Toldbetjent og visitør ved told- og konsumtionsvæsenet København 10. februar 1767, kgl. udnævnt 18. oktober 1769. Konsumtionsforvalter i Thisted 11. juni 1778. Portkontrollør i København 3. august 1780.

1780-1785
Jørgen Christian Poulstrup Deinbøll (søn af sognepræst Christen Jensen D. og Anne Dorthea Pedersdatter Mouritsen), døbt 10. oktober 1751 i Hundborg. Gift med Anne Margrethe Elisabeth Holm, født ca. 1760.
Toldbetjent og visitør ved told- og konsumtionsvæsenet i København 16. februar 1778. Konsumtionsforvalter i Thisted 3. august 1780. Konsumtionsforvalter i Skive 22. juni 1785. Toldbetjent og visitør ved told- og konsumtionsvæsenet i København 6. juni 1787.

1785-1796
Thomas Nicolaj Winther (søn af købmand Hans W. og Maren Nielsdatter), døbt 12. august 1740 i Thisted. Gift 1. gang 29. juli 1774 i Nykøbing M. med Dorthea Bang Meldahl (datter af købmand Melchior Augustinus M. og Anne Elisabeth Nielsdatter), døbt 5. maj 1741 i Nykøbing M., begr. 7. juni 1780 i Skive (begr. i Nykøbing M.). Gift 2. gang 23. februar 1781 i Skive med Mette Marie Møller, født ca. 1759.
Konsumtionsforpagter i Thisted ca. 1773. Konsumtionsforvalter i Hjørring 11. juni 1778. Konsumtionsforvalter i Skive 28. august 1778. Konsumtionsforvalter i Thisted 22. juni 1785, told- og konsumtionskasserer sst. 28. september 1796, afskediget med pension 28. maj 1800.

* * * Konsumtionskontrollører

1779
Ebbe Jacob Sletting, født ca. 1756. Gift ca. 1783 med Christiane, født ca. 1763.
Student. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Thisted 11. juni 1778, men frasagde sig straks efter stillingen. I 1787 var han kopist i Admiralitets- og Kommissariatskollegiet i København.

1779-1796
Thomas Andersen Wiedebech (søn af gårdmand Anders Madsen og Dorthe Thomasdatter), født 14. februar 1726 i Videbæk, Vorgod sogn, Ringkøbing amt, begr. 27. december 1806 i Thisted. Gift 5. februar 1782 i Nors med Anne Jespare Klein (datter af byfoged Henrik Wolf K. og Kirstine Jensdatter Halse), døbt 1. november 1760 i Nykøbing M., begr. 14. marts 1785 i Thisted.
Stud.jur. Kontrollører og konsumtionsbetjent i Thisted 1778, afskediget 1796.


TOLD- OG KONSUMTIONSVÆSENET 1796-1851

* * * Told- og konsumtionsinspektører

1796-1806
Christen Ludvigsen
Tolder samt vejer og måler i Thisted 18. januar 1786, told- og konsumtionsinspektør 28. september 1796.

1806-1830
Christian Frederik Langeland (søn af ritmester Christian L. og Elisabeth Margrethe With, døbt 5. januar 1776 i Korsør, død 26. februar 1841 i Nakskov. Gift 7. juli 1800 på Frederiksberg med Joachimine Adamine Ulrikke Broager (datter af sekretær ved Det kgl. Bibliotek Jonas B. og Anne Cathrine Birch), født ca. 1781 i København, død tidligst 1850.
Sekondløjtnant. Told- og konsumtionskasserer i Thisted 28. maj 1800, told- og konsumtionsinspektør sst. 5. september 1806, tillige vejer, måler og vrager 4. juni 1811. Told- og konsumtionsinspektør i Nakskov 25. maj 1830. Enken flyttede til København.
Karakt. kaptajn. Justitsråd 1811. R. 1809.

1830-1861
Magnus Martinus Bülow (datter af løjtnant Nicolaj Didrik Christian B. og Cathrine Marie Ingversen), født 25. december 1797 i Kolding, død 30. marts 1863 på Frederiksberg. Gift 25. november 1820 i Viuf med Marie Dorthea Ingversen (datter af gårdejer, løjtnant Johannes Peter I. og Marie Elisabeth Soel), døbt 17. marts 1803 i Viuf, Viuf sogn, død 20. april 1854 i Thisted.
Grænsekontrollør 25. januar 1820, senere konstitueret toldkasserer i Foldingbro. Told- og konsumtionsinspektør i Thisted 24. august 1830, afskediget 24. februar 1861.
Overkrigskommissær 1834. Justitsråd 1859.

1861-1871
Didrik Christian Didriksen (søn af skipper Christian D. og Elisabeth Dorthea Elgaard), født 7. september 1799 i Randers, død 31. juli 1885 i København. Gift med Sophie Louise Bülow (datter af oberstløjtnant Ulrich Adam Otto B. og Edel Margrethe Folsach), døbt 19. maj 1802 i Aalborg (Frue), død 7. februar 1877 i København.
Konstitueret toldbetjent i Svendborg 14. juni 1831. Toldbetjent i Nyborg 2. marts 1833. Toldbetjent i Roskilde 22. april 1837. Konstitueret overtoldbetjent i Ribe 29. august 1837, adjungeret toldinspektør sst. 14. maj 1839, toldkontrollør sst. 22. maj 1845. Told- og konsumtionsinspektør i Holstebro 30. april 1846. Toldinspektør i Thisted 18. maj 1861, afskediget 12. august 1871.
Kammerråd 1854. R. 1871.

* * * Told- og konsumtionskasserere

1796-1800
Thomas Nicolaj Winther
Konsumtionsforvalter i Thisted 22. juni 1785, told- og konsumtionskasserer sst. 28. september 1796, afskediget med pension 28. maj 1800.

1800-1806
Christian Frederik Langeland
Told- og konsumtionskasserer i Thisted 28. maj 1800, told- og konsumtionsinspektør sst. 5. september 1806. Told- og konsumtionsinspektør i Nakskov 25. maj 1830.

1806-1807
Laurits Christian Achen, født ca. 1743, død 13. august 1807 i Thisted. Gift med Margrethe Cathrine Bildthugger (gift 2. gang 1813 med Niels Emmerschou, Jannerup).
Undertoldbetjent i Nysted. Told- og konsumtionsoverbetjent i Thisted 28. september 1796, told- og konsumtionskasserer sst. 5. december 1806.

1808-1821
Poul Røder (søn af skipper Morten R. og Helene Cathrine Demetrius), født 17. november 1759 i Christiania (Frelsers), Norge, død 15. januar 1833 i København. Gift 10. december 1798 i København (Holmens) med Anne Dorthea Elisabeth Elinde Gram (datter af staldkarl Hans Gram og Cathrine ...), født 20. januar 1775 i København (Nikolaj), død 27. maj 1861 i København (Trinitatis).
Skoleholder ved 3. Divisions skole i Nyboder. Volontør i Generaltoldkammerets jyske toldkontor. Told- og konsumtionskasserer i Thisted 26. januar 1808, afskediget med pension 27. oktober 1821.

1822-1834
Johan Ludvig Schack (søn af kammerjunker Barthold Hartvig S. og Øllegaard Frederikke Rantzau), døbt 6. juli 1764 i Skanderborg, død 22. april 1834 i Thisted. Gift 30. oktober 1795 i Østbirk med Elisabeth Helene Saabye (datter af forvalter Hans Erik Nielsen S. og Margrethe Lauritsdatter Udsen), født ca. 1757, død 26. juli 1843 i Thisted.
Premierløjtnant ved Slesvigske Rytterregiment, bosat i Horsens 1787 og 1801. Ritmester ved Skarpskytteregimentet. Told- og konsumtionskasserer i Thisted 26. januar 1822. Tillige postmester sst. Told- og konsumtionskasserer i Vordingborg 12. april 1828, men udnævnelsen blev annulleret 23. september s.å., og Schack forblev i Thisted.

1834-1847
Mathias Jensen Winchell, født 25. februar 1801 i Nakskov, død 12. februar 1879 i København. Gift med Christiane Cathrine Conradine Klemp, født ca. 1807 i København.
Toldfuldmægtig i Nakskov. Kopist i Generaltoldkammerets danske fag 20. september 1830. Told- og konsumtionskasserer i Thisted 19. august 1834, told- og konsumtionskasserer i Kalundborg 21. oktober 1847.
Kammerråd 1852. Justitsråd 1869. R. 1875.

1848-1851
Ole Ipsen Ludvig Gorm (søn af kontrollør ved Det kgl. Teater Andreas Jørgensen G. og Anne Kirstine Knudsen), født 3. juni 1788 i København, død 20. marts 1853 i København. Gift ca. 1817 med Anne Sophie Lund (datter af toldvisitør Andreas Christensen L. og Anne Kirstine Larsen), født 20. august 1793 i København, død 9. september 1865 i Skive.
Konstitueret kopist i Generaltoldkammeret 1. maj 1832, kgl. udnævnt 19. marts 1833, konstitueret fuldmægtig 15. marts 1838, virkelig 10. marts 1841. Told- og konsumtionskasserer i Thisted 15. marts 1848, afskediget 20. maj 1851.
Kancelliråd

* * * Toldkontrollører

1796-1806
Laurits Christian Achen
Told- og konsumtionsoverbetjent i Thisted 28. september 1796, told- og konsumtionskasserer sst. 5. december 1806.

1807-1825
Frantz Joseph Neve, født ca. 1765, død 19. oktober 1825 i Thisted. Gift 1. gang med Dorthea Amalie Meyer, født ca. 1761, begr. 7. august 1809 i Thisted. Gift 2. gang 26. marts 1810 i Thisted med Maren Bloch.
Overjæger ved Slesvigske Jægerkorps. Overtold- og konsumtionsbetjent i Thisted 13. marts 1807. Neve konverterede fra den katolske til den lutherske tro 23. oktober 1811 (Thisted kb).

1825-1831
Hans Conrad Engelhardt (søn af porcelænshandler Johan Christian E. og Inger Mollerup), født 1. november 1799 i København (Petri), død 3. juni 1873. Gift med Birthe Conradine Madsen (datter af degn Ole M. og Maren Hansdatter), født 5. september 1801 i Sandby degnebolig, Præstø amt.
Skriver i Generaltoldkammeret. Overtold- og konsumtionsbetjent i Thisted 12. november 1825. Told- og konsumtionsinspektør i Sæby 18. januar 1831. Told- og konsumtionsinspektør i Stege 24. december 1841.

1831-1851
Joachim Otto Ingerslev (søn af sognepræst Jacob Abel I. og Vita Bering), født 7. maj 1792 i Saksild præstegård, død 6. november 1877 i København. Gift 1825 med Margrethe Caroline Stehlfeldt (datter af kommandersergent Johan Frederik S. og Margrethe Ebers), født 25. november 1810 i Glückstadt (gift 1. gang med herredsfuldmægtig i Aarhus Vitus Ingerslev).
Månedsløjtnant. Undertold- og konsumtionsoverbetjent i Aalborg 19. juli 1820. Told- og konsumtionsoverbetjent i Thisted 20. april 1831. Toldkontrollør i Aalborg 20. maj 1851, med højere gage 7. marts 1861, afskediget 20. februar 1866.
Kammerassessor 1860. Kammerråd 1866 (frasagde sig rangen 1874).


TOLDVÆSENET EFTER 1851

* * * Toldoppebørselskontrollører

1851-1881
Carl Sehestedt Svarre (søn af snedker, senere værtshusholder Søren Sørensen S. og Anne Rasmusdatter), født 30. december 1805 i Grenaa, død 15. januar 1889 i Thisted. Gift 13. februar 1835 i Grenaa med Anne Marie Sophie Lund (datter af vejrmøller Niels Nielsen L. og Christine Frederikke Andreasdatter Slippers), født 21. maj 1807 i Grenaa, død 22. november 1886 i Thisted.
Toldfuldmægtig i Grenaa. Toldbetjent i Viborg 14. august 1827. Toldbetjent i Grenaa 15. september 1827. Konstitueret overtoldbetjent i Hjørring 5. marts 1838, told- og konsumtionskontrollør sst. 22. maj 1845. Toldoppebørselskontrollør i Thisted 20. maj 1851, afskediget 18. februar 1881.
R. 1881

Ingen kommentarer:

Send en kommentar