fredag den 9. januar 2015

Toldere i Løgstør

Det lille fiskerleje Løgstør lukrerede i århundreder på de rige sildeforekomster i Limfjorden og trods gentagne forbud mod markeder og købmandshandel forekom dette alligevel til ålborgensernes store fortrydelse. Derfor havde Løgstør også eget konsumtionsvæsen, mens de toldmæssige forretninger blev varetaget fra Aalborg.

Allerede i 1719 var konsumtionen bortforpagtet til Frederik Richtersen. Da staten overtog konsumtionsvæsenet fik Løgstør en konsumtionsforvalter og en kontrollør. Kontrollørtjenesten bortfaldt dog i 1806 og gagen blev brugt til at forbedre konsumtionsforvalterens løn.

Eget toldvæsen fik Løgstør og en række andre Limfjordsbyer først den 1. oktober 1841 (jf. plakat 10.8.1841).

Toldvæsenet og konsumtionsvæsenet i Løgstør blev naturligvis straks forenet og bestyret af en told- og konsumtionsforvalter og en kontrollør. Denne ordning vedvarede indtil 1851, hvor konsumtionen i Danmark blev ophævet. Herefter kunne Løgstør nøjes med en toldoppebørselskontrollør.

Beboerne i Løgstør forsøgte at opnå købstadsrettigheder i 1752, men dette blev forpurret af det ålborgensiske borgerskab. Først i 1850 fik byen rettigheder som handelsplads.

Byen talte blot 392 indbyggere i 1769. Dette tal voksede til 463 i 1801, og i 1850 boede her 967.


KONSUMTIONSVÆSENET 1779-1841

* * * Konsumtionsforvaltere

1779-1789
Johan Frederik Ahlhorn, født ca. 1740, død 13. februar 1811 i Hals sogn. Gift 1. gang med Ingeborg Ostorff (datter af godsforvalter Nicolaj O. og Ingeborg), død 1779 i Løgstør. Gift 2. gang 26. november 1779 i Ejdrup kirke med Birgitte Cathrine Colding, (datter af … Jacob Johan C. og Dorthea Marie Lund), døbt 7. december 1756 i Hvanstrup, Farsø sogn, død 15. marts 1818 i Hals sogn.
Konsumtionsforvalter i Løgstør 11. juni 1778. Told- og strandinspektør i Hals (under Aalborg tolddistrikt) 23. januar 1789.

1789-1794
Henrik Nielsen, født ca. 1746, begr. 19. december 1806 i Hjerting, Guldager sogn. Gift ca. 1779 med Margrethe Dorthea Dall, født ca. 1746.
Told- og strandinspektør i Hals (under Aalborg tolddistrikt) 19. august 1779. Konsumtionsforvalter i Løgstør 23. januar 1789. Konsumtionsinspektør i Viborg 30. april 1794. Toldkasserer i Hjerting 6. januar 1802.

1794-1798
Jørgen Christian Bang (søn af kapellan Hans Christian B. og Bodil Cathrine Løwenhertz), døbt 16. juni 1737 i Byrum sogn, begr. 12. april 1798 i Løgstør. Ugift.
Konsumtionsoverbetjent i Aalborg 1787. Konsumtionsforvalter i Løgstør 30. april 1794.

1798-1831
Jens Baar von Westen (søn af tolder Peder von W. og Anne Johanne Baar), født 21. juni 1772 i Odense (?), død 21. december 1845 i Løgstør. Gift 25. maj 1798 med Adolphine Marianne Fogt, født ca. 1776, begr. 18. november 1810 i Løgstør.
Volontør i Generaltoldkammeret i ni år. Konsumtionsbetjent i Fredericia 1787. Konsumtionsforvalter i Løgstør 25. april 1798, afskediget 12. juli 1831. Tillige vejer og måler sst. 10. april 1816.
Kancelliråd 1815.

1831-1840
Christian Schmidt Harboe, født ca. 1800, død 8. maj 1877 i København. Gift med Margrethe Elisabeth Klein, født ca. 1796.
Kopist på Garnisonshospitalet i otte år. Konsumtionsforvalter i Løgstør 30. november 1831. Konsumtionsinspektør i Maribo 17. juli 1840.
Krigsassessor 1831.

1840-1841, konst.
Øllgaard Nyegaard

1841
Frederik Christian Lund, født 28. juli 1808 i Kiel, død 25. november 1880. Gift med Jutta Johanne Cathrine Døllner, født ca. 1807 i Vallø.
Kopist i Generaltoldkammeret i tre år. Konsumtionsforvalter i Løgstør 16. april 1841, tillige toldforvalter sst. 28. september 1841. Toldforvalter i Nykøbing F. 20. maj 1851.
Kammerråd 1854.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1782
Christian Aggersborg (søn af borger Jørgen Christensen A. og Marie Lucasdatter Weidemann), død april 1782 i Løgstør. Gift med Elisabeth Andersdatter Kirkegaard, født ca. 1733, begr. 1. februar 1793 i Løgstør.
Bosat i Nibe 1767. Konsumtionskontrollør i Løgstør 11. juni 1778.

1782-1806
Christian Jæger, født 29. januar 1749, begr. 16. august 1807 i Løgstør. Gift 25. januar 1786 i Aaby kirke med Johanne Thorning (datter af degn Berthel Pedersen T. og Johanne Sørensdatter Møller), døbt 23. september 1759 i Aaby degnebolig, død 8. april 1837 i Løgstør.
Student. Konsumtionskontrollør og betjent i Løgstør 11. juli 1782, afskediget 3. januar 1806. I 1800 fik han tilladelse til at oprette et gravsted i Poul Kræmmers høj på Løgstørs vestermark. I en embedsansøgning fra 1772 berettede Jæger, at han var født "i samme moment" som kongen.


TOLD- OG KONSUMTIONSVÆSENET 1841-1851

* * * Told- og konsumtionsforvaltere

1841-1851
Frederik Christian Lund
Konsumtionsforvalter i Løgstør 16. april 1841, tillige toldforvalter sst. 28. september 1841. Toldforvalter i Nykøbing F. 20. maj 1851.

* * * Told- og konsumtionskontrollører

1841-1851
Gregorius Martinus Brorson, født 24. marts 1812 i Holbæk, død 7. maj 1888 i Faaborg. Gift med Achtonia Cathrine Treschow, født ca. 1821 i København.
Cand.phil. Told- og konsumtionsoverbetjent i Løgstør 1. oktober 1841, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851. Toldforvalter i Stege 11. marts 1861.
Kammerråd 1867. R. 1883.


TOLDVÆSENET EFTER 1851

* * * Toldoppebørselskontrollører

1851-1861
Gregorius Martinus Brorson
Told- og konsumtionsoverbetjent i Løgstør 1. oktober 1841, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851. Toldforvalter i Stege 11. marts 1861.

1861-1879
Gustav Schack (søn af overauditør, senere højesteretsadvokat Gregers S. og Anne Sophie Kirksteen), født 1. september 1809 i København, død 1. april 1880. Gift 22. september 1848 i Aarhus Domkirke med Lorentzine Frederikke Fabricius (datter af skibskaptajn Lorentz Peter F.), født 11. december 1817, død 18. juli 1881 i Aarhus.
Handelsbetjent. Undertold- og konsumtionsbetjent i Aarhus 23. august 1835. Told- og konsumtionsunderbetjent i Randers 28. marts 1840. Toldkontrollør i Nykøbing M. 21. oktober 1847. Toldoppebørselskontrollør i Løgstør 3. august 1861, toldforvalter sst. 28. september 1870, afskediget 22. december 1879.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar