fredag den 9. januar 2015

Toldere i Nykøbing Mors

Nykøbing, hovedbyen på Mors, havde endnu en tolder omkring 1670, men to år senere overtog tolderen i Aalborg hele toldbetjeningen langs Limfjorden.

Allerede i 1716 var konsumtionen bortforpagtet til Peder Nielsen Gundersleff. Da staten overtog konsumtionsvæsenet fik Nykøbing en konsumtionsforvalter og en kontrollør. Kontrollørtjenesten bortfaldt dog allerede omkring 1797.

Eget toldvæsen fik Nykøbing Mors og en række andre Limfjordsbyer først den 1. oktober 1841 (jf. plakat 10.8.1841).

Toldvæsenet og konsumtionsvæsenet i Løgstør blev straks forenet og bestyret af en told- og konsumtionsforvalter og en kontrollør.

Byen talte blot 343 indbyggere i 1672. Knap hundrede år senere (1769) var tallet steget til 555. I 1801 boede der 651 i Nykøbing og i 1850 var det tal fordoblet til 1398.


TOLDVÆSENET

* * * Toldere

1670-1672
Hans Jacobsen Wulff
Doktor. Borgmester i Nykøbing M. 1665, tillige tolder på Mors ”og underliggende ladesteder” 28. juni 1670.


KONSUMTIONSVÆSENET 1779-1841

* * * Konsumtionsforvaltere

1779-1808
Andreas Cortnum, født ca. 1741, død 26. december 1808 i Nykøbing M. Gift 1. gang ca. 1770 med Dorthea Landgaard, født ca. 1731, begr. 8. november 1779 i Nykøbing M. Gift 2. gang 5. oktober 1779 i Frøslev med Elisabeth Sophie Curtz (datter af kapellan Bendt Nielsen C. og Kirstine Marie Jensdatter Hvistendahl), døbt 22. september 1752 i Thisted, død 31. august 1822 i Flade sogn (Mors).
Fuldmægtig hos generalmajor Classen. Konstitueret konsumtionsforvalter Nykøbing M. 18. oktober 1778, fast ansat 1. marts 1797.

1809-1823
Tugendreich Julius von Barner (søn af kaptajn Nicolaj Casper Hartvig B. og … Gramboe), født 14. september 1770 i Ringkøbing, død 31. marts 1839 i København. Gift med Caroline Frederikke Zwergius, født ca. 1775, død 2. december 1845 i Aarhus (Domsogn).
Kaptajn, senere major, afskediget 6. december 1820. Konsumtionsforvalter i Nykøbing M. 6. april 1809, afskediget pga. svaghed 18. februar 1823.
Karakt. major 1820.

1823-1826
Peter Christian Boye (søn af købmand og skipper Corfitz B. og Marianne Mogensdatter Hasle), døbt 12. august 1767 i Aarhus (Domsogn), død 21. november 1826 i Nykøbing M. Gift med Charlotte Magdalene Nagel.
Premierløjtnant. Undertold- og konsumtionsbetjent i Aalborg 21. juli 1819. Konsumtionsforvalter i Nykøbing M. (måske blot på konstitution?).

1827-1834
Cajus Niels Behr Branth, født ca. 1798, død 14. juli 1849 i København. Gift 6. oktober 1827 i Torslev med Charlotte Justiniane Deichmann (datter af sognepræst Knud Schott D. og Johanne Finderup), døbt 3. september 1805 i Torslev præstegård, død 28. oktober 1833 i Nykøbing M.
Undertold- og konsumtionsbetjent i Aarhus 22. maj 1819, konst. told- og konsumtionsoverbetjent i Frederikshavn 1824. Konsumtionsforvalter i Nykøbing M. 20. februar 1827. Portkontrollør i København 28. november 1834, afskediget 17. december 1846.

1835-1841
Frode Hjalmar von Holstein, født 23. september 1808 i København, død 24. april 1878. Gift med Marie Augusta, født ca. 1816 i København.
Premierløjtnant ved Prins Christian Frederiks Regiment. Konsumtionsforvalter i Nykøbing M. 8. april 1835, tillige toldforvalter sst. 28. september 1841. Toldforvalter i Frederikshavn 20. maj 1851.
Kammerjunker. Karakt. kaptajn 1849.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1797
Niels Wedel, født ca. 1744, død 21. februar 1807 i Nykøbing M. Gift 10. november 1786 i Lemvig med Bodil Kirstine Schmidt (datter af købmand Peder Nielsen S. og Karen Madsdatter Møller), døbt 15. februar 1753 i Lemvig, død 26. november 1837 i Nykøbing M.
Skriver ved Børnehuset i København. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Thisted 11. juni 1778, men kom i stedet til Nykøbing M. Nævnes ikke i statskalenderne efter 1797 og var pensionist i 1801.


TOLDVÆSENET

* * * Told- og konsumtionsforvaltere

1841-1851
Frode Hjalmar von Holstein
Konsumtionsforvalter i Nykøbing M. 8. april 1835, tillige toldforvalter sst. 28. september 1841. Toldforvalter i Frederikshavn 20. maj 1851.

1851-1863
Frederik Christian Lund, født 28. juli 1808 i Kiel, død 25. november 1880. Gift med Jutta Christine Johanne Døllner, født 1810 i Vallø.
Toldforvalter i Nykøbing M. 20. maj 1851. Toldforvalter i Rudkøbing 7. juni 1863.
Kammerråd 1854.

1863-1883
Johan Henrik Carl Frederik Syberg, født 11. marts 1806 i København, død 14. juli 1883 i Nykøbing M. Gift 25. maj 1831 i Ebeltoft kirke med Else Marie Zacho (datter af snedker Jens Peter Z. og Karen Marie Pedersdatter), døbt 9. januar 1793 i Teglhuset, Hammel sogn, død 11. juni 1855 i Mariager. Gift 2. gang 25. maj 1856 i Vindblæs kirke med Frederikke Johanne Jespersen (datter af købmand Hans Baastrup J. og Helene Brædstrup), født 16. maj 1828 i Skanderborg.
Toldbetjent i Frederikshavn. Strandtoldbetjent i Mariager 14. december 1830, strandkontrollør sst. 22. maj 1845, kgl. udnævnelse 13. oktober 1847, konst. told- og konsumtionskasserer sst. 10. november 1848, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851. Toldforvalter i Nykøbing M. 16. oktober 1863.
Prædikat af toldforvalter 17. maj 1852.

* * * Told- og konsumtionskontrollører

1845
Jens Carl Gradmann, født ca. 1797, død 2. maj 1871. Gift med Louise Larsen, død 22. oktober 1877.
Undertold- og konsumtionsbetjent i Næstved 9. marts 1828. Undertold- og konsumtionsbetjent i Mariager, konst. overtoldbetjent sst. 28. april 1838. Toldassistent i København. Told- og konsumtionskontrollør i Nykøbing M. 22. maj 1845. Toldkontrollør på vagtskibet ved Agger kanal 9. oktober 1845, afskediget 5. juli 1869.

1845-1847
Oluf Olufsen, født 19. december 1814.
Cand.phil. Told- og konsumtionsunderbetjent i Vejle. Told- og konsumtionskontrollør i Nykøbing M. 15. oktober 1845. Overtoldbetjent på Skt. Croix 19. juni 1847. Toldforvalter i Frederikssund 1863.
Kammerassessor 1847.

1847-1861
Gustav Schack, født 1809 i København. Gift med Lorentzine Frederikke Fabricius, født 1817 på Christianshavn.
Handelsbetjent. Undertold- og konsumtionsbetjent i Aarhus 23. august 1835. Told- og konsumtionsunderbetjent i Randers. Told- og konsumtionskontrollør i Nykøbing M. 21. oktober 1847. Toldoppebørselskontrollør i Løgstør 3. august 1861.

1861-1867
Johan Valentin Eduard Kleist, født 2. december 1825.
Kancellist i Generaltolddirektoratet. Konst. toldkontrollør i Nykøbing M. 10. december 1861. Toldoppebørselskontrollør i Nysted 30. september 1867, toldforvalter i Mariager 28. september 1870, toldforvalter i Næstved 25. februar 1878, afskediget 15. marts 1898.
R. 1890. D.M. 1898.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar