tirsdag den 13. januar 2015

Toldere i List (Sild)

Dele af de nordfrisiske øer Sild (ty. Sylt), Amrum og Før (ty. Föhr) hørte til de såkaldte kongerigske enklaver, områder i hertugdømmet Slesvig, der tilhørte kongen og ikke hertugen. Sild var for størstedelen hertugelig, men byen List mod nord var kongerigsk enklave. Amrum var kongerigsk og for Førs vedkommende var den vestlige del (Vesterland-Før) kongerigsk, mens den østlige del tilhørte hertugen.

Tolderne i List varetog også toldforretningerne på Amrum og sandsynligvis også på Vesterland-Før.

Toldstedet i List blev nedlagt 26. oktober 1771.

* * * Toldere

1696-1727
Hans Outzen, død 1727 i List. Gift med Anne Christine, død tidligst 1727.
Tolder i List, kgl. konf. 21. januar 1696.

1727-1759
Carl Røder (søn af Carl R.), død 1762 i List (skifte). Gift 1. gang med Anna Barbara Thomsen, død 1733 i List (skifte). Gift 2. gang med Cathrine Lucie Hansen (datter af sognepræst Poul H.), født i Keitum præstegård, Sild, død 1742 i List (skifte). Gift 3. gang med Christiane, død tidligst 1762.
Tolder i List 27. januar 1727. Røders første hustru havde to brødre i Parow ved Stralsund.

1759-1771
Rasmus Abildgaard (søn af visitør Rasmus A.), født ca. 1726 i Egersund, Norge, død 8. oktober 1774 i Bergen.
Visitør, vejer og måler i Bergen 24. oktober 1746. Tolder i List og på Amrum 29. november 1759, afskediget ved toldstedets nedlæggelse 26. oktober 1771. Adjungeret og succederende toldinspektør i Bergen 28. april 1774, men døde kort efter.

* * * Toldkontrollører

1696-1722
Mathias Christensen, død 1722 i List.
Toldbetjent og visitør i Listerdyb 1. januar 1696.

1722-1747
Thomas Nielsen, død 1747 i List (skifte). Gift med Anne Sophie Stenselsdatter, død 1733 i List (skifte).
Kontrollør i Listerdyb 7. december 1722. Ved sin død efterlod kontrolløren flere voksne børn i alderen 31-45 år, hvoraf flere boede i Nakskov.

1747-1771
Jes Petersen Jessen
Kontrollør i Listerdyb 6. juni 1747, afskediget ved toldstedets nedlæggelse 26. oktober 1771.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar