tirsdag den 13. januar 2015

Toldere i Sæby

TOLDVÆSENET

* * * Toldere

1661-1670
Jacob Eriksen, død 1670.
Tolder samt konsumtions- og stempelpapirsforvalter i Sæby, kgl. konf. 28. juni 1661.

1670-
Christian Hansen Ferslev, født ca. 1644, begr. 4. maj 1714 i Sæby. Gift med Anne Ottesdatter, død tidligst 1714.
Auditør i Fredrikshald under belejringen 1657-60. Tolder i Sæby 31. januar 1670, kgl. konf. 1. maj 1670. Tillige borgmester 1671. Ferslev var endnu tolder i 1681. Konsumtionsforpagter 1675-77, 1678-80, 1681-83, 1684-86 og 1687-89, tillige konsumtionsforpagter i Fladstrand 1681-83, 1684-86 og 1687-89.

* * * Toldkontrollører

1665-
Christen Sørensen
Visitør ved tolden og accisen i Sæby 10. juli 1665, ny bestalling som toldbetjent sst. 28. juli 1670.


KONSUMTIONSVÆSENET

* * * Konsumtionsforvaltere

1779-1783
Christopher Henrik Lau (søn af oplagsskriver, justitsråd Dam Jacobsen L. og Sara Farnow), født 18. august 1749 i Bergen, død 1794 i Bergen. Gift med Anne Martine Friele (datter af Daniel Hansen F. og Anne Mortensdatter Moritz), født 1759 i Bergen, død 1801 i Bergen.
Student. Cand.philos. Adjungeret oplagsskriver og taksadør i Bergen. Konsumtionsforvalter i Sæby 11. juni 1778, afskediget med løfte om nyt embede 14. august 1783. Vejermester i Bergen 6. september 1784, afsked pga. sygdom 21. marts 1787.

1783-1794
Didrik Günther Zeuthen (søn af sognepræst Niels Henriksen Z. og Anne Fahrenhorst), født 7. september 1745 i Skamby præstegård, død 4. marts 1795 i Hjerting, Guldager sogn. Gift ca. 1772 med Mette Hedevig Rosted (datter af godsforvalter Henrik R. og Karen Busch), døbt 6. maj 1750 på Bistrupgård, Sankt Jørgensbjerg sogn, død 7. oktober 1826.
Overkollektør ved det københavnske tallotteri. Forvalter over universitetsgodset på Sjælland. Konsumtionskontrollør i Sæby 11. juli 1782, konsumtionsforvalter 26. august 1783. Toldkasserer i Hjerting 30. april 1794.

1794
Poul Andreas Falck (søn af skoleholder Andreas Christian F. og Marie Poulsdatter), døbt 24. maj 1750 i Øster Gesten, Gesten sogn, død 21. december 1816 i Lemvig. Gift 20. maj 1785 i Øster Snede kirke med Mette Sophie Neuchs (datter af degn Johan Christoffer N. og Sara Hansdatter Bruun), født ca. 1755 i Jelling degnebolig, død 11. juni 1827 i Lemvig.
Har tjent hos kgl. embedsmænd i 21 år, fra 1783 på toldkontoret på Skt. Croix. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Lemvig 30. marts 1785. Konsumtionsforvalter i Sæby 30. april 1794, men tiltrådte næppe embedet. Konsumtionsforvalter i Lemvig 25. juni 1794. Tillige forligskommissær ca. 1795.

1794-1807
Bolle Mørch (søn af sognepræst Otte Himmelstrup M. og Kirstine Augusta Hvass), døbt 18. februar 1756 i Gerding, begr. 26. august 1807 i Sæby. Gift med Christiane Elisabeth Michaelsen (datter af løjtnant Nicolaj Frederik M. og Sophie Amalie Ziervogel), født ca. 1749 i Rendsburg, død 6. juni 1834 i Store Darum, Darum sogn.
Student. Volontør i Generaltoldkammeret i otte år. Konsumtionsforvalter i Sæby 25. juni 1794.

1808-1817
Jørgen Cornelius Kragh (søn af styrmand Niels Cornelius K. og Johanne Cathrine), døbt 20. oktober 1780 i København (Nikolaj), død 14. december 1840 i Sæby. Gift 1. gang med Karen Beldring, født ca. 1776, begr. 15. maj 1811 i Sæby. Gift 2. gang 19. oktober 1811 i Sæby med Anne Brorson Søbye (datter af præstegårdsforpagter Hans Lauritsen S. og Anne Mikkelsdatter Terp), født 11. januar 1788 i Tversted præstegård.
Exam.jur. 1802. Volontør i Generaltoldkammerets jyske toldkontor i ti år. Konsumtionsforvalter i Sæby 26. januar 1808, told- og konsumtionskasserer sst. 18. november 1817, afskediget pga. sinddsygdom 25. juni 1839.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1780
Andreas Grønbech. Gift 20. december 1771 i Biersted kirke med Dorthe Marie Schmidt (datter af Erik Pedersen S. og Ingeborg Christensdatter Lund), døbt 11. februar 1748 i Løkken, Furreby sogn.
Forpagter af Rævkærgård, Åby sogn 1771. Forvalter hos grev Scheel. Konsumtionskontrollør i Sæby 11. juni 1778. Konsumtionskontrollør i Varde 4. december 1780, afskediget 22. juni 1785. Familiens skæbne herefter kendes ikke.

1780-1782
Lars Arenholt, født ca. 1739, begr. 17. april 1801 i Aalborg (Budolfi). Gift 2. gang 3. februar 1781 i Varde Skt. Jacobi kirke med Cathrine Sophie Nyeland, født ca. 1755.
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Varde 11. juni 1778. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Sæby 4. december 1780. Toldbetjent i Aalborg 20. juni 1782.
Prædikat af kontrollør 1782.

1782-1783
Günther Didrik Zeuthen
Konsumtionskontrollør i Sæby 11. juli 1782, konsumtionsforvalter 26. august 1783. Toldkasserer i Hjerting 30. april 1794.

1783-1786
Christian Junghans, født ca. 1749, begr. 2. oktober 1812 i Horsens. Gift 19. oktober 1786 i Sønderho kirke med Dorthea van der Fehr, født ca. 1759, død 29. juni 1835 i Horsens.
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Sæby 21. august 1783. Kontrollør og toldbetjent i Sønderho 3. maj 1786. Overtold- og konsumtionsbetjent i Horsens 26. oktober 1791.

1786-1796
Jens Ørsted, født ca. 1730, begr. 25. juni 1810 i Karup sogn (Hjørring amt). Gift 1. gang med N.N., død omkring 1765. Gift 2. gang 18. april 1766 i København (jf. Adresseavisen) med Anne Lassen, født ca. 1734, død 19. november 1771 i Sønderho. Gift 3. gang 16. oktober 1772 i Sønderho kirke med Ursula Marie Windfeld (datter af forpagter Jens W. og Kirsten Nielsdatter Juel), født 27. juni 1740 på Øllufgård, Vester Nebel sogn, død 6. april 1799 i Varde (Nikolaj) (gift 1. gang med birkedommer i Hastrup birk Laurits Schytte, ca. 1733-1770).
Tjente i Rentekammeret. Toldbetjent og visitør på ølandene ved Ribe toldsted 26. april 1765. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Sæby 10. maj 1786, afskediget med pension 24. november 1802. At dømme efter kirkebøgerne flyttede Ørsted fra Sønderho til Nordby umiddelbart efter sit sidste giftermål i 1772. Da Ørsted blev fik nyt embede i Sæby, slog hans hustru sig ned hos familie i Varde. Om årsagen hertil vides intet, men da Ørsted døde mange år senere, blev det i kirkebogen noteret, at han ”levede og døde som et svin”.


TOLDVÆSENET

* * * Told- og konsumtionsinspektører

1818-1827
Zacharias Nicolaj Zedeler, født ca. 1787, død 13. marts 1827 i Sæby. Gift 1. gang 1817 med Georgine Magdalene Schiødt (datter af sognepræst Jens Riddermann S. og Eva Cathrine Ebbesen), født 25. juli 1791 i Ballerup, død 9. januar 1818 i Sæby. Gift 2. gang 15. marts 1821 i Sæby med Louise Augusta Ingversen, født 1798, død 1. februar 1850 i Sæby.
Kopist i Generaltoldkammerets sjællandske og fynske toldkontor 28. november 1809, afskediget 12. marts 1816. Told- og konsumtionsinspektør i Sæby 18. november 1817.

1827-1830
Johan Peter Thulstrup, født ca. 1786 i København, død 21. september 1857. Gift med Marie Ravn, født ca. 1784 i Bjert sogn, død tidligst 1850.
Opvarter på Amalienborg i 1801. Rodemester i København i otte år. Told- og konsumtionsinspektør i Sæby 9. juni 1827. Kornskriver i København 8. september 1830, havneskriver sst. 8. december 1835, afskediget 14. marts 1853.
Kammerråd 1845. Justitsråd 1853.

1831-1841
Hans Conrad Engelhardt (søn af porcelænshandler Johan Christian E. og Inger Mollerup), født 1. november 1799 i København (Petri), død 3. juni 1873. Gift med Birthe Conradine Madsen (datter af degn Ole M. og Maren Hansdatter), født 5. september 1801 i Sandby degnebolig, Præstø amt.
Skriver i Generaltoldkammeret. Overtold- og konsumtionsbetjent i Thisted 12. november 1825. Told- og konsumtionsinspektør i Sæby 18. januar 1831. Told- og konsumtionsinspektør i Stege 24. december 1841.

1842-1849
Adam Ludvig Scheel (søn af regimentsfeltskær Christian Poul S. og Marianne Jelstrup), døbt 25. juli 1798 i Aalborg (Budolfi), død 5. juni 1849 i Sæby. Gift ca. 1845 med Anne Margrethe Egtenach (datter af styrmand, senere toldbetjent Ole Frederik E. og Beate Magdalene Møller), født 20. august 1825 i Horsens, død 22. marts 1893 i København.
Sekondløjtnant. Undertold- og konsumtionsbetjent i Aalborg 25. maj 1823, afskediget 30. august 1828. Tjente derpå i Generaltoldkammeret i 14 år. Told- og konsumtionsinspektør i Sæby 1. marts 1842.

* * * Told- og konsumtionskasserere

1817-1839
Jørgen Cornelius Kragh
Konsumtionsforvalter i Sæby 26. januar 1808, told- og konsumtionskasserer sst. 18. november 1817, afskediget 25. juni 1839.

1839-1849
Carl Heinrich greve Ahlefeldt-Laurvig (søn af godsejer Wilhelm Carl Ferdinand greve A.-L. og Edel Dyre Brockenhuus von Løvenhielm), født 12. marts 1804 på Bjørnemose, Tved sogn, død 24. maj 1863 i Aarhus (Domsogn). Gift 1. gang 7. december 1839 i København (Garnisons) med Caroline Marie Thjellesen (datter af sognepræst Hans Peter T. og Johanne Marie Trautner), født 17. april 1798 i Ærøskøbing, død 29. oktober 1857 i København (Frue). Ægteskabet opløst 1855. Gift 2. gang 20. oktober 1857 i København med Augusta Henriette Pauline Eleonore Daue (datter af major Severin D. og Anne Marie Lassen), født 2. april 1818 i Rendsburg, død 5. maj 1900 på Frederiksberg.
Student 1824 (Herlufsholm), cand.jur. 1832. Volontør og kopist i Landsover- samt hof- og stadsretten 1833. Told- og konsumtionskasserer i Sæby 25. september 1839, told- og konsumtionsforvalter sst. 29. juli 1849, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851. Toldkasserer i Aarhus 29. april 1862.

* * * Told- og konsumtionsforvaltere

1849-1851
Carl Henrik greve Ahlefeldt-Laurvig
Told- og konsumtionskasserer i Sæby 25. september 1839, told- og konsumtionsforvalter sst. 29. juli 1849, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851. Toldkasserer i Aarhus 29. april 1862.

* * * Toldoppebørselskontrollører

1851-1862
Carl Henrik greve Ahlefeldt-Laurvig
Told- og konsumtionskasserer i Sæby 25. september 1839, told- og konsumtionsforvalter sst. 29. juli 1849, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851. Toldkasserer i Aarhus 29. april 1862.

1862-1890
Ove Georg Wilhelm Fog (søn af portkontrollør, senere toldinspektør Axel Frederik Preben F. og Laura Ovidia Megthele Muus), født 21. maj 1818 i København (Frue), død 29. juni 1898. Ugift.
Kontorist i Københavns toldkontor. Overopsynsbetjent i Sæby 7. september 1849, toldassistent sst. 21. maj 1851, kgl. udnævnt 24. november 1859, toldoppebørselskontrollør sst. 25. oktober 1862, toldforvalter ssst. 28. september 1870, afskediget 21. marts 1890.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar