mandag den 12. januar 2015

Toldere i Skagen

TOLDVÆSENET

* * * Toldere 

1661-1680 (?)
Fedder Hansen Høyer, født ca. 1625, begr. 9. august 1706 i Skagen. Gift 1. gang 14. august 1659 i Aalborg (Budolfi) med Margrethe Thomasdatter, født ca. 1637, begr. 12. december 1678 i Skagen. Gift 2. gang 19. april 1681 i Skagen med Helvig Christensdatter (datter af sognepræst Christen Jensen Snedsted og Cathrine Hansdatter Baum), født i Elling præstegård, død tidligst 1717 (gift 2. gang 1716 med forpagter Laurits Pedersen Schive, ca. 1673-1717).
Tolder i Skagen 3. april 1661, kgl. konf. 1. maj 1670. Tillige konsumtions- og stempelpapirsforvalter 3. april 1661. Tillige borgmester 22. juli 1663.
Konsumtionsforpagter i Skagen 1673, 1674, 1677, 1678 og 1679.

1680-1696 (?)
Hans Henriksen
Tolder i Skagen 18. september 1680.

1696-1710 (?)
Anders Poulsen, død 30. september 1730.
Tolder i Skagen 29. februar 1696, tillige tolder i Fladstrand og Hjørring 15. januar 1701. I sommeren 1706 mistede han toldforpagtningen i Fladstrand og Hjørring og søgte forgæves et kontrollørembede i Rørvig. Forpagter af tolden og konsumtionen af vin, brændevin og salt i Fladstrand for årene 1707, 1708 og 1709.

1710-1746
Christoffer Ferslev (søn af tolder Christian Hansen F. og Anne Ottesdatter), født ca. 1679 i Sæby, begr. 23. december 1746 i Skagen. Gift 1. gang Margrethe Feddersdatter Høyer (datter af borgmester og tolder Fedder Hansen H. og Helvig Christensdatter), døbt 28. juni 1692 i Skagen, begr. 24. september 1727 i Skagen. Gift 2. gang med Gertrud Jensdatter Schalstrup (muligvis datter af borger i Randers Jens Andersen S.), begr. 20. oktober 1732 i Skagen. Gift 3. gang 3. december 1734 i Skagen med Marie Cathrine Bedkern, død 21. april 1752 i Aalborg.
Tolder i Skagen 14. januar 1710 (ved kammerkollegiets skrivelse), kgl. udnævnt 31. marts 1732. Tillige by- og rådstueskriver sst. 1731.
Ferslevs gård brændte i januar 1724. Fik bevilling 27. november 1726 på at holde pakhus og vejerbod, som tre år tidligere var blevet tilladt byfoged Herman Merckers enke.
Konsumtionsforpagter 1713-15.

1747-1749
Hans Semp, født ca. 1710, begr. 22. august 1774 i Skagen. Gift 7. august 1748 i Aalborg (Budolfi) med Nille Nielsdatter, født ca. 1730, begr. 2. august 1766 i Aalborg (Frue).
By- og rådstueskriver i Skagen. Tolder sst. 3. januar 1747, kgl. kontrollør imod toldforpagterne 27. januar 1750. Indtrådte atter i tolderembedet, da forpagtningen ophørte ved årsskiftet 1760/61. Semp fik 21. november 1747 tilladelse til at opføre et nyt pak- og vejerhus i Skagen.

1750-1755
Erik Christian Spentrup, Morten Sørensen Hjort, Jens Thagaard m.fl.
Toldforpagtere i Skagen

1756-1760
Erik Christian Spentrup
Toldforpagter i Skagen

1761-1774
Hans Semp
Tolder sst. 3. januar 1747, kgl. kontrollør imod toldforpagterne 27. januar 1750. Indtrådte atter i tolderembedet, da forpagtningen ophørte ved årsskiftet 1760/61.

1774-1779
Holger Guldberg (søn af sognepræst Vitus G. og Elisabeth Marie Olivarius), født 6. november 1735 i Hårslev præstegård, død 2. december 1809 i Ribe (Catharinæ). Gift 18. november 1774 i Store Fuglede med Petrea Margrethe Schwane Berg (datter af sognepræst Jørgen Andreas B. og Christiane Charlotte Friboe), født 1759 i Store Fuglede, død 10. august 1778 i Skagen. Gift 2. gang 10. marts 1780 i Skagen med Anne Margrethe Holst (datter af købmand Peder Jacobsen H. og Inger Larsdatter), døbt 11. december 1763 i Skagen, død 20. maj 1843 i Ribe (Catharinæ).
Hørkræmmerlærling i København. Forvalter på forskellige sjællandske godser. Tolder i Skagen 6. oktober 1774, tillige konsumtionsforvalter 1779. Tolder [og konsumtionsoppebørselskontrollør] i Ribe 1. november 1779, told- og konsumtionskasserer sst. 26. oktober 1791, afskediget 5. september 1806.

1779-1788
Olafúr Olavius (søn af bonden Olafúr Jónsson og Guđrún Árnadóttir), født ca. 1741 i Eyri í Seyđisfirđi, Island, begr. 28. august 1788 i Mariager. Gift 1. august 1783 i Øster Tørslev kirke med Ingeborg Dorthea Meldahl (datter af sognepræst Jens Tollesen M. og Ingeborg Dorthea Langballe), døbt 8. maj 1761 i Sønder Onsild præstegård.
Student 1765. Studerede ved Københavns Universitet, men rejste tilbage til Island, hvor han en tid var bogtrykker. Senere gennemrejste han landet i tre somre og udgav en skildring af forholdene på Island. Tolder og konsumtionsforvalter i Skagen 22. november 1779. Tolder i Mariager 13. februar 1788.
Kammersekretær 1777.

1788-1793
Rasmus Saxild (søn af degn Jens Olesen S. og Margrethe Rasmusdatter Schaarup), døbt 30. august 1750 i Fruering degnebolig, død 21. november 1809 i Skagen. Gift 27. oktober 1779 i Nibe med Anne Kirstine Hvistendahl Bentzen (datter af købmand Peder B. og Charlotte Amalie Als), døbt 17. oktober 1754 i Thisted, død 14. juni 1828 i Skagen.
Fyrinspektør i Skagen 17. juni 1779. Tillige tolder og konsumtionsforvalter i Skagen 1788, told- og konsumtionsinspektør 12. juni 1793.

* * * Toldkontrollører

1686-
Peder Nielsen
Visitør i Skagen 15. juni 1686.

1750-1760
Hans Semp
Tolder sst. 3. januar 1747, kgl. kontrollør imod toldforpagterne 27. januar 1750. Indtrådte atter i tolderembedet, da forpagtningen ophørte ved årsskiftet 1760/61.


KONSUMTIONSVÆSENET

* * * Konsumtionsforvaltere

1779
Holger Guldberg 
Tolder i Skagen 6. oktober 1774, tillige konsumtionsforvalter 1779. Tolder i Ribe 1. november 1779.

1779-1788
Olafúr Olavius
Tolder og konsumtionsforvalter i Skagen 22. november 1779. Tolder i Mariager 13. februar 1788.

1788-1793
Rasmus Saxild
Tolder og konsumtionsforvalter i Skagen 1788, told- og konsumtionsinspektør 12. juni 1793.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1793
Frantz Tach, født ca. 1748, død tidligst 1793. Gift ca. 1775 med Dorthea Juliane.
Borger i Stege 1776, hvor han fik en søn Augustinus. Broderen Zacharias Tach var farver og kordegn i Stege i 1787.


PERIODEN 1793-1848

* * * Told- og konsumtionsinspektører

1793-1809
Rasmus Saxild
Tolder og konsumtionsforvalter i Skagen 1788, told- og konsumtionsinspektør 12. juni 1793.

1810-1818
Ulrich Adolph Trappaud (søn af oberstløjtnant Ulrich Adolph T. og Anna Charisius), døbt 21. august 1772 i Lydum sogn, død 8. september 1818 i Skagen. Gift ca. 1807 med Louise Christiane Fæster (datter af købmand, senere toldinspektør i Ringkøbing Jens Jørgen F. og Anne Cathrine Elkjær), født ca. 1780 i København, død 14. december 1835 i Ringkøbing.
Skibssekretær på fregatten Skt. Thomas 1798. Var senere bosat i Ringkøbing. Told- og konsumtionsinspektør i Skagen 9. maj 1810.

1818-1829
Johan Jørgen Hermansen, født 1761, død 14. oktober 1829 i Skagen. Gift med Birgitte Cathrine Greve, født ca. 1766, død 14. januar 1826 i Skagen.
Koffardikaptajn i København 1801. Månedsløjtnant. Konst. fyrinspektør på Anholt 1815-18. Told- og konsumtionsinspektør i Skagen 15. december 1818, afskediget 21. juli 1829.
D.M. 1809.

1829-1847
Eggert Gabriel Stockfleth (søn af stiftslandinspektør Eggert S. og Christiane Dorthea Graumann), født 2. september 1780 i Nødager sogn, død 13. april 1853 i Hals sogn. Gift 9. juni 1809 i Thisted med Dorthea Margrethe Mønster (datter af told- og konsumtionsinspektør Carl Christian M. og Christine Sophie Rosenquist), født 15. marts 1782 i Stubbekøbing, død 5. oktober 1862 i Hals sogn.
Student 1797, cand.jur. 1804. Sekondløjtnant i 2. jyske Infanteriregiments annekterede bataljoner 26. februar 1808, premierløjtnant 1. januar 1809, forsat til Norske Livregiments 3. annekterede bataljon som à la suite 28. oktober 1814, trådte atter i nummer 6. juni 1815, afskediget 10. oktober 1815. Tolder på Læsø 7. oktober 1815. Told- og konsumtionsinspektør i Skagen 28. november 1829, afskediget 24. november 1847. Tillige fyrinspektør 28. november 1829, afskediget 31. juli 1850.
Krigsråd. R. 1845.

* * * Told- og konsumtionskasserere

1793-1820
Jørgen Lemvigh (søn af sognepræst Hans Jørgen L. og Karen Jensdatter Rahbek), født 6. marts 1760 i Hemmet præstegård, død 6. august 1831 i Skagen. Gift med Else Kirstine Lund, født ca. 1765, død 16. marts 1851 i Køge.
Skriver på Københavns toldbod i tretten år. Konsumtionskontrollør i Hjørring 10. juli 1789. Told- og konsumtionskasserer i Skagen 12. juni 1793, afskediget 1. juli 1820.

1820-1837
Jacob Peter Lemvigh (søn af toldkasserer Jørgen L. og Else Kirstine Lund), døbt 1. april 1791 i Hjørring, død 7. juni 1851 i Køge. Ugift.
Premierløjtnant. Told- og konsumtionskasserer i Skagen 1. juli 1820. Konst. told- og konsumtionsinspektør i Svendborg 9. august 1831 – 15. maj 1832. Toldinspektør i Rønne 7. marts 1837. Told- og konsumtionsinspektør i Køge 21. september 1843, afskediget 20. maj 1851.
Krigsråd 1820.

1837-1848
Henrik Møller Schultz, født ca. 1796 i Flensborg, død 25. januar 1869. Gift 1822 i Frederikssund med Caroline Christiane Beck (datter af sognepræst Carl Christian B. og Cathrine Charlotte Hjersing), født 29. oktober 1802 på Carlslund, Ølst sogn.
Sekondløjtnant. Underkonsumtionsbetjent i Frederikssund 19. juli 1820. Told- og konsumtionskasserer i Skagen 12. juli 1837, told- og konsumtionsforvalter sst. 24. februar 1848. Toldforvalter i Faaborg 13. januar 1860.
Kammerråd 1837.


PERIODEN EFTER 1848

* * * Told- og konsumtionsforvaltere

1848-1860
Henrik Møller Schultz
Told- og konsumtionskasserer i Skagen 12. juli 1837, told- og konsumtionsforvalter sst. 24. februar 1848. Toldforvalter i Faaborg 13. januar 1860.

1860-1869
Frederik Walther (søn af sognepræst Jens Kragh W. og Jacobine Birgitte Bierfreund), født 7. januar 1810 i Vallekilde præstegård, død 16. maj 1879 i Ringkøbing. Gift 10. november 1846 i Damsholte med Julie Christine Pontoppidan (datter af sognepræst Børge P. og Mette Marie Jansen), født 25. december 1820 i Bogø præstegård, død 11. marts 1891 i Skanderborg (begr. i Ringkøbing).
Cand.philos. Overkontrollør Det kongelige Teater. Konst. inventarieinspektør ved Den kgl. civilliste. Toldforvalter i Skagen 15. juni 1860. Toldinspektør i Ringkøbing 22. september 1869.
Kammerjunker. R.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar