onsdag den 14. januar 2015

Toldere i Skive

TOLDVÆSENET

* * * Toldere

1661-
Johan Hansen Holst
Tolder i Skive 26. februar 1661. Tillige konsumtions- og stempelpapirsforvalter 26. februar 1661.


KONSUMTIONSVÆSENET

* * * Konsumtionsforvaltere

1779
Maximilian Wilhelm Hansen
Forvalter på Saltø. Konsumtionsforvalter i Skive 11. juni 1778, men tiltrådte ikke embedet. I stedet fik han konsumtionsforvalterembedet i Sorø.

1779-1785
Thomas Nicolaj Winther (søn af købmand Hans W. og Maren Nielsdatter), døbt 12. august 1740 i Thisted, død tidligst 1801. Gift 1. gang 29. juli 1774 i Nykøbing M. med Dorthea Bang Meldahl (datter af købmand Melchior Augustinus M. og Anne Elisabeth Nielsdatter), døbt 5. maj 1741 i Nykøbing M., begr. 7. juni 1780 i Skive (begr. i Nykøbing M.). Gift 2. gang 23. februar 1781 i Skive med Mette Marie Møller, født ca. 1759.
Konsumtionsforpagter i Thisted ca. 1773. Konsumtionsforvalter i Hjørring 11. juni 1778. Konsumtionsforvalter i Skive 28. august 1778. Konsumtionsforvalter i Thisted 22. juni 1785, told- og konsumtionskasserer sst. 28. september 1796, afskediget med pension 28. maj 1800.

1785-1787
Jørgen Christian Poulstrup Deinbøll (søn af sognepræst Christen Jensen D. og Anne Dorthea Pedersdatter Mouritsen), døbt 10. oktober 1751 i Hundborg præstegård, død senest 1801. Gift med Margrethe Elisabeth Holm, født ca. 1760.
Toldbetjent og visitør ved told- og konsumtionsvæsenet i København 16. februar 1778. Konsumtionsforvalter i Thisted 3. august 1780. Konsumtionsforvalter i Skive 22. juni 1785, atter toldbetjent og visitør ved told- og konsumtionsvæsenet i København 6. juni 1787. Det sidste var en degradering, idet han ikke var fundet nøjagtig i sin tjeneste i Skive. Hans enke boede i Vester kvarter, København i 1801.

1787-1823
Christian Renner, født ca. 1752, død 13. oktober 1823 i Skive. Gift med Karen Marie Wolff, født 1757, død 23. juni 1824 i Skive.
Fuldmægtig ved Vesterport. Toldbetjent og visitør ved told- og konsumtionsvæsenet i København 3. april 1780. Konsumtionsforvalter i Skive 6. juni 1787. Tillige forligelseskommissær 23. december 1795.

1824-1830
Christian Theill (søn af bogtrykkersvend Jens Jensen T. og Eleonore Hedevig Hauberg), døbt 26. maj 1786 i Viborg (Sortebrødre), død 28. marts 1875 i København. Gift 26. september 1815 i Bjerregrav med Anne Ingeborg Brandt (datter af sognepræst Christian B. og Johanne Hegelund), født 24. marts 1793 i Bjerregrav sogn, død 15. marts 1846 på Flynderupgård, Tikøb sogn.
Premierløjtnant. Købmand i Aarhus, borgerskab 10. april 1815. Ejer af Kårup Mølle, Bjerregrav sogn 1816-30. Konsumtionsforvalter i Skive 22. maj 1824, suspenderet 29. januar 1829, afskediget 12. januar 1830. Afskedigelsen skyldtes, at Theill havde set gennem fingre med flere bønders ulovlige brændevinsbrænden. Ejer af Flynderupgård ved Espergærde, Tikøb sogn.
Krigsråd.

1830-1833
Wilhelm Emil Juncker (søn af klædefabrikant Christian Frederik J.), født ca. 1798 i København, død 25. oktober 1851 i Vester Nebel sogn. Gift ca. 1826 med Anne Cathrine Petersen, født ca. 1801 i Schleswig, død 9. september 1861.
Assistent hos grænsetoldinspektøren 11. juli 1826. Konsumtionsforvalter i Skive 26. maj 1830. Toldkasserer i Hjerting 25. september 1833, told- og konsumtionskasserer i Varde 24. oktober 1846, fradømt ved Varde bytings dom 7. marts 1849.

1834-1841
Frederik Christian Gottlieb, født ca. 1801 i København, død 10. marts 1866 i Vejle. Gift 1. gang med Birgitte Schou, født ca. 1798 i Karlebo, død 26. december 1851 i Skive. Gift 2. gang 19. april 1854 i Balling med Marie Sophie Amalie Tjørring (datter af købmand Jens Tjørring og Johanne Marie Kirstine Schouboe), født 16. juli 1808 i Skive.
Kopist i Generaltoldkammerets danske fag 28. september 1830. Konsumtionsforvalter i Skive 8. januar 1834, tillige toldforvalter 28. september 1841, toldoppebørselskontrollører 20. maj 1851. Toldkasserer i Vejle 23. oktober 1856.
Kammerråd 1852.

* * * Konsumtionskontrollører 

1779-1788
Ole A. Thorstensen, født ca. 1742. Gift 14. december 1780 i Skive med Mette Cathrine Jacobsdatter Holst, født ca. 1743, begr. 10. september 1798 i Skive.
Købmand i København. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Skive 11. juni 1778, afskediget med pension 19. september 1788.

1788-1793
Johan Frederik Skyum (søn af proprietær Christen Nielsen S. og Dorthe Mortensdatter Halkjær), født 7. januar 1747 på Svansø, Skive landsogn, død 27. maj 1794 i Skive. Gift 26. november 1772 i Skive med Dorthe Andersdatter Bjerring (datter af købmand Anders Madsen B. og Maren Thomasdatter Hjelm), døbt 2. september 1743 i Skive, død tidligst 1801.
Købmand og brændevinsbrænder i Skive 1770. Kæmner og eligeret borger. Konsumtionskontrollør i Skive 17. september 1788, afskediget 3. juli 1793.
Skyum blev ansat uden gage og måtte vente indtil en af undertoldbetjentene døde. Derefter skulle han nyde underbetjentens løn indtil Thorstensen døde, og derefter dennes gage. Fem år blev han imidlertid afskediget med sin fulde gages pension, og kontrollørembedet blev inddraget.


TOLDVÆSENET

* * *Told- og konsumtionsforvaltere

1841-1851
Frederik Christian Gottlieb
Konsumtionsforvalter i Skive 8. januar 1834, tillige toldforvalter 28. september 1841, toldoppebørselskontrollører 20. maj 1851. Toldkasserer i Vejle 23. oktober 1856.

* * * Told- og konsumtionskontrollører

1841-1851
Frederik Poulsen (søn af husmand Poul Jørgensen og Maren Larsdatter), døbt 31. januar 1796 i Bro, Brenderup sogn, Odense amt, død 13. november 1867 i Svendborg (Frue). Gift 31. december 1820 i Middelfart med Karen Wichmand Bang (datter af gårdejer Henrik Jørgensen B. og Charlotte Sophie Kruckau), døbt 22. september 1783 på Tårupgård, Taulov sogn, Vejle amt, død 25. november 1863 i Svendborg (Frue).
Exam.jur. 1814. Toldbetjent i Middelfart. Konst. overtoldbetjent i Skive 28. april 1838, toldkontrollør sst. 22. maj 1845. Tillige forligelseskommissær sst. 3. juni 1848. Toldoppebørselskontrollør i Ringkøbing 20. maj 1851. Toldkontrollør i Svendborg 2. september 1854.

* * * Toldoppebørselskontrollører

1851-1856
Frederik Christian Gottlieb
Konsumtionsforvalter i Skive 8. januar 1834, tillige toldforvalter 28. september 1841, toldoppebørselskontrollører 20. maj 1851. Toldkasserer i Vejle 23. oktober 1856.

1857-1884
Hans Gustav Lillienskiold (søn af oberst, kammerherre Anthon Christian L. og Christiane Louise Pauline Stemann), født 22. marts 1811 i Horsens, død 6. december 1884 i Skive. Gift 23. maj 1862 med Charlotte Sophie Frederikke Emilie Lillienskiold (datter af proprietær Hans Gustav L. og Dorthea Hansen), født 27. oktober 1833 i Hørsholm, død 27. juli 1916 i København (Frihavns).
Student 1832. Cand.jur. 1837. Volontør i Generaltoldkammerets 2. danske revisionskontor. Overtoldopsynsassistent i Ringsted 22. juli 1845. Strandkontrollør i Kalvehave 13. marts 1849. Konstitueret toldoppebørselskontrollør i Fakse 15. november 1849, kgl. bestalling 20. maj 1851. Toldoppebørselskontrollør i Skive 31. juli 1857, toldforvalter 28. september 1870.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar